Điểm mặt top 10 hung thần bầu trời đối với bộ binh
Đối với bộ binh đáng sợ nhất không phải là hỏa lực đến từ mặt đất mà là từ bầu trời, nơi những chiếc máy bay cường kích thống trị.
caccxe0ccxd24ex13d6dx11597xdabaxe362x11515x10a9dxX7x13439xfe87xde4fxdb1fx11bcaxf87dxX5x13359xXax12322x12636xXdx13746x13e3dxX3xX16xd83exXexX3xXexcc7cxXbxX3xX2xf809xX3xX1x134fexf69bx136e9xX3xXexX1xdc27xX25xX3x1009bxX2axX24xX3xXex114dfxea3fxXdxX3x11379x142c0xXdxX3x11ac6x1230exXdxX3xX2dx107dcxX3xX2dxXdxX25xX1xX0x12b6exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd45fxX10xX6x10893xXaxX12xX13xX37xXdxX3xX3axX3bxXdxX3xX2dxX3fxX3xX2dxXdxX25xX1xX3xX36x10615xX25xX26xX3xX7x1183cxX3xX25xX1x11ad9xXexX3xe0f6xX1xe6a7xX25xX26xX3xXbxX1xf88axXdxX3xX5xea23xX3xX1xf6a8xX6xX3xX5x11d1dxX4xX3xX36xd6c8xX25xX3xXexf72axX3xX16xX19xXexX3xX36xX75xXexX3xX16xX84xX3xX5xX84xX3xXexX93xX3xX2dxX2axX24xX3xXexX32xX33xXdxf84fxX3xX25x12038xXdxX3xX25xX1xe760xX25xX26xX3xX4xX1xXdxX8fxX4xX3xX16xX6cxdc09xX3xX2dxX6xXc2xX3xX4x1478bxX33xX25xX26xX3xX78xf094xX4xX1xX3xXexX1xX37xX25xX26xX3xXexX32x10895x146d5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11770xX1dxX58xXc2xXaxX12xX0xXdxX16xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX58xXdxX10xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxXbxX3xX2xX21xX3xX1xX24xX25xX26xX3xXexX1xX6xX25xX3xX2dxX6xX24xX3xXexX32xX1dxXdxX3xX58xX1dxXdxX3xX3axX1dxXdxX3xX2dxX1dxX3xX2dxXdxX25xX1xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx12bb6xX46xX46xXdxXdcxX2dxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX25xX1xXdcxX3axX25xX46xX25xX10x12da3xX7xX46xX2xd448x11978x10468xX46xX2xX21xfd9dxX58xX157xX2xX157xX153xX152xX21xX2xXexecd9x14a2fxX2xX5xX21xXdcx10446xXbxX26xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xd8f7xX1xXdxX8fxX4xX3x13b62xf5d7xX2xe01dx14498xX3xX18dxX6xX26xX5xX10xX3xX5xX84xX3xX16xX6cxXc2xX3xX2dxX6xXc2xX3xX4xXc9xX33xX25xX26xX3xX78xXcfxX4xX1xX3xX36xXc9xX71xX4xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX32xXdxX15xX25xX3xXexX93xX3xXbxX1xXdxd888xX25xX3xX2dxX80xX25xX3xXexXdxX1c1xX16xX3xX78xXcfxX4xX1xX3xX189xX18axX2xX18cxXdcxX3xeb45xX26xXc9xX33xXdxX3xX36xXdxe529xX24xX3xX78xX1xXdxX15xX25xX3xX3axed7dxX3xX78xX1xXcfxX3xX25xX26xeb9bxXdxX3x117ecxX3xX26xX1xX8fxX3xX7xX6xX24xXdcxX3xe3b3xX1xXdxX3xX4xXb1xX3xX25xX84xXc2xX3xX4x13b81xX3xXexX37xX4xX3xX36xX3fxX3xXexX37xXdxX3xX36xX6xX3xXexX32xX1c1xX25xX3xX157xXdcxX162xX18cxX18cxX78xX16xX46xX1xXaexX3xXexX32xX2axX25xX3xX2dxX6xXc2xX3xX5xX84xX3xX2xX161xXaexX157xX78xX16xXaexX3xXexX2axX16xX3xX1xX1dx14569xXexX3xX36xX3fxX25xX26xX3xX5xX84xX3xX157xXdcxX18cxX21xX21xX78xX16xXdcxX3xX189xX18axX2xX18cxX3xX18dxX3xX4xX20cxX3xXexX1xX15xX3xXexX37xXdxX3xXc9xX24xX3xX1xX20cxX6xX3xXexX1xX84xX25xX1xX3xXexXdxX1c1xX16xX3xX78xXcfxX4xX1xXdcxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX0xXdxX16xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX58xXdxX10xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxXbxX3xX2xX21xX3xX1xX24xX25xX26xX3xXexX1xX6xX25xX3xX2dxX6xX24xX3xXexX32xX1dxXdxX3xX58xX1dxXdxX3xX3axX1dxXdxX3xX2dxX1dxX3xX2dxXdxX25xX1xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX46xX46xXdxXdcxX2dxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX25xX1xXdcxX3axX25xX46xX25xX10xX14dxX7xX46xX2xX151xX152xX153xX46xX2xX21xX157xX58xX157xX2xX157xX153xX152xX21xX2xXex10228xX18cxX157xX152xX5xX2xXdcxX167xXbxX26xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12x112e5xX24xX18axX152xX153xX3x10630xX2dxXdxce9axXexX3xX58xX6xX25xX1xX3xe095xXcxX1x1340exX3xX16xX87xX3xX3axXdbxXex1251dx10a45xX3xX5xX84xX3xX36xX15xX3xXexX1xX6xXc2xX3xXexX1xX8fxX3xX4xX1xX1dxX3xX16xX6cxXc2xX3xX2dxX6xXc2xX3xX32axX24xX18axX157xX153xXdcxX3xX183xX1xXdxX8fxX25xX3xX36xX75xX24xX3xX4xXb1xX3xX25xX84xXc2xX3xX36xXc9xX71xX4xX3xXexX32xX6xX25xX26xX3xX2dxXdbxX3xX4xX6cxX4xX3xX5xX1dxX246xXdxX3xXexX1c1xX25xX3xX5x12a88xX6xX3xX78xX1xX7axX25xX26xX3xX36xX37xXdxX3xX78xX1xX7axX25xX26xXaexX3xX78xX1xX7axX25xX26xX3xX36xX37xXdxX3xX36xX75xXexXaexX3xX4xX1xX37xX25xX26xX3xX1xX246xX16xX3xX3axX84xX3xX58x123f6xX3xX2dxdd89xX4xX3x10073xX246xXdcxX3xd33exX24xcc64xX25xX3xX36xX3fxXdxX3xX1d8xX26xX6xX3xX2dx148cfxXexX3xX36xX2axX24xX3xX7xX398xX3xX58xcb92xX25xX26xX3xXbxX1xXdxX3xX4xXb1xX3xX25xX84xXc2xX3xXexX93xX3xX25xcc5axX16xX3xX157xX21xX2xX153xXdcxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX0xXdxX16xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX58xXdxX10xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxXbxX3xX2xX21xX3xX1xX24xX25xX26xX3xXexX1xX6xX25xX3xX2dxX6xX24xX3xXexX32xX1dxXdxX3xX58xX1dxXdxX3xX3axX1dxXdxX3xX2dxX1dxX3xX2dxXdxX25xX1xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX46xX46xXdxXdcxX2dxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX25xX1xXdcxX3axX25xX46xX25xX10xX14dxX7xX46xX2xX151xX152xX153xX46xX2xX21xX157xX58xX157xX2xX157xX153xX152xX21xX2xXexX152xX153xX152xX5xX157xXdcxX167xXbxX26xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xe569xX6cxXc2xX3xX2dxX6xXc2xX3x1118fxd950xX32axX3xX58xX1dxX3x113fdxX25xX1xXaexX3xXcxX3d5xXc2xX3xX13xX3ccxX4xX3xX3axX84xX3xX4b5xXexX6xX5xXc2xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX32xXdxX15xX25xX3xX2dxX3e1xXexX3xX36xX2axX24xX3xXexX93xX3xX25xX3ffxX16xX3xX2xX307xX162xX161xXdcxX3xX4adxX6cxXc2xX3xX2dxX6xXc2xX3xX4xX20cxX3xXexX1xX15xX3xX16xX6xX25xX26xX3xXexX3bxXdxX3xX307xX3xXexX75xX25xX3xX2dxX1dxX16xX3xX36xX246xX25xXaexX3xX4xX20cxX3xXexX37xX4xX3xX36xX3fxX3xX2dxX6xXc2xX3xXexX37xXdxX3xX36xX6xX3xX5xX84xX3xX157xXdcxX157xX152xX162xX78xX16xX46xX1xX3xX3axX84xX3xXexX32xX2axX25xX3xX2dxX6xXc2xX3xX5xX84xX3xX2xX18cxX78xX16xXdcxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX0xXdxX16xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX58xXdxX10xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxXbxX3xX2xX21xX3xX1xX24xX25xX26xX3xXexX1xX6xX25xX3xX2dxX6xX24xX3xXexX32xX1dxXdxX3xX58xX1dxXdxX3xX3axX1dxXdxX3xX2dxX1dxX3xX2dxXdxX25xX1xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX46xX46xXdxXdcxX2dxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX25xX1xXdcxX3axX25xX46xX25xX10xX14dxX7xX46xX2xX151xX152xX153xX46xX2xX21xX157xX58xX157xX2xX157xX153xX152xX21xX2xXexX157xX307xX21xX21xX5xX152xXdcxX167xXbxX26xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX189xX46xX4bcxX18axX2xX161xX189xX3xX32axX24xXbxX10xX32xX3xX55xX1dxX32xX25xX10xXexX3xX5xX84xX3xX16xX6cxXc2xX3xX2dxX6xXc2xX3xX4xXc9xX33xX25xX26xX3xX78xXcfxX4xX1xX3xX157xX3xX4xX1xec07xX3xX25xX26xX1f2xXdxXaexX3xX4xX20cxX3xXexX1xX15xX3xX3cfxX24xX75xXexX3xX78xXcfxX4xX1xX3xXexX93xX3xXexX84xX24xX3xX7xX3d5xX25xX3xX2dxX6xXc2xXdcxX3xX1d8xX20cxX3xX4xX20cxX3xXexX1xX15xX3xX16xX6xX25xX26xX3xX2dxX1dxX16xX3xX58x13620xX25xX3xX36xXc9xX33xX25xX26xX3xX2dxdaffxX25xX26xX3xX5xX6xX7xX10xX32xXaexX3xX4xX80xX3xX2dxX1dxX16xX3xX1xX246xXexX3xX25xX1xX3d5xX25xX3xX3axX84xX3xX2dxX1dxX16xX3xXexX1xXc9xX33xX25xX26xXdcxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX0xXdxX16xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX58xXdxX10xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxXbxX3xX2xX21xX3xX1xX24xX25xX26xX3xXexX1xX6xX25xX3xX2dxX6xX24xX3xXexX32xX1dxXdxX3xX58xX1dxXdxX3xX3axX1dxXdxX3xX2dxX1dxX3xX2dxXdxX25xX1xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX46xX46xXdxXdcxX2dxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX25xX1xXdcxX3axX25xX46xX25xX10xX14dxX7xX46xX2xX151xX152xX153xX46xX2xX21xX157xX58xX157xX2xX157xX153xX152xX21xX2xXexX153xX153xX18cxX18cxX5xX153xXdcxX167xXbxX26xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX4b6x124bdxX3xX36xef56xX3xX33bxX26xXdxX84xX346xXaexX3xX4xX1xXdxX8fxX4xX3xX32axX24xX18axX157xX153xX3xX3axX662xX25xX3xX5xX84xX3xX16xX3fxXexX3xX16xX6cxXc2xX3xX2dxX6xXc2xX3xX4xXc9xX33xX25xX26xX3xX78xXcfxX4xX1xX3xXexX2axX16xX3xX3cfxX6xX3xX16xX246xX25xX1xX3xX16xd32fxXdcxX3xX4adxX6cxXc2xX3xX2dxX6xXc2xX3xX5xX1dxX246xXdxX3xX25xX84xXc2xX3xXexX93xX25xX26xX3xXexX1xX6xX16xX3xX4xX1xXdxX8fxX25xX3xX4xX73dxX25xX26xX3x10badxX24xX3d5xX25xX3xX36xX3fxXdxX3x1480cxXdxX1c1xX25xX3xe2f6xX7axX3xX1f5xX3xX4bcx12e7axX26xX1xX6xX25xXdxX7xXexX6xX25xXdcxX3xX1d8xX26xX1dxX84xXdxX3xX3axX6xXdxX3xXexX32xX3c9xX3xX4xX1xXcfxX25xX1xX3xX5xX84xX3xX1dxX6xX25xX1xX3xXexX246xX4xX3xX4xXb1xX3xX7xXdxX1c1xX24xX3xX3d5xX16xXaexX3xX16xX6cxXc2xX3xX2dxX6xXc2xX3xX4xX3c9xX25xX3xX4xX20cxX3xXexX1xX15xX3xX36xX80xX16xX3xX36xXc9xXb1xX25xX26xX3xX25xX1xXdxX333xX16xX3xX3axX3ecxX3xXexX32xXdxX25xX1xX3xX7xX6cxXexXdcxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX0xXdxX16xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX58xXdxX10xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxXbxX3xX2xX21xX3xX1xX24xX25xX26xX3xXexX1xX6xX25xX3xX2dxX6xX24xX3xXexX32xX1dxXdxX3xX58xX1dxXdxX3xX3axX1dxXdxX3xX2dxX1dxX3xX2dxXdxX25xX1xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX46xX46xXdxXdcxX2dxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX25xX1xXdcxX3axX25xX46xX25xX10xX14dxX7xX46xX2xX151xX152xX153xX46xX2xX21xX157xX58xX157xX2xX157xX153xX152xX21xX2xXexX153xX18cxX18cxX157xX5xX18cxXdcxX167xXbxX26xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12x14967xX55xX18axX151xX3xX330xX2dxXdxX333xXexX3xX58xX6xX25xX1xX3xX200xX1xXdxX3xXecxX6cxX1dxX347xX3xX5xX84xX3xX16xX6cxXc2xX3xX2dxX6xXc2xX3xX4xXc9xX33xX25xX26xX3xX78xXcfxX4xX1xX3xXexX32xX1c1xX25xX3xX2dxXdxX15xX25xX3xX36xXc9xX71xX4xX3xX7xX398xX3xX58xX3ecxX25xX26xX3xXexX32xX1dxX25xX26xX3xX5xX8bxX4xX3xX5xXc9xX71xX25xX26xX3xX78xX1xX7axX25xX26xX3xX7a9xX24xX3d5xX25xX3xX3axX84xX3xX1xX80xXdxX3xX7a9xX24xX3d5xX25xX3xXcxX32xX24xX25xX26xX3xX3d3xX24xX37xX4xXdcxX3xX1d8xX20cxX3xX16xX6xX25xX26xX3xX36xXc9xX71xX4xX3xX25xX1xXdxX1e0xX24xX3xX5xX1dxX246xXdxX3xX2dxX1dxX16xXaexX3xX2dxX6xX1dxX3xX26xX1f2xX16xX3xX4xX80xX3xX5xX1dxX246xXdxX3xX58xX662xX25xX3xX36xXc9xX33xX25xX26xX3xX2dxX66cxX25xX26xX3xX5xX6xX7xX10xX32xX3xX3axX84xX3xX2dxX66cxX25xX26xX3xX3axX333xX3xXexXdxX25xX1xXdcxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX0xXdxX16xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX58xXdxX10xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxXbxX3xX2xX21xX3xX1xX24xX25xX26xX3xXexX1xX6xX25xX3xX2dxX6xX24xX3xXexX32xX1dxXdxX3xX58xX1dxXdxX3xX3axX1dxXdxX3xX2dxX1dxX3xX2dxXdxX25xX1xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX46xX46xXdxXdcxX2dxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX25xX1xXdcxX3axX25xX46xX25xX10xX14dxX7xX46xX2xX151xX152xX153xX46xX2xX21xX157xX58xX157xX2xX157xX153xX152xX21xX2xXexX161xX2xX2xX162xX5xX162xXdcxX167xXbxX26xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX4adxXdxX32xX6xX26xX10xX3xX157xX21xX21xX21xX4b6xX3xX5xX84xX3xX16xX6cxXc2xX3xX2dxX6xXc2xX3xX4xXc9xX33xX25xX26xX3xX78xXcfxX4xX1xX3xXexX2axX16xX3xX3cfxX6xXaexX3xX4xX3c9xX25xX3xX4adxXdxX32xX6xX26xX10xX3xX157xX21xX21xX21xX1d8xX3xX4xX1xX24xXc2xX1c1xX25xX3xX3axX1e0xX3xXexX75xX25xX3xX4xX7axX25xX26xX3xX1xX246xXexX3xX25xX1xX3d5xX25xXdcxX3xXcxX37xX4xX3xX36xX3fxX3xXexX37xXdxX3xX36xX6xX3xX4xebdbxX6xX3xXbxX1xXdxX3xX4xXb1xX3xX25xX84xXc2xX3xX5xX1c1xX25xX3xXexX3bxXdxX3xX157xXdcxX152xX152xX21xX78xX16xX46xX1xXaexX3xXexX2axX16xX3xX1xX1dxX246xXexX3xX36xX3fxX25xX26xX3xXexX93xX3xX18cxX21xX21xX18axX2xXdcxX161xX21xX21xX78xX16xXdcxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX0xXdxX16xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX58xXdxX10xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxXbxX3xX2xX21xX3xX1xX24xX25xX26xX3xXexX1xX6xX25xX3xX2dxX6xX24xX3xXexX32xX1dxXdxX3xX58xX1dxXdxX3xX3axX1dxXdxX3xX2dxX1dxX3xX2dxXdxX25xX1xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX46xX46xXdxXdcxX2dxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX25xX1xXdcxX3axX25xX46xX25xX10xX14dxX7xX46xX2xX151xX152xX153xX46xX2xX21xX157xX58xX157xX2xX157xX153xX152xX21xX2xXexX153xX2xX162xX151xX5xX151xXdcxX167xXbxX26xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX4adxXdxXexX7xX24xX2dxXdxX7xX1xXdxX3xX189xX18axX157xX3xX5xX84xX3xX4xX1xXdxX8fxX25xX3xX36xX75xX24xX3xX4xXb1xX3xX4xXaa6xX6xX3xX1d8xX1x1026cxXexX3xX58xX73dxX25xX26xX3xX4xX1xX1dxX3xX25xX1xXdxX333xX16xX3xX3axX3ecxX3xXc2xX15xX16xX3xXexX32xX71xX3xX16xX19xXexX3xX36xX75xXexX3xX3axX84xX3xX58xXdxX333xXexX3xX1xX246xX16xXdcxX3xXcxX37xX4xX3xX36xX3fxX3xXexX37xXdxX3xX36xX6xX3xX5xX1c1xX25xX3xXexX3bxXdxX3xX157xXdcxX2xX21xX21xX78xX16xX46xX1xXaexX3xXexX32xX2axX25xX3xX2dxX6xXc2xX3xX5xX84xX3xX2xX161xX78xX16xXdcxX3xX200xX1xXdxX1c1xX25xX3xX2dxX80xX25xX3xX189xX18axX157xX4bcxX3xX4xX20cxX3xX2xX3xX26xX1xX8fxX3xX25xX26xX1f2xXdxea3cxX3xXbxX1xXdxX1c1xX25xX3xX2dxX80xX25xX3xX189xX18axX157xXecxX3xX4xX20cxX3xX157xX3xX26xX1xX8fxX3xX25xX26xX1f2xXdxXaexX3xX58xX73dxX25xX26xX3xX4xX1xX1dxX3xX1xX24xX75xX25xX3xX5xX24xXc2xX333xX25xXdcxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX0xXdxX16xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX58xXdxX10xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxXbxX3xX2xX21xX3xX1xX24xX25xX26xX3xXexX1xX6xX25xX3xX2dxX6xX24xX3xXexX32xX1dxXdxX3xX58xX1dxXdxX3xX3axX1dxXdxX3xX2dxX1dxX3xX2dxXdxX25xX1xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX46xX46xXdxXdcxX2dxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX25xX1xXdcxX3axX25xX46xX25xX10xX14dxX7xX46xX2xX151xX152xX153xX46xX2xX21xX157xX58xX157xX2xX157xX153xX152xX21xX2xXexX161xX153xX2xX18cxX5xX161xXdcxX167xXbxX26xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX32axX18dxX200xX18dxX183xX4bcxXcxX3xX8ccxX6xX26xX24xX6xX32xX3xX5xX84xX3xX58xX8bxX3xX6cxX25xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX32xXdxX15xX25xX3xX4xX1xX24xX25xX26xX3xX4xXaa6xX6xX3xX200xX1xX6cxXbxX3xX3axX84xX3xX4bcxX25xX1xXdcxX3xX1d8xX1xXc9xX25xX26xX3xX25xX6xXc2xX3xX16xX6cxXc2xX3xX2dxX6xXc2xX3xX25xX84xXc2xX3xX4xX1x12523xX3xX4xX3c9xX25xX3xX1xX1dxX246xXexX3xX36xX3fxX25xX26xX3xX1f5xX3x148edxX25xX3xX13xX3fxXdcxX3xX1d8xX20cxX3xX4xX20cxX3xXexX1xX15xX3xX26xX3e1xX25xX3xXexX1xXdxX8fxXexX3xX2dxXdbxX3xXexX6cxX4xX3xX4xX1xXdxX8fxX25xX3xX36xXdxX333xX25xX3xXexX398xXaexX3xXexX32xXdxX25xX1xX3xX7xX6cxXexX3xX3axX84xX3xXexX1xX73dxX25xX26xX3xX25xX1xXdxX1c1xX25xX3xX5xXdxX333xX24xX3xX25xX26xX1dxX84xXdxXdcxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX0xXdxX16xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX58xXdxX10xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxXbxX3xX2xX21xX3xX1xX24xX25xX26xX3xXexX1xX6xX25xX3xX2dxX6xX24xX3xXexX32xX1dxXdxX3xX58xX1dxXdxX3xX3axX1dxXdxX3xX2dxX1dxX3xX2dxXdxX25xX1xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX46xX46xXdxXdcxX2dxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX25xX1xXdcxX3axX25xX46xX25xX10xX14dxX7xX46xX2xX151xX152xX153xX46xX2xX21xX157xX58xX157xX2xX157xX153xX152xX21xX2xXexX2xX2xX153xX21xX5xX307xXdcxX167xXbxX26xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX1dxX58xXc2xXaxX12xX4bcxX4adxX7b7xXaexX3xX58xX1dxX3xX4b5xXexX6xX5xXc2xX3xX3axX84xX3xXecxX32xX6x13db4xXdxX5xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX32xXdxX15xX25xXaexX3xX4xX20cxX3xXexX1xX15xX3xX7xX398xX3xX58xX3ecxX25xX26xX3xX4xX1xX1dxX3xX25xX1xXdxX1e0xX24xX3xX16xX3ecxX4xX3xX36xXcfxX4xX1xX3xX25xX1xXc9xX3xX4xXc9xX33xX25xX26xX3xX78xXcfxX4xX1xXaexX3xX36xX6cxX25xX1xX3xX4xX1xX19xX25xXaexX3xXc2xX15xX16xX3xXexX32xX71xX3xX16xX19xXexX3xX36xX75xXexX3xX3axX84xX3xXexX32xXdxX25xX1xX3xX7xX6cxXexXdcxX3x13862xX1xX80xX3xX25xX3ffxX25xX26xX3xX78xX1xX7axX25xX26xX3xX4xX1xXdxX8fxX25xX3xX4xX1xXd5exX3xX58xX93xX25xX26xX3xX1f5xX3xX16xX3ccxX4xX3xXbxX1xX3c9xX25xX26xX3xX3axX333xXdcxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32axX1dxX24xX32xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXeebxXdxX8fxX25xX3xXexX1xX3ccxX4xX0xX46xXbxX12