Đấu giá kho số viễn thông và tên miền Internet theo quy định mới từ 1/6
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 16/2021/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet. Các quy định mới về đấu giá kho số viễn thông, tên miền Internet có hiệu lực từ 1/6 tới.
34dex3b35x6177x64bcx3b40x56eex697ax586ax360bxX7x92c1xbd7exa30bx4d6fx7633xc2fexX5x872axXax39f5x43a1x6eaax6704xX3x76f2xXdxb2eaxX3xa82bxX1xc1d9xX3xX7x3f33xX3x5856xXdx774cx6eb0xX3xXexX1x6973xX25xX17xX3xX22x84d6xX3xXexac1axX25xX3x7954xXdx46fdxX25xX3x4ca6xX25xXexX10x8c21xX25xX10xXexX3xXexX1xX10xX1dxX3x6543xX15x9ff2xX3x4b44x88e8xX25xX1xX3xX34x8aa7xXdxX3xXexa74bxX3xX2xbde3x5086xX0xX58xX1xX2xX12xX0x7d5cxXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax5260xX3dxXexXdxX4xX5xX10x4e63xX10xX6xX60xX3xX34xXexc477x8734xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7c42xX10xX6xX60xXaxX12xXcxX1xad4bxX3xXex5620xX51xX25xX17xX3xa93dxX1x70e7xX25xX1xX3xXbxX1xX90xX3xX22xX55xX6xX3x9097xX6xX25xX3xX1xX2exX25xX1xX3xb400xX15xX49x8051xXexX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX2xX59xX58x977dxa9d0xXbdxX2xX58xXafxX13xX79xXcxXcxX17xX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX22xX36xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xc057xX3xX4xX1xX15xX49x9774xX25xX3xX25xX1xX93x447dxX25xX17xX3xX47xX15xX49xX36xX25xX3xX7x6b64xX3xX60x6153xX25xX17xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xXdcxX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXex6fcaxX3xX98xX19xX4xX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX34xX51xXdxX3xX22xX36xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xXdcxX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xX4x6a3bxX3xX1xXdx3706xX15xX3xX5x8589xX4xX3xXexX55xX3xX2xX58xX59xX3xXexX51xXdxX11exX0xX58xXbxX12xX0xX58xX60xXdxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8255xX1dxX60xX49xXaxX12xX0xX7xXexX3dxX1dxX25xX17xX12x61e1xX1dxX6xX25xX1xX3xX25xX17xX1xXdxX166xXbxX3xXexX3dxc40axX25xX17xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXbxX1x629cxXdxX3xX7xXf3xX3xX60xXf6xX25xX17xX3xXexX20xXdxX3xXexX1xXdxXe2xX15xX3xX59xX3xXexX1xX19xX25xX17xX0xX58xX7xXexX3dxX1dxX25xX17xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xXa6xX5xX10xX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX34xX6xX3dxX17xXdxX25xb2a1xX3xXbdxXbx5bafxX3xX6xX15xXexX1dxbc28xXaxX12xX0xXexXa6xX1dxX60xX49xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX60xX12xX0xXdxX34xX17xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX58xX58xXdxX11exXa6xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX25xX1xX11exX22xX25xX58xX25xX10xa831xX7xX58xXbdxX2xX2xa8a1xX58xX2xXbdx3e31xX60xX7axXbex575fxXbexc3e0xXbexX234xXexX234xX238x4304xX238xX5xX2xX11ex7696xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX22xX2exX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xXexX1xX10xX1dxX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX34xX51xXdxX3xXexX55xX3xX2xX58xX59xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX60xX12xX0xX58xXexX3dxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX1dxX25xXaxX12xXcxX55xX3xX2xX58xX59xX3xX7xb8e3xX3xX19xXbxX3xX60xXf6xX25xX17xX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX34xX51xXdxX3xX22xX36xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX11exX3xad40x759exX25xX1xX1f5xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXex3df1xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX60xX12xX0xX58xXexX3dxX12xX0xX58xXexXa6xX1dxX60xX49xX12xX0xX58xXexX6xXa6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX60xX49xXaxX12xXafxX15xX49xXb2xXexX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX25xX2exX49xX3xX4x94e1xXbxX3xX25xX1xX34fxXexX3xX4xX19xX4xX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX34xX51xXdxX3xX22xX36xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX2exXdxX3xX7xX1b8xX25xX3xX22xX2exX3xX7xX2ccxX3xXexX1xX6xX49xX3xXexX1xXb2xX3xX4xX1xX1dxX3xXafxX15xX49xXb2xXexX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX7xX20xX3xX234xX238xX58xXbdxXbexX2xX7axX58xXafxX13xX79xXcxXcxX17xX3xX301xX25xX17xX2exX49xX3xX2xX58xX23exX58xXbdxXbexX2xX7axX30fxX3xX4xX90xX6xX3xXcxX1xX90xX3xXexX93xX51xX25xX17xX3xX98xX1xX9axX25xX1xX3xXbxX1xX90xX11exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX60xX49xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX4bxX162xXdcxX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX301xX7xX20xX3xX4bxXdxX166xX25xX3xXexX1xX1dx70d7xXdxX30fxX3xX4bxX93xXe8xX4xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX47xX15xX49xX36xX25xX3xX7xXf3xX3xX60xXf6xX25xX17xX3xX5xX2exX3xX4xX19xX4xX3xX34x4254xXdcxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX4xX162xX3xX4xX14xX15xX3xXexX3dxX1aaxX4xX3xX4bxbec5xX4xX3xXa6xXdxX166xXexX3xX25x8a4dxX34xX3xXexX3dxX1dxX25xX17xX3xX47xX15xX49xX3xX1xX1dxX40fxX4xX1xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX1ffxX3xX7xX20xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX4bxX93xXe8xX4xX3xX5xX16axX6xX3xX4xX1x3d70xX25xX3xXexX55xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX4xX1xX93xX6xX3xXbxX1x42d3xX25xX3xXa6x9fa4xX3xX4xX1xX1dxX3xX4x7dedxX3xX47xX15xX6xX25xXdcxX3xXexX4bcxX3xX4xX1xc75cxX4xXdcxX3xX60xX1dxX6xX25xX1xX3xX25xX17xX1xXdxX166xXbxX11exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX60xX49xXaxX12xX19bxX6xX25xX1xX3xX34xXf6xX4xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX4bxX93xXe8xX4xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX7xX2ccxX3xX4bxX93xXe8xX4xX3xX18dxc2b4xX3xXcxXcx69b8xXcxXcxX3xX4xX29xX25xX17xX3xXa6xX20xX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX55xX25xX17xX3xXexX1x3b97xXdxX3xX1bx810exXdcxX3xX4xa0bfxX25xX3xX4xX4d0xX3xX22xX2exX1dxX3xXafxX15xX49xX3xX1xX1dxX40fxX4xX1xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX22xX2exX3xXex547fxX25xX1xX3xX1xX575xX25xX1xX3xXexX1xX16axX4xX3xXexXb2xX3xX4xX90xX6xX3xXexX1xX4cxX3xXexX3dxX93xX543xX25xX17xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xb78bxXdxX166xXexX3x6287xX6xX34xX11exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX60xX49xXaxX12xX5a0xX36xX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexXdcxX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX34xX51xXdxX3xX25xX31xX15xX3xX3dxb613xXdcxX3xX4xX19xX4xX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX47xX15xX20xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX5a0xXdxX166xXexX3xX5a5xX6xX34xX3x6507xX11exX22xX25x4ee5xX3xX4bxX93xXe8xX4xX3xXbxX1xX4b8xX25xX3xXa6xX4bcxX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX47xX15xX6xX3xXbxX1xX93xX4c3xX25xX17xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXa6xX6xX1dxX3xX17x6137xX34xX1f5xX3xX4xX19xX4xX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX47xX15xX20xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX5a0xXdxX166xXexX3xX5a5xX6xX34xX3xX608xX11exX22xX25xX60cxX3xX1bxX1xX29xX25xX17xX3xX60xX14xX15xX3xX4xX14xXbxX3xXbdxX3xX60x7542xX25xX17xX3xX3dxXdxX31xX25xX17xX3xX4xX162xX3xX2xX3xX1bx9d72xX3xXexX16axX3xX301xX5xX2exX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX4xX14xXbxX3xXbdxX3xX60xX93xX51xXdxX3xX608xX11exX22xX25xX60cxX3xX4bxX93xXe8xX4xX3xX5xX34fxXbxX3xX25xX31xX25xX3xXexX55xX3xX2xX3xX1bxX688xX3xXexX16axX3xXexX3dxX1dxX25xX17xX3xX7xX20xX3xXbdxX59xX3xX4xX1xa72axX3xX4xX19xXdxX3xXexX3dxX1dxX25xX17xX3xXa6xX1b8xX25xX17xX3xX4xX1xX6d1xX3xX4xX19xXdxX3xXexXdxXb2xX25xX17xX3xX6bxX25xX1xX3xX22xX2exX3xX2xXbexX3xX7xX20xX3xXexX16axX3xX25xX1xXdxX31xX25xX3xXexX55xX3xXbexX3xX4bxXb2xX25xX3xX244xX30fxX1ffxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX60xX49xXaxX12xX98xX19xX4xX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX47xX15xX20xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX5a0xXdxX166xXexX3xX5a5xX6xX34xX3xX608xX11exX22xX25xX60cxX3xX1bxX1xX29xX25xX17xX3xX60xX14xX15xX3xX4xX14xXbxX3xXbdxX3xX60xX678xX25xX17xX3xX3dxXdxX31xX25xX17xX3xX4xX162xX3xXbdxX3xX1bxX688xX3xXexX16axX3xX301xX5xX2exX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX4xX14xXbxX3xXbdxX3xX60xX93xX51xXdxX3xX608xX11exX22xX25xX60cxX3xX4bxX93xXe8xX4xX3xX5xX34fxXbxX3xX25xX31xX25xX3xXexX55xX3xXbdxX3xX1bxX688xX3xXexX16axX3xXexX3dxX1dxX25xX17xX3xX7xX20xX3xXbdxX59xX3xX4xX1xX6d1xX3xX4xX19xXdxX3xXexX3dxX1dxX25xX17xX3xXa6xX1b8xX25xX17xX3xX4xX19xXdxX3xXexXdxXb2xX25xX17xX3xX6bxX25xX1xX3xX22xX2exX3xX2xXbexX3xX7xX20xX3xXexX16axX3xX25xX1xXdxX31xX25xX3xXexX55xX3xXbexX3xX4bxXb2xX25xX3xX244xX30fxX1ffxX3xXexX3dxX55xX3xX4xX19xX4xX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX4bxX93xXe8xX4xX3xXa6xX1b8xX1dxX3xX22xX166xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xXexX40fxXdxX3xX72xX15xX34fxXexX3xX98xX5a5xXcxXcxX11exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX60xX49xXaxX12xX19bxX6xX25xX1xX3xX34xXf6xX4xX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xXexX3dxXdxXe2xX25xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX7xX2ccxX3xX4bxX93xXe8xX4xX3xX18dxX527xX3xXcxXcxX52bxXcxXcxX3xX4xX29xX25xX17xX3xXa6xX20xX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX55xX25xX17xX3xXexX1xX543xXdxX3xX1bxX547xXdcxX3xX4xX54bxX25xX3xX4xX4d0xX3xX22xX2exX1dxX3xXexX575xX25xX1xX3xX1xX575xX25xX1xX3xXexX1xX16axX4xX3xXexXb2xX3xX47xX15xX1b8xX25xX3xX5xX688xXdcxX3xX4bxX54bxX25xX17xX3xX1bxX688xX3xX7xXf3xX3xX60xXf6xX25xX17xX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xXexX40fxXdxX3xX5a0xXdxX166xXexX3xX5a5xX6xX34xX11exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX60xX49xXaxX12xX13xXe2xX3xXexX1xX6xX34xX3xX17xXdxX6xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXdcxX3xX4xX19xX4xX3xX60xX1dxX6xX25xX1xX3xX25xX17xX1xXdxX166xXbxXdcxX3xXexX4bcxX3xX4xX1xX4d0xX4xX3xXexX1xX2exX25xX1xX3xX5xX34fxXbxX3xXexX1xX10xX1dxX3xXbxX1xX19xXbxX3xX5xX15xX34fxXexX3xX5a0xXdxX166xXexX3xX5a5xX6xX34xX3xX4bxX19xXbxX3xX4d0xX25xX17xX3xX4bxX93xXe8xX4xX3xX49xX31xX15xX3xX4xb8caxX15xX3xX22xX36xX3xXexX2exXdxX3xX4xX1xX9axX25xX1xXdcxX3xX1bx4265xX3xXexX1xX15xX34fxXexX3xXbxX1xX678xX3xX1xXe8xXbxX3xX4bxX20xXdxX3xX22xX51xXdxX3xXexX55xX25xX17xX3xX5xX1dxX40fxXdxX3xX34xX436xXdcxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX4bxX93xXe8xX4xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX47xX15xX49xX3xX1xX1dxX40fxX4xX1xX3xX22xX2exX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX22xX36xX3xX47xX15xX1b8xX25xX3xX5xX688xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX1ffxX3xX4xX162xX3xX17xXdxX14xX49xX3xXbxX1x6b18xXbxX3xX1bxXdxX25xX1xX3xX60xX1dxX6xX25xX1xX3xX60xX4cxX4xX1xX3xX22xXf6xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xXbxX1xX678xX3xX1xXe8xXbxX3xX22xX51xXdxX3xX5xX1dxX40fxXdxX3xX34xX436xXdcxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX4bxX93xXe8xX4xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1ffxX3xX4xX162xX3xX17xXdxX14xX49xX3xX4xX1xX4d0xX25xX17xX3xX25xX1xX34fxX25xX3xX4xX15xX25xX17xX3xX4xX14xXbxX3xX60xX4cxX4xX1xX3xX22xXf6xX3xX25xX527xXdxX3xX60xX15xX25xX17xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xXexXdxX25xX3xXexX3dxX31xX25xX3xX34xX40fxX25xX17xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX60xXdxX3xX4bxX527xX25xX17xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX4xX90xX6xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX5xX15xX34fxXexX3xX22xX36xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX11exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX60xX49xXaxX12xX13xX63exX25xX17xX3xXexX1xX543xXdxXdcxX3xXbxX1xX1b8xXdxX3xX4xX6xX34xX3xX1bxXb2xXexX3xXexX3dxXdxXe2xX25xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX22xXdxX166xX4xX3xX4bxX93xX6xX3xX34xX436xXdcxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX22xX2exX1dxX3xX1bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX19xX4xXdcxX3xX7xXf3xX3xX60xXf6xX25xX17xX3xXexX20xXdxX3xXexX1xXdxXe2xX15xX3xX59xX3xXexX1xX19xX25xX17xX3xX7xX6xX15xX3xX1bxX1xXdxX3xXexX3dxX1aaxX25xX17xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX22xX2exX3xXbxX1xX1b8xXdxX3xX1xX1dxX2exX25xX3xXexX1xX2exX25xX1xX3xX4xX19xX4xX3xX1bxX1xX1dxX1b8xX25xX3xXbxX1xX9axX3xX7xXf3xX3xX60xXf6xX25xX17xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xXdcxX3xXexX969xX25xX3xX7xX20xXdcxX3xX25xX17xX1x686bxX6xX3xX22xXf6xX3xX4xX29xX25xX17xX3xX9axX4xX1xXdcxX3xXbxX1xX9axX3xX47xX15xX49xX36xX25xX3xX1xX1dxX40fxXexX3xX4bxX527xX25xX17xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX4xX90xX6xX3xX60xX1dxX6xX25xX1xX3xX25xX17xX1xXdxX166xXbxXdcxX3xXexX4bcxX3xX4xX1xX4d0xX4xX30fxX3xXexX3dxX93xX51xX4xX3xX1bxX1xXdxX3xXexX1xX6xX34xX3xX17xXdxX6xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX301xX25xXb2xX15xX3xX4xX162xX30fxX11exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX60xX49xXaxX12xX0xX7xXexX3dxX1dxX25xX17xX12x5b0bxX19xX4xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX4xX54bxX25xX3xX4xX4d0xX3xXexX9axX25xX1xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1x362axXdxX3xX4bxXdxXe2xX34xX0xX58xX7xXexX3dxX1dxX25xX17xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xXa6xX5xX10xX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX34xX6xX3dxX17xXdxX25xX1f5xX3xXbdxXbxX1f9xX3xX6xX15xXexX1dxX1ffxXaxX12xX0xXexXa6xX1dxX60xX49xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX60xX12xX0xXdxX34xX17xX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX60xXdxX7xXbxX5xX6xX49xX1f5xX3xXa6xX5xX1dxX4xX1bxX1ffxX3xX34xX6xX3dxX17xXdxX25xX79xX5xX10x9121xXexX1f5xX3xX6xX15xXexX1dxX1ffxX3xX34xX6xX3dxX17xXdxX25xX79xX3dxXdxX17xX1xXexX1f5xX3xX6xX15xXexX1dxX1ffxXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX58xX58xXdxX11exXa6xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX25xX1xX11exX22xX25xX58xX25xX10xX22exX7xX58xXbdxX2xX2xX234xX58xX2xXbdxX238xX60xX7axXbexX23cxXbexX23exXbexX234xXexX238xX2xX59xX7axX5xXbdxX11exX249xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX22xX2exX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xXexX1xX10xX1dxX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX34xX51xXdxX3xXexX55xX3xX2xX58xX59xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX60xX12xX0xX58xXexX3dxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX1dxX25xXaxX12xXafxX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX34xX51xXdxX3xX4bxX93xX6xX3xX3dxX6xX3xX4xX54bxX25xX3xX4xX4d0xX3xXexX9axX25xX1xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xXc43xXdxX3xX4bxXdxXe2xX34xX11exX3xX301xX302xX25xX1xX1f5xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX30fxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX60xX12xX0xX58xXexX3dxX12xX0xX58xXexXa6xX1dxX60xX49xX12xX0xX58xXexX6xXa6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX60xX49xXaxX12xXafxX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX34xX51xXdxX3xX25xX31xX15xX3xX3dxX6xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX54bxX25xX3xX4xX4d0xX3xXexX9axX25xX1xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xXc43xXdxX3xX4bxXdxXe2xX34xX3xX4xX1xX1dxX3xX22xXdxX166xX4xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX11exX3xX98xXf6xX3xXexX1xXe2xXdcxX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xXc43xXdxX3xX4bxXdxXe2xX34xX3xX4xX90xX6xX3xX34xX436xXdcxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX4xX162xX3xX4xX14xX15xX3xXexX3dxX1aaxX4xX3xX4bxX454xX4xX3xXa6xXdxX166xXexXdcxX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xX4bxX93xXe8xX4xX3xX1f9xX19xX4xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xXexX1xX10xX1dxX3xXbxX1xX93xX4c3xX25xX17xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX7xX1dxX3xX7xX19xX25xX1xX3xX22xX2exX3xX4xX19xX4xX3xXbxX1xX93xX4c3xX25xX17xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX1bxX1xX19xX4xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX4xX90xX6xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX5xX15xX34fxXexX3xX22xX36xX3xX17xXdxX19xX3xX4bxXe2xX3xX1f9xX19xX4xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xXc43xXdxX3xX4bxXdxXe2xX34xX11exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX60xX49xXaxX12xXcxX3dxX1dxX25xX17xX3xXexX3dxX93xX543xX25xX17xX3xX1xXe8xXbxX3xX1bxX1xX29xX25xX17xX3xX1f9xX19xX4xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX4bxX93xXe8xX4xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xXc43xXdxX3xX4bxXdxXe2xX34xX3xXa6xX45dxX25xX17xX3xXbxX1xX93xX4c3xX25xX17xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX7xX1dxX3xX7xX19xX25xX1xX3xXexX1xX575xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xXc43xXdxX3xX4bxXdxXe2xX34xX3xX4xX90xX6xX3xX34xX436xXdcxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xXdcxX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xX7xX2ccxX3xXbxX1xXf6xX3xXexX1xX15xX527xX4xX3xX22xX2exX1dxX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1x9354xX3xX7xX20xX3xX25xX1xX93xX3x97fdxX19bxbf83xX3xXa6xX575xX25xX1xX3xX47xX15xX4b8xX25xX3xX4xX90xX6xX3xX5a0xXdxX166xXexX3xX5a5xX6xX34xXdcxX3xXfb6xX19bxXfb8xX3xXa6xX575xX25xX1xX3xX47xX15xX4b8xX25xX3xX4xX90xX6xX3xX47xX15xX20xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX1xX1dxX454xX4xX3xX22xX678xX25xX17xX3xX5xX436xX25xX1xX3xXexX1xX4bcxX3xXexX93xX4c3xX25xX17xX3xX4d0xX25xX17xX1ffxX3xX17xXdxX19xX3xXexX3dxX1aaxX25xX17xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1xX6xX34xX3xX1bxX1xX1b8xX1dxX3xX4xX90xX6xX3xX47xX15xX20xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX1xX1dxX454xX4xX3xX22xX678xX25xX17xX3xX5xX436xX25xX1xX3xXexX1xX4bcxX3xX1xX6xX49xX3xX7xX20xX3xX5xX93xXe8xX25xX17xX3xX47xX15xX20xX4xX3xX17xXdxX6xXdcxX3xX22xX678xX25xX17xX3xX5xX436xX25xX1xX3xXexX1xX4bcxX3xX1xX1dxX454xX4xX3xXexX4bcxX3xX4xX1xX4d0xX4xXdcxX3xX60xX1dxX6xX25xX1xX3xX25xX17xX1xXdxX166xXbxX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xXc43xX3xXexX3dxX1dxX25xX17xX3xX25xX93xX51xX4xX11exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX60xX49xXaxX12xXfb6xXdxX19xX3xX1bxX1xXc43xXdxX3xX4bxXdxXe2xX34xX3xX4xX90xX6xX3xX34xX436xXdcxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xXdcxX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xX25xXb2xX15xX3xXexX1xX14xXbxX3xX1xX4c3xX25xX3xX1xX1dxX454xX4xX3xXa6xX45dxX25xX17xX3xXbxX1xX9axX3xX7xXf3xX3xX60xXf6xX25xX17xX3xX34xX436xXdcxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xXexX3dxX1dxX25xX17xX3xX2xXbexX3xX25xX54bxX34xXdcxX3xXbxX1xX9axX3xX60xX15xX49xX3xXexX3dxX575xX3xX7xXf3xX3xX60xXf6xX25xX17xX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xXexX3dxX1dxX25xX17xX3xX2xX3xX25xX54bxX34xX3xXexX1xX575xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xXc43xXdxX3xX4bxXdxXe2xX34xX3xX4xX90xX6xX3xX34xX436xXdcxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xXa6xX45dxX25xX17xX3xX2xXbexX3xX25xX54bxX34xX3xXbxX1xX9axX3xX7xXf3xX3xX60xXf6xX25xX17xX1ffxX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xXc43xXdxX3xX4bxXdxXe2xX34xX3xX4xX90xX6xX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xXa6xX45dxX25xX17xX3xX2xX3xX25xX54bxX34xX3xXbxX1xX9axX3xX60xX15xX49xX3xXexX3dxX575xX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX5xX15xX34fxXexX3xX22xX36xX3xXbxX1xX9axX3xX22xX2exX3xX5xX166xX3xXbxX1xX9axX11exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX60xX49xXaxX12xX5a5xXb2xX15xX3xX4xX6xX1dxX3xX1xX4c3xX25xX3xXbxX1xX9axX3xX7xXf3xX3xX60xXf6xX25xX17xX3xX34xX436xXdcxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xXexX3dxX1dxX25xX17xX3xX2xXbexX3xX25xX54bxX34xXdcxX3xXbxX1xX9axX3xX60xX15xX49xX3xXexX3dxX575xX3xX7xXf3xX3xX60xXf6xX25xX17xX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xXexX3dxX1dxX25xX17xX3xX2xX3xX25xX54bxX34xX3xXexX1xX575xX3xX19xXbxX3xX60xXf6xX25xX17xX3xX4xX29xX25xX17xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xXexX9axX25xX1xX3xX60xX16axX6xX3xX22xX2exX1dxX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1xXfadxX3xX7xX20xX11exX3xX13xXdxX36xX15xX3xX25xX2exX49xX3xX4bxXe2xX3xX1f9xX19xX4xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xXc43xXdxX3xX4bxXdxXe2xX34xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX5xX15xX34fxXexX3xX22xX36xX3xXbxX1xX9axX3xX22xX2exX3xX5xX166xX3xXbxX1xX9axX11exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX60xX49xXaxX12xXafxX15xX49xXb2xXexX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX34xX51xXdxX3xX22xX36xX3xX4bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXdcxX3xX4xX1xX15xX49xXe2xX25xX3xX25xX1xX93xXe8xX25xX17xX3xX47xX15xX49xX36xX25xX3xX7xXf3xX3xX60xXf6xX25xX17xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xXdcxX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xX4xX162xX3xX1xXdxX166xX15xX3xX5xX16axX4xX3xX1bxXe2xX3xXexX55xX3xX25xX17xX2exX49xX3xX2xX58xX59xX58xXbdxXbexXbdxX2xX11exX0xX58xXbxX12xX0xX60xXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX3dxX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX3dxX1dxX25xX17xX12xXcxXdxX25xX3xX5xXdxX31xX25xX3xX47xX15xX6xX25xX1f5xX0xX58xX7xXexX3dxX1dxX25xX17xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX79xXexX1xX15xX34xXa6xX79xX6xX25xX60xX79xX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfb6xXdxX19xX3xX4xX93xX51xX4xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xX5a0xXdxX166xXexX3xX5a5xX6xX34xX3xX3dxc407xX3xX25xX1xX14xXexX3xX13xX29xX25xX17xX3xX5a5xX6xX34xX3xadebxXaxX3xX1xX3dxX10xXcacxX9xXaxX58xXexX1xXdxX10xXexX79xXa6xXdxX79xX7xX1dxX58xX17xXdxX6xX79xX4xX15xX1dxX4xX79xXdxX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX79xX22xXdxX10xXexX79xX25xX6xX34xX79xX3dxX10xX79xX25xX1xX6xXexX79xX60xX1dxX25xX17xX79xX25xX6xX34xX79xX6xX58xXbdxXbexX238xX7axXbexX238xX11exX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX17xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX58xX34xX10xX60xXdxX6xX58xX2xXbdxXbexX58xX25xX10xX22exX7xX58xXbdxX2xX2xX2xX58xX2xXbexX23cxX60xXbdxX2xX59xX2xXbexX23cxX23cxXexX7axX234xX234xXbexX5xX23cxX79xX4xX4xX4xX11exX249xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX22xX2exX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xXexX1xX10xX1dxX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX34xX51xXdxX3xXexX55xX3xX2xX58xX59xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX60xXdxX22xX12xX0xX7xXexX3dxX1dxX25xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfb6xXdxX19xX3xX4xX93xX51xX4xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xX5a0xXdxX166xXexX3xX5a5xX6xX34xX3xX3dxX141dxX3xX25xX1xX14xXexX3xX13xX29xX25xX17xX3xX5a5xX6xX34xX3xX142dxXaxX3xX1xX3dxX10xXcacxX9xXaxX58xXexX1xXdxX10xXexX79xXa6xXdxX79xX7xX1dxX58xX17xXdxX6xX79xX4xX15xX1dxX4xX79xXdxX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX79xX22xXdxX10xXexX79xX25xX6xX34xX79xX3dxX10xX79xX25xX1xX6xXexX79xX60xX1dxX25xX17xX79xX25xX6xX34xX79xX6xX58xXbdxXbexX238xX7axXbexX238xX11exX1xXexX34xXaxX12xXfb6xXdxX19xX3xX4xX93xX51xX4xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xX5a0xXdxX166xXexX3xX5a5xX6xX34xX3xX3dxX141dxX3xX25xX1xX14xXexX3xX13xX29xX25xX17xX3xX5a5xX6xX34xX3xX142dxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX3dxX1dxX25xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX5a0xXdxX166xXexX3xX5a5xX6xX34xX3xX1f9xXb2xXbxX3xXexX1xX4d0xX3xX59xX3xXexX40fxXdxX3xX1bxX1xX15xX3xX22xX16axX4xX3xX4xX1xX4b8xX15xX3xX142dxXdcxX3xXexX1xX4d0xX3xX2xXbdxX3xXexX3dxX31xX25xX3xXexX1xXb2xX3xX17xXdxX51xXdxX3xX22xX2exX3xX7xX20xX3xX2xX3xXexX40fxXdxX3xX1bxX1xX15xX3xX22xX16axX4xX3xX13xX29xX25xX17xX3xX5a5xX6xX34xX3xX142dxX3xX22xX36xX3xX34xX4d0xX4xX3xX17xXdxX19xX3xX60xX4cxX4xX1xX3xX22xXf6xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX11exX0xX58xXbxX12xX0xX58xX60xXdxX22xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5a0xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXcxX10xX5xX10xX4xX1dxX34xX3xX4bxX454xXexX3xX34xXf6xX4xX3xXexXdxX31xX15xX3xX4xX1xX90xX3xX4bxX40fxX1dxX3xX1bxXdxXb2xX25xX3xXexX40fxX1dxX3xX1f9xX436xX3xX1xX527xXdxX3xX7xX20xXaxX3xX1xX3dxX10xXcacxX9xXaxX58xXexX1xX15xX1dxX25xX17xX79xX34xX6xXdxX79xX60xXdxX4xX1xX79xX22xX15xX58xX22xXdxX10xXexXexX10xX5xX79xXexX10xX5xX10xX4xX1dxX34xX79xX60xX6xXexX79xX34xX15xX4xX79xXexXdxX10xX15xX79xX4xX1xX15xX79xX60xX6xX1dxX79xX1bxXdxX10xX25xX79xXexX6xX1dxX79xX1f9xX6xX79xX1xX1dxXdxX79xX7xX1dxX58xXbdxXbexXbexXbdxX23exX7axX11exX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX17xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX58xX34xX10xX60xXdxX6xX58xX2xXbdxXbexX58xX25xX10xX22exX7xX58xXbdxXbexX7axX2xX58xX23exXbdxX60xX59xX2xX59xX23cxX23exX2xX234xXexX23cxXbexX238xX5xX238xX79xX6xX5xX10xX79xX60xX1dxX25xX79xX25xX1xX6xX25xX79xX1xX15xX6xX25xX79xX4xX1xX11exX249xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX22xX2exX3xXexX31xX25xX3xX34xXdxX36xX25xX3xX39xX25xXexX10xX3dxX25xX10xXexX3xXexX1xX10xX1dxX3xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxX25xX1xX3xX34xX51xXdxX3xXexX55xX3xX2xX58xX59xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX60xXdxX22xX12xX0xX7xXexX3dxX1dxX25xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5a0xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXcxX10xX5xX10xX4xX1dxX34xX3xX4bxX454xXexX3xX34xXf6xX4xX3xXexXdxX31xX15xX3xX4xX1xX90xX3xX4bxX40fxX1dxX3xX1bxXdxXb2xX25xX3xXexX40fxX1dxX3xX1f9xX436xX3xX1xX527xXdxX3xX7xX20xXaxX3xX1xX3dxX10xXcacxX9xXaxX58xXexX1xX15xX1dxX25xX17xX79xX34xX6xXdxX79xX60xXdxX4xX1xX79xX22xX15xX58xX22xXdxX10xXexXexX10xX5xX79xXexX10xX5xX10xX4xX1dxX34xX79xX60xX6xXexX79xX34xX15xX4xX79xXexXdxX10xX15xX79xX4xX1xX15xX79xX60xX6xX1dxX79xX1bxXdxX10xX25xX79xXexX6xX1dxX79xX1f9xX6xX79xX1xX1dxXdxX79xX7xX1dxX58xXbdxXbexXbexXbdxX23exX7axX11exX1xXexX34xXaxX12xX5a0xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXcxX10xX5xX10xX4xX1dxX34xX3xX4bxX454xXexX3xX34xXf6xX4xX3xXexXdxX31xX15xX3xX4xX1xX90xX3xX4bxX40fxX1dxX3xX1bxXdxXb2xX25xX3xXexX40fxX1dxX3xX1f9xX436xX3xX1xX527xXdxX3xX7xX20xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX3dxX1dxX25xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX5a0xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXcxX10xX5xX10xX4xX1dxX34xX3xX4bxX454xXexX3xX34xXf6xX4xX3xXexXdxX31xX15xX3xXexX1xX2exX25xX1xX3xX60xX1dxX6xX25xX1xX3xX25xX17xX1xXdxX166xXbxX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX25xX17xX3xX7xX20xXdcxX3xX4xX162xX3xX60xX4cxX4xX1xX3xX22xXf6xX3xX1bxX1xX19xX4xX1xX3xX1xX2exX25xX17xX3xX22xX2exX3xXexX3dxX1b8xXdxX3xX25xX17xX1xXdxX166xX34xX3xX1bxX1xX19xX4xX1xX3xX1xX2exX25xX17xX3xX7xX20xX3xX2xX3xXexX40fxXdxX3xX5a0xXdxX166xXexX3xX5a5xX6xX34xXdcxX3xXexXdxX31xX25xX3xXbxX1xX1dxX25xX17xX3xX22xX36xX3xX4xX29xX25xX17xX3xX25xX17xX1xX166xX3xX23cxXfb6xXdcxX3xX39xX1dxXcxX11exX11exX11exX3xXexX93xX4c3xX25xX17xX3xX4bxX93xX4c3xX25xX17xX3xX22xX51xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX25xX1xX2exX3xX34xX40fxX25xX17xX3xXexX3dxX31xX25xX3xXexX1xXb2xX3xX17xXdxX51xXdxX11exX0xX58xXbxX12xX0xX58xX60xXdxX22xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX15xX5xX12xX0xX60xXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3dxXaxX12xX0xX58xX60xXdxX22xX12xX0xX58xX60xXdxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6ef4xX1dxX15xX3dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXdxX4xXexX25xX10xX22exX7xX0xX58xXbxX12