Hơn 600 học sinh Hà Tĩnh tham dự kỳ thi Olympic Toán Singapore và Châu Á 2021
(Baohatinh.vn) - Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh là 1 trong 14 hội đồng thi Olympic Toán Singapore và Châu Á 2021 (SASMO) trong cả nước.
8510xd05cxa7c6xe552x1107fx9dd5x8a65xdfd5x10cd9xX7x95f2x9307xda97x9eb0x109ebxcfc7xX5x11252xXaxb979x1135bxbc54x111adxX3xe07fx90faxX18xX3xX1x1038fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xb4faxX3xXcxa048xX15xX1xX3xXexX1xX6xb2b2xX3xbf76xaf8cxX3xfadcxcea8xX3xXexX1xXdxX3xd2f7xX5x987bxX2fxXbxXdxX4xX3xXcxd34dxeb83xX15xX3x8b67xXdxX15xf761xX6xXbxX44xe48cxX10xX3xbe1bxX25xX3xf446xX1xf7c3x9d89xX3x1114bxX3xfeb7xX18xX5cxX2xX0xfea8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX31xXaxX12xXcxX4fxf331xa104xX15xX4bxX3xX13xbb61xXdxX3xX15xX1xe8f5xXbxX3x8a9dxX58xaf3dxX4xX3xXexf166xX3xXdxX48xX4xX1xX44xX44xX5xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX5xX25xX3xX2xX3xXexX4fxX44xX15xX4bxX3xX2xd5dbxX3xX1xX7exXdxX3xf0c7xf56axX15xX4bxX3xXexX1xXdxX3xX3bxX5xX3dxX2fxXbxXdxX4xX3xXcxX44xX45xX15xX3xX48xXdxX15xX4bxX6xXbxX44xX4fxX10xX3xX52xX25xX3xX55xX1xX57xX58xX3xX5axX3xX5cxX18xX5cxX2xX3xe4bbxX48xb7fbxX48x10529xX3bxa819xX3xXexX4fxX44xX15xX4bxX3xX4xc931xX3xX15xX78x105e4xX4xdca1xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx109caxX44xX31xX3dxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1xacc3xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexea7axX3xX5xXf2xXbxX3xX5cxX3xXb0xX8cxX15xX3xX5xXf2xXbxX3xX2xX18xX3xXexX4fxa362xX15xX3xXb0xf972xX6xX3xa82cxX25xX15xX3xXexX44xX25xX15xX3xXexd865xX15xX1xX3xX52xX11cxX6xX3xXexX83xXbxX3xXexX4fxX58xX15xX4bxX3xXex11517xXdxX3xXcxX4fxX78xX79xX15xX4bxX3xX13xX7exXdxX3xX15xX1xX83xXbxX3xX86xX58xX88xX4xX3xXexX8cxX3xXdxX48xX4xX1xX44xX44xX5xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xXb0xcc25xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX31xX32xX3xf259xX35xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX5xX3dxX2fxXbxXdxX4xX3xXcxX44xX45xX15xX3xX48xXdxX15xX4bxX6xXbxX44xX4fxX10xX3xX52xX25xX3xX55xX1xX57xX58xX3xX5axX3xX5cxX18xX5cxX2xX3xXdfxX48xXe1xX48xXe3xX3bxXe5xXf4xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX44xX31xX3dxXaxX12xbd57x8d33xX2fxX3xX15xX6xX3dx103d0xX3xaba8xX3xd6edxXdx110a7xXexX3xX1d5xX6xX2fxX1dcxX3xX48xXe1xX48xXe3xX3bxX3xXb0xX78xb21bxX4xX3xXexa7d5xX3xX4xX1xf906xX4xX3xXexX155xXdxX3xX2xXaaxX3xX1xX7exXdxX3xXb0xXb1xX15xX4bxX3xXexX1xXdxX3xXexX4fxX131xX15xX3xX4xXeexX3xX15xX78xXf2xX4xX3xX138xX6xX44xX3xX4bxXb1xX2fxe3afxX3xXcxf91bxX3xX13xXb1xX3xX55xX1xX114xX3xXe3xXdxX15xX1xX1dcxX3xX13xX25xX3xX1d5xX7exXdxX1dcxX3x111bfxX25xX3xX1d5x10595xX15xX4bxX1dcxX3xX13xXeexXdxX3xX228xX1x875dxX15xX4bxX1dcxX3xX1d5xX4bxX1xX1e2xX3xXe1xX15xX1dcxX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX1dcxX3xX86xX58xXeexX15xX4bxX3xX104x9045xX15xX1xX1dcxX3xbe43xX25xX44xX3xX55xX6xXdxX1dcxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xef30xX6xX1dcxX3xX86xX58xXeexX15xX4bxX3xX1d5xX4bxcf0exXdxX1dcxX3xX86xX58xXeexX15xX4bxX3xX1d5xXdxX15xX1xX1dcxX3xf1b9xXdxX6xX3xX271xX6xXdxX1dcxX3xX23fxXb1xX15xX4bxX3xX1d5xX6xXdxX1dcxX3xX1e0x11646xX15xX4bxX3xXcxX25xX58xX3xX52xXf2xXdxX3xX4bx8981xX15xX3xd494xXf4xX2xX18xX18xX3xXexX1xX114xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX4fxX44xX15xX4bxX3xX4xXeexX3xX15xX78xXf2xX4xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX31xX32xXf4xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX44xX31xX3dxXaxX12xX0xXdxX2fxX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX15xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxdc4exXdxX31xXexX1xX225xX3xX17xX2xb518xXbxf1bfx8cc7xX3xX1xX10xXdxX4bxX1xXexX225xX3xXaaxX2xX18xXbxX322xX323xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX61xX61xXdxXf4xX138xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf4xX52xX15xX61xX15xX10xX317xX7xX61xX5cxX2xX2xX2c1xX61xX17x8ba1xX31xX5cxX2xX17xX2xXaaxX320xX356xXexa2b9xX5cxdb77xX360xX17xX5xX18xXf4xf020xXbxX4bxc8c5xX4fxX9xX2xX360xXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX5xX3dxX2fxXbxXdxX4xX3xXcxX44xX45xX15xX3xX48xXdxX15xX4bxX6xXbxX44xX4fxX10xX3xX52xX25xX3xX55xX1xX57xX58xX3xX5axX3xX5cxX18xX5cxX2xXaxX3xX317xXdxX31xXexX1xX9xXaxX17xX2xX320xXaxX3xX1xX10xXdxX4bxX1xXexX9xXaxXaaxX2xX18xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX44xX15xXaxX12xX55xX45xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1dexX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX5xX3dxX2fxXbxXdxX4xX3xXcxX44xX45xX15xX3xX48xXdxX15xX4bxX6xXbxX44xX4fxX10xX3xX52xX25xX3xX55xX1xX57xX58xX3xX5axX3xX5cxX18xX5cxX2xX3xXexX155xXdxX3xXcxX4fxX78xX79xX15xX4bxX3xX13xX7exXdxX3xX15xX1xX83xXbxX3xX86xX58xX88xX4xX3xXexX8cxX3xXdxX48xX4xX1xX44xX44xX5xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xXf4xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX44xX31xX3dxXaxX12xXdxX48xX4xX1xX44xX44xX5xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xX52xXdxX15xX1xX3xX31xX32xX3xX5xX25xX3xX2fxX7exXexX3xXexX4fxX44xX15xX4bxX3xX2xXaaxX3xX1xX7exXdxX3xXb0xXb1xX15xX4bxX3xXexX1xXdxX3xX138xX1dexXdxX3xXexX4fxX78xX79xX15xX4bxX3xX4xX281xX3xX1xX1e2xX3xXexX1xX88xX15xX4bxX3xX4xX14xX3xX7xX1dexX3xX52xX83xXexX3xX4xX1xb156xXexX3xXb0xX45xXbxX3xX1faxX15xX4bxX3xX3dxX131xX58xX3xX4xX2bexX58xX3xX4xbf58xX6xX3xX104xX6xX15xX3xXexX1f6xX3xX4xX1xX1faxX4xXf4xX3xX23fxX57xX3dxX3xX5xX25xX3xX15xX1d6xX2fxX3xXexX1xX1faxX3xX5cxX3xXexX4fxX78xX79xX15xX4bxX3xXb0xX78xX1f2xX4xX3xX5xX32xX6xX3xX4xX1xX1cxX15xX3xX5xX25xX3xXb0xXdxX181xX2fxX3xXb0xX1d6xX15xX4bxX3xX4xX6xXdxX3xXexX1f6xX3xX4xX1xX1faxX4xXf4xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX44xX31xX3dxXaxX12xX55xX45xX4xX3xXexX1xX114xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xXb0xX28dxX3xX5xX25xX2fxX3xX138xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX44xX15xX4bxX3xX15xX4bx9547xX3xX138xX6xX44xX3xX4bxXb1xX2fxX225xX3xXcxXdxX8cxX15xX4bxX3xXe1xX15xX1xX3xX52xX25xX3xXcxXdxX8cxX15xX4bxX3xX1e0xXdxX1e2xXexX323xX3xXexX1xX79xXdxX3xX4bxXdxX6xX15xX3xX5xX25xX2fxX3xX138xX25xXdxX3xX362xX18xX3xXbxX1x8ac0xXexX1dcxX3xXexX1f6xX15xX4bxX3xXb0xXdxX181xX2fxX3xX5xX25xX3xX356xX320xXf4xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX44xX31xX3dxXaxX12xXaaxX18xbc0axX3xXexX1xX114xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX48xXe1xX48xXe3xX3bxX3xX5cxX18xX5cxX2xX3xXb0xX155xXexX3xXb0xXdxX181xX2fxX3xX4xX6xX44xX3xX15xX1xX4dfxXexX3xX7xc4c8xX3xXb0xX78xX1f2xX4xX3xX15xX1xX83xX15xX3xX4bxXdxX4dfxX3dxX3xX34xX1xX10xX15xX3xX52xX25xX3xX1xX58xX3dxX3xX4xX1xX78xX14xX15xX4bxX3xX52xX25xX15xX4bxX1dcxX3xX138xX155xX4xX1dcxX3xXb0xXb1xX15xX4bxX3xXexX78xX14xX15xX4bxX3xX1faxX15xX4bxXf4xX3xXcxX4fxX44xX15xX4bxX3xXb0xX281xX3xX1xX58xX3dxX3xX4xX1xX78xX14xX15xX4bxX3xX52xX25xX15xX4bxX3xX356xX5e7xX323xX3xX138xX155xX4xX3xX2xX5cxX5e7xX323xX3xXb0xXb1xX15xX4bxX225xX3xX5cxX18xX5e7xXf4xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX44xX31xX3dxXaxX12xX2xX18xX5e7xX3xXexX1xX114xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXb0xX155xXexX3xXb0xXdxX181xX2fxX3xX4xX6xX44xX3xXexXdxX8cxXbxX3xXexX1xX10xX44xX3xX7xX618xX3xX15xX1xX83xX15xX3xXb0xX78xX1f2xX4xX3xX4bxXdxXeexXdxX3xX34xX1xX58xX3dxX8cxX15xX3xX34xX1xX114xX4xX1xX323xX3xX320xX18xX5e7xX3xXexX1xX114xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX34xX1x10a61xX15xX4bxX3xXb0xX155xXexX3xX4bxXdxXeexXdxX3xX7xX618xX3xXb0xX78xX1f2xX4xX3xX15xX1xX83xX15xX3xX4bxXdxX4dfxX3dxX3xX4xX1xX1faxX15xX4bxX3xX15xX1xX83xX15xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX4bxXdxX6xX3xX34xX35xX3xXexX1xXdxXf4xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX44xX31xX3dxXaxX12xX0xXdxX2fxX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX15xXexX10xX4fxX3xX31xXexX1xX58xX2fxX138xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX317xXdxX31xXexX1xX225xX3xX17xX2xX320xXbxX322xX323xX3xX1xX10xXdxX4bxX1xXexX225xX3xXaaxX2xX18xXbxX322xX323xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX61xX61xXdxXf4xX138xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf4xX52xX15xX61xX15xX10xX317xX7xX61xX5cxX2xX2xX2c1xX61xX17xX356xX31xX5cxX2xX17xX2xX2c1xX320xX2c1xXexX360xX18xX360xX5cxX356xX5xX18xXf4xX368xXbxX4bxX36bxX4fxX9xX356xX18xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX5xX3dxX2fxXbxXdxX4xX3xXcxX44xX45xX15xX3xX48xXdxX15xX4bxX6xXbxX44xX4fxX10xX3xX52xX25xX3xX55xX1xX57xX58xX3xX5axX3xX5cxX18xX5cxX2xXaxX3xX317xXdxX31xXexX1xX9xXaxX17xX2xX320xXaxX3xX1xX10xXdxX4bxX1xXexX9xXaxXaaxX2xX18xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX44xX15xXaxX12xX55xX4dfxX58xX3xXexX4fxX5bcxX4xX3xXb0x8fc0xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xX44xX3xXexX11cxX15xX4bxX3xX34xX1xX88xXdxX3xX5xXf2xXbxX3xX4bxXb1xX2fxX3xX5cxX320xX3xX4xX57xX58xX3xX1xed7exXdxXf4xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX44xX31xX3dxXaxX12xX23fxX78xX1f2xX4xX3xX138xXdxX8cxXexX1dcxX3xXexX11cxX3xX5xX2bexX15xX3xXexX1f6xX3xX4xX1xX1faxX4xX3xXb0xX2bexX58xX3xXexXdxX131xX15xX3xX52xX25xX44xX3xX15xX1d6xX2fxX3xX5cxX18xX18xX17xX1dcxX3xX34xX35xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX5xX3dxX2fxXbxXdxX4xX3xXcxX44xX45xX15xX3xX48xXdxX15xX4bxX6xXbxX44xX4fxX10xX3xX52xX25xX3xX55xX1xX57xX58xX3xX5axX3xXdfxX48xXe1xX48xXe3xX3bxXe5xX3xX1xXdxX1e2xX15xX3xXb0xX6xX15xX4bxX3xX5xX25xX3xX2fxX7exXexX3xXexX4fxX44xX15xX4bxX3xX15xX1xX581xX15xX4bxX3xX4xX58xX7exX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX44xX45xX15xX3xX1xX1cxX4xX3xX5xXf2xX15xX3xX15xX1xX4dfxXexX3xX55xX1xX57xX58xX3xX5axXf4xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX44xX31xX3dxXaxX12xX55xX45xX4xX3xXexX1xX114xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXb0xX155xXexX3xXb0xXdxX181xX2fxX3xX7xX88xX3xXexX88xXdxX3xXb0xX6xX3xX7xX618xX3xX15xX1xX83xX15xX3xXb0xX78xX1f2xX4xX3xX4xX1xX1faxX15xX4bxX3xX15xX1xX83xX15xX3xX228xX10xX4fx85aexX10xX4xXexX3xX48xX4xX44xX4fxX10xX3xX4x876bxX15xX4bxX3xX2fxX7exXexX3xXbxX1xX2bexX15xX3xa250xX58xX25xXf4xX3xX55xX45xX4xX3xXexX1xX114xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXb0xX155xXexX3xX4bxXdxXeexXdxX3xX7xX618xX3xX4xX281xX3xX4xX14xX3xX1xX7exXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX4bxXdxX6xX3xX34xX35xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX5xX3dxX2fxXbxXdxX4xX3xXcxX44xX45xX15xX3xX86xX58xX88xX4xX3xXexX8cxX3xX48xXdxX15xX4bxX6xXbxX44xX4fxX10xX3xX5cxX18xX5cxX2xX3xXdfxX48xXdxX15xX4bxX6xXbxX44xX4fxX10xX3x105cexX15xXexX10xX4fxX15xX6xXexXdxX44xX15xX6xX5xX3xXe3xX6xXexX1xX10xX2fxX6xXexXdxX4xX6xX5xX3xX3bxX5xX3dxX2fxXbxXdxX6xX31xX3xX55xX1xX6xX5xX5xX10xX15xX4bxX10xX3xa82exX3xX48xX9fbxXe3xX3bxX55xXe5xX3xX31xX32xX3xX34xXdxX8cxX15xX3xXexX1f6xX3xX4xX1xX1faxX4xX3xX52xX25xX44xX3xXexX1xX45xX15xX4bxX3xX2c1xX3xX15xX1d6xX2fxX3xX5cxX18xX5cxX2xX3xXexX155xXdxX3xX48xXdxX15xX4bxX6xXbxX44xX4fxX10xXf4xX0xX61xXbxX12xX0xX31xXdxX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX31xX4fxX10xX5xX6xXexX10xX31xXaxX12xX0xX58xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa29xXexX1xX58xX2fxX138xXa29xX6xX15xX31xXa29xX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax8a76xX13xX6xXbxXbxX3dxX3xXcxX10xX6xX4xX1xX10xX4fxb78fxX7xX3xX31xX6xX3dxb416xX3xX1dexX3xXcxX4fxX78xX79xX15xX4bxX3xXe3xX2bexX2fxX3xX15xX44xX15xX3xXdxX48xX4xX1xX44xX44xX5xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xXaxX3xX1xX4fxX10xX97bxX9xXaxX61xX31xXdxX10xX2fxXa29xX31xX10xX15xX61xX1xX6xXbxXbxX3dxXa29xXexX10xX6xX4xX1xX10xX4fxXa29xX7xXa29xX31xX6xX3dxXa29xX44xXa29xXexX4fxX58xX44xX15xX4bxXa29xX2fxX6xX2fxXa29xX15xX44xX15xXa29xXdxX7xX4xX1xX44xX44xX5xXa29xX1xX6xXa29xXexXdxX15xX1xX61xX2xX17xXaaxX2xX5cxX362xXf4xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX4bxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX61xX2fxX10xX31xXdxX6xX61xX2xX5cxX18xX61xX15xX10xX317xX7xX61xX2xX356xXaaxX17xX61xX17xX356xX31xX320xX2xX17xXaaxX356xX2xX356xXexX2xX360xX360xX360xX5xX320xXa29xX6xX362xXf4xX368xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX5xX3dxX2fxXbxXdxX4xX3xXcxX44xX45xX15xX3xX48xXdxX15xX4bxX6xXbxX44xX4fxX10xX3xX52xX25xX3xX55xX1xX57xX58xX3xX5axX3xX5cxX18xX5cxX2xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX31xXdxX52xX12xX0xX7xXexX4fxX44xX15xX4bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaaexX13xX6xXbxXbxX3dxX3xXcxX10xX6xX4xX1xX10xX4fxXabcxX7xX3xX31xX6xX3dxXac2xX3xX1dexX3xXcxX4fxX78xX79xX15xX4bxX3xXe3xX2bexX2fxX3xX15xX44xX15xX3xXdxX48xX4xX1xX44xX44xX5xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xXaxX3xX1xX4fxX10xX97bxX9xXaxX61xX31xXdxX10xX2fxXa29xX31xX10xX15xX61xX1xX6xXbxXbxX3dxXa29xXexX10xX6xX4xX1xX10xX4fxXa29xX7xXa29xX31xX6xX3dxXa29xX44xXa29xXexX4fxX58xX44xX15xX4bxXa29xX2fxX6xX2fxXa29xX15xX44xX15xXa29xXdxX7xX4xX1xX44xX44xX5xXa29xX1xX6xXa29xXexXdxX15xX1xX61xX2xX17xXaaxX2xX5cxX362xXf4xX1xXexX2fxXaxX12xXaaexX13xX6xXbxXbxX3dxX3xXcxX10xX6xX4xX1xX10xX4fxXabcxX7xX3xX31xX6xX3dxXac2xX3xX1dexX3xXcxX4fxX78xX79xX15xX4bxX3xXe3xX2bexX2fxX3xX15xX44xX15xX3xXdxX48xX4xX1xX44xX44xX5xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX4fxX44xX15xX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX31xXaxX12xX13xX14xX15xX3xXaaxX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX987xX15xX4bxX3xX4xX45xX4xX3xX138xX83xX4xX3xXbxX1x105daxX3xX1xX58xX3dxX15xX1xX3xXcxX4fxX78xX79xX15xX4bxX3xXe3xX2bexX2fxX3xX15xX44xX15xX3xXdxX48xX4xX1xX44xX44xX5xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xXb0xX28dxX3xX1xX24exX6xX3xX4xX1xX58xX15xX4bxX3xX34xX1xX6efxX15xX4bxX3xX34xX1xX114xX3xX4dfxX2fxX3xX45xXbxX1dcxX3xX7xX6efxXdxX3xX15xX1f6xXdxX3xXexX4fxX44xX15xX4bxX3xX4xX1xX78xX14xX15xX4bxX3xXexX4fxX26cxX15xX1xX3xXexX4fxXdxX3xX57xX15xX3xXexX1xX2bexX3dxX3xX4xX6efxX3xX4bxXdxX45xX44xX3xX52xXf2xXdxX3xX4xX1xX4f3xX3xXb0xX84exX3xXaaexX13xX6xXbxXbxX3dxX3xXcxX10xX6xX4xX1xX10xX4fxXabcxX7xX3xX31xX6xX3dxXac2xXf4xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX31xXdxX52xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d5xX4bxX25xX3dxX3xX1xX7exXdxX3xX34xX8cxXexX3xX15xX88xXdxX3xXdxX48xX4xX1xX44xX44xX5xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xXaxX3xX1xX4fxX10xX97bxX9xXaxX61xX4bxXdxX6xX44xXa29xX31xX58xX4xX61xX15xX4bxX6xX3dxXa29xX1xX44xXdxXa29xX34xX10xXexXa29xX15xX44xXdxXa29xXdxX7xX4xX1xX44xX44xX5xXa29xX1xX6xXa29xXexXdxX15xX1xX61xX2xX320xXaaxX362xX2xX5cxXf4xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX4bxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX61xX2fxX10xX31xXdxX6xX61xX2xX5cxX18xX61xX15xX10xX317xX7xX61xX2xX356xX5cxX2xX61xX2xX360xX2c1xX31xX2xX18xX2c1xXaaxX18xX360xX18xXexXaaxX362xX2c1xX5xX360xXf4xX368xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX5xX3dxX2fxXbxXdxX4xX3xXcxX44xX45xX15xX3xX48xXdxX15xX4bxX6xXbxX44xX4fxX10xX3xX52xX25xX3xX55xX1xX57xX58xX3xX5axX3xX5cxX18xX5cxX2xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX31xXdxX52xX12xX0xX7xXexX4fxX44xX15xX4bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d5xX4bxX25xX3dxX3xX1xX7exXdxX3xX34xX8cxXexX3xX15xX88xXdxX3xXdxX48xX4xX1xX44xX44xX5xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xXaxX3xX1xX4fxX10xX97bxX9xXaxX61xX4bxXdxX6xX44xXa29xX31xX58xX4xX61xX15xX4bxX6xX3dxXa29xX1xX44xXdxXa29xX34xX10xXexXa29xX15xX44xXdxXa29xXdxX7xX4xX1xX44xX44xX5xXa29xX1xX6xXa29xXexXdxX15xX1xX61xX2xX320xXaaxX362xX2xX5cxXf4xX1xXexX2fxXaxX12xX1d5xX4bxX25xX3dxX3xX1xX7exXdxX3xX34xX8cxXexX3xX15xX88xXdxX3xXdxX48xX4xX1xX44xX44xX5xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX4fxX44xX15xX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX31xXaxX12xX320xX18xX18xX3xX1xX1cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX34xX1xX88xXdxX3xXexXdxX181xX58xX3xX1xX1cxX4xX1dcxX3xXcxX13xX55xX48xX3xX52xX25xX3xXb0xX6efxX15xX4bxX3xXb0xXeexX44xX3xXbxX1xXcddxX3xX1xX58xX3dxX15xX1xX3xXexX4fxX131xX15xX3xXb0xX135xX6xX3xX138xX25xX15xX3xXcxX228xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX3xXb0xX28dxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX4bxXdxX6xX3xX1d5xX4bxX25xX3dxX3xX1xX7exXdxX3xX34xX8cxXexX3xX15xX88xXdxX3xXdxX48xX4xX1xX44xX44xX5xX3xX13xX25xX3xXcxX28xX15xX1xX1dcxX3xX31xXdx1064axX15xX3xX4fxX6xX3xX4xX1xXdxX84exX58xX3xX2xX362xX61xX320xXf4xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX31xXdxX52xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX58xX5xX12xX0xX31xXdxX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4fxXaxX12xX0xX61xX31xXdxX52xX12xX0xX61xX31xXdxX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX58xXexX1xX44xX4fxXaxX12xX228xX1e0xX0xX61xXbxX12
PV