Thạch Hà khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (24/7/), huyện Thạch Hà tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 với sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y.
4972x80b5x5ff6x7570x7dc5xa708xbbaax9aa2x59e4xX7xcfedxc52bxde90x71e1x73b5x95e7xX5x6497xXaxadc4xXcxX1xd281xX4xX1xX3xac2fx8212xX3x70d8xX1xX6xXdxX3xd528xX15xX4xX3xcb46xXdxa6f5x834exX3xXexa73exXbxX3xX1cxX1x6fdbxX3x6321x7ca4xX4xX3xXbxX1xcd8axX28xd506xX3xXexX1x9ddcxX3xX28xc491xX21xX3xdef9xca16xX2x5cc6xX0x7e39xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6xX25xXaxX12x9fedxbcf6xX28xX3axX3xX28xX6x5e9bxX3xc260xX44xe6e5xX49x7d16xX49xb765xd543xX3xX1xX30xX65xcc53xX28xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXex857axX3xX4xX1xaf78xX4xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX15xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xX3xX32xdbb2xXdxX3xX7xX33xX3xXexX1xX6xX21xX3xX25xX33xX3xX4xX3exX6xX3x8241xX1x88e3xX3xb6eaxX1xX3exX3xXexe7a4xX4xX1xX3xXcxX1x9c92x6b7fxX28xX3axX3xXex9bddxX33xX4xX3xX19x685fx64fax71c0xX3xXexd487xX28xX1xX3xX19xX1axX3xXcx62ecxX28xX1xX3xXe2xX3axX30xX65xX27xX28xX3xXcxX1xXd0xX3xXe2x6f70xX3x9a92x81a7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd97fx9275xX25xX65xX3xXbxXcbxX10xX28xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX21xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXcbxX10xX28xXexX10xXdcxXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxddaaxXdxX25xXexX1xa574xX3x82e8xX2xc99exXbxe6e9x9eb0xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX140xX3xX69xX2xX45xXbxX146xX147xXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX49xX49xXdxX101xb080xX6xX112xX1xX6xXexXdxX28xX1xX101xX32xX28xX49xX28xX10xX13bxX7xX49xX2xX47xX44xX47xX49xX2xX45xX142xX25xe56axX45xX47xX69xeb11xX144xX6bxXexX142xX2xX181xX142xX5xX17dx6e4exX2xX17dxX142xX25xX17dxX45xX47xX44xX181xX2xX17dxXexX142xX144xX17dxX69xX17dxX5xX45xX101xa316xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX15xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX112xX25xX65xXaxX12x5973xX30xX5fxX3xXexXdcx856fxX28xX1xX3xX32xX2bxX28xX3xX1xX1axX28xX1xX3xXexXdcxX112xX28xX3axX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX1xX30xX65xX73xX28xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xX3xdb7dxXd6xccbaxX4xX3xXexX2bxXbxX3xXexXdcxX30xX28xX3axX3xX32xX1axX112xX3xX17dxX3xX3axXdxX6xXdxX3xX244xX112xX15xX28xX140xX3x9db7xXdxX6xXdxX3xX244xX112xX15xX28xX3xX2xX3xX4xX1xX30xX65x6796xX28xX3xX5xX33xX4xX3xX5xXd6xX246xX28xX3axX3xX32x5d38xX3xXexXdcxX6xX28xX3axX3xX32xX1axX112xX3xX4xX5fxX4xX3xXexXdcxX15xX28xX3axX3xXexX1xX5fxXdxX3xX7x8605xX28xX3xX7xX1axX28xX3axX3xX4xX1xXdxe3f3xX28xX3xX244x7855xX30xX6exX3xX4xX1xX30xX65xX274xX28xX3xX244xXd0xX6xX3xXbxX1xXd6x7721xX28xX3axX3xX32xX1axX112xX3xX4xX5fxX4xX3xXexXdcxX15xX28xX3axX3xXexX1xX5fxXdxX3xa48bxX30xef51xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX147xX3xX3axXdxX6xXdxX3xX244xX112xX15xX28xX3xX44xX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX3xX4xX1xX30xcf2axX28xX3xX162xXd0xX3xXexX5fxX4xX3xX4xX1xXdxX2a9xX28xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX147xX3xX3axXdxX6xXdxX3xX244xX112xX15xX28xX3xX17dxX6exX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xX1axX28xX1xX3xXexX5fxX4xX3xX4xX1xXdxX2a9xX28xX6exX3xX162xa894xX112xX3xX32xX73xX3xX32xXfexX28xX3axX3xX4xX1xbb42xX4xX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX1xX30xX65xX73xX28xX101xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX112xX25xX65xX3xXbxXcbxX10xX28xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX21xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXcbxX10xX28xXexX10xXdcxXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX25xXexX1xX140xX3xX142xX2xX144xXbxX146xX147xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX140xX3xX69xX2xX45xXbxX146xX147xXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX140xX49xX49xXdxX101xX162xX6xX112xX1xX6xXexXdxX28xX1xX101xX32xX28xX49xX28xX10xX13bxX7xX49xX2xX47xX44xX47xX49xX2xX17dxX142xX25xX17dxX45xX47xX44xX47xX45xX47xXexX181xX181xX45xX17dxX181xX5xX45xX101xX1a0xXbxX3ax4e6fxXdcxX9xX144xX2xX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX15xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX6xXbxXexXdxX112xX28xXaxX12xX111xee95xX3xXexX1xXd6xX3xX19xX30xX65xX73xX28xX3xX3exX65xX3xXcxXdcx8069xX28xX3xXe2xX1xX2bxXexX3xXcxb988xX28xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX15xX4xX3xX244xX246xXexX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX112xX25xX65xXaxX12xXe3xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX1xX30xX65xX73xX28xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xX3xX5xX1axX3xX1xX112xX15xXexX3xX244xe92axX28xX3axX3xX28xX1x6b33xX21xX3xX28xX46bxX28xX3axX3xX4xX6xX112xX3xX28xX41xX28xX3axX3xX5xX33xX4xX3xX5x53d9xX28xX1xX3xX244xX15xX112xX3xX4xX3exX6xX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX3xXe1xX337xX28xX3axX6exX3xX1xXdxX73xX30xX3xX5xX33xX4xX3xX2d6xX30xX337xX28xX3xX5xb3bcxX6exX3xX244xXdx4e09xX30xX3xX1xX1axX28xX1xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX1xX451xX28xX1xX3xX2d6xX30xX65xX51exX28xX3xX32xX51exX3xX2d6xX30xX2d8xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xX6xX28xX3xX28xXdxX28xX1xX147xX3xXbxX1xX5fxXexX3xX1xX30xX65xX3xX32xX6xXdxX3xXexXdcxX38xX3xXexX1xX6xX21xX3xX21xXd6xX30xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX5fxX4xX3x5a93xX56fx7a35xXcxX6exX3xX4xX5fxX4xX3xX162xX6xX28xX6exX3xX28xX3axX1axX28xX1xX6exX3xX244xX112xX1axX28xX3xXexX1xX274xX3xX4xX5fxX4xX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX3xX4xX1xX451xX28xX1xX3xXexXdcxXd0xX3xX18bxX3xX146xX4f0xX3xX1xX4d4xXdxX3xXexXdcxX112xX28xX3axX3xX146xX46bxX65xX3xX25xX33xX28xX3axX3xX32xX1axX3xXexX5fxX4xX3xX4xX1xXdxX2a9xX28xX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX112xX28xX3axX3xXexX1xX3exX101xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX112xX25xX65xXaxX12xXcxX1x90eaxX28xX3axX3xX2d6xX30xX6xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX244xX274xX3xXexXdxX2a9xXbxX3xXex97b6xX4xX3xX1cxXdxX274xX21xX3xXexXdcxX6xX6exX3xX162xa781xXdxX3xX25xXd6xd31dxX28xX3axX3xXexXdcxX1fexX28xX1xX3xX244xX4d4xX6exX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX3xX4xX1xXe6xX3xX1xX30xX65xX6exX3xX1xXdxX73xXbxX3xX244xX61axX28xX3axX3xX3axXdxXfexX6xX3xX4xX5fxX4xX3xX5xX33xX4xX3xX5xXd6xX246xX28xX3axX3xXexXdcxX112xX28xX3axX3xX146xd6b9xX3xX5xX519xX6exX3xX3axXdxX337xXdxX3xX2d6xX30xX65xX2a9xXexX3xX4xX5fxX4xX3xXexX1fexX28xX1xX3xX1xX30xX2d8xX28xX3axX3xX32xX51exX3xX2d6xX30xX2d8xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX6exX3xX6xX28xX3xX28xXdxX28xX1xX3xX146xX337xX65xX3xXdcxX6xX3xXexXdcxc25cxX28xX3xX244xXd0xX6xX3xX162xX1axX28xX101xX3xXe1xX61axX28xX3axX3xXexX1xXd7xXdxX3xX1cxXdxX274xX21xX3xXexXdcxX6xX3xXexXdcxX1fexX28xX1xX3xX244xX4d4xX3xX1xX30xX2adxX28xX3xX5xX30xX65xX73xX28xX3xX4xX1xXdxX2a9xX28xX3xX244xX2adxX30xX3xX32xX1axX3xX1cxX1xX337xX3xX28xX41xX28xX3axX3xX1xX112xX1axX28xX3xXexX1xX1axX28xX1xX3xX28xX1xXdxX73xX21xX3xX32xX60cxX3xX4xX3exX6xX3xX5xX33xX4xX3xX5xXd6xX246xX28xX3axX3xX32xX282xX3xXexXdcxX6xX28xX3axX101xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX112xX25xX65xX3xXbxXcbxX10xX28xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX21xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXcbxX10xX28xXexX10xXdcxXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX25xXexX1xX140xX3xX142xX2xX144xXbxX146xX147xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX140xX3xX69xX2xX45xXbxX146xX147xXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX49xX49xXdxX101xX162xX6xX112xX1xX6xXexXdxX28xX1xX101xX32xX28xX49xX28xX10xX13bxX7xX49xX2xX47xX44xX47xX49xX2xX45xX142xX25xX17dxX45xX47xX69xX181xX44xX69xXexX17dxX47xX44xX44xX144xX5xX45xX101xX1a0xXbxX3axX3f2xXdcxX9xX2xX47xX17dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX15xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX112xX25xX65xXaxX12xXc7xX1xX5fxXexX3xX162xXdxX274xX30xX3xXexX15xXdxX3xX5xX27xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX15xX4xX6exX3xXcbxX1xXe6xX3xX1xX30xX65xX3xXexXdcxXd6xe069xX28xX3axX3xX111xX4d4xX3xX4xX1xXe6xX3xX1xX30xX65xX3xX1f8xX30xX46bxX28xX3xX7xX33xX3xXexXe6xX28xX1xX3xXcxXdcxX462xX28xX3xX571xX41xX28xX3xX5exX2bfxX28xX3xX28xX1xX2adxX28xX3xX21xX15xX28xX1xX140xX3xXcbxX30xX4d4xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX1xX30xX65xX73xX28xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xX3xX4xXc9xX3xX519xX3xX28xX3axX1xXeexX6xX3xX2d6xX30xX6xX28xX3xXexXdcxab32xX28xX3axX3xX28xX1xX4daxX21xX3xXexXdxX2a9xXbxX3xXexX60cxX4xX3xX2d6xX30xX5fxX28xX3xXexXdcxXdxX73xXexX3xX32xX1axX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX73xX28xX3xX4xXc9xX3xX1xXdxX73xX30xX3xX2d6xX30xX337xX3x8af3xXcbxX1xXdxX2a9xX28xX3xX5xXd6xX246xX4xX3xX162xX337xX112xX3xX32xX73xX3xXcxX80xX3xX2d6xX30xX2d8xX4xX3xXexXdcxX112xX28xX3axX3xXexX1fexX28xX1xX3xX1xX1fexX28xX1xX3xX21xXb5xXdxde60xX907xX101xX3xX1f8xX30xX6xX3xX244xXc9xX6exX3xXbxX1xX5fxXexX3xX1xX30xX65xX3xXexX2d8xXexX3xX32xX6xXdxX3xXexXdcxX38xX3xXexX1xX6xX21xX3xX21xXd6xX30xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX5fxX4xX3xX4xX2bfxX3xX2d6xX30xX6xX28xX3xX4xX1xX84xX4xX3xX28xX41xX28xX3axX3xX32xX1axX3xX4xX5fxX4xX3xX162xX6xX28xX6exX3xX28xX3axX1axX28xX1xX6exX3xX244xX112xX1axX28xX3xXexX1xX274xX3xXexXdcxX112xX28xX3axX3xX32xXdxX73xX4xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX73xX28xX3xX28xX1xXdxX73xX21xX3xX32xX60cxX3xX1f8xXc7xX3xX18bxX3x9e56xXe2xX3xX4xX3exX6xX3xX244xXd0xX6xX3xXbxX1xXd6xX2bfxX28xX3axX101xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX112xX25xX65xX3xXbxXcbxX10xX28xXexX10xXdcxXaxX12xX0xXdxX21xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXcbxX10xX28xXexX10xXdcxXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX25xXexX1xX140xX3xX142xX2xX144xXbxX146xX147xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX140xX3xX69xX2xX45xXbxX146xX147xXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX140xX49xX49xXdxX101xX162xX6xX112xX1xX6xXexXdxX28xX1xX101xX32xX28xX49xX28xX10xX13bxX7xX49xX2xX47xX44xX47xX49xX2xX17dxX142xX25xX17dxX45xX47xX44xX181xX69xX17dxXexX142xX17dxX2xX17dxX2xX5xX45xX101xX1a0xXbxX3axX3f2xXdcxX9xX144xX45xX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX15xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX112xX25xX65xXaxX12xXcbxX1xXe6xX3xX1xX30xX65xX3xXexXdcxXd6xX825xX28xX3axX3xX111xX4d4xX3xX4xX1xXe6xX3xX1xX30xX65xX3xX1f8xX30xX46bxX28xX3xX7xX33xX3xXexXe6xX28xX1xX3xX65xX6a2xX30xX3xX4xX462xX30xX3xXexXdcxX112xX28xX3axX3xX2d6xX30xX5fxX3xXexXdcxX1fexX28xX1xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xXbxX1xX337xXdxX3xXexX2bxXbxX3xXexXdcxX30xX28xX3axX3xX7xXdxX2a9xXexX3xX4xX1x8fadxXexX3xX1cx8727xX3xX5xX30xX2bxXexX6exX3xX4xX5fxX4xX3xX2d6xX30xX65xX3xX244xXd0xX28xX1xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX2adxXbxX3xXexXdcxX6a2xX28xX3xX32xX51exX3xX244xX337xX21xX3xX162xX337xX112xX3xX162xX451xX3xX21xX2bxXexX6exX3xXexXdxX2a9xXexX3xX1cxXdxX73xX21xX6exX3xX1xXdxX73xX30xX3xX2d6xX30xX337xX147xX3xX244xX61axX28xX3axX3xXexX1xXd7xXdxX3xXbxX1xX337xXdxX3xX3axXdxXfexX3xXexX30xX65xX73xXexX3xX244xX2d8xXdxX3xX6xX28xX3xXexX112xX1axX28xX3xX32xX51exX3xX28xX3axXd6xXd7xXdxX6exX3xX32xX282xX3xX1cxX1xX451xX3xXexXdcxX6xX28xX3axX3xXexXdcxX6xX28xX3axX3xXexX1xXdxX2a9xXexX3xX162xXd0xX101xX0xX49xXbxX12xX0xX25xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xXdcxX10xX5xX6xXexX10xX25xXaxX12xX0xX7xXexXdcxX112xX28xX3axX12xXcxXdxX28xX3xX5xXdxX6a2xX28xX3xX2d6xX30xX6xX28xX140xX0xX49xX7xXexXdcxX112xX28xX3axX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX18bxXexX1xX30xX21xX162xX18bxX6xX28xX25xX18bxX7xX6xXbxX112xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xX2adxXbxX3xX25x6785xX28xX3xX21xX1axX28xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xXexX1xX33xX4xX3xX162xXdxX28xX1xX3xX244xX5fxX28xX1xX3xX244xXd0xX4xX1xX3xX244xX80xX3xX162xX4d4xX3xX825xX3xXe1xX84xX4xX3xXcxX1xX8a3xXaxX3xX1xXdcxX10xb456xX9xXaxX49xX5xX30xX4xX18bxX5xX30xX112xX28xX3axX18bxX32xX30xX18bxXexXdcxX6xX28xX3axX49xX1xX6xXbxX18bxX25xX6xX28xX18bxX21xX6xX28xX18bxX25xXdxX10xX28xX18bxXexX6xXbxX18bxXexX1xX30xX4xX18bxX162xXdxX28xX1xX18bxX25xX6xX28xX1xX18bxX25xXdxX4xX1xX18bxX25xX112xX18bxX162xX112xX18bxX112xX18bxX25xX30xX4xX18bxXexX1xX112xX49xX2xX6bxX144xX17dxX142xX144xX101xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX3axX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX49xX21xX10xX25xXdxX6xX49xX2xX44xX45xX49xX28xX10xX13bxX7xX49xX2xX47xX44xX142xX49xX2xX69xX17dxX25xX144xX2xX44xX17dxX144xX144xX142xXexX17dxX69xX45xX181xX5xX144xX18bxX25xX25xX101xX1a0xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX15xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX25xXdxX32xX12xX0xX7xXexXdcxX112xX28xX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xX2adxXbxX3xX25xXbeexX28xX3xX21xX1axX28xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xXexX1xX33xX4xX3xX162xXdxX28xX1xX3xX244xX5fxX28xX1xX3xX244xXd0xX4xX1xX3xX244xX80xX3xX162xX4d4xX3xX825xX3xXe1xX84xX4xX3xXcxX1xX8a3xXaxX3xX1xXdcxX10xXc26xX9xXaxX49xX5xX30xX4xX18bxX5xX30xX112xX28xX3axX18bxX32xX30xX18bxXexXdcxX6xX28xX3axX49xX1xX6xXbxX18bxX25xX6xX28xX18bxX21xX6xX28xX18bxX25xXdxX10xX28xX18bxXexX6xXbxX18bxXexX1xX30xX4xX18bxX162xXdxX28xX1xX18bxX25xX6xX28xX1xX18bxX25xXdxX4xX1xX18bxX25xX112xX18bxX162xX112xX18bxX112xX18bxX25xX30xX4xX18bxXexX1xX112xX49xX2xX6bxX144xX17dxX142xX144xX101xX1xXexX21xXaxX12xX19xX2adxXbxX3xX25xXbeexX28xX3xX21xX1axX28xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xXexX1xX33xX4xX3xX162xXdxX28xX1xX3xX244xX5fxX28xX1xX3xX244xXd0xX4xX1xX3xX244xX80xX3xX162xX4d4xX3xX825xX3xXe1xX84xX4xX3xXcxX1xX8a3xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXdcxX112xX28xX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xXcbxX30xX4d4xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX1xX30xX65xX73xX28xX3xXe1xX84xX4xX3xXcxX1xX8a3xX3xX67xX19xX1axX3xXcxXeexX28xX1xX6dxX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xX3xX244xX4f0xX3xX1xX30xX65xX3xX244xX4d4xX28xX3axX3xX3axX462xX28xX3xX2xX101xX144xX45xX45xX3xX5xXd6xX246xXexX3xX28xX3axXd6xXd7xXdxX3xXexX1xX6xX21xX3xX3axXdxX6xX101xX3xXe1xXdxX51exX30xX3xX3axX1xXdxX3xX28xX1xX2bxX28xX3xX825xX3xX4xX30xX4d4xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX5xX462xX28xX3xX28xX1axX65xX3xX5xX1axX3xX244xX4f0xX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX3xX17dxX3xX4xX30xX4d4xX4xX3xXexX1xX33xX4xX3xX162xXdxX28xX1xX3xX4xX1xX451xX28xX1xX3xX3axX61axX21xX140xX3xXcxX1xX33xX4xX3xX162xXdxX28xX1xX3xX98axX44xX3xX32xXb5xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1fexX28xX1xX3xX1xX30xX2d8xX28xX3axX3xX3axX46bxX65xX3xXdcxX2d8xXdxX3xX162xX15xX112xX3xX5xX112xX15xX28xX3xX32xX1axX3xX244xX5fxX28xX1xX3xX162xX344xXexX3xX1cxX1xX3exX28xX3axX3xX162xX2d8xX6exX3xX3axXdxX337xXdxX3xXexX1xX112xX5fxXexX3xX4xX112xX28xX3xXexXdxX28xX147xX3xXe1xXdxX51exX30xX3xX244xX4d4xX28xX3axX3xX25xX33xX3xX162xXd0xX3xX244xX4d4xX28xX3axX3xX32xXdxX6a2xX28xX147xX3xXcxX1xX33xX4xX3xX162xXdxX28xX1xX3xX244xX5fxX28xX1xX3xX244xXd0xX4xX1xX3xX244xX80xX3xX162xX4d4xX3xX244xXd6xXd7xX28xX3axX3xX1cxX1xX5f2xX28xX3axX101xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX25xXdxX32xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe1xX84xX4xX3xXcxX1xX8a3xX3xX1xX112xX1axX28xX3xXexX1xX1axX28xX1xX3xXexX2d8xXexX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX1xXdcxX10xXc26xX9xXaxX49xX5xX30xX4xX18bxX5xX30xX112xX28xX3axX18bxX32xX30xX18bxXexXdcxX6xX28xX3axX49xX25xX30xX4xX18bxXexX1xX112xX18bxX1xX112xX6xX28xX18bxXexX1xX6xX28xX1xX18bxXexX112xXexX18bxX25xXdxX10xX28xX18bxXexX6xXbxX18bxX1cxX1xX30xX18bxX32xX30xX4xX18bxXbxX1xX112xX28xX3axX18bxXexX1xX30xX18bxX44xX45xX2xX47xX49xX2xX6bxX144xX17dxX2xX6bxX101xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX3axX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX49xX21xX10xX25xXdxX6xX49xX2xX44xX45xX49xX28xX10xX13bxX7xX49xX2xX47xX44xX142xX49xX47xX142xX25xX69xX2xX144xX69xX44xX45xX47xXexX142xX142xX69xX69xX47xX5xX45xX101xX1a0xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX15xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX25xXdxX32xX12xX0xX7xXexXdcxX112xX28xX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe1xX84xX4xX3xXcxX1xX8a3xX3xX1xX112xX1axX28xX3xXexX1xX1axX28xX1xX3xXexX2d8xXexX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX1xXdcxX10xXc26xX9xXaxX49xX5xX30xX4xX18bxX5xX30xX112xX28xX3axX18bxX32xX30xX18bxXexXdcxX6xX28xX3axX49xX25xX30xX4xX18bxXexX1xX112xX18bxX1xX112xX6xX28xX18bxXexX1xX6xX28xX1xX18bxXexX112xXexX18bxX25xXdxX10xX28xX18bxXexX6xXbxX18bxX1cxX1xX30xX18bxX32xX30xX4xX18bxXbxX1xX112xX28xX3axX18bxXexX1xX30xX18bxX44xX45xX2xX47xX49xX2xX6bxX144xX17dxX2xX6bxX101xX1xXexX21xXaxX12xXe1xX84xX4xX3xXcxX1xX8a3xX3xX1xX112xX1axX28xX3xXexX1xX1axX28xX1xX3xXexX2d8xXexX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX44xX45xX2xX47xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXdcxX112xX28xX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xXcxXdcxX112xX28xX3axX3xX17dxX3xX28xX3axX1axX65xX3xX67xX44xX18bxX69xX49xX6bxX49xX44xX45xX2xX47xX6dxX6exX3xX1xX30xX65xX73xX28xX3xXe1xX84xX4xX3xXcxX1xX8a3xX3xX67xX19xX1axX3xXcxXeexX28xX1xX6dxX3xX244xX4f0xX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xX101xX3xXcbxX30xX4d4xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX244xX4f0xX3xX1xX112xX1axX28xX3xXexX1xX1axX28xX1xX3xXexX2d8xXexX3xX4xX5fxX4xX3xX28xX4d4xXdxX3xX25xX30xX28xX3axX6exX3xX21xX60cxX4xX3xX244xX451xX4xX1xX3xX244xX51exX3xXdcxX6xX101xX3xXc7xX1xXc9xX3xXcbxX1xX3exX3xXexXd0xX4xX1xX3x4c52xX111xXe2xXe3xX3xXexXe6xX28xX1xX6exX3xXc7xX1xXc9xX3xXexXdcxXd6xX825xX28xX3axX3xX111xX6xX28xX3xX4xX1xXe6xX3xX244xX15xX112xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX4xX3exX6xX3xXexXe6xX28xX1xX3xXe1xXae8xX28xX3axX3xXe2xX3axX8a3xX4xX3xX5exX2bfxX28xX3xXexX1xX6xX21xX3xX3axXdxX6xX3xX4xX1xXe6xX3xX244xX15xX112xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX101xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX25xXdxX32xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xXd6xX2bfxX28xX3axX3xX5exX2bfxX28xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX15xX4xX3xX244xXdxX274xX21xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX4xX1xXdxX2a9xX28xX3xX244xX2adxX30xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX146xX4f0xX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX1xXdcxX10xXc26xX9xXaxX49xX5xX30xX4xX18bxX5xX30xX112xX28xX3axX18bxX32xX30xX18bxXexXdcxX6xX28xX3axX49xX1xX30xX112xX28xX3axX18bxX7xX112xX28xX18bxX1cxX1xX6xXdxX18bxX21xX6xX4xX18bxX25xXdxX10xX21xX18bxX25xXdxX10xX28xX18bxXexX6xXbxX18bxX4xX1xXdxX10xX28xX18bxX25xX6xX30xX18bxXbxX1xX112xX28xX3axX18bxXexX1xX30xX18bxX146xX6xX18bxX28xX6xX21xX18bxX44xX45xX2xX47xX49xX2xX6bxX144xX17dxX2xX181xX101xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX3axX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX49xX21xX10xX25xXdxX6xX49xX2xX44xX45xX49xX28xX10xX13bxX7xX49xX2xX47xX44xX142xX49xX2xX17dxX144xX25xX69xX2xX142xX17dxX45xX17dxX2xXexX6bxX17dxX47xX6bxX5xX181xX18bxX6bxX44xX25xX69xX2xX142xX2xX181xX2xX2xXexX2xX44xX47xX47xX181xX5xX45xX101xX1a0xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX15xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX1cxX1xX30xX3xX32xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX25xXdxX32xX12xX0xX7xXexXdcxX112xX28xX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xXd6xX2bfxX28xX3axX3xX5exX2bfxX28xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX15xX4xX3xX244xXdxX274xX21xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX4xX1xXdxX2a9xX28xX3xX244xX2adxX30xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX146xX4f0xX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX1xXdcxX10xXc26xX9xXaxX49xX5xX30xX4xX18bxX5xX30xX112xX28xX3axX18bxX32xX30xX18bxXexXdcxX6xX28xX3axX49xX1xX30xX112xX28xX3axX18bxX7xX112xX28xX18bxX1cxX1xX6xXdxX18bxX21xX6xX4xX18bxX25xXdxX10xX21xX18bxX25xXdxX10xX28xX18bxXexX6xXbxX18bxX4xX1xXdxX10xX28xX18bxX25xX6xX30xX18bxXbxX1xX112xX28xX3axX18bxXexX1xX30xX18bxX146xX6xX18bxX28xX6xX21xX18bxX44xX45xX2xX47xX49xX2xX6bxX144xX17dxX2xX181xX101xX1xXexX21xXaxX12xX19xXd6xX2bfxX28xX3axX3xX5exX2bfxX28xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX15xX4xX3xX244xXdxX274xX21xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX4xX1xXdxX2a9xX28xX3xX244xX2adxX30xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX146xX4f0xX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXdcxX112xX28xX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xXcbxX1xXdxX51exX30xX3xX69xX49xX6bxX6exX3xXexX15xXdxX3xX1233xX111xXe2xXe3xX3xX146xX4f0xX3xX5exX2bfxX28xX3xd320xX6xXdxX6exX3xX1xX30xX65xX73xX28xX3xX19xXd6xX2bfxX28xX3axX3xX5exX2bfxX28xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX15xX4xX3xX244xXdxX274xX21xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX4xX1xXdxX2a9xX28xX3xX244xX2adxX30xX3xXbxX1xX38xX28xX3axX3xXexX1xX3exX3xX146xX4f0xX3xX28xX41xX21xX3xX44xX45xX2xX47xX101xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX25xXdxX32xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX30xX5xX12xX0xX25xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXdcxXaxX12xX0xX49xX25xXdxX32xX12xX0xX49xX25xXdxX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98axX30xXexX1xX112xXdcxXaxX12xXcxX1xcf2fxX65xX3xX1f8xX30x49dexX28xX1xX3xX18bxX3xe5c5xX1xX344xX4xX3xX1519xX6xXdxX0xX49xXbxX12
Thúy Quỳnh - Khắc Mai