Bờ sông Ngàn Mọ đã được dọn sạch rác
(Baohatinh.vn) - Sau khi Báo Hà Tĩnh đăng bài phản ánh về tình trang tập kết rác bừa bãi dọc bờ sông Ngàn Mọ, khu vực chợ Vực ở xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh), chính quyền xã đã tích cực vào cuộc xử lý.
e34ex15b84xfff8x18507x16d1cx10744x14f3dx1508bx10bd0xX7x19469x16998x13fd1x18427xecd4x15666xX5x127b8xXax169edx18e33xeb00xX3xX7xf23cx1591dx1368dxX3x12812xX19x124aaxX18xX3xe7dfx170b9xX3x16693x18fa8xX3xX23x1522ax125f6xX4xX3x12b26xX21xX18xX3xX7x187a3xX4xX1xX3x1022ax14a7dxX4xX0xf9d6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx173e7xX10xX6xX2bxXaxX12xf72cxX6x121a3xX3xef30xX1xXdxX3xX13xX35xf3b6xX3xX47xX1dxX3xXcx12e19xX18xX1xX3xX23x14ef5xX18xX19xX3xf37fxX1dxXdxX3xXbxX1x10104xX18xX3xX35xX18xX1xX3x14909x10f9axX3xXex143b2xX18xX1xX3xXexX34xX6xX18xX19xX3xXex18b6fxXbxX3xX51x143e3xXexX3xX34xX35xX4xX3xX66x145c5xX6xX3xX66xX24xXdxX3xX2bxX21xX4xX3xX66xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX18xX3xX20xX21x13109xX3xX51xX1xX4fxX3xX73xf341xX4xX3xX4xX1xX28xX3x134bbxXafxX4xX3x14c4exX3x17d17xX24xX3x17b91xf630x15b23xX3x16014xX4fx146d6xX3x106a2xXbfxXc0xXc1xX3x12d43xX4fx18b90x1181cxX18xX3x17e32xX3xX47xX1dxX3xXcxX5dxX18xX1xf1f1xXa8xX3xX4xX1x18e96xX18xX1xX3x152aexX4fxXcexX74xX18xX3xXbcxX24xX3xX23xX24xX3xXexXe0xX4xX1xX3xX4xXafxX4xX3xX73xX1dxX57xX3xX4xX4fx116abxX4xX3xXbcx15b98xX3xX5x154cbx102f5xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX2bxXcexX3xXbxXbfxX10xX18xXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxXc1xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2bxXexX1xX4fxXc1xX66xX3xXdxXbfxX10xX18xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXcexX5xX10xX9xXax191a8xXdxX2bxXexX1x15a63xX3x117ecxX2x16c3fxXbxXbcx15ed1xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX14dxX3xf01cxX2x116baxXbxXbcxX154xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX38xX38xXdxX107xX66xX6xX57xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xX73xX18xX38xX18xX10xX148xX7xX38xe52bxX160xX2xX160xX38xX2xX15ex13d9cxX2bxX186xX2xX2x10108xX186xX192xX160xXexX14fxX14fxX160xX14fxX2xX5xX160xX107x10189xXbxX19xf01dxX34xX9xX2xX192xX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX28xX4xX3xX2bxX21xX18xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX34xX35xX4xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX6xXbxXexXdxX57xX18xXaxX12xX13xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX28xX4xX3xX2bxX21xX18xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX34xX35xX4xX107xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX2bxXcexXaxX12xXcxX34xX27xf7a8xX4xX3xX23xf818xXa8xX3xX18xX19xX1dxXcexX3xX2xX38xX192xXa8xX3xX13xX35xX57xX3xX47xX1dxX3xXcxX5dxX18xX1xX3xX23xX24xX3xX4xX230xX3xX66xX1dxXdxX14dxX3xX0xX6xX3xX1xX34xX10x1415axX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14dxX38xX38xX66xX6xX57xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xX73xX18xX38xX66xX6xX18xXd2xX2bxX57xX4xXd2xX73xXdxX10xXexX38xX7xX6xX4fxXd2xXc1xX57xXdxXd2xXbxX1xXdxX10xX18xXd2xX4xX1xX57xXd2xX73xX4fxX4xXd2xX66xX57xXd2xX7xX57xX18xX19xXd2xX18xX19xX6xX18xXd2xXc1xX57xXd2xX5xX6xXdxXd2xX18xX19xX6xXbxXd2xX34xX6xX4xX38xX2x147e2x13bebxX18dxX2b3xX18dxX107xX1xXexXc1xXaxX12xX4dxX6xX4fxX3xXc1xf375xXdxX3xXbxX1xXdxXcfxX18xX3xX4xX1xX28xX3xXb6xXafxX4xXa8xX3xX66xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX5xX30xXdxX3xX18xX19xX82xXbxX3xX34xX35xX4xXa8xX0xX38xX6xX12xX3x15603xX1xX6cxX18xX3xX35xX18xX1xX3xXexX77xX18xX1xX3xXexX34xX30xX18xX19xX3xXexX82xXbxX3xX51xX86xXexX3xX34xX35xX4xX3xX66xX8exX6xX3xX66xX24xXdxX3xXexX30xXdxX3xX51xX1xX4fxX3xX73xXafxX4xX3xX4xX1xX28xX3xX73xX1dxX3xX2bxX21xX4xX3xX66xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXc7xXbcxX24xX3xXbfxXc0xXc1xX3xXc3xX4fxXc5xX3xXd2xX3xXbfxXc0xXc1xX3xXccxX4fxXcexXcfxX18xXdbxX3xXexX34xX57xX18xX19xX3xXexX1xX14xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX2bxX1dxXdxX3xX51xX1xXdxX86xX18xX3xXc1xX17xXdxX3xXexX34xX27xX14xX18xX19xX3xX66x1153bxX3xX17xX3xX18xX1xXdx17e1cxXc1xXa8xX3xX6cxX18xX1xX3xX1xX27xXbaxX18xX19xX3xXexXdxXcfxX4fxX3xX4xXafxX4xX3xX23xX86xX18xX3xX1xX57xX30xXexX3xX23xXffxX18xX19xX3xX51xXdxX18xX1xX3xX2bxX57xX6xX18xX1xX3xX4xe5a6xX6xX3xXexXdx107d5xX4fxX3xXexX1xX27x15f45xX18xX19xX3xX73xX1dxX3xX4xX4fxXffxX4xX3xX7xef27xX18xX19xX3xX4xX3bdxX6xX3xX18xX19xX27xX14xXdxX3xX2bx17501xX18xX3xXbcxX4fxX18xX19xX3xXe4xX4fxX6xX18xX1xX107xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX2bxXcexX3xXbxXbfxX10xX18xXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxXc1xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbfxX10xX18xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXcexX5xX10xX9xXaxX148xXdxX2bxXexX1xX14dxX3xX14fxX2xX151xXbxXbcxX154xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX14dxX3xX15exX2xX160xXbxXbcxX154xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX38xX38xXdxX107xX66xX6xX57xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xX73xX18xX38xX18xX10xX148xX7xX38xX186xX160xX2xX160xX38xX2xX15exX18dxX2bxX186xX2xX2xX192xX15exX192xX160xXexX18dxX2xX15exX160xX192xX5xX160xX107xX19fxXbxX19xX1a2xX34xX9xX18dxX14fxX151xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX28xX4xX3xX2bxX21xX18xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX34xX35xX4xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX6xXbxXexXdxX57xX18xXaxX12xeb41xX1xX4fxX3xX73xXafxX4xX3xX7xX6xX4fxX3xX5xX27xX18xX19xX3xX4xX1xX28xX107xX107xX107xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX2bxXcexXaxX12xXcxXdxX86xXbxX3xXexX1xX4fxX3xXbxX1xX6cxX18xX3xX35xX18xX1xX3xX4xX3bdxX6xX3xX13xX35xX57xX3xX47xX1dxX3xXcxX5dxX18xX1xXa8xX3xXbcxX24xX3xXbfxXc0xXc1xX3xXc3xX4fxXc5xX3xXexXdxX86xX18xX3xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX1xX4fxX3xX19xX57xXc1xX3xX34xX35xX4xX3xX2bxX21xX4xX3xX66xX14xX3xX7xX17xX18xX19xXa8xX3xX51xX1xX4fxX3xX73xXafxX4xX3xXbxX1xXe0xX6xX3xX7xX6xX4fxX3xX5xX27xX18xX19xX107xX3x186e0xX86xX18xX3xX18xX6xXcexXa8xX3xX51xX1xX17xX18xX19xX3xX4x16455xX18xX3xXexX77xX18xX1xX3xXexX34xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX82xXbxX3xX34xX35xX4xXa8xX3xX19xX3e4xXcexX3xX17xX3xX18xX1xXdxX38cxXc1xX3xXexX30xXdxX3xX4xX1xX28xX3xXb6xXafxX4xXa8xX3xX51xX1xX4fxX17xX18xX3xX73xXdxXcfxX18xX3xX4xX1xX28xX3xX4x12ef4xX18xX19xX3xX23xX27xX28xX4xX3xX2bxX21xX18xX3xX2bx18febxXbxX3xX7xX30xX4xX1xX3xX7x15c53xX107xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX2bxXcexX3xXbxXbfxX10xX18xXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxXc1xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbfxX10xX18xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXcexX5xX10xX9xXaxX148xXdxX2bxXexX1xX14dxX3xX14fxX2xX151xXbxXbcxX154xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX14dxX3xX15exX2xX160xXbxXbcxX154xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX38xX38xXdxX107xX66xX6xX57xX1xX6xXexXdxX18xX1xX107xX73xX18xX38xX18xX10xX148xX7xX38xX186xX160xX2xX160xX38xX2xX15exX18dxX2bxX186xX2xX2xX192xX2b4xX160xX160xXexX15exX14fxX18dxX14fxX2b3xX5xX160xX107xX19fxXbxX19xX1a2xX34xX9xX14fxX192xX186xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX28xX4xX3xX2bxX21xX18xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX34xX35xX4xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX6xXbxXexXdxX57xX18xXaxX12xX107xX107xX107xX3xX73xX1dxX3xXexX34xX57xX18xX19xX3xX51xX1xX4fxX17xX18xX3xX73xXdxXcfxX18xX3xX4xX1xX28xX3xX51xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX576xX18xX3xXexX77xX18xX1xX3xXexX34xX30xX18xX19xX3xX34xX35xX4xX3xX4xX1x143bfxXexX3xX23xX3d5xX18xX19xX3xX18xX1xX27xX3xXexX34xX27xX22cxX4xX3xX23xX3e4xXcexX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX57xX2bxXcexXaxX12x11abexX18xX19xX3xXb6x1906axX3xXcxX35xX3xXcxX1xX385xX3xXd2xX3xX2f7xX1xX230xX3xXbfxX1xX3bdxX3xXexX385xX4xX1xX3xfe55xX13xX1bxXc3xX3xXbcxX24xX3xXbfxXc0xXc1xX3xXc3xX4fxXc5xX3xX4xX1xX57xX3xX66xXdxX86xXexX14dxX3x17c32xX47xXdxXc5xX18xX3xX4xX1xe63exX18xX19xX3xXexX17xXdxX3xX23xX24xX3xX4xX1x18c37xX3xX23xX30xX57xX3xX47xXcxXccxX3xXc1xX17xXdxX3xXexX34xX27xX14xX18xX19xX3xX73xX1dxX3xX13xX6xX18xX3xXe4xX4fxX6cxX18xX3xX5xX106xX3xX4xX1xX28xX3xX5xXcfxX18xX3xX51xX86xX3xX1xX57xX30xX4xX1xX3xX23xX385xX18xX1xX3xX51x10081xX3xX2bxX21xX18xX3xX2bxX5c5xXbxXa8xX3xXexX1xX4fxX3xX19xX57xXc1xX3xX34xX35xX4xX3xXbaxX3xX51xX1xX4fxX3xX73xXafxX4xX3xX18xX1dxXcexX107xX3xX566xfdeexX18xX19xX3xXexX1xX14xXdxX3xX7xX5cexX3xX4xX103xX3xX18xX19xX27xX14xXdxX3xXexX1xX27xX14xX18xX19xX3xXbcxX4fxXcexXcfxX18xX3xX51xXdxX3c2xXc1xX3xXexX34xX6xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX35xX4xX3xX73xXc5xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXc1xX17xXdxX3xXexX34xX27xX14xX18xX19xX3xXexX30xXdxX3xX51xX1xX4fxX3xX73xXafxX4xX3xX4xX1xX28xXa8xX3xX23x18c74xX4xX3xX66xXdxXc5xXexX3xX2bxX21xX4xX3xX66xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX23xX3c2xX3xX51xX385xXbxX3xXexX1xX14xXdxX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xXdxXc5xX18xXa8xX3xXbcxX103xX3xX5xX106xX3xX18xX1x12179xX18xX19xX3xXexX34xX27xX14xX18xX19xX3xX1xX28xXbxX3xX73xXdxX3xXbxX1xX30xXc1x1130dxX107xX0xX38xXbxX12xX0xX2bxXdxX73xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2bxX34xX10xX5xX6xXexX10xX2bxXaxX12xX0xX4fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXd2xXexX1xX4fxXc1xX66xXd2xX6xX18xX2bxXd2xX7xX6xXbxX57xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXccxX10xX3x175bdxXbxX3xX34xX35xX4xX3xXexXdxX74xX18xX3xXex13ad9xX3xX73xX74xX3xXexX82xX18xX3xXexX1xX17xX18xXa8xX3xX18xX19xX27xX14xXdxX3xX2bxX3e4xX18xX3xX4d2xX798xX3x14aafxX18xX1xX3xX51xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX576xX18xX3xX5xX57xX3xX17xX3xX18xX1xXdxX38cxXc1xX3xXc1xX17xXdxX3xXexX34xX27xX14xX18xX19xXaxX3xX1xX34xX10xX25axX9xXaxX38xXbcxX6xXd2xX1xX57xXdxX38xXbcxX10xXd2xX10xXbxXd2xX34xX6xX4xXd2xXexXdxX10xX18xXd2xXexXcexXd2xX73xX10xXd2xXexX6xX18xXd2xXexX1xX57xX18xXd2xX18xX19xX4fxX57xXdxXd2xX2bxX6xX18xXd2xX51xXcexXd2xX6xX18xX1xXd2xX51xX1xX57xX18xX19xXd2xX4xX57xX18xXd2xX5xX57xXd2xX57xXd2xX18xX1xXdxX10xXc1xXd2xXc1xX57xXdxXd2xXexX34xX4fxX57xX18xX19xX38xX2xX2b3xX2b4xX18dxX15exX14fxX107xX1xXexXc1xXaxX12xX0xXdxXc1xX19xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX38xXc1xX10xX2bxXdxX6xX38xX2xX186xX160xX38xX18xX10xX148xX7xX38xX186xX160xX160xX2b3xX38xX14fxX192xX2bxX14fxX186xX192xX160xX192xX2xX160xXexX151xX186xX14fxX14fxX160xX5xX160xX107xX19fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX28xX4xX3xX2bxX21xX18xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX34xX35xX4xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX6xX12xX0xX2bxXdxX73xX12xX0xX7xXexX34xX57xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXccxX10xX3xX8b7xXbxX3xX34xX35xX4xX3xXexXdxX74xX18xX3xXexX8c4xX3xX73xX74xX3xXexX82xX18xX3xXexX1xX17xX18xXa8xX3xX18xX19xX27xX14xXdxX3xX2bxX3e4xX18xX3xX4d2xX798xX3xX8e0xX18xX1xX3xX51xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX576xX18xX3xX5xX57xX3xX17xX3xX18xX1xXdxX38cxXc1xX3xXc1xX17xXdxX3xXexX34xX27xX14xX18xX19xXaxX3xX1xX34xX10xX25axX9xXaxX38xXbcxX6xXd2xX1xX57xXdxX38xXbcxX10xXd2xX10xXbxXd2xX34xX6xX4xXd2xXexXdxX10xX18xXd2xXexXcexXd2xX73xX10xXd2xXexX6xX18xXd2xXexX1xX57xX18xXd2xX18xX19xX4fxX57xXdxXd2xX2bxX6xX18xXd2xX51xXcexXd2xX6xX18xX1xXd2xX51xX1xX57xX18xX19xXd2xX4xX57xX18xXd2xX5xX57xXd2xX57xXd2xX18xX1xXdxX10xXc1xXd2xXc1xX57xXdxXd2xXexX34xX4fxX57xX18xX19xX38xX2xX2b3xX2b4xX18dxX15exX14fxX107xX1xXexXc1xXaxX12xXccxX10xX3xX8b7xXbxX3xX34xX35xX4xX3xXexXdxX74xX18xX3xXexX8c4xX3xX73xX74xX3xXexX82xX18xX3xXexX1xX17xX18xXa8xX3xX18xX19xX27xX14xXdxX3xX2bxX3e4xX18xX3xX4d2xX798xX3xX8e0xX18xX1xX3xX51xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX576xX18xX3xX5xX57xX3xX17xX3xX18xX1xXdxX38cxXc1xX3xXc1xX17xXdxX3xXexX34xX27xX14xX18xX19xX0xX38xX6xX12xX0xX38xX7xXexX34xX57xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xXcxX8exX3xX2xX18dxX3xX47xXcxXccxX3xX73xX1dxX3xX2xX3xXex18b50xX3xX1xX28xXbxX3xXexX35xX4xX3xXexX1xX4fxX3xX19xX57xXc1xX3xX34xX35xX4xX3xXbaxX3xX4xX35xX4xX3xXbcxX24xXa8xX3xXexX1xX385xX3xXexX34xX6e7xX18xXa8xX3xX1xX4fxXcexXc5xX18xX3xX4d2xX798xX3xX8e0xX18xX1xX3xXc7xX47xX1dxX3xXcxX5dxX18xX1xXdbxX3xX34xX1dxX3xX7xX57xX35xXexXa8xX3xXexX1xX4fxX3xX19xX21xX18xX3xX23x18465xX4fxX3xXc1xX3d5xXdxX3xXbcxX4fxX3d5xX18xX19xX3xX4xX576xX18xX3xX192xX3xX47xXcxXccxXa8xX3xX23xX7bfxX18xX19xX3xXexX1xX14xXdxX3xX19xXdxX750xXbxX3xX4xX35xX4xX3xX23xX3c8xX18xX3xX73xX385xX3xXexX1xX4fxX3xX19xX57xXc1xX3xX5xXdxXcfxX18xX3xX73x141adxX18xX19xX107xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX2bxXdxX73xX12xX0xX38xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxX6xX4fxX3xXc1xX2c3xXdxX3xXbxX1xXdxXcfxX18xX3xX4xX1xX28xX3xXb6xXafxX4xXa8xX3xX66xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX5xX30xXdxX3xX18xX19xX82xXbxX3xX34xX35xX4xXaxX3xX1xX34xX10xX25axX9xXaxX38xX66xX6xX18xXd2xX2bxX57xX4xXd2xX73xXdxX10xXexX38xX7xX6xX4fxXd2xXc1xX57xXdxXd2xXbxX1xXdxX10xX18xXd2xX4xX1xX57xXd2xX73xX4fxX4xXd2xX66xX57xXd2xX7xX57xX18xX19xXd2xX18xX19xX6xX18xXd2xXc1xX57xXd2xX5xX6xXdxXd2xX18xX19xX6xXbxXd2xX34xX6xX4xX38xX2xX2b3xX2b4xX18dxX2b3xX18dxX107xX1xXexXc1xXaxX12xX0xXdxXc1xX19xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX38xXc1xX10xX2bxXdxX6xX38xX2xX186xX160xX38xX18xX10xX148xX7xX38xX186xX160xX160xX2b3xX38xX2xX15exX18dxX2bxX14fxX186xX2xX186xX192xX192xX192xXexX2xX186xX2b3xX160xX14fxX5xX160xX107xX19fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX28xX4xX3xX2bxX21xX18xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX34xX35xX4xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX6xX12xX0xX2bxXdxX73xX12xX0xX7xXexX34xX57xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxX6xX4fxX3xXc1xX2c3xXdxX3xXbxX1xXdxXcfxX18xX3xX4xX1xX28xX3xXb6xXafxX4xXa8xX3xX66xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX5xX30xXdxX3xX18xX19xX82xXbxX3xX34xX35xX4xXaxX3xX1xX34xX10xX25axX9xXaxX38xX66xX6xX18xXd2xX2bxX57xX4xXd2xX73xXdxX10xXexX38xX7xX6xX4fxXd2xXc1xX57xXdxXd2xXbxX1xXdxX10xX18xXd2xX4xX1xX57xXd2xX73xX4fxX4xXd2xX66xX57xXd2xX7xX57xX18xX19xXd2xX18xX19xX6xX18xXd2xXc1xX57xXd2xX5xX6xXdxXd2xX18xX19xX6xXbxXd2xX34xX6xX4xX38xX2xX2b3xX2b4xX18dxX2b3xX18dxX107xX1xXexXc1xXaxX12xX4dxX6xX4fxX3xXc1xX2c3xXdxX3xXbxX1xXdxXcfxX18xX3xX4xX1xX28xX3xXb6xXafxX4xXa8xX3xX66xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX5xX30xXdxX3xX18xX19xX82xXbxX3xX34xX35xX4xX0xX38xX6xX12xX0xX38xX7xXexX34xX57xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xX47xX3c8xX18xX3xX2xX3xX18xX62xXc1xX3xX18xX6xXcexXa8xX3xXexXdxX3c2xX4fxX3xXexX1xX27xX3c8xX18xX19xX3xX73xX1dxX3xX18xX19xX27xX14xXdxX3xX2bxX3e4xX18xX3xX7xX3d5xX18xX19xX3xX4xX30xX18xX1xX3xX4xX1xX28xX3xXb6xXafxX4xX3xXbaxX3xXbcxX24xX3xXbfxXc0xXc1xX3xXc3xX4fxXc5xX3xXc7xXbfxXc0xXc1xX3xXccxX4fxXcexXcfxX18xX3xXd2xX3xX47xX1dxX3xXcxX5dxX18xX1xXdbxX3xX51xX1xX17xX18xX19xX3xX51xX1xe51axXdxX3xX66x133e0xX4xX3xXbcxX750xX4xX3xXexX34xX27xX22cxX4xX3xX73xXdxXc5xX4xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX57xX30xXdxX3xX34xX35xX4xX3xX73xXe20xXexX3xX66xX8exX6xX3xX66xX24xXdxXa8xX3xX19xX3e4xXcexX3xX17xX3xX18xX1xXdxX38cxXc1xX3xXc1xX17xXdxX3xXexX34xX27xX14xX18xX19xX107xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX2bxXdxX73xX12xX0xX38xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax13b13xX35xX4xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX28xX4xX3xX2bxX21xX18xX3xX7xX30xX4xX1xX3xXexX34xXcfxX18xX3xX51x123adxX3xX4xX1x11ad1xX18xX3xX7xX230xX18xX19xX3xX73xX1dxX3xX66xX86xX18xX3xXbfxX7bfxX18xX3xe71bxX576xX3xXbfxXc0xXc1xX3xX1bxX1xX27xX28xX18xX19xXaxX3xX1xX34xX10xX25axX9xXaxX38xXbxX1xX6xX18xXd2xX1xX57xXdxXd2xX66xX6xX18xXd2xX2bxX57xX4xX38xX34xX6xX4xXd2xX2bxX6xXd2xX2bxX4fxX57xX4xXd2xX2bxX57xX18xXd2xX7xX6xX4xX1xXd2xXexX34xX10xX18xXd2xX51xX10xXd2xX4xX1xX6xX18xXd2xX7xX57xX18xX19xXd2xX73xX6xXd2xX66xX10xX18xXd2xX4xX57xX18xXd2xX19xX57xXd2xX4xX6xXc1xXd2xX18xX1xX4fxX57xX18xX19xX38xX2xX2b3xX2b4xX2b3xX14fxX2b4xX107xX1xXexXc1xXaxX12xX0xXdxXc1xX19xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX38xXc1xX10xX2bxXdxX6xX38xX2xX186xX160xX38xX18xX10xX148xX7xX38xX186xX160xX160xX2b3xX38xX18dxX14fxX2bxX151xX160xX15exX192xX160xX151xX15exXexX2b3xX186xX160xX2xX2b3xX5xX160xX107xX19fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX19xX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX28xX4xX3xX2bxX21xX18xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX34xX35xX4xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX6xX12xX0xX2bxXdxX73xX12xX0xX7xXexX34xX57xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe80xX35xX4xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX28xX4xX3xX2bxX21xX18xX3xX7xX30xX4xX1xX3xXexX34xXcfxX18xX3xX51xXe9bxX3xX4xX1xXe9fxX18xX3xX7xX230xX18xX19xX3xX73xX1dxX3xX66xX86xX18xX3xXbfxX7bfxX18xX3xXeb2xX576xX3xXbfxXc0xXc1xX3xX1bxX1xX27xX28xX18xX19xXaxX3xX1xX34xX10xX25axX9xXaxX38xXbxX1xX6xX18xXd2xX1xX57xXdxXd2xX66xX6xX18xXd2xX2bxX57xX4xX38xX34xX6xX4xXd2xX2bxX6xXd2xX2bxX4fxX57xX4xXd2xX2bxX57xX18xXd2xX7xX6xX4xX1xXd2xXexX34xX10xX18xXd2xX51xX10xXd2xX4xX1xX6xX18xXd2xX7xX57xX18xX19xXd2xX73xX6xXd2xX66xX10xX18xXd2xX4xX57xX18xXd2xX19xX57xXd2xX4xX6xXc1xXd2xX18xX1xX4fxX57xX18xX19xX38xX2xX2b3xX2b4xX2b3xX14fxX2b4xX107xX1xXexXc1xXaxX12xXe80xX35xX4xX3xX23xX24xX3xX23xX27xX28xX4xX3xX2bxX21xX18xX3xX7xX30xX4xX1xX3xXexX34xXcfxX18xX3xX51xXe9bxX3xX4xX1xXe9fxX18xX3xX7xX230xX18xX19xX3xX73xX1dxX3xX66xX86xX18xX3xXbfxX7bfxX18xX3xXeb2xX576xX3xXbfxXc0xXc1xX3xX1bxX1xX27xX28xX18xX19xX0xX38xX6xX12xX0xX38xX7xXexX34xX57xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xX4dxX6xX4fxX3xX51xX1xXdxX3xX13xX35xX57xX3xX47xX1dxX3xXcxX5dxX18xX1xX3xX23xX62xX18xX19xX3xX66xX1dxXdxX3xXbxX1xX6cxX18xX3xX35xX18xX1xX3xX73xX74xX3xXexX77xX18xX1xX3xXexX34xX30xX18xX19xX3xXexX82xXbxX3xX51xX86xXexX3xX34xX35xX4xX3xX66xX8exX6xX3xX66xX24xXdxX3xX2bxX21xX4xX3xX51xXe9bxX3xX4xX1xXe9fxX18xX3xX7xX230xX18xX19xX3xX23xX57xX30xX18xX3xXe4xX4fxX6xX3xX4xX35xX4xX3xXexX1xX17xX18xX14dxX3xXbfxX1xXbb6xX6xXa8xX3xX2f7xX1xX750xX4xX3xX47xX6cxXdxXa8xX3xX47xX6cxXdxX3xX13xXe9fxX4xX3xX73xX1dxX3xX66xX86xX18xX3xXbfxX7bfxX18xX3xXeb2xX576xX3xXbaxX3xXbcxX24xX3xXbfxXc0xXc1xX3xX1bxX1xX27xX28xX18xX19xX3xXc7xXbfxXc0xXc1xX3xXccxX4fxXcexXcfxX18xX3xXd2xX3xX47xX1dxX3xXcxX5dxX18xX1xXdbxX3xX4xX1xXe0xX18xX1xX3xXe4xX4fxXcexX74xX18xX3xX23xX385xX6xX3xXbxX1xX27xX3c8xX18xX19xX3xX23xX24xX3xXexXe0xX4xX1xX3xX4xXafxX4xX3xX73xX1dxX57xX3xX4xX4fxXffxX4xX3xXbcxX103xX3xX5xX106xX107xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX2bxXdxX73xX12xX0xX38xX5xXdxX12xX0xX38xX4fxX5xX12xX0xX2bxXdxX73xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX34xXaxX12xX0xX38xX2bxXdxX73xX12xX0xX38xX2bxXdxX73xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8e0xX4fxXexX1xX57xX34xXaxX12xXb6xX62xX18xX3xXbfxX1xX4fxX18xX19xX0xX38xXbxX12
Văn Chung