Kỳ Anh hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
(Baohatinh.vn) - Đó là đánh giá của BCH Đảng bộ huyện Kỳ Anh tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, diễn ra sáng nay (11/1).
b15dx1472ex16c38xdcccx16660x10efdxd9d9x1575bx101fdx14636xd4a0xd2e6x14a69xfb13xd1e9xefd9xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax14d5dx1010dx12837xXexX0xfed9xXaxX17xX18xX19xXexX0xc4d2x1314bxX19x14e72xXexX0xXaxceabxX9x16472xXdxX18x16c8axX2fx1553dxdcaaxe3ffxX5xb3c8xXbxXdxX17xX32xXex104fbx16fefxX9x1634fxc5dfxXaxX9xXaxX24x115a0xX3fxX9xXbxXaxX44xX3fxXaxX9x15774xX44xX9xX2fxX24x10b97xXbxe5bdxX9xX23xc123xX9xX2fx12747xX3fx10113xX9x14f6bxX5axX26xX9xXaxX24x13967xX2cxXaxX9xX2cxX52xX3fxX9xX23x13298xX9xXdx15be9xX3fxXaxX9xdb97xX64xX24xX54xX9xX5exX5ax12555xX3fxX9xXdx1751cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf2e6xX17xX18xX19xX32xXex105c0x13bd9xX9xXdxX44xX9xX74xX52xX3fxXaxX9xX5cxX35xX52xX9xX2cx11e92xX18xX9x12512xX4xX90xX9xX96xX7bxX3fxX5cxX9xX23xX6dxX9xXaxX5axX26xd024xX3fxX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxXaxX9xXbxX64xX35xX9xXaxX6dxX35xX9xX3fxX5cxXax148a0xX9xXbxX57xX3fxX5cxX9x1152bx13e8axXbxX9xX2cxff9exX3fxX5cxX9xXbxX52xX2cxX9x13356x124b1xX26xX9xX19xc947xX3fxX5cxX9xX96xX7bxX3fxX5cxX9xc2e4xX44xX9xXaxXb8xX9xXbxXax12785xX3fxX5cxX9xX2cxXax11db5xX3fxXaxX9xXbxX4dxXcdxX9xX3fxf09exXcxX9x1522fx1502bxX2ax13d1fxX54xX9xXbxX4dxX35x13e8exX3fxX9xXd4xXaxX18xX35xX9xX3fxXaxX35xXb8xXcxX9xXefx142b4xX9xX3fxX106xXcxX9xX109xX10axX2ax17457xX54xX9xX19xX35x11d6fxX3fxX9xX4dxX18xX9xX2fxX52xX3fxX5cxX9xX3fxX18xX26xX9x11cf0xX2axX2axX1cxX2ax17044x13b14xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe1xXbx10ce5xX18xXdxX35xX5cxX3fx1290exX9xX2cxX17xX3fxXbxX17xX4dx14d33xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xb8dbxX35xX19xXbxXaxX16bx111f3xX10axX10axX33xXe1xX173xXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX16bx12605xX10axX10axX33xXe1xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd4xX26xX9xX18xX3fxXaxX9xXaxX24xX18xX3fxX9xXbxXaxX18xX3fxXaxX9xX4dxX18xX9xX2fxX24xX18xXbxX9xX23xX24xX9xX2fxX5axX3fxX5cxX9xX5exX5axX26xX9xXaxX24xX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX3fxX9xX23xX24xX9xXdxX18xX3fxXaxX9xX19xX18xX24xX9xX5exX5axX18xX3fxX9xXdxX26xX32xX9xX2fxX4dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX16bxX1cxX1cxX35xX144xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX144xXefxX3fxX1cxX3fxX17xX182xX2fxX1cxX2axX12axX10axX109xX1cxX10cxX10cxX19xX195xX2axX195xX10axX12axX10axX10cxXbxX188xX109xX10axc5aaxXdxX10axX144x15b70xX33xX5cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexdad2xX44xX9xXaxX5axX26xXb8xX3fxX9xX2cxX97xX9xX3fxXaxX35x11563xX5axX9xXdx133a3xX35xX9xXbxXaxXd5xX9xX33xXaxX52xXbxX9xXbxX4dxX35xX112xX3fxX9xX3fxXd9xX3fxX5cxX9xX3fxX5cxXaxX35xXb8xX33xX9xX3fx122b7xX3fxX9xXcx13377xX2cxX9xX19x126caxX9xX5cxX26fxX33xX9xX3fxXaxX35xX248xX5axX9xXd4xXaxX97xX9xXd4xXaxX106xX3fxX54xX9xX3fxX106xXcxX9xX109xX10axX2axX10cxX54xX9xXaxX5axX26xXb8xX3fxX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxXaxX9xXefx1235bxX3fxX9xX5cxX26fxXbxX9xXaxX52xX35xX9xX74xb610xX24cxX2cxX9xX3fxXaxX35xX248xX5axX9xXd4xXd5xXbxX9xX5exX5axX7bxX9xX5exX5axX18xX3fxX9xXbxX4dx12781xX3fxX5cxX144xX9xX5xX57xX3fxX5cxX9xX2fxX7bxX3fxX9xXdxX2adxX24cxX3fxX5cxX9xXdxX2adx12d78xX3fxX5cxX9xXbxXaxXe6xX2cxX9xX2cxX97xX9xXaxX64xXbxX9xX74xX64xXbxX9xX195xX10cxX144x14323xX10cxX195xX9xXbxccffxX3fxX144xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexd1d0xX18xX5axX9xX2fxXe6xX9xX2cxXf7xX9xXcxXd9xX35xX9xXbxX4dxX2adx11c86xX3fxX5cxX9xX23xX35xX112xX3fxX54xX9xX3fxXaxX321xX9xXbxXaxXe6xX2cxX9xXaxX35xXb8xX3fxX9xXbxXf7xXbxX9xX2cxXd9xX3fxX5cxX9xXbxX52xX2cxX9xXd4xX26bxX9xXd4xXaxX18xX35xX54xX9xX23x10b6bxX35xX9xXbxXaxX2adxX321xX3fxX5cxX9xXbxXaxX35xXb8xXbxX9xXaxX64xX35xX9xXefxX44xX9xXbxX5axX26xX26bxX3fxX9xXbxX4dxX5axX26xX248xX3fxX54xX9xXefx1326cxX3fxX9xX74xX6dxX3fxX5cxX9xX23xX44xX9xX2cxX24xX3fxX9xXefxX2adxX2dcxX3fxX9xXd4xXaxX2dcxX35xX9xX23xX52xXcxX9xX23xX35xX112xX3fxX9xX3fxX26bxX3fxX9xX2fxX7bxX3fxX9xXdxX2adxX24cxX3fxX5cxX9xXd4xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX52xX2cxX54xX9xX74xX52xX3fxXaxX9xX23x10c48xXbxX54xX9xX3fxX5axXd9xX35xX9xXbxX4dxX350xX3fxX5cxX9xXbxXaxXa6xX26xX9xXaxX7bxX35xX9xX2fxX7bxX3fxX9xX74xX70xX9xX2cxX97xX9xX23xX2adx12f97xX2cxX9xX33xXaxX121xX2cxX9xXaxX350xX35xX54xX9xXbxX106xX3fxX5cxX9xXbxX4dxX2adx14ab6xX3fxX5cxX9xXbxX4dxX3f0xX9xXdxX64xX35xX54xX9xX74xX64xXbxX9xXbxX4dxX26bxX3fxX9xX109xX144xX2f3xX10axX10axX9xXbxX2f8xX3fxX144xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX96xX26fxX2cxX9xX23xX35xXb8xXbxX54xX9xXbxX4dxX24xX3fxX5cxX9xX3fxX106xXcxX9xX109xX10axX2axX10cxX54xX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxXaxX9xX74xX70xX9xX23xX18xX3fxX9xXaxX44xX3fxXaxX9xX74xX2adxX24cxX2cxX9x17069xX5cxXaxXcdxX9xX5exX5axX26xXd5xXbxX9xXefxX248xX9xXbxX106xX3fxX5cxX9xX2cxX2adxX321xX3fxX5cxX9xX2cxXd9xX3fxX5cxX9xXbxX52xX2cxX9xXdxX70xX3fxXaxX9xX74xX64xX24xX54xX9xX2cxXaxd026xX9xX74xX64xX24xX9xXbxXaxXe6xX2cxX9xXaxX35xXb8xX3fxX9xXbxX52xX35xX9xX2cxX2dcxX9xX2cxX2f8xX5axX9xX3fxXd9xX3fxX5cxX9xX3fxX5cxXaxX35xXb8xX33xX9xX5cxX3b7xX3fxX9xXefxX3dbxX35xX9xXe1xXe2xX26xX9xX19xXe6xX3fxX5cxX9xX457xX5xf5eexX144xX9xX4xX52xX2cxX9xX2cxXaxXfdxX3fxXaxX9xX2fxX52xX2cxXaxX9xXaxdd41xX9xXbxX4dxX24cxX9xXbxXaxX35xXd5xXbxX9xXbxXaxXe6xX2cxX9xX74xX70xX9xXbxX64xX24xX9xX2cx143e8xX9xXaxXfdxX2cxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX44xX9xX2cxX24xX3fxX9xX3fxXaxXe2xX3fxX9xX19xXe2xX3fxX9xXe1xXe2xX26xX9xX19xXe6xX3fxX5cxX9xX2cxX52xX2cxX9xXcxXd9xX9xXax10ea5xX3fxXaxX9xXd4xX35xX3fxXaxX9xXbxXd5xX9xX33xXaxX273xX9xXaxX24cxX33xX9xXefxX3dbxX35xX9xX74xX35xX248xX5axX9xXd4xX35xXb8xX3fxX9xXbxXe6xX9xX3fxXaxX35xX26bxX3fxX9xX3fxXaxX2adxX16bxX9xXbxX4dxX350xX3fxX5cxX9xX2cxXe2xX26xX9xX106xX3fxX9xX5exX5axX7bxX9xX2cxX97xX9xXcxX4ebxX35xX54xX9xX2cxXaxb548xX9xX2cxXd9xX3fxX5cxX9xX3fxX5cxXaxX35xXb8xX33xX54xX9xX3fxX5axXd9xX35xX9xX5cxX44xX54xX9xX23x10daaxX54xX9xXdxX24cxX3fxX9xX5exX5axX26xX9xXcxXd9xX9xXefxd34bxX18xX9xXefxX44xX9xXdxX3dbxX3fxX144xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe1xXbxX165xX18xXdxX35xX5cxX3fxX16bxX9xX2cxX17xX3fxXbxX17xX4dxX173xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX182xX35xX19xXbxXaxX16bxX188xX10axX10axX33xXe1xX173xXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX16bxX195xX10axX10axX33xXe1xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd4xX26xX9xX18xX3fxXaxX9xXaxX24xX18xX3fxX9xXbxXaxX18xX3fxXaxX9xX4dxX18xX9xX2fxX24xX18xXbxX9xX23xX24xX9xX2fxX5axX3fxX5cxX9xX5exX5axX26xX9xXaxX24xX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX3fxX9xX23xX24xX9xXdxX18xX3fxXaxX9xX19xX18xX24xX9xX5exX5axX18xX3fxX9xXdxX26xX32xX9xX2fxX4dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX16bxX1cxX1cxX35xX144xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX144xXefxX3fxX1cxX3fxX17xX182xX2fxX1cxX2axX12axX10axX109xX1cxX10cxX10cxX19xX195xX2axX195xX10axX12axX10axX10cxXbxX12axX12axX10cxX2f3xXdxX2axX144xX21dxX33xX5cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe1xXbxX165xX18xXdxX35xX5cxX3fxX16bxX9xX21dxX5axX2fxXbxX35x16b7cxX26xX173xX32xXexXa9xXfdxX9xXbxXaxX2adxX9xX90xX5axX26xXb8xX3fxX9xXa6xX26xX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxXaxX9xX457xX5cxX5axX26xX12fxX3fxX9xf7f9xX106xX3fxX9xX2xX18xX3fxXaxX16bxX9xX0xX17xXcxXexX457xX106xXcxX9xX109xX10axX2axX12axX54xX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxXaxX9xX2fx15aa4xX9xXbxX35xXd5xX33xX9xXbxX121xX2cxX9xXbxX376xX33xX9xXbxX4dxX5axX3fxX5cxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xXefxX35xXb8xX2cxX9xXbxX52xX35xX9xX2cxX2dcxX9xX2cxX2f8xX5axX9xX2fxX7bxX3fxX9xXe1xX5axX2f8xXbxX9xX3fxXd9xX3fxX5cxX9xX3fxX5cxXaxX35xXb8xX33xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX2adxX3dbxX3fxX5cxX9xXbxXaxXfdxX2cxXaxX9xX3fxX5cxXaxX35xX9xXefxX3dbxX35xX9xX23xX35xXd5xX3fxX9xX74xX57xX35xX9xXd4xXaxXfdxX9xXaxX376xX5axX173xX9xX2cxXaxX485xX9xX74xX64xX24xX9xX5exX5axX26xXd5xXbxX9xXdxX35xXb8xXbxX9xX33xXaxX24xX3fxX5cxX9xXbxX4dxX44xX24xX9xXe1xXe2xX26xX9xX19xXe6xX3fxX5cxX9xX457xX5xX4bfxX144xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX5xX4dxX24xX3fxX5cxX9xXe1xXe2xX26xX9xX19xXe6xX3fxX5cxX9xX457xX5xX4bfxX54xX9xXefxX3dbxX35xX9xX33xXaxX2adxX2dcxX3fxX5cxX9xX2cxXaxXe2xXcxX9xX32xX33xXaxX24xX3fxX5cxX9xXbxX4dxX44xX24xX9xXbxXaxX376xXbxX54xX9xXd4xXd5xXbxX9xX5exX5axX7bxX9xXbxXaxX376xXbxX32xX9xX74xX70xX9xX2cxX97xX9xXbxXaxX26bxXcxX9x12301xX9xXe1xX70xX9xX2cxX52xX3fxX9xX74xXfdxX2cxXaxX9xX457xX5xX4bfxX173xX9xXbxX57xX3fxX5cxX9xX2fxXf7xX9xXbxX35xX26bxX5axX9xX2cxXaxXfdxX9xX74xX64xXbxX9xX2cxXaxX5ax1477dxX3fxX9xX2cxXa6xX18xX9xXbxX24xX44xX3fxX9xXaxX5axX26xXb8xX3fxX9xXdxX44xX9xX7e8xX109xX219xX54xX9xX23xX517xX3fxXaxX9xX5exX5axXe2xX3fxX9xX2axX2f3xX54xX188xX9xXbxX35xX26bxX5axX9xX2cxXaxXfdxX1cxXe1xX70xX54xX9xXd4xXaxXd9xX3fxX5cxX9xX2cxX57bxX3fxX9xXe1xX70xX9xX19xX2adxX3dbxX35xX9xX2axX10axX9xXbxX35xX26bxX5axX9xX2cxXaxXfdxX144xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX90xXb8xX9xXbxXaxXf7xX3fxX5cxX9xX2cxX2dcxX9xX2fxX3f0xX9xXefxX376xXbxX9xX2cxXaxX2f8xXbxX9xXbxX4dxX2adxX321xX3fxX5cxX9xXaxX2c6xX2cxX9xX3fxX5cxX44xX26xX9xXcxX6dxXbxX9xXd4xX35xX26bxX3fxX9xX2cxXf7xX54xX9xX2cxXd9xX3fxX5cxX9xXbxX52xX2cxX9xX2cxXaxX106xXcxX9xX2fxX97xX2cxX9xX2fxc53bxX2cxX9xXd4xXax150acxX17xX9xX2cxXaxX24xX9xX3fxX5cxX2adxX321xX35xX9xX19xXe2xX3fxX9xX74xX2adxX24cxX2cxX9xX74xX7bxXcxX9xX23xX7bxX24xX173xX9xdedbxX7xX165xX3exX457xX9xX3fxX5cxX44xX26xX9xX2cxX44xX3fxX5cxX9xX74xX2adxX24cxX2cxX9xX2cxXa6xX3fxX5cxX9xX2cxXf7xX144xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xXexX4xXd9xX3fxX5cxX9xXbxX52xX2cxX9xXe1xXe2xX26xX9xX19xXe6xX3fxX5cxX9xX96xX7bxX3fxX5cxX9xXefxX44xX9xXaxXb8xX9xXbxXaxXf7xX3fxX5cxX9xX2cxXaxXfdxX3fxXaxX9xXbxX4dxXcdxX9xX74xX2adxX24cxX2cxX9xXbxX106xX3fxX5cxX9xX2cxX2adxX321xX3fxX5cxX144xX9xX90xX5axX26xXb8xX3fxX9xX74xX70xX9xXaxX24xX44xX3fxX9xXbxXaxX44xX3fxXaxX9xXefxX35xXb8xX2cxX9xX4dxX44xX9xX2fxX24xX52xXbxX54xX9xX23xX57xX9xX2fxX5axX3fxX5cxX9xX5exX5axX26xX9xXaxX24xX64xX2cxXaxX9xX2cxX52xX3fxX9xX23xX6dxX9xXdxX70xX3fxXaxX9xX74xX64xX24xX54xX9xX5exX5axX7bxX3fxX9xXdxX7fxX9xX3fxXaxX44xX9xX3fxX2adxX3dbxX2cxX54xX9xXd4xXd5xXbxX9xX3fxX64xX33xX9xX219xX7e8xX9xX74xX7bxX3fxX5cxX9xXefxX35xX26bxX3fxX173xX9xXbxX35xXd5xX3fxX9xXaxX44xX3fxXaxX9xXd4xX35xX112xXcxX9xXbxX4dxX18xX9xX7e8xX219xX9xXbxX57xX9xX2cxXaxX8c4xX2cxX9xX74xX7bxX3fxX5cxX54xX9xX5cxX35xX7bxXcxX9xX2fxX52xXbxX9xX109xX2axX9xXbxX57xX9xX2cxXaxX8c4xX2cxX9xX74xX7bxX3fxX5cxX54xX9xX5exX5axX18xX9xX74xX97xX54xX9xXbxXaxX35xX9xXaxX44xX3fxXaxX9xXd4x11da1xX9xXdxX5axX376xXbxX9xX2axX9xXbxX376xX33xX9xXbxXaxX112xX9xXefxX44xX9xX195xX9xX2cxX52xX9xX3fxXaxXe2xX3fxX9xX2cxX97xX9xXefxX35xX9xX33xXaxX64xXcxX144xX9x14545xXa15xX9xX23xX18xX3fxX9xXd4xX35xX112xXcxX9xXbxX4dxX18xX9xXefxX44xX9xX2cxX52xX2cxX9xXbxX57xX9xX2cxXaxX8c4xX2cxX9xX74xX7bxX3fxX5cxX9xX2cxX2f8xX33xX9xX19xX2adxX3dbxX35xX9xX74xX70xX9xXd4xXa15xX9xXdxX5axX376xXbxX9xX195xX188xX9xX74xX7bxX3fxX5cxX9xXefxX35xX26bxX3fxX144xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe1xXbxX165xX18xXdxX35xX5cxX3fxX16bxX9xX2cxX17xX3fxXbxX17xX4dxX173xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX5axXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX182xX35xX19xXbxXaxX16bxX188xX10axX10axX33xXe1xX173xXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX16bxX195xX10axX10axX33xXe1xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd4xX26xX9xX18xX3fxXaxX9xXaxX24xX18xX3fxX9xXbxXaxX18xX3fxXaxX9xX4dxX18xX9xX2fxX24xX18xXbxX9xX23xX24xX9xX2fxX5axX3fxX5cxX9xX5exX5axX26xX9xXaxX24xX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX3fxX9xX23xX24xX9xXdxX18xX3fxXaxX9xX19xX18xX24xX9xX5exX5axX18xX3fxX9xXdxX26xX32xX9xX2fxX4dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX16bxX1cxX1cxX35xX144xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX144xXefxX3fxX1cxX3fxX17xX182xX2fxX1cxX2axX12axX10axX109xX1cxX10cxX10cxX19xX195xX2axX195xX10axX12axX10axX10cxXbxX188xX188xX10cxX12axXdxX109xX144xX21dxX33xX5cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe1xXbxX165xX18xXdxX35xX5cxX3fxX16bxX9xX2cxX17xX3fxXbxX17xX4dxX173xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX182xX35xX19xXbxXaxX16bxX188xX10axX10axX33xXe1xX173xXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX16bxX195xX10axX10axX33xXe1xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd4xX26xX9xX18xX3fxXaxX9xXaxX24xX18xX3fxX9xXbxXaxX18xX3fxXaxX9xX4dxX18xX9xX2fxX24xX18xXbxX9xX23xX24xX9xX2fxX5axX3fxX5cxX9xX5exX5axX26xX9xXaxX24xX18xX2cxXaxX9xX2cxX18xX3fxX9xX23xX24xX9xXdxX18xX3fxXaxX9xX19xX18xX24xX9xX5exX5axX18xX3fxX9xXdxX26xX32xX9xX2fxX4dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX16bxX1cxX1cxX35xX144xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX144xXefxX3fxX1cxX3fxX17xX182xX2fxX1cxX2axX12axX10axX109xX1cxX10cxX10cxX19xX195xX2axX195xX10axX12axX10axX10cxXbxX12axX10cxX2f3xX219xXdxX7e8xX144xX21dxX33xX5cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe1xXbxX165xX18xXdxX35xX5cxX3fxX16bxX9xX21dxX5axX2fxXbxX35xX6a3xX26xX173xX32xXexX239xX70xX3fxXaxX9xX74xX64xX24xX9xXaxX5axX26xXb8xX3fxX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxXaxX9xXbxX4dxX18xX24xX9xX5cxX35xX2f8xX26xX9xXd4xXaxX17xX3fxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX52xX2cxX9xXbxX376xX33xX9xXbxXaxX112xX54xX9xX2cxX52xX9xX3fxXaxXe2xX3fxX9xX74xX64xXbxX9xXbxXaxX44xX3fxXaxX9xXbxXfdxX2cxXaxX9xXe1xX5axX2f8xXbxX9xX2fxX3b7xX2cxX9xXbxX4dxX24xX3fxX5cxX9xX3fxX106xXcxX9xX109xX10axX2axX10cxX144xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe1xXbxX165xX18xXdxX35xX5cxX3fxX16bxX9xX21dxX5axX2fxXbxX35xX6a3xX26xX173xX32xXexX7xXaxX52xXbxX9xXaxX5axX26xX9xX3fxXax12ca8xX3fxX5cxX9xXd4xXd5xXbxX9xX5exX5axX7bxX9xX74xX70xX9xX74xX64xXbxX9xX74xX2adxX24cxX2cxX54xX9xX3fxX106xXcxX9xX109xX10axX2axX12axX54xX9xX3bxX3cxX9xX3exX3fxXaxX9xXe1xX52xX2cxX9xX74xXcdxX3fxXaxX9xXbxX35xXd5xX33xX9xXbxX121xX2cxX9xXbxX376xX33xX9xXbxX4dxX5axX3fxX5cxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xXefxX35xXb8xX2cxX9xXbxX52xX35xX9xX2cxX2dcxX9xX2cxX2f8xX5axX9xX2fxX7bxX3fxX9xXe1xX5axX2f8xXbxX9xX3fxXd9xX3fxX5cxX9xX3fxX5cxXaxX35xXb8xX33xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX2adxX3dbxX3fxX5cxX9xXbxXaxXfdxX2cxXaxX9xX3fxX5cxXaxX35xX9xXefxX3dbxX35xX9xX23xX35xXd5xX3fxX9xX74xX57xX35xX9xXd4xXaxXfdxX9xXaxX376xX5axX173xX9xXbxXaxX4ebxX2cxX9xX74xX813xX26xX9xX33xXaxX52xXbxX9xXbxX4dxX35xX112xX3fxX9xX19xX5axX9xXdxXcdxX2cxXaxX54xX9xX3fxXaxX2f8xXbxX9xXdxX44xX9xX19xX5axX9xXdxXcdxX2cxXaxX9xX23xX35xX112xX3fxX9xXbxX64xX35xX9xX3bxX3cxX9x12e31xX5axXe2xX3fxX173xX9xX2cxXaxX485xX9xX74xX64xX24xX9xX5exX5axX26xXd5xXbxX9xXdxX35xXb8xXbxX9xX33xXaxX24xX3fxX5cxX9xXbxX4dxX44xX24xX9xXe1xXe2xX26xX9xX19xXe6xX3fxX5cxX9xX457xX5xX4bfxX173xX9xXbxX35xXd5xX33xX9xXbxX121xX2cxX9xX2cxX97xX9xX2cxX52xX2cxX9xX2cxXaxXfdxX3fxXaxX9xX2fxX52xX2cxXaxX9xXd4xXaxX5axX26xXd5xX3fxX9xXd4xXaxXfdxX2cxXaxX9xX33xXaxX121xX2cxX9xXaxX350xX35xX9xXefxX44xX9xX33xXaxX52xXbxX9xXbxX4dxX35xX112xX3fxX9xX2fxX7bxX3fxX9xXe1xX5axX2f8xXbxX9xX2fxX18xX5axX9xX23xX70xX24xX144xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe1xXbxX165xX18xXdxX35xX5cxX3fxX16bxX9xX21dxX5axX2fxXbxX35xX6a3xX26xX173xX32xXexX90xX5axX26xXb8xX3fxX9xX2cxbdd1xX3fxX5cxX9xXbxX376xX33xX9xXbxX4dxX5axX3fxX5cxX9xXbxX106xX3fxX5cxX9xX2cxX2adxX321xX3fxX5cxX9xX2cxXd9xX3fxX5cxX9xXbxX52xX2cxX9xXe1xXe2xX26xX9xX19xXe6xX3fxX5cxX9xX96xX7bxX3fxX5cxX9xXefxX44xX9xXaxXb8xX9xXbxXaxXf7xX3fxX5cxX9xX2cxXaxXfdxX3fxXaxX9xXbxX4dxXcdxX54xX9xXe1xXe2xX26xX9xX19xXe6xX3fxX5cxX9xX74xX6dxX35xX9xX3fxX5cxXebcxX9xX2cxX52xX3fxX9xX23xX6dxX9xX74xXa6xX9xX33xXaxX813xXcxX9xX2cxXaxX2f8xXbxX54xX9xX3fxX106xX3fxX5cxX9xXdxXe6xX2cxX9xX74xX52xX33xX9xX8c4xX3fxX5cxX9xX26xX26bxX5axX9xX2cxdb0fxX5axX54xX9xX3fxXaxX35xXb8xXcxX9xXefxX121xX9xXbxX4dxX24xX3fxX5cxX9xXbxX517xX3fxXaxX9xXaxX517xX3fxXaxX9xXcxX3dbxX35xX144xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3exX5axXbxXaxX24xX4dxX32xXexX7xXaxX4ebxX2cxX9xX8e8xX5axX18xX3fxX5cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phúc Quang