Kia Stinger đẹp ‘long lanh’ giá chỉ hơn 700 triệu có gì hấp dẫn?
Chiếc xe thể thao của Hàn Quốc Kia Stinger có giá bán chỉ 721 triệu đồng rẻ nhất so với các đối thủ cùng phân khúc.
d2e8x11d09x14087x142efx15457x15599x104f6x13365x15f1bxd346x1328dx13a16x12b87x12b5dxf54exf680xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax15226x13b3ex12589xXexX0xd3dexXaxX17xX18xX19xXexX0x11324xe350xX19x1067dxXexX0xXax16cc9xX9x126e9xXdxX18xf683xX2fx126dex166ecx147eexX5x10e6fxXbxXdxX17xX32xXex113b9xX35xX18xX9x1013fxXbxX35xded3x14e5axX17x159b2xX9x12913xee69xX33xX9x166abxXdxX24xX42xX43xX9xXdxX18xX42xXax15118xX9xX43xX35x12a67xX9xX2cxXax13a20xX9xXaxd937xX42xX9x13f21x1460fxX64xX9xXbxX45xX35xe123x14d0cxX9xX2cx144d7xX9xX43xf682xX9xXaxfa7bxX33xX9xX19x11488xX42x144b4xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x14908xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35x1075exX2cxX9x10ba0xX17xX9xXbxXax1362fxX9xXbxXaxX18xX24xX9xX2cx12f74xX18xX9xX8bx14b2cxX42xX9xfdb2xX6bx13fd2xX2cxX9xX3bxX35xX18xX9xX3fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX9xX2cxX6exX9xX43xX35xX59xX9xX23xX59xX42xX9xX2cxXaxX5dxX9xX63x15e09xX2axX9xXbxX45xX35xX6axX6bxX9xX47x147bcxX42xX43xX9xX45x10bd2xX9xX42xXaxX74xXbxX9xX2fxX24xX9xd59cx12020xX35xX9xX2cxX59xX2cxX9xX47xXadxX35xX9xXbxXaxXa4xX9xX2cx142edxX42xX43xX9xX33xXax150ffxX42xX9xfa3exXax15067xX2cxd620xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x12785xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXffxX35xX18xX9xX2fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX9xX19xX17xX33xX9xX9xXdxX18xX42xXaxX9xX43xX35xX18xX9xX2cxXaxX35xX9xXaxX24xX42xX9xX63xX64xX64xX9xXbxX45xX35xX17xX6bxX9xX2cxX24xX9xX43xX35xX9xXaxX18xX33xX9xX19xX18xX42xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x120cfxX1cxX1cxX35xX103xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX103xXe5xX42xX1cxX42xX17x1495fxX2fxX1cxX2axX63x14d86xX63xX1cxX2axX64x129d8xX19xe9c5xX64xd95cxX180xX187xX180xX180xXbxX2axX63x14741xX191xXdxX64xX103xdc8cxX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX17bxX35xX19xXbxXaxX167xX63xX64x11e81xX33xX97x11b6fxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX167xX180xX63xX187xX33xX97xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX113xX24xX19xX26xX32xXexX8bxX26xX6bxX42xX19xX18xX35xX9x15d08xX45xX18xX42xX19xX9xX35xX2axX64xX9xX187xX64xX64xX9xXbxX45xX35xX6axX6bxX9xX43xX35x11eb3xXcxX9xX4bxX2fxXadxX2cxX55xX9xX180xX64xX9xXbxX45xX35xX6axX6bxX9xX47xXd6xX42xX43xeea2xX9x140f1xX9xXbxX209xX9xX47x10d86xX9xX45xXdbxX9xX42xXa8xX26xX9xX2cxXa8xX42xX43xX9xX45xXdbxX9xd46bxX9xXbxX209xX9xX3fx12cafx11f6exX9xX32xX47xX48xX33xX9xXdxX24xX42xX43xX9xXdxX18xX42xXaxX32xX9xX5xX45xX6bxX42xX43xX9xXabxX6bxXadxX2cxX9xX43xX35xX59xX9xX45xXdbxX9xX2cxXaxX5dxX9xXccxX189xX180xX9xXbxX45xX35xX6axX6bxX9xX47xXd6xX42xX43xX9xXbxX45xX71xX42xXaxX9xXdxXa8xX42xX43xX9xX227xX35xX6axXbxX9x10701xX18xXcxX9xX47xX20fxX9xX2cxX6exX9xXbxX45xf0eaxXcxX9xX2fxX27axX2cxX9xX47xX35xX6axX42xX9xX42xXaxX18xX42xXaxX9xX47x15c77xX6bxX9xXbxX35x15a12xX42xX9xX19xXa8xX42xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX209xX9xXbxX209xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX113xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX97xXbx15b2bxX18xXdxX35xX43xX42xX167xX9xX196xX6bxX2fxXbxX35x13cb8xX26xX1adxX32xXexX3fxX18xX6bxX9x14e0cxX6bxX20fxX42xX43xX9xXbxXax10e91xX35xX9xX43xX35xX18xX42xX9xX19xXa8xX35xX9xX2cxXaxX2e0xX9xX47x12540xX35xX207xX9xXcxX78xX6bxX9xX2fxX17xX19xX18xX42xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxXaxX18xX24xX9xX8bxXa8xX42xX9xXabxX6bxXadxX2cxX9xX3bxX35xX18xX9xX3fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX9xX2fxdd22xX9xX2cxXax12301xX42xXaxX9xXbxXax13425xX2cxX9xX47x1206exX2f1xX2cxX9xX2cxXaxX6bxX26xX9cxX42xX9xX47xX94xX42xX9xXbxX18xX26xX9xX42xX43xX32cxX2e0xX35xX9xXbxX35xX292xX6bxX9xX19xXf6xX42xX43xX9xfeb1x12170xX9xXe5xXa8xX24xX9xXbxXaxX59xX42xX43xX9xX2axXccxX1cxXccxX64xX2axX63xX9xXe5xXe6xX35xX9xX185xX9xX33xXaxX35xX292xX42xX9xX23xX1f1xX42xX9xXffxXaxX59xX2cxX9xX42xXaxX18xX6bxX207xX9xX47xX35xX9xXffx14c25xXcxX9xXcxX328xX2cxX9xX43xX35xX59xX9xX19xX18xX24xX9xX47xfa81xX42xX43xX9xXbx13d37xX9xX187xX2axX103xX1aaxX64xX64xX9xX2c2xX9xX180xX1aaxX103xXccxX64xX64xX9xX226xX3fxX2xX9xdac8xXbxX32cxX60xX42xX43xX9xX47xX32cxX60xX42xX43xX9xXbxX398xX9xX63xXccxX2axX9xXbxX45xX35xX6axX6bxX9xX47xXd6xX42xX43xX9xX2c2xX9xX2axX207xX2axXccxX9xXbx10436xX9xX47xXd6xX42xX43x163f2xX103xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX113xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXffxX35xX18xX9xX2fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX9xX19xX17xX33xX9xX9xXdxX18xX42xXaxX9xX43xX35xX18xX9xX2cxXaxX35xX9xXaxX24xX42xX9xX63xX64xX64xX9xXbxX45xX35xX17xX6bxX9xX2cxX24xX9xX43xX35xX9xXaxX18xX33xX9xX19xX18xX42xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX167xX1cxX1cxX35xX103xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX103xXe5xX42xX1cxX42xX17xX17bxX2fxX1cxX2axX63xX180xX63xX1cxX2axX64xX185xX19xX187xX64xX189xX180xX187xX180xX180xXbxX1aaxX63xX189xX189xXdxX2axX103xX196xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX17bxX35xX19xXbxXaxX167xX191xX64xX64xX33xX97xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX97xXbxX2c2xX18xXdxX35xX43xX42xX167xX9xX196xX6bxX2fxXbxX35xX2cfxX26xX1adxX32xXexX3bxX35xX18xX9xX3fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX9xX2fxX31exX9xX2cxXaxX322xX42xXaxX9xXbxXaxX328xX2cxX9xX47xX32cxX2f1xX2cxX9xX2cxXaxX6bxX26xX9cxX42xX9xX47xX94xX42xX9xXbxX18xX26xX9xX42xX43xX32cxX2e0xX35xX9xXbxX35xX292xX6bxX9xX19xXf6xX42xX43xX9xX34fxX350xX9xXe5xXa8xX24xX9xXbxXaxX59xX42xX43xX9xX2axXccxX1cxXccxX64xX2axX63xX103xX9x14e16xX42xXaxX167xX9xX3bxX35xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX113xX24xX19xX26xX32xXexX26exXaxX32cxX9xXe5x10466xX26xX207xX9xX2fxX24xX9xXe5xXe6xX35xX9xX47xXadxX35xX9xXbxXaxXa4xX9xX113xX34fx162acxX9xX180xX2c2xX3fxX17xX45xX35xX17xX2fxX9xX1dbxX45xX18xX42xX9xX4xX24xX6bxX33xX17xX207xX9xX3bxX35xX18xX9xX3fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX9xX2fx1641bxX9xXaxfa86xX6bxX9xXcxX328xX2cxX9xX43xX35xX59xX9xXaxX74xX33xX9xX19xX78xX42xX9xXaxX60xX42xX9xX45xX74xXbxX9xX42xXaxX35x11f8fxX6bxX9xX3aexX45xXdbxX9xXaxX60xX42xX9xXffxXaxX24xX1f1xX42xX43xX9xX2axX2axX103xX64xX64xX64xX9xX226xX3fxX2xX9xX2c2xX9xXbxX32cxX60xX42xX43xX9xX47xX32cxX60xX42xX43xX9xXccxX180xX189xX9xXbxX45xX35xX6axX6bxX9xX47xXd6xX42xX43xX3dbxX103xX9xX2xX24xX9xX47xX6exX207xX9xXffxXaxX209xX42xX43xX9xXdxX24xX27axX35xX9xXbxX45xX398xX9xXffxXaxX1f1xX9xX42x13e8fxX42xX43xX207xX9xX3bxX35xX18xX9xX3fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX9xX2fxX31exX9x15a26xXdxXa8xXcxX9xXcxX32cxX18xX9xXdxXa8xXcxX9xX43xX35xX6exf7dexX9xXbxX27axX35xX9xX5faxX97xX328xX9xX2fxX56exX9xX2cxX2e0xX9xXaxX24xX18xX60axX9xXbxX45xX24xX42xX43xX9xXbxXaxX2e0xX35xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXbxXe6xX35xX103xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX113xX24xX19xX26xX32xXexX8bxX20fxX42xX43xX9xX97xX17xX9xX8bxXa8xX42xX9xX2cxXaxX32cxX18xX9xXbxX398xX42xX43xX9xX2fxX1f1xX42xX9xX97xX6bxX74xXbxX9xXcxX78xX6bxX9xX97xX17xX9xX42xXa8xX24xX9xX43xX35xXadxX42xX43xX9xXe5xXe6xX35xX9xX2cxXaxX35xX94xX2cxX9xX2fxX17xX19xX18xX42xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxXaxX18xX24xX9xX185xX9xX2cx1689cxX18xX9xX19xX78xX42xX9xX47xX393xX42xX43xX9xX2cxX28dxX6bxX9xX2fxX18xX6bxX9xX42xXaxX32cxX9xX3bxX35xX18xX9xX3fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX103xX9xX5xXaxX35xX94xXbxX9xXffxX94xX9xX3bxX35xX18xX9xX3fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX9xX47xX32cxX2f1xX2cxX9xX2cxXaxX74xX33xX9xX23xX101xXbxX9xX23xX56exX35xX9xX7xX17xXbxX17xX45xX9xX3fxX2cxXaxX45xX17xX26xX17xX45xX207xX9xX2cxd61cxX6bxX9xX43xX35xX59xXcxX9xX47xXadxX2cxX9xXbxXaxX35xX94xXbxX9xXffxX94xX9xX2cxXa4xX18xX9x14befxX6bxX19xX35xX9xX42xX292xX42xX9xX42xX43xX24xX27axX35xX9xXaxX71xX42xXaxX9xX33xXaxX28dxX42xX9xX42xXa8xX24xX9xX43xX2f1xX35xX9xXdxX35xX292xX42xX9xXbxX32cxX56exX42xX43xX9xX47xX94xX42xX9xX70axX63xX9xX3fxX33xX24xX45xXbxX23xX18xX2cxXffxX103xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX113xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX97xXbxX2c2xX18xXdxX35xX43xX42xX167xX9xX196xX6bxX2fxXbxX35xX2cfxX26xX1adxX32xXexX34fx123d0xX2cxX9xX19xXf6xX9xXdxXa8xX9xXcxX78xX6bxX9xX2fxX17xX19xX18xX42xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxXaxX18xX24xX9xX42xXaxX32cxX42xX43xX9xX3bxX35xX18xX9xX3fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX9xXdxX27axX35xX9xX2fxX56exX9xXaxX571xX6bxX9xX19xX59xX42xX43xX9xXe5xXdbxX9xX2cxXa4xX18xX9xXcxX393xXbxX9xX2cxXaxX35xX94xX2cxX9xX2cxX24xX6bxX33xX17xX9xX180xX9xX2cxX694xX18xX103xX9x11600xX17xX9xX2fxX56exX9xXaxX571xX6bxX9xXffxX322xX2cxXaxX9xXbxXaxX32cxXe6xX2cxX9xX19xXa8xX35xX9xX97xX9xX45xX393xX42xX43xX9xXdxX28dxX42xX9xXdxX32cxX2f1xXbxX9xXdxXa8xX9xX180xX103xX189xX187xX2axX9xX97xX9xX2axX103xX189xX191xX1aaxX207xX9xX2cxXaxX35xX58fxX6bxX9xX19xXa8xX35xX9xX2cxX60xX9xX2fxX56exX9xXccxX103xX1aaxX64xX185xX9xXcxXcxX103xX9xX2xX35xX6axX42xX9xXcxX27axX24xX9xX97xX17xX9xX74xX42xX9xXbxX32cxX2f1xX42xX43xX9xXe5xXe6xX35xX9xX47xX32cxX2e0xX42xX43xX9xX42x1383dxXbxX9xXbxXaxX35xX94xXbxX9xXffxX94xX9xX2fx12cbcxX2cxX9xX2fxX1f1xX24xX207xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxXaxX18xX24xX103xX9x107afxX77axX2cxX9xX23xX35xX6axXbxX9xX33xXaxX28dxX42xX9xX47xX6bxX209xX35xX9xX97xX17xX9xX42x146f3xX35xX9xX23xX535xXbxX9xXe5xXe6xX35xX9xX2cxX59xX42xXaxX9xXdxX32cxXe6xXbxX9xX43xX35xX6exX9xX45xX393xX42xX43xX207xX9xX5e6xX42xX43xX2c2xXbxX17xX42xX9xXe5xXfcxX26xX9xX2cxX59xX9xXcxX535xX33xX9xXbxX45xX292xX42xX9xX42xX6exX2cxX9xXe5xXa8xX9xXccxX9xX2cx16818xXcxX9xXadxX42xX43xX9xX97xX1f1xX9xXffxX84bxX33xX9xXbxX35xX42xXaxX9xXbxX94xX103xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX113xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX97xXbxX2c2xX18xXdxX35xX43xX42xX167xX9xX196xX6bxX2fxXbxX35xX2cfxX26xX1adxX32xXexX26exX393xX35xX9xXbxXaxX74xXbxX9xX23xXadxX9xXbxX45xX322xX9xXffxXaxX59xX9xXaxXa8xX35xX9xXax153efxX18xX9xXe5xXe6xX35xX9xXcxXa8xX42xX9xXaxX71xX42xXaxX9xXbxX45xX6bxX42xX43xX9xXbxXfcxXcxX9xX19xX27axX42xX43xX9xX2cxX1f1xXcxX9xX328xX42xX43xX207xX9xX2cxX8c2xXcxX9xX23xX18xX9xXaxXadxX2cxX9xXbxXaxX209xX42xX43xX9xX43xX35xX6exX9xXe5xX35xX58fxX42xX9xXffxX35xXcxX9xXdxX24xX27axX35xX9xXcxXa8xX6bxX9xX23xX27axX2cxX103xX9xX5xXaxX35xX94xXbxX9xXffxX94xX9xX2cxX28dxX42xX9xX2fxXadxX9xXaxX18xX26xX9xX2cxX59xX2cxX9xX42xX101xXbxX9xX23xX74xXcxX9xXbxXaxX9cxX9xXaxX35xX6axX42xX9xX45x11911xX9xX42x158b7xX9xXdxX6f1xX2cxX9xX2cxXa4xX18xX9xX42xXaxXa8xX9xX2fxX1f1xX42xX9xX97xX6bxX74xXbxX9xXcxX6bxXadxX42xX9xXaxX32cxXe6xX42xX43xX9xX47xX94xX42xX9xXbxX322xX42xXaxX9xX2fxX18xX42xX43xX9xXbxX45x13e02xX42xX43xX207xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxXaxX18xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX3fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX103xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX113xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXffxX35xX18xX9xX2fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX9xX19xX17xX33xX9xX9xXdxX18xX42xXaxX9xX43xX35xX18xX9xX2cxXaxX35xX9xXaxX24xX42xX9xX63xX64xX64xX9xXbxX45xX35xX17xX6bxX9xX2cxX24xX9xX43xX35xX9xXaxX18xX33xX9xX19xX18xX42xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX167xX1cxX1cxX35xX103xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX103xXe5xX42xX1cxX42xX17xX17bxX2fxX1cxX2axX63xX180xX63xX1cxX2axX64xX185xX19xX187xX64xX189xX180xX187xX180xX180xXbxX187xX2axX189xX189xXdxXccxX103xX196xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX17bxX35xX19xXbxXaxX167xX191xX64xX64xX33xX97xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX97xXbxX2c2xX18xXdxX35xX43xX42xX167xX9xX196xX6bxX2fxXbxX35xX2cfxX26xX1adxX32xXexX34fxX77axX2cxX9xX19xXf6xX9xXdxXa8xX9xXcxX78xX6bxX9xX2fxX17xX19xX18xX42xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxXaxX18xX24xX9xX42xXaxX32cxX42xX43xX9xX3bxX35xX18xX9xX3fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX9xXdxX27axX35xX9xX2fxX56exX9xXaxX571xX6bxX9xX19xX59xX42xX43xX9xXe5xXdbxX9xX2cxXa4xX18xX9xXcxX393xXbxX9xX2cxXaxX35xX94xX2cxX9xX2cxX24xX6bxX33xX17xX9xX180xX9xX2cxX694xX18xX103xX9xX513xX42xXaxX167xX9xX3bxX35xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX113xX24xX19xX26xX32xXexX227xX58fxX9xXffxXaxX1f1xX9xX42xX5e6xX42xX43xX9xXe5xX535xX42xX9xXaxXa8xX42xXaxX207xX9xX42x12fc4xXcxX9xX19xX32cxXe6xX35xX9xX42xX858xX33xX9xX2cxX18xX2c2xX33xX209xX9xXbxX45xX292xX42xX9xX23xX1f1xX42xX9xXbxX35xX292xX6bxX9xX2cxXaxX6bxe2d9xX42xX9xX3fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX9xXe5xXa8xX9xX7xX45xX17xXcxX35xX6bxXcxX9xXdxXa8xX9xXffxXaxXadxX35xX9xX47xX393xX42xX43xX9xX2cxX60xX9xXbxX5e6xX42xX43xX9xX59xX33xX9xXccxX103xX64xX9xXdxX322xXbxX207xX9xX2cxX6exX9xX2cxX209xX42xX43xX9xX2fxX6bxX74xXbxX9xXccxX185xX185xX9xXcxX20fxX9xXdxX6f1xX2cxX9xXe5xXa8xX9xXcxX209xX2c2xXcxX17xX42xX9xX97xX24xX858xX42xX9xX2cxX6f1xX2cxX9xX47xX27axX35xX9xX187xX185xXccxX9xX26exXcxX103xX9xX5xX45xX24xX42xX43xX9xXffxXaxX35xX9xX2cxX59xX2cxX9xX33xXaxX35xX292xX42xX9xX23xX1f1xX42xX9xX1dbxX5xX9xX47xX32cxX2f1xX2cxX9xXbxX45xX18xX42xX43xX9xX23x134e0xX9xX47xX393xX42xX43xX9xX2cxX60xX9xXbxX17bxX35xX42xX2c2xXbxX6bxX45xX23xX24xX9xX227xX191xX9xX187xX103xX187xX9xXdxX322xXbxX207xX9xX2fxX1f1xX42xX9xX2fxX35xX42xXaxX9xX45xX18xX9xX2cxX209xX42xX43xX9xX2fxX6bxX74xXbxX9xX187xX191xX185xX9xXcxX20fxX9xXdxX6f1xX2cxX9xXe5xXa8xX9xXcxX209xX2c2xXcxX17xX42xX9xX97xX24xX858xX42xX9xX2cxX6f1xX2cxX9xX47xX27axX35xX9xX180xX1aaxX180xX9xX26exXcxX103xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX113xX24xX19xX26xX32xXexX3fxXbxX35xX42xX43xX17xX45xX9xX2cx111cfxX42xX43xX9xXdxXa8xX9xXcxX78xX6bxX9xX97xX17xX9xX47xX28dxX6bxX9xXbxX35xX292xX42xX9xX2cxXa4xX18xX9xX3bxX35xX18xX9xX2cxX6bxX42xX43xX9xX2cxX74xX33xX9xXaxX6axX9xXbxXaxXadxX42xX43xX9xX43xX35xX1f1xXcxX9xX97xX6exX2cxX9xXbxXf6xX26xX9xX2cxXaxX5dxX42xXaxX9xX47xX35xX6axX42xX9xXbxX694xX9xXe5xXe6xX35xX9xXbxX292xX42xX9xX43xX9d6xX35xX9xX2xX26xX42xX18xXcxX35xX2cxX9xX3fxXbxX18xX23xX35xXdxX35xXbxX26xX9xX2xX18xXcxX33xX35xX42xX43xX9xX4xX24xX42xXbxX45xX24xXdxX207xX9xX43xX35xX101xX33xX9xX2cxX18xX42xX9xXbxXaxX35xX6axX33xX9xX2cxXaxXa4xX9xX47xX393xX42xX43xX9xXaxX6axX9xXbxXaxXadxX42xX43xX9xX43xX35xX1f1xXcxX9xX97xX6exX2cxX9xXe5xXa8xX9xX47xX393xX9xX881xX42xX9xX47xXc1bxX42xXaxX9xXbxXaxXfcxX42xX9xX97xX17xX103xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX113xX24xX19xX26xX32xXexX4xX59xX2cxX9xXbxX45xX18xX42xX43xX9xX23xXc1bxX9xXbxX35xX292xX6bxX9xX2cxXaxX6bxXb86xX42xX9xXbxX45xX292xX42xX9xXcxX78xX6bxX9xX97xX17xX9xXcxXe6xX35xX9xX2cxXa4xX18xX9xX3bxX35xX18xX9xX43xXd6xXcxX9xX2cxX1f1xX42xXaxX9xX23xX59xX24xX9xXe5xX18xX9xX2cxXaxX27axXcxX9xX33xXaxX322xX18xX9xXbxX45xX32cxXe6xX2cxX207xX9xX33xXaxX18xX42xXaxX9xXffxXaxXb86xX42xX9xX2cxX74xX33xX207xX9xX19xX6bxX26xX9xXbxX45xX71xX9xXdxXa8xX42xX9xX47xX32cxX2e0xX42xX43xX9xXe5xXa8xX9xXcxXa8xX42xX9xXaxX71xX42xXaxX9xX2cxX1f1xXcxX9xX328xX42xX43xX9xX63xX9xX35xX42xX2cxXaxX103xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3fxX24xX6bxX45xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX227xX35xX17xXbxXabxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe