Ông chồng thất thần khi thấy vợ lùi xe
Thay vì đỗ dọc theo vạch kẻ sẵn thì cô vợ lại điều khiển ôtô nằm ngang
b745xe790x124e5xda8dxe203xfb98x10cbexd96bxda02xX7xe16axd4eaxd888x107c6x116abx11526xX5x11ff1xXax11044xd88ax130b8xbf50xX3xX4xX1xf519xX14xX15xX3xXexX1x104a5xXexX3xXexX1x1156fxX14xX3x1079cxX1xXdxX3xXexX1xX1fx119f5xX3x10617xc099xX3xX5xbfb9xXdxX3x147abxX10xX0xbc23xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd43xX10xX6x13919xXaxX12xXcxX1xX6xX2exX3xX30xff74xX3x12678x1291dxX3xX4cx121bbxX4xX3xXexX1xX10x13d42xX3xX30x13f75xX4xX1xX3xX27xe3d7xX3xX7x1336fxX14xX3xXexX1xX55xX3xX4xcd16xX3xX30xX31xX3xX5xX64xXdxX3xX57xXdx10e9dxd5d7xX3xX27xX1xXdxb8aaxX14xX3xX74xXexX74xX3xX14x11f95x12e13xX3xX14xX15xX6xX14xX15xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx142f7xX61xX4cxX2exXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxXexX10xX37xXexf02axX6xX5xXdxX15xX14x14251xX3xX4xX10xX14xXexX10x14cc3xfcd5xXaxX12xX0xXdxX8exX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8exX4xX10xXb5xX61xe159x10912xX10xX4xXexX3xX4cxX15xX8exX10xX4cxXdxX6xX3xX30xXdxX4cxX10xX61xX3xX8exXbx1450axXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXax120cexXdxX4cxXexX1xXbbxX3x10addxX2xbc32xXbxX37xXc3xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexXbbxX3x11fd8xXedxXedxXbxX37xXc3xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX3axX6xXbxXbxX7xX3axX61xXbxX10xX14xX3axX8exX10xX4cxXdxX6xX3axXexX1xX80xX8exXd7xdabfxXbxX9xX14xX10xXf7xX7xX3axX100xcb06xX100xX100xX3axX2xX10dxfb76xX4cxX2xX2xX139xX2xfb56xX100xXfexXexXfexb76fxX139xX2xX5xX139xXb5xX6xX6x107dexXd8xXbxX15xXaxX3xX4cxX6xXexX6xXb5xXexX2exXbxX10xX9xXaxX30xXdxX4cxX10xX61xX3axX8exXbxXedxXaxX3xX4cxX6xXexX6xXb5xX10xX14xX4xX61xX4cxX10xX9xXaxX49xX14x12466xX7xX14xX139xcf2fxb984xX4cxX8exX13fxX4cx145e0xX14xX1xc093xX13fxX4xX7xX7x1418cxX187xX15xX7xX6xX14axX139x106a3xX100xXa4xX100xX4xd536xXd8x14fe6xXedxX13fxbe19xc0c7xX100xX5xfd6dxX80xXc2xX19dxX1a4xXfexX5xX6xX4cxXbxX49xXfexX1xXdxd8e5xX18fxX17dxX49xX10dxX4xea02xX3axX1b8x11753xX27xX4cxX2exX49x14bbbxX2xX5xX1b8xXc2xX2xX181x10b7axbed7xX5xX18axXc2xX30xbacdxX5xX19bxX10xX2exX14xXedxX196xX100xXa4xX1bbx100d7xX14xX1c7xX1c0xX100xc866xXdxX100xXbxX17dxX18fxX1a1xX14xc8acxX61xX6xX1d8xX1a0xX1e5xX182xXf7xX7xXexX8exX14axX8exX19bxX187xX27xX145xX5xX37xX30xXexX37xX61xX1a4xf8f5xX27xXaxX3xX4cxX6xXexX6xXb5xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX61xX4cxX2exX3xXbxX1c7xX10xX14xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxXexX10xX37xXexXb5xX6xX5xXdxX15xX14xXbbxX3xX4xX10xX14xXexX10xXc2xXc3xXaxX12xX0xXdxX8exX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxXexX1xX80xX8exXd7xX3xX4cxX1xXdxX4cxX10xX3xXdxX1c7xX10xX14xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxXf7xXdxX4cxXexX1xXbbxX3xXfexX2xX145xXbxX37xXc3xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexXbbxX3xX10dxXfexX14axXbxX37xXc3xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXbbxX3axX3axXdxX152xXd7xX6xX61xX1xX6xXexXdxX14xX1xX152xX30xX14xX3axX14xX10xXf7xX7xX3axX100xX139xX100xX100xX3axX2xX10dxX13fxX4cxX2xX2xX139xX2xX145xX10dxX10dxXexX10dxXedxX10dxX100xX5xX10dxXb5xX6xX6xX152xXd8xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX14xX15xX3xXexX1xX1fxXexX3xXexX1xX24xX14xX3xX27xX1xXdxX3xXexX1xX1fxX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xXdxX3xX37xX10xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX4cxXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxXc2xX10xX5xX6xXexX10xX4cxXaxX12xX0xX7xXexXc2xX61xX14xX15xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxe7e2xX14xX3xX182xX80xX6xX14xXbbxX0xX3axX7xXexXc2xX61xX14xX15xX12xX0xX80xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb5xXexX1xX80xX8exXd7xXb5xX6xX14xX4cxXb5xX7xX6xXbxX61xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXc2xX80xX2ex119ebxX14xX3xX4x14c99xeabexXdxXbbxX3xX1e5xXdxX36cxX4xX3xX4x13f14xX6xX3xX30xX31xXaxX3xX1xXc2xX10xX187xX9xXaxX3axX15xX61xX4xXb5xX1xX6xXdxX3axXexXc2xX80xX2exX10xX14xXb5xX4xX80xX61xXdxXb5xX30xXdxX10xX4xXb5xX4xX80xX6xXb5xX30xX61xX3axX2xX14axX100xX2xX145xXedxX152xX1xXexX8exXaxX12xX0xXdxX8exX15xX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX3axX8exX10xX4cxXdxX6xX3axX2xX100xX139xX3axX14xX10xXf7xX7xX3axX100xX139xX2xX14axX3axX2xX139xX1a4xX4cxX145xX139xX1a4xXedxX145xX100xX139xXexX13fxX139xX10dxX2xX5xX13fxXb5xXedxX145xXedxXfexX1a4xXfexX2xXfexX6xXedxXedxX2xX10xX100xXb5xXdxX8exX15xX152xXd8xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX14xX15xX3xXexX1xX1fxXexX3xXexX1xX24xX14xX3xX27xX1xXdxX3xXexX1xX1fxX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xXdxX3xX37xX10xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX4cxXdxX30xX12xX0xX7xXexXc2xX61xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXc2xX80xX2exX36cxX14xX3xX4xX370xX371xXdxXbbxX3xX1e5xXdxX36cxX4xX3xX4xX37bxX6xX3xX30xX31xXaxX3xX1xXc2xX10xX187xX9xXaxX3axX15xX61xX4xXb5xX1xX6xXdxX3axXexXc2xX80xX2exX10xX14xXb5xX4xX80xX61xXdxXb5xX30xXdxX10xX4xXb5xX4xX80xX6xXb5xX30xX61xX3axX2xX14axX100xX2xX145xXedxX152xX1xXexX8exXaxX12xXcxXc2xX80xX2exX36cxX14xX3xX4xX370xX371xXdxXbbxX3xX1e5xXdxX36cxX4xX3xX4xX37bxX6xX3xX30xX31xX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexXc2xX61xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX49xX6xXdxX3xX14xX15xX370xX371xXdxX3xXd7xX64xX14xX3xX5x10641xX80xX3xX14xX15x13baexX2exX3xX15x12accxXbxX3xX14xX1xX6xX80xXbbxX0xX3axXbxX12xX0xX3axX4cxXdxX30xX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX14xX3xXexXdxX7fxX14xX3xXexXdxX328xX14xXaxX3xX1xXc2xX10xX187xX9xXaxX3axXexX1xX10xXb5xX15xXdxX61xXdxXb5xX14xX15xX1xXdxX10xX14xX15xX3axX37xXdxX14xXb5xXexXdxX10xX14xXb5xXexXdxX10xX14xX3axX2xX14axX2xX145xX2xX13fxX152xX1xXexX8exXaxX12xX0xXdxX8exX15xX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX3axX8exX10xX4cxXdxX6xX3axX2xX100xX139xX3axX14xX10xXf7xX7xX3axX100xX139xX2xX13fxX3axX2xX139xX145xX4cxX139xX2xX145xXedxX145xX10dxX10dxXexX100xX145xX10dxX145xX5xX145xXb5xXdxX8exX15xXb5xX145xX10dxX13fxX14axXb5xXd7xX14axX100xXfexX187xX152xXd8xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX14xX15xX3xXexX1xX1fxXexX3xXexX1xX24xX14xX3xX27xX1xXdxX3xXexX1xX1fxX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xXdxX3xX37xX10xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX4cxXdxX30xX12xX0xX7xXexXc2xX61xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX14xX3xXexXdxX7fxX14xX3xXexXdxX328xX14xXaxX3xX1xXc2xX10xX187xX9xXaxX3axXexX1xX10xXb5xX15xXdxX61xXdxXb5xX14xX15xX1xXdxX10xX14xX15xX3axX37xXdxX14xXb5xXexXdxX10xX14xXb5xXexXdxX10xX14xX3axX2xX14axX2xX145xX2xX13fxX152xX1xXexX8exXaxX12xX1a1xXdxX14xX3xXexXdxX7fxX14xX3xXexXdxX328xX14xX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexXc2xX61xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX1c7x118afxX3xX1xX6xXdxX3xX6xX14xX1xX3xX1xX6xX2exX3xX14xX645xXdxX3xX5x151fcxX61xX152xX3xX1cdxcabexXexX3xX1xX74xX8ex14158xX3xX4xX34xX14xX15xX3xX57xXdxX3xXex10e14xX8exX3xX30x1444bxXdxX3xX14xX1xX6xX80xX663xX3xX6xX14xX1xX3xX14xX5bxX3xX8exX80xea28xX14xX3xX5x12c8exX10xX3xX6xX14xX1xX3xX27xXdxX6xX663xX3xX14xX328xX14xX3xX8exX6xX14xX15xX3xXexX1xX10xX61xX3xX14x10894xX8exX3xXexXdxX7fxX14xX3xX4xX37bxX6xX3xX8exX55xX14xX1xX3xXc2xX19xXdxX3xX5xX4e3xX14xX3xX37xX80xX684xX14xX15xX3xX14xX370xX672xX4xX663xX3xX5x13ec0xX4xX3xX14xX15xX61xXdxX3xX5xX328xX14xX3xX4xX1xX55xX6xX3xX14xX6a3xX8exX3xXexXdxX7fxX14xX3xXc2xX6xX663xX3xX14xX645xXdxXbbxX0xX3axXbxX12xX0xX3axX4cxXdxX30xX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXc2xX80xX2exX36cxX14xX3xX4xX370xX371xXdxXbbxX3xX1e5xe3b5xX3xX7xX684xXaxX3xX1xXc2xX10xX187xX9xXaxX3axXexX1xX10xXb5xX15xXdxX61xXdxXb5xX14xX15xX1xXdxX10xX14xX15xX3axXexXc2xX80xX2exX10xX14xXb5xX4xX80xX61xXdxXb5xX30xX10xXb5xX7xX61xX3axX2xX1a4xXfexX13fxX13fxXedxX152xX1xXexX8exXaxX12xX0xXdxX8exX15xX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX3axX8exX10xX4cxXdxX6xX3axX2xX100xX139xX3axX14xX10xXf7xX7xX3axX100xX139xX139xX145xX3axX2xX139xXfexX4cxXedxX139xX1a4xXedxX13fxX145xX2xXexXfexX139xX139xX1a4xX100xX5xX139xX152xXd8xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX14xX15xX3xXexX1xX1fxXexX3xXexX1xX24xX14xX3xX27xX1xXdxX3xXexX1xX1fxX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xXdxX3xX37xX10xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX4cxXdxX30xX12xX0xX7xXexXc2xX61xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXc2xX80xX2exX36cxX14xX3xX4xX370xX371xXdxXbbxX3xX1e5xX716xX3xX7xX684xXaxX3xX1xXc2xX10xX187xX9xXaxX3axXexX1xX10xXb5xX15xXdxX61xXdxXb5xX14xX15xX1xXdxX10xX14xX15xX3axXexXc2xX80xX2exX10xX14xXb5xX4xX80xX61xXdxXb5xX30xX10xXb5xX7xX61xX3axX2xX1a4xXfexX13fxX13fxXedxX152xX1xXexX8exXaxX12xXcxXc2xX80xX2exX36cxX14xX3xX4xX370xX371xXdxXbbxX3xX1e5xX716xX3xX7xX684xX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexXc2xX61xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX1cdxX65dxXexX3xXd7xX4dfxX3xX30xX31xX3xX1xX6xX2exX3xX14xX15xX61xX64xXdxX3xXexX55xX14xX1xX663xX3xX8exX58xXdxX3xX5xX24xX14xX3xX14xX1xX370xX3xX30xf239xX2exX3xXd7xX4dfxX3xXexX6xX3xX14xX645xXdxX3xX30xX672xXdxX3xX4xX1xX19xX14xX15xXbbxX3x10419xX18axX8exX3xXexXc2xX6c9xX14xX15xX3xX37x112a9xX3xX7xX684xX3xX14xX328xX14xX3xX1xX74xX8exX3xX14xX6xX2exX3xX14xX1xX4dfxX3xX8exX55xX14xX1xX3xX6a3xX14xX3xXexX370xc598xXdxb820xX152xX0xX3axXbxX12xX0xX3axX4cxXdxX30xX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX3axX80xX5xX12xX0xX4cxXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc2xXaxX12xX0xX3axX4cxXdxX30xX12xX0xX3axX4cxXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX61xX80xXc2xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xX1e5xX14xX10xX37xXbxXc2xX10xX7xX7xX0xX3axXbxX12