“Choáng” với những tấm biển quảng cáo phản cảm ở phố thị Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Biển hiệu quảng cáo giúp mời gọi khách hàng, song cũng sẽ gây hiệu ứng ngược với cách làm phản cảm của một số cửa hàng ở thành phố Hà Tĩnh.
e1e5xf132x14cffxee96x1156bxee53x17702x129e0xe911xX7x1910ax18f67x11926x1606dxf14dx1097exX5x15850xXax15dbbx144dcxedf3xX1x12b2bx128b9x13854x1a003x132faxX3xec71x137f0xXdxX3xX18xX1xfdbfxX18xX19xX3xXexfdb4x17433xX3x165c8xXdx17537xX18xX3x16cb9x108b2xf3d7xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xXbxX1xX31xX18xX3xX4xX31xX28xX3x115f3xX3xXbxX1xf49bxX3xXexX1x13914xX3x11945x18c2axX3xXcxe713xX18xX1xX0x19b2fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6x15cb9xXaxX12x14246xXdxX2cxX18xX3xX1xXdxf11bxX30xX3xX2fxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xX19xXdx17ec4xXbxX3xX28xfc38xXdxX3xX19x157c8xXdxX3xfd77xX1xX17xX4xX1xX3xX1xX4dxX18xX19x19a7fxX3xX7xX16xX18xX19xX3xX4x10f26xX18xX19xX3xX7x11066xX3xX19x167d4x12d02xX3xX1xXdxX70xX30xX3x11beaxX18xX19xX3xX18xX19x12d75x1568exX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX17xX4xX1xX3xX5xX4dxX28xX3xXbxX1xX31xX18xX3xX4xX31xX28xX3xX4xf1f7xX6xX3xX28x128dexXexX3xX7xX46xX3xX4x16adaxX6xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xX42xX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1x160a7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX16xX66xXa5xXaxX12x18dbcxX6xX30xX3xXexX1xX83xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xXdx18180xX18xX3xX4xX17xX4xX1xX3xfa42xX119xX3xX1xXd1xXdxX3xX4xX9cxX18xX19xX3xX5xX4dxX3xXexX1xX83xXdxX3x16720xXdxX2cxX28xX3xX4xX1xX30xXa5xX2cxX18xX3xX28xf3caxX6xX94xX3xX18xX1xXdx182dexX30xX3xX4xXd8xX6xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xX8axXdxX18xX1xX3xX66xX16xX6xX18xX1xX3xX4xX17xX4xX3xX28xf7f9xXexX3xX1xX4dxX18xX19xX3xXexX1xX83xXdxX3xXexf111xX6xX18xX19xX3xX42xX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1xX3xX2axXb2xX1dxX4xX3xX1cxX4dxX16xX3xX13xX28xX142xX6xX3xX7xX6xX5xX10xX1axXf3xX3x11ed1xX1xX22xX18xX19xX3xXexX27xX28xX3xXbxX6xX18xX16xX94xX3xX17xXbxX3xXbxX1x11d67xX4xX1xX3xX2fxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xX19xXdxX31xX28xX3xX19xXdxX17xX94xX3xX121xX31xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xX135xXb2xXb3xX4xX3xXexX173xXb2xX18xX19xX3xX5x1857exX18xX3xX8axX1xX17xX3xX66xX4dxXa5xX3xX135xX165xX4xX3xXexX173xX1e2xX18xX3xX4xX17xX4xX3xXexX30xXa5x12801xX18xX3xXbxX1xX46xXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX16xX66xXa5xXaxX12x16defxX119xX3xX13xX7xX6xX5xX10xX1axX3xX5xX4dxX3xXbxX1xX31xXdxX3xX2fxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xXexX1x1079fxXexX3xX13xX8axX1e2xX30xX1axXf3xX3xXcxX1xX1fdxX3xX18xX1xXb2xX18xX19xX94xX3xX4xX17xX4xX1xX3xX28xX4dxX3xX28xXd1xXexX3xX4xXd8xX6xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xXexX1xX83xXdxX3xXexX173xX6xX18xX19xX3xXexX173xX1e2xX18xX3xX135xXb2xX83xX18xX19xX3x17563xX30xXa4xX18xX3x16683xXdxX70xX30xX3x121a8xXcxe3d9xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1xe2cexX3xX2fxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xX4xX1xXb2x194c4xX18xX19xX3xXexX173x1453axX18xX1xX3xX19xXdxX31xX28xX3xX19xXdxX17xX3xX4xXcdxX6xX3xX28xX2a1xX18xX1xX3xX135xX1fdxX18xX3xX8axX1xX17xX4xX1xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xXexX1xX2a1xX3xXexX1xX237xXexX3xX7xf0ddxX3xX19xXa4xXa5xX3xX13xX4xX1xX16xX17xX18xX19xX1axXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX18xXexX10xX173xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14xX10xX18xXexX10xX173xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXax16034xXdxX66xXexX1xe73exX3x17f6cxX2x196f5xXbxX121x19e1exX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX317xX3x14cd3xX2x126f7xXbxX121xX31exXaxX3xX7xX173xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX317xX54xX54xXdxXf3xX2axX6xX16xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf3xX1cxX18xX54xX18xX10xX312xX7xX54x1041dxX32axX2x132ddxX54xX2x15bc9xX353xX66xX319xX350xX356xX32axX353xX2xX2xXexX2xX350xX328xX350xX328xX5xX32axXf3x172d7xXbxX19x15898xX173xX9xX350xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX18xX1xX22xX18xX19xX3xXexX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xXbxX1xX31xX18xX3xX4xX31xX28xX3xX42xX3xXbxX1xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xX219xX119xX3xX13xX7xX6xX5xX10xX1axX3xX5xX4dxX3xXbxX1xX31xXdxX3xX2fxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xXexX1xX237xXexX3xX13xX8axX1e2xX30xX1axXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX16xX66xXa5xXaxX12x165ecxXd1xXexX3xXexX27xX28xX3xXbxX6xX18xX16xX3xX1cxX1dxXdxX3xX66x169c9xX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX13xX277xX31xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xX5x11b3axX3xX1cx10a05xX3xX28x13272xX28xX3xX350xX32ax18431xX3x141f5xX31bxX32axX440xX1axX3xX135xX119xX3xX135xXb2xXb3xX4xX3xX4xXd8xX6xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xXexX173xXb2xX18xX19xX3xX5xX1e2xX18xX3xX18xX19xX6xXa5xX3xX5xX46xXdxX3xX173xX6xX3xX1cxX4dxX16xX3xX135xX2cxX3xX19xXa4xXa5xX3xX4xX1xX7fxX3xf447xXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX16xX66xXa5xXaxX12xX14xX9cxX18xX19xX3xXexX173xX1e2xX18xX3xXexX30xXa5xX1fdxX18xX3xX135xXb2xX83xX18xX19xX3xX18xX4dxXa5xX94xX3xX28xXd1xXexX3xX4xXd8xX6xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xX8axXdxX18xX1xX3xX66xX16xX6xX18xX1xX3xX19xXdxX4dxXa5xX3xX66x17b31xXbxX3xX4xX1xf80fxXa5xX3xX4xX1xXb2xX29bxX18xX19xX3xXexX173xX2a1xX18xX1xX3xX8axX1xX30xXa5xX1fdxX18xX3xX28xX119xXdxX3xX4xX1xX16xX3xX66xX4axXbxX3xX8axX1xX6xXdxX3xXexX173xXb2xX29bxX18xX19xX3xX1cxX1dxXdxX3xX5xX83xXdxX3xX13xX1xXacxX6xX1axX3xX4xX1x15c14xX4xX3xX18xX1xXb2xX3xX135xXdxX18xX1xX3xX135x14bfcxX18xX19xX3xX4xXd1xXexX317xX3xX13xX109xX6xX5xX10xX3xX8axX1x126c0xX3xX28xX17xX30xX1axXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX16xX66xXa5xX3xXbxX14xX10xX18xXexX10xX173xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14xX10xX18xXexX10xX173xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxX312xXdxX66xXexX1xX317xX3xX319xX2xX31bxXbxX121xX31exX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX317xX3xX328xX2xX32axXbxX121xX31exXaxX3xX7xX173xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX317xX54xX54xXdxXf3xX2axX6xX16xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf3xX1cxX18xX54xX18xX10xX312xX7xX54xX350xX32axX2xX353xX54xX2xX356xX353xX66xX319xX350xX356xX32axX353xX356xX319xXex130b4xX31bxX31bxX328x1306fxX5xX32axXf3xX369xXbxX19xX36cxX173xX9xX350xX356xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX18xX1xX22xX18xX19xX3xXexX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xXbxX1xX31xX18xX3xX4xX31xX28xX3xX42xX3xXbxX1xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xX14xXd8xX6xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xX18xX4dxXa5xX3xX13xX1xXacxX6xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX8axX1xX17xX4xX1xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xX7xXa1xX3xX13xX7xX6xX5xX10xX3xX8axX1xX530xX3xX28xX17xX30xX1axX3xX18xX1xXa4xX18xX3xX66xX4axXbxX3xX8axX1xX6xXdxX3xXexX173xXb2xX29bxX18xX19xXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX16xX66xXa5xXaxX12xX14xX1xXb2xX6xX3xX2axXdxX1fdxXexX3xX1xXdxX70xX30xX3xX2fxX30xX31xX3xX8axXdxX18xX1xX3xX66xX16xX6xX18xX1xX3xX135xX1fdxX18xX3xX135xXa4xX30xX3xX18xX1xXb2xX18xX19xX3xX4xX1xX512xX4xX3xX4xX1xX512xX18xX3xX18xX1xX22xX18xX19xX3xX5xX83xXdxX3xX2fxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xX1cxX1dxXdxX3xX18xX19xX530xX18xX3xXex103a6xX3xX28xX6xX18xX19xX3xX7xX512xX4xX3xXexX1xX17xXdxX3xX28xX4d3xX18xX1xX94xX3xX8axX1xX17xX3xXbxX1xX31xX18xX3xX4xX31xX28xX3xX135xX46xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX1xX2a1xX18xX1xX3xXexX1xXacxX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xX135xX119xX3xX8axX1xXdxX1fdxX18xX3xX18xX1xXdxX149xX30xX3xX18xX19xXb2xX83xXdxX3xX8axX1xX530xX18xX19xX3xX8axX1x16909xXdxX3xX10xX3xX66x104daxXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX16xX66xXa5xXaxX12xX14xX1xX4axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x12f11xX16xX6xX18xX3xX281xXbxX1xXb2xX83xX18xX19xX3xX1a1xX19xX30xXa5x19631xX18xX3xX27cxX30xX28cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x15b85xX317xX3xX13x13557xX1xX530xX18xX19xX3xX2axXdxX1fdxXexX3xX18xX1xX22xX18xX19xX3xX18xX19xXb2xX83xXdxX3xX8axX1xX17xX4xX3xX4xX31xX28xX3xXexX1xX27xXa5xX3xXexX1xX1fdxX3xX18xX4dxX16xX94xX3xX173xXdxX1e2xX18xX19xX3xX2axX31xX18xX3xXexX1xXa4xX18xX3xXexX530xXdxX3xXexX1xX27xXa5xX3xX8axX1xX51fxX3xX4xX1xX4axX30xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX17xX4xX1xX3xX2fxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xX4xX51fxX3xXbxX1x125d7xX18xX3xX13xX5xX435xX3xX28xX119xX18xX19xX1axX3xX18xX1xXb2xX3xX1cxX237xXa5xX1axXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX16xX66xXa5xXaxX12xX78axX1xX530xX18xX19xX3xX4xX1x13872xX3xX19xXa4xXa5xX3xX13xX7xX46xX4xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX17xX4xX3xXbxX6xX18xX16xX3xX8axX1xX30xXa5xX1fdxX18xX3xX28xX119xXdxX94xX3xX28xXd1xXexX3xX7xX46xX3xX18xX1xX4dxX3xX1xX4dxX18xX19xX94xX3xX4xXd8xX6xX3xX1xXdxX70xX30xX3xX4xX9cxX18xX19xX3xX135xX165xXexX3xXexX1e2xX18xX3xX19xX87xXdxX3xX19xXa4xXa5xX3xX8axX1xX51fxX3xX4xX1xX4axX30xX3xX4xX1xX16xX3xX18xX1xXdxX149xX30xX3xX18xX19xXb2xX83xXdxXf3xX3xX1a1xX1xXb2xX3xX28xXd1xXexX3xX18xX1xX4dxX3xX1xX4dxX18xX19xX3xX135xXb2xXb3xX4xX3xX19xX512xX18xX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX1xXdxX70xX30xX3xX13xX4cxX87xX4xX3xX1cxXdxX70xX18xX3xX2axXdxX6xX3xX173xXb2xXb3xX30xX1axX3xXexX173xX1e2xX18xX3xX135xXb2xX83xX18xX19xX3xX768xX1e2xX3xX27cxX30x17247xX18xXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX16xX66xXa5xX3xXbxX14xX10xX18xXexX10xX173xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14xX10xX18xXexX10xX173xX3xX66xXexX1xX30xX28xX2axXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxX312xXdxX66xXexX1xX317xX3xX319xX2xX31bxXbxX121xX31exX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX317xX3xX328xX2xX32axXbxX121xX31exXaxX3xX7xX173xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX317xX54xX54xXdxXf3xX2axX6xX16xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf3xX1cxX18xX54xX18xX10xX312xX7xX54xX350xX32axX2xX353xX54xX2xX356xX353xX66xX319xX350xX356xX32axX353xX328xX319xXexX350xX350xX5bfxX353xX319xX5xX32axXf3xX369xXbxX19xX36cxX173xX9xX5bfxX32axX350xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX18xX1xX22xX18xX19xX3xXexX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xXbxX1xX31xX18xX3xX4xX31xX28xX3xX42xX3xXbxX1xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX6xXbxXexXdxX16xX18xXaxX12xX4cxX87xX4xX3xX1cxXdxX70xX18xX3xX2axXdxX6xX3xX173xXb2xXb3xX30xX1axX3xXexX173xX1e2xX18xX3xX135xXb2xX83xX18xX19xX3xX768xX1e2xX3xX27cxX30xX8daxX18xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX16xX66xXa5xXaxX12x1a089xX18xX1xX3xXcxXa4xX28xX3xX281xXbxX1xXb2xX83xX18xX19xX3xX4cxX4dxX3xX4cxX30xXa5xX3xXcxX237xXbxX28cxX3xX442xX3xX28xXd1xXexX3xX18xX19xXb2xX83xXdxX3xX4xX9cxX18xX19xX3xX8axX1xX17xX3xXexX1xXb2xX83xX18xX19xX3xX121xX30xXa5xX1e2xX18xX3xX18xX1xX237xX30xX3xX2axX4dxXa5xX3xXexX741xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX135xXdxX2cxX28xX317xX3xX13xXcxX530xXdxX3xX135xX1fdxX18xX3xX173xX27xXexX3xX18xX1xXdxX149xX30xX3xX18xX1xX4dxX3xX1xX4dxX18xX19xX94xX3xX2fxX30xX17xX18xX3xX18xX1xX237xX30xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX1e2xX18xX3xX19xX87xXdxX3xX8axX1xX17xX4xX3xX18xX1xX6xX30xX3xX18xX1xXb2xX18xX19xX3xX4xX1xXb2xX6xX3xXexX1xX27xXa5xX3xX42xX3xX135xXa4xX30xX3xX19xX87xXdxX3xX2fxX30xX17xX18xX3xX18xX1xX237xX30xX3xX5xX4dxX3xX13xX4cxX87xX4xX3xX1cxXdxX70xX18xX3xX2axXdxX6xX3xX173xXb2xXb3xX30xX1axXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX16xX66xXa5xXaxX12x102e1xX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xX19xXa4xXa5xX3xX13xX7xX46xX4xX1axX94xX3xX19xXdxX237xXexX3xX19xXa4xX18xX3xX4xX1xX824xX3xX5xX530xXdxX3xX8axX4cexX16xX3xX135xXb2xXb3xX4xX3xX28xXd1xXexX3xX2axXd1xX3xXbxX1xX237xX18xX3xX8axX1xX17xX4xX1xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xX18xX1xXb2xX18xX19xX3xX4xX51fxX3xXexX1xX2cxX3xXexX4d3xX16xX3xX18xX1e2xX18xX3xXbxX1xX31xX18xX3xXacxX18xX19xX3xX18xX19xXb2xXb3xX4xX3xX5xX4d3xXdxX3xX4xXcdxX6xX3xX7xX46xX3xX135xX530xX18xX19xX3xX8axX1xX17xX4xX1xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xX8axX1xX17xX4xXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX16xX66xXa5xXaxX12xXafcxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xX5xX4dxX3xX18xX1xfb1axX28xX3xXexX173xX30xXa5xX149xX18xX3xXexX31xXdxX3xXexX1xX530xX18xX19xX3xXexXdxX18xX94xX3xX19xXa4xXa5xX3xX27xX18xX3xXexXb2xXb3xX18xX19xX3xX1cxX1dxXdxX3xX18xX19xXb2xX83xXdxX3xXexXdxX1fdxXbxX3xX18xX1xX237xX18xX3xX18xX1xXb2xX18xX19xX3xXexX1xXdxX1fdxXexX3xX18xX19xX1xX50xX94xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX1xXcdxX3xX4xXd8xX6xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xX8axXdxX18xX1xX3xX66xX16xX6xX18xX1xX3xX4xX9cxX18xX19xX3xX4xX7f1xX18xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xXexXa4xX28xX3xX135xX1fdxX18xX3xXa5xX1fdxX30xX3xXexX46xX3xX1cx11d81xX18xX3xX1xX51fxX6xXf3xX3xX69xX42xXdxX94xX3xX135xX51fxX3xX8axX1xX530xX18xX19xX3xX4xX1xX824xX3xX5xX4dxX3xX7xX2d0xX3xXexX530xX18xX3xXexX173xX87xX18xX19xX3xX1cxX1dxXdxX3xX8axX1xX17xX4xX1xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xX28xX4dxX3xX4xX423xX18xX3xX5xX4dxX3xX4xX17xX4xX1xX3xX121xXa4xXa5xX3xX66xX2d0xX18xX19xX3xXexX1xXb2xX29bxX18xX19xX3xX1xXdxX70xX30xX3xX2axX149xX18xX3xX1cxX22xX18xX19xXf3xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX173xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX442xXexX1xX30xX28xX2axX442xX6xX18xX66xX442xX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13x19fa2xX17xX4xX1axX3xXexX173xX1e2xX18xX3xXexXcdxX3xX135xXdxX70xX18xX94xX3xX4xXd1xXexX3xX135xXdxX70xX18xX3xX135xX2cxX3xX18xX19xX30xXa5xX1e2xX18xX3xXexX1xX2a1xX3xX2axX8daxX18xX94xX3xX1cxXa1xX3xXexX173xX6xX18xX19xX3xXexX173xX1b6xX3xXexX1xX2a1xX3xX5xX16xXaxX3xX1xX173xX10x179caxX9xXaxX54xX4xX16xX18xX19xX442xX18xX19xX1xXdxX10xXbxX54xX173xX6xX4xX442xXexX173xX10xX18xX442xXexX30xX442xX66xXdxX10xX18xX442xX4xX16xXexX442xX66xXdxX10xX18xX442xX66xX10xX442xX18xX19xX30xXa5xX10xX18xX442xXexX1xXdxX442xX2axX6xX18xX442xX1cxX10xX442xXexX173xX6xX18xX19xX442xXexX173xXdxX442xXexX1xXdxX442xX5xX16xX54xX2xX5c3xX32axX31bxX5bfxX328xXf3xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX7xX173xX4xX9xXaxX54xX28xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX350xX32axX54xX18xX10xX312xX7xX54xX350xX32axX2xX31bxX54xX2xX31bxX350xX66xX319xX350xX32axX356xX32axX328xX350xXexX350xX32axX353xX2xX328xX5xX32axXf3xX369xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX18xX1xX22xX18xX19xX3xXexX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xXbxX1xX31xX18xX3xX4xX31xX28xX3xX42xX3xXbxX1xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX173xX16xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXce0xX17xX4xX1axX3xXexX173xX1e2xX18xX3xXexXcdxX3xX135xXdxX70xX18xX94xX3xX4xXd1xXexX3xX135xXdxX70xX18xX3xX135xX2cxX3xX18xX19xX30xXa5xX1e2xX18xX3xXexX1xX2a1xX3xX2axX8daxX18xX94xX3xX1cxXa1xX3xXexX173xX6xX18xX19xX3xXexX173xX1b6xX3xXexX1xX2a1xX3xX5xX16xXaxX3xX1xX173xX10xXd27xX9xXaxX54xX4xX16xX18xX19xX442xX18xX19xX1xXdxX10xXbxX54xX173xX6xX4xX442xXexX173xX10xX18xX442xXexX30xX442xX66xXdxX10xX18xX442xX4xX16xXexX442xX66xXdxX10xX18xX442xX66xX10xX442xX18xX19xX30xXa5xX10xX18xX442xXexX1xXdxX442xX2axX6xX18xX442xX1cxX10xX442xXexX173xX6xX18xX19xX442xXexX173xXdxX442xXexX1xXdxX442xX5xX16xX54xX2xX5c3xX32axX31bxX5bfxX328xXf3xX1xXexX28xXaxX12xX13xXce0xX17xX4xX1axX3xXexX173xX1e2xX18xX3xXexXcdxX3xX135xXdxX70xX18xX94xX3xX4xXd1xXexX3xX135xXdxX70xX18xX3xX135xX2cxX3xX18xX19xX30xXa5xX1e2xX18xX3xXexX1xX2a1xX3xX2axX8daxX18xX94xX3xX1cxXa1xX3xXexX173xX6xX18xX19xX3xXexX173xX1b6xX3xXexX1xX2a1xX3xX5xX16xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX173xX16xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX14xX530xX18xX19xX3xXexXa5xX3xX219xXdxX70xX18xX3xX5xX2d0xX4xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1xX3xX8axX1xX30xXa5xX1fdxX18xX3xX4xX17xX16xX317xX3xXcxX173xXb2xX1dxX4xX3xX8axX1xXdxX3xXexX173xX6xX18xX19xX3xXexX173xX1b6xX3xX4xXd1xXexX3xX135xXdxX70xX18xX94xX3xXexXcdxX3xX135xXdxX70xX18xX3xX4xX7f1xX18xX3xXbxX1xX31xXdxX3xX8axXdxX2cxX28xX3xXexX173xX6xX3xX135xXdxX70xX18xX3xXexX27xXexX3xX4xX31xX3xX4xX17xX4xX3xX1cxX4axX3xXexX173xX1b6xX94xX3xX135xX165xX4xX3xX2axXdxX70xXexX3xX5xX4dxX3xX8axX1xXdxX3xXexX173xX6xX18xX19xX3xXexX173xX1b6xX3xXexX173xX1e2xX18xX3xX18xX1xX22xX18xX19xX3xX8axX1fdxXexX3xX4xX27xX30xX3xX8axXdxX28xX3xX5xX16xX4d3xXdxXf3xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX1cxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX78axX1xXdxX3xX1cxX824xX6xX3xX1xX747xX94xX3xX5xX423xX18xX19xX3xX135xXb2xX83xX18xX19xX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xX13xX4xXcdxX6xX3xX173xXdxX1e2xX18xX19xX1axXaxX3xX1xX173xX10xXd27xX9xXaxX54xX2axX6xX18xX442xX66xX16xX4xX442xX1cxXdxX10xXexX54xX8axX1xXdxX442xX1cxXdxX6xX442xX1xX10xX442xX5xX16xX18xX19xX442xX66xX30xX16xX18xX19xX442xXexX1xX6xX18xX1xX442xX4xX30xX6xX442xX173xXdxX10xX18xX19xX54xX2xX5bfxX5c3xX31bxX353xX5bfxXf3xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX7xX173xX4xX9xXaxX54xX28xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX350xX32axX54xX18xX10xX312xX7xX54xX2xX5c3xX356xX353xX54xX2xX350xX350xX66xX350xX350xX2xX350xX31bxX356xX32axXexX353xX31bxX32axX32axX350xX5xX32axXf3xX369xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX18xX1xX22xX18xX19xX3xXexX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xXbxX1xX31xX18xX3xX4xX31xX28xX3xX42xX3xXbxX1xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX173xX16xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX78axX1xXdxX3xX1cxX824xX6xX3xX1xX747xX94xX3xX5xX423xX18xX19xX3xX135xXb2xX83xX18xX19xX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xX13xX4xXcdxX6xX3xX173xXdxX1e2xX18xX19xX1axXaxX3xX1xX173xX10xXd27xX9xXaxX54xX2axX6xX18xX442xX66xX16xX4xX442xX1cxXdxX10xXexX54xX8axX1xXdxX442xX1cxXdxX6xX442xX1xX10xX442xX5xX16xX18xX19xX442xX66xX30xX16xX18xX19xX442xXexX1xX6xX18xX1xX442xX4xX30xX6xX442xX173xXdxX10xX18xX19xX54xX2xX5bfxX5c3xX31bxX353xX5bfxXf3xX1xXexX28xXaxX12xX78axX1xXdxX3xX1cxX824xX6xX3xX1xX747xX94xX3xX5xX423xX18xX19xX3xX135xXb2xX83xX18xX19xX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xX13xX4xXcdxX6xX3xX173xXdxX1e2xX18xX19xX1axX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX173xX16xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX27cxX16xX3xX18xX1xX30xX3xX4xX7f1xX30xX3xX121xXa4xXa5xX3xX66xX2d0xX18xX19xX94xX3xX7xXd8xX6xX3xX4xX1xX22xX6xX3xX18xX1xX4dxX3xX42xX94xX3xX18xX1xXdxX149xX30xX3xX1xXd1xX3xX19xXdxX6xX3xX135xX2a1xX18xX1xX3xX42xX3xXcxX283xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1xX3xX135xX119xX3xX13xX2axXdxX1fdxX18xX1axX3xX1cxX824xX6xX3xX1xX747xX94xX3xXexX1xX237xX28xX3xX4xX1xX1b6xX3xX5xX423xX18xX19xX3xX135xXb2xX83xX18xX19xX3xX5xX4dxX28xX3xX18xX29bxXdxX3xXexX237xXbxX3xX8axX1fdxXexX3xX1cxX237xXexX3xX5xXdxX70xX30xX3xX121xXa4xXa5xX3xX66xX2d0xX18xX19xX94xX3xX19xXa4xXa5xX3xX28xX27xXexX3xX6xX18xX3xXexX16xX4dxX18xX3xX19xXdxX6xX16xX3xXexX1xX530xX18xX19xX94xX3xX28xX27xXexX3xX28x14fcdxX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX135xX530xX3xXexX1xX4axXf3xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX1cxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cxXdxX2cxX28xX3xX18xX19xX30xXa5xX3xX8axX1xXdxX3xX66xX438xX3xXexX27xX28xX3xX5xXb2xX1dxXdxX3xX4xX1xX46xX18xX19xX3xX5xX51fxX6xX3xXexX173xX1e2xX18xX3xXafcxX768xX3xX2xXa1axX3xX2fxX30xX6xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1xXaxX3xX1xX173xX10xXd27xX9xXaxX54xX2axX6xX18xX442xX66xX16xX4xX442xX1cxXdxX10xXexX54xX1xXdxX10xX28xX442xX18xX19xX30xXa5xX442xX8axX1xXdxX442xX66xX16xX442xXexX6xX28xX442xX5xX30xX16xXdxX442xX4xX1xX16xX18xX19xX442xX5xX16xX6xX442xXexX173xX10xX18xX442xX2fxX5xX442xX2xX6xX442xX2fxX30xX6xX442xX1xX6xX442xXexXdxX18xX1xX54xX2xX5bfxX5bfxX32axX32axX353xXf3xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX7xX173xX4xX9xXaxX54xX28xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX350xX32axX54xX18xX10xX312xX7xX54xX2xX5c3xX356xX32axX54xX2xX350xX350xX66xX319xX2xX31bxX356xX2xX350xX2xXexX328xX2xX31bxX350xX5bfxX5xX32axXf3xX369xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX18xX1xX22xX18xX19xX3xXexX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxX30xX31xX18xX19xX3xX4xX17xX16xX3xXbxX1xX31xX18xX3xX4xX31xX28xX3xX42xX3xXbxX1xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX173xX16xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cxXdxX2cxX28xX3xX18xX19xX30xXa5xX3xX8axX1xXdxX3xX66xX438xX3xXexX27xX28xX3xX5xXb2xX1dxXdxX3xX4xX1xX46xX18xX19xX3xX5xX51fxX6xX3xXexX173xX1e2xX18xX3xXafcxX768xX3xX2xXa1axX3xX2fxX30xX6xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1xXaxX3xX1xX173xX10xXd27xX9xXaxX54xX2axX6xX18xX442xX66xX16xX4xX442xX1cxXdxX10xXexX54xX1xXdxX10xX28xX442xX18xX19xX30xXa5xX442xX8axX1xXdxX442xX66xX16xX442xXexX6xX28xX442xX5xX30xX16xXdxX442xX4xX1xX16xX18xX19xX442xX5xX16xX6xX442xXexX173xX10xX18xX442xX2fxX5xX442xX2xX6xX442xX2fxX30xX6xX442xX1xX6xX442xXexXdxX18xX1xX54xX2xX5bfxX5bfxX32axX32axX353xXf3xX1xXexX28xXaxX12xX4cxXdxX2cxX28xX3xX18xX19xX30xXa5xX3xX8axX1xXdxX3xX66xX438xX3xXexX27xX28xX3xX5xXb2xX1dxXdxX3xX4xX1xX46xX18xX19xX3xX5xX51fxX6xX3xXexX173xX1e2xX18xX3xXafcxX768xX3xX2xXa1axX3xX2fxX30xX6xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX173xX16xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxX1xX83xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xX7f1xX18xX3xX135xXa4xXa5xX94xX3xXexX173xX1e2xX18xX3xXexX30xXa5xX1fdxX18xX3xXafcxX30xX46xX4xX3xX5xXd1xX3xX2xXa1axX3xX135xX16xX4d3xX18xX3xX2fxX30xX6xX3xX1xX30xXa5xX70xX18xX3xX14xX8daxX28xX3xX277xX30xXa5xX1e2xX18xX3xX281xX4cxX4dxX3xXcxX50xX18xX1xX28cxX94xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xX5xX16xX4d3xXexX3xXexX27xX28xX3xX5xXb2xX1dxXdxX3xX4xX1xX46xX18xX19xX3xX5xX51fxX6xX3xX18xXbaaxX28xX3xXexX173xX1e2xX18xX3xX66xX31xXdxX3xXbxX1xXa4xX18xX3xX4xX17xX4xX1xX3xX2axX4axX3xXexX1xX17xX16xX3xX66xX438xX3xX5xX4dxX28xX3xX135xXdxX2cxX28xX3xX13xX4xX1xX30xXdxX1axX3xX2fxX30xX6xX3xX135xXb2xX83xX18xX19xXf3xX3xX219xXa4xXa5xX3xX1cxX6e5xX6xX3xX5xX4dxX3xX1xX4dxX18xX1xX3xX1cxXdxX3xXbxX1xX17xX3xX1xX16xX4d3xXdxX3xX4xX530xX18xX19xX3xXexX173xX2a1xX18xX1xX3xX1cxX6e5xX6xX3xX19xXa4xXa5xX3xX18xX19xX30xXa5xX3xX4xX29bxX3xX28xX27xXexX3xX6xX18xX3xXexX16xX4dxX18xX3xX19xXdxX6xX16xX3xXexX1xX530xX18xX19xXf3xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX1cxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX30xX5xX12xX0xX66xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX173xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX1cxX12xX0xX54xX66xXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1axX30xXexX1xX16xX173xXaxX12xX78axX1xX17xX18xX1xX3xX1a1xX19xX30xXa5xX779xX18xX0xX54xXbxX12
Khánh Nguyễn