Lợi ích của việc ngủ trưa
Chỉ cần 20 phút ngủ trưa mỗi ngày, não bộ sẽ được nạp đầy năng lượng. Điều đó giúp tăng cường trí nhớ, suy nghĩ sáng suốt, công việc hiệu quả hơn.
e479xef4fx1488bx1102bxf3a9x13d20xf658xff51x11144x1358bxX3x119b7x15dbbxX1xX1xe76bx16111x1560dxXbxX5xX7xXfxf6e9xX0x10d48xX2xXbx12a32xX2xf2f2xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX4xX17xX2xfa86xXbxX1cxX4xX5xX3xXaxX2xX28xX17xX2xXbxX1axX2xX1cxXfxX15xX0xX17xf03cxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxfa69xf642xX5xX4xXaxX2xXfxX15x13b4axf920xX5xX8x151dcxX3xX17xX8xX3xe701xXbxX8x15dfaxX5x14561xX3xX8xX7x111f9xX55xX8xX4xX1cx121d2xXbxX0x12117xX17xX3bxX15xX0xX66xX17xX2xXbxX1axX2xX1cxX15xX0x1540exXaxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX4xX17xX2xX28xXbxX1cxX4xX5xX3xXaxX2xX28xX4xX6xX6xXaxX1xXfxX8xX1xX4x10871xXaxX2xXexXfxX4xX6xX44x151e7xX8x15b98xf835x15f6bxX44x108dbxff5axX8x13c50xX28xX5xX7xX1axX2xXa1xX9bxX8x113adxXadxXadxXa2xX8xX44xX6xX1xX5xX4xX5xX6xX7xX9bxX8xXbxf629xX1xX6xXaxX74xX4xX2xXa2xXfxX15xX0xXaxX5xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxXbdxX4xX7x11cd3xXbxXaxX6xX8xXa4xXbxXaxX6xX28xX1xX17xXbxX1cxX2xX28xXbdxX74xX4xX4xX6xX7xXfxX8xX1axXbxX4xXbxX28xX17xX1cxX2x11b19xXexXfxX17xX4xX4xX44xX9bxX66xX66xX7xX2x1296cxX1x15c45xXa4xX5xX7xX5exX103xX58xX7xX66xXa4xX5xX7xX5exX7xX2xX101xX1xX28xX44xX6xX1xX4x14aa3xX9dxX3bxX9dxX9dxf81bxX103xX17xX4xX10xXax102b9xX74xX4xX10x11980xX1xX6xX74xX1cxX3xX2xXexXa4xXbxXaxX6x155e6xX74xX4xX10xX128xX10xX2xX1axX5xX74xX10xXexXa4xXbxXaxX6xX10xX1xX5exX134xX74xX4xX10xX128xX3xXbxX10xX44xXbxX5xX5exX7xXexXa4xX5xX7xX5exX1axX2xX1x111f8xX4xX6xX44xXfxX8xX1axXbxX4xXbxX28xX6xXbxX5xX1axXexXfxX9dxX9fxf261xX9dxfbb6xX11exX171xX9dxX171xX11exX9fxX119xX9fxX171xX9exX171xX9dxX9exX16fxXfxX8xX1axXbxX4xXbxX28xXaxXbxX93xX6xX74xX4xXexXfxX5xX3xX6xX7xX28xX4xX2xXa1xX4xXfxX8xX1axXbxX4xXbxX28xX3xX74xX1xX4xX6xX10xX5xXa4xX2xXexXfxX4xX1cxX74xX2xXfxX15xX0xX5xXf5xX1cxXbxX10xX2xX8xX1xX4xX93xXaxX2xXexXfxX44xX6xX1xX5xX4xX5xX6xX7xX9bxX8xXbxXbdxX1xX6xXaxX74xX4xX2xXa2xXfxX8xX1xX1cxX3xXexXfxX17xX4xX4xX44xX1xX9bxX66xX66xX1xX44xX103xXa4xXbxXaxX6xX103xX10xX2xX66xX44xXaxX74xX5exX5xX7xX1xX66xX1xX17xXbxX1cxX2xX124xX1axX2xX58xXexX7xX74xXaxXaxX134xX3xX6xXaxX6xX1cxXexX7xX74xXaxXaxX134xX6xXbxX5xX1axXexX9dxX9fxX16fxX9dxX171xX11exX171xX9dxX171xX11exX9fxX119xX9fxX171xX9exX171xX9dxX9exX16fxX134xX17xX1cxX2xXf5xXexX17xX4xX4xX44x141c7x15cbax121d8xX230xX9ex12496xX230xX9exX235xX7xX2xX101xX1xX103xXa4xX5xX7xX5exX103xX58xX7xX230xX9exX235xXa4xX5xX7xX5exX7xX2xX101xX1xX28xX44xX6xX1xX4xX119xX9dxX3bxX9dxX9dxX11exX103xX17xX4xX10xXaxX230xX231xX235xX74xX4xX10xX128xX1xX6xX74xX1cxX3xX2xX230xX231x13934xXa4xXbxXaxX6xX230xX9exX16fxX74xX4xX10xX128xX10xX2xX1axX5xX74xX10xX230xX231xX26fxXa4xXbxXaxX6xX10xX1xX5exX230xX9exX16fxX74xX4xX10xX128xX3xXbxX10xX44xXbxX5xX5exX7xX230xX231xX26fxXa4xX5xX7xX5exX1axX2xX1xX15cxX4xX6xX44xX134xXaxXbxX93xX6xX74xX4xXexX5xX3xX6xX7xX28xX4xX2xXa1xX4xX134xX3xX74xX1xX4xX6xX10xX5xXa4xX2xXexX4xX1cxX74xX2xX134xX5xX1axXexX119xX9dxX171xX3xXf5xXbxX231xX3bxX28xX119xX9exX231xX3bxX28xX9dxX171xXbxX9dxX28xXbdxX9dxX3bxX119xX28xX9exX1axX1axX9exX2xX171xXbdxX9dxX1axX16fxX3bxXadxX134xXbxX7xX1axX1cxX6xX5xX1axXexXf5xXbxXaxX1xX2xX134xX5xX6xX1xXexXf5xXbxXaxX1xX2xXfxX8xX101xX5xX1axX4xX17xXexXfxX171xX44xXa1xXfxX8xX17xX2xX5xX5exX17xX4xXexXfxX171xX44xXa1xXfxX8xXf5xX1cxXbxX10xX2xXbdxX6xX1cxX1axX2xX1cxXexXfxX171xXfxX8xX1xX3xX1cxX6xXaxXaxX5xX7xX5exXexXfxX7xX6xXfxX8xXbxXaxXaxX6xX101xXf5xX74xXaxXaxX1xX3xX1cxX2xX2xX7xXexXfxXfxX15xX0xX66xX5xXf5xX1cxXbxX10xX2xX15xX0xX66xXaxX5xX15xX0xXaxX5xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxXbdxX4xX7xX235xXbxX3xX2xXbdxX6xX6xX15cxXfxX15xX0xX66xXaxX5xX15xX0xXaxX5xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxXbdxX4xX7x11b13xX1cxX1cxX6xX1cxX8xX17xX5xX5exX17xXaxX5xX5exX17xX4xX2xX1axXfxX15xX0xX66xXaxX5xX15xX0xXaxX5xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxXbdxX4xX7x13374xX6xX10xX10xX2xX7xX4xXfxX15xX0xX66xXaxX5xX15xX0xX66xX74xXaxX15xX0xX44xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX44x1316fxX2xXbxX1axXfxX15xX3b4xX17xec05xX8xX3xf27fxX7xX8xX9exX171xX8xX44xX17x11d8exX4xX8xX7xX5exX55xX8xX4xX1cxX63xXbxX8xX10x116baxX5xX8xX7xX5ex1286cxX93x15d20xX8xX7x15d81xX6xX8xXbdxec9fxX8xX1x1525cxX8xf21cxX63xX4dxX3xX8xX7x1237dxX44xX8xX405xX3ddxX93xX8xX7xf1d6xX7xX5exX8xXaxX63xX4dxX7xX5exX103xX8xe5c8xX5x11ab7xX74xX8xX405x12bc1xX8xX5exX5xX3e5xX44xX8xX4xX413xX7xX5exX8xX3xX63x112b8xX7xX5exX8xX4xX1cxX50xX8xX7xX17x1136bxX3f9xX8xX1xX74xX93xX8xX7xX5exX17x14640xX8xX1x12656xX7xX5exX8xX1xX74x13f6exX4xX3f9xX8xX3x15bdaxX7xX5exX8xX58xX5xX5axX3xX8xX17xX5xX5axX74xX8x11780xX74x11aaaxX8xX17x11920xX7xX103xX0xX66xX44xX15xX0xX44xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX44xX3b4xXbxX44xX4xX5xX6xX7xXfxX15xX0xX5xX10xX5exX8xX1xX4xX93xXaxX2xXexXfxX101xX5xX1axX4xX17xX9bxX9fxX11exX231xX44xXa1xXa2xX17xX2xX5xX5exX17xX4xX9bxX231xX11exX11exX44xXa1xXfxX8xX1xX1cxX3xXexXfxX17xX4xX4xX44xX9bxX66xX66xX5xX103xXbdxXbxX6xX17xXbxX4xX5xX7xX17xX103xX58xX7xX66xX7xX2xX101xX1xX66xX3bxX119xX3bxXadxX66xX3bxX171xX9exX1axX231xX3bxX9dxX4xX9fxXadxX16fxXadxXaxX171xX103x13c5fxX44xX5exXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX8xX1axX4xX17xX74xX10xXbdxX8xX1axX17xX5xX1axX2xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxXaxX6xX5xX8xX5xX3xX17xX8xX3xX74xXbxX8xX58xX5xX2xX3xX8xX7xX5exX74xX8xX4xX1cxX74xXbxXfxX8xX66xX15xX0xX66xX44xX15xX0xX44xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX4xX17xX2xX28xXbxX1cxX4xX5xX3xXaxX2xX28xX1xX74xX10xX10xXbxX1cxX93xX8xX3xX10xX1xX28xX1axX2xX1xX3xXfxX15xX0xX5xX10xX5exX8xX1xX4xX93xXaxX2xXexXfxX17xX2xX5xX5exX17xX4xX9bxX9fxX11exX9dxX9dxX44xXa1xXfxX8xX1xX1cxX3xXexXfxX17xX4xX4xX44xX9bxX66xX66xX5xX103xXbdxXbxX6xX17xXbxX4xX5xX7xX17xX103xX58xX7xX66xX7xX2xX101xX1xX66xX3bxX119xX3bxXadxX66xX3bxX171xX9exX1axX231xX3bxX9dxX4xX9fxXadxX119xX9exXaxX3bxX103xX4dcxX44xX5exXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxXaxX6xX5xX8xX5xX3xX17xX8xX3xX74xXbxX8xX58xX5xX2xX3xX8xX7xX5exX74xX8xX4xX1cxX74xXbxXfxX8xX66xX15xX0xX66xX44xX15xX0xX44xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX44xe596xX6xX74xX1cxX3xX2xXfxX15xX45xX17xX2xX6xX8xXd5xX5xX7xX5exX0xX66xX44xX15xX0xX1axX5xX58xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX4xX17xX2xX28xXbxX1cxX4xX5xX3xXaxX2xX28xXbdxX6xX1axX93xX8xX3xX10xX1xX28xXbdxX6xX1axX93xXfxX15xX0xX66xX1axX5xX58xX15xX0xX66xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX15