Hương Khê phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
(Baohatinh.vn) - Tháng hành động vì trẻ em 2022, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sẽ tập trung những giải pháp nhằm đảm bảo cho trẻ có cuộc sống an toàn, lành mạnh, ngăn chặn tình trạng trẻ em bị tổn thương...
21f5x2ccbx4ac4x2db8x7307x3125x5733x9b37x8607xX7x24e7x9e8dx37e5x33bex33d4x7a9cxX5x4da7xXax3465x6eebx5f4ex569cx4ec0x4f75xX3x9478xX1xa1d7xX3xXbxX1x63d2xXexX3x2f98x2a1bxX16xX17xX3xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xX1x65e8xX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX3x9b76x9d89xX3xXex306ex6c25xX3xX10x9389xX3xX16x2f52xX3fxX3x35b1x3932xX45xX45xX0x5e93xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x67aexXaxX12xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX45xX46xX45xX45x9a9cxX3xX1x918ax45edx82ddxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3x843dxX13xX2exX3xXcx83bcxX16xX1x716bxX3xX7x8fd8xX3xXex72b0xXbxX3xXexX3bxX80xX16xX17xX3xX16xX1x4714xX16xX17xX3xX17xXdx5826xXdxX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX16xX1x9f2dxX3fxX3xX22xXaexX3fxX3x33a5xXaex3ccdxX3xX4xX1xXc1xX3xXexX3bxX3cxX3xX4x693dxX3xX4xX80xX23xX4xX3xX7x7ceaxX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexXc1xX2exX16xX7dxX3xX5xX2exX16xX1xX3xX3fx60f9xX16xX1xX7dxX3xX16xX17xX42xX16xX3xX4xX1x2280xX16xX3xXexX38xX16xX1xX3xXexX3bxXe7xX16xX17xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xXbfx64b0xX3xXex7740xX16xX3xXexX1xX14xX15xX16xX17x99c1xX115xX115xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9a7dxXc1xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxX3fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx70f0xX10xX16xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXax66e8xXdxX5cxXexX1x8f63xX3x3597xX45xX46xXbx4657x3cd6xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX14exX3x9ce7x9914x881fxXbxX154xX155xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX115xXbfxX6xXc1xX1xX6xXexXdxX16xX1xX115xX37xX16xX4axX16xX10xX149xX7xX4axX45xX45xX45xX2xX4axX2xX45xX45xX5cxX45xX46xX161xX160xX46xX2x5129xXex9a36xX2xX193xX45xX2xX5xX46xX115x79dbxXbxX17x4035xX3bxX9xX161xX160x2fddxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX17xX3xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xXaxX3xX149xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX150xX45xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX15fxX160xX161xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX3fxX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX46xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5cxX5cxXdxX16xX17xX9xXaxX15fxXaxX12xX0xXexXbfxXc1xX5cxX81xX12xX0xXexX3bxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXc1xX5cxX81xXaxX12x2312xX1fxX16xX17xX3xX45xX160xX4axX15fxX7dxX3x5e53xX127x99d3x76b0xX3xX1xX80xX81xX82xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXexX10cxX3xX4xX1x4864xX4xX3xX5x84b2xX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX17xX3xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xX3xX37x50e7xXdxX3xX4xX1x247dxX3xX22x5833xX3x5c7exX13axX1xX80xX16xX17xX3xXexX6xX81xX3xXbfxXaexXc1xX3xX37xX82xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX7dxX3xX1x9afdxX81xX3xX5xX1bxX16xX3xXexXdx70adxX16xX17xX3xXbxX1x542bxX16xX17xX7dxX3xX4xX1xXd4xX16xX17xX3xX154x5f85xX3fxX3xX1xXe7xXdxX7dxX3xXbfxXe7xXc1xX3xX5x7d39xX4xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fx5b6fxX115xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX3bxX12xX0xX4axXexXbfxXc1xX5cxX81xX12xX0xX4axXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXc1xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxX3fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX16xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX5cxXexX1xX14exX3xX150xX45xX46xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX14exX3xX15fxX160xX161xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX115xXbfxX6xXc1xX1xX6xXexXdxX16xX1xX115xX37xX16xX4axX16xX10xX149xX7xX4axX45xX45xX45xX2xX4axX2xX45xX45xX5cxX45xX46xX161xX160xX2xX193xX160xXexX45xX45xX46xX160xX160xX5xX46xX115xX19bxXbxX17xX19exX3bxX9xX2xX150xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX17xX3xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xXaxX3xX149xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX150xX45xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX15fxX160xX161xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxXc1xX16xXaxX12xX13axX1fxX4xX3xX10xX3fxX3xX1x5ac4xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX17xXdxX6xX3xXbfxXdx50a6xX80xX3xX5cxXdxX282xX16xX3xX37xX42xX16xX3xX16xX17xX1xX82xX115xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXc1xX5cxX81xXaxX12xXcxXc1xX2exX16xX3xX1xX80xX81xX82xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1xXdxX82xX16xX3xX4xXccxX3xX45xX161xX115xX193xX161xX45xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX115xX3xXcxX3bxXc1xX16xX17xX3xX22xXccxX3xX4xXccxX3xX2xX160xX115xX193xX191xX191xX3xX16xX6xX3fxX7dxX3xX2xX45xX115xX191xX161xX193xX3xX16xXa8xX155xX3xX2xX193xX115xX45xX150xX46xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX5cxX14xX2b2xXdxX3xX1a3xX3xXexX80xX10cxXdxX155xX3xX160xX160xX193xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX4xXccxX3xX1xXc1xX2exX16xX3xX4xXaexX16xX1xX3xX22xXf3xX4xX3xXbfxXdxX82xXexX115xX3xXcxX10cxX16xX17xX3xX7xXd4xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX22xX6xX16xX17xX3xX1xX14x2318xX16xX17xX3xXexX3bx369cxX3xX4x8a56xXbxX3xX154xX2d7xX3xX1xX23xXdxX3xX1xXb8xX16xX17xX3xXexX1xX1fxX16xX17xX3xXexXe7xXdxX3xX4xX23xX16xX17xX3xX22x8ed3xX16xX17xX3xX5xX2exX3xX2xX161xX45xX3xX8fxX3fxX52dxX3xX4x9956xXdxX7dxX3x4f74xX1xX80xX81xX2e0xXexX3xXexX9dxXexX97xX155xX3xX7xXd4xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX5cxX2f2xX16xX3xXexX23xX4xX3xX5xX2exX3xX161xX191xX115xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXc1xX5cxX81xXaxX12xXcxX3bxXc1xX16xX17xX3xXexX1x5034xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3x54fcxX80xX6xX7dxX3x2344xXaexX16xX17xX3xXbfxX23xX3xX37xX2exX3xX4xX1x8f58xX16xX1xX3xX58bxX80xX81xX2baxX16xX7dxX3xX266xX1xX2f2xX16xX3xX5cxX2f2xX16xX3xX1xX80xX81xX82xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX5xX80xX53dxX16xX3xX5cxX2exX16xX1xX3xX7xX2ffxX3xX58bxX80xX6xX16xX3xXexX2f2xX3fxX3xX37xX2b2xXdxX3xX16xX1xXdxX2baxX80xX3xX1xXc1xXe7xXexX3xX22xX23xX16xX17xX3xX5cxX2exX16xX1xX3xX4xX1xXc1xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX115xX3xX590xXf3xX4xX3xXbfxXdxX82xXexX7dxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX2xX7dxX3xXexXc1xX2exX16xX3xX1xX80xX81xX82xX16xX3xX22xX2d7xX3xXexX3bxX6xXc1xX3xXexX3bxX1bxX16xX3xX2xX150xX115xX46xX46xX46xX3xX7xX80xX50exXexX3xX58bxX80xX2exX7dxX3xX1xX42axX4xX3xXbfxX10cxX16xX17xX3xX4xX1xXc1xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX17xX1x923dxXc1xX7dxX3xX17xXf3xXbxX3xX1xXc1xX2exX16xX3xX4xXaexX16xX1xX3xX22xXf3xX4xX3xXbfxXdxX82xXexX3xX541xX1xXccxX3xX541xX1xX42xX16xX155xX3xX193xX2xX3xX4xX1xXdxX2e0xX4xX3xX154xX10xX3xX22xXe7xXbxX3xX4xX1xXc1xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX17xX1xX650xXc1xX3xX1xX42axX4xX3xX17xXdx71ffxXdxX155xX3xXexX1xX42xX3fxX3xX1xX69cxXdxX3xX191xX2xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xXbxX1xXaexXdxX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5xX81xX3xX81xX3xXexX2e0xX3xX5cxXc1xX3xX5cxX109xX4xX1xX3xX13ax6fdcx940dx7d3exX267x3802xX2xX191xX155xX3xX1x5436xX3xXexX3bxX50bxX3xX2xX2xX3xX17xXdxX6xX3xX22xX38xX16xX1xX3xX4xXccxX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xXex8f01xX3xX37xXc1xX16xX17xX3xX5cxXc1xX3xX22xX80xXd4xXdxX3xX16xX14xX2b2xX4xX7dxX3xXexX6xXdxX3xX16xXe7xX16xX3xXexX1xX14xX15xX16xX17xX3xXexX59dxX4xX1x6f72xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXc1xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxX3fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX16xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX5cxXexX1xX14exX3xX150xX45xX46xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX14exX3xX15fxX160xX161xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX115xXbfxX6xXc1xX1xX6xXexXdxX16xX1xX115xX37xX16xX4axX16xX10xX149xX7xX4axX45xX45xX45xX2xX4axX150xX160xX5cxX45xX46xX191xX2xX45xX45xX2xXexX45xX191xX150xX161xX5xX193xX6d2xX2xX45xX45xX5cxX45xX46xX161xX160xX2xX45xX160xXexX193xX45xX150xX45xX150xX5xX46xX115xX19bxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX17xX3xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xXaxX3xX149xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX150xX45xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX15fxX160xX161xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxXc1xX16xXaxX12x44fdxX1xXccxX3xX13axX1xX2b7xX3xXexX109xX4xX1xX3xX264xX127xX266xX267xX3xX1xX80xX81xX82xX16xX3xXcxX3bx2ffbxX16xX3x4520xX80xXd4xX4xX3xX127xXaexXc1xX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX17xX3xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xX115xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXc1xX5cxX81xXaxX12xX15fxX3xXexX1xX1fxX16xX17xX3xX22xX842xX80xX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xX7dxX3xX1xX80xX81xX82xX16xX3xXexXdxX2e0xXbxX3xXex8363xX4xX3xX22x524fxX81xX3xX3fxXe7xX16xX1xX3xX4xX53dxX16xX17xX3xXexX1fxX4xX3xXexX80xX81xX1bxX16xX3xXexX3bxX80xX81xX2baxX16xX7dxX3xXexX3bxXdxX43dxX16xX3xX541xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXexX3bxX38xX16xX1xX3xXbfxX15xXdxX3xX6xX16xX3xXexXc1xX2exX16xX7dxX3xXbxX1xX2e6xX16xX17xX7dxX3xX4xX1xXd4xX16xX17xX3xX22xX80xXd4xXdxX3xX16xX14xX2b2xX4xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX155xX3xX2xX46xX46x7f43xX3xX17xXdxX6xX3xX22xX38xX16xX1xX3xX541x8d1exX3xX4xX6xX3fxX3xX541xX2e0xXexX3xXbxX1xX2e6xX16xX17xX7dxX3xX4xX1xXd4xX16xX17xX3xXexX6xXdxX3xX16xXe7xX16xX3xXexX1xX14xX15xX16xX17xX3xXexX59dxX4xX1xX7dxX3xX22xX80xXd4xXdxX3xX16xX14xX2b2xX4xX3xX4xX1xXc1xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX115xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXc1xX5cxX81xXaxX12xXcxX80xX81xX3xX16xX1xXdxX1bxX16xX7dxX3xXexX1xX2ffxX4xX3xXexX2e0xX3xX37x3f29xX16xX3xX4xX2e6xX16xX3xX3fxX23xXexX3xX7xXd4xX3xX1xXe7xX16xX3xX4xX1xX2e0xX3xXexX3bxXc1xX16xX17xX3xX16xX1xX9dxX16xX3xXexX1xX27exX4xX3xX37xX2baxX3xX4xX1fxX4xX3xX58bxX80xX81xX2baxX16xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX17xXdxX6xX3xX4xX2b7xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX115xX3xX6cfxXdxX82xX4xX3xXexX1xX2ffxX4xX3xX1xXdxX82xX16xX3xX58bxX80xX81xX2baxX16xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX17xXdxX6xX3xX4xX2b7xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xXexX3bxXc1xX16xX17xX3xX17xXdxX6xX3xX22xX38xX16xX1xX7dxX3xX16xX1xX2exX3xXexX3bxX14xX583xX16xX17xX7dxX3xX154xX2d7xX3xX1xX23xXdxX3xX4xXccxX3xX5x5b0axX4xX7dxX3xX4xXccxX3xX16xX15xXdxX3xX4xX1xX14xX6xX3xX22xX14xX50bxX4xX3xX58bxX80xX6xX16xX3xXexX2f2xX3fxX3xX22xXa2axX16xX17xX3xX3fxX27exX4xX115xX3xX13axX53dxX16xX17xX3xXexX1fxX4xX3xXbfxXaexXc1xX3xX37xX82xX7dxX3xX4xX1xX42xX3fxX3xX7xXccxX4xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX37xX992xX16xX3xX17xXf3xXbxX3xX16xX1xXdxX2baxX80xX3xX541xX1xXccxX3xX541xX1xX42xX16xX7dxX3xXexX1xX1fxX4xX1xX3xXexX1xX27exX4xX3xX5xX2b2xX16xX115xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXc1xX5cxX81xXaxX12xX6cfxX38xX3xX37xX9dxX81xX7dxX3xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX7xX9axX3xX5xX2exX3xX5cxX109xXbxX3xX22xX43dxX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX50exXbxX7dxX3xX16xX17xX2exX16xX1xX7dxX3xX4xX1xX59dxX16xX1xX3xX58bxX80xX81xX2baxX16xX7dxX3xX4xX1fxX4xX3xXbfxX9dxX4xX3xX4xX1xX6xX3xX3fx9632xX3xX5x738axX16xX17xX3xX16xX17xX1xX10xX7dxX3xX154xX10xX3fxX3xX154x9a2exXexX3xX37xX2exX3xXbxX1xXaexX16xX3xX1xX52dxXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX928xX3xX541xXdxX2e0xX16xX3xX4xX2b7xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX155xX3xX22xX14xX6xX3xX3bxX6xX3xX16xX1xXa8xX16xX17xX3xX17xXdxXaexXdxX3xXbxX1xX1fxXbxX3xXbxX1x6684xX3xX1xX50bxXbxX3xX16xX1xXb8xX3fxX3xX22xXaexX3fxX3xXbfxXaexXc1xX3xX4xX1xXc1xX3xXexX3bxX3cxX3xX4xXccxX3xX4xX80xX23xX4xX3xX7xXd4xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexXc1xX2exX16xX7dxX3xX5xX2exX16xX1xX3xX3fxXe7xX16xX1xX155xX3xX16xX17xX42xX16xX3xX4xX1xXf3xX16xX3xXexX38xX16xX1xX3xXexX3bxXe7xX16xX17xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX4xXccxX3xX16xX17xX80xX81xX3xX4xX15xX3xX3bxX15xXdxX3xX37xX2exXc1xX3xX1xXc1xX2exX16xX3xX4xXaexX16xX1xX3xX22xXf3xX4xX3xXbfxXdxX82xXexX3xX1xXc1xXf3xX4xX3xXbfxX109xX3xXexX10cxX16xX3xXexX1xX14xX15xX16xX17xX115xX115xX115xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXc1xX5cxX81xXaxX12xX590xX2f2xX81xX3xX4x35bbxX16xX17xX3xX5xX2exX3xX5cxX109xXbxX3xX22xX43dxX3xXexX1xX43dxX3xX1xXdxX82xX16xX3xX7xX2ffxX3xX58bxX80xX6xX16xX3xXexX2f2xX3fxX3xX37xX2exX3xX14xX80xX3xXexXdxX1bxX16xX3xX4xX1xXc1xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX155xX3xX22xX43dxX3xXexX50exXexX3xX4xXaexX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX22xX2baxX80xX3xX22xX14xX50bxX4xX3xX22xX2e0xX16xX3xXexX3bxX14xX583xX16xX17xX7dxX3xX22xX14xX50bxX4xX3xXexXdxX2e0xXbxX3xX4xX9dxX16xX3xX17xXdxX1fxXc1xX3xX5cxX8b2xX4xX3xX4xXccxX3xX4xX1xX50exXexX3xX5xX14xX50bxX16xX17xX155xX3xXexX50exXexX3xX4xXaexX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX22xX2baxX80xX3xX22xX14xX50bxX4xX3xX4xX1xX42xX3fxX3xX7xXccxX4xX3xX7xX27exX4xX3xX541xX1xX69cxX10xX7dxX3xX22xX14xX50bxX4xX3xX541xX1xX1fxX3fxX3xX4xX1xXa8xX6xX3xXbfxX82xX16xX1xX3xX541xX1xXdxX3xXd4xX3fxX3xX22xX6xX80xX7dxX3xX1xXe7xX16xX3xX4xX1xX2e0xX3xXexX38xX16xX1xX3xXexX3bxXe7xX16xX17xX3xX7xX80xX81xX3xX5cxXdxX16xX1xX3xX5cxX14x791axX16xX17xX115xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXc1xX5cxX81xXaxX12xXcxX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX4xXccxX3xX1xXc1xX2exX16xX3xX4xXaexX16xX1xX3xX541xX1xXccxX3xX541xX1xX42xX16xX7dxX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX17xX1xX650xXc1xX7dxX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX3fxX52dxX3xX4xX53dxXdxX7dxX3xX541xX1xX80xX81xX2e0xXexX3xXexX9dxXexX3xX22xX14xX50bxX4xX3xX4xX1xX42xX3fxX3xX7xXccxX4xX3xXbfxXb8xX16xX17xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX1xX59dxX16xX1xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX154xX2d7xX3xX1xX23xXdxX3xX37xX2exX3xX22xXf3xX4xX3xXbfxXdxX82xXexX3xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX59dxX16xX1xX3xX5xX2exX3xXbfxXb8xX16xX17xX3xXexX38xX16xX1xX3xXexX1xX14xX15xX16xX17xX3xX81xX1bxX80xX3xX4xX1xX2f2xX16xX3xXexX1xX2exX16xX1xX3xX37xX2exX3xXexX3bxX1fxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX82xX3fxX7dxX3xX5xX14xX15xX16xX17xX3xXexX2f2xX3fxX3xX4xX2b7xX6xX3xXexXc1xX2exX16xX3xX154xX2d7xX3xX1xX23xXdxX115xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXc1xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxX3fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX16xXexX10xX3bxX3xX5cxXexX1xX80xX3fxXbfxXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX5cxXexX1xX14exX3xX150xX45xX46xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX14exX3xX15fxX160xX161xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX115xXbfxX6xXc1xX1xX6xXexXdxX16xX1xX115xX37xX16xX4axX16xX10xX149xX7xX4axX45xX45xX45xX2xX4axX2xX45xX45xX5cxX45xX46xX150xX193xX191xX160xX45xXexX45xX45xX1a3xX191xX161xX5xX46xX115xX19bxXbxX17xX19exX3bxX9xX15fxX161xX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX17xX3xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xXaxX3xX149xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX150xX45xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX15fxX160xX161xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxXc1xX16xXaxX12xXcxXe7xXdxX3xX5xX282xX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX17xX7dxX3xX845xX80x3142xX3xX127xXaexXc1xX3xXexX3bxX50bxX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xXex2981xX16xX1xX3xX37xX2exX3xX1xX80xX81xX82xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xXb59xX16xX17xX3xX4xX1fxX4xX3xXexX10cxX3xX4xX1xX27exX4xX3xXexX3bxX6xXc1xX3xXexXf3xX16xX17xX3xX160xX160xX3xX7xX80xX50exXexX3xX58bxX80xX2exX3xX4xX1xXc1xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX37xX14xX50bxXexX3xX541xX1xXccxX3xX1xX42axX4xX3xX17xXdxX69cxXdxX7dxX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX4xXccxX3xX1xXc1xX2exX16xX3xX4xXaexX16xX1xX3xX22xXf3xX4xX3xXbfxXdxX82xXexX7dxX3xXexX3bxX109xX3xX17xXdxX1fxX3xX45xX1a3xX3xXexX3bxXdxX82xX80xX3xX22xX52dxX16xX17xX115xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXc1xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxX3fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX16xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX5cxXexX1xX14exX3xX150xX45xX46xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX14exX3xX15fxX160xX161xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX115xXbfxX6xXc1xX1xX6xXexXdxX16xX1xX115xX37xX16xX4axX16xX10xX149xX7xX4axX45xX45xX45xX2xX4axX2xX45xX45xX5cxX45xX46xX150xX160xX46xX2xX160xXexX15fxX15fxX161xX160xX45xX5xX46xX115xX19bxXbxX17xX19exX3bxX9xX161xX193xX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX17xX3xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xXaxX3xX149xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX150xX45xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX15fxX160xX161xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxXc1xX16xXaxX12xX590xX52dxX16xX17xX3xXexX1xX583xXdxX7dxX3xX4xX1fxX4xX3xXexX10cxX3xX4xX1xX27exX4xX7dxX3xX4xX1fxX3xX16xX1xX2f2xX16xX3xX16xX1xX9dxX16xX3xX22xXcf4xX3xX22xX842xX80xX3xX150xX3xXexX3bxX3cxX3xX3fxX52dxX3xX4xX53dxXdxX3xXexX3bxXc1xX16xX17xX3xX193xX3xX16xX42xX3fxX3xX37xX2b2xXdxX3xX7xXd4xX3xXexXdxX2baxX16xX3xX2xX160xX160xX3xXexX3bxXdxX82xX80xX3xX22xX52dxX16xX17xX115xX115xX115xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXc1xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxX3fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13axX10xX16xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX5cxXexX1xX14exX3xX150xX45xX46xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX14exX3xX15fxX160xX161xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX115xXbfxX6xXc1xX1xX6xXexXdxX16xX1xX115xX37xX16xX4axX16xX10xX149xX7xX4axX45xX45xX45xX2xX4axX2xX45xX45xX5cxX45xX46xX150xX160xX46xX193xX46xXexX15fxX2xX191xX1a3xX193xX5xX46xX115xX19bxXbxX17xX19exX3bxX9xX45xX15fxX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX17xX3xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xXaxX3xX149xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX150xX45xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX15fxX160xX161xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxXc1xX16xXaxX12xX590xX2f2xX81xX3xX5xX2exX3xX16xX17xX80xX52dxX16xX3xX1xX6d8xX3xXexX3bxX50bxX3xX5cxXc1xX3xX13xX23xXdxX3x78c6xX13xX828xX266xX3xX1xX80xX81xX82xX16xX7dxX3xX13xX80xX81xX82xX16xX3xX22xXc1xX2exX16xX3xX541xX1bxX80xX3xX17xX42axXdxX7dxX3xX37xX9dxX16xX3xX22xX23xX16xX17xX3xXexX3bxXc1xX16xX17xX3xXexX1xX583xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX58bxX80xX6xX115xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXc1xX5cxX81xXaxX12xXcxX1xX2ffxX4xX3xX1xXdxX82xX16xX3xXexX1xX1fxX16xX17xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX7dxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXexXdxX2e0xXbxX3xXexX8b2xX4xX3xXexX3bxXdxX43dxX16xX3xX541xX1xX6xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXexX3bxX38xX16xX1xX3xX5cxXe7xX81xX3xXbfxX15xXdxX3xX6xX16xX3xXexXc1xX2exX16xX3xX4xX1xXc1xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX505xX3xX4xX1fxX4xX3xX154xX2d7xX7dxX3xXexX1xX109xX3xXexX3bxX50exX16xX155xX3xXexX10cxX3xX4xX1xX27exX4xX3xX4xX1xXdxX2e0xX16xX3xX5cxX109xX4xX1xX3xXexX3bxX80xX81xX2baxX16xX3xXexX1xX53dxX16xX17xX3xX22xX43dxX3xXexX42xX16xX17xX3xX4xX14xX583xX16xX17xX3xX16xX1xX9dxX16xX3xXexX1xX27exX4xX7dxX3xX541xXf00xX3xX16xX42xX16xX17xX3xX4xX2b7xX6xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX7dxX3xX17xXdxX6xX3xX22xX38xX16xX1xX7dxX3xX4xX23xX16xX17xX3xX22xX52dxX16xX17xX3xX37xX2baxX3xX4xX1xX80xX16xX17xX3xXexX6xX81xX3xXbfxXaexXc1xX3xX37xX82xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX7dxX3xX22xXf3xX4xX3xXbfxXdxX82xXexX3xX5xX2exX3xXbxX1xX2e6xX16xX17xX3xX4xX1xXd4xX16xX17xX3xX22xX80xXd4xXdxX3xX16xX14xX2b2xX4xX7dxX3xXexX6xXdxX3xX16xXe7xX16xX3xXexX1xX14xX15xX16xX17xX3xXexX59dxX4xX1xX155xX3xXexX1xX53dxX16xX17xX3xXbfxX1fxXc1xX7dxX3xXexXd4xX3xX17xXdxX1fxX4xX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX37xXdxX3xX154xX2f2xX3fxX3xX1xXe7xXdxX7dxX3xXbfxXe7xXc1xX3xX5xX2ffxX4xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX7dxX3xXbfxXccxX4xX3xX5xX23xXexX3xX7xX27exX4xX3xX5xX6xXc1xX3xX22xX23xX16xX17xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX155xX3xXexX10cxX3xX4xX1xX27exX4xX3xXexX1xX42xX3fxX7dxX3xXexXf3xX16xX17xX3xX58bxX80xX2exX3xX4xX1xXc1xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX4xXccxX3xX1xXc1xX2exX16xX3xX4xXaexX16xX1xX3xX22xXf3xX4xX3xXbfxXdxX82xXexX7dxX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX17xX1xX650xXc1xX3xX37xX14xX50bxXexX3xX541xX1xXccxX7dxX3xX1xX42axX4xX3xX17xXdxX69cxXdxX115xX115xX115xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX3bxX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexX3bxXc1xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX1bxX16xX3xX58bxX80xX6xX16xX14exX0xX4axX7xXexX3bxXc1xX16xX17xX12xX0xX80xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX6d2xXexX1xX80xX3fxXbfxX6d2xX6xX16xX5cxX6d2xX7xX6xXbxXc1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xX193xX3xX1xX42axX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX22xXe7xXexX3xX17xXdxXaexXdxX3xXexXe7xXdxX3xX13xX23xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX16xX3xX1xX42axX4xX3xXexX3bxX3cxX3xX1xX80xX81xX82xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xXaxX3xX1xX3bxX10x5895xX9xXaxX4axX17xXdxX6xXc1xX6d2xX5cxX80xX4xX4axX45xX193xX6d2xX1xXc1xX4xX6d2xX7xXdxX16xX1xX6d2xX5cxX6xXexX6d2xX17xXdxX6xXdxX6d2xXexX6xXdxX6d2xX1xXc1xXdxX6d2xXexX1xXdxX6d2xXexXdxX16xX6d2xX1xXc1xX4xX6d2xXexX3bxX10xX6d2xX1xX80xX81xX10xX16xX6d2xX1xX80xXc1xX16xX17xX6d2xX541xX1xX10xX6d2xX16xX6xX3fxX6d2xX45xX46xX45xX45xX4axX45xX193xX45xX2xX160xX1a3xX115xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX17xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX3fxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX45xX46xX4axX16xX10xX149xX7xX4axX45xX45xX45xX2xX4axX2xX46xX150xX5cxX45xX46xX1a3xX45xX193xX46xX2xXexX193xX2xX161xX1a3xX1a3xX5xX46xX115xX19bxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX17xX3xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX37xX12xX0xX7xXexX3bxXc1xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xX193xX3xX1xX42axX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX22xXe7xXexX3xX17xXdxXaexXdxX3xXexXe7xXdxX3xX13xX23xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX16xX3xX1xX42axX4xX3xXexX3bxX3cxX3xX1xX80xX81xX82xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xXaxX3xX1xX3bxX10xX14fdxX9xXaxX4axX17xXdxX6xXc1xX6d2xX5cxX80xX4xX4axX45xX193xX6d2xX1xXc1xX4xX6d2xX7xXdxX16xX1xX6d2xX5cxX6xXexX6d2xX17xXdxX6xXdxX6d2xXexX6xXdxX6d2xX1xXc1xXdxX6d2xXexX1xXdxX6d2xXexXdxX16xX6d2xX1xXc1xX4xX6d2xXexX3bxX10xX6d2xX1xX80xX81xX10xX16xX6d2xX1xX80xXc1xX16xX17xX6d2xX541xX1xX10xX6d2xX16xX6xX3fxX6d2xX45xX46xX45xX45xX4axX45xX193xX45xX2xX160xX1a3xX115xX1xXexX3fxXaxX12xX45xX193xX3xX1xX42axX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX22xXe7xXexX3xX17xXdxXaexXdxX3xXexXe7xXdxX3xX13xX23xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX16xX3xX1xX42axX4xX3xXexX3bxX3cxX3xX1xX80xX81xX82xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX3bxXc1xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX266xX17xXc1xX2exXdxX3xX37xXdxX82xX4xX3xXexX80xX81xX43dxX16xX3xX4xX1xX42axX16xX3xX22xX23xXdxX3xXexX80xX81xX43dxX16xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX17xXdxX6xX3xX1xX23xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX50exXbxX3xXexXf12xX16xX1xX3xX13xX2exX3xXcxX94xX16xX1xX7dxX3xX13xX23xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX16xX3xX1xX42axX4xX3xXexX3bxX3cxX3xX1xX80xX81xX82xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX2e6xX16xX3xX5xX2exX3xX7xX2f2xX16xX3xX4xX1xX15xXdxX3xXbfxX10cxX3xX59dxX4xX1xX3xX4xX1xXc1xX3xX5xX27exX6xX3xXexX80xX10cxXdxX3xX1xX42axX4xX3xX22xX14xX583xX16xX17xX3xXexX3bxXc1xX16xX17xX3xX5xX94xX16xX1xX3xX37xX2ffxX4xX3xX4xX53dxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX82xX3xXexX1xX53dxX16xX17xX3xXexXdxX16xX7dxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX1xX80xX81xX3xXexX59dxX16xX1xX3xX7xX1fxX16xX17xX3xXexXe7xXc1xX3xX22xX43dxX3xX27exX16xX17xX3xX5cxX8b2xX16xX17xX3xX37xX2exXc1xX3xX22xX583xXdxX3xX7xXd4xX16xX17xX3xX154xX2d7xX3xX1xX23xXdxX115xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX37xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cfxXc06xX3xX845xX80xX6xX16xX17xX3xX16xX2f2xX16xX17xX3xX4xX6xXc1xX3xX16xX1xX9dxX16xX3xXexX1xX27exX4xX7dxX3xXexX3bxX1fxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX82xX3fxX3xXexXc1xX2exX16xX3xX154xX2d7xX3xX1xX23xXdxX3xXexX3bxXc1xX16xX17xX3xXbfxXaexXc1xX3xX37xX82xX7dxX3xX4xX1xX42xX3fxX3xX7xXccxX4xX3xXexX3bxX3cxX3xX115xX115xX115xXaxX3xX1xX3bxX10xX14fdxX9xXaxX4axX17xXdxX6xXc1xX6d2xX5cxX80xX4xX4axX37xX80xX6d2xX58bxX80xX6xX16xX17xX6d2xX16xX6xX16xX17xX6d2xX4xX6xXc1xX6d2xX16xX1xX6xX16xX6d2xXexX1xX80xX4xX6d2xXexX3bxX6xX4xX1xX6d2xX16xX1xXdxX10xX3fxX6d2xXexXc1xX6xX16xX6d2xX154xX6xX6d2xX1xXc1xXdxX6d2xXexX3bxXc1xX16xX17xX6d2xXbfxX6xXc1xX6d2xX37xX10xX6d2xX4xX1xX6xX3fxX6d2xX7xXc1xX4xX6d2xXexX3bxX10xX6d2xX10xX3fxX4axX45xX193xX2xX160xX161xX1a3xX115xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX17xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX3fxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX45xX46xX4axX16xX10xX149xX7xX4axX45xX45xX2xX191xX4axX2xX160xX191xX5cxX193xX46xX191xX46xX1a3xX160xX2xXexX45xX2xX15fxX161xX46xX5xX46xX115xX19bxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX17xX3xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX37xX12xX0xX7xXexX3bxXc1xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cfxXc06xX3xX845xX80xX6xX16xX17xX3xX16xX2f2xX16xX17xX3xX4xX6xXc1xX3xX16xX1xX9dxX16xX3xXexX1xX27exX4xX7dxX3xXexX3bxX1fxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX82xX3fxX3xXexXc1xX2exX16xX3xX154xX2d7xX3xX1xX23xXdxX3xXexX3bxXc1xX16xX17xX3xXbfxXaexXc1xX3xX37xX82xX7dxX3xX4xX1xX42xX3fxX3xX7xXccxX4xX3xXexX3bxX3cxX3xX115xX115xX115xXaxX3xX1xX3bxX10xX14fdxX9xXaxX4axX17xXdxX6xXc1xX6d2xX5cxX80xX4xX4axX37xX80xX6d2xX58bxX80xX6xX16xX17xX6d2xX16xX6xX16xX17xX6d2xX4xX6xXc1xX6d2xX16xX1xX6xX16xX6d2xXexX1xX80xX4xX6d2xXexX3bxX6xX4xX1xX6d2xX16xX1xXdxX10xX3fxX6d2xXexXc1xX6xX16xX6d2xX154xX6xX6d2xX1xXc1xXdxX6d2xXexX3bxXc1xX16xX17xX6d2xXbfxX6xXc1xX6d2xX37xX10xX6d2xX4xX1xX6xX3fxX6d2xX7xXc1xX4xX6d2xXexX3bxX10xX6d2xX10xX3fxX4axX45xX193xX2xX160xX161xX1a3xX115xX1xXexX3fxXaxX12xX6cfxXc06xX3xX845xX80xX6xX16xX17xX3xX16xX2f2xX16xX17xX3xX4xX6xXc1xX3xX16xX1xX9dxX16xX3xXexX1xX27exX4xX7dxX3xXexX3bxX1fxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX82xX3fxX3xXexXc1xX2exX16xX3xX154xX2d7xX3xX1xX23xXdxX3xXexX3bxXc1xX16xX17xX3xXbfxXaexXc1xX3xX37xX82xX7dxX3xX4xX1xX42xX3fxX3xX7xXccxX4xX3xXexX3bxX3cxX3xX115xX115xX115xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX3bxXc1xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX13xX80xX81xX82xX16xX3xX6cfxXc06xX3xX845xX80xX6xX16xX17xX3xX8fxX13xX2exX3xXcxX94xX16xX1xX97xX3xX81xX1bxX80xX3xX4xX842xX80xX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX109xX6xX3xXbxX1xX14xX15xX16xX17xX7dxX3xX4xX15xX3xX58bxX80xX6xX16xX7dxX3xX22xX15xX16xX3xX37xX109xX3xX58bxX80xX6xX16xX3xXexX2f2xX3fxX3xXexX10cxX3xX4xX1xX27exX4xX3xX4xX1fxX4xX3xX1xXc1xXe7xXexX3xX22xX23xX16xX17xX3xXbxX1xXd4xXdxX3xX1xX50bxXbxX3xX17xXdxXa8xX6xX3xX16xX1xX2exX3xXexX3bxX14xX583xX16xX17xX7dxX3xX17xXdxX6xX3xX22xX38xX16xX1xX3xX37xX2exX3xX154xX2d7xX3xX1xX23xXdxX3xXexX3bxXc1xX16xX17xX3xX17xXdxX1fxXc1xX3xX5cxX8b2xX4xX7dxX3xXbfxXaexXc1xX3xX37xX82xX7dxX3xX4xX1xX42xX3fxX3xX7xXccxX4xX3xX37xX2exX3xXbxX1xX2e6xX16xX17xX3xX4xX1xXd4xX16xX17xX3xXbfxXe7xXc1xX3xX5xX2ffxX4xX7dxX3xX154xX2f2xX3fxX3xX1xXe7xXdxX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX115xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX37xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cfxX2exXc1xX3xX1xX650xX7dxX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX109xX6xX3xXbxX1xX14xX15xX16xX17xX3xX505xX3xX13xX2exX3xXcxX94xX16xX1xX3xX4xX1xX2b7xX3xX22xX23xX16xX17xX3xXexX3bxXdxX43dxX16xX3xX541xX1xX6xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX17xXdxXaexXdxX3xXbxX1xX1fxXbxX3xXbxX1xX2e6xX16xX17xX3xX22xX80xXd4xXdxX3xX115xX115xX115xXaxX3xX1xX3bxX10xX14fdxX9xXaxX4axX154xX6xX6d2xX1xXc1xXdxX4axX37xX6xXc1xX6d2xX1xX10xX6d2xX4xX6xX4xX6d2xX5cxXdxX6xX6d2xXbxX1xX80xXc1xX16xX17xX6d2xXc1xX6d2xX1xX6xX6d2xXexXdxX16xX1xX6d2xX4xX1xX80xX6d2xX5cxXc1xX16xX17xX6d2xXexX3bxXdxX10xX16xX6d2xX541xX1xX6xXdxX6d2xX4xX6xX4xX6d2xX17xXdxX6xXdxX6d2xXbxX1xX6xXbxX6d2xXbxX1xXc1xX16xX17xX6d2xX5cxX80xXc1xXdxX6d2xX16xX80xXc1xX4xX4axX45xX193xX46xX2xX45xX191xX115xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX17xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX3fxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX45xX46xX4axX16xX10xX149xX7xX4axX45xX45xX2xX15fxX4axX2xX193xX150xX5cxX160xX46xX150xX2xX2xX160xX150xXexX193xX15fxX150xX160xX5xX161xX6d2xX1xX1xX5cxX1xX5cxX115xX19bxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX17xX3xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xX1xX2exX16xX1xX3xX22xX23xX16xX17xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX3xX16xX42xX3fxX3xX45xX46xX45xX45xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX37xX12xX0xX7xXexX3bxXc1xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cfxX2exXc1xX3xX1xX650xX7dxX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX109xX6xX3xXbxX1xX14xX15xX16xX17xX3xX505xX3xX13xX2exX3xXcxX94xX16xX1xX3xX4xX1xX2b7xX3xX22xX23xX16xX17xX3xXexX3bxXdxX43dxX16xX3xX541xX1xX6xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX17xXdxXaexXdxX3xXbxX1xX1fxXbxX3xXbxX1xX2e6xX16xX17xX3xX22xX80xXd4xXdxX3xX115xX115xX115xXaxX3xX1xX3bxX10xX14fdxX9xXaxX4axX154xX6xX6d2xX1xXc1xXdxX4axX37xX6xXc1xX6d2xX1xX10xX6d2xX4xX6xX4xX6d2xX5cxXdxX6xX6d2xXbxX1xX80xXc1xX16xX17xX6d2xXc1xX6d2xX1xX6xX6d2xXexXdxX16xX1xX6d2xX4xX1xX80xX6d2xX5cxXc1xX16xX17xX6d2xXexX3bxXdxX10xX16xX6d2xX541xX1xX6xXdxX6d2xX4xX6xX4xX6d2xX17xXdxX6xXdxX6d2xXbxX1xX6xXbxX6d2xXbxX1xXc1xX16xX17xX6d2xX5cxX80xXc1xXdxX6d2xX16xX80xXc1xX4xX4axX45xX193xX46xX2xX45xX191xX115xX1xXexX3fxXaxX12xX6cfxX2exXc1xX3xX1xX650xX7dxX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX109xX6xX3xXbxX1xX14xX15xX16xX17xX3xX505xX3xX13xX2exX3xXcxX94xX16xX1xX3xX4xX1xX2b7xX3xX22xX23xX16xX17xX3xXexX3bxXdxX43dxX16xX3xX541xX1xX6xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX17xXdxXaexXdxX3xXbxX1xX1fxXbxX3xXbxX1xX2e6xX16xX17xX3xX22xX80xXd4xXdxX3xX115xX115xX115xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX3bxXc1xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX590xX80xXd4xXdxX3xX16xX14xX2b2xX4xX7dxX3xXex436dxX3xX16xX1xXdxX2baxX80xX3xX16xX42xX3fxX3xX16xX6xX81xX3xX5xX2exX3xX37xX50exX16xX3xX16xXe7xX16xX3xXexX3bxXc1xX16xX17xX3xX3fxXb59xX6xX3xX1xX650xX115xX3xX266xX1xXb8xX3fxX3xX1xXe7xX16xX3xX4xX1xX2e0xX3xX16xX1xXa8xX16xX17xX3xXexX6xXdxX3xX16xXe7xX16xX3xX22xX1fxX16xX17xX3xXexXdxX2e0xX4xX7dxX3xX1xXdxX82xX16xX3xX16xX6xX81xX7dxX3xX16xX1xXdxX2baxX80xX3xX22xX109xX6xX3xXbxX1xX14xX15xX16xX17xX3xX505xX3xX13xX2exX3xXcxX94xX16xX1xX3xX22xX2d7xX3xX4xX1xX2b7xX3xX22xX23xX16xX17xX3xXexX3bxXdxX43dxX16xX3xX541xX1xX6xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX17xXdxXaexXdxX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX16xX1xXb8xX3fxX3xXexX42xX16xX17xX3xX4xX14xX583xX16xX17xX3xX541xXf00xX3xX16xX42xX16xX17xX3xXbxX1xX2e6xX16xX17xX3xX22xX80xXd4xXdxX3xX16xX14xX2b2xX4xX3xX22xXd4xXdxX3xX37xX2b2xXdxX3xXexX3bxX3cxX3xX10xX3fxX115xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX37xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX80xX5xX12xX0xX5cxXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3bxXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX37xX12xX0xX4axX5cxXdxX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5f54xX80xXexX1xXc1xX3bxXaxX12xX267xX14xX15xX16xX17xX3xX13axX1xXdxX2e0xX16xX0xX4axXbxX12
Dương Chiến