6 mỹ nhân Việt mặc đẹp nhất tuần
Lý Nhã Kỳ, Mỹ Tâm, H"Hen Niê... khéo chọn trang phục tôn lợi thế hình thể.
d097xe34bx166b0x13608x12a38x100aax15872xdde2xdd4exX7x1416fx1376cx10931xe363xeb2fx1277exX5xfc26xXax16864x13a8cxX3xf19cx134a9xX3x15989xX1xe2abxX18xX3x154eaxXdx11dc0xXexX3xX15x125bexX4xX3xfc6bx14895xXbxX3xX18xX1x14c53xXexX3xXexfcf8xf4e7xX18xX0x12336xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1447dxX10xX6x11004xXaxX12x16dfcx15af6xX3x13300xX1x1241cxX3xdcebxf118x120b8xX3x1195cxX16xX3xXcxX1axX15xX52xX3xX43xXaxX43xX10xX18xX3xX4cxXdx10ad5x1163axX65xX65xX3x13e1fxX1x1593dx10634xX3xX4xX1x1242axX18xX3xXexf4c0xX6xX18x12673xX3xXbxX1xff85xX4xX3xXex107a5xX18xX3xX5x15e51xXdxX3xXexX1x15aaexX3xX1xe08fxX18xX1xX3xXexX1xe686xX65xX0xX34xXbxX12xX0xXexX6x14d48xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xe487xX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX3xX7xXexebb8xX5xX10xX9xXax10d84xXdxX46xXexX1xde42xX3xX13x152b9xXc0xXbx11ef8xe131xXaxX3xX9axX6cxX74xX46xX10xX74xX9xXaxXc0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX77xX9xXaxXc0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX77xX9xXaxfca5xXaxX3xX6xX5xXdxX77xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX74xXaxX12xX0xXexX9axX6cxX46xXb3xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX10xX18xXexX10xX74xXaxX12xX0xXdxX15xX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6x1120bxXb3x11d1fxX18xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX131xXb3xX49xX6cxX6xX46xX10xX46xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXbdxX34xX34xXdxX65xX9axX6xX6cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX65x102e5xX18xX34xX18xX10xXb8xX7xX34xX2x158d8x1301dxXefxX34xX2xXc0xX13xX46xX2x1158axX2xd7e5xe628xX169xX173xXexX173xX169xX2xXc0xX5xX2xX65x151c6xXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX46xX6xXexX6x120b9xX18xX6xXexX30xX74xX6xX5xX1afxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xXc0xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXb8xX6xX7xX1afxXbxX74xX6cxX4xX10xX7xX7xX10xX46xX9xXaxXexX74xX30xX10xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xXc0xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXbxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xX174xXc0xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX12xX54xX16xX3xXcxX1axX15xX3xXex1030bxX6xX3xX7x15d79xX18xX77xX3xXexX74xX64xX18xX3xX7xX1axX18xX3xX69xX1xX2cxX30xX3xX5xXdxX15fxX10xX7xX1xX6cxXb8xX3xXaxf067xXdxX74xX7xXexX3xX49xX6cxX15fxX10xXaxX3xXex155ebxXdxX3xX43x145a6xX18xX3x1016cxX30x12d58xX4xX3xX18xX1xdc42xX3xXexX1xXdxX88xXexX3xX69xX88xX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX15fxX6xXdxX3xX15xX266xX30xX3xXexX74x1343axX18xX77xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX5x1005dxX4xX1xX3xX4x14ec9xX6xX3xXa8xX7fxX18xX77xX3xXcxX74xe43dxX65xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX74xX12xX0xX34xXexX9axX6cxX46xXb3xX12xX0xX34xXexX6xX9axX5xX10xX12xX0xXexX6xX9axX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa8xX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxXb8xXdxX46xXexX1xXbdxX3xX13xXc0xXc0xXbxXc3xXc4xXaxX3xX9axX6cxX74xX46xX10xX74xX9xXaxXc0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX77xX9xXaxXc0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX77xX9xXaxXefxXaxX3xX6xX5xXdxX77xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX74xXaxX12xX0xXexX9axX6cxX46xXb3xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX10xX18xXexX10xX74xXaxX12xX0xXdxX15xX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX131xXb3xX133xX18xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX131xXb3xX49xX6cxX6xX46xX10xX46xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXbdxX34xX34xXdxX65xX9axX6xX6cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX65xX15fxX18xX34xX18xX10xXb8xX7xX34xX2xX168xX169xXefxX34xX2xXc0xX13xX46xX2xX171xX2xX173xX174xX169xX173xXexX2xfd84xX174xX169xX5xX171xX65xX17fxXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxX18xX6xXexX30xX74xX6xX5xX1afxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xXc0xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXb8xX6xX7xX1afxXbxX74xX6cxX4xX10xX7xX7xX10xX46xX9xXaxXexX74xX30xX10xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xXc0xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXbxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xX174xXc0xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX12xXcxX1xX6xX15xX3xX46xfdd1xX3x10342xX10xX6cxX30xX5xX3xX255xX6xX7xX1xXdxX6cxX18xX3x1115exX10xX10xX69xX52xX3x15db5xX1xX2a4xX3xX476xX1xf871xd53dxX18xX77xX3x16ddaxX18xX1xX3xXexX6cxX239xXexX3xX5xX64xX18xX3xX15fx101caxX3xXexX1xX270xXdxX3xXexX1xX47cxX83xX18xX77xX3xX69xX1xXdxX3xX46xXdxX1fxX18xX3xX9axeffbxX3xX7xX30xXdxXexX3xXa8xX1xX6xX18xX10xX5xX3xXexX1xX10xX6cxX3xX4xX239xX4xX1xX3xXbxX1xd2daxX18xX77xX3xX69xX1xX6cxX239xX18xX77xX65xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX74xX12xX0xX34xXexX9axX6cxX46xXb3xX12xX0xX34xXexX6xX9axX5xX10xX12xX0xXexX6xX9axX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa8xX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxXb8xXdxX46xXexX1xXbdxX3xX13xXc0xXc0xXbxXc3xXc4xXaxX3xX9axX6cxX74xX46xX10xX74xX9xXaxXc0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX77xX9xXaxXc0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX77xX9xXaxXefxXaxX3xX6xX5xXdxX77xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX74xXaxX12xX0xXexX9axX6cxX46xXb3xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX10xX18xXexX10xX74xXaxX12xX0xXdxX15xX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX131xXb3xX49xX6cxX6xX46xX10xX46xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXbdxX34xX34xXdxX65xX9axX6xX6cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX65xX15fxX18xX34xX18xX10xXb8xX7xX34xX2xX168xX169xXefxX34xX2xXc0xX13xX46xX2xX171xX2xX173xX174xX169xX173xXexX173xXc0xX13xX169xX5xXefxX65xX17fxXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxX18xX6xXexX30xX74xX6xX5xX1afxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xXc0xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xXc0xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXbxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xX174xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXb8xX6xX7xX1afxXbxX74xX6cxX4xX10xX7xX7xX10xX46xX9xXaxXexX74xX30xX10xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX12xX49xX4axX3xX4cxX1xX4exX3xX50xX51xX3xXexX74xX7fxX18xX77xX3xX18xX1xX47cxX3xX4xX7fxX18xX77xX3xX4xX1x12398xX6xX3xXexX74xX6cxX18xX77xX3xX9axX4a7xX3xX26xX31xX15xX3xX26xX2a4xX18xX1xX3xX69xX88xXexX3xX4xX7fxX18xX77xX3xXbxX1xX30xX3xX46xX6cxX3xX4cxXcxX50xX3xfc33x166dcxX3xX49xX6cxX18xX77xX3xXexX1xX460xX4xX3xX1xXdxX1fxX18xX65xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX74xX12xX0xX34xXexX9axX6cxX46xXb3xX12xX0xX34xXexX6xX9axX5xX10xX12xX0xXexX6xX9axX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa8xX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxXb8xXdxX46xXexX1xXbdxX3xX13xXc0xXc0xXbxXc3xXc4xXaxX3xX9axX6cxX74xX46xX10xX74xX9xXaxXc0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX77xX9xXaxXc0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX77xX9xXaxXefxXaxX3xX6xX5xXdxX77xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX74xXaxX12xX0xXexX9axX6cxX46xXb3xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX10xX18xXexX10xX74xXaxX12xX0xXdxX15xX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX131xXb3xX49xX6cxX6xX46xX10xX46xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXbdxX34xX34xXdxX65xX9axX6xX6cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX65xX15fxX18xX34xX18xX10xXb8xX7xX34xX2xX168xX169xXefxX34xX2xXc0xX13xX46xX2xX171xX2xX173xX174xX169xX173xXexX168xX168xX3a6xX3a6xX5xX169xX65xX17fxXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxX18xX6xXexX30xX74xX6xX5xX1afxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xXc0xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xXc0xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXbxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xX174xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXb8xX6xX7xX1afxXbxX74xX6cxX4xX10xX7xX7xX10xX46xX9xXaxXexX74xX30xX10xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX12xX54x1571exX30xX3xX15fxX239xXb3xX3xX26xX235xX3xXexX7fxX18xX3xX26xX47cxX270xX18xX77xX3xX4xX6cxX18xX77xX3xX77xXdxX68fxXbxX3xX43xX6cxX6xX3xX1x1019fxX30xX3xX43xXaxX43xX10xX18xX3xX4cxXdxX64xX3xX18x155bdxXdxX3xX9axX896xXexX3xXexX262xXdxX3xX7xX460xX3xX69xXdxX1fxX18xX65xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX74xX12xX0xX34xXexX9axX6cxX46xXb3xX12xX0xX34xXexX6xX9axX5xX10xX12xX0xXexX6xX9axX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa8xX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxXb8xXdxX46xXexX1xXbdxX3xX13xXc0xXc0xXbxXc3xXc4xXaxX3xX9axX6cxX74xX46xX10xX74xX9xXaxXc0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX77xX9xXaxXc0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX77xX9xXaxXefxXaxX3xX6xX5xXdxX77xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX74xXaxX12xX0xXexX9axX6cxX46xXb3xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX10xX18xXexX10xX74xXaxX12xX0xXdxX15xX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX131xXb3xX49xX6cxX6xX46xX10xX46xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXbdxX34xX34xXdxX65xX9axX6xX6cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX65xX15fxX18xX34xX18xX10xXb8xX7xX34xX2xX168xX169xXefxX34xX2xXc0xX13xX46xX2xX171xX2xX173xX174xX169xX173xXexX171xX174xX3a6xX2xX5xX173xX65xX17fxXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxX18xX6xXexX30xX74xX6xX5xX1afxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xXc0xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xXc0xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXbxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xX174xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXb8xX6xX7xX1afxXbxX74xX6cxX4xX10xX7xX7xX10xX46xX9xXaxXexX74xX30xX10xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX12x14203xXdxde45xX18xX3xX15fxXdxX64xX18xX3xX476xX1xX47cxX47dxX18xX77xX3x15cf5xX6xX18xX1xX3xXaxX269xX30xX51xX18xX1xX3xX9axX68fxXbxX3xX9axX64xXaxX3xX4xX1xX70xX18xX3xXexX239xX4xX3xXbxX1x131c0xX15xX3xX4xX29axX6xX3xX49xX64xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43x16519xX6xX3xX26xX91xX3xX69xX1xX6cxX10xX3xX9axX270xX3xX15fxX6xXdxX3xX4x14834xX18xX77xX3xX4xX1xX1axX18xX3xXexX1xX6cxX18xX65xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX74xX12xX0xX34xXexX9axX6cxX46xXb3xX12xX0xX34xXexX6xX9axX5xX10xX12xX0xXexX6xX9axX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa8xX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxXb8xXdxX46xXexX1xXbdxX3xX13xXc0xXc0xXbxXc3xXc4xXaxX3xX9axX6cxX74xX46xX10xX74xX9xXaxXc0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX77xX9xXaxXc0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX77xX9xXaxXefxXaxX3xX6xX5xXdxX77xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX74xXaxX12xX0xXexX9axX6cxX46xXb3xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX131xXb3xX49xX6cxX6xX46xX10xX46xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXbdxX34xX34xXdxX65xX9axX6xX6cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX65xX15fxX18xX34xX18xX10xXb8xX7xX34xX2xX168xX169xXefxX34xX2xXc0xX13xX46xX2xX171xX2xX173xX174xX169xX173xXexX174xX168xX174xXc0xX5xX13xX65xX17fxXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxX18xX6xXexX30xX74xX6xX5xX1afxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xXc0xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xXc0xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXbxXb8xXdxX46xXexX1xX9xXaxX13xX174xXc0xXaxX3xX46xX6xXexX6xX1afxXb8xX6xX7xX1afxXbxX74xX6cxX4xX10xX7xX7xX10xX46xX9xXaxXexX74xX30xX10xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX12xXa5fxXdxX1fxX18xX3xX26xX31xX15xX3xX15fxX266xX18xX77xX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX15fxX6xXdxX52xX3xX54xXa8xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX6xXdxX3xX69xX1xXdxX88xX18xX3xX18xX1xXdx110dexX30xX3xX18xX77xX47cxX270xXdxX3xX18xX77xX47cx12904xX18xX77xX3xX15xX4a7xX3xX15fxe7bcxXdxX3xX7xX28axX4xX3xX15fxX4c1xX4xX3x12a32xX30xXb3xX88xX18xX3xX74x13a2axX3xXexX30xX8a4xXdxX3xX169xX173xX65xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX74xX12xX0xX34xXexX9axX6cxX46xXb3xX12xX0xX34xXexX6xX9axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1379bxX6cxX46xXb3xX3xXbxXa8xX10xX18xXexX10xX74xXaxX12xX0xXdxX15xX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX18xXexX10xX74xX3xX46xXexX1xX30xX15xX9axX3xX46xX1xXdxX46xX10xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxXb8xXdxX46xXexX1xXbdxX3xX13xX2xX173xXbxXc3xXc4xX3xX1xX10xXdxX77xX1xXexXbdxX3xX169xX2xXc0xXbxXc3xXc4xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXbdxX34xX34xXdxX65xX9axX6xX6cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX65xX15fxX18xX34xX18xX10xXb8xX7xX34xX2xX168xX169xXefxX34xX2xXc0xX13xX46xX2xX171xX2xX173xXefxX171xX2xXexX169xX169xX174xXc0xX5xX169xX1afxX7xX6xX6cxX15fxXdxX10xXexX15xX6xX4xX46xX10xXbxXexX1afxX2xX173xX169xXc0xX2xX65xX17fxXbxX77xe006xX74xX9xX171xX13xX168xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX15xX23xX4xX3xX26xX27xXbxX3xX18xX1xX2cxXexX3xXexX30xX31xX18xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX462xX6cxX30xX74xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xX18xX77xX6cxXdxX7xX6xX6cxX65xX18xX10xXexX0xX34xXbxX12