Rực rỡ sắc màu Hội diễn nghệ thuật quần chúng Vũ Quang
(Baohatinh.vn) - Sau một ngày diễn ra sôi nổi, tối 8/5, Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018 của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã khép lại với đầy đủ sắc màu.
37d1x6e55xadd5xadacx8ff4xc22bx66e3x5e7axc719xX7x87d5xb982x943bx6579x3f03x6076xX5x7607xXaxX3xX7xXexb4afxX5xX10xX9xXaxXexX10xbb2bxXexbaafxX6xX5xXdx9f95xc77ax3d47xX3xX5xX10x4572xXex610axXaxb6ffx758dx6150xX4xX3xb049xa81exX3xX7xb88dxX4xX3xba93x54d6x76d9xX3x7d75x827bxXdxX3x5ae4xXdx5a63xX23xX3xX23xX22xX1x9fd6xX3xXexX1xX3ax39d8xXexX3xbe30xX3ax9c4bxX23xX3xX4xX1x9fb6xX23xX22xX3xX1xX3axX15xX48xX23xX3x7a7cx5b42xX3x8204xX3axX6xX23xX22xX0x9f54xX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX10xX6xX40xXaxX2cx5953xX6xX3axX3xX38xX3dxXexX3xX23xX22xX39xX15xX3xX40xXdxX42xX23xX3xX31xX6xX3xX7xaa8fxXdxX3xX23x6073xXdxb7b2xX3xXex9fc3xXdxX3x4c6dxX6ax415cxX9bxX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xXdxX42xX23xX3xX23xX22xX1xX48xX3xXexX1xX3axX4dxXexX3xX50xX3axX52xX23xX3xX4xX1xX57xX23xX22xX3xX23x9518xX38xX3x8af1xa5cexX2xXa1xX3xX4x38abxX6xX3xX1xX3axX15xX48xX23xX3xX61xX62xX3xX64xX3axX6xX23xX22xX3x6860xX3cxX39xX3xXcxab92xX23xX1x5d65xX3xc621xc1cdxX3x48d5xX1xb546xXbxX3xX5x8530xXdxX3x9c1cx3e8cxXdxX3xXebxX52xX15xX3xXebxXcfxX3xX7xX35xX4xX3xX38xX39xX3ax4e73xX0xX6axXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ad7xX10xX23xXexX10xX31xXaxX2cxX0xXdxX38xX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6axX6axXdxX109x946dxX6x6d6exX1xX6xXexXdxX23xX1xX109xXf7xX23xX6axX23xX10x82ebxX7xX6axX2xXa1xX2x86d5xX6ax93bfxX14bxX40x7508xXcaxXa1xXc9xX14bx7afdxX149xXexXc9xXa1xX149xXa3xX5xXcaxX109xaad3xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX40xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX134xX5xX136xX4xXeexX2axX38xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX28xXexX24xX6xX3axXexX136xX2axX38xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX31xXdxX22xX1xXexX24xX6xX3axXexX136xX2axX143xXdxX40xXexX1xX24xa4c2xX2xXa3xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX153xX2xXcaxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX31xX3axX4xX3xX31xX136xX3xX7xX6xX4xX3xX38xX6xX3axX3xX1xX136xXdxX3xX40xXdxX10xX23xX3xX23xX22xX1xX10xX3xXexX1xX3axX6xXexX3xX50xX3axX6xX23xX3xX4xX1xX3axX23xX22xX3xX1xX3axX15xX10xX23xX3xXf7xX3axX3xX50xX3axX6xX23xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xXexX1xX3axX38xX134xXaxX3xX6axX2cxX0xX6axXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX136xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX15dxX3axX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxXcxX1xX6xX38xX3xX22xXdxX6xX3xX1xX3dxXdxX3xX40xXdxX42xX23xX3xX4xb76cxX3xX2xXa3xX3xXebxX3dxXdxX3xX23xX22xX1xX48xX3xXexX1xX3axX4dxXexX3xX50xX3axX52xX23xX3xX4xX1xX57xX23xX22xX9bxX3xXf7xXf8xXdxX3xX1x6cf6xX23xX3xX14exXcaxXcaxX3xX40xXdxX42xX23xX3xXf7xXdx4788xX23xX9bxX3xXexX1xX39xX23xX1xX3xXf7xXdxX283xX23xX3xX4x7a17xX4xX3xX4x8417xX3axX3xX5xXf4xX4xX3xX134xX3dxX3xX40xX297xX23xX3xX4xX6xX9bxX3xXf7xb32cxX3xX22xXdx9be4xX38xX3xXebx4d84xX23xX3xXex4f17xX3xX2xX2xX3xX1cxXecxX9bxX3xXexX1x72c8xX3xXexX31x45e0xX23xX3xXf7xX39xX3xX14exX3xX4xX275xX3xX50xX3axX6xX23xX9bxX3xXexX31x9c1ax9949xX23xX22xX3xX1x8e60xX4xX3xXexX31xX283xX23xX3xXebxX2c1xX6xX3xX134xX39xX23xX3xX61xX62xX3xX64xX3axX6xX23xX22xX109xX0xX6axXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX10xX23xXexX10xX31xXaxX2cxX0xXdxX38xX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6axX6axXdxX109xX134xX6xX136xX1xX6xXexXdxX23xX1xX109xXf7xX23xX6axX23xX10xX143xX7xX6axX2xXa1xX2xX149xX6axX14bxX14bxX40xX14exXcaxXa1xXc9xX14bxX153xX149xXexX153xXa3xX1a0xXa1xX5xX2xX109xX15dxXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX40xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX134xX5xX136xX4xXeexX2axX38xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX28xXexX24xX6xX3axXexX136xX2axX38xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX31xXdxX22xX1xXexX24xX6xX3axXexX136xX2axX143xXdxX40xXexX1xX24xX1a0xX2xXa3xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX153xX2xXcaxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX31xX3axX4xX3xX31xX136xX3xX7xX6xX4xX3xX38xX6xX3axX3xX1xX136xXdxX3xX40xXdxX10xX23xX3xX23xX22xX1xX10xX3xXexX1xX3axX6xXexX3xX50xX3axX6xX23xX3xX4xX1xX3axX23xX22xX3xX1xX3axX15xX10xX23xX3xXf7xX3axX3xX50xX3axX6xX23xX22xXaxX3xX6axX2cxX0xX6axXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX136xX23xXaxX2cxXcxXdxX2b2xXexX3xX38x89d0xX4xX3xX134xXdxaf7dxX3axX3xX40xXdxX42xX23xX3xX4xXcfxX6xX3xX4xX293xX23xX3xX134xX3dxX9bxX3xX23xX1xX297xX23xX3xXf7xXdxX283xX23xX3x98ddxX48xX23xX1xX3xXf7xXdxX48xX23xX3x4950xX6xX3xXeexX1xX136xX6xX3xX61xX62xX3xX64xX3axX6xX23xX22xX109xX109xX109xX0xX6axXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX10xX23xXexX10xX31xXaxX2cxX0xXdxX38xX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6axX6axXdxX109xX134xX6xX136xX1xX6xXexXdxX23xX1xX109xXf7xX23xX6axX23xX10xX143xX7xX6axX2xXa1xX2xX149xX6axX14bxX14bxX40xX14exXcaxXa1xXc9xX14bxX153xX149xXexX14bxX153xXa3xX2xX5xXc9xX109xX15dxXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX40xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX134xX5xX136xX4xXeexX2axX38xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX28xXexX24xX6xX3axXexX136xX2axX38xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX31xXdxX22xX1xXexX24xX6xX3axXexX136xX2axX143xXdxX40xXexX1xX24xX1a0xX2xXa3xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX153xX2xXcaxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX31xX3axX4xX3xX31xX136xX3xX7xX6xX4xX3xX38xX6xX3axX3xX1xX136xXdxX3xX40xXdxX10xX23xX3xX23xX22xX1xX10xX3xXexX1xX3axX6xXexX3xX50xX3axX6xX23xX3xX4xX1xX3axX23xX22xX3xX1xX3axX15xX10xX23xX3xXf7xX3axX3xX50xX3axX6xX23xX22xXaxX3xX6axX2cxX0xX6axXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX136xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX15dxX3axX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX431x6038xX3xXexX39xXdxX3xX1cxX3axX15xX283xX23xX3xX7xX3axX9exXexX3xXexX31xX136xX23xX22xX3xX1xX3dxXdxX3xX40xXdxX42xX23xX3xX5xX39xX3xX4xX6xX3xX23xX22x60d2xXdxX3xXex44cdxX23xX1xX3xX15xX283xX3axX3xX50xX3axX283xX3xX1xX2d8xX275xX23xX22xX3xXebxX2c5xXexX3xX23xX2d8xXf8xX4xX9bxX3xX4xX6xX3xX23xX22xX591xXdxX3xX431xc5f4xX23xX22xX3xX50xX3axX6xX23xX22xX3xXf7xXdxX23xX1xX9bxX3xX427xX293xX4xX3xX3cx6620xX3xXeexX2aaxX23xX1xX3xX15xX283xX3axX9bxX3xXexX31xX3axX15xX569xX23xX3xXexX1xX9exX23xX22xX3xXebxX2c5xX3axX3xXexX31xX6xX23xX1xX3xX22xXdxX5baxXdxX3xXbxX1xX250xX23xX22xX3xX40xX297xX23xX3xXexX3dxX4xX9bxX3xX4xX6xX3xX23xX22xX591xXdxX3xX50xX3axX283xX3xX1xX2d8xX275xX23xX22xX3xX61xX62xX3xX64xX3axX6xX23xX22xX3xXebxX99xXdxX3xX38xXf8xXdxX9bxX3xX4xX95xX23xX22xX3xX4xX3axX3dxX4xX3xX1cxX297xX15xX3xX40xX2exX23xX22xX3x7c62xXcx9fecxX3xX4xXcfxX6xX3xXebxX2c1xX6xX3xXbxX1xX2d8xX275xX23xX22xX3x822fxX0xX6axXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX10xX23xXexX10xX31xXaxX2cxX0xXdxX38xX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6axX6axXdxX109xX134xX6xX136xX1xX6xXexXdxX23xX1xX109xXf7xX23xX6axX23xX10xX143xX7xX6axX2xXa1xX2xX149xX6axX14bxX14bxX40xX14exXcaxXa1xXc9xX14bxX153xX149xXexXa1xXa1xX149xX1a0xX5xX14exX109xX15dxXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX40xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX134xX5xX136xX4xXeexX2axX38xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX28xXexX24xX6xX3axXexX136xX2axX38xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX31xXdxX22xX1xXexX24xX6xX3axXexX136xX2axX143xXdxX40xXexX1xX24xX1a0xX2xXa3xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX153xX2xXcaxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX31xX3axX4xX3xX31xX136xX3xX7xX6xX4xX3xX38xX6xX3axX3xX1xX136xXdxX3xX40xXdxX10xX23xX3xX23xX22xX1xX10xX3xXexX1xX3axX6xXexX3xX50xX3axX6xX23xX3xX4xX1xX3axX23xX22xX3xX1xX3axX15xX10xX23xX3xXf7xX3axX3xX50xX3axX6xX23xX22xXaxX3xX6axX2cxX0xX6axXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX136xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX15dxX3axX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX7fxX6xX3axX3xX38xX3dxXexX3xX23xX22xX39xX15xX3xXexX31xX6xX23xX1xX3xXexX39xXdxX3xX7xX95xXdxX3xX23xX99xXdxX9bxX3xX2xX1a0xX3xXexXdxX2b2xXexX3xX38xX404xX4xX3xX1cxX3axX2c5xXexX3xX7xX35xX4xX3xX23xX1xX2c5xXexX3xX4xXcfxX6xX3xX4xX293xX4xX3xXebxX136xX39xX23xX3xX40xX2exX3xXexX1xXdxX3xXebxXecxX3xXebxX2d8xX591xX4xX3xX427xX6xX23xX3xXcxX99xX3xX4xX1x6d58xX4xX3xX5xX2exX6xX3xX4xX1xX2dexX23xX3xXexX31xX595xX23xX1xX3xX40xXdxX42xX23xX3xXexX31xX136xX23xX22xX3xXebxX283xX38xX3xX4xX95xX23xX22xX3xX40xXdxX42xX23xX9bxX3xXbxX1xX404xX4xX3xXf7xX404xX3xX23xX1xX3axX3xX4xX52xX3axX3xXexX1xX2d8x7b38xX23xX22xX3xXexX1xX7d4xX4xX3xX297xX38xX3xX23xX1xXf4xX4xX3xX4xXcfxX6xX3xXeexX1xX293xX23xX3xX22xXdxX5baxX109xX0xX6axXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX10xX23xXexX10xX31xXaxX2cxX0xXdxX38xX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6axX6axXdxX109xX134xX6xX136xX1xX6xXexXdxX23xX1xX109xXf7xX23xX6axX23xX10xX143xX7xX6axX2xXa1xX2xX149xX6axX14bxX14bxX40xX14exXcaxXa1xXc9xX14bxX153xX149xXexX1a0xX1a0xX2xX1a0xX5xX153xX109xX15dxXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX40xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX134xX5xX136xX4xXeexX2axX38xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX28xXexX24xX6xX3axXexX136xX2axX38xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX31xXdxX22xX1xXexX24xX6xX3axXexX136xX2axX143xXdxX40xXexX1xX24xX1a0xX2xXa3xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX153xX2xXcaxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX31xX3axX4xX3xX31xX136xX3xX7xX6xX4xX3xX38xX6xX3axX3xX1xX136xXdxX3xX40xXdxX10xX23xX3xX23xX22xX1xX10xX3xXexX1xX3axX6xXexX3xX50xX3axX6xX23xX3xX4xX1xX3axX23xX22xX3xX1xX3axX15xX10xX23xX3xXf7xX3axX3xX50xX3axX6xX23xX22xXaxX3xX6axX2cxX0xX6axXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX136xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX15dxX3axX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cx5fc0xX2b2xXexX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xX3dxXdxX3xX40xXdxX42xX23xX9bxX3xX427xX6xX23xX3xXcxX99xX3xX4xX1xX7d4xX4xX3xXebxXecxX3xXexX31xX6xX136xX3xX153xXa1xX3xX22xXdxX5baxXdxX3xX4xX1xX136xX3xX4xX293xX4xX3xXexXdxX2b2xXexX3xX38xX404xX4xX3xX1cxX3axX2c5xXexX3xX7xX35xX4xX9bxX3xX1a0xX3xX22xXdxX5baxXdxX3xXexX136xX39xX23xX3xXebxX136xX39xX23xX109xX3xXcxX31xX136xX23xX22xX3xXebxX250xX9bxX3xX22xXdxX5baxXdxX3xX23xX1xX2c5xXexX3xXexX136xX39xX23xX3xXebxX136xX39xX23xX3xXexX1xX3axX3dxX4xX3xXf7xX569xX3xX1cxXecxX3xX431xX7d4xX4xX3xa872xXe6xX23xX1xX9bxX3xX22xXdxX5baxXdxX3xX23xX1xX595xX3xX4xX1xX136xX3xX427xX48xX23xX1xX3xXf7xXdxX48xX23xX3xX431xX6xX3xXeexX1xX136xX6xX3xX1xX3axX15xX48xX23xX3xXf7xX39xX3xXexX1xX2c1xX3xXexX31xX2c5xX23xX3xX61xX62xX3xX64xX3axX6xX23xX22xX109xX109xX109xX0xX6axXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa317xX3axXexX1xX136xX31xXaxX2cx52c8xX1xX2d8xX275xX23xX22xX3xXcxX1xX5baxX136xX3xX1exX3xX9dfxX283xX3xXcxX1xXcfxX15xX0xX6axXbxX2c
Phương Thảo - Lê Thủy