Ảnh chế những nỗi sợ của dân mạng khi hết tết
Tăng cân, sắp đi học lại mà chưa làm bài tập, phải đợi lâu nữa mới lại được nghỉ Tết… là những nỗi sợ của dân mạng khi kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020 sắp kết thúc.
62bfx10aa2x6f33x113d4x7d3axaa6axX2x11ceax8f0bx123e2x105cdxX3x103d2xXbxbd56x12ba9x7e4exX1xX2xff88xX3xX6xXfx11ee3xX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex1039dxX0xX1x10c99xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex7642x10abaxX16xXfxX9xX2xXexX7xXbxXfxe5baxX9xX2xXdxXexXfxX2x6a3exXfxX12xX3xX9xX16x9457x8650x68ffxX7x7b41xd7a8xXbxXfxX16xca8cxX38x9e35xXexX22x111f1xX46xX1xX7xX8xX1xe7e4xX7xX46xX1x94c1xX46xX45xX7xX46xb3c8xX16xX7xXbxc8e9xX7xX8x8db2xX3xX7xX4x9edcxX46xX7xcf98x7655xX46xX45xX7x12af1xX1xX16xX7xX1xX59xXfxX7xXfxX59xXfxX0xc853xX1xX25xX22xX0xX81xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xefbaxX46xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX70xX3xX16xX46xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exc064xX2xX3xX4xXexX7xXbxXfxX38xX9xX2xXdxXexXfxX2xX3fxXfxX12xX3xX9xX16xX45xX46xX47xX7xX49xX4axXbxXfxX16xX4exX38xX50xXexX22xX2fxb513xX46xX45xX7xX8xX6dxX46xff87xX7xXbxd2bfxX2exX7x10470xX16xX7xX1xafbaxX8xX7xX9xX71xX16xX7xX70x6ca8xX7xX8xX1xeffaxX3xX7xX9xXecxX70xX7x12ceaxXecxX16xX7xXfx907bxX2exXdaxX7xX2exX1xeccdxX16xX7xXe0xX66xX16xX7xX9xX6dxX4axX7xX46xX5dxX3xX7xX70xbbd4xX16xX7xX9xX71xX16xX7xXe0xXf0xX66xX8xX7xX46xX45xX1x7980xX7xX2fxX59xXfx82e5xX7xX9xXecxX7xX46xX1xX5dxX46xX45xX7xX46xX62xX16xX7xXbxX66xX7xX8xX69xX3xX7xX4xX6dxX46xX7xX70xX71xX46xX45xX7xX75xX1xX16xX7xX75x9ccdxX7xX46xX45xX1xX121xX7xX2fxX59xXfxX7x6706xX3xX46xX1xX7xX2fx94edxX7xd361xb440xX15dxX15exX7xXbxXddxX2exX7xX75xX59xXfxX7xXfxX1xf045xX8x71fcxX0xX81xX2exX22xX0xX4xX16x13001xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xXf7xX94xX4xX38xXexX22xX0xXfxX3xXf7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4axX6xX2xX7xXbxX8xX6xX2xX2xX46xXbxX1xX94xXfxXexX7xX3xX9xX16xX45xX46xXdxXexX8xX2xX46xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXf7xX94xX4xX38xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX2xX46xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX38xX9xX2xXdxXexX94xX176xX2xX6xX4exX9xX94xfccfxX47xX7xX1xX16xX4xX4xX2xX46xX50xXexX22xX0xX16xX70xX45xX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX47xX81xX81xX16xX16exXf7xX3xX94xX1xX3xXfxX16xX46xX1xX16exX176xX46xX81xX46xX2xX1fexXbxX81xX15dxX15exX15exeb7bxX81xX25xX15exf485xX4x9b2axX25xX25xX15exX232xX25xX232xXfxX236xX232xa032x9225xX9xX25xX16exX49xX2exX45xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX53xX46xX1xX7xX8xX1xX59xX7xX46xX1xX5dxX46xX45xX7xX46xX62xX16xX7xXbxX66xX7xX8xX69xX3xX7xX4xX6dxX46xX7xX70xX71xX46xX45xX7xX75xX1xX16xX7xX1xX59xXfxX7xXfxX59xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXf7xX16xX46xX4xX12xX2xX176xX2xX46xXfxXdxXexXfxX6xX4axX2xXexX7xX81xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX81xXfxX4xX22xX0xX81xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX3xX2exXfxX16xX94xX46xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX94xX46xX7xX4xX2xX4exX3xX4axX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX94xX46xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX3xX2exXfxX16xX94xX46xXexX22xfbadxX112xX16xX7xX46xX1xX16xe9e8xX4axX7xX4xX6dxX46xX7xX70xX71xX46xX45xXdaxX7xX2fxX59xXfxX7xX155xX3xX46xX1xX7xX2fxX15bxX7xX15dxX15exX15dxX15exX7xX8xX1x11159xX46xX1xX7xXfxX1x99c0xX8xX7xX75xX59xXfxX7xXfxX1xX16cxX8xX7xXbxX3xX4axX7xX70xdb2fxX46xX45xX7xX238xX16exX7xbe29xX16xX2f3xX4axX7xX46xXecxX38xX7xX8xdda1xX46xX45xX7xX8x8fdexX7xX46xX45xX1xfc80xX3xX7xX1xXe4xX7xX2exX1xX102xX16xX7xXe0xX66xX16xX7xX1x103ffxX46xX7xX238xX242xX15exX7xX46xX45xXecxX38xX7xX46xX5dxX3xX7xX70xX112xX16xX7xX9xX71xX16xX7xXe0xX59xX46xX7xX2fxX59xXfxX7xXe0xf5f6xX7xX8xX340xX7xX8xX355xX7xX1xd2e9xX16xX7xX70xX4axX3xX7xXbxXddxX70xXdaxX7xX4xXe4xX46xX7xX4x877exX2exXdaxX7xXfxX6xX3xX46xX45xX7xX1xX94xXecxX46xX45xX7xX46xX1xXecxX7xX8xa4cfxX3xXdaxX7xX45xX340xX16xX7xXf7x9edbxX46xX1xX7xX8xX1xXf0xX46xX45xX16exX16exX16exX7xXe0xX340xX46xX7xX46xXd3xX70xX7xX70xX112xX16xX16exX7xX53xX46xX1xX47xX7xX0xX2xX70xX22xX2fxX94xX2exX7xXfxX6xX94xX9xX9xX16exX0xX81xX2xX70xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX81xXfxX4xX22xX0xX81xXfxX6xX22xX0xX81xXfxXf7xX94xX4xX38xX22xX0xX81xXfxX3xXf7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXf7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4axX6xX2xX7xXbxX8xX6xX2xX2xX46xXbxX1xX94xXfxXexX7xX3xX9xX16xX45xX46xXdxXexX8xX2xX46xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXf7xX94xX4xX38xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX2xX46xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX70xX45xX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX47xX81xX81xX16xX16exXf7xX3xX94xX1xX3xXfxX16xX46xX1xX16exX176xX46xX81xX46xX2xX1fexXbxX81xX15dxX15exX15exX232xX81xX25xX15exX236xX4xX238xX25xX25xX15exX232xX25xX232xXfxf68ax11aafxX238xX243xX9xX15dxX16exX49xX2exX45xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX53xX46xX1xX7xX8xX1xX59xX7xX46xX1xX5dxX46xX45xX7xX46xX62xX16xX7xXbxX66xX7xX8xX69xX3xX7xX4xX6dxX46xX7xX70xX71xX46xX45xX7xX75xX1xX16xX7xX1xX59xXfxX7xXfxX59xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXf7xX16xX46xX4xX12xX2xX176xX2xX46xXfxXdxXexXfxX6xX4axX2xXexX7xX81xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX81xXfxX4xX22xX0xX81xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX3xX2exXfxX16xX94xX46xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX94xX46xX7xX4xX2xX4exX3xX4axX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX94xX46xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX3xX2exXfxX16xX94xX46xXexX22x9f4exX3xX4axX7xX75xX14axX7xX46xX45xX1xX121xX7xX4xXecxX16xXdaxX7xX1xXe4xX8xX7xXbxX16xX46xX1xXdaxX7xXbxX16xX46xX1xX7xX176xX16x98dexX46xX7xXbxXddxX2exX7xXbxX3a5xX3xX7xXfxX6xb4d1xX7xX9xX71xX16xX7xXfxX6xXf0xe0fbxX46xX45xX7xX1xXe4xX8xX7xXe0xX376xX7xXfxX16xX59xX2exX7xXfxe90bxX8xX7xXexX4xX32axX16xX7xX70xXecxX16xX7xX75xX16xX46xX1xX7xXbxX3a5xXexX16exX7x913bxX1xX16xX2f3xX4axX7xX46xX45xXf0xX577xX16xX7xX1xXecxX16xX7xX1xXf0xX112xX8xX7xX8xX1xX94xX7xX6xf1e0xX46xX45xX7xXf7xX102xX46xX7xXfxX1xX6dxX46xX7xXe0x12f6dxX7x6d3axX4axX561xX46xX7xX176x767fxX7xXfxX6xX313xX7xX9xX112xX2exX7xX1xXe4xX8xXdaxX7xXf7xX71xX46xX7xXf7x1074axX7xX176xXecxX7xX8xX3aexX8xX1xX7xX8x10aefxX70xX7xXf7xX16cxXfxX7xX176xX16xX59xXfxX16exX7xX53xX46xX1xX47xX7xX0xX2xX70xX22xX155xX3aexX70xX7xX8xX1xXd3xX70xX7xX8xX1xX121xX16exX7xX0xX81xX2xX70xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX81xXfxX4xX22xX0xX81xXfxX6xX22xX0xX81xXfxXf7xX94xX4xX38xX22xX0xX81xXfxX3xXf7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXf7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4axX6xX2xX7xXbxX8xX6xX2xX2xX46xXbxX1xX94xXfxXexX7xX3xX9xX16xX45xX46xXdxXexX8xX2xX46xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXf7xX94xX4xX38xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX2xX46xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX70xX45xX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX47xX81xX81xX16xX16exXf7xX3xX94xX1xX3xXfxX16xX46xX1xX16exX176xX46xX81xX46xX2xX1fexXbxX81xX15dxX15exX15exX232xX81xX25xX15exX236xX4xX238xX25xX25xX15exX232xX25xX232xXfxX243xX238xX232xX494xX9xX238xX16exX49xX2exX45xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX53xX46xX1xX7xX8xX1xX59xX7xX46xX1xX5dxX46xX45xX7xX46xX62xX16xX7xXbxX66xX7xX8xX69xX3xX7xX4xX6dxX46xX7xX70xX71xX46xX45xX7xX75xX1xX16xX7xX1xX59xXfxX7xXfxX59xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXf7xX16xX46xX4xX12xX2xX176xX2xX46xXfxXdxXexXfxX6xX4axX2xXexX7xX81xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX81xXfxX4xX22xX0xX81xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX3xX2exXfxX16xX94xX46xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX94xX46xX7xX4xX2xX4exX3xX4axX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX94xX46xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX3xX2exXfxX16xX94xX46xXexX22xcb69xX561xX46xX7xX8xX71xX46xX1xX7xXe0xX340xXdaxX7xX176xX16xdee3xX8xX7xX8xX1xXf0xX3xX7xXexX45xX16xX102xX16xX7xX5c8xX4axX38xX59xXfxXexX7xX1xX59xXfxX7xX8xX1x12939xX46xX45xX7xXf7xXecxX16xX7xXfxXfcxX2exX7xX2fxX59xXfxX7xX1xX3xX38xX7xXbxXddxX2exX7xX2exX1xX102xX16xX7xXe0xe2f1xX16xX7xX70x11509xXfxX7xX176xX112xX16xX7xX46xX1xX5dxX46xX45xX7xXf7xXecxX16xX7xX75xX16xX376xX70xX7xXfxX6xX3xX7xX70xX16xX784xX46xX45xXdaxX7xX25xX236xX7xX2exX1xX16cxXfxXdaxX7xX25xX7xXfxX16xX59xXfxX7xXfxX6xX56exX7xXfxX1xXecxX46xX1xX7xX46xX62xX16xX7xX3aexX70xX7xX102xX46xX1xX7xX8xX69xX3xX7xX46xX1xX16xX2f3xX4axX7xX8x12372xXdaxX7xX8xXfcxX4axX7xX1xXe4xX8xX7xXfxX6xe02dxX7xX75xX1xX16xX7xXbxXddxX2exX7xXe0xX16xX7xX1xXe4xX8xX7xXfxX6xX56exX7xX9xX71xX16xX16exX7xX53xX46xX1xX47xX7xX0xX2xX70xX22xX2fxX94xX2exX7xX8xX94xX70xX70xX2xX46xXfxXbxX16exX0xX81xX2xX70xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX81xXfxX4xX22xX0xX81xXfxX6xX22xX0xX81xXfxXf7xX94xX4xX38xX22xX0xX81xXfxX3xXf7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXf7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4axX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX45xX46xXdxXexX8xX2xX46xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXf7xX94xX4xX38xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX2xX46xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX70xX45xX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX47xX81xX81xX16xX16exXf7xX3xX94xX1xX3xXfxX16xX46xX1xX16exX176xX46xX81xX46xX2xX1fexXbxX81xX15dxX15exX15exX232xX81xX25xX15exX236xX4xX238xX25xX25xX15exX232xX25xX232xXfxX25xX238xX25xX238xX9xX232xX16exX49xX2exX45xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX53xX46xX1xX7xX8xX1xX59xX7xX46xX1xX5dxX46xX45xX7xX46xX62xX16xX7xXbxX66xX7xX8xX69xX3xX7xX4xX6dxX46xX7xX70xX71xX46xX45xX7xX75xX1xX16xX7xX1xX59xXfxX7xXfxX59xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXf7xX16xX46xX4xX12xX2xX176xX2xX46xXfxXdxXexXfxX6xX4axX2xXexX7xX81xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX81xXfxX4xX22xX0xX81xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX3xX2exXfxX16xX94xX46xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX94xX46xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX3xX2exXfxX16xX94xX46xXexX22xX2fxXd3xX46xX45xX7xX8xX6dxX46xX7xX4xX94xX7xXfxX6xX340xXfxX7xXd3xX46xX7xXexXfxX1xX102xX7xX2exX1xX3xX46xX1xXexX7xXf7xX3aexX46xX1xX7xX8xX1xXf0xX46xX45xXdaxX7xX45xX16xX81fxX7xX8xX1xX102xXdaxX7xXfxX1xX5cexXfxX7xX45xXecxXdaxX7xX46xX2xX70xX7xX6xX3aexX46xX16exX16exX16exX7xXfxX6xX94xX46xX45xX7xX46xX1xX5dxX46xX45xX7xX46xX45xXecxX38xX7xX46xX45xX1xX121xX7xX8xX33bxX46xX45xX7xX9xXecxX7xX46xX62xX16xX7xXbxX66xX7xX8xX69xX3xX7xX46xX1xX16xX2f3xX4axX7xX46xX45xXf0xX577xX16xX7xXbxX3xX4axX7xX75xX14axX7xX46xX45xX1xX121xX7xX2fxX59xXfxX7xX59exX45xX4axX38xX561xX46xX7xXe0xX3aexX46xXdaxX7xXe0xX7c1xX8xX7xXf7xX16xX784xXfxX7xX9xXecxX7xX1xX37fxX16xX7xX8xX1xX5cexX7xX2xX70xX16exX7xX53xX46xX1xX47xX7xX0xX2xX70xX22xX155xX1xX5cexX7xX8xX1xX5cexX7xX2xX70xX7xX2xX70xX16exX0xX81xX2xX70xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX81xXfxX4xX22xX0xX81xXfxX6xX22xX0xX81xXfxXf7xX94xX4xX38xX22xX0xX81xXfxX3xXf7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXf7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4axX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX45xX46xXdxXexX8xX2xX46xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXf7xX94xX4xX38xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX2xX46xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX70xX45xX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX47xX81xX81xX16xX16exXf7xX3xX94xX1xX3xXfxX16xX46xX1xX16exX176xX46xX81xX46xX2xX1fexXbxX81xX15dxX15exX15exX232xX81xX25xX15exX236xX4xX238xX25xX25xX15exX232xX25xX232xXfxX238xX238xX15dxX242xX9xX236xX16exX49xX2exX45xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX53xX46xX1xX7xX8xX1xX59xX7xX46xX1xX5dxX46xX45xX7xX46xX62xX16xX7xXbxX66xX7xX8xX69xX3xX7xX4xX6dxX46xX7xX70xX71xX46xX45xX7xX75xX1xX16xX7xX1xX59xXfxX7xXfxX59xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXf7xX16xX46xX4xX12xX2xX176xX2xX46xXfxXdxXexXfxX6xX4axX2xXexX7xX81xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX81xXfxX4xX22xX0xX81xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX3xX2exXfxX16xX94xX46xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX94xX46xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX3xX2exXfxX16xX94xX46xXexX22x12bd2xX1xX812xX46xX45xX7xX313xXfxX7xX46xX45xXf0xX577xX16xX7xXe0xX5c6xX7xX9xX561xX46xX7xX75xX59xX7xX1xX94xX71xX8xX1xX7xX45xX16xX102xX70xX7xX8xX6dxX46xX7xX46xX1xXf0xX7xXd3xX46xX7xX75xX16xX561xX46xX45xXdaxX7xXe0xX59xX46xX7xX2exX1xX81fxX46xX45xX7xX45xX38xX70xX16exX16exX16exX7xXe0xX376xX7xX9xf8dbxX38xX7xX9xX71xX16xX7xX176xX340xX8xX7xX4xX3aexX46xX45xX7xXbxX3xX4axX7xX2fxX59xXfxX16exX7xXexX155xX1xXf0xX3xX7xX1xX59xXfxX7xX70xX32axX46xX45xX7xX70xXecxX7xXe0xX5c6xX7xX2exX1xX102xX16xX7xX9xX94xX7xX45xX16xX102xX70xX7xX8xX6dxX46xX7xX6xX79fxX16xX16exX7xX2fxX71xX16xX7xX46xX1xXecxX7xXe0xX79fxX7xXd3xX46xX7xX46xX1xX16xX2f3xX4axX7xX8xX1xX319xX7xX75xX1xX812xX46xX45xX7xX2exX1xX102xX16xX7xX70x12f76xX46xX1xX7xX70xX4axX7bdxX46xX7xXd3xX46xX7xX46xX1xX16xX2f3xX4axX7xXe0xX6dxX4axX7xX46xX1xX3xXexXdaxX7xX0xX2xX70xX22x751ex8ec5xX7xXafxX4axX38xX46xX1xX7xX0xX81xX2xX70xX22xX1xXecxX16xX7xX1xXf0xX112xX8xX7xX8xX94xX70xX70xX2xX46xXfxX7xXfxX71xX16xX7xX70xX37fxXfxX7xX4xX16x11618xX46xX7xXe0xXecxX46xX16exX7xX53xX46xX1xX47xX7xX0xX2xX70xX22xX155xX3aexX70xX7xX8xX1xXd3xX70xX7xX8xX1xX121xX16exX0xX81xX2xX70xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX81xXfxX4xX22xX0xX81xXfxX6xX22xX0xX81xXfxXf7xX94xX4xX38xX22xX0xX81xXfxX3xXf7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXf7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4axX6xX2xX7xXbxX8xX6xX2xX2xX46xXbxX1xX94xXfxXexX7xX3xX9xX16xX45xX46xXdxXexX8xX2xX46xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXf7xX94xX4xX38xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX2xX46xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX70xX45xX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX47xX81xX81xX16xX16exXf7xX3xX94xX1xX3xXfxX16xX46xX1xX16exX176xX46xX81xX46xX2xX1fexXbxX81xX15dxX15exX15exX232xX81xX25xX15exX236xX4xX238xX25xX25xX15exX232xX25xX232xXfxX493xX15dxX25xX232xX9xX242xX16exX49xX2exX45xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX53xX46xX1xX7xX8xX1xX59xX7xX46xX1xX5dxX46xX45xX7xX46xX62xX16xX7xXbxX66xX7xX8xX69xX3xX7xX4xX6dxX46xX7xX70xX71xX46xX45xX7xX75xX1xX16xX7xX1xX59xXfxX7xXfxX59xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXf7xX16xX46xX4xX12xX2xX176xX2xX46xXfxXdxXexXfxX6xX4axX2xXexX7xX81xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX81xXfxX4xX22xX0xX81xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX3xX2exXfxX16xX94xX46xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX94xX46xX7xX4xX2xX4exX3xX4axX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX94xX46xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX3xX2exXfxX16xX94xX46xXexX22xX59exX45xX94xXecxX16xX7xX176xX16xX784xX8xX7xX3aexX70xX7xX102xX46xX1xX7xX176xX2f3xX7xX8xX6dxX46xX7xX46xX7c1xX46xX45xXdaxX7xX46xX1xX16xX2f3xX4axX7xX4xX6dxX46xX7xX70xX71xX46xX45xX7xX8xX81fxX46xX7xXe0xX69xX7xX46xX62xX16xX7xXbxX66xX7xX75xX1xX3aexX8xX7xX46xX1xXf0xX7xX70xX7c1xXfxX7xX70xXe4xX8xX7xXe0xX5edxX38xX7xX70xX588xX46xXdaxX7xX4xX3xX7xXbxX71xX70xX7xX1xX355xX46xX7xX1xX3xX38xX7xX75xX1xX812xX46xX45xX7xX8xX81fxX46xX7xX70xX7c1xX8xX7xX176x1244cxX3xX7xXe0xX79fxX7xXe0xX390xX2exX7xX70xX4axX3xX7xXfxX6xXf0xX112xX8xX7xX2fxX59xXfxX16exX7xX53xX46xX1xX47xX7xX0xX2xX70xX22xX155xX3xX94xX7xXfxX1xX69xX16exX0xX81xX2xX70xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX81xXfxX4xX22xX0xX81xXfxX6xX22xX0xX81xXfxXf7xX94xX4xX38xX22xX0xX81xXfxX3xXf7xX9xX2xX22xX0xXfxX3xXf7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4axX6xX2xX7xXbxX8xX6xX2xX2xX46xXbxX1xX94xXfxXexX7xX3xX9xX16xX45xX46xXdxXexX8xX2xX46xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXf7xX94xX4xX38xX22xX0xXfxX6xX7xXbxXfxX38xX9xX2xXdxXexXfxX2xX3fxXfxX12xX3xX9xX16xX45xX46xX47xX7xX49xX4axXbxXfxX16xX4exX38xX50xXexX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX2xX46xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX70xX45xX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX47xX81xX81xX16xX16exXf7xX3xX94xX1xX3xXfxX16xX46xX1xX16exX176xX46xX81xX46xX2xX1fexXbxX81xX15dxX15exX15exX232xX81xX25xX15exX236xX4xX238xX25xX25xX15exX232xX25xX232xXfxX493xX232xX494xX9xX243xX16exX49xX2exX45xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX53xX46xX1xX7xX8xX1xX59xX7xX46xX1xX5dxX46xX45xX7xX46xX62xX16xX7xXbxX66xX7xX8xX69xX3xX7xX4xX6dxX46xX7xX70xX71xX46xX45xX7xX75xX1xX16xX7xX1xX59xXfxX7xXfxX59xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXf7xX16xX46xX4xX12xX2xX176xX2xX46xXfxXdxXexXfxX6xX4axX2xXexX7xX81xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX81xXfxX4xX22xX0xX81xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX3xX2exXfxX16xX94xX46xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX94xX46xX7xX4xX2xX4exX3xX4axX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX94xX46xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX3xX2exXfxX16xX94xX46xXexX7xXbxXfxX38xX9xX2xXdxXexXfxX2xX3fxXfxX12xX3xX9xX16xX45xX46xX47xX7xX49xX4axXbxXfxX16xX4exX38xX50xXexX22x701cxX1xX102xX16xX7xX75xX1xX3xX16xX7xXfxX1xXfcxXfxX7xX176xX112xX16xX7xX70xX390xX7xXbxX7bdxX7xXfxX16xX2f3xX46xX7xX9xXc5dxX7xX3fxXc5dxX7xX46xX1xXfcxX46xX7xXe0xXf0xX66xX8xX7xXfxX6xX94xX46xX45xX7xX4xX5cexX2exX7xX2fxX59xXfxX7xX8xX33bxX46xX45xX7xX9xXecxX7xX70xX37fxXfxX7xXfxX6xX94xX46xX45xX7xX46xX1xX5dxX46xX45xX7xXe0xX16xX2f3xX4axX7xX75xX1xX16xX59xX46xX7xX4xX6dxX46xX7xX70xX71xX46xX45xX7xX9xX94xX7xX9xXddxX46xX45xX7xX75xX1xX16xX7xX75xX14axX7xX46xX45xX1xX121xX7xX9xXca6xX7xXbxXddxX2exX7xX5c8xX4axX3xX7xXe0xX16xX16exX7xX53xX46xX1xX47xX7xX0xX2xX70xX22xX155xX3xX94xX7xXfxX1xX69xX16exX0xX81xX2xX70xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX81xXfxX4xX22xX0xX81xXfxX6xX22xX0xX81xXfxXf7xX94xX4xX38xX22xX0xX81xXfxX3xXf7xX9xX2xX22xX0xX81xX4xX16xX176xX22xX0xX81xXbxX2xX8xXfxX16xX94xX46xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX155xX2xX46xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX70xX45xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xXfxX1xX4axX70xXf7xX7xX4xX1xX16xX4xX2xX7xX16xX155xX2xX46xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX38xX9xX2xXdxXexX1fexX16xX4xXfxX1xX47xX7xX242xX242xX15exX2exX3fxX50xX7xX1xX2xX16xX45xX1xXfxX47xX7xX232xX238xX494xX2exX3fxX50xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX47xX81xX81xX16xX16exXf7xX3xX94xX1xX3xXfxX16xX46xX1xX16exX176xX46xX81xX46xX2xX1fexXbxX81xX15dxX15exX15exX232xX81xX25xX15exX236xX4xX238xX25xX25xX15exX238xX236xX494xXfxX494xX493xX238xX494xX25xX9xX15exX16exX49xX2exX45x9c37xX6xXdxX238xX15dxX232xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX53xX46xX1xX7xX8xX1xX59xX7xX46xX1xX5dxX46xX45xX7xX46xX62xX16xX7xXbxX66xX7xX8xX69xX3xX7xX4xX6dxX46xX7xX70xX71xX46xX45xX7xX75xX1xX16xX7xX1xX59xXfxX7xXfxX59xXfxXexX7xX81xX22xX0xX81xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX53fxX94xX4axX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX94xX7xb46axX16xX46xX45xX0xX81xX2exX22