Hà Tĩnh hoàn thiện hồ sơ kết thúc bồi thường sự cố môi trường
(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc không bổ sung đối tượng và hoàn thiện hồ sơ để kết thúc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường.
2a69x8a97xc605xb8aex8626x9d22xe3b3x84bcxe409x2d85xbf62x2c26x734dxa6ebxca2bx90c2xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax7cb5xbb94xdfb3xXexX0x6102xXaxX17xX18xX19xXexX0x9006x8869xX19x9723xXexX0xXax93f9xX9x7828xXdxX18xb95axX2fx7a49xca1dxd9b3xX5xc4c2xXbxXdxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xda0cxXbx53cexX18xXdxX35x40cex4416xea1cxX9xa5d3x5ae9xX2fxXbxX35xc623xX26xabeexX32xXexdc20xe23bxX9xX5x5d23xX4bxXaxX9xXaxX24xX59xX4bxX9xXbxXaxX35x50d5xX4bxX9xXaxad4dxX9xX2fx8740xX9xc127x2baexXbxX9xXbxXaxebdcxX2cxX9xX23xX6cxX35xX9xXbxXaxd6f6xa067xX4bxX4axX9xX2fx8b90xX9xX2cx79faxX9xXcx3914xX35xX9xXbx6c3exX80xX81xX4bxX4axX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX58xX17xX18xX19xX32xXex7d45xb9d0xdbf2xX2xX9xXbxadf6xX4bxXaxX9xX58xX59xX9xX5xX5cxX4bxXaxX9x6d33xe8aaxX18xX9xX2cxa5d5xX9xXbxXaxX8cxX4bxX4axX9xX23xc05cxX24xX9xXbdx6c56xX9xXbdxX35xX68xX2cxX9xX71xXaxX8cxX4bxX4axX9xX23x50c6xX9xX2fxX4fxX4bxX4axX9x556axX89xX35xX9xXbxX80x99a4xX4bxX4axX9xXbdxX59xX9xXaxX24xX59xX4bxX9xXbxXaxX35xX68xX4bxX9xXaxX6cxX9xX2fxX6fxX9xXe4xad24xX9xX71xX72xXbxX9xXbxXaxX77xX2cxX9xX23xX6cxX35xX9xXbxXaxX80xX81xX4bxX4axb85bxX9xXax6604xX9xXbxX90xXeaxX9xXbxXaxX35xX68xXbxX9xXax6243xX35xX9xX2fxX86xX9xX2cxX89xX9xXcxX8cxX35xX9xXbxX90xX80xX81xX4bxX4ax6bedxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXacxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX90xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX90xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX13bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX13bxXbdxX4bxX1cxX4bxX17x8d40xX2fxX1cxX2axb5f6xX2axX193xX1cxX2axdc59xcac4xX19xc908xX2ax5aedxX19bxX2axa1a3xX199xXbxdb88xX2axX2axXdxX198xX13bxX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX18fxX35xX19xXbxXaxX4cxX19dxX19dxX198xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX19bxX199xX1a3xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX4bxXaxX9xXaxX24xX18xX4bxX9xXbxXaxX35xX17xX4bxX9xXaxX24xX9xX2fxX24xX9xX71xX17xXbxX9xXbxXaxX4fxX2cxX9xX23xX24xX35xX9xXbxXaxX4fxX24xX4bxX4axX9xX2fxX4fxX9xX2cxX24xX9xXcxX24xX35xX9xXbxX90xX4fxX24xX4bxX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX4xX8cxX4bxX4axX9xXbxXcbxX2cxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX90x7b98xX9xXbxX35xXcfxX4bxX9xX23xX6cxX35xX9xXbxXaxX80xX81xX4bxX4axX9xX2fxX86xX9xX2cxX89xX9xXcxX8cxX35xX9xXbxX90xX80xX81xX4bxX4axX9xX23xX35xX103xX4bxX9xXe4xX80xXeaxX2cxX9xX58xX59xX9xX5xX5cxX4bxXaxX9xXbxX90xX35xX103xX4bxX9xX71xXaxX18xX35xX9xX71x9c1fxX33xX9xXbxXaxX81xX35xX118xX9xXe4xX77xX4bxX4axX9xXe4xX89xX35xX9xXbxX80xXeaxX4bxX4axX118xX9xX2cxX8cxX4bxX4axX9xX71xXaxX18xX35xX118xX9xXcxX35xX4bxXaxX9xX23xX128xX2cxXaxX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXacxX24xX19xX26xX32xXexe2f6xX103xX9xXbxX90xX259xX9xXdxX81xX35xX9xXcxd0f9xXbxX9xX2fxX89xX9xX71xX35xX72xX4bxX9xX4bxX4axXaxX29axX118xX9xX33xXaxX259xX4bxX9xXcbxX4bxXaxX9xX2cx597bxX18xX9xX4bxX4axX80xX81xX35xX9xX19xde09xX4bxX9xXbdxX59xX9xX2cxXaxXb1xX9xXe4xX128xX24xX9xX71xX72xXbxX9xXbxXaxX77xX2cxX9xXaxX6cxX9xX2fxX6fxX118xX9xea38xX4fxX26xX72xXbxX9xXbxX24xXcbxX4bxX9xXaxX24xX59xX4bxX9xXbxXaxX59xX4bxXaxX9xX2cxX8cxX4bxX4axX9xXbxXcbxX2cxX9xX23xX6cxX35xX9xXbxXaxX80xX81xX4bxX4axX118xX9xXaxX11bxX9xXbxX90xXeaxX9xXbxXaxX35xX68xXbxX9xXaxX128xX35xX9xX19xX24xX9xX2fxX86xX9xX2cxX89xX9xXcxX8cxX35xX9xXbxX90xX80xX81xX4bxX4axX9xXbxX90xeb00xX4bxX9xXe4xX29axX18xX9xX23xX59xX4bxX9xXbxXb1xX4bxXaxX118xX9xXabxXacxXadxX2xX9xXbxXb1xX4bxXaxX9xXbxXaxX8cxX4bxX4axX9xXbxX35xX4bxX4cxX9xX58xX35xX68xX4bxX9xX4bxX18xX26xX118xX9xX2cxX8cxX4bxX4axX9xXbxXcbxX2cxX9xX23xX6cxX35xX9xXbxXaxX80xX81xX4bxX4axX118xX9xXaxX11bxX9xXbxX90xXeaxX9xXbxXaxX35xX68xXbxX9xXaxX128xX35xX9xX19xX24xX9xX2fxX86xX9xX2cxX89xX9xXcxX8cxX35xX9xXbxX90xX80xX6fxX4bxX4axX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXcbxX2cxX9xXe4xX89xX35xX9xXbxX80xXeaxX4bxX4axX9xXbxXaxX17xX24xX9x49efxX4fxX26xX72xXbxX9xXe4xX29axX4bxXaxX9xX2fxX89xX9xX2axX193xX193xX198xX1cxX3ffxX2ddxX46xX5xX5xX4axX9xX4bxX4axX59xX26xX9xX1a0x7241xX1cxX41fxX1cxX1a0xX198xX2axX199xX118xX9xX3ffxX4fxX26xX72xXbxX9xXe4xX29axX4bxXaxX9xX2fxX89xX9xX19bxX198xX41fxX1cxX3ffxX2ddxX46xX5xX5xX4axX9xX4bxX4axX59xX26xX9xX198xX41fxX1cxX19bxX1cxX1a0xX198xX2axeefexX9xXbdxX59xX9xX2cxXcbxX2cxX9xXe4xX89xX35xX9xXbxX80xXeaxX4bxX4axX9xX23xXddxX9xX2fxX4fxX4bxX4axX9xXbxXaxX17xX24xX9x6215x36aexX4bxX9xX23xX259xX4bxX9xX2fxX89xX9xX2axX193xX1a0xX199xX1cxX5xX5xX4axX46xXadxXadxX9xX4bxX4axX59xX26xX9xX1a0xX41fxX1cxX2axX2axX1cxX1a0xX198xX2axX44fxX9xX2cxX304xX18xX9xX5xXaxX304xX9xXbxX80x4753xX4bxX4axX9xX4xXax6326xX4bxXaxX9xX33xXaxX304xX9xXbxX90xX37exX4bxX9xXe4xX29axX18xX9xX23xX59xX4bxX9xXbxXb1xX4bxXaxX9xX58xX59xX9xX5xX5cxX4bxXaxX9xX2cxX6fxX9xX23xX259xX4bxX9xXe4x5dc9xX9xXaxX24xX59xX4bxX9xXbxXaxX59xX4bxXaxX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXacxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX128xXcxX9xXbdxX35xX118xX9xXe4xX89xX35xX9xXbxX80xXeaxX4bxX4axX118xX9xX2fxX89xX9xXdxX80xXeaxX4bxX4axX9xX23xX6cxX35xX9xXbxXaxX80xX81xX4bxX4axX118xX9xXaxX11bxX9xXbxX90xXeaxX9xXbxXaxX35xX68xXbxX9xXaxX128xX35xX9xX19xX24xX9xX2fxX86xX9xX2cxX89xX9xXcxX8cxX35xX9xXbxX90xX80xX81xX4bxX4axX9xXe4xX4d0xX9xXe4xX80xXeaxX2cxX9xX5xXaxX304xX9xXbxX80xX4a0xX4bxX4axX9xX4xXaxX4a6xX4bxXaxX9xX33xXaxX304xX9xX32cxX4fxX26xX9xXe4xX29axX4bxXaxX9xX90x98a9xX9xXbxX128xX35xX9xX2cxXcbxX2cxX9xXbdxX470xX4bxX9xX23xX259xX4bxX9xX4bxX37exX4fxX9xXbxX90xX37exX4bxX55xX9xXe4x3da0xX2cxX9xX23xX35xX68xXbxX118xX9xX5xXaxX304xX9xXbxX80xX4a0xX4bxX4axX9xX4xXaxX4a6xX4bxXaxX9xX33xXaxX304xX9xXe4xX4d0xX9xX71xXax3d48xX4bxX4axX9xXe4xX29axX4bxXaxX9xX2fxX89xX9xXdxX35xX68xX4fxX9xX23xXddxX9xX2fxX4fxX4bxX4axX9xXbxXaxX17xX24xX9xX46fxX470xX4bxX9xX23xX259xX4bxX9xX2fxX89xX9xX2axX193xX1a0xX199xX1cxX5xX5xX4axX46xXadxXadxX9xX4bxX4axX59xX26xX9xX1a0xX41fxX1cxX2axX2axX1cxX1a0xX198xX2axX44fxX9xXdxX59xX9xX2fxX89xX9xXdxX35xX68xX4fxX9xX2cxX4fxX89xX35xX9xX2cx98f5xX4bxX4axX9xXe4xX103xX9xX4axX35xX259xX35xX9xX32cxX4fxX26xX72xXbxX9xX2cxXcbxX2cxX9xXbdx9f8dxX4bxX9xXe4xXcfxX9xXbxX6cxX4bxX9xXe4x3cdfxX4bxX4axX9xd5e5xX71xXaxX8cxX4bxX4axX9xX4axX35xX259xX35xX9xX32cxX4fxX26xX72xXbxX9xX33xXaxXcbxXbxX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xXbxXaxX37exXcxX9xX4bxc5ebxX18x4d09xX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXacxX24xX19xX26xX32xXexXadxXaxX80xX9xXbdxc910xX26xX118xX9xX4bxXaxX643xX4bxX4axX9xXe4xX89xX35xX9xXbxX80xXeaxX4bxX4axX9xX4bx3a9cxXcxX9xX4bxX4axX24xX59xX35xX9xX32cxX4fxX26xX9xXe4xX29axX4bxXaxX9xX2cxX304xX18xX9xX5xXaxX304xX9xXbxX80xX4a0xX4bxX4axX9xX4xXaxX4a6xX4bxXaxX9xX33xXaxX304xX9xXbxX128xX35xX9xX2cxXcbxX2cxX9xXbdxX470xX4bxX9xX23xX259xX4bxX9xX4bxX37exX4fxX9xXbxX90xX37exX4bxX9xXe4xXcfxX4fxX9xX71xXaxX8cxX4bxX4axX9xXbxXaxX4fxX2e9xX2cxX9xX19xX35xX68xX4bxX9xX23xX6cxX35xX9xXbxXaxX80xX81xX4bxX4axX118xX9xXaxX11bxX9xXbxX90xXeaxX9xX19xX24xX9xX2fxX86xX9xX2cxX89xX9xXcxX8cxX35xX9xXbxX90xX80xX81xX4bxX4axX9xXbdxX59xX9xXabxXacxXadxX2xX9xXbxXb1xX4bxXaxX9xX71xXaxX8cxX4bxX4axX9xX2cxXc2xX9xX2cxX6fxX9xX2fx4615xX9xX44xX17xXcxX9xX44xc45exXbxX9xX4axX35xX259xX35xX9xX32cxX4fxX26xX72xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX612xXbxX9xX2cxa500xX9xXe4xX89xX35xX9xXbxX80xXeaxX4bxX4axX9xX4bxX59xX24xX9xX4bxX676xXcxX9xX4bxX4axX24xX59xX35xX9xX32cxX4fxX26xX9xXe4xX29axX4bxXaxX9xX2cxX304xX18xX9xX5xXaxX304xX9xXbxX80xX4a0xX4bxX4axX9xX4xXaxX4a6xX4bxXaxX9xX33xXaxX304xX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXacxX24xX19xX26xX32xXexXabxXacxXadxX2xX9xXbxXb1xX4bxXaxX9xX26xX37exX4fxX9xX2cx60dbxX4fxX9xXabxXacxXadxX2xX9xX2cxXcbxX2cxX9xXaxX4fxX26xX68xX4bxX118xX9xXbxXaxX29axX9xX44xX4d0xX9xXbdxX17xX4bxX9xX23xX35xX103xX4bxX9xXbdxX59xX9xXbxXaxX59xX4bxXaxX9xX33xXaxX89xX9xX58xX59xX9xX5xX5cxX4bxXaxX9xX2cxXaxXb1xX9xXe4xX128xX24xX9xX2cxXcbxX2cxX9xX44xX4d0xX118xX9xX33xXaxX80xX81xX4bxX4axX118xX9xXbxXaxX29axX9xXbxX90xX612xX4bxX9xXbdxX59xX9xX2cxX259xX9xXaxX68xX9xXbxXaxX89xX4bxX4axX9xX2cxXaxX4a6xX4bxXaxX9xXbxX90xX29axX9xX70fxX9xXe4xX29axX18xX9xX33xXaxX80xX6fxX4bxX4axX9xXbxXaxX8cxX4bxX4axX9xX23xXcbxX24xX118xX9xXbxX4fxX26xX37exX4bxX9xXbxX90xX4fxX26xXcfxX4bxX118xX9xX32cxX4fxXcbxX4bxX9xXbxX90xX35xX68xXbxX118xX9xX4axX35xX259xX35xX9xXbxXaxX4a6xX2cxXaxX9xXe4xX72xX4bxX9xXbxX661xX4bxX9xX2cxX6fxX9xX2fxX70fxX9xXbxXaxX8cxX4bxX118xX9xX44xXc2xXcxX9xXbdxX59xX9xX4bxX4axX80xX81xX35xX9xX19xX30exX4bxX55xX9x95f3xX70fxX9xX5xXaxX8cxX4bxX4axX9xXbxX35xX4bxX9xXbdxX59xX9xX5xX90xX4fxX26xXcfxX4bxX9xXbxXaxX8cxX4bxX4axX118xX9xXacxXcbxX24xX9xX58xX59xX9xX5xX5cxX4bxXaxX118xX9xX2ddxX59xX35xX9xX7xXaxXcbxXbxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xX46xX9xX5xX90xX4fxX26xXcfxX4bxX9xXax8070xX4bxXaxX9xXbxXb1xX4bxXaxX9xXbdxX59xX9xX2cxXcbxX2cxX9xX2cxX6fxX9xX32cxX4fxX18xX4bxX9xXbxXaxX8cxX4bxX4axX9xXbxX35xX4bxX9xXe4xX128xX35xX9xX2cxXaxX77xX4bxX4axX9xXbxX90xX37exX4bxX9xXe4xX29axX18xX9xX23xX59xX4bxX9xXbxX4fxX26xX37exX4bxX9xXbxX90xX4fxX26xXcfxX4bxX118xX9xX33xXaxXddxX9xX23xX35xX72xX4bxX9xXe4xX103xX9xX4bxX4axX80xX81xX35xX9xX19xX30exX4bxX9xXaxX35xX103xX4fxX118xX9xX2cxXaxX612xX33xX9xXaxX59xX4bxXaxX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXacxX24xX19xX26xX32xXexXabxXacxXadxX2xX9xXbxXb1xX4bxXaxX9xXe4xXcfxX9xX4bxX4axXaxX29axX9xXabxXacxd7bcxX5xX5xX3ffxX9xXbxXb1xX4bxXaxX9xX2cxXaxXb1xX9xXe4xX128xX24xX9xX2cxXcbxX2cxX9xXe4xX6fxX4bxX9xXbdxX29axX9xX2cxX6fxX9xX2fxX70fxX9xXbdxX59xX9xXaxX2e9xX35xX9xXbdxX35xX37exX4bxX9xXbxX470xX4bxX4axX9xX2cxX80xX81xX4bxX4axX9xXbxX4fxX26xX37exX4bxX9xXbxX90xX4fxX26xXcfxX4bxX118xX9xX4axX35xX259xX35xX9xXbxXaxX4a6xX2cxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX4bxX4axX80xX81xX35xX9xX19xX30exX4bxX9xXbdxXcfxX9xX2cxXcbxX2cxX9xX32cxX4fxX26xX9xXe4xX29axX4bxXaxX9xX4bxX37exX4fxX9xXbxX90xX37exX4bxX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXacxX24xX19xX26xX32xXex82d1xX35xX18xX24xX9xXabxXacxXadxX2xX9xX2cxXcbxX2cxX9xXaxX4fxX26xX68xX4bxX118xX9xXbxXaxX29axX9xX44xX4d0xX9xXbdxX17xX4bxX9xX23xX35xX103xX4bxX9xXbdxX59xX9xXbxXaxX59xX4bxXaxX9xX33xXaxX89xX9xX58xX59xX9xX5xX5cxX4bxXaxX9xX71xXax5a1exX4bxX9xXbxX90xX80xX6fxX4bxX4axX9xX23xX6cxX35xX9xXbxXaxX80xX81xX4bxX4axX118xX9xXaxX11bxX9xXbxX90xXeaxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXcbxX2cxX9xXe4xX89xX35xX9xXbxX80xXeaxX4bxX4axX9xXbxX6cxX4bxX9xXe4xX61dxX4bxX4axX9xX2cxX4fxX89xX35xX9xX2cxX5fbxX4bxX4axX9xXbdxX59xX9xX2cxXaxX89xXbxX9xX2fxX89xX9xXdxX80xXeaxX4bxX4axX118xX9xXe4xX89xX35xX9xXbxX80xXeaxX4bxX4axX9xXe4xX103xX9xX33xXaxece0xX2cxX9xXbdxXa69xX9xX32cxX4fxX26xX72xXbxX9xXbxX24xXcbxX4bxX118xX9xXaxX24xX59xX4bxX9xXbxXaxX59xX4bxXaxX9xX2cxX8cxX4bxX4axX9xXbxXcbxX2cxX9xX23xX6cxX35xX9xXbxXaxX80xX81xX4bxX4axX118xX9xXaxX11bxX9xXbxX90xXeaxX9xXbxXaxX35xX68xXbxX9xXaxX128xX35xX9xX19xX24xX9xX2fxX86xX9xX2cxX89xX9xXcxX8cxX35xX9xXbxX90xX80xX81xX4bxX4axX9xXbxX90xX37exX4bxX9xXe4xX29axX18xX9xX23xX59xX4bxX13bxX13bxX13bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x3915xX4fxXbxXaxX24xX90xX32xXexX58xX13bx6a23xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
H.X