Giám sát toàn diện công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ngày 10/9, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh để thống nhất nội dung đề cương và triển khai giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh”.
8942x10370xda1fxf1adx11e9dxdae9x120e4xfc51xe7d2xX7xff5bx12450x943cxdadfxcb35x95a4xX5xc72fxXaxecabx122b1xXdx11d28xb0dexX3xX7xX15xXexX3xXexee8exa5bbx10485xX3x113acxXdxecd6xX1fxX3xX4x8cabxX1fxddb8xX3xXexX15xX4xX3xb960xe92fxf006xX1fxX3xX5xa08cxa310xX3xec67xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xb197xX3xX21xe832xX1fxX29xX3xfd99xe095xX1fxX29xX36xX3xcebexa4d4xXexX3xX5xfafaxX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xd26dxX3x1088dxX1exX3xXcx103e7xX1fxX1xX0xc6a9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX10xX6xX21xXaxX12x10d18xX29xX1ex11f61xX3xX2x9911xX6axc7e3xX36xX3xd134xX1xc56axX3xd365xX1x1194bxX3xXex9e07xX4xX1xX3xXcxX1x101fbx10525xX1fxX29xX3xXexX4bxdde6xX4xX3xX62xc750xX7fx92ffxX3xXexc37dxX1fxX1xX3xX7fxX29xX30xX82xceb9xX1fxX3xXcxX1xX93xX3xX7fx952bxX3x113f3xX3xX4xX1xX90xX3xXexX4bx11386xX3xX4xX30xe808xX4xX3xX1x1104bxXbxX3xXa4xX1dxX1exX1fxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX90xX6xX3xX62xXa4xX7fxXa6xX3xXexXa9xX1fxX1xX3xX51xd1a6xX3xXexX1xd203xX1fxX29xX3xX1fxX1xX52xXexX3xX1fxXc7xXdxX3xX21xX30xX1fxX29xX3xX51xd7c8xX3xX4xX99x1111fxX1fxX29xX3xd5cexX1exX3xXexX4bxXdxXebxX1fxX3xX38xX1xX6xXdxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX1xX30xX82xa57axX1fxX3xX51xX102xX3xd721xX8exX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xXexX4bxX125xX1fxX3xX51xX93xX6xX3x9eb4xX1exX1fxX3xXexXa9xX1fxX1xd9c2x1220dxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb815xX1dxX21xX82xX3xXbxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX12xX0xXdxX16xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxeacexXdxX21xXexX1x94cbxX3xc939xX2xf0d7xXbxc48ax9758xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1b7xX3x119c7xX2xX85xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b7xX6axX6axXdxX178xX16fxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX178xX10axX1fxX6axX1fxX10xX1b2xX7xX6axX2xX87xde7fxX1b9xX6axX2xX1f2xX1c8xX21xd22bxX2xX1b9xX1c8xX1f9xX1f9xX87xXexX2xX87xX87xbbc2xX1bbxX5xX85xX178xa52axXbxX29xd8bbxX4bxX9xX1f2xb73fxX1f9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX1fxX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xX60xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX1dxX21xX82xX3xXbxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX12xX0xXdxX16xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xXexX1xX30xX16xX16fxX3xX21xX1xXdxX21xX10xX3xXdxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX21xXexX1xX1b7xX3xX204xX85xX85xXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1b7xX3xX1c8xX1b9xX204xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX6axX6axXdxX178xX16fxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX178xX10axX1fxX6axX1fxX10xX1b2xX7xX6axX2xX87xX1f2xX1b9xX6axX2xX85xX1bbxX21xX1f2xX85xX1b9xX85xX85xX1c8xX1c8xXexX1b9xX1f9xX2xX1f2xX1bbxX5xX85xX178xX209xXbxX29xX20cxX4bxX9xX87xX1b9xX210xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX1fxX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xX60xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX1dxX21xX82xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX38xd8c2xX3xX1xX1dxe1d2xX4xX1xX36xX3xX51xX1dxX1exX1fxX3xX7x9544xX3xXex8f9exXbxX3xXexX4bxX30xX1fxX29xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX4xX1xXa9xX3xX51xX394xX1dxX36xX3xX51xXdxX102xX30xX3xX1xX1exX1fxX1xX36xX3xXexX4bxXdxXebxX1fxX3xX38xX1xX6xXdxX36xX3xXex112b3xX3xX4xX1xd33dxX4xX3xXexX1xXa0xX4xX3xX1xXdxX23xX1fxX3xX4xX1x91a1xX1fxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX36xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX30xX3a2xXexX1bexX3xXexX4bxX15xX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX23xX16xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX3xX1fxX1xX1exX3xX1fxX99x983bxX4xX36xX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xXbxX1xXefxXdxX3xX1x11f31xXbxX36xX3xXexX3dexX3xX4xX1xX3e2xX4xX3xXexX4bxXdxXebxX1fxX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xXa0xX4xX3xX1xXdxX23xX1fxX3xX4xX1xX3f1xX1fxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX36xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX30xX3a2xXexX1bexX3xXexX3dexX3xX4xX1xX3e2xX4xX3xX16fxXc7xX3xX16xX15xX82xX36xX3xX4xX15xX1fxX3xX16fxXc7xX3xXexX4bxX1dxX1fxX29xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX3xX10axX1exX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX1bexX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX1dxX21xX82xX3xXbxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX12xX0xXdxX16xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX21xXexX1xX1b7xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1b7xX3xX1c8xX2xX85xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b7xX6axX6axXdxX178xX16fxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX178xX10axX1fxX6axX1fxX10xX1b2xX7xX6axX2xX87xX1f2xX1b9xX6axX2xX1f2xX1c8xX21xX1f9xX2xX1b9xX1c8xX1f2xX85xX2xXexX1b9xX204xX85xX1f9xX85xX5xX85xX178xX209xXbxX29xX20cxX4bxX9xX1f2xX204xX210xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX1fxX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xX60xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxX1dxX1fxXaxX12xXcxX4bxX99xX60xX1fxX29xX3xX16fxX6xX1fxX3x11b68xXdxX1fxX1xX3xXexX390xX3xX1fxX29xX56xX1fxX3xX7xX15xX4xX1xX3xX62xXa4xX7fxXa6xX3xXexXa9xX1fxX1xX3xXcxX4bx11e00xX1fxX3x12472xXdxX390xXexX3xX62xX3a2xX30xX3xXexX4bxXc3xX1fxX1xX3xX16fxX1exX82xX3xX21xXa0xX3xXexX1xX31xX1dxX3xX1fxXc7xXdxX3xX21xX30xX1fxX29xX36xX3xX38xX390xX3xX1xX1dxX394xX4xX1xX36xX3xX51xX102xX3xX4xX99xX106xX1fxX29xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX1xX30xX82xX125xX1fxX3xX51xX102xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX1dxX21xX82xXaxX12xX8exX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX3xX4xX90xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX90xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xXexX3dexX3xX4xX1xX3e2xX4xX36xX3xX4xX15xX3xX1fxX1xX56xX1fxX1bexX3xXexXc3xX1fxX1xX3xX1xXc3xX1fxX1xX3xXexX3dexX3xX4xX1xX3e2xX4xX3xXexX1xXa0xX4xX3xX1xXdxX23xX1fxX36xX3xX38xX390xXexX3xX2fxX30xX31xX36xX3xX1fxX1xXb9xX1fxX29xX3xX1xX394xX1fxX3xX4xX1xX390xX36xX3xXexcd09xX1fxX3xXexX394xXdxX3xX10axX1exX3xX51xX102xX3xX1bdxX30xX52xXexX3xX29xXdxX31xXdxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX38xX1x9cdexX4xX3xXbxX1xX47xX4xX3xX1fxX1xXb9xX1fxX29xX3xX1xX394xX1fxX3xX4xX1xX390xX3xX82xX390xX30xX3xX38x11910xX16xX36xX3xX1fxX1xXb9xX1fxX29xX3xX16fxX52xXexX3xX4xX3a2xXbxX36xX3xXbxX1xX15xXexX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX4bxX1dxX1fxX29xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX3xXexX4bxX1dxX1fxX29xX3xX29xXdxX6xXdxX3xX51xX1dxX394xX1fxX3xXexXdxX390xXbxX3xXexX1xX10xX1dxX1bexX3xX38xX390xXexX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1xXa0xX4xX3xX1xXdxX23xX1fxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX30xX3a2xXexX3xX4xX8cxX3xX5xXdxX125xX1fxX3xX2fxX30xX6xX1fxX3xX10axX1exX3xX1fxX29xX1xX93xX3xX2fxX30xX82xX390xXexX3xX62xXa4xX7fxXa6xX3xXexXa9xX1fxX1xX178xX178xX178xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX1dxX21xX82xX3xXbxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX12xX0xXdxX16xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX21xXexX1xX1b7xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1b7xX3xX1c8xX2xX85xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b7xX6axX6axXdxX178xX16fxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX178xX10axX1fxX6axX1fxX10xX1b2xX7xX6axX2xX87xX1f2xX1b9xX6axX2xX1f2xX1c8xX21xX1f9xX2xX1b9xX1c8xX1c8xX2xX2xXexX210xX210xX2xX1f9xX2xX5xX85xX178xX209xXbxX29xX20cxX4bxX9xX1c8xX1c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX1fxX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xX60xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxX1dxX1fxXaxX12xX8exX1xX15xX1fxX1xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXexX4bxX6xX3xXexXa9xX1fxX1xX3xX5e5xe0aexX3xX5e5xe0dexX1fxX3xX8axX1xb25exX4xX3xXexX1xXefxX1fxX29xX3xX1fxX1xX52xXexX3xX10axX420xXdxX3xXexX1xX9axXdxX3xX29xXdxX6xX1fxX3xX10axX1exX3xX1fxXc7xXdxX3xX21xX30xX1fxX29xX3xX38xX390xX3xX1xX1dxX394xX4xX1xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX1dxX21xX82xXaxX12xXcxX1xX27xX1fxX29xX3xX2fxX30xX6xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX1fxX1xbd8axX16xX3xX51xX15xX1fxX1xX3xX29xXdxX15xX3xX1fxX1xXb9xX1fxX29xX3xX38xX390xXexX3xX2fxX30xX31xX3xX51xX394xXexX3xX51xX99xX433xX4xX36xX3xXexX6c8xX1fxX3xXexX394xXdxX36xX3xX1xX394xX1fxX3xX4xX1xX390xX3xXexX4bxX1dxX1fxX29xX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xXexX4bxX125xX1fxX3xX51xX93xX6xX3xX16fxX1exX1fxX3xXexXa9xX1fxX1xX3xX29xXdxX6xXdxX3xX51xX1dxX394xX1fxX3xX1f9xX85xX2xX1b9x123b1xX1f9xX85xX2xX87xX1bexX3xX38xX390xXexX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX6e6xXbxX3xX1bdxX390xXbxX36xX3xX51xX3dexXdxX3xX16xX420xXdxX3xX10axX1exX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX4bxXdxXebxX1fxX3xX1fxX27xX1fxX29xX36xX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xXexX1xX10xX1dxX3xX7fxX29xX1xX93xX3xX51xX93xX1fxX1xX3xX7xXefxX3xX2xX2xX210xX6axX1f9xX85xX2xX1c8xX6axX7fxf633xX9caxX8exX8axX3xX10axX1exX3xX51xX102xX3xX1bdxX30xX52xXexX3xX4xX15xX4xX3xX29xXdxX31xXdxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX1fxX56xX1fxX29xX3xX4xX6xX1dxX3xX1xXdxX23xX30xX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX3xX1fxX1xX1exX3xX1fxX99xX420xX4xX3xX51xXebxX3xXexXdxX390xXbxX3xXexX47xX4xX3xX1xX1dxX1exX1fxX3xXexX1xXdxX23xX1fxX3xX4xX1xX3f1xX1fxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX36xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX30xX3a2xXexX3xX10axX102xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xXexX4bxX125xX1fxX3xX51xX93xX6xX3xX16fxX1exX1fxX3xXexXa9xX1fxX1xX178xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX1dxX21xX82xX3xXbxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX12xX0xXdxX16xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX21xXexX1xX1b7xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1b7xX3xX1c8xX2xX85xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b7xX6axX6axXdxX178xX16fxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX178xX10axX1fxX6axX1fxX10xX1b2xX7xX6axX2xX87xX1f2xX1b9xX6axX2xX1f2xX1c8xX21xX1f9xX2xX1b9xX1c8xX1bbxX2xX1f9xXexX1bbxX210xX2xX85xX85xX5xX85xX178xX209xXbxX29xX20cxX4bxX9xX87xX1bbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX1fxX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xX60xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxX1dxX1fxXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX51xXefxX4xX3xe468xX60xX3xX5c4xX62xf95axX8exX7fxX3xXa4xe007xX3xX5c4xX1xX1dxX6xX3xX5e5xX8cdxX1fxX1b7xX3xX0xX10xX16xX12xXa4xX102xX3xX1fxX29xX1xX93xX3xX16fxX3dexX3xX7xX30xX1fxX29xX3xXexX1xX125xX16xX3xX16xXc7xXexX3xX7xXefxX3xX51xX106xX1fxX3xX10axX93xX36xX3xX51xX93xX6xX3xXbxX1xX99xX106xX1fxX29xX3xX29xX6e6xX1fxX3xX10axX420xXdxX3xX51xX93xX6xX3xX1xXc3xX1fxX1xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX0xX6axX10xX16xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX12xX0xXdxX16xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX21xXexX1xX1b7xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1b7xX3xX1c8xX2xX85xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b7xX6axX6axXdxX178xX16fxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX178xX10axX1fxX6axX1fxX10xX1b2xX7xX6axX2xX87xX1f2xX1b9xX6axX2xX1f2xX1c8xX21xX1f9xX2xX1b9xX1c8xX1b9xX1f2xX1f2xXexX1f2xX210xX1b9xX1c8xX85xX5xX85xX178xX209xXbxX29xX20cxX4bxX9xX2xX87xX210xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX1fxX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xX60xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxX1dxX1fxXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX51xXefxX4xX3xXbf1xX60xX3xX7fxX7fxX3xX10axX1exX3xX8axXcxX7fxXcxX3xX7fxX29xX30xX82xXb1xX1fxX3xX5e5xX8cdxX1fxX3xX5e5xXdxX23xXexX3xX4xX1xX1dxX3xX4bxX935xX1fxX29xX1b7xX3xX5e5xX0xX10xX16xX12xXdxX23xX4xX3xXexX4bxXdxXebxX1fxX3xX38xX1xX6xXdxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xXexX4bxX125xX1fxX3xX51xX93xX6xX3xX16fxX1exX1fxX3xXexXa9xX1fxX1xX3xX29xXdxX6xXdxX3xX51xX1dxX394xX1fxX3xX1f9xX85xX2xX1b9xX9caxX1f9xX85xX2xX87xX3xX5xX1exX3xX4bxX52xXexX3xX4xX5e2xX1fxX3xXexX1xXdxX390xXexX0xX6axX10xX16xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX1dxX21xX82xXaxX12xXa4xX1dxX1exX1fxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX7xX39fxX3xXexXdxX390xX1fxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX36xX3xX38xX1xX31xX1dxX3xX7xX15xXexX3xXexX4bxXa0xX4xX3xXexXdxX390xXbxX3xXexX394xXdxX3xX16xXc7xXexX3xX7xXefxX3xX51xX93xX6xX3xXbxX1xX99xX106xX1fxX29xX3xX4xX52xXbxX3xX1xX30xX82xX23xX1fxX36xX3xX1bdxb446xX3xX10axX1exX3xX16xXc7xXexX3xX7xXefxX3xXexX3dexX3xX4xX1xX3e2xX4xX36xX3xX21xX1dxX6xX1fxX1xX3xX1fxX29xX1xX23xXbxX3xX10axX102xX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xX29xXdxX6xXdxX3xX51xX1dxX394xX1fxX3xX1f9xX85xX2xX1b9xX9caxX1f9xX85xX2xX87xX1bexX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX2fxX30xX6xX3xX16fxX15xX1dxX3xX4xX15xX1dxX3xX4xX90xX6xX3xa62fxX188xX7fxXa6xX3xXexXa9xX1fxX1xX3xX10axX1exX3xX4xX15xX4xX3xX7xX60xX36xX3xX16fxX6xX1fxX36xX3xX1fxX29xX1exX1fxX1xX36xX3xX51xX93xX6xX3xXbxX1xX99xX106xX1fxX29xX36xX3xX4xX106xX3xX2fxX30xX6xX1fxX36xX3xXexX3dexX3xX4xX1xX3e2xX4xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX51xX102xX3xX4xX99xX106xX1fxX29xX3xX16fxX15xX1dxX3xX4xX15xX1dxX3xX10axX1exX3xX5xX1exX16xX3xX10axXdxX23xX4xX3xXexX4bxXa0xX4xX3xXexXdxX390xXbxX3xX10axX420xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX106xX3xX2fxX30xX6xX1fxX36xX3xX51xX93xX6xX3xXbxX1xX99xX106xX1fxX29xX36xX3xX51xX106xX1fxX3xX10axX93xX3xX5xXdxX125xX1fxX3xX2fxX30xX6xX1fxX3xXexX4bxXa0xX4xX3xXexXdxX390xXbxX3xX51xX390xX1fxX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX4xX1xXa9xX3xX51xX394xX1dxX36xX3xX51xXdxX102xX30xX3xX1xX1exX1fxX1xX36xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxd0c6xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX1dxX21xX82xX3xXbxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX12xX0xXdxX16xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX21xXexX1xX1b7xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1b7xX3xX1c8xX2xX85xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b7xX6axX6axXdxX178xX16fxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX178xX10axX1fxX6axX1fxX10xX1b2xX7xX6axX2xX87xX1f2xX1b9xX6axX2xX1f2xX1c8xX21xX1f9xX2xX1b9xX1c8xX1bbxX1c8xX204xXexX1f2xX204xX87xX1c8xX85xX5xX85xX178xX209xXbxX29xX20cxX4bxX9xX87xX85xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX1fxX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xX60xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxX1dxX1fxXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX51xXefxX4xX3xXbf1xX60xX3xXcxX1exXdxX3xX1fxX29xX30xX82xX125xX1fxX3xX10axX1exX3x11f2bxX27xXdxX3xXexX4bxX99xX9axX1fxX29xX3xX62xX6c8xX3xX62xX30xX82xX3xXcxX1xX1exX1fxX1xX1b7xX3xX0xX10xX16xX12xXbbxX125xX30xX3xX4xX5e2xX30xX3xX4xX15xX4xX3xX51xX93xX6xX3xXbxX1xX99xX106xX1fxX29xX36xX3xX51xX106xX1fxX3xX10axX93xX3xX16fxX3dexX3xX7xX30xX1fxX29xX3xXexX1xX125xX16xX3xX16fxX15xX1dxX3xX4xX15xX1dxX3xX38xX390xXexX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1xXa0xX4xX3xX1xXdxX23xX1fxX3xX7fxX29xX1xX93xX3xX2fxX30xX82xX390xXexX3xX62xXa4xX7fxXa6xX3xXexXa9xX1fxX1xX3xX5xXdxX125xX1fxX3xX2fxX30xX6xX1fxX3xX51xX390xX1fxX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX178xX0xX6axX10xX16xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX1dxX21xX82xXaxX12xXcxX1xX9axXdxX3xX29xXdxX6xX1fxX3xXexXdxX390xX1fxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX21xXa0xX3xX38xXdxX390xX1fxX3xXexX4bxX1dxX1fxX29xX3xXexX1xX15xX1fxX29xX3xX2xX85xX6axX1f9xX85xX2xX87xX178xX3xX5c4xX390xXexX3xX2fxX30xX31xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX7xX39fxX3xX51xX99xX433xX4xX3xX16fxX15xX1dxX3xX4xX15xX1dxX3xXexX394xXdxX3xX38x12142xX3xX1xXcbxXbxX3xX62xXa4xX7fxXa6xX3xXexXa9xX1fxX1xX3xX4xX30xXefxXdxX3xX1fxX8cdxX16xX3xX1f9xX85xX2xX87xX178xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX1dxX21xX82xX3xXbxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX12xX0xXdxX16xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8exX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX21xXexX1xX1b7xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1b7xX3xX1c8xX2xX85xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b7xX6axX6axXdxX178xX16fxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX178xX10axX1fxX6axX1fxX10xX1b2xX7xX6axX2xX87xX1f2xX1b9xX6axX2xX1f2xX1c8xX21xX1f9xX2xX1b9xX1bbxX1f2xX85xX210xXexX210xX85xX1c8xX204xX1bbxX5xX85xX178xX209xXbxX29xX20cxX4bxX9xX1f9xX87xX1f2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX1fxX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xX60xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxX1dxX1fxXaxX12x110d3xX82xX3xX10axXdxX125xX1fxX3xX188xX6xX1fxX3xX8axX1xX15xXbxX3xX4xX1xX390xX3xX62xXa4xX7fxXa6xX3xXexXa9xX1fxX1xX36xX3xXexX1xX1exX1fxX1xX3xX10axXdxX125xX1fxX3xXa4xX1dxX1exX1fxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX7fxX29xX30xX82xXb1xX1fxX3xXcxX4bxXcbxX1fxX29xX3xX7fxX1xXdxX23xX30xX3xX51xX102xX3xX1fxX29xX1xX93xX1b7xX3xX0xX10xX16xX12xX8exX5e2xX1fxX3xX51xX15xX1fxX1xX3xX29xXdxX15xX3xX4xX47xX3xXexX1xXebxX3xX51xX99xX433xX4xX3xX1fxX1xXb9xX1fxX29xX3xX16fxX52xXexX3xX4xX3a2xXbxX36xX3xX10axX99xX420xX1fxX29xX3xX16xX6e6xX4xX3xXexX4bxX1dxX1fxX29xX3xX2fxX30xX15xX3xXexX4bxXc3xX1fxX1xX3xXexX1xXa0xX4xX3xX1xXdxX23xX1fxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX3f1xX1fxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX30xX3a2xXexX3xX10axX102xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX10axX1exX3xX16fxX31xX1dxX3xX10axX23xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX0xX6axX10xX16xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX1dxX21xX82xXaxX12xX5c4xX390xXexX3xX5xX30xX3a2xX1fxX3xX4xX30xXc7xX4xX3xX1xXcbxXbxX36xX3xX8axX1xX8cxX3xX8exX1xX90xX3xXexX93xX4xX1xX3xXcxX1xX99xX9axX1fxX29xX3xXexX4bxXa0xX4xX3xX62xXa4xX7fxXa6xX3xXexXa9xX1fxX1xX3xX7fxX29xX30xX82xXb1xX1fxX3xXcxX1xX93xX3xX7fxXb9xX3xXbbxX3xX1fxX1xX52xX1fxX3xX16xX394xX1fxX1xX36xX3xX51xXebxX3xX4xX30xXc7xX4xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX1xX30xX82xX125xX1fxX3xX51xX102xX3xX51xX394xXexX3xX1xXdxX23xX30xX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX6xX1dxX36xX3xX82xX125xX30xX3xX4xX5e2xX30xX3xXexX1xX1exX1fxX1xX3xX10axXdxX125xX1fxX3xX51xX1dxX1exX1fxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX7xX6e6xXbxX3xX1bdxX390xXbxX3xX4xX27xX1fxX29xX3xX10axXdxX23xX4xX36xX3xXexX3f1xX4xX1xX3xX4xXa0xX4xX3xXexX1xX6xX16xX3xX29xXdxX6xX3xX51xX5e2xX82xX3xX51xX90xX3xX10axX1exX3xX1fxX29xX1xXdxX125xX1fxX3xX4xX3e2xX30xX3xX38xc9eexX3xXexX1exXdxX3xX5xXdxX23xX30xX3xX4xX8cxX3xX5xXdxX125xX1fxX3xX2fxX30xX6xX1fxX178xX3xXa4xXefxXdxX3xX10axX420xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX51xX106xX1fxX3xX10axX93xX36xX3xX51xX93xX6xX3xXbxX1xX99xX106xX1fxX29xX3xX4xX1xX93xX30xX3xX7xXa0xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX5e2xX1fxX3xX1bdxX56xX82xX3xX21xXa0xX1fxX29xX3xX16fxX15xX1dxX3xX4xX15xX1dxX36xX3xX16fxXdxXebxX30xX3xX16xe763xX30xX3xX51xX31xX16xX3xX16fxX31xX1dxX3xX51xX5e2xX82xX3xX51xX90xX3xX1fxXc7xXdxX3xX21xX30xX1fxX29xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX51xX102xX3xX4xX99xX106xX1fxX29xX3xX10axX1exX3xXexX1xX9axXdxX3xX29xXdxX6xX1fxX3xX82xX125xX30xX3xX4xX5e2xX30xX178xX0xX6axXbxX12xX0xX21xXdxX10axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX4bxX10xX5xX6xXexX10xX21xXaxX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9caxXexX1xX30xX16xX16fxX9caxX6xX1fxX21xX9caxX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX188xXa25xX62xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xX3xX29xX8cxXbxX3xX35xX3xX4xX106xX3xX4xX52xX30xX36xX3xXexX3dexX3xX4xX1xX3e2xX4xX3xX10axX1exX3xX1xX1dxX394xXexX3xX51xXc7xX1fxX29xX3xX4xX90xX6xX3xX4xX1xX3f1xX1fxX1xX3xX2fxX30xX82xX102xX1fxX3xX51xX93xX6xX3xXbxX1xX99xX106xX1fxX29xXaxX3xX1xX4bxX10xc60cxX9xXaxX6axX4xX1xXdxX1fxX1xX9caxXexX4bxXdxX6axX21xX16fxX2fxX1xX9caxX1xX6xX9caxXexXdxX1fxX1xX9caxX29xX1dxXbxX9caxX82xX9caxX4xX1dxX9caxX4xX6xX30xX9caxXexX1dxX9caxX4xX1xX30xX4xX9caxX10axX6xX9caxX1xX1dxX6xXexX9caxX21xX1dxX1fxX29xX9caxX4xX30xX6xX9caxX4xX1xXdxX1fxX1xX9caxX2fxX30xX82xX10xX1fxX9caxX21xXdxX6xX9caxXbxX1xX30xX1dxX1fxX29xX6axX2xX204xX1c8xX85xX1f9xX210xX178xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX29xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX6axX16xX10xX21xXdxX6xX6axX2xX1f9xX85xX6axX1fxX10xX1b2xX7xX6axX2xX87xX1f9xX1f2xX6axX2xX85xX1b9xX21xX2xX2xX1c8xX1f2xX2xX85xX1bbxXexX1bbxX210xX1f2xX1c8xX1b9xX5xX85xX178xX209xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX1fxX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xX60xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX21xXdxX10axX12xX0xX7xXexX4bxX1dxX1fxX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX188xXa25xX62xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xX3xX29xX8cxXbxX3xX35xX3xX4xX106xX3xX4xX52xX30xX36xX3xXexX3dexX3xX4xX1xX3e2xX4xX3xX10axX1exX3xX1xX1dxX394xXexX3xX51xXc7xX1fxX29xX3xX4xX90xX6xX3xX4xX1xX3f1xX1fxX1xX3xX2fxX30xX82xX102xX1fxX3xX51xX93xX6xX3xXbxX1xX99xX106xX1fxX29xXaxX3xX1xX4bxX10xX16baxX9xXaxX6axX4xX1xXdxX1fxX1xX9caxXexX4bxXdxX6axX21xX16fxX2fxX1xX9caxX1xX6xX9caxXexXdxX1fxX1xX9caxX29xX1dxXbxX9caxX82xX9caxX4xX1dxX9caxX4xX6xX30xX9caxXexX1dxX9caxX4xX1xX30xX4xX9caxX10axX6xX9caxX1xX1dxX6xXexX9caxX21xX1dxX1fxX29xX9caxX4xX30xX6xX9caxX4xX1xXdxX1fxX1xX9caxX2fxX30xX82xX10xX1fxX9caxX21xXdxX6xX9caxXbxX1xX30xX1dxX1fxX29xX6axX2xX204xX1c8xX85xX1f9xX210xX178xX1xXexX16xXaxX12xXa4xX188xXa25xX62xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xX3xX29xX8cxXbxX3xX35xX3xX4xX106xX3xX4xX52xX30xX36xX3xXexX3dexX3xX4xX1xX3e2xX4xX3xX10axX1exX3xX1xX1dxX394xXexX3xX51xXc7xX1fxX29xX3xX4xX90xX6xX3xX4xX1xX3f1xX1fxX1xX3xX2fxX30xX82xX102xX1fxX3xX51xX93xX6xX3xXbxX1xX99xX106xX1fxX29xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX4bxX1dxX1fxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xXbf1xX15xX1fxX29xX3xX1fxX6xX82xX3x10815xX2xX85xX6axX1b9x10d40xX36xX3xXa4xX394xXdxX3xX16fxXdxXebxX30xX3xXcxX4bxX5e2xX1fxX3xXa4xXc3xX1fxX1xX3xX13xXdxX6xX3xX9caxX3xX13a0xX82xX3xX10axXdxX125xX1fxX3xX13a0xX82xX3xX16fxX6xX1fxX3xX8axX1xX15xXbxX3xX5xX30xX3a2xXexX3xX4xX90xX6xX3xXa25xX30xXefxX4xX3xX1xXc7xXdxX36xX3xX188xX3f1xX3xXexX1xX99xX3xX1xX30xX82xX23xX1fxX3xX90xX82xX3xX5c4xX1270xX3xdac5xX1fxX1xX3xX51xX394xXdxX3xX21xXdxX23xX1fxX3xXa4xX1dxX1exX1fxX3xXa4xX188xXa25xX62xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xX3xX29xX8cxXbxX3xX35xX3xXexX1xX31xX1dxX3xX5xX30xX3a2xX1fxX3xXexX394xXdxX3xX1xXc7xXdxX3xXexX4bxX99xX9axX1fxX29xX3xX10axX102xX3xX21xXa0xX3xX15xX1fxX3x8b1cxX30xX3a2xXexX3xX7xX44xX6xX3xX51xX3dexXdxX36xX3xX16fxX3dexX3xX7xX30xX1fxX29xX3xX16xXc7xXexX3xX7xXefxX3xX51xXdxX102xX30xX3xX4xX90xX6xX3xX1995xX30xX3a2xXexX3xXcxX3dexX3xX4xX1xX3e2xX4xX3xX8exX1xX3f1xX1fxX1xX3xXbxX1xX90xX3xX10axX1exX3xX1995xX30xX3a2xXexX3xXcxX3dexX3xX4xX1xX3e2xX4xX3xX4xX1xX3f1xX1fxX1xX3xX2fxX30xX82xX102xX1fxX3xX51xX93xX6xX3xXbxX1xX99xX106xX1fxX29xX178xX0xX6axXbxX12xX0xX6axX21xXdxX10axX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX3dexXdxX3xX16xX420xXdxX36xX3xX1fxX56xX1fxX29xX3xX4xX6xX1dxX3xX4xX1xX52xXexX3xX5xX99xX433xX1fxX29xX3xX38xX1270xX3xX1xXcbxXbxX3xX62xXc7xXdxX3xX51xX6c8xX1fxX29xX3xX1fxX1xX56xX1fxX3xX21xX56xX1fxX3xXexXa9xX1fxX1xXaxX3xX1xX4bxX10xX16baxX9xXaxX6axX4xX1xXdxX1fxX1xX9caxXexX4bxXdxX6axX21xX1dxXdxX9caxX16xX1dxXdxX9caxX1fxX6xX1fxX29xX9caxX4xX6xX1dxX9caxX4xX1xX6xXexX9caxX5xX30xX1dxX1fxX29xX9caxX38xX82xX9caxX1xX1dxXbxX9caxX1xX1dxXdxX9caxX21xX1dxX1fxX29xX9caxX1fxX1xX6xX1fxX9caxX21xX6xX1fxX9caxXexXdxX1fxX1xX6axX2xX1c8xX204xX87xX85xX210xX178xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX29xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX6axX16xX10xX21xXdxX6xX6axX2xX1f9xX85xX6axX1fxX10xX1b2xX7xX6axX2xX210xX85xX1c8xX6axX204xX204xX21xX1f9xX2xX210xX2xX1b9xX1f2xX1c8xXexX1bbxX87xX1b9xX210xX5xX2xX178xX209xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xXexX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX1fxX3xX4xX27xX1fxX29xX3xXexX15xX4xX3xX2fxX30xX31xX1fxX3xX5xX35xX36xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX36xX3xX7xX44xX3xX21xX47xX1fxX29xX3xX4bxX4cxX1fxX29xX36xX3xX51xX52xXexX3xX5xX56xX16xX3xX1fxX29xX1xXdxX23xXbxX3xX60xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX21xXdxX10axX12xX0xX7xXexX4bxX1dxX1fxX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX3dexXdxX3xX16xX420xXdxX36xX3xX1fxX56xX1fxX29xX3xX4xX6xX1dxX3xX4xX1xX52xXexX3xX5xX99xX433xX1fxX29xX3xX38xX1270xX3xX1xXcbxXbxX3xX62xXc7xXdxX3xX51xX6c8xX1fxX29xX3xX1fxX1xX56xX1fxX3xX21xX56xX1fxX3xXexXa9xX1fxX1xXaxX3xX1xX4bxX10xX16baxX9xXaxX6axX4xX1xXdxX1fxX1xX9caxXexX4bxXdxX6axX21xX1dxXdxX9caxX16xX1dxXdxX9caxX1fxX6xX1fxX29xX9caxX4xX6xX1dxX9caxX4xX1xX6xXexX9caxX5xX30xX1dxX1fxX29xX9caxX38xX82xX9caxX1xX1dxXbxX9caxX1xX1dxXdxX9caxX21xX1dxX1fxX29xX9caxX1fxX1xX6xX1fxX9caxX21xX6xX1fxX9caxXexXdxX1fxX1xX6axX2xX1c8xX204xX87xX85xX210xX178xX1xXexX16xXaxX12xXa4xX3dexXdxX3xX16xX420xXdxX36xX3xX1fxX56xX1fxX29xX3xX4xX6xX1dxX3xX4xX1xX52xXexX3xX5xX99xX433xX1fxX29xX3xX38xX1270xX3xX1xXcbxXbxX3xX62xXc7xXdxX3xX51xX6c8xX1fxX29xX3xX1fxX1xX56xX1fxX3xX21xX56xX1fxX3xXexXa9xX1fxX1xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX4bxX1dxX1fxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xXa4xX8cxX3xX5xX1exX3xX4xX1xX90xX3xX51xX102xX3xX1xXc7xXdxX3xX1fxX29xX1xX93xX3xX29xXdxX6xX1dxX3xX16fxX6xX1fxX3xX62xXa4xX7fxXa6xX3xX4xX15xX4xX3xXexXa9xX1fxX1xX3xX188xX6e6xX4xX3xXcxX4bxX30xX1fxX29xX3xX16fxXc7xX3xX5xX5e2xX1fxX3xXexX1xX3e2xX3xX16fxX6xX3xX1fxX1xXdxX23xX16xX3xX38xX1270xX3xX1f9xX85xX2xX1b9xX3xX9caxX3xX1f9xX85xX1f9xX2xX36xX3xX21xXdxXb1xX1fxX3xX4bxX6xX3xX7xX15xX1fxX29xX3xX1fxX6xX82xX3xX18f3xX1f9xX1f2xX6axX2xX18f8xX3xXexX394xXdxX3xXexX1xX1exX1fxX1xX3xXbxX1xXefxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX62xX8cxX6xX178xX3xXa4xX1dxX1exX1fxX3xX51xX394xXdxX3xX16fxXdxXebxX30xX3xX62xXa4xX7fxXa6xX3xXexXa9xX1fxX1xX3xX62xX1exX3xXcxX66xX1fxX1xX3xX21xX1dxX3xX188xX3f1xX3xXexX1xX99xX3xXcxXa9xX1fxX1xX3xX90xX82xX36xX3xX8exX1xX90xX3xXexX93xX4xX1xX3xX62xXa4xX7fxXa6xX3xXexXa9xX1fxX1xX3xX1995xX125xX3xXa4xXc3xX1fxX1xX3xXbf1xX106xX1fxX3xX21xX15e4xX1fxX3xX51xX5e2xX30xX178xX0xX6axXbxX12xX0xX6axX21xXdxX10axX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX6axX30xX5xX12xX0xX21xXdxX10axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4bxXaxX12xX0xX6axX21xXdxX10axX12xX0xX6axX21xXdxX10axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX194exX30xXexX1xX1dxX4bxXaxX12xX1995xX125xX3xXcxX4bxX6xX1fxX29xX0xX6axXbxX12
Lê Trang