Tới thăm 10 đất nước hạnh phúc nhất thế giới
Dưới đây là 10 đất nước hạnh phúc nhất thế giới năm 2019 theo báo cáo của Liên Hợp Quốc
e205x15c6ex15809x11f2cx15149x1494exf9f6x12508x12beaxX7xf896x14164x142e9x15bc7x10117x10c28xX5x1120exXax14f4bxXcx163dbxXdxX3xXexX1x15f61x12c13xX3xX2xeb49xX3x13327x1179fxXexX3x13184x152fdxX14xX4xX3xX1x10f4fxX23xX1xX3xXbxX1x11432xX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1x1016bxX3x10821xXdxX14xXdxX0x13267xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxea7bxX10xX6x163d9xXaxX12x10757xX24xX14xXdxX3xX1fx1432fx10c12xX3xX5xfd8cxX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX23xX19xX1axX3xe90bxX1dxX2xe5aexX3xXexX1xX10x13876xX3x13ba5x14b17xX91xX3xX4xX94xX91xX3xX4xf941xX6xX3xf326xXdx15675xX23xX3xX4fx14a71xXbxX3xf147xefcfx129e2xX4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15930xX10xX23xXexX10x12880xXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xecc4xXbxX1xX91xXexX91xX3xXdxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXax11cb5xXdxX52xXexX1x14c34xX3xe9f2xX89xX1dxXbx15673x10605xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexXeexX3x14e3axX1dx1359exXbxXf4xXf5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX1xeb46xX23xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX40xX40xXdx13a4fxX93xX6xX91xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxf083xX23xX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX89x11d1fxX40xX2xX1dxXf0xX52xX2xX2xXffxXffxXffxXffxe800xXex12afbxX16fxX16dxX8cxX5xX2xX14bx1230axXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX52xX6xXexX6xXd2xXbxX1xX91xXexX91xXd2xX91xXc0xXdxX3bxXdxX23xX6xX5xXd2xX7xXc0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXeexX40xX40xXdxX1axX6xX3bxX10xX7xX14bxX156xX91xX156xX14bxX156xX23xX40xXa9xXbxX5xX91xX6xX52xX10xX52xX40x130f6xXc0xX93xXf0xX7xX5xX16fxX1xXc0xXe9xXa9xX5xX5cxXf0xXa9x151bbxX156xX10xXa9xX1e6xX3bxX40xX89xX1dxX2xX8cx109c8xX1dxX161xX200xX1dxX101xX40xX2xX200x1590axffcex1297bx13d25xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX91xX23xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXd2xX6xX5xXdxX3bxX23xXeexX3xX176xXa9xX7xXexXdx1640axX5cxXf5xXaxX12xXcxX1x10afbxX5cxX3x12698x12b3fxX14bxX3x10151xX1x155c7xX3xXexX1xX19xX1axX3xXexX1xX5fxX23xX1xX3xXbxX1xXaaxX3xX9fxXa9xX4xX10xXc0xX23xX10xX3xX156xX5fxX91xX3xX4xXa9xXaaxXdxX3xX1ax100d9xX6xX3xX1fx1131bxX23xX3bx13bd9xX3xXexX1xX6xX1axX3xX3bxXdxX6xX3xX5x14284xX3xX1x12d6exXdxX3xX7xX27cxXdxX3xX1fxX28exX23xX3bxX3xX156xX14xXdxX3xX4xX94xX4xX3xX93xXa9xfafcxXdxX3xX1x10b17xX6xX3xX23xX1xX29xX4xX27fxX3xXexXc0xXdx12b6fxX23xX3xX5x13e7exX1axX3xX1fx10e50xX23xX3xX5x10760xX23xX3bxX27fxX3xX52xXdxX28bxXa9xX3xX1xX5fxX23xX1xX3xX156xX5fxX3xX23xX1xXdx10beaxXa9xX3xX1xX13cxX23xX1xX3xXexX1x14391xX4xX3xX156xXa9xXdxX3xX4xX1x132c5xXdxX3xX1e6xX1xX94xX4xX14bxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xXd2xXbxX1xX91xXexX91xX3xXdxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX52xXexX1xXeexX3xXf0xX89xX1dxXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexXeexX3xXffxX1dxX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX1xX13cxX23xX1xX3xX89xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX14bxX93xX6xX91xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxX156xX23xX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX89xX161xX40xX2xX1dxXf0xX52xX2xX2xXffxXffxXffxXffxX16dxXexX161xX2xX8cxX8cxX5xX89xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX52xX6xXexX6xXd2xXbxX1xX91xXexX91xXd2xX91xXc0xXdxX3bxXdxX23xX6xX5xXd2xX7xXc0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXeexX40xX40xXdxX1axX6xX3bxX10xX7xX14bxX156xX91xX156xX14bxX156xX23xX40xXa9xXbxX5xX91xX6xX52xX10xX52xX40xX1e6xXc0xX93xXf0xX7xX5xX16fxX1xXc0xXe9xXa9xX5xX5cxXf0xXa9xX1f5xX156xX10xXa9xX1e6xX3bxX40xX89xX1dxX2xX8cxX200xX1dxX161xX200xX1dxX101xX40xX89xX200xX253x15636xX44ex135d9xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX91xX23xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXd2xX6xX5xXdxX3bxX23xXeexX3xX176xXa9xX7xXexXdxX245xX5cxXf5xXaxX12x16149xX4xX10xX5xX6xX23xX52xX14bxX3xf19dx15bd0xX1axX3x11443xX3xX156xX278xX23xX3bxX3xX4xX6xX91xX3xX23xX3bxXa9xX5cxXa1xX23xX3xX4xX9cxX6xX3xX48exX4xX10xX5xX6xX23xX52xX27fxX3xX9fxX6xX23xX52xX1axX6xX23xX23xX6xX5xX6xXa9xX3bxX6xXc0xX3xX23xX2a4xXdxX3xXexXdxX39xX23xX3bxX3xX156xX14xXdxX3xX23xX1xfe50xX23xX3bxX3xX4xX91xX23xX3xX1fxX24x1674dxX23xX3bxX3xX1axX2a8xX23xX3xX1fxXdxX3xX93xX28exX14bxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xXd2xXbxX1xX91xXexX91xX3xXdxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX52xXexX1xXeexX3xXf0xX89xX1dxXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexXeexX3xXffxX1dxX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX1xX13cxX23xX1xX3xX101xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX14bxX93xX6xX91xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxX156xX23xX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX89xX161xX40xX2xX1dxXf0xX52xX2xX2xXffxXffxXffxXffxX16dxXexX2xX101xX89xX161xX5xX101xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX52xX6xXexX6xXd2xXbxX1xX91xXexX91xXd2xX91xXc0xXdxX3bxXdxX23xX6xX5xXd2xX7xXc0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXeexX40xX40xXdxX1axX6xX3bxX10xX7xX14bxX156xX91xX156xX14bxX156xX23xX40xXa9xXbxX5xX91xX6xX52xX10xX52xX40xX1e6xXc0xX93xXf0xX7xX5xX16fxX1xXc0xXe9xXa9xX5xX5cxXf0xXa9xX1f5xX156xX10xXa9xX1e6xX3bxX40xX89xX1dxX2xX8cxX200xX1dxX161xX200xX1dxX101xX40xX101xX200xX450xf8caxe361xX55xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX91xX23xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXd2xX6xX5xXdxX3bxX23xXeexX3xX176xXa9xX7xXexXdxX245xX5cxXf5xXaxX12x12107xX6xX23xX3xfe06xX29xX4xX1xX14bxX3xXcxX1xX5fxX23xX1xX3xXbxX1xXaaxX3xX20bxX6xXc0xX1xXa9xX7xX3xX4xX9cxX6xX3xX690xX6xX23xX3xX694xX29xX4xX1xX3xXexX1xX24xX4e4xX23xX3bxX3xXf4xXa9xX5cxXa1xX23xX3xX1fxX24xXa5xX4xX3xXf4xX39xXbxX3xX1xX29xX23xX3bxX3xXexXc0xX91xX23xX3bxX3xX7xXaaxX3xX4xX94xX4xX3xXexX1xX5fxX23xX1xX3xXbxX1xXaaxX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX14bxX3xX690xX5bxX5cxX3xX4xfebfxX23xX3bxX3xX5xX5fxX3xX1axX28exXexX3xX1fxX27cxX3xXexX1x1104dxX3xXexXc0xeaeexX3xX156xX14xXdxX3xX2xX101xe7f8xX3xX52xX5bxX23xX3xX7xXaaxX3xX5xX5fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX156xXdxXa1xX23xX14bxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx137e0xX91xX52xX5cxX3xXbxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xXd2xXbxX1xX91xXexX91xX3xXdxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX52xXexX1xXeexX3xXf0xX89xX1dxXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexXeexX3xXffxX1dxX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX1xX13cxX23xX1xX3xXffxXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX14bxX93xX6xX91xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxX156xX23xX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX89xX161xX40xX2xX1dxXf0xX52xX2xX2xXffxXffxXffxXffxX16dxXexXffxX161xX101xX16fxX5xXffxX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX52xX6xXexX6xXd2xXbxX1xX91xXexX91xXd2xX91xXc0xXdxX3bxXdxX23xX6xX5xXd2xX7xXc0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXeexX40xX40xXdxX1axX6xX3bxX10xX7xX14bxX156xX91xX156xX14bxX156xX23xX40xXa9xXbxX5xX91xX6xX52xX10xX52xX40xX1e6xXc0xX93xXf0xX7xX5xX16fxX1xXc0xXe9xXa9xX5xX5cxXf0xXa9xX1f5xX156xX10xXa9xX1e6xX3bxX40xX89xX1dxX2xX8cxX200xX1dxX161xX200xX1dxX101xX40xXffxX200xXa8xX44exX253xX9fxX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX91xX23xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXd2xX6xX5xXdxX3bxX23xXeexX3xX176xXa9xX7xXexXdxX245xX5cxXf5xXaxX12xX497xX6xX3x15292xX5cxX14bxX3xX450xXdx12c32xX4xX3xX1fxXdxX3xX93xX28exX3xX1fxX39xX23xX3xX1fx14dc4xX23xX1xX3xe39exXa9xX5xXbxXdxXexX3x12974xX91xX4xX1e6xX3xX1xX278xX23xX3bxX3xX156xX250xX3xX4xX9cxX6xX3xX497xX6xX3xX8e1xX5cxX3xX1axX20xXexX3x12aa4xXexX3xX23xX1xX20xXexX3xX1xX6xXdxX3xX3bxXdxX4e4xX3xX1fxX2c0xX23xX3bxX3xX1xX2c0xX27fxX3xX23xX1xX24xX23xX3bxX3xX1e6xX1xXdxX3xX93xX29xX23xX3xXexX14xXdxX3xX1fxX24xXa5xX4xX3xX1fxX5bxX5cxX27fxX3xX93xX29xX23xX3xX7x13518xX3xXexX1xX20xX5cxX3xX4xX1xXa9xX5cxX39xX23xX3xX1fxXdxX3xX4x13848xX4xX3xX1e6x112f0xX3xX3bxXdxX94xX3xXexXc0xX718xX14bxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX749xX91xX52xX5cxX3xXbxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xXd2xXbxX1xX91xXexX91xX3xXdxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX52xXexX1xXeexX3xXf0xX89xX1dxXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexXeexX3xXffxX1dxX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX1xX13cxX23xX1xX3xX16fxXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX14bxX93xX6xX91xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxX156xX23xX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX89xX161xX40xX2xX1dxXf0xX52xX2xX2xXffxXffxXffxXffxX16dxXexX101xX16fxX16dxX161xX5xX16fxX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX52xX6xXexX6xXd2xXbxX1xX91xXexX91xXd2xX91xXc0xXdxX3bxXdxX23xX6xX5xXd2xX7xXc0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXeexX40xX40xXdxX1axX6xX3bxX10xX7xX14bxX156xX91xX156xX14bxX156xX23xX40xXa9xXbxX5xX91xX6xX52xX10xX52xX40xX1e6xXc0xX93xXf0xX7xX5xX16fxX1xXc0xXe9xXa9xX5xX5cxXf0xXa9xX1f5xX156xX10xXa9xX1e6xX3bxX40xX89xX1dxX2xX8cxX200xX1dxX161xX200xX1dxX101xX40xX16fxX200xX650xX8f9xX900xX497xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX91xX23xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXd2xX6xX5xXdxX3bxX23xXeexX3xX176xXa9xX7xXexXdxX245xX5cxXf5xXaxX12xXbbxX6xX23xX6xX52xX6xX14bxX3xXbbxX27cxX23xX3bxX3xX156xXdxXa1xX23xX3x1312exXa9xXaaxX4xX3xX3bxXdxX6xX3xX497xX6xX1xX6xX23xX23xXdxX3xX156xX14xXdxX3xX4xX94xX4xX3xX4xX1xXa9xX5cxX39xX23xX3xX4xX6xX3xX23xX27cxX27fxX3xX1fxXdxX3xX93xX2bcxX3xX156xX5fxX3xX4xX1xX2bcxX91xX3xXexX1xXa9xX5cxX2d5xX23xX3xXexXc0xXa1xX23xX3xX52xX2a8xX23xX3bxX3xX7xX27cxX23xX3bxX3xX5xX24xXa5xX23xX3xXb2bxXa9xX6xX3xX4xX94xX4xX3xX156xX94xX4xX1xX3xX23xX2fxXdxX3xX5xX5fxX3xX1axX28exXexX3xXexXc0xX91xX23xX3bxX3xX23xX1xX4daxX23xX3bxX3xX1fxX718xX6xX3xX1fxXdxX2b4xX1axX3xX52xXa9xX3xX5xX718xX4xX1xX3xX23xX2a4xXdxX3xXexXdxX39xX23xX3bxX3xX23xX1xX20xXexX3xX4xX9cxX6xX3xXbbxX6xX23xX6xX52xX6xX14bxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX749xX91xX52xX5cxX3xXbxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xXd2xXbxX1xX91xXexX91xX3xXdxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX52xXexX1xXeexX3xXf0xX89xX1dxXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexXeexX3xXffxX1dxX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX1xX13cxX23xX1xX3xX16dxXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX14bxX93xX6xX91xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxX156xX23xX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX89xX161xX40xX2xX1dxXf0xX52xX2xX2xXffxXffxXffxXffxX16dxXexX8cxXffxX16fxX2xX5xX16dxX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX52xX6xXexX6xXd2xXbxX1xX91xXexX91xXd2xX91xXc0xXdxX3bxXdxX23xX6xX5xXd2xX7xXc0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXeexX40xX40xXdxX1axX6xX3bxX10xX7xX14bxX156xX91xX156xX14bxX156xX23xX40xXa9xXbxX5xX91xX6xX52xX10xX52xX40xX1e6xXc0xX93xXf0xX7xX5xX16fxX1xXc0xXe9xXa9xX5xX5cxXf0xXa9xX1f5xX156xX10xXa9xX1e6xX3bxX40xX89xX1dxX2xX8cxX200xX1dxX161xX200xX1dxX101xX40xX16dxX200xX694xX497xX4fxX650xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX91xX23xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXd2xX6xX5xXdxX3bxX23xXeexX3xX176xXa9xX7xXexXdxX245xX5cxXf5xXaxX12xX8f9xX1x10e8axX23xX3xX9fxX6xX23xX14bxX3xXbbxX27cxX23xX3bxX3xX156xXdxXa1xX23xX3xXb2bxXa9xXaaxX4xX3xX3bxXdxX6xX3xX900xXdxXdxX7xXdxXexXa9xX23xXexXa9xXc0xXdxX27fxX3xX23xX498xX1axX3xX3bxXd70xX23xX3xX8f9xX91xX7xXdxX91xX27fxX3xX1axXdxX2d5xX23xX3xX23xX6xX1axX3xX8f9xX1xXd70xX23xX3xX9fxX6xX23xX27fxX3xXexXc0xX27cxX23xX3bxX3xX3bxXdxXaaxX23xX3bxX3xX23xX1xX24xX3xX1axX28exXexX3xX1e6xX1xXa9xX3xXc0x134fbxX23xX3bxX3xX23xX3bxX24xX4e4xXdxX3xXexXa9xX5cxX39xXexX14bxX3xX690xX718xX6xX3xX1xX13cxX23xX1xX3xX1e6xX1x1069axX3xX1e6xX1xX19xX23xX3xX156xX5fxX3xX1axX278xX6xX3xX1fxX27cxX23xX3bxX3xX1fx10470xX4xX3xX93xXdxX8e7xXexX3xX1e6xX1x12b8bxX4xX3xX23xX3bxX1xXdxX8e7xXexX27fxX3xX156xX13cxX3xX156xfee8xX5cxX27fxX3xX4xX1xX8f5xX3xX23xX1xX4daxX23xX3bxX3xX23xX3bxX24xX4e4xXdxX3xX4xXdf0xX3xX1e6xXdxX23xX1xX3xX23xX3bxX1xXdxX8e7xX1axX3xX1axX14xXdxX3xX23xXa1xX23xX3xXexX14xXdxX3xX1fxX5bxX5cxX14bxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX749xX91xX52xX5cxX3xXbxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xXd2xXbxX1xX91xXexX91xX3xXdxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX52xXexX1xXeexX3xXf0xX89xX1dxXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexXeexX3xXffxX1dxX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX1xX13cxX23xX1xX3xX161xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX14bxX93xX6xX91xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxX156xX23xX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX89xX161xX40xX2xX1dxXf0xX52xX2xX2xXffxXffxXffxXffxX16dxXexX16dxX2xX5xX161xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX52xX6xXexX6xXd2xXbxX1xX91xXexX91xXd2xX91xXc0xXdxX3bxXdxX23xX6xX5xXd2xX7xXc0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXeexX40xX40xXdxX1axX6xX3bxX10xX7xX14bxX156xX91xX156xX14bxX156xX23xX40xXa9xXbxX5xX91xX6xX52xX10xX52xX40xX1e6xXc0xX93xXf0xX7xX5xX16fxX1xXc0xXe9xXa9xX5xX5cxXf0xXa9xX1f5xX156xX10xXa9xX1e6xX3bxX40xX89xX1dxX2xX8cxX200xX1dxX161xX200xX1dxX101xX40xX161xX200xX44exX497xX9fxX497xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX91xX23xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXd2xX6xX5xXdxX3bxX23xXeexX3xX176xXa9xX7xXexXdxX245xX5cxXf5xXaxX12xX4fxX5fxX3xX9fxX6xX23xX14bxX3xX497xX2a4xXdxX3xXexXdxX39xX23xX3bxX3xX156xX14xXdxX3xX23xX1xX4daxX23xX3bxX3xX1e6xXa1xX23xX1xX3xX1fxX5fxX91xX3xX4xX1xX29xX5cxX3xXb2bxXa9xX6xX3xX23xX1xXdxX2d5xXa9xX3xX4xX91xX23xX3xX1fxX24xX4e4xX23xX3bxX3xX156xX5fxX3xX4xX94xX4xX3xXexX2a8xX6xX3xX23xX1xX5fxX3xX4xX2a4xX3xX1e6xX91bxX23xX1xX3xXexXa9xX5cxX8e7xXexX3xX1fxfa83xXbxX14bxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX749xX91xX52xX5cxX3xXbxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xXd2xXbxX1xX91xXexX91xX3xXdxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX52xXexX1xXeexX3xXf0xX89xX1dxXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexXeexX3xXffxX1dxX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX1xX13cxX23xX1xX3xXf0xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX14bxX93xX6xX91xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxX156xX23xX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX89xX161xX40xX2xX1dxXf0xX52xX2xX2xXffxXffxXffxXffxX16dxXexX161xX16fxX2xXffxX5xXf0xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX52xX6xXexX6xXd2xXbxX1xX91xXexX91xXd2xX91xXc0xXdxX3bxXdxX23xX6xX5xXd2xX7xXc0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXeexX40xX40xXdxX1axX6xX3bxX10xX7xX14bxX156xX91xX156xX14bxX156xX23xX40xXa9xXbxX5xX91xX6xX52xX10xX52xX40xX1e6xXc0xX93xXf0xX7xX5xX16fxX1xXc0xXe9xXa9xX5xX5cxXf0xXa9xX1f5xX156xX10xXa9xX1e6xX3bxX40xX89xX1dxX2xX8cxX200xX1dxX161xX200xX1dxX101xX40xXf0xX200xX44exX253xX4fxXa8xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX91xX23xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXd2xX6xX5xXdxX3bxX23xXeexX3xX176xXa9xX7xXexXdxX245xX5cxXf5xXaxX12xXcxX1xX24cxX5cxX3xX690xXdxX2b4xX23xX14bxX3xXcxX1xX5fxX23xX1xX3xXbxX1xXaaxX3xX93xXa1xX23xX3xX93xX4e4xX3xX93xXdxX2b4xX23xX3xX694xX6xXc0xX7xXexXc0xX6xX23xX52xX3xX5xX5fxX3xX1axX28exXexX3xX1fxXdxX2b4xX1axX3xX1fxX39xX23xX3xX23xX2a4xXdxX3xXexXdxX39xX23xX3bxX3xX156xX5fxX3xX5xX5fxX3xX23xX2e8xXdxX3xXexX2a4xX3xX4xX1xX2dfxX4xX3xX694xX6xXexX4xX1xX3xXbbxXa9xXbxX27fxX3xX1axX28exXexX3xX7xX967xX3xX1e6xXdxX8e7xX23xX3xXexX1xXa9xX3xX1xX2fxXexX3xX4xX94xX4xX3xXexX1xX9cxX5cxX3xXexX1xX9cxX3xX3bxXdx133cfxXdxX3xX23xX1xX20xXexX3xXexXdd4xX3xX1e6xX1xXe0exXbxX3xX23xX2e8xXdxX3xXexXc0xXa1xX23xX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX14bxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX749xX91xX52xX5cxX3xXbxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xXd2xXbxX1xX91xXexX91xX3xXdxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX52xXexX1xXeexX3xXf0xX89xX1dxXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexXeexX3xXffxX1dxX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX1xX13cxX23xX1xX3xX8cxXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX14bxX93xX6xX91xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxX156xX23xX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX89xX161xX40xX2xX1dxXf0xX52xX2xX2xXffxXffxXffxXffxX16dxXexX2xX2xX16fxX1dxX5xX8cxX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX52xX6xXexX6xXd2xXbxX1xX91xXexX91xXd2xX91xXc0xXdxX3bxXdxX23xX6xX5xXd2xX7xXc0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXeexX40xX40xXdxX1axX6xX3bxX10xX7xX14bxX156xX91xX156xX14bxX156xX23xX40xXa9xXbxX5xX91xX6xX52xX10xX52xX40xX1e6xXc0xX93xXf0xX7xX5xX16fxX1xXc0xXe9xXa9xX5xX5cxXf0xXa9xX1f5xX156xX10xXa9xX1e6xX3bxX40xX89xX1dxX2xX8cxX200xX1dxX161xX200xX1dxX101xX40xX8cxX200xX55xX694xXcxX8e1xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX91xX23xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXd2xX6xX5xXdxX3bxX23xXeexX3xX176xXa9xX7xXexXdxX245xX5cxXf5xXaxX12xX497xX10xXe9xX3x1271fxX10xX6xX5xX6xX23xX52xX14bxX3xXcxX91xX23xX3bxX6xXc0xXdxXc0xX91xX3xX5xX5fxX3xX4xX27cxX23xX3bxX3xX156xXdxXa1xX23xX3xXb2bxXa9xXaaxX4xX3xX3bxXdxX6xX3xX5xX5bxXa9xX3xX1fxX4e4xXdxX3xX23xX1xX20xXexX3xX49bxX3xX497xX10xXe9xX3xX1444xX10xX6xX5xX6xX23xX52xX3xX156xX5fxX3xX5xX5fxX3xX4xX27cxX23xX3bxX3xX156xXdxXa1xX23xX3xXb2bxXa9xXaaxX4xX3xX3bxXdxX6xX3xXexX1xX2dfxX3xXexX24xX3xX1fxX24xXa5xX4xX3xXexX1xX5fxX23xX1xX3xX5xXe1dxXbxX3xXexXc0xXa1xX23xX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX14bxX3xX690xX718xX6xX3xX1fxXdxX2b4xX1axX3xX23xX5fxX5cxX3xX4xX708xX23xX3bxX3xX5xX5fxX3xX55xXdxX3xX7xf74axX23xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX4xX9cxX6xX3xX8e1xX497x103ccxX24fxXbbxX20cxX3xX156xX5fxX3xXexX967xX3xX1xX5fxX91xX3xX1e6xX1xX27cxX23xX3bxX3xX4xX1xX8f5xX3xX4xXdf0xX3xX1axX28exXexX3xX1axX5fxX3xX5xX5fxX3xX93xX6xX3xX23xX3bx1329cxX23xX3xX23xX2fxXdxX3xX5x1635cxX6xX3xX1fxX6xX23xX3bxX3xX1xX91xX29xXexX3xX1fxX28exX23xX3bxX14bxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX749xX91xX52xX5cxX3xXbxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xXd2xXbxX1xX91xXexX91xX3xXdxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX52xXexX1xXeexX3xXf0xX89xX1dxXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexXeexX3xXffxX1dxX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX1xX13cxX23xX1xX3xX2xX1dxXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX14bxX93xX6xX91xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxX156xX23xX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX89xX161xX40xX2xX1dxXf0xX52xX2xX2xXffxXffxXffxXffxX16dxXexX101xX101xX8cxX16fxX5xX2xX1dxX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX52xX6xXexX6xXd2xXbxX1xX91xXexX91xXd2xX91xXc0xXdxX3bxXdxX23xX6xX5xXd2xX7xXc0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXeexX40xX40xXdxX1axX6xX3bxX10xX7xX14bxX156xX91xX156xX14bxX156xX23xX40xXa9xXbxX5xX91xX6xX52xX10xX52xX40xX1e6xXc0xX93xXf0xX7xX5xX16fxX1xXc0xXe9xXa9xX5xX5cxXf0xXa9xX1f5xX156xX10xXa9xX1e6xX3bxX40xX89xX1dxX2xX8cxX200xX1dxX161xX200xX1dxX101xX40xX2xX1dxX200xX450xXa8xX694xXa8xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX91xX23xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXd2xX6xX5xXdxX3bxX23xXeexX3xX176xXa9xX7xXexXdxX245xX5cxXf5xXaxX12xX20bxXa9xX7xXexXc0xX6xX5xXdxX6xX14bxX3xX8e1xX5xXa9xXc0xXa9xX3xX1xX6xX5cxX3xX4xX2a8xX23xX3xX3bxX151cxXdxX3xX5xX5fxX3xX20bxX5cxX10xXc0xX7xX3xX900xX91xX4xX1e6xX27fxX3xX23xX498xX1axX3xX49bxX3xX1axXdxX2d5xX23xX3xXexXc0xXa9xX23xX3bxX3xX20bxXa9xX7xXexXc0xX6xX5xXdxX6xX27fxX3xX4xX708xX23xX3bxX3xX5xX5fxX3xX55xXdxX3xX7xX14dfxX23xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX4xX9cxX6xX3xX8e1xX497xX14f1xX24fxXbbxX20cxX14bxX3xX497xX3bxX151cxX23xX3xX23xX2fxXdxX3xX1fxX94xX3xX23xX3bxXa9xX5cxXa1xX23xX3xX1e6xX1xXaaxXdxX3xX1e6xX1xX2a4xX23xX3bxX3xX5xX2c0xX3xX52xX24xX4e4xX23xX3bxX3xX23xX1xX24xX3xXexX1xX6xX5cxX3xX1fxX2a4xXdxX3xX1axX5fxXa9xX3xX7xXe0exX4xX3xX156xX5fxX91xX3xX4xX94xX4xX3xXexX1xX4e4xXdxX3xX1fxXdxX2b4xX1axX3xX1e6xX1xX94xX4xX3xX23xX1xX6xXa9xX3xXexXc0xX91xX23xX3bxX3xX23xX3bxX5fxX5cxX3xX156xX5fxX3xX23xX19xX1axX27fxX3xX1fxXe04xX4xX3xX93xXdxX8e7xXexX3xX5xX5fxX3xX156xX5fxX91xX3xX5xX2fxX4xX3xX93xX13cxX23xX1xX3xX1axXdxX23xX1xX3xX156xX5fxX3xX1xX91xX5fxX23xX3bxX3xX1xX27cxX23xX14bxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX12xX0xX7xXexXc0xX91xX23xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xXexX1xXa9xX1axX93xX3xX52xX1xXdxX52xX10xX3xXdxXbbxX10xX23xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX52xXexX1xXeexX3xXf0xX89xX1dxXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexXeexX3xX16fxXffxX161xXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeexX40xX40xXdxX14bxX93xX6xX91xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14bxX156xX23xX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX89xX161xX40xX2xX1dxXf0xX52xX2xX1dxX161xX16fxX8cxX2xX16dxXexX101xXffxX16fxX5xX2xXd2xXffxXd2xXb2bxX5cxX3bxX5xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xX7xXexXc0xX91xX23xX3bxX12xX0xX40xXbxX12xX0xX52xXdxX156xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xXc0xX10xX5xX6xXexX10xX52xXaxX12xX0xX7xXexXc0xX91xX23xX3bxX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxXa1xX23xX3xXb2bxXa9xX6xX23xXeexX0xX40xX7xXexXc0xX91xX23xX3bxX12xX0xXa9xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXd2xXexX1xXa9xX1axX93xXd2xX6xX23xX52xXd2xX7xX6xXbxX91xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX450xXdxX8e7xXexX3xX497xX6xX1axX3xX156xX5fxX91xX3xXexX91xXbxX3xX2xX1dxX3xX23xX24xX14xX4xX3xXexXaaxXexX3xX23xX1xX20xXexX3xX4xX1xX91xX3xX5xX6xX91xX3xX1fxX28exX23xX3bxX3xX23xX24xX14xX4xX3xX23xX3bxX91xX5fxXdxXaxX3xX1xXc0xX10xX245xX9xXaxX40xXf4xX6xXd2xX1xX91xXdxX40xX156xXdxX10xXexXd2xX23xX6xX1axXd2xX156xX6xX91xXd2xXexX91xXbxXd2xX2xX1dxXd2xX23xXa9xX91xX4xXd2xXexX91xXexXd2xX23xX1xX6xXexXd2xX4xX1xX91xXd2xX5xX6xX91xXd2xX52xX91xX23xX3bxXd2xX23xXa9xX91xX4xXd2xX23xX3bxX91xX6xXdxX40xX2xX161xX16fxX101xX2xX1dxX14bxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX40xX1axX10xX52xXdxX6xX40xX2xX89xX1dxX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX89xX16dxX40xX2xX1dxX16fxX52xXffxX2xXffxXffxX2xXffxX101xXexX2xXffxX101xXf0xX5xXf0xXd2xX2xXd2xX2xX16fxX16dxX89xX89xX2xX2xXf0xX1dxX8cxX161xX2xXffxX2xX1dxX2xX89xX2xX14bxXbxX23xX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX156xX12xX0xX7xXexXc0xX91xX23xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX450xXdxX8e7xXexX3xX497xX6xX1axX3xX156xX5fxX91xX3xXexX91xXbxX3xX2xX1dxX3xX23xX24xX14xX4xX3xXexXaaxXexX3xX23xX1xX20xXexX3xX4xX1xX91xX3xX5xX6xX91xX3xX1fxX28exX23xX3bxX3xX23xX24xX14xX4xX3xX23xX3bxX91xX5fxXdxXaxX3xX1xXc0xX10xX245xX9xXaxX40xXf4xX6xXd2xX1xX91xXdxX40xX156xXdxX10xXexXd2xX23xX6xX1axXd2xX156xX6xX91xXd2xXexX91xXbxXd2xX2xX1dxXd2xX23xXa9xX91xX4xXd2xXexX91xXexXd2xX23xX1xX6xXexXd2xX4xX1xX91xXd2xX5xX6xX91xXd2xX52xX91xX23xX3bxXd2xX23xXa9xX91xX4xXd2xX23xX3bxX91xX6xXdxX40xX2xX161xX16fxX101xX2xX1dxX14bxX1xXexX1axXaxX12xX450xXdxX8e7xXexX3xX497xX6xX1axX3xX156xX5fxX91xX3xXexX91xXbxX3xX2xX1dxX3xX23xX24xX14xX4xX3xXexXaaxXexX3xX23xX1xX20xXexX3xX4xX1xX91xX3xX5xX6xX91xX3xX1fxX28exX23xX3bxX3xX23xX24xX14xX4xX3xX23xX3bxX91xX5fxXdxX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexXc0xX91xX23xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xXcxX1xX24cxX5cxX3xX24fxfabcxX3xX1fxX2b8xX3xX156xX24xXa5xXexX3xXb2bxXa9xX6xX3xX24fxXdxX23xX3bxX6xXbxX91xXc0xX10xX3xX1fxX2b4xX3xXexXc0xX49bxX3xXexX1xX5fxX23xX1xX3xXb2bxXa9xXaaxX4xX3xX3bxXdxX6xX3xX4xXdf0xX3xX4xX1xX20xXexX3xX5xX24xXa5xX23xX3bxX3xX4xXa9xX28exX4xX3xX7xXaaxX23xX3bxX3xX156xX5fxX3xX4xX27cxX23xX3bxX3xX156xXdxX8e7xX4xX3xXexXaaxXexX3xX23xX1xX20xXexX3xX4xX1xX91xX3xX5xX6xX91xX3xX1fxX28exX23xX3bxX3xX23xX24xX14xX4xX3xX23xX3bxX91xX5fxXdxX3xXd2xX3xX1xX2b8xX23xX3bxX3xXexXdxX23xX3xX749xX5xX91xX91xX1axX93xX10xXc0xX3bxX3xX52x1522axX23xX3xX1axX28exXexX3xX93xX94xX91xX3xX4xX94xX91xX3xX156xXdd4xX6xX3xX1fxX24xXa5xX4xX3xX4xX27cxX23xX3bxX3xX93xXaaxX3xX4xX9cxX6xX3xX23xX3bxX5bxX23xX3xX1xX5fxX23xX3bxX3xX4fxX24fxX749xXbbxX3xX4xX1xX91xX3xX1xX6xX5cxX14bxX3xX450xXdxX8e7xXexX3xX497xX6xX1axX3xX4xX1xXdxX39xX1axX3xX156xX718xX3xXexXc0xX91bxX3xXexX1xX2dfxX3xX2xX1dxX3xXexXc0xX91xX23xX3bxX3xXf4xX39xXbxX3xX1xX29xX23xX3bxX14bxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX156xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX690xX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX4xXdf0xX3xX3bxX13cxX3xX1fxXe04xX4xX3xX93xXdxX8e7xXexedb9xXaxX3xX1xXc0xX10xX245xX9xXaxX40xX52xXa9xXd2xX5xXdxX4xX1xX40xX52xX6xXexXd2xX23xXa9xX91xX4xXd2xX1xX6xX23xX1xXd2xXbxX1xXa9xX4xXd2xX23xX1xX6xXexXd2xXexX1xX10xXd2xX3bxXdxX91xXdxXd2xX4xX91xXd2xX3bxXdxXd2xX52xX6xX4xXd2xX93xXdxX10xXexX40xX2xX161xX89xX89xXf0xX8cxX14bxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX40xX1axX10xX52xXdxX6xX40xX2xX89xX1dxX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX2xXf0xX40xX2xX1dxX16fxX52xX89xX1dxXf0xXffxX2xX2xX1dxXexXffxX16dxXf0xX16fxX161xX5xX1dxX14bxX176xXbxX10xX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX156xX12xX0xX7xXexXc0xX91xX23xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX690xX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX4xXdf0xX3xX3bxX13cxX3xX1fxXe04xX4xX3xX93xXdxX8e7xXexX1c92xXaxX3xX1xXc0xX10xX245xX9xXaxX40xX52xXa9xXd2xX5xXdxX4xX1xX40xX52xX6xXexXd2xX23xXa9xX91xX4xXd2xX1xX6xX23xX1xXd2xXbxX1xXa9xX4xXd2xX23xX1xX6xXexXd2xXexX1xX10xXd2xX3bxXdxX91xXdxXd2xX4xX91xXd2xX3bxXdxXd2xX52xX6xX4xXd2xX93xXdxX10xXexX40xX2xX161xX89xX89xXf0xX8cxX14bxX1xXexX1axXaxX12xX690xX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX4xXdf0xX3xX3bxX13cxX3xX1fxXe04xX4xX3xX93xXdxX8e7xXexX1c92xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexXc0xX91xX23xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX749xXe0exXexX3xX1fxXd70xXa9xX3xX1axX49bxX3xX4xX1524xX6xX3xX4xX1xX91xX3xX1e6xX1xX94xX4xX1xX3xX52xXa9xX3xX5xX718xX4xX1xX3xXexXdd4xX3xX23xX19xX1axX3xX2xX8cxX161xXffxX27fxX3xXexX1xX39xX3xX23xX1xX24xX23xX3bxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX23xX5fxX5cxX3xX156xX1bdexX23xX3xX5xX5fxX3xX93xX91bxX3x12f09xX23xX3xX1fxXaaxXdxX3xX156xX14xXdxX3xXc0xX20xXexX3xX23xX1xXdxX2d5xXa9xX3xX23xX3bxX24xX4e4xXdxX14bxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX156xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2xX3xX1e6xX96bxX3xXb2bxXa9xX6xX23xX3xXexX1xXdxXa1xX23xX3xX23xX1xXdxXa1xX23xX3xX1e6xX96bxX3xX5xX29xX27fxX3xXexX1xX94xX4xX1xX3xXexX1xX2dfxX4xX3xXexXc0xX91bxX3xXexX24xX49bxX23xX3bxX3xXexX24xXa5xX23xX3bxX3xX4xX9cxX6xX3xX52xXa9xX3xX1e6xX1xX94xX4xX1xXaxX3xX1xXc0xX10xX245xX9xXaxX40xX52xXa9xXd2xX5xXdxX4xX1xX40xX2xX2xXd2xX1e6xX5cxXd2xXb2bxXa9xX6xX23xXd2xXexX1xXdxX10xX23xXd2xX23xX1xXdxX10xX23xXd2xX1e6xX5cxXd2xX5xX6xXd2xXexX1xX6xX4xX1xXd2xXexX1xXa9xX4xXd2xXexXc0xXdxXd2xXexXa9xX91xX23xX3bxXd2xXexXa9xX91xX23xX3bxXd2xX4xXa9xX6xXd2xX52xXa9xXd2xX1e6xX1xX6xX4xX1xX40xX2xX161xX1dxX16dxX16fxX101xX14bxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX40xX1axX10xX52xXdxX6xX40xX2xX89xX1dxX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX2xX101xX40xX2xX1dxXf0xX52xX89xX1dxX8cxX89xX89xX2xX161xXexX16fxXf0xXffxX5xXffxXd2xX89xX2xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX156xX12xX0xX7xXexXc0xX91xX23xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2xX3xX1e6xX96bxX3xXb2bxXa9xX6xX23xX3xXexX1xXdxXa1xX23xX3xX23xX1xXdxXa1xX23xX3xX1e6xX96bxX3xX5xX29xX27fxX3xXexX1xX94xX4xX1xX3xXexX1xX2dfxX4xX3xXexXc0xX91bxX3xXexX24xX49bxX23xX3bxX3xXexX24xXa5xX23xX3bxX3xX4xX9cxX6xX3xX52xXa9xX3xX1e6xX1xX94xX4xX1xXaxX3xX1xXc0xX10xX245xX9xXaxX40xX52xXa9xXd2xX5xXdxX4xX1xX40xX2xX2xXd2xX1e6xX5cxXd2xXb2bxXa9xX6xX23xXd2xXexX1xXdxX10xX23xXd2xX23xX1xXdxX10xX23xXd2xX1e6xX5cxXd2xX5xX6xXd2xXexX1xX6xX4xX1xXd2xXexX1xXa9xX4xXd2xXexXc0xXdxXd2xXexXa9xX91xX23xX3bxXd2xXexXa9xX91xX23xX3bxXd2xX4xXa9xX6xXd2xX52xXa9xXd2xX1e6xX1xX6xX4xX1xX40xX2xX161xX1dxX16dxX16fxX101xX14bxX1xXexX1axXaxX12xX2xX2xX3xX1e6xX96bxX3xXb2bxXa9xX6xX23xX3xXexX1xXdxXa1xX23xX3xX23xX1xXdxXa1xX23xX3xX1e6xX96bxX3xX5xX29xX27fxX3xXexX1xX94xX4xX1xX3xXexX1xX2dfxX4xX3xXexXc0xX91bxX3xXexX24xX49bxX23xX3bxX3xXexX24xXa5xX23xX3bxX3xX4xX9cxX6xX3xX52xXa9xX3xX1e6xX1xX94xX4xX1xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexXc0xX91xX23xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX497xX1xX4daxX23xX3bxX3xX1e6xX96bxX3xXb2bxXa9xX6xX23xX3xX1e6xX96bxX3xX5xX29xX3xX1fxX24xXa5xX4xX3xX1xX13cxX23xX1xX3xXexX1xX5fxX23xX1xX3xX1xX91xX5fxX23xX3xXexX91xX5fxX23xX3xXexX967xX3xX23xX1xXdxXa1xX23xX3xX23xX1xX24xX3xX1axX28exXexX3xX93xX498xX23xX3bxX3xX4xX1xX2dfxX23xX3bxX3xX4xX9cxX6xX3xX7xX967xX3xX7xX94xX23xX3bxX3xXexX29xX91xX3xX1e6xX1xX27cxX23xX3bxX3xX3bxXdxX14xXdxX3xX1xX29xX23xX3xX1axX5fxX3xXexX1xXdxXa1xX23xX3xX23xX1xXdxXa1xX23xX3xX4xXdf0xX3xXexX1xX2b4xX3xXexX29xX91xX3xXc0xX6xX14bxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX156xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxf4a2xX3xXf4xX2dfxX3xX7xX49bxX3x11a92xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xXb2bxXa9xX94xX3xX1axX2dfxX4x14e8exXaxX3xX1xXc0xX10xX245xX9xXaxX40xX7xX91xX23xX3bxXd2xX1e6xX1xX91xX10xX40xX91xXd2xXf4xXa9xXd2xX7xX91xXd2xX1xX6xX23xX1xXd2xXbxX1xXa9xX4xXd2xXb2bxXa9xX6xXd2xX1axXa9xX4xX40xX2xX161xX1dxXffxXffxX161xX14bxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX3bxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX40xX1axX10xX52xXdxX6xX40xX2xX89xX1dxX40xX23xX10xXe9xX7xX40xX2xX8cxX2xX89xX40xX2xX1dxX16fxX52xXffxX2xXffxXffxX8cxX1dxX161xXexX161xXffxX89xX5xX2xX14bxX176xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX2xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX23xX1xX20xXexX3xXexX1xX39xX3xX3bxXdxX14xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX156xX12xX0xX7xXexXc0xX91xX23xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21aexX3xXf4xX2dfxX3xX7xX49bxX3xX21b6xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xXb2bxXa9xX94xX3xX1axX2dfxX4xX21c8xXaxX3xX1xXc0xX10xX245xX9xXaxX40xX7xX91xX23xX3bxXd2xX1e6xX1xX91xX10xX40xX91xXd2xXf4xXa9xXd2xX7xX91xXd2xX1xX6xX23xX1xXd2xXbxX1xXa9xX4xXd2xXb2bxXa9xX6xXd2xX1axXa9xX4xX40xX2xX161xX1dxXffxXffxX161xX14bxX1xXexX1axXaxX12xX21aexX3xXf4xX2dfxX3xX7xX49bxX3xX21b6xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xXb2bxXa9xX94xX3xX1axX2dfxX4xX21c8xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexXc0xX91xX23xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX4fx13d20xX23xX3xX690xX6xX23xX3xX694xX29xX4xX1xX27fxX3xX1axX28exXexX3xXb2bxXa9xXaaxX4xX3xX3bxXdxX6xX3xX93xX255xX3xX23xX1xX127axX3xX49bxX3xX749xXe0exX4xX3x10c45xXa9xX27fxX3xX4xX1xX24xX6xX3xX93xX6xX91xX3xX3bxXdxX4e4xX3xX5xX5fxX3xX5xX967xX6xX3xX4xX1xX151cxX23xX3xXbxX1xX2a4xX3xX93xXdxX39xX23xX3xX4xX1xX91xX3xX23xX1xX4daxX23xX3bxX3xX4xX1xXa9xX5cxX39xX23xX3xXexX1xXdxXa1xX23xX3xX52xXdxX14bxX3xX209xX6xX7xXbxX10xXc0xX27fxX3xX6xX23xX1xX3xX93xX29xX23xX3xX23xX3bxX24xX4e4xXdxX3xX690xX6xX23xX3xX694xX29xX4xX1xX3xXexX27cxXdxX3xX1axX14xXdxX3xXb2bxXa9xX10xX23xX27fxX3xX4xX2a8xX23xX3xXexXc0xXa1xXa9xXeexX3xX21b6xXbbxX1xX5fxX91xX3xX1axXdd4xX23xX3bxX3xX93xX29xX23xX3xX1fxX39xX23xX3xX156xX14xXdxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX14xX4xX3xX5xX29xX23xX1xX3xX5xX955xX91xX27fxX3xX1e9axX1axX3xX24xX14xXexX27fxX3xXexXaaxXdxX3xXexX19xX1axX3xX156xX5fxX3xX5xX28exX23xX3bxX3xX3bxXdxXdf0xX3xX7xXa9xXaaxXexX3xX4xX1xX91bxX23xX3xXexX1xX94xX23xX3bxX3xX1ax13f96xXdxX3xX23xX19xX1axX3xX23xX5fxX5cxX14bxX3xXbbxX2a8xX23xX3xX1fxXe0exXexX3xX1fxX127axX3xX23xX4daxX6xX3xX4xX1xX2dfxX14bxX3xX497xX1xX24xX23xX3bxX3xXbxX1xXd70xX23xX3xX5xX14xX23xX3xX4xX1xX2fxX23xX3bxX3xXexX27cxXdxX3xX1fxX24xXa5xX4xX3xX4xX1xX91xX3xX5xX5fxX3xXc0xX20xXexX3xX1xX29xX23xX1xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX1e6xX1xXdxX3xX7xXaaxX23xX3bxX3xX49bxX3xX1fxX5bxX5cxX14bxX3xXcxX27cxXdxX3xX1axX91xX23xX3bxX3xX93xX29xX23xX3xX4xX708xX23xX3bxX3xX4xX14dfxX1axX3xX23xX1xXe1dxX23xX3xX1fxX24xXa5xX4xX3xX23xX1xX24xX3xX156xXe1dxX5cx1162bxX21c8xX14bxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX156xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xXa9xX5xX12xX0xX52xXdxX156xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc0xXaxX12xX0xX40xX52xXdxX156xX12xX0xX40xX52xXdxX156xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX91xXa9xXc0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX91xX3xX450xX20cxX450xX0xX40xXbxX12