Ngày se lạnh, làm món gà sốt cay, càng ăn càng “say”
Gà sốt cay kiểu Nhật được chiên vàng rồi ướp một loại nước sốt đặc biệt vô cùng hấp dẫn, khiến chồng con bạn gắp không thể ngừng đũa.
41b5x78f8x5839x6db3x7608x9f4bxb3edx92e5x5227xX7xc830xbd6exd6d3x6a24x6bf8x8e2axX5x5cdaxXaxa607x5d3dxcd49x7a55x56dexX3xX7xX10xX3xX5xcac4x7b91xX1xcd86xX3xX5xX15xcd6bxX3xX23x8126xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xe794xXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xbcd4xX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3x8336xX7xX6xX16xe03bxX0x767cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa472xX10xX6xc389xXaxX12x95faxX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX3x691bxXdx5fd9x681exX3xX13xX1x9f81xXexX3xd3c0x94d5xc4fdxX4xX3xX4xX1xXdxba9fxX1dxX3x5b64xX15xX1dxX14xX3x9420x9fc4xXdxX3xX73xd3f5xXbxX3xX23xe16dxXexX3xX5x8ab8xX1cxXdxX3xX1dxX73xX87xX4xX3xX7xX2dxXexX3xX72x87f0xX4xX3xa8c3xXdxc496xXexX3xX7dx892dxX3xX4xe616xX1dxX14xX3xX1x7098xXbxX3xX5ax5fc8xX1dxX1fxX3xX68xX1xXdxdc36xX1dxX3xX4xX1xX83xX1dxX14xX3xX4xX8fxX1dxX3xXa0xX1cxX1dxX3xX14xb385xXbxX3xX68xX1xXa6xX1dxX14xX3xXexX1xX6axX3xX1dxX14x64ebxX1dxX14xX3xX72x557bxX6x79eaxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd1c2xX8fxX5axX16xXaxX12xcb63xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX82xb539xX1dxX3xX7dxX87xXdxX3xX1dxX6bxX87xX4xX3xX7xX2dxXexX3xX5xX15xX23xX3xXexXdaxX3xX87xXexX3xX1dxX14xa375xXexX3xX1dxX15xX16xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX4xX1xXcbxX1dxX3xX7x47efxX3xX68xX1xXdxXb9xX1dxX3xX4xa0d7xX3xX1dxX1xX15xX3xXa0xX1cxX1dxX3xX72x464cxX6bxX3xX1xX15xXdxX3xX5xc5cdxX1dxX14xX3xX7dxX15xX3xX14xXcbxXbxX3xX68xX1xXa6xX1dxX14xX3xX1dxX14xXdaxX1dxX14xX3xX72xX73xX74xX4xX3xX72xXdfxX6xXe1xX3xXf1xX1cxX1dxX3xX72x4c1cxX3xX4xX1xX6bxc76dxX1dxX3xXa0xdfe7xX3xX7x7e48xX1dxX3xX7xX15xX1dxX14xX3xX7dxX87xXdxX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX3xXbxX1xXdxX7axX1dxX3xXa0xX136xX1dxX3xX13xX1xX6fxXexX3xX4x74e7xX4xX3xX72xX16fxX3xX1dxX15xX16xX3xX1xX6xX16xX3xX4xX1xX73xX6x46b2xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf2dxX10xX1dxXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxd5edxXdxX5axXexX1x9db7xX3x7b2bxX2xc1e1xXbxdf2cx96f3xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1f1xX3x5509xd73cxddadxXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXe1xXa0xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX7dxX1dxX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xc259xX2xX204xX48xX2xX226xe354xX5axX204xX2xX226xX226xX22cxX226xX1f3xXexdf28xX226xX226xX202xX5xX2xXe1x9b59xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX1ecxXdxX5axXexX1xX9xXaxX1f3xX226xX226xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX5axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX2xX1f5xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1f1xX3xX202xX203xX204xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXe1xXa0xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX7dxX1dxX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX2xX204xX48xX2xX226xX22cxX5axX204xX2xX226xX226xX22cxX226xX1f3xXexX202xX226xX2xX5xX203xXe1xX23dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX1ecxXdxX5axXexX1xX9xXaxX1f3xX226xX226xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX5axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX2xX1f5xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1f1xX3xX202xX203xX204xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXe1xXa0xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX7dxX1dxX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX2xX204xX48xX2xX226xX22cxX5axX204xX2xX226xX226xX22cxX226xX1f3xXexX22cxX236xX22cxX22cxX5xX204xXe1xX23dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX1ecxXdxX5axXexX1xX9xXaxX1f3xX226xX226xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xX3xX5axXexX1xX6bxX23xXa0xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX5axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX2xX1f5xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1f1xX3xX236xX2xX226xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXe1xXa0xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX7dxX1dxX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX2xX204xX48xX2xX226xX22cxX5axX204xX2xX226xX226xX236xX1f5xX202xXexX1f5xX204xX1f5x7559xX236xX5xX226xXe1xX23dxXbxX14xX1b8xX82xX9xX202xX1f3xX202xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX1ecxXdxX5axXexX1xX9xXaxX1f3xX226xX226xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX12xX0xX7xXexX82xX8fxX1dxX14xX12xX13xX14xX6bxX16xX7axX1dxX3xX5xXdxXa2xX6bxX3xX4x78acxX1dxX3xX4xX1xX6bxX174xX1dxX3xXa0xX178xX1f1xX0xX48xX7xXexX82xX8fxX1dxX14xX12xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX5xXdxX5ax6691xX82xX10xX7xX6bxX5xXexX7xX562xX4xX8fxX1dxXexX6xXdxX1dxX10xX82xX3xX82xX10xX7xX6bxX5xXexX7xX562xX4xX8fxX1dxXexX6xXdxX1dxX10xX82xXaxX12xX0xX5axXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX5xXdxX5axX562xX82xX10xX7xX6bxX5xXexX3xX82xX10xX7xX6bxX5xXexX562xX5axXdxX4xXexX562xX1ecxX82xX6xXbxXbxX10xX82xXaxX12xX0xX5axXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX82xX10xX7xX6bxX5xXexX3xXexX5xXdxX5axX562xX4xX8fxXbxX16xX562xXexX6xX82xX14xX10xXexXaxX12xX0xX5axXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX10xX1f7xXexX562xX1ecxX82xX6xXbxX3xXexX5xXdxX5axX562xX4xX8fxXbxX16xX562xXexX6xX82xX14xX10xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX3xXexX6xXa0xXdxX1dxX5axX10xX1f7xX9xXaxX226xXaxX12xX562xX3x60a2xXa9xXdxX3xX14xX15xX3xX82xc772xXexX3xX1f7xX73x6f64xX1dxX14xX3xX236xX226xX226xX14xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX3xXexX6xXa0xXdxX1dxX5axX10xX1f7xX9xXaxX226xXaxX12xX562xX3xX203xX3xXexX1x7db2xX6xX3xX4xX6xX1dxX1xX3xX1dxX73xX87xX4xX3xXexX73xX62fxX1dxX14xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX3xXexX6xXa0xXdxX1dxX5axX10xX1f7xX9xXaxX226xXaxX12xX562xX3xX2xX3xX1dxX1xXffxX1dxX1xX3xX14xXdaxX1dxX14xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX3xXexX6xXa0xXdxX1dxX5axX10xX1f7xX9xXaxX226xXaxX12xX562xX3xX2xX3xXa0xXffxXexX3xXexXdxX1dxX1xX3xXa0xX8bxXexX3xX68xX1xX8fxX6xXdxX3xXexb1cbxX16xX3xX48xX3xXa0xX8bxXexX3xX1dxX14xXa6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX3xXexX6xXa0xXdxX1dxX5axX10xX1f7xX9xXaxX226xXaxX12xX562xX3xX204xX3xXa0xXffxXexX3xX5axX539xX6bxX3xX3axX1dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX3xXexX6xXa0xXdxX1dxX5axX10xX1f7xX9xXaxX226xXaxX12xX562xX3xX57xX15xX1dxX1xX3xX5xXffxX1fxX3xX82xX6xX6bxX3xX23xXa9xXdxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX3xXexX6xXa0xXdxX1dxX5axX10xX1f7xX9xXaxX226xXaxX12xX562xX3xX2xX3xXa0xXffxXexX3xXexX73xX62fxX1dxX14xX3xX87xXexX3xX1dxX14xX11bxXexX3xXcxX1xXffxXdxX3x52d6xX6xX1dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX3xXexX6xXa0xXdxX1dxX5axX10xX1f7xX9xXaxX226xXaxX12xX562xX3xX13xX73xX87xX4xX1fxX3xX14xXdxX6xX3xX7dxX178xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX82xX10xX7xX6bxX5xXexX562xX7xX1xXdxX10xX5xX5axX562xX4xX8fxX1dxXexX6xXdxX1dxX10xX82xX3xXexX5xXdxX5axX562xX4xX8fxXbxX16xX562xXexX6xX82xX14xX10xXexXaxX3xXexX6xXa0xXdxX1dxX5axX10xX1f7xX9xXaxX226xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX5axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX2xX1f5xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1f1xX3xX236xX2xX226xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXe1xXa0xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX7dxX1dxX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX2xX204xX48xX2xX226xX22cxX5axX204xX2xX226xX226xX22cxX226xX1f3xXexX236xX22cxX226xX2xX5xX236xXe1xX23dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX1ecxXdxX5axXexX1xX9xXaxX1f3xX226xX226xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX7dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX3xXexX6xXa0xXdxX1dxX5axX10xX1f7xX9xXaxX226xXaxX12xX0xX7xXexX82xX8fxX1dxX14xX12xX1c8xXffxX4xX1xX3xX5xX15xX23xX1f1xX0xX48xX7xXexX82xX8fxX1dxX14xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX3xXexX6xXa0xXdxX1dxX5axX10xX1f7xX9xXaxX226xXaxX12xX562xX3xXcxX1xXffxXdxX3xXexX1xX178xXexX3xX72xXa9xXdxX3xX14xX15xX3xXexX1xX15xX1dxX1xX3xX23xXdxXb9xX1dxX14xX3xX7dxXdaxX6xX3xX3axX1dxX1fxX3xX5xX11bxX4xX3xXa0x9df1xX3xX14xX6dbxX1dxX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX82xX10xX7xX6bxX5xXexX562xX7xX1xXdxX10xX5xX5axX562xX4xX8fxX1dxXexX6xXdxX1dxX10xX82xX3xXexX5xXdxX5axX562xX4xX8fxXbxX16xX562xXexX6xX82xX14xX10xXexXaxX3xXexX6xXa0xXdxX1dxX5axX10xX1f7xX9xXaxX226xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX5axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX2xX1f5xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1f1xX3xX203xX2xX203xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXe1xXa0xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX7dxX1dxX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX2xX204xX48xX2xX226xX22cxX5axX204xX2xX226xX226xX22cxX226xX1f3xXexX2xX226xX22cxX4b6xX5xX1f5xXe1xX23dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX1ecxXdxX5axXexX1xX9xXaxX1f3xX226xX226xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX12xX562xX3xXcxX1xXffxXdxX3xX1dxX1xX961xX3xX1xX15xX1dxX1xX1fxX3xX14xXdaxX1dxX14xX3xX7dxX15xX3xX82xX6xX6bxX3xX23xXa9xXdxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX5axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX2xX1f5xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1f1xX3xX2xX236xX2xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXe1xXa0xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX7dxX1dxX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX2xX204xX48xX2xX226xX22cxX5axX204xX2xX226xX226xX22cxX226xX1f3xXexX204xX1f5xX1f3xX1f3xX5xX1f3xXe1xX23dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX1ecxXdxX5axXexX1xX9xXaxX1f3xX226xX226xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX12xX562xX3xXcxX82xX8bxX1dxX3xX72xX141xX6bxX3xXexX1xX178xXexX3xX14xX15xX3xX7dxX87xXdxX3xX1dxX73xX87xX4xX3xXexX73xX62fxX1dxX14xX1fxX3xX23xX6bxX2dxXdxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX5axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX2xX1f5xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1f1xX3xX2xX236xX2xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXe1xXa0xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX7dxX1dxX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX2xX204xX48xX2xX226xX22cxX5axX204xX2xX226xX226xX22cxX226xX1f3xXexX1f5xX203xX22cxX4b6xX5xX4b6xXe1xX23dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX1ecxXdxX5axXexX1xX9xXaxX1f3xX226xX226xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX12xX562xX3xXcxX82xX8bxX1dxX3xXexX1xX178xXexX3xX14xX15xX3xX7dxX87xXdxX3xXa0xX8bxXexX3xX1dxX14xXa6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX5axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX2xX1f5xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1f1xX3xX203xX2xX203xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXe1xXa0xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX7dxX1dxX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX2xX204xX48xX2xX226xX22cxX5axX204xX2xX226xX226xX22cxX226xX1f3xXexX1f3xX2xX236xX2xX5xX22cxXe1xX23dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX1ecxXdxX5axXexX1xX9xXaxX1f3xX226xX226xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX12xX562xX3xX1c8xX1xXdxX7axX1dxX3xXexX1xX178xXexX3xX14xX15xX3xXexX82xX7axX1dxX3xX4xX1xX136xX8fxX3xX1dxX14xX6fxXbxX3xX5axX539xX6bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX5axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX2xX1f5xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1f1xX3xX236xX2xX226xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXe1xXa0xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX7dxX1dxX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX2xX204xX48xX2xX226xX22cxX5axX204xX2xX226xX226xX22cxX226xX1f3xXexX202xX202xX2xX4b6xX5xX202xXe1xX23dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX1ecxXdxX5axXexX1xX9xXaxX1f3xX226xX226xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX12xX562xX3x7278xX87xXexX3xXexX1xX178xXexX3xX14xX15xX3xX82xX6xX1fxX3xX72xX6axX3xX4xX1xX8fxX3xX82xXffxX8fxX3xX1dxX73xX87xX4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX5axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX2xX1f5xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1f1xX3xX203xX2xX203xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXe1xXa0xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX7dxX1dxX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX2xX204xX48xX2xX226xX22cxX5axX204xX2xX226xX226xX22cxX226xX1f3xXexX2xX1f3xX1f3xX204xX5xX2xX226xXe1xX23dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX1ecxXdxX5axXexX1xX9xXaxX1f3xX226xX226xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX12xX562xX3xXcxX82xX8fxX1dxX14xX3xX4xX1xXdxXb9xX4xX3xX4xX1xX136xX8fxX3xX68xX1xXffxX4xX1fxX3xXexX1xX7axX23xX3xXexX73xX62fxX1dxX14xX3xX87xXexX3xX1dxX14xX11bxXexX1fxX3xX14xXdxX6xX3xX7dxX178xX3xX7dxXdaxX6xX3xX3axX1dxX1fxX3xX82xX6xX6bxX3xX23xXa9xXdxX1fxX3xX1xX15xX1dxX1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX5axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX2xX1f5xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1f1xX3xX203xX2xX203xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXe1xXa0xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX7dxX1dxX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX2xX204xX48xX2xX226xX22cxX5axX204xX2xX226xX226xX22cxX226xX1f3xXexX202xX204xX1f3xX22cxX5xX2xX2xXe1xX23dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX1ecxXdxX5axXexX1xX9xXaxX1f3xX226xX226xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX8fxX5axX16xXaxX12xX562xX3xXcxX1xX7axX23xX3xXexX1xX178xXexX3xX14xX15xX3xX72xX16fxX3xX4xX1xXdxX7axX1dxX3xX7dxX15xX1dxX14xX3xX7dxX15xX8fxX3xX72xX6bxX1dxX3xX7dxX87xXdxX3xX1xa83axX1dxX3xX1xX74xXbxX3xX4xX1xX8fxX3xX72xXb9xX1dxX3xX68xX1xXdxX3xX1xX111axX1dxX3xX1xX62fxXbxX3xX1dxX73xX87xX4xX3xX7xX2dxXexX3xX7xXffxX1dxX1xX3x9ccexX6bxX16xXa2xX1dxX1fxX3xXa0xX6xX8fxX3xXbxX1x961fxX3xX5xX7axX1dxX3xXexX1xX178xXexX3xX14xX15xXe1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX1c8xX10xX1dxXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX5axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX2xX1f5xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1f1xX3xX203xX2xX203xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXe1xXa0xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX7dxX1dxX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX2xX204xX48xX2xX226xX22cxX5axX204xX2xX226xX226xX22cxX226xX1f3xXexX204xX4b6xX1f3xX236xX5xX2xX203xXe1xX23dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX1ecxXdxX5axXexX1xX9xXaxX1f3xX226xX226xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX82xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX82xX8fxX1dxX14xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX7axX1dxX3xX1143xX6bxX6xX1dxX1f1xX0xX48xX7xXexX82xX8fxX1dxX14xX12xX0xX6bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX562xXexX1xX6bxX23xXa0xX562xX6xX1dxX5axX562xX7xX6xXbxX8fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXa6xX23xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX15xX3xX4xX1xX6bxX6xX1fxX3xX4xX1xX6bxX6xX3xX4xX1xX6bxX6xX3xX1dxX14xX11bxXexX3xX1dxX14xX11bxXexX1fxX3xX3axX1dxX3xX23xX8bxXexX3xX5xX539xX1dxX3xX1dxX1xX87xX3xX23xX16fxXdxXaxX3xX1xX82xX10xac99xX9xXaxX48xX23xX10xX562xXa0xX10xX48xXexX8fxX23xX562xX7xX8fxXexX562xX4xX6xX562xX4xX1xX6bxX6xX562xX4xX1xX6bxX6xX562xX4xX1xX6bxX6xX562xX1dxX14xX8fxXexX562xX1dxX14xX8fxXexX562xX6xX1dxX562xX23xX8fxXexX562xX5xX6xX1dxX562xX1dxX1xX8fxX562xX23xX6xXdxX48xX2xX22cxX22cxX1f5xX202xX204xXe1xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX23xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX203xX226xX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX2xX226xX48xX2xX226xX1f5xX5axX236xX203xX2xX2xX4b6xX226xX1f5xXexX203xX204xX236xX2xX203xX5xX226xXe1xX23dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX7dxX12xX0xX7xXexX82xX8fxX1dxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXa6xX23xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX15xX3xX4xX1xX6bxX6xX1fxX3xX4xX1xX6bxX6xX3xX4xX1xX6bxX6xX3xX1dxX14xX11bxXexX3xX1dxX14xX11bxXexX1fxX3xX3axX1dxX3xX23xX8bxXexX3xX5xX539xX1dxX3xX1dxX1xX87xX3xX23xX16fxXdxXaxX3xX1xX82xX10xX12d7xX9xXaxX48xX23xX10xX562xXa0xX10xX48xXexX8fxX23xX562xX7xX8fxXexX562xX4xX6xX562xX4xX1xX6bxX6xX562xX4xX1xX6bxX6xX562xX4xX1xX6bxX6xX562xX1dxX14xX8fxXexX562xX1dxX14xX8fxXexX562xX6xX1dxX562xX23xX8fxXexX562xX5xX6xX1dxX562xX1dxX1xX8fxX562xX23xX6xXdxX48xX2xX22cxX22cxX1f5xX202xX204xXe1xX1xXexX23xXaxX12xXcxXa6xX23xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX15xX3xX4xX1xX6bxX6xX1fxX3xX4xX1xX6bxX6xX3xX4xX1xX6bxX6xX3xX1dxX14xX11bxXexX3xX1dxX14xX11bxXexX1fxX3xX3axX1dxX3xX23xX8bxXexX3xX5xX539xX1dxX3xX1dxX1xX87xX3xX23xX16fxXdxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX82xX8fxX1dxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxXa6xX23xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX15xX3xX4xX1xX6bxX6xX3xX5xX15xX3xX23xX8bxXexX3xX23xX26xX1dxX3xX1dxX14xX8fxX1dxX3xe6d8xXexX3xX72xX73x63c2xX1dxX14xX1fxX3xX14b3xXexX3xX4xX6xX5xX8fxX1fxX3xXexX1xX62axX4xX3xX72xX174xX16xX3xX1dxX1xX6bxX3xX72xX8bxX1dxX14xX3xX82xX6bxX8bxXexX1fxX3xXexX2dxXexX3xX4xX1xX8fxX3xX7xa7bbxX4xX3xX68xX1xX961xX10xXe1xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX7dxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX1f5xX3xXbxX1xX62axXexX3xX23xd54exX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14e7xX4xX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX1xX6bxX6xX3xX1dxX14xX11bxXexX1fxX3xXa0xc99cxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX23xX7axX3xX23xX174xX1dxXaxX3xX1xX82xX10xX12d7xX9xXaxX48xX23xX10xX562xXa0xX10xX48xX2xX1f5xX562xXbxX1xX6bxXexX562xX23xX10xX562xX5xX6xX23xX562xX23xX8fxX1dxX562xX6bxX4xX562xX14xX6xX562xX7xX8fxXexX562xX4xX1xX6bxX6xX562xX1dxX14xX8fxXexX562xXa0xX10xX562xX4xX6xX1dxX14xX562xX6xX1dxX562xX4xX6xX1dxX14xX562xX23xX10xX562xX23xX6xX1dxX48xX2xX22cxX4b6xX1f3xX4b6xX236xXe1xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX23xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX203xX226xX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX226xX22cxX48xX2xX204xX236xX5axX2xX2xX1f3xX226xX236xX204xX2xXexX4b6xX203xX202xX1f3xX1f3xX5xX226xXe1xX23dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX7dxX12xX0xX7xXexX82xX8fxX1dxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX1f5xX3xXbxX1xX62axXexX3xX23xX1515xX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14e7xX4xX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX1xX6bxX6xX3xX1dxX14xX11bxXexX1fxX3xXa0xX1535xX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX23xX7axX3xX23xX174xX1dxXaxX3xX1xX82xX10xX12d7xX9xXaxX48xX23xX10xX562xXa0xX10xX48xX2xX1f5xX562xXbxX1xX6bxXexX562xX23xX10xX562xX5xX6xX23xX562xX23xX8fxX1dxX562xX6bxX4xX562xX14xX6xX562xX7xX8fxXexX562xX4xX1xX6bxX6xX562xX1dxX14xX8fxXexX562xXa0xX10xX562xX4xX6xX1dxX14xX562xX6xX1dxX562xX4xX6xX1dxX14xX562xX23xX10xX562xX23xX6xX1dxX48xX2xX22cxX4b6xX1f3xX4b6xX236xXe1xX1xXexX23xXaxX12xX2xX1f5xX3xXbxX1xX62axXexX3xX23xX1515xX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14e7xX4xX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX1xX6bxX6xX3xX1dxX14xX11bxXexX1fxX3xXa0xX1535xX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX23xX7axX3xX23xX174xX1dxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX82xX8fxX1dxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12x5275xX4xX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX1xX6bxX6xX3xX1dxX14xX11bxXexX3xX5xX15xX3xX23xX26xX1dxX3xX3axX1dxX3xXexX1xX62fxX23xX3xX1dxX14xX8fxX1dxX1fxX3xX5ax9f38xX3xX5xX15xX23xX3xXexXdaxX3xX1dxX1x67b3xX1dxX14xX3xX1dxX14xX6bxX16xX7axX1dxX3xX5xXdxXa2xX6bxX3xX5axX174fxX3xX68xXdxXb9xX23xXe1xX3xXf7xX26xX1dxX3xX3axX1dxX3xXexX6bxX16xXa2xXexX3xX1dxX14xX8fxX1dxX3xX1dxX15xX16xX3xX7xX12dxX3xX68xX1xXdxXb9xX1dxX3xXa0xX1535xX3xX3axX1dxX3xX68xX1xXa6xX1dxX14xX3xX1dxX14xXdaxX1dxX14xX3xX23xXdxXa2xX1dxX14xXe1xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX7dxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX11bxX4xX3xX1dxX14xX6xX16xX3xX4xXffxX4xX1xX3xX5xX15xX23xX3xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX7axX1dxX3xX7dxXdaxX1dxX14xX3xX68xXdxX6axX6bxX3xX57xX15xX1dxX1fxX3xXexX1xX62fxX23xX3xX1dxX14e7xX4xX3xX23xXdfxXdxX3xX5xX1cxXdxX3xX4xX1a6xX4xX3xX1dxX14xX8fxX1dxXaxX3xX1xX82xX10xX12d7xX9xXaxX48xX23xX10xX562xXa0xX10xX48xX1xX8fxX4xX562xX1dxX14xX6xX16xX562xX4xX6xX4xX1xX562xX5xX6xX23xX562xX14xX6xX562xX4xX1xXdxX10xX1dxX562xX7dxX6bxX1dxX14xX562xX68xXdxX10xX6bxX562xX1xX6xX1dxX562xXexX1xX8fxX23xX562xX1dxX6bxX4xX562xX23xX6bxXdxX562xX5xX6xXdxX562xX4xX6bxX4xX562xX1dxX14xX8fxX1dxX48xX2xX22cxX4b6xX236xX236xX226xXe1xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX48xX23xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX203xX226xX48xX1dxX10xX1ecxX7xX48xX203xX226xX226xX4b6xX48xX2xX226xX22cxX5axX204xX2xX1f5xX236xX1f3xX236xX1f5xXexX236xX204xX236xX226xX5xX236xX562xX1f3xX562xX2xX1f5xX2xX226xX1f5xX204xX203xX226xX202xXe1xX23dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX10xX3xX5xX1cxX1dxX1xX1fxX3xX5xX15xX23xX3xX23xX26xX1dxX3xX14xX15xX3xX7xX2dxXexX3xX4xX6xX16xX1fxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX3axX1dxX3xX4xX15xX1dxX14xX3xX42xX7xX6xX16xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX7dxX12xX0xX7xXexX82xX8fxX1dxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX11bxX4xX3xX1dxX14xX6xX16xX3xX4xXffxX4xX1xX3xX5xX15xX23xX3xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX7axX1dxX3xX7dxXdaxX1dxX14xX3xX68xXdxX6axX6bxX3xX57xX15xX1dxX1fxX3xXexX1xX62fxX23xX3xX1dxX14e7xX4xX3xX23xXdfxXdxX3xX5xX1cxXdxX3xX4xX1a6xX4xX3xX1dxX14xX8fxX1dxXaxX3xX1xX82xX10xX12d7xX9xXaxX48xX23xX10xX562xXa0xX10xX48xX1xX8fxX4xX562xX1dxX14xX6xX16xX562xX4xX6xX4xX1xX562xX5xX6xX23xX562xX14xX6xX562xX4xX1xXdxX10xX1dxX562xX7dxX6bxX1dxX14xX562xX68xXdxX10xX6bxX562xX1xX6xX1dxX562xXexX1xX8fxX23xX562xX1dxX6bxX4xX562xX23xX6bxXdxX562xX5xX6xXdxX562xX4xX6bxX4xX562xX1dxX14xX8fxX1dxX48xX2xX22cxX4b6xX236xX236xX226xXe1xX1xXexX23xXaxX12xX57xX11bxX4xX3xX1dxX14xX6xX16xX3xX4xXffxX4xX1xX3xX5xX15xX23xX3xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX7axX1dxX3xX7dxXdaxX1dxX14xX3xX68xXdxX6axX6bxX3xX57xX15xX1dxX1fxX3xXexX1xX62fxX23xX3xX1dxX14e7xX4xX3xX23xXdfxXdxX3xX5xX1cxXdxX3xX4xX1a6xX4xX3xX1dxX14xX8fxX1dxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX82xX8fxX1dxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX5dxX15xX3xX4xX1xXdxX7axX1dxX3xX7dxXdaxX1dxX14xX3xX72xX10xX1dxX3xXexX1xX62fxX23xX3xX1dxX14xX8fxX1dxX1fxX3xX14xX6dbxX16xX3xX1dxX14xX1xXdxXa2xX1dxX1fxX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX4xX1xXcbxX1dxX3xX7xX12dxX3xX1xXaexXbxX3xX5axXb2xX1dxX3xX4xXffxX4xX3xXexX1xX15xX1dxX1xX3xX7dxXdxX7axX1dxX3xXexX82xX8fxX1dxX14xX3xX14xXdxX6xX3xX72xX65fxX1dxX1xX3xXa0xX1cxX1dxXe1xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX7dxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX6bxX5xX12xX0xX5axXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX82xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX7dxX12xX0xX48xX5axXdxX7dxX12xX0xX48xX5axXdxX7dxX12xX0xX48xX5axXdxX7dxX12xX0xX48xX5axXdxX7dxX12xX0xX48xX5axXdxX7dxX12xX0xX48xX5axXdxX7dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9830xX8fxX6bxX82xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8fxX3xd129xX23xX5axX10xXbxXe1xX7dxX1dxX0xX48xXbxX12