Agribank Hà Tĩnh xây nhà tình nghĩa cho gia đình đặc biệt khó khăn
(Baohatinh.vn) - Chiều 25/12, Agribank Hà Tĩnh phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lê Thành Hồng, tại xã Thạch Sơn (Thạch Hà).
a93cx102d1x136eax116edx13718xfed4x102e9x12d18x13719xbd95x16618x14b45x14349x13433x14240x106d7xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax15d54x1675ax13f35xXexX0xb678xXaxX17xX18xX19xXexX0x12e22xdbddxX19xaebaxXexX0xXax15114xX9xf4eaxXdxX18xcdd3xX2fx16332x130e5xdbdexX5xccc8xXbxXdxX17xX32xXexcda1x12821x14347xX35xX23xX18x11515x1100dxX9x16640x137a9xX9xX5x111ccxX41xXaxX9xe7f2x11b8fxX26xX9xX41xXaxX45xX9xXbxd351xX41xXaxX9xX41xX3cxXaxX48xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX3cxX35xX18xX9xdf82xX55xX41xXaxX9xX67xc4f0xX2cxX9xX23xX35xf12cxXbxX9xX42xXax13abfxX9xX42xXax117acxX41xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX44xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35xf92ex1434axX9xecb1xd39bxX1cxX2axX99xd291xX9xX3bxX3cxX3dxX35xX23xX18xX41xX42xX9xX44xX45xX9xX5xX48xX41xXaxX9xX33xXaxadf3xX35xX9xXax163baxX33xX9xebf4x13584xX35xX9xX4xd52exX2cxX9xX5xXaxX35xX9xXaxX45xX41xXaxX9x131a4xX41xX9xX19xX4dxX41xX9xX2fxd439xX9xXbx10b48xX41xXaxX9xX44xX45xX9xX5xX48xX41xXaxX9xXbxX35xd90cxX41xX9xXaxX45xX41xXaxX9xX23xX45xX41xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xX41xXaxX45xX9xXbxX55xX41xXaxX9xX41xX3cxXaxX48xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX3cxX35xX18xX9xX67xX55xX41xXaxX9xd45axX41xX3cxX9x14523xb834xX9xX5xXaxX45xX41xXaxX9xX44x12168xX41xX3cxX9exX9xXbx14f64xX35xX9xX4cx10378xX9xX5xXaxX125xX2cxXaxX9xd0b6x11c4exX41xX9xba75xX5xXaxX125xX2cxXaxX9xX44xX45xeca8xcc8dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xae83xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xacb6xX35xX19xXbxXax14f1bxe5aexd295xX168xX33xX4cx14916xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX166x13a00xX168xX168xX33xX4cxX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX166xX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX13fxXbaxX41xX1cxX41xX17xX161xX2fxX1cxX2ax1632cxX9axX99xX1cxX19cxX167xX19xX99xX2ax1571cxX9axX99xX99xX9axXbxX19cxX1a5xX1a5xX167xXdxX168xX13fx1110dxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxX3dxX35xX23xX18xX41xX42xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX41xXaxX9xX4cxX18xX26xX9xX41xXaxX18xX9xXbxX35xX41xXaxX9xX41xX3cxXaxX35xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX3cxX35xX18xX9xX19xX35xX41xXaxX9xX19xX18xX2cxX9xX23xX35xX17xXbxX9xX42xXaxX24xX9xX42xXaxX18xX41xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14fxX24xX19xX26xX32xXex12b04xX35xX18xX9xX67xX55xX41xXaxX9xX111xX41xX3cxX9xX115xX116xX9xX5xXaxX45xX41xXaxX9xX44xX11fxX41xX3cxX9xX135xX167xf6c2xX9xXbxX97x1256exX35xX13exX9xXbaxX45xX9xX23xX45xX9xb697xX3cxX97xX26xeb24xX41xX9xX5xXax15897xX9xX115xcd1axX2cxX9xX135xX167xX168xX9xXbxX97xX238xX35xX13exX9xc518xX9xXbxXaxX111xX41xX9xX131xX132xX41xX9xX44xX45xX9exX9xX4cxX129xX9xX5xXaxX18xX2cxXaxX9xX131xX132xX41xX9xX2cxX77xX9xXaxX24xX45xX41xX9xX2cx1233axX41xXaxX9xX67xX6dxX2cxX9xX23xX35xX72xXbxX9xX42xXaxX77xX9xX42xXaxX7bxX41xX13fxX9xX4xX7bxX41xX9xX41xXaxX45xX9xX41xXaxe326xX9xX2cx155b0xX18xX9xX111xX41xX3cxX9xX23xX45xX9xXbx12180xX9xXdxX4dxX97xX9xX67xX129xX9xX4cxX97xXb3xX41xX3cxX9xX2cx10720xX33xX9xX41xX3cxXaxX35xX116xXcxX9xXbxX3dx10445xX41xX3cxX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14fxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX111xX41xX3cxX9x15c5fxX97xX18xX9xX2fxXd3xX9xX42xXe4xXbxX9xX41xXb3xX35xX9xX2cxX2a4xX18xX9xX4xXbfxX2cxX9xX5xXaxX35xX9xXaxX45xX41xXaxX9xXcbxX41xX9xX19xX4dxX41xX9xX2fxXd3xX9xXbxXd6xX41xXaxX9xX44xX45xX9xX5xX48xX41xXaxX9exX9xXbxXaxXcbxX41xX3cxX9xX19cxX1cxX99xX168xX2axX19cxX9xX3bxX3cxX3dxX35xX23xX18xX41xX42xX9xX44xX45xX9xX5xX48xX41xXaxX9xX67xX129xX9xXbxX35xXe4xX41xX9xXaxX45xX41xXaxX9xXbxXaxee0bxXcxX9xX67xX24bxX41xXaxX9xXbaxX45xX9xXaxce19xX9xXbxX3dxXb7xX9xX3cxX35xX18xX9xX67xX55xX41xXaxX9xX111xX41xX3cxX9xX115xX116xX9xX5xXaxX45xX41xXaxX9xX44xX11fxX41xX3cxX9xX174xX168xX9xXbxX3dxX35xX72xX97xX9xX67xX11fxX41xX3cxX9xX67xf128xX9xX4cxX4dxX26xX9xX19xXd3xX41xX3cxX9xX2cxX7bxX41xX9xX41xXaxX45xX9xXbxX55xX41xXaxX9xX41xX3cxXaxX48xX18xX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14fxX24xX19xX26xX32xXex1462exXbbxX35xX9xX2fxXd3xX9xX3cxX35x149d5xX33xX9xX67xee43xX9xX2cxX2a4xX18xX9xX3bxX3cxX3dxX35xX23xX18xX41xX42xX9xX44xX45xX9xX5xX48xX41xXaxX9exX9xX23xX45xX9xX2cxX24xX41xX9xX2cxXax157dbxXcxX9xX4cxX77xXcxX9exX9xXaxX35xX72xX41xX9xX3cxX35xX18xX9xX67xX55xX41xXaxX9xX111xX41xX3cxX9xX44xX11fxX41xX3cxX9xX67xX129xX9xX2cxX77xX9xX41xX3cxX111xX35xX9xX41xXaxX45xX9xXcxXbbxX35xX9xX42xX35xX116xX41xX9xX2cxXb3xX9exX9xX42xXaxX18xX41xX3cxX9xXbxX3dxX18xX41xX3cxX9exX9xX238xX41xX9xX67xX24bxX41xXaxX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX97xXbxXaxX24xX3dxX32xXexX5xX13fxX7xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
T.P