Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ vừa phân công một số Bộ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về một số dự án Luật.
8f44x13ddex14a9ex150e2x9e73xa67fx137c0x10955x10968x108f1xe3d2x15242x11a71x152bax1456ex14c70xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax8f68xe68dx1368dxXexX0x90a6xXaxX17xX18xX19xXexX0x1176cxaafbxX19xb41bxXexX0xXax1580exX9x15483xXdxX18x11b68xX2fx15d2dxf6f4xbbdaxX5xd2caxXbxXdxX17xX32xXexX7xXaxe0ddxdc4axX9xX2cx156c9xX3exed8cxX9xX2cxXax9e28x109a9xX3exX9xX23xf4d7xX9xX7xXaxX35x15931xX3exX9xXaxe314xX33xX9xXbxXax99d3xX9x103b1xab2fxX9xX2cxe3aexX18xX9xf83fxX26xX9xX23xX18xX3exX9xX5xXax10c34xf385xX3exX43xX9x11dadxe480xX9x1264axX47xecd6xX2cxX9xXax137b2xX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1044cxX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX60xX9xXbxX6cx1516dxX3exX43xX9xX4xXaxe7bfxX3exXaxX9xX33xXaxX60xX9xX71xa48axX18xX9xX33xXaxX3dxX3exX9xX2cxX41xX3exX43xX9xXcxX7axXbxX9xX2fxX76xX9xa63cxX7axX9xX2cxXaxX47xX48xX3exX9xX23xX4cxX9xX5xX6dxX9xXbx146bbx14ecaxX3exXaxX9xX2cxX60xX18xX9xX4xXaxX9exX3exXaxX9xX33xXaxX60xX9xX71xffdfxX9xXcxX7axXbxX9xX2fxX76xX9xX19x141a4xX9xd042xX3exX9x11282xX47xe6f7xXbx122f0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbbxX24xX19xX26xX32xXexX4xX72xX9xXbxXax159e2xf066xX9xX5xXaxX60xX9xXbxX6cxX98xX3exX43xX9xX4xXaxX9exX3exXaxX9xX33xXaxX60xX9xX26xX51xX47xX9xX2cx10e88xX47xX9xX2cxXebxX2cxX9xXbbxX7axX9xXbxXcbxX6cx11a09xX3exX43xX10exX9xX5xXaxX60xX9xXbxXcbxX6cxX136xX3exX43xX9xX2cx10461xX9xd1f9xX47xX18xX3exX9xX3exX43xX18xX3exX43xX9xX23xX7axX9xXbxX35x12b83xX33xX9xXbxX72xX2cxX9xX33xXaxX76xX35xX9xXax132c7xX33xX9xX71xX98xX35xX9xX2cxXebxX2cxX9xX2cxX147xX9xX149xX47xX18xX3exX9xXdxX35xX51xX3exX9xX149xX47xX18xX3exX9xXbxXcbxXccxX3exXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX33xXaxX3dxX3exX9xX2cxX41xX3exX43xX9xXbxe40fxX35xX9xX71x113f8xX3exX9xX23x107a9xX3exX9xX2fxX76xX9xX2axf3b0xX1a8xX5cxX1cxbacdxX7xX4xX7xd000xX74xX8cx14326xX7xX9xX3exX43x112cexX26xX9xX5cxX5dxX1cxX5cxX1cxX5cx10574xX2axde22xX9xX2cxX60xX18xX9xX1acxX19dxX3exX9xX33xXaxb38axX3exX43xX9xX4xXaxX9exX3exXaxX9xX33xXaxX60xXf2xX9xb81bxX35xX51xX3exX43xX9xX5dxX9xX19xXe9xX9xXebxX3exX9xXeexX47xXf0xXbx12227xX9xXeexX47xXf0xXbxX9xX4xX1a1xX3exXaxX9xX2fxXebxXbxX9xX23xX35xX10dxX3exX10exX9xXeexX47xXf0xXbxX9xX7xXaxX1cfxX3exX43xX10exX9xX2cxXaxX76xX3exX43xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3exXax97b7xX3exX43xX9xd230xX2fx13f63xX18xX9xbe01xe80bxX35x12d20xX10exX9xXeexX47xXf0xXbxX9xX74xX47xX1a1xX3exX9xXdxf296xX9xX33xXaxXebxXbxX9xXbxXcbxX35xX10dxX3exX9xX228xX41xX9xXbxXaxX4cxX10exX9xX228xX6cxX166xX2cxX9xX2cxXaxX47xX26xX10dxX3exX9xXbxXa7xX9xX7xXaxX35xX51xX3exX9xXaxX55xX33xX9xXbxXaxX5axX9xX5cxX5cxX9xX2fxX18xX3exX43xX9xX7xXaxX35xX51xX3exX9xXaxX55xX33xX9xXbxXaxX5axX9xX5cxX5dxXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbbxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x133b3xXbxX1b0xX18xXdxX35xX43xX3exX1f0xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xXcbx90e2xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXcbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1f0xX1cxX1cxX35xXf2xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf2xX71xX3exX1cxX3exX17x9ff3xX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX5dxX1cxX1a8xX1a8xX19xX5dxX2ax11ec7xX2e4xX1c1xX5cxX2e4xXbxX2e4xX1a8xX2e4xX2axXdxX1c1xXf2x134b1xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2d7xX35xX19xXbxXaxX1f0x9eeaxX1c1xX1c1xX33xX2a2xX2b2xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1f0xX2e4xX1c1xX1c1xX33xX2a2xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX18xX3exX9xX2cxX24xX3exX43xX9xX2cxXaxX47xX18xX3exX9xX23xX35xX9xX33xXaxX35xX17xX3exX9xXaxX24xX33xX9xXbxXaxX47xX9xX5cxX5dxX9xX2cxX47xX18xX9xX47xX26xX9xX23xX18xX3exX9xXbxXaxX47xX24xX3exX43xX9xX71xX47xX9xX149xX47xX24xX2cxX9xXaxX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX7xXaxX35xX51xX3exX9xXaxX55xX33xX9xXbxXaxX5axX9xX5cxX5cxX9xX2cxX60xX18xX9xX63xX26xX9xX23xX18xX3exX9xXbxXaxX6cxX6dxX3exX43xX9xX71xX72xX9xX74xX47xX76xX2cxX9xXaxX7axX35xXf2xX9xX223x11741xX3exXaxX1f0xX9xX71xX3exX17xX2d7xX2fxXf2xX43xX24xX71xXf2xX71xX3exX22bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbbxX24xX19xX26xX32xXexX1acxXdfxX9xX2cxXebxX2cxX9xX3exX7axX35xX9xX19xX47xX3exX43xX9xX228xX6cxX166xX2cxX9xX23xX229xX9xX2fxX47xX3exX43xX9xX71xX1b8xX24xX9xX4xXaxX6cxX147xX3exX43xX9xXbxXcbxXccxX3exXaxX9xX7xXaxX35xX51xX3exX9xXaxX55xX33xX9xXbxXaxX5axX9xX5cxX5dxX9xX2cxX60xX18xX9xX63xX26xX9xX23xX18xX3exX9xX5xXaxX6cxX6dxX3exX43xX9xX71xX72xX9xX74xX47xX76xX2cxX9xXaxX7axX35xX10exX9xX5xXaxX60xX9xXbxX6cxX98xX3exX43xX9xX4xXaxX9exX3exXaxX9xX33xXaxX60xX9xX43xX35xX18xX24xX9xXbbxX7axX9xXbxXcbxX6cxX136xX3exX43xX9xXbbxX7axX9x11a2bxX159xX9xXaxX24xX199xX2cxXaxX9xX71xX1b8xX9xX1b3xX129xX47xX9xXbxX6cxX9xX2cxXaxX47xX48xX3exX9xX23xX4cxX9xX5xX6dxX9xXbxXcbxXccxX3exXaxX9xX2cxX60xX18xX9xX4xXaxX9exX3exXaxX9xX33xXaxX60xX9xX71xXdfxX9xX19xXe9xX9xXebxX3exX9xXeexX47xXf0xXbxX9xX2fxX225xX18xX9xX228xX229xX35xX10exX9xX23xX229xX9xX2fxX47xX3exX43xX9xXcxX7axXbxX9xX2fxX76xX9xX228xX35xXdfxX47xX9xX2cxX60xX18xX9xXeexX47xXf0xXbxX9xX1b3xX129xX47xX9xXbxX6cxX9xX2cxX41xX3exX43xXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbbxX24xX19xX26xX32xXexX1b3x11b7exX3exX43xX9xXbxXaxX6dxX35xX10exX9xXbbxX7axX9xXbxXcbxX6cxX136xX3exX43xX9xXbbxX7axX9xX455xX159xX9xXaxX24xX199xX2cxXaxX9xX71xX1b8xX9xX1b3xX129xX47xX9xXbxXa7xX9xX2cxXaxX60xX9xXbxXcbxXccxX10exX9xX33xXaxX76xX35xX9xXaxX166xX33xX9xX71xX98xX35xX9xX2cxXebxX2cxX9xX23xX7axX10exX9xX2cxX147xX9xX149xX47xX18xX3exX9xX2cx10c8exX9xXdxX35xX51xX3exX9xX149xX47xX18xX3exX9xX2cxXaxX47xX48xX3exX9xX23xX4cxX9xX5xX6dxX9xXbxXcbxXccxX3exXaxX9xX2cxX60xX18xX9xX4xXaxX9exX3exXaxX9xX33xXaxX60xX9xX71xXdfxX9xX19xXe9xX9xXebxX3exX9xXeexX47xXf0xXbxX9xX2fxX225xX18xX9xX228xX229xX35xX10exX9xX23xX229xX9xX2fxX47xX3exX43xX9xXcxX7axXbxX9xX2fxX76xX9xX228xX35xXdfxX47xX9xX2cxX60xX18xX9xX2cxXebxX2cxX9xXdxX47xXf0xXbxX1f0xX9xX2xX6cxX166xX2cxX2b2xX9x10df8xX3exX9xXbxX24xX1b8xX3exX9xXbxXaxXe9xX2cxX9xX33xXaxX48xXcxX2b2xX9xX7xXaxX1cfxX3exX43xX10exX9xX2cxXaxX76xX3exX43xX9xXbxXebxX2cxX9xXaxX199xX35xX9xXbxXaxX47xX76xX2cxX9xXdxXebxX2b2xX9xX1b3xX35xaa7cxX3exX9xXdxXe9xX2cxX2b2xX9xX8cxX52fxX18xX9xX2cxXaxeeefxXbxX2b2xX9x9d72xX225xX9xX19xX72xX3exX43xX9xX3exX19dxX3exX43xX9xXdxX6cxX166xX3exX43xX9xXbxX35xX159xXbxX9xc03fxX35xX5cexXcxX9xX71xX1b8xX9xXaxX35xX5cexX47xX9xX149xX47xX1a1xX2b2xX9xX455xXaxX24xX18xX9xXaxX55xX2cxX9xX71xX1b8xX9xX4xX41xX3exX43xX9xX3exX43xXaxX5cexX2b2xX9xX5xXcbxee5cxX9xX17xXcxX2b2xX9xX4xX41xX3exX43xX9xX2cxXaxX5axX3exX43xX9xX71xX1b8xX9xX1b3xX129xX47xX9xXbxX6cxXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbbxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX60xX9xXbxX6cxX98xX3exX43xX9xX4xXaxX9exX3exXaxX9xX33xXaxX60xX9xX2cxX21fxX3exX43xX9xX43xX35xX18xX24xX9xXbbxX7axX9xXbxXcbxX6cxX136xX3exX43xX9xXbbxX7axX9xX4xX41xX3exX43xX9xX18xX3exX9xX2cxXaxX47xX48xX3exX9xX23xX4cxX9xX5xX6dxX9xXbxXcbxXccxX3exXaxX9xX2cxX60xX18xX9xX4xXaxX9exX3exXaxX9xX33xXaxX60xX9xX71xXdfxX9xX19xXe9xX9xXebxX3exX9xXeexX47xXf0xXbxX9xX4xX41xX3exX43xX9xX18xX3exX9xX3exXaxX3dxX3exX9xX19xX3dxX3exXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbbxX24xX19xX26xX32xXexXbbxX7axX9x14df6xX3dxX26xX9xX19xXe9xX3exX43xX9xX2cxXaxX47xX48xX3exX9xX23xX4cxX9xX5xX6dxX9xXbxXcbxXccxX3exXaxX9xX2cxX60xX18xX9xX4xXaxX9exX3exXaxX9xX33xXaxX60xX9xX71xXdfxX9xX19xXe9xX9xXebxX3exX9xXeexX47xXf0xXbxX9xX2fxX225xX18xX9xX228xX229xX35xX10exX9xX23xX229xX9xX2fxX47xX3exX43xX9xXcxX7axXbxX9xX2fxX76xX9xX228xX35xXdfxX47xX9xX2cxX60xX18xX9xX2cxXebxX2cxX9xXdxX47xXf0xXbxX1f0xX9xX6ddxX3dxX26xX9xX19xXe9xX3exX43xX10exX9x9505xXaxX1b8xX9xX136xX10exX9xX74xX47xX26xX9xXaxX24xX199xX2cxXaxX9xX228xX41xX9xXbxXaxX4cxX10exX9xX455xX35xX3exXaxX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xX23xX5dcxXbxX9xX228xX7axX3exX43xX9xX2fxX1a1xX3exXf2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5e0xX24xX47xXcbxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX19xX18xX3exX43xX2cxX24xX3exX43xX2fxX18xX3exXf2xX71xX3exX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe