Hương Khê tiếp nhận hơn 35.600 kg gạo hỗ trợ của Chính phủ
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (27/10), huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức tiếp nhận và phân bổ 35.630 kg gạo hỗ trợ của Chính phủ để cứu đói cho Nhân dân.
83f2xb67ex8464xefbexabd3xd238xb0cexaeb2x8d5cxX7xf757x84ecx10074xaba9xd416xce80xX5xdc3axXaxb559xcd2dxa832xd057xa962xce45xX3xc453xX1x867cxX3xXexXdxd82dxXbxX3xX16xX1xb434xX16xX3xX1xX15xX16xX3xfaf9xe164xee1cxc74axf30axX2fxX3xfe11xX17xX3xX17x9ba2xe5ddxX3xX1x910exX3xXexc84exda5bxX3xX4xc236xX6xX3xf8a8xX1xc9d0xX16xX1xX3xXbxX1xX41xX0xabb9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xe9dexXaxX12xa3a0xb93cxX16xX17xX3xX16xX6x840bxX3xafa6xafccx10429xX4exX2xX2fxde0axf393xX3xX1xa3acxX6ax9106xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX6cxX13x8e2cxX3xXcxf31axX16xX1xX72xX3xXexdc0exX3xX4xX1xbf0fxX4xX3xXexXdxX1fxXbxX3xX16xX1xX24xX16xX3x8c3dxX87xX3xXbxX1xd3e0xX16xX3xa22dxX90xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2bxX2fxX3xX32xX17xX3xX17xX36xX37xX3xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX16xX1xX3xXbxX1xX41xX3xa4f0x9db5xX3xX4xX94xX76xX3xXcfxe291xXdxX3xX4xX1xX37xX3xe143xX1xXa6xX16xX3xX60xXa6xX16xX2dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb579xX37xX60xX6axXaxX12xX0xXdx9eb7xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX16xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxe016xXdxX60xXexX1xcf01xX3xX2exX2xX2cxXbxf1e9xbd48xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11dxX3xX2bxae8exa6dexXbxX123xX124xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4exX4exXdxX2dxXa9xX6xX37xX1xX6xXexXdxX16xX1xX2dxXa1xX16xX4exX16xX10xX118xX7xX4exX6dxX2fxcd82xX2bxX4exX2xX2bxX2fxX60xX6dxX2fxX130xX2xX2cxX2cxX130xXexX6exX2bxX2xX2bxX2bxX5xX2fxX2dxeeebxXbxX17xbdcbxX3dxX9xX12fxX6exX158xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX16xX1xX24xX16xX3xX1xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX2fxX3xX32xX17xX3xX17xX36xX37xX3xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX16xX1xX3xXbxX1xX41xXaxX3xX118xXdxX60xXexX1xX9xXaxX2exX2xX2cxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2bxX12fxX130xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX37xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xab48xX76xX6axX1fxXexX3xXcfxdda5xX16xX1xX3xX7xccb3xX3xX2bxX2cxX6exX12fxX4exX1f3xabb3xeb05xb933xXf6xXdexb026xX3xX16xX17xX87xX6axX3xX6dxX6dxX4exX2xX2fxX4exX6dxX2fxX6dxX2fxX3xX4xX41xX6xX3xX209xXf6xXdexX20cxX3xXex9b09xX16xX1xX3xX13xX87xX3xXcxX8axX16xX1xX73xX3xX1xX76xX6axX78xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX16xX1xX24xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2bxX2fxX3xX32xX17xX3xX17xX36xX37xX2dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX37xX60xX6axXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX1f3xX76xX6axX1fxXexX3xXcfxX1faxX16xX1xX3xX7xX1ffxX3xX2bxX2cxX6exX12fxX4exX1f3xX207xX208xX209xXf6xXdexX20cxX3xX16xX17xX87xX6axX3xX6dxX6dxX4exX2xX2fxX4exX6dxX2fxX6dxX2fxX3xX4xX41xX6xX3xX209xXf6xXdexX20cxX3xXexX228xX16xX1xX3xX13xX87xX3xXcxX8axX16xX1xX3xXa1x903exX3xXa1xXdxX78xX4xX3xXbxX1xXa6xX16xX3xXa9xX90xX3xX17xX36xX37xX3xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX16xX1xX3xXbxX1xX41xX3xXcfxXd0xX3xX4xX94xX76xX3xXcfxXd7xXdxX3xX4xX1xX37xX3xXdexX1xXa6xX16xX3xX60xXa6xX16xX73xX3xXcfxX1ffxXdxX3xXexX14xX3exX16xX17xX3xXexX3dxX3exX3xX17xXdxe478xXbxX3xX123x8f33xX3xX1xcdc5xXdxX3xXa1xe30exX16xX17xX3xXa9xX1faxX3xXexX1xXdxX1bxX16xX3xXexX6xXdxX73xX3xXfexX14xX6xX3xX5xa5f2xX3xX4xX41xX6xX3xX1xX76xX6axX78xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX5xX87xX3xX2xX2bxX3xX123xX30exX3xX17xbce9xXfexX11dxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX3dxX87xX73xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX207xd920xX73xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX3dxX36xX4xX1xX73xX3xX207xXdxX2b9xX16xX3x9e30x9804xX73xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xfd58xX8axX16xX1xX73xX3xcfaaxXdxX6xX3x1075cxX1xX1ffxX73xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX387xXdxX6xX16xX17xX73xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX41xX6axX73xX3x9965xX311xX4xX3xd485xX1bxX16xX73xX3xX13xbd9exX6xX3xX13xa1baxXdxX73xX3xX13xX87xX3xX3a9xXdxX16xX1xX73xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX3a9xXdxX1bxX16xX73xX3xX38bxX1xX30axX4xX3xX207xX34cxX16xX17xX2dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX37xX60xX6axXaxX12xXdexX17xX37xX87xXdxX3xX3dxX6xX73xX3xX4xXd7xX3xX6dxX3xX4xX15xX3xX7xc0f3xX3xXexX3dxX3exX3xX17xXdxX30axXbxX3xX123xX30exX3xX1xX311xXdxX3xX5xX87xX3xXcxX3dxX76xX16xX17xX3xXexXa6xXfexX3xXcxX1xXdxX1bxX16xX3x9e72xX16xX3xX6cxX123xX30exX3xX3a9xX311xX4xX3xX3adxX1bxX16xX72xX73xX3xXcxX3dxX76xX16xX17xX3xXexXa6xXfexX3xX13xX34cxX16xX17xX3xX38bxX1xX30axX4xX3xX6cxX123xX30exX3xX207xXdxX2b9xX16xX3xX377xX378xX72xX3xX4xX32cxX16xX17xX3xXcfxX14xX3exX4xX3xXbxX1xXa6xX16xX3xXa9xX90xX3xXa1xX87xX3xXexXdxX1fxXbxX3xX16xX1xX24xX16xX3xX7xX1ffxX3xX17xX36xX37xX3xX16xX87xX6axX2dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX37xX60xX6axXaxX12xX0xXdxXfexX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX16xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX118xXdxX60xXexX1xX11dxX3xX2exX2xX2cxXbxX123xX124xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11dxX3xX2bxX12fxX6dxXbxX123xX124xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4exX4exXdxX2dxXa9xX6xX37xX1xX6xXexXdxX16xX1xX2dxXa1xX16xX4exX16xX10xX118xX7xX4exX6dxX2fxX158xX2bxX4exX2xX2bxX2fxX60xX6dxX2fxX130xX2xX2exX2xX2bxXexX12fxX2exX2bxX2xX130xX5xX2fxX2dxX16fxXbxX17xX172xX3dxX9xX2bxX2fxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX16xX1xX24xX16xX3xX1xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX2fxX3xX32xX17xX3xX17xX36xX37xX3xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX16xX1xX3xXbxX1xX41xXaxX3xX118xXdxX60xXexX1xX9xXaxX2exX2xX2cxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2bxX12fxX6dxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX37xX16xXaxX12xX63xX1ffxX3xX17xX36xX37xX3xXexX3dxX1bxX16xX3xXcfxX30exX3xXcfxX14xX3exX4xX3xXbxX1xXa6xX16xX3xXa9xX90xX3xXa1xX2b9xX3xX2xX2bxX3xX123xX30exX3xXa1xX87xX3xX6dxX3xX4xX15xX3xX7xX402xX3xXexX3dxX3exX3xX17xXdxX30axXbxX3xX123xX30exX3xX1xX311xXdxX3xXexX3dxX1bxX16xX3xXcfxX1faxX6xX3xXa9xX87xX16xX2dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX37xX60xX6axXaxX12xXcxX3dxX37xX16xX17xX3xXexX90xX16xX17xX3xX7xX1ffxX3xX2xX2bxX3xX123xX30exX3xXa1xX87xX3xX6dxX3xXexX3dxX76xX16xX17xX3xXexXa6xXfexX73xX3xX4xXd7xX3xX2exX6exX3xX1xX311xX3xXa1xd7d9xXdxX3xX6dxX2cxX2cxX3xX16xX1xXa6xX16xX3xX32xX1xd346xX76xX3xXcfxX14xX3exX4xX3xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3xX2bxX3xXexX1xX64xX16xX17xX3xXa1xX61axXdxX3xX7xX1ffxX3xX5xX14xX3exX16xX17xX3xX158xX2cxX3xX32xX17xX3xX17xX36xX37xX4exX16xX1xXa6xX16xX3xX32xX1xX628xX76xX124xX3xX6exX2fxX2xX3xX1xX311xX3xXa1xX61axXdxX3xX2xX2dxX2exX2xX2fxX3xX16xX1xXa6xX16xX3xX32xX1xX628xX76xX3xXcfxX14xX3exX4xX3xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3xX2xX3xXexX1xX64xX16xX17xX3xX5xX87xX3xX2xX2cxX3xX32xX17xX3xX17xX36xX37xX4exX16xX1xXa6xX16xX3xX32xX1xX628xX76xX2dxX3xXdexX1xX14xX3xXa1xX24xX6axX73xX3xXexX90xX16xX17xX3xX7xX1ffxX3xX17xX36xX37xX3xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX16xX1xX3xXbxX1xX41xX3xXcfxXd0xX3xX4xX94xX76xX3xXcfxXd7xXdxX3xX4xX1xX37xX3xXdexX1xXa6xX16xX3xX60xXa6xX16xX73xX3xXcfxX1ffxXdxX3xXexX14xX3exX16xX17xX3xXexX3dxX3exX3xX17xXdxX30axXbxX3xX123xX30exX3xX1xX311xXdxX3xXa1xX315xX16xX17xX3xXa9xX1faxX3xXexX1xXdxX1bxX16xX3xXexX6xXdxX73xX3xXfexX14xX6xX3xX5xX32cxX3xXcfxX3exXexX3xX16xX87xX6axX3xX5xX87xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2bxX2fxX3xX32xX17xX2dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX37xX60xX6axXaxX12xX209xXf6xXdexX20cxX3xX1xX76xX6axX78xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX32cxX16xX17xX3xX17xXdxX6xX37xX3xX38bxX1xX3b3xX16xX17xX3xX3a9xX6xX37xX3xXcfxX311xX16xX17xX3xX208xX3xXcxX1xX14xX15xX16xX17xX3xXa9xXdxX16xX1xX3xXa1xX87xX3xdc9bxX30exX3xX1xX311xXdxX3xX1xX76xX6axX78xX16xX3xX4xX1xX41xX3xXexX3dxace6xX73xX3xXbxX1xX1ffxXdxX3xX1xX3exXbxX3xXa1xX61axXdxX3xX44x9277xX4xX3xX20cx9b17xX3xXexX3dxc337xX3xXdexX1xX87xX3xX16xX14xX61axX4xX3xX32xX1xX76xX3xXa1xX7b0xX4xX3xXdexX17xX1xX78xX3xXcxX8axX16xX1xX3xXexXdxX1fxXbxX3xX16xX1xX24xX16xX3xXa1xX87xX3xXbxX1xXa6xX16xX3xXa9xX90xX3xX17xX36xX37xX3xX4xcb71xXbxX3xX4xX1xX37xX3xX4xX64xX4xX3xX123xX30exX73xX3xXexX3dxX76xX16xX17xX3xXexXa6xXfexX3xXexX1xX10xX37xX3xX60xX6xX16xX1xX3xX7xX64xX4xX1xX3xX4xX7acxX3xXexX1xXd0xX2dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX37xX60xX6axXaxX12xXf6xX1bxX16xX3xX4xX36xX16xX1xX3xXcfxXd7xX73xX3xX4xX64xX4xX3xXcfxX15xX16xX3xXa1xX1faxX3xX5xXdxX1bxX16xX3xe6bfxX76xX6xX16xX3xX4x8668xX16xX3xX4xX94xX3xXa1xX87xX37xX3xX7xX1ffxX3xX5xX14xX3exX16xX17xX3xX17xX36xX37xX3xXcfxX14xX3exX4xX3xXbxX1xXa6xX16xX3xXa9xX90xX73xX3xXexX90xX3xX4xX1xX94xX4xX3xXexXdxX1fxXbxX3xX16xX1xX24xX16xX3xXa1xX87xX3xX4xX7ebxXbxX3xXbxX1xX64xXexX3xX32xX1faxXbxX3xXexX1xe82exXdxX73xX3xXcfxX30axX16xX17xX3xXcfxX1ffxXdxX3xXexX14xX3exX16xX17xX73xX3xXcfxX30axX16xX17xX3xXcfxX1faxX16xX1xX3xXfexX94xX4xX2dxX3xX209xXf6xXdexX20cxX3xX4xX64xX4xX3xX123xX30exX3xXcfxXd0xX3xX123xX3b7xX6axX3xX3dxX6xX3xX7xX6xXdxX3xX7xXd7xXexX73xX3xX32xX1xXdxX1fxX76xX3xX16xX36xXdxX3xX4xX41xX6xX3xX16xX17xX14xX89bxXdxX3xX60xXa6xX16xX3xXexX1xX79bxX3xX209xXf6xXdexX20cxX3xX123xX30exX3xXcfxXd7xX3xXbxX1xX3b7xXdxX3xX4xX1xX1faxX76xX3xXexX3dxX64xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX78xXfexX2dxX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX3dxX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX3dxX37xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX1bxX16xX3xX84cxX76xX6xX16xX11dxX0xX4exX7xXexX3dxX37xX16xX17xX12xX0xX76xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX208xXexX1xX76xXfexXa9xX208xX6xX16xX60xX208xX7xX6xXbxX37xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX41xX3xXexX14xX61axX16xX17xX3xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3xX13xX87xX3xXcxX8axX16xX1xX3xX2xX2fxX2fxX3xXexcb46xX3xXcfxX34cxX16xX17xX73xX3xX2xX2dxX2fxX2fxX2fxX3xXexX7ebxX16xX3xX17xX36xX37xX3xX4xX94xX76xX3xXexX3dxX3exX3xX5xX32cxX3xX5xX7acxXexXaxX3xX1xX3dxX10x89ffxX9xXaxX4exX4xX1xXdxX16xX1xX208xX84cxX76xX6axX10xX16xX4exXexX1xX76xX208xXexX76xX37xX16xX17xX208xX1xX37xX208xXexX3dxX37xX208xX1xX6xX208xXexXdxX16xX1xX208xX2xX2fxX2fxX208xXexX6axX208xX60xX37xX16xX17xX208xX2xX208xX2fxX2fxX2fxX208xXexX6xX16xX208xX17xX6xX37xX208xX4xX76xX76xX208xXexX3dxX37xX208xX5xX76xX208xX5xX76xXexX4exX6dxX2fxX2fxX158xX2xX2xX2dxX1xXexXfexXaxX12xX0xXdxXfexX17xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX4exXfexX10xX60xXdxX6xX4exX2xX6dxX2fxX4exX16xX10xX118xX7xX4exX6dxX2fxX158xX6dxX4exX2xX2fxX2exX60xX2xX2xX130xX2cxX6exX2cxX158xXexX2bxX12fxX2exX5xX2xX208xX2xX158xX130xX60xX2fxX2xX12fxX2bxX2bxX2cxX6dxXexX130xX2cxX6dxX6dxX130xX5xX2fxX2dxX16fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX16xX1xX24xX16xX3xX1xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX2fxX3xX32xX17xX3xX17xX36xX37xX3xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX16xX1xX3xXbxX1xX41xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXa1xX12xX0xX7xXexX3dxX37xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX41xX3xXexX14xX61axX16xX17xX3xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3xX13xX87xX3xXcxX8axX16xX1xX3xX2xX2fxX2fxX3xXexX9a0xX3xXcfxX34cxX16xX17xX73xX3xX2xX2dxX2fxX2fxX2fxX3xXexX7ebxX16xX3xX17xX36xX37xX3xX4xX94xX76xX3xXexX3dxX3exX3xX5xX32cxX3xX5xX7acxXexXaxX3xX1xX3dxX10xX9c9xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX16xX1xX208xX84cxX76xX6axX10xX16xX4exXexX1xX76xX208xXexX76xX37xX16xX17xX208xX1xX37xX208xXexX3dxX37xX208xX1xX6xX208xXexXdxX16xX1xX208xX2xX2fxX2fxX208xXexX6axX208xX60xX37xX16xX17xX208xX2xX208xX2fxX2fxX2fxX208xXexX6xX16xX208xX17xX6xX37xX208xX4xX76xX76xX208xXexX3dxX37xX208xX5xX76xX208xX5xX76xXexX4exX6dxX2fxX2fxX158xX2xX2xX2dxX1xXexXfexXaxX12xXcxX1xX41xX3xXexX14xX61axX16xX17xX3xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3xX13xX87xX3xXcxX8axX16xX1xX3xX2xX2fxX2fxX3xXexX9a0xX3xXcfxX34cxX16xX17xX73xX3xX2xX2dxX2fxX2fxX2fxX3xXexX7ebxX16xX3xX17xX36xX37xX3xX4xX94xX76xX3xXexX3dxX3exX3xX5xX32cxX3xX5xX7acxXexX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX3dxX37xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX44xX315xX16xX17xX3xX16xX1xX24xX16xX3xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3xXa1xX61axXdxX3xX13xX87xX3xXcxX8axX16xX1xX3xX4xX3b3xX16xX3xX4xXd7xX3xX158xX3xXexX228xX16xX1xX3xXfexXdxX2b9xX16xX3xXcxX3dxX76xX16xX17xX3xX5xX87xX3xX1f3xX76xX3b7xX16xX17xX3xXf6xX79bxX16xX1xX73xX3xX1f3xX76xX3b7xX16xX17xX3xXcxX3dxX1faxX73xX3xXcxX1xf399xX6xX3xXcxX1xXdxX1bxX16xX3xX208xX3xX13xX76xX1fxX3xXa1xX87xX3xX1f3xX76xX3b7xX16xX17xX3xXdexX6xXfexX2dxX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXa1xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX362xX16xX17xX3xX6xX16xX3xX13xX87xX3xXcxX8axX16xX1xX3xXexX1xX852xXfexX73xX3xXexd1b8xX16xX17xX3xX84cxX76xX87xX3xXa9xX87xX3xX4xX37xX16xX3xX60xXa6xX16xX3xXexX311xX4xX3xX44xX1xX94xXexXaxX3xX1xX3dxX10xX9c9xX9xXaxX4exX5xX76xX4xX208xX5xX76xX37xX16xX17xX208xXa1xX76xX208xXexX3dxX6xX16xX17xX4exX4xX37xX16xX17xX208xX6xX16xX208xX1xX6xX208xXexXdxX16xX1xX208xXexX1xX6xXfexX208xXexX6xX16xX17xX208xX84cxX76xX6xX208xXa9xX6xX208xX4xX37xX16xX208xX60xX6xX16xX208xXexX37xX4xX208xX4xX1xX76xXexX4exX2xX130xX12fxX2exX130xX6exX2dxX1xXexXfexXaxX12xX0xXdxXfexX17xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX4exXfexX10xX60xXdxX6xX4exX2xX6dxX2fxX4exX16xX10xX118xX7xX4exX6dxX2fxX2bxX6exX4exX2xX2bxX2fxX60xX158xX2xX2xX2cxX12fxX2fxX6dxXexX12fxX6dxX2exX6exX6exX5xX2fxX2dxX16fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX16xX1xX24xX16xX3xX1xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX2fxX3xX32xX17xX3xX17xX36xX37xX3xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX16xX1xX3xXbxX1xX41xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXa1xX12xX0xX7xXexX3dxX37xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX362xX16xX17xX3xX6xX16xX3xX13xX87xX3xXcxX8axX16xX1xX3xXexX1xX852xXfexX73xX3xXexXc75xX16xX17xX3xX84cxX76xX87xX3xXa9xX87xX3xX4xX37xX16xX3xX60xXa6xX16xX3xXexX311xX4xX3xX44xX1xX94xXexXaxX3xX1xX3dxX10xX9c9xX9xXaxX4exX5xX76xX4xX208xX5xX76xX37xX16xX17xX208xXa1xX76xX208xXexX3dxX6xX16xX17xX4exX4xX37xX16xX17xX208xX6xX16xX208xX1xX6xX208xXexXdxX16xX1xX208xXexX1xX6xXfexX208xXexX6xX16xX17xX208xX84cxX76xX6xX208xXa9xX6xX208xX4xX37xX16xX208xX60xX6xX16xX208xXexX37xX4xX208xX4xX1xX76xXexX4exX2xX130xX12fxX2exX130xX6exX2dxX1xXexXfexXaxX12xX44xX362xX16xX17xX3xX6xX16xX3xX13xX87xX3xXcxX8axX16xX1xX3xXexX1xX852xXfexX73xX3xXexXc75xX16xX17xX3xX84cxX76xX87xX3xXa9xX87xX3xX4xX37xX16xX3xX60xXa6xX16xX3xXexX311xX4xX3xX44xX1xX94xXexX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX3dxX37xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXdexX1xX24xX16xX3xX16xX1xX7b4xX16xX17xX3xXfexXd7xX16xX3xX84cxX76xX87xX3xXa1xX87xX3xX7xX7b0xX3xX84cxX76xX6xX16xX3xXexXa6xXfexX3xXexXc25xX3xX44xX362xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexX228xX16xX1xX3xX13xX87xX3xXcxX8axX16xX1xX73xX3xXa9xX87xX3xX4xX37xX16xX3xX60xXa6xX16xX3xXexX311xX4xX3xX44xX1xX94xXexX3xX6cxXa9xX3b7xX16xX3x8613xX87xX37xX3xXcxX3dxX10xX73xX3xX123xX30exX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX3a9xXdxX1bxX16xX73xX3xX1xX76xX6axX78xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX72xX3xXa9xX87xX6axX3xXexc624xX3xX7xX7b0xX3xXa1xX76xXdxX3xXfexXc25xX16xX17xX73xX3xXbxX1xX7ebxX16xX3xX32xX1xX402xXdxX2dxX2dxX2dxX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXa1xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20cxX14xX6xX3xX5xX14xX61axXdxX3xX16xX1xX87xX3xXfexX87xX16xX17xX3xX402xX3xX16xX15xXdxX3xdb47xX16xXd7xX16xX17xX3xX16xX1xX7ebxXexX3xX381xXdxX78xXexX3xXdexX6xXfex1010cxX3xXcfxX36xXexX3xX16xX852xX16xX17xX3xX7xX76xX7ebxXexX3xX4xX6xX37xX73xX3xXexX1xX76xX3xX5xX30exXdxX3xX32xX1xX64xXaxX3xX1xX3dxX10xX9c9xX9xXaxX4exX16xX37xX16xX17xX208xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX4exX60xX76xX6xX208xX5xX76xX37xXdxX208xX16xX1xX6xX208xXfexX6xX16xX17xX208xX37xX208xX16xX37xXdxX208xX16xX37xX16xX17xX208xX16xX1xX6xXexX208xXa1xXdxX10xXexX208xX16xX6xXfexX208xX60xX6xXexX208xX16xX6xX16xX17xX208xX7xX76xX6xXexX208xX4xX6xX37xX208xXexX1xX76xX208xX5xX6xXdxX208xX32xX1xX6xX4exX2xX130xX6exX2bxX2bxX2fxX2dxX1xXexXfexXaxX12xX0xXdxXfexX17xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX4exXfexX10xX60xXdxX6xX4exX2xX6dxX2fxX4exX16xX10xX118xX7xX4exX6dxX2fxX2bxX2bxX4exX2xX6dxX6dxX60xX2bxX6dxX2fxX2bxX6dxX2cxX2fxXexX12fxX6dxX6exX2cxX2cxX5xX2fxX2dxX16fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXexXdxX1fxXbxX3xX16xX1xX24xX16xX3xX1xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX2fxX3xX32xX17xX3xX17xX36xX37xX3xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3xX4xX41xX6xX3xX44xX1xX46xX16xX1xX3xXbxX1xX41xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXa1xX12xX0xX7xXexX3dxX37xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20cxX14xX6xX3xX5xX14xX61axXdxX3xX16xX1xX87xX3xXfexX87xX16xX17xX3xX402xX3xX16xX15xXdxX3xXf2dxX16xXd7xX16xX17xX3xX16xX1xX7ebxXexX3xX381xXdxX78xXexX3xXdexX6xXfexXf40xX3xXcfxX36xXexX3xX16xX852xX16xX17xX3xX7xX76xX7ebxXexX3xX4xX6xX37xX73xX3xXexX1xX76xX3xX5xX30exXdxX3xX32xX1xX64xXaxX3xX1xX3dxX10xX9c9xX9xXaxX4exX16xX37xX16xX17xX208xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX4exX60xX76xX6xX208xX5xX76xX37xXdxX208xX16xX1xX6xX208xXfexX6xX16xX17xX208xX37xX208xX16xX37xXdxX208xX16xX37xX16xX17xX208xX16xX1xX6xXexX208xXa1xXdxX10xXexX208xX16xX6xXfexX208xX60xX6xXexX208xX16xX6xX16xX17xX208xX7xX76xX6xXexX208xX4xX6xX37xX208xXexX1xX76xX208xX5xX6xXdxX208xX32xX1xX6xX4exX2xX130xX6exX2bxX2bxX2fxX2dxX1xXexXfexXaxX12xX20cxX14xX6xX3xX5xX14xX61axXdxX3xX16xX1xX87xX3xXfexX87xX16xX17xX3xX402xX3xX16xX15xXdxX3xXf2dxX16xXd7xX16xX17xX3xX16xX1xX7ebxXexX3xX381xXdxX78xXexX3xXdexX6xXfexXf40xX3xXcfxX36xXexX3xX16xX852xX16xX17xX3xX7xX76xX7ebxXexX3xX4xX6xX37xX73xX3xXexX1xX76xX3xX5xX30exXdxX3xX32xX1xX64xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX3dxX37xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXdexX1xX7b4xX16xX17xX3xXfexX362xX3xX1xX79bxX16xX1xX3xX16xX362xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX78xXbxX3xX94xX16xX17xX3xX60xX7acxX16xX17xX3xX4xX362xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX78xX3xXa9xX14xX61axX4xX3xXcfxe75bxX76xX3xXcfxX36xXexX3xX1xXdxX78xX76xX3xX84cxX76xX3b7xX3xX4xX6xX37xX3xXcfxX30exX3xX4xX1xX37xX3xXexX1xX7ebxX6axX3xX16xX17xX14xX89bxXdxX3xX16xX362xX16xX17xX3xX60xXa6xX16xX3xX402xX3xXf2dxX4xX1xX3b7xX37xX3xX5xe45exX6xX3xXexX30axXdxX3xXfexX14xX6xXf40xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX6cxX13xX87xX3xXcxX8axX16xX1xX72xX3xX4xXd7xX3xXexX1xXd0xX3xX1xX36xX16xX3xX4xX1xX1fxX3xX3dxX41xXdxX3xX3dxX37xX3xXa9xX402xXdxX3xXexX1xX89bxXdxX3xXexXdxX1fxXexX73xX3xXa1xX14xX15xX16xX3xX5xX1bxX16xX3xX5xX87xXfexX3xX17xXdxX87xX76xX3xXexXc25xX3xX16xX362xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX78xXbxX2dxX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXa1xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX76xX5xX12xX0xX60xXdxXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3dxXaxX12xX0xX4exX60xXdxXa1xX12xX0xX4exX60xXdxXa1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc89exX76xXexX1xX37xX3dxXaxX12xX207xX94xX4xX3xX1f3xX76xX6axX2b9xX16xX0xX4exXbxX12
Đức Quyền