Lộc Hà tuyển dụng 63 giáo viên
Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020, gồm 63 chỉ tiêu, trong đó: 33 chỉ tiêu tại vị trí việc làm giáo viên Mầm non; 18 chỉ tiêu tại vị trí việc làm giáo viên văn hóa Tiểu học; 12 chỉ tiêu tại vị trí việc làm giáo viên THCS;
3ca8x7619x3d92x5645xccafxa3f4x6b7fx7675xe1daxX7xce78xfc81xa36ax640fxcb77x8313xX5x5bdaxXax5dc5xd93ax62a4xX4xX3xd8f1xa62dxX3xXexc978xe4bax955ax4d44xX3x10341xfd79xX1exf7e5xX3x9202x590dxX3xX23xXdx10269x82c1xX3x99d2xXdxc87fxX1exX0x74e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6xX20xXaxX12xf220xX1cxX3xeeecxX6xX1exX3xX1exX1x1026axX1exX3xX20xX50xX1exX3xX1xX1bxX1cx4568xX1exX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xXex46ffxX3xX4xX1x8006xX4xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX23xX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xX4xX1xX69xX4xX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX20xX21xX4xX3xX1ex8bb0xc9a6xX3xf5d2x931bxX8exX8fxf649xX3xX23xfc8axX8cxX3xX25xX26xX3xX4xX1xbe8fxX3xXexXdxX2fxX1bxX92xX3xXexb689xX2bxX1exX23xX3xc8ebxcd82xfd2exX3xX26xX26xX3xX4xX1xX9dxX3xXexXdxX2fxX1bxX3xXex922exXdxX3xX2dx9c3cxX3xXexXa6x57b9xX3xX2dxXdxX5axX4xX3xX5xX18xX8cxX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exX3x7c5cx8ca7xX8cxX3xX1exX2bxX1exd46exX3xX2x4109xX3xX4xX1xX9dxX3xXexXdxX2fxX1bxX3xXexXbcxXdxX3xX2dxXc0xX3xXexXa6xXc4xX3xX2dxXdxX5axX4xX3xX5xX18xX8cxX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xX2dxX8bxX1exX3xX1xXacxX6xX3xXcxXdxX1dxX1bxX3xX1x4467xX4xXe0xX3xX2xX8exX3xX4xX1xX9dxX3xXexXdxX2fxX1bxX3xXexXbcxXdxX3xX2dxXc0xX3xXexXa6xXc4xX3xX2dxXdxX5axX4xX3xX5xX18xX8cxX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xXcxX17x7f93x9889xXe0xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx44e3xX2bxX20xX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10x4e0bxXexe6a1xX6xX5xXdxX23xX1exXadxX3xX4xX10xX1exXexX10xXa6xXe0xXaxX12xX0xX7xXexXa6xX2bxX1exX23xX12xXcxX17xb286x9d6bxb535xX3xX15cx763ex41daxX0xX32xX7xXexXa6xX2bxX1exX23xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX16dxX6xX5xXdxX23xX1exXadxX3xX4xX10xX1exXexX10xXa6xXe0xXaxX12xX0xX7xXexXa6xX2bxX1exX23xX12xbb36xc71dxX3xX2dxXdxX5axX4xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX23xX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xX4xX1xX69xX4xX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX20xX21xX4xX3xX1exX8bxX8cxX3xX8exX8fxX8exX8fxX0xX32xX7xXexXa6xX2bxX1exX23xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX12xX47xX1cxX3xX4axX6xX1exX3xX1exX1xX50xX1exX3xX20xX50xX1exX3xX1xX1bxX1cxX5axX1exX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xXexX65xX3xX4xX1xX69xX4xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX23xX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xX4xX1xX69xX4xX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX20xX21xX4xX3xX1exX8bxX8cxX3xX8exX8fxX8exX8fxX92xX3xX4xX21xX3xXexX1xX1dxX3xX1exX1x438axX3xX7xX6xX1bxXadxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX12xXcxX65xX1exX23xX3xX4xX1xX9dxX3xXexXdxX2fxX1bxX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX23xX3xX25xX26xX3xX4xX1xX9dxX3xXexXdxX2fxX1bxX92xX3xX4xX21xX3xXexX1xX1dxX3xX1exX1xX273xX3xX7xX6xX1bxXadxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX12xX16dxX3xX26xX26xX3xX4xX1xX9dxX3xXexXdxX2fxX1bxX3xXexXbcxXdxX3xX2dxXc0xX3xXexXa6xXc4xX3xX2dxXdxX5axX4xX3xX5xX18xX8cxX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xXd9xXdaxX8cxX3xX1exX2bxX1exXe0xX3xX4xX1xX69xX4xX3xX20xX6xX1exX1xX3xX1exX23xX1xX1d2xX3xX1exX23xX1xXdxX5axXbxXadxX3xX18axXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xXd9xXdaxX8cxX3xX1exX2bxX1exX3xX1xXbcxX1exX23xX3xe580xX1d1xXe0xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX12xX16dxX3xX2xXe3xX3xX4xX1xX9dxX3xXexXdxX2fxX1bxX3xXexXbcxXdxX3xX2dxXc0xX3xXexXa6xXc4xX3xX2dxXdxX5axX4xX3xX5xX18xX8cxX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xX2dxX8bxX1exX3xX1xXacxX6xX3xXcxXdxX1dxX1bxX3xX1xX11axX4xXe0xX3xX4xX1xX69xX4xX3xX20xX6xX1exX1xX3xX1exX23xX1xX1d2xX3xX1exX23xX1xXdxX5axXbxXadxX3xX18axXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xXcxXdxX1dxX1bxX3xX1xX11axX4xX3xX1xXbcxX1exX23xX3xX33bxX1d1xXe0xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX12xX16dxX3xX2xX8exX3xX4xX1xX9dxX3xXexXdxX2fxX1bxX3xXexXbcxXdxX3xX2dxXc0xX3xXexXa6xXc4xX3xX2dxXdxX5axX4xX3xX5xX18xX8cxX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xXcxX17xX14axX14bxXe0xX3xX4xX1xX69xX4xX3xX20xX6xX1exX1xX3xX1exX23xX1xX1d2xX3xX1exX23xX1xXdxX5axXbxXadxX3xX18axXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xXcxX17xX14axX14bxX3xX1xXbcxX1exX23xX3xX33bxX33bxX33bxX3xXexXa6xX2bxX1exX23xX3xXabxXacxX3x549bxX25xX3xX4xX1xX9dxX3xXexXdxX2fxX1bxX3xXexXbcxXdxX3xX2dxXc0xX3xXexXa6xXc4xX3xX2dxXdxX5axX4xX3xX5xX18xX8cxX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xX2dxX8bxX1exXe0xX3xX8fxX2xX3xX4xX1xX9dxX3xXexXdxX2fxX1bxX3xXexXbcxXdxX3xX2dxXc0xX3xXexXa6xXc4xX3xX2dxXdxX5axX4xX3xX5xX18xX8cxX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xXabxXc0xX6xXe0xX3xX8fxX8exX3xX4xX1xX9dxX3xXexXdxX2fxX1bxX3xXexXbcxXdxX3xX2dxXc0xX3xXexXa6xXc4xX3xX2dxXdxX5axX4xX3xX5xX18xX8cxX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xX1xXacxX6xXe0xX3xX8fxX2xX3xX4xX1xX9dxX3xXexXdxX2fxX1bxX3xXexXbcxXdxX3xX2dxXc0xX3xXexXa6xXc4xX3xX2dxXdxX5axX4xX3xX5xX18xX8cxX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xX7xXdxX1exX1xXe0xX3xX8fxX8exX3xX4xX1xX9dxX3xXexXdxX2fxX1bxX3xXexXbcxXdxX3xX2dxXc0xX3xXexXa6xXc4xX3xX2dxXdxX5axX4xX3xX5xX18xX8cxX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exX3xXexX2bxX2axX1ex7a7bx5423xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX12xXcxX1xbd5dxXdxX3xX1xXbcxX1exX3xX1exX1xf263xX1exX3xXbxX1xXdx7872xX1bxX3xXabxX8bxX1exX23xX3x3e37x72f5xX3xX20xfbc5xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exXadxX3xXcx72eaxX3xX1exX23xX18xX1cxX3xX2xX2xX32xX2xX2xX32xX8exX8fxX8exX8fxX3xXabxX555xX1exX3xX1exX23xX18xX1cxX3xX2xX2xX32xX2xX8exX32xX8exX8fxX8exX8fxX3xX442xXexX1xX546xXdxX3xX23xXdxX6xX1exX3xXexXa6xX2bxX1exX23xX3xX23xXdxX546xX3xX1xX18xX1exX1xX3xX4xX1xXc4xX1exX1xX52dxX52exX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX12x4de4xXc0xX6xX3xXabxXdxX1dxX8cxX3xX1exX1xX54fxX1exX3xXbxX1xXdxX555xX1bxX3xXabxX8bxX1exX23xX3xX55dxX55exX3xX20xX561xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exXadxX3xf156xX1xd61cxX1exX23xX3xX189xX14xXdxX3xX2dxX21xX3xX47xX1cxX3xX4axX6xX1exX3xX1exX1xX50xX1exX3xX20xX50xX1exX3xX1xX1bxX1cxX5axX1exX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX92xX3xXexX9dxX1exX1xX3xX17xX18xX3xXcx8b68xX1exX1xX52exX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX12x5b5bxX1bxX1cxX3xXabxXc0xX1exX1xX3xX2dxX1d2xX3xXabx55d3xXdxX3xXexX273xdadexX1exX23xX92xX3xXabxXdxX1d2xX1bxX3xX55dxXdxX5axX1exX92xX3xX1xX95xX3xX7x5baexX3xXabxX8bxX1exX23xX3xX55dxX55exX3xX20xX561xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xXabxX273xX64cxX4xX3xX1exXdxX2fxX8cxX3xX1cxX555xXexX3xXexXbcxXdxX3xXexXa6xX21xX3xX7x9b17xX3x4629xX15cxX189xee5exX3xX1xX1bxX1cxX5axX1exX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX2dxX18xX3xXabxX8bxX1exX23xX3xXex866cxXdxX3xXexXa6xX2fxX1exX3xX14axX65xX1exX23xX3xXexX1xbde4xX1exX23xX3xXexXdxX1exX3xXabxXdxX5axX1exX3xXex62b2xX3xX1xX1bxX1cxX5axX1exX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX52exX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX12xX189xX1xffbaxX1exX23xX3xX1exX23xX273xX546xXdxX3xX4xXacxX3xX1exX1xX1bxX3xX4xXdaxX1bxX3xXabxX8bxX1exX23xX3xX55dxX55exX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX23xX3xX8cxX1bxX647xX1exX3xX4axXdxX555xXexX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX555xXexX3xX16bxXdxX1exX3xX5xXdxX2fxX1exX3xX1xX5axX3xXexX1xX10xX2bxX3xX7xX647xX3xXabxXdxX5axX1exX3xXexX1xX2bxXbcxXdxX3xX8fxX8exX26xcc35xX26xX52exX25x9735xX2xX52exX8fxX8fx100bcxX3xX1xX2bx4e39xX4xX3xX8fxX747xX25x447exX74bxX75axX75axX25xXe3xX75axX52exX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX12xX0xXdxX8cxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xXexX1xX1bxX8cxX4axX3xX20xX1xXdxX20xX10xX3xXdxX14axX10xX1exXexX10xXa6xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxec26xXdxX20xXexX1xXadxX3xX25xX8fxX8fxXbxX16bxXe0xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXadxX3xX750xX8fxX8fxXbxX16bxXe0xXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX32xX32xXdxX52exX4axX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1exX1xX52exX2dxX1exX32xX1exX10xX7a0xX7xX32xX8exX8fxX750xX74bxX32xX75axX25xX20xX26xX8fxXe3xX2xX25xX26xX747xXexX747xX74bxX26xX26xX5xX8exX16dxXexX1bxX1cxX10xX1exX23xXdxX6xX2bxX2dxXdxX10xX1exX52ex47faxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX23xX3xX25xX26xX3xX23xXdxX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX1exXaxX3xX7a0xXdxX20xXexX1xX9xXaxX25xX8fxX8fxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX750xX8fxX8fxXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX16dxX6xX5xXdxX23xX1exXadxX3xXa6xXdxX23xX1xXexXe0xXaxX12xX0xX7xXexXa6xX2bxX1exX23xX12xXcxXd9xX3xX47xb720xX3xX15cxd353xX189xX3xX189xX17xf296xX189xX3xX68fxX887xX189xX0xX32xX7xXexXa6xX2bxX1exX23xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX16dxX6xX5xXdxX23xX1exXadxX3xXa6xXdxX23xX1xXexXe0xXaxX12xX0xX7xXexXa6xX2bxX1exX23xX12xX14axX17xX47xX3xXcxe8e2xX14axX17xX0xX32xX7xXexXa6xX2bxX1exX23xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX16dxX6xX5xXdxX23xX1exXadxX3xXa6xXdxX23xX1xXexXe0xXaxX12xX0xX7xXexXa6xX2bxX1exX23xX12xX5edxX1xXacxX3xX14axX1xf97exX3xXexXc0xX4xX1xX0xX32xX7xXexXa6xX2bxX1exX23xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX2bxX20xX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX16dxX6xX5xXdxX23xX1exXadxX3xXa6xXdxX23xX1xXexXe0xXaxX12xX0xX7xXexXa6xX2bxX1exX23xX12xX189xX23xX1bxX1cx77abxX1exX3xX1d1xXdxX5axXexX3xX14axX273xX546xX1exX23xX0xX32xX7xXexXa6xX2bxX1exX23xX12xX0xX32xXbxX12