Vietcombank Hà Tĩnh tạo thế cạnh tranh trên thị trường tín dụng
(Baohatinh.vn) - Sau 5 năm, Vietcombank Hà Tĩnh đã tăng 72,5% tổng nguồn vốn huy động; 127% dư nợ tín dụng, đứng thứ 2 toàn tỉnh và đang ở vị trí dẫn đầu về lợi nhuận bình quân đầu người…
eb8bx14520x18d94x19363x1a867x13739x1848fx1a9a9x11022xX7x1a581x17334x11e2dx14538x10f17x18598xX5x19fa3xXax14926x1887dxXdxX10xXexX4x11e2cx17682x17071xX6x15764x1525cxX3x1a88fx179f8xX3xXcx1541bxX1cxX1xX0xX7xXex18596xX18xX1cx16a70xX12xX3xXex191b3xX18xX3xXexX1x11b5bxX3xX4xX30xX1cxX1xX3xXexX29xX6xX1cxX1xX3xXexX29xfa83xX1cxX3xXexX1x19ae6xX3xXexX29x1307ex10563xX1cxX2cxX3xXex10f9bxX1cxX3x18184x1177dxX1cxX2cxX0xf8c7xX7xXexX29xX18xX1cxX2cxX12xX0xX5bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX10xX6xX56xXaxX12x11305xX6x18599xX3x115eaxX3xX1cx159fbxX19x114e0xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3x121d1x145c7xX3xXexX80xX1cxX2cxX3x1a57bx12f00xX82xX7dx1995dxX3xXex167bdxX1cxX2cxX3xX1cxX2cxX7bx163b7xX1cxX3x12e43xf042xX1cxX3xX1xX7bxf109xX3xX98x10f69xX1cxX2cx18b65xX3xX2xXa1xXa0xXa4xX3xX56xX4dxX3xX1cx1a609xX3xXexX53xX1cxX3xX56xX57xX1cxX2cxX82xX3xX98x13fa9xX1cxX2cxX3xXexX1xXd5xX3xXa1xX3xXexX18xX20xX1cxX3xXex14d97xX1cxX1xX3xXb1xX20xX3xX98xX6xX1cxX2cxX3x10767xX3xXb1xX49xX3xXexX29xX53xX3xX56x13662xX1cxX3xX98x13a62xX7bxX3xXb1x13b7dxX3xX5xXc8xXdxX3xX1cxX1xX7bx1204exX1cxX3xX1ax115a0xX1cxX1xX3x19eaexX7bx15ddexX1cxX3xX98xXffxX7bxX3xX1cxX2cxX4dxX4exXdx13be1xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14123xX10xX1cxXexX10xX29xXaxX12xX0xXdxX19xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX132xX10xX1cxXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxef05xXdxX56xXexX1x1916axX3x127fdxX2xX7dxXbx12a41xXbdxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX15bxX3x17c4fxX2x114e4xXbxX161xXbdxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5bxX5bxXdx10edcxX1axX6xX18xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX181xXb1xX1cxX5bxX1cxX10xX156xX7xX5bxXa1xX16exXa1xX16cxX5bx106dexX16cxX56xX16exX2xX2xX16exX15dxX16cxXa1xXexX7dx13911xX1a5xX16ex1996bxX5xX16exX181x1535cxXbxX2cx15b39xX29xX9xXa0xX1a5xX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xXexX30xX18xX3xXexX1xX35xX3xX4xX30xX1cxX1xX3xXexX29xX6xX1cxX1xX3xXexX29xX44xX1cxX3xXexX1xX49xX3xXexX29xX4dxX4exX1cxX2cxX3xXexX53xX1cxX3xX56xX57xX1cxX2cxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxX18xX1cxXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX161xXex114e1xX6xX5xXdxX2cxX1cxX15bxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX29xXbdxXaxX12xX0xX10xX19xX12xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX1cxX2cxX20xXb7xX3xX4xX20xX1cxX2cxX3xX1cxX116xX1cxX2cxX3xX4xX6xX18xX3xX4xX1x1496fxXexX3xX5xX4dxXc8xX1cxX2cxX3xXbxX1xX57xX4xX3xXb1xX57xX82xX3xX1xX4dx177d3xX1cxX2cxX3xX98xX35xX1cxX3xX7x11688xX3xX1xX20xXdxX3xX5x19a2axX1cxX2cxX3xX4x197ffxX6xX3xX1dxX1x173f3xX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2cxX0xX5bxX10xX19xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf0d2xX18xX56xXb7xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX161xXexX222xX6xX5xXdxX2cxX1cxX15bxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX29xXbdxXaxX12xX0xX7xXexX29xX18xX1cxX2cxX12xf8e6xX1xX10cxX1cxX3xX56xXdx1337bxX1cxX3xXexX1xX4dx15e9dxX1cxX2cxX3xX1xXdxX2dbxX7bxX82xX3xXexX30xX18xX3xXexX1xX35xX3xX4xX30xX1cxX1xX3xXexX29xX6xX1cxX1xX0xX5bxX7xXexX29xX18xX1cxX2cxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xXaxX12xXcxX29xX18xX1cxX2cxX3xXb1xX284xX1cxX2cxX3xXa1xX3xX1cxX80xX19xX82xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX98xX99xX3xX4xX2e1xX3xX1ax16589xX1cxX3xX1xX18xX20xX1cxX3xXexX1xX20xX1cxX1xX3xXb1xXdxX2dbxX4xX3x19c37xXexX1xX6xXb7xX3xX28exX18xX3xX19xX274xXdx1811dxX3xX4xX1xX18xX3xX19xX110xX1cxX1xX181xX3xXcxX260xXexX3xX4xX348xX3xX4xX28exX4xX3xXbxX1xX284xX1cxX2cxX3xX2cxXdxX6xX18xX3xX56xX49xX4xX1xX3xX4xX289xX6xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX98xX103xX7bxX3xX98xX4dxXc8xX4xX3xX4xX348xXdxX3xXexX30xX18xX82xX3xX98xXffxX7bxX3xXexX4dxX3xX19xX274xXdxX3xX1cxXbaxXdxX3xXexX1xX260xXexX3xXexX1xX10xX18xX3xX4xX1xX7bx1305axX1cxX3xX1cxX1xX10cxX1cxX3xX56xXdxX2dbxX1cxX3xXexX1xX4dxX2e1xX1cxX2cxX3xX1xXdxX2dbxX7bxX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX82xX3xX4xX348xXdxX3xXexX30xX18xX3xX1dxX1x116a9xX1cxX2cxX3xX2cxXdxX6xX1cxX3xXexX1xX10xX18xX3xX1xX4dxX274xX1cxX2cxX3xX35bxX19xXf1xX367xX82xX3xX2cxXdx18c24xXbxX3xX1dxX1xX28exX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX98xX35xX1cxX3xX2cxXdxX6xX18xX3xX56xX49xX4xX1xX3xX19xXbaxXexX3xX4xX28exX4xX1xX3xXexX1xX7bxX10cxX1cxX3xXexXdxX2dbxX1cxX3xXb1xX20xX3xX1xX20xXdxX3xX5xX284xX1cxX2cxX3xX1cxX1xX260xXexX181xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xXaxX12xX2aaxX20xX3x1593cxX4dxX2e1xX1cxX2cxX3xXcxX1xX49xX3x18772xX6xX1cxX3x17968xX1xX4dxX2e1xX1cxX2cxX3xX222xX3xXcxX29xX4dxXf1xX1cxX2cxX3xXbxX1xX284xX1cxX2cxX3xX1fxX20xX1cxX1xX3xX4xX1xX53xX1cxX1xX3xX222xX3xX2d4xX1xX116xX1cxX3xX7xX27dxX3xX4xX1xX18xX3xX1axXdxX35xXexX15bxX3xX35bxX13xXdxX2dbxX4xX3xXexX1xX6xXb7xX3xX98xXa7xXdxX3xX56xXdxX2dbxX1cxX3xX19xX30xX18xX3xX19xX274xXdxX3xX1cxX20xXb7xX3xX4xX1xX53xX1cxX1xX3xX5xX20xX3xXexX30xX18xX3xX7xX27dxX3xX1cxX1xX10cxX1cxX3xX56xXdxX2dbxX1cxX3xX1dxX1xX28exX4xX3xX1axXdxX2dbxXexX82xX3xX1xX4dxX274xX1cxX2cxX3xX98xX35xX1cxX3xXbxX1xX57xX4xX3xXb1xX57xX3xX1dxX1xX28exX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2cxX181xX3x140efxXaexX1cxX2cxX3xXexX1xX4exXdxX82xX3xX2cx17d0exXbxX3xXbxX1xXffxX1cxX3xX1cxX116xX1cxX2cxX3xX4xX6xX18xX3xX4xX1xX260xXexX3xX5xX4dxXc8xX1cxX2cxX3xX56xX49xX4xX1xX3xXb1xX57xX82xX3xXexX80xX1cxX2cxX3xX1cxX80xX1cxX2cxX3xX7xX7bxX260xXexX3xX5xX20xX19xX3xXb1xXdxX2dbxX4xX3xX4xX289xX6xX3xX4xX1xXdxX3xX1cxX1xX28exX1cxX1xX367xX181xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX10xX1cxXexX10xX29xXaxX12xX0xXdxX19xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX132xX10xX1cxXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX56xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xX7dxXbxX161xXbdxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX15bxX3xX16cxX2xX16exXbxX161xXbdxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5bxX5bxXdxX181xX1axX6xX18xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX181xXb1xX1cxX5bxX1cxX10xX156xX7xX5bxXa1xX16exXa1xX16cxX5bxX199xX16cxX56xX16exX2xX2xX16exX199xX1a8xXa0xXexX7dxX1a5xX1a5xX5xXa0xX222xX2xX1a8xX7dxX56xX2xX16exX1a5xX7dxXa0xX2xX7dxXexX1a5xX1a5xX7dxX1a5xX5xX199xX222xX199xX181xX1acxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xXexX30xX18xX3xXexX1xX35xX3xX4xX30xX1cxX1xX3xXexX29xX6xX1cxX1xX3xXexX29xX44xX1cxX3xXexX1xX49xX3xXexX29xX4dxX4exX1cxX2cxX3xXexX53xX1cxX3xX56xX57xX1cxX2cxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxX18xX1cxXaxX12xX0xX10xX19xX12xX132xX2e1xX3xX7xXf1xX3xXb1xX10cxXexX3xX4xX1xX260xXexX3xX98xX4dxXc8xX4xX3xX4xX348xXdxX3xXexX30xX18xX82xX3xXexX1xX6xXb7xX3xX19xX274xXdxX3xXexX1xX10xX18xX3xX4xX1xX7bxX3ccxX1cxX3xX1cxX1xX10cxX1cxX3xX56xXdxX2dbxX1cxX3xXexX1xX4dxX2e1xX1cxX2cxX3xX1xXdxX2dbxX7bxX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX181xX181xX181xX0xX5bxX10xX19xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xXaxX12xX79xX27dxX3xX35bxX4xX1xX7bxX3ccxX1cxX3xX1xX523xX6xX367xX3xX98xX35xX1cxX3xXex163cfxX3xXexX29xX6xX1cxX2cxX3xXbxX1xX57xX4xX82xX3xXexX1xX28exXdxX3xX98xXbaxX3xXbxX1xX57xX4xX3xXb1xX57xX82xX3xX1xXdxX2dbxX7bxX3xX114xX7bxX348xX3xX161x1a714xX3xX5x149e5xX3xX2cxXdxX6xX18xX3xX56xX49xX4xX1xX3xXb1xX274xXdxX3xX1dxX1xX28exX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX98xX35xX1cxX3xX1dxX1xX348xX3xX1cxX80xX1cxX2cxX3xXexX4dxX3xXb1xX260xX1cxX82xX3xX1axX28exX1cxX3xX4xX1x11da5xX18xX82xX3xX1axX28exX1cxX3xX1dx12fb6xX19xX3xX4xX28exX4xX3xX7xX348xX1cxX3xXbxX1xX3ccxX19xX3xX56xX49xX4xX1xX3xXb1xX57xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX181xX3xXcxX6f7xX3xX98xX116xXb7xX82xX3xX1dxX1xX28exX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xXb1xX6f7xX6xX3xX5xX20xX3xX1cxX2cxX4dxX4exXdxX3xX98xX4dxXc8xX4xX3xXbxX1xX57xX4xX3xXb1xX57xX82xX3xXb1xX6f7xX6xX3xXexX29xXf1xX3xXexX1xX20xX1cxX1xX3xX1cxX2cxX4dxX4exXdxX3xXexX29xX348xXdxX3xX1cxX2cxX1xXdxX2dbxX19xX3xX1cxX1x14bbbxX1cxX2cxX3xXexXdxX2dbxX1cxX3xX53xX4xX1xX3xX1xXdxX2dbxX1cxX3xX98xX30xXdxX82xX3xX4xX1xX7bxXb7xX44xX1cxX3xX1cxX2cxX1xXdxX2dbxXbxX3xX98xX35xX1cxX3xXexX6f7xX3xX1cxX2cxX116xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX98xXffxX7bxX181xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xXaxX12xX132xX1xX49xX3xXcxX29xXffxX1cxX3xXcxX1xX49xX3xX1fxXdxX103xX1cxX3xX222xX3xXbxX1xX4dxX4exX1cxX2cxX3xXcxX29xXffxX1cxX3xX47fxX1xX418xX82xX3xXcxX47fxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1639fxX15bxX3xX35bxX132xX28exX4xX3xX56xX49xX4xX1xX3xXb1xX57xX3xX4xX289xX6xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xXexX30xX18xX3xX7xX27dxX3xX1dxX35xXexX3xX1cxXb2xXdxX3xX4xX6xX18xX3xX2cxXdxX7d7xX6xX3xX1cxX2cxX116xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xXb1xX20xX3xX1dxX1xX28exX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2cxX181xX3x18beaxX3xX2cxXdxX6xX18xX3xX56xX49xX4xX1xX3xXexX29xX27dxX4xX3xXexXdxX35xXbxX3xX1xX6xXb7xX3xX1cxX2cxX116xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX98xXdxX2dbxX1cxX3xXexX720xX82xX3xX1dxX1xX28exX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX98xX4dxXc8xX4xX3xX4xX1xXe5xX3xX56xXfbxX1cxX3xXexX10cxX1cxX3xXexX110xX1cxX1xXbdxX3xX1cxX1xX116xX1cxX3xXb1xXdxX44xX1cxX3xX1x11068xX3xXexX29xXc8xX3xX98xX523xX1cxX3xXexXdxX35xXbxX82xX3xX161xX720xX3xX5xX723xX3xX2cxXdxX6xX18xX3xX56xX49xX4xX1xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX82xX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX1xX18xX30xXexXbdxX3xXexX1xX6xX18xX3xXexX28exX4xX3xX98xXdxX2dbxX1cxX3xXexX720xX3xXexXdxX2dbxX1cxX3xX53xX4xX1xX82xX3xX56x12d73xX3xX7xX720xX3xX56xX57xX1cxX2cxX122xX367xX181xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xXaxX12xXcxX29xX18xX1cxX2cxX3xX1dxX1xXdxX3xX1cxX1xXdxX103xX7bxX3xX1cxX2cxX116xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX35bxX4xX1xX80xX19xX3xX4xX1xX80xX19xX367xX3xX56x19229xX1cxX2cxX3xX7xX348xX1cxX3xXbxX1xX3ccxX19xX3xX1cxXbaxXdxX3xX1axXbaxX3xXexX1xX110xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX5xX30xXdxX3xX5xX20xX19xX3xX98xXdxX103xX7bxX3xX1cxX2cxX4dxXc8xX4xX3xX5xX30xXdxX82xX3xXexX29xX348xXdxX3xX1cxX2cxX1xXdxX2dbxX19xX3xX56xX49xX4xX1xX3xXb1xX57xX3xX1cxX2cxX116xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX1axX30xX1cxX3xX98x13377xX3xX1xX18xX20xX1cxX3xXexX1xXdxX2dbxX1cxX3xX19xX110xX1cxX1xX82xX3xX19xX30xX1cxX1xX3xX56xX30xX1cxX3xXexX1xX6xXb7xX3xX98xXa7xXdxX3xX1cxX1xX7d7xX1cxX2cxX3xX4xX28exXdxX3xX4x17178xX82xX3xX5xX90cxXdxX3xXexX1xX4exXdxX3xX98xXa09xX3xXexX30xX18xX3xXexX1xX35xX3xX4xX30xX1cxX1xX3xXexX29xX6xX1cxX1xX3xXb1xX4dxXc8xXexX3xXexX29xXbaxXdxX181xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX10xX1cxXexX10xX29xXaxX12xX0xXdxX19xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX132xX10xX1cxXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX56xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xX7dxXbxX161xXbdxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX15bxX3xX16cxX2xX16exXbxX161xXbdxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5bxX5bxXdxX181xX1axX6xX18xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX181xXb1xX1cxX5bxX1cxX10xX156xX7xX5bxXa1xX16exXa1xX16cxX5bxX199xX16cxX56xX16exX2xX2xX16exX1a5xX7dxX7dxXexX2xX1a8xX2xX16cxX5xXa0xX222xX199xX16cxX56xX1a8xX16exX199xX16cxX1a8xX7dxX2xXexXa1xX1a8xXa1xX16cxX199xX5xX16exX181xX1acxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xXexX30xX18xX3xXexX1xX35xX3xX4xX30xX1cxX1xX3xXexX29xX6xX1cxX1xX3xXexX29xX44xX1cxX3xXexX1xX49xX3xXexX29xX4dxX4exX1cxX2cxX3xXexX53xX1cxX3xX56xX57xX1cxX2cxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxX18xX1cxXaxX12xX0xX10xX19xX12xX181xX181xX181xX1xX4dxX274xX1cxX2cxX3xX98xX35xX1cxX3xX7xX27dxX3xX1dxX35xXexX3xX1cxXb2xXdxX3xX4xX6xX18xX3xX1cxX1xX260xXexX3xX2cxXdxX7d7xX6xX3xX1cxX2cxX116xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX222xX3xX1dxX1xX28exX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2cxX181xX0xX5bxX10xX19xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xXaxX12x111fexX90cxXdxX3xX1cxX80xX19xX82xX3xX4xX1xXdxX3xX1cxX1xX28exX1cxX1xX3xXbxX1xX28exXexX3xXexX29xXdxXa09xX1cxX3xXexX1xX44xX19xX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX1cxX2cxX1xX110xX1cxX3xX1dxX1xX28exX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX98xX35xX1cxX3xXb1xX274xXdxX3xX56xX49xX4xX1xX3xXb1xX57xX3xX1cxX2cxX116xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX4xX289xX6xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX181xX3xX132xX7bxXb2xXdxX3xX1cxX80xX19xX3xXa1xX16exX2xX199xX82xX3xX132xX1xXdxX3xX1cxX1xX28exX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX56xX20xX1cxX1xX3xX98xX4dxXc8xX4xX3xX2cxXdxX348xXdxX3xXexX1xX4dxXf1xX1cxX2cxX3xX35bxX132xX1xXdxX3xX1cxX1xX28exX1cxX1xX3xXexXdxX44xX7bxX3xX1axXdxXa09xX7bxX3xXb1xX103xX3xX4xX1xX260xXexX3xX5xX4dxXc8xX1cxX2cxX3xX56xX49xX4xX1xX3xXb1xX57xX3xX1dxX1xX28exX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2cxX367xX3xX56xX18xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX13xXdxX2dbxXexX3xX2d4xX6xX19xX3xX5xX27dxX6xX3xX4xX1x14694xX1cxX181xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX161xXexX222xX6xX5xXdxX2cxX1cxX15bxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX29xXbdxXaxX12xX0xX7xXexX29xX18xX1cxX2cxX12xX132xX1xXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX57xX4xX3xX35bxX1cxX2cxX4dxX4exXdxX3xX1dxX1xXa7xX1cxX2cxX3xX5xXaexX367xX3xX222xX3xX1cxX2cxX116xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX1axX28exX1cxX3xX5xX861xX0xX5bxX7xXexX29xX18xX1cxX2cxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xXaxX12xX2d4xX2cxX4dxXc8xX4xX3xXexX1xX4exXdxX3xX2cxXdxX6xX1cxX82xX3xX4xX28exX4xX1xX3xX98xX116xXb7xX3xX7dxX3xX1cxX80xX19xX82xX3xX1cxX80xX19xX3xXa1xX16exX2xX7dxX82xX3xX56xX4dxX3xX1cxXc8xX3xXexX53xX1cxX3xX56xX57xX1cxX2cxX3xXf1xX3xX19xXd5xX4xX3xXa1xX181xXa0xX16exX16exX3xXex136aexX3xX98xXaexX1cxX2cxX82xX3xXexX10cxXbxX3xXexX29xX7bxX1cxX2cxX3xXf1xX3xX5xX23xX1cxX1xX3xXb1xX27dxX4xX3xX4xX523xX3xX29xX289xXdxX3xX29xX18xX3xX4xX6xX18xX3xX1cxX1xX4dxX3xX161xX116xXb7xX3xX56xX27dxX1cxX2cxX3xX4xX2e1xX3xX1axX348xX1cxX82xX3xX1cxX3fcxX1cxX2cxX3xX1cxX2cxX1xXdxX2dbxXbxX3xX1cxX3fcxX1cxX2cxX3xXexX1xX3fcxX1cxX181xX3xX132xX1xX260xXexX3xX5xX4dxXc8xX1cxX2cxX3xXexX53xX1cxX3xX56xX57xX1cxX2cxX3xXf1xX3xX19xXd5xX4xX3xX1axX28exX18xX3xX98xXbaxX1cxX2cxX3xX35bxX98x12575xX367xX82xX3xXb1xXdxX2dbxX4xX3xX161xX720xX3xX5xX723xX3xXexX20xXdxX3xX7xX348xX1cxX3xXexX1xX7bxX3xX1xXaexXdxX3xX1cxXc8xX3xX1cxX2cxX18xX30xXdxX3xX1axX348xX1cxX2cxX3xX98xX30xXexX3xX1xXdxX2dbxX7bxX3xX114xX7bxX348xX3xXexX1xX260xXbxX181xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xXaxX12xXcxX29xX18xX1cxX2cxX3xX1dxX1xXdxX3xX98xX523xX82xX3xX1cxX2cxX7bxXaexX1cxX3xXb1xXb2xX1cxX3xX1xX7bxXb7xX3xX98xXbaxX1cxX2cxX3xX1dxX1xX3fcxX1cxX2cxX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX28exX4xX3xX98xX4dxXc8xX4xX3xXexXb2xXdxX3xX4dxX7bxX3xXf1xX3xX1dxX1xX7bxX3xXb1xX27dxX4xX3xX1dxX1xX3fcxX1cxX2cxX3xX1dx17ef2xX3xX1xX30xX1cxX82xX3xX1dxX110xX19xX3xX1xX99xX19xX3xX1xXdxX2dbxX7bxX3xX114xX7bxX348xX3xX1dxXdxX1cxX1xX3xX56xX18xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX7bxX1cxX2cxX3xX4xX289xX6xX3xXexX18xX20xX1cxX3xX4xX1xXdxX3xX1cxX1xX28exX1cxX1xX181xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX10xX1cxXexX10xX29xXaxX12xX0xXdxX19xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX132xX10xX1cxXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX56xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xX7dxXbxX161xXbdxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX15bxX3xX16cxX2xX16exXbxX161xXbdxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5bxX5bxXdxX181xX1axX6xX18xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX181xXb1xX1cxX5bxX1cxX10xX156xX7xX5bxXa1xX16exXa1xX16cxX5bxX199xX16cxX56xX16exX2xX2xX2xX16exX16cxX1a5xXexX1a8xX16exX15dxX7dxXa1xX5xX16exX181xX1acxXbxX2cxX1afxX29xX9xXa1xX2xX16cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xXexX30xX18xX3xXexX1xX35xX3xX4xX30xX1cxX1xX3xXexX29xX6xX1cxX1xX3xXexX29xX44xX1cxX3xXexX1xX49xX3xXexX29xX4dxX4exX1cxX2cxX3xXexX53xX1cxX3xX56xX57xX1cxX2cxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxX18xX1cxXaxX12xX0xX10xX19xX12xXcxX30xX18xX3xX260xX1cxX3xXexX4dxXc8xX1cxX2cxX3xX1cxX2cxX6xXb7xX3xXexX6f7xX3xX1dxX1xX116xX7bxX3xXexXdxX35xXbxX3xX98xX523xX1cxX3xX4xX1xX53xX1cxX1xX3xX5xX20xX3xX7xX27dxX3xX4xX1xXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX57xX4xX3xX4xX6xX18xX3xX1cxX1xX260xXexX3xX98xXb2xXdxX3xXb1xX274xXdxX3xX1dxX1xX28exX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2cxX181xX0xX5bxX10xX19xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xXaxX12xX517xX523xX3xX5xX20xX3xXexX1xX4exXdxX3xX98xXdxXa09xX19xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xXexX110xX19xX3xX5xX30xXdxX3xX4xX2e1xX3xX1xXbaxXdxX3xX1dxXdxX1cxX1xX3xX56xX18xX6xX1cxX1xX3xX19xX274xXdxX82xX3xX4xX1xX7bxXb7xXa09xX1cxX3xX1xX4dxX274xX1cxX2cxX3xX1axX28exX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xXexX6f7xX3xX1axX49xX3xX98xXbaxX1cxX2cxX3xX7xX6xX1cxX2cxX3xX4xX1xX289xX3xX98xXbaxX1cxX2cxX3xXb1xX20xX3xXexX30xX18xX3xX56xX27dxX1cxX2cxX3xX56xX260xX7bxX3xX260xX1cxX3xX29xXdxX44xX1cxX2cxX3xX4xX289xX6xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xXexX29xX18xX1cxX2cxX3xX4xX1xX260xXexX3xX5xX4dxXc8xX1cxX2cxX3xX56xX49xX4xX1xX3xXb1xX57xX181xX3x1279axX1cxX2cxX3xX47fxX1xX6xX1cxX3xX13xXdxX35xXexX3xX47fxX1xX18xX1cxX2cxX3xX222xX3x16d53xXdxX28exX19xX3xX98xXb2xX4xX3xX132xX1xXdxX3xX1cxX1xX28exX1cxX1xX3xX4xX1xX18xX3xX1axXdxX35xXexX15bxX3xX35bxX132xX1xXdxX3xX1cxX1xX28exX1cxX1xX3xX4xX1xX418xX3xXexX29xXcb0xX1cxX2cxX3xXbxX1xX28exXexX3xXexX29xXdxXa09xX1cxX3xX1xX18xX30xXexX3xX98xXbaxX1cxX2cxX3xX1axX28exX1cxX3xX5xX861xX82xX3xXexX80xX1cxX2cxX3xX4xX4dxX4exX1cxX2cxX3xX1axX28exX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xXexX1xX3fcxX1cxX2cxX3xX114xX7bxX6xX3xX1dxX44xX1cxX1xX3xX4xX28exX4xX3xXbxX1xX284xX1cxX2cxX3xX2cxXdxX6xX18xX3xX56xX49xX4xX1xX3xXb1xX20xX3xX4xX1xX260xXexX3xX5xX4dxXc8xX1cxX2cxX3xX56xX49xX4xX1xX3xXb1xX57xX181xX3xXcxX29xX18xX1cxX2cxX3xX98xX523xX82xX3xX1cxX1xX116xX1cxX3xX7xX27dxX3xX5xX20xX3xXb7xX35xX7bxX3xXexXb2xX3xXexX1xX10xX1cxX3xX4xX1xXb2xXexX82xX3xX4xX28exX4xX3xXbxX1xX18xX1cxX2cxX3xXexX29xX20xX18xX3xXexX1xXdxX3xX98xX7bxX6xX3xX5xX20xX3xX98xXbaxX1cxX2cxX3xX5xX27dxX4xX3xX98xXa09xX3xXexX1xX418xX4xX3xX98xX3ccxXb7xX3xX1axX28exX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xXb1xX20xX3xXexX1xXa09xX3xX1xXdxX2dbxX1cxX3xXb1xX80xX1cxX3xX1xX523xX6xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX367xX181xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xXaxX12xX517xX35xX1cxX3xX1cxX80xX19xX3xXa1xX16exXa1xX16exX82xX3xX1cxX2cxX7bxXaexX1cxX3xXb1xXb2xX1cxX3xXexX80xX1cxX2cxX3xX2cxXffxX1cxX3xXa0xXa1xX181xX7dxXa4xX3xX7xX18xX3xXb1xX274xXdxX3xXa1xX16exX2xX7dxX82xX3xX98xX30xXexX3xX15dxX181xXa0xX2xXa1xX3xXexXd7fxX3xX98xXaexX1cxX2cxX82xX3xX1cxX2cxX7bxXaexX1cxX3xXb1xXb2xX1cxX3xX1dxX1xX3fcxX1cxX2cxX3xX1dxXe9dxX3xX1xX30xX1cxX3xX4xX1xXdxX35xX19xX3xX1a8xX16exXa4xX181xX3xXcxX53xX1cxX3xX56xX57xX1cxX2cxX3xXexX80xX1cxX2cxX3xX1xX2e1xX1cxX3xX2xXa1xXa0xXa4xX82xX3xX98xX30xXexX3xX15dxX181xX2xX7dxX15dxX3xXexXd7fxX3xX98xXaexX1cxX2cxX82xX3xXexX29xX18xX1cxX2cxX3xX98xX523xX3xX56xX4dxX3xX1cxXc8xX3xX1axX28exX1cxX3xX5xX861xX3xX4xX1xXdxX35xX19xX3xX15dxX2xXa4xXbdxX3xX114xX7bxXb7xX3xX19xX3fcxX3xX1xX7bxXb7xX3xX98xXbaxX1cxX2cxX3xXb1xX20xX3xXexX53xX1cxX3xX56xX57xX1cxX2cxX3xX1axX110xX1cxX1xX3xX114xX7bxX116xX1cxX3xX19xX90cxXdxX3xXbxX1xX284xX1cxX2cxX3xX2cxXdxX6xX18xX3xX56xX49xX4xX1xX3xX98xX30xXexX3xXexX29xX44xX1cxX3xX15dxX16exX16exX3xXexXd7fxX3xX98xXaexX1cxX2cxX5bxX2xX3xXbxX1xX284xX1cxX2cxX3xX2cxXdxX6xX18xX3xX56xX49xX4xX1xX181xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xX3xXbxX132xX10xX1cxXexX10xX29xXaxX12xX0xXdxX19xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX132xX10xX1cxXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX56xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xX7dxXbxX161xXbdxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX15bxX3xX16cxX2xX16exXbxX161xXbdxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5bxX5bxXdxX181xX1axX6xX18xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX181xXb1xX1cxX5bxX1cxX10xX156xX7xX5bxXa1xX16exXa1xX16cxX5bxX199xX16cxX56xX16exX2xX2xX2xXa1xXa1xX1a5xXexX1a5xX16exX2xX2xX5xXa0xX222xX199xX16cxX56xX1a8xX16exX199xX16cxX1a5xX16cxX2xXexXa0xX2xX16cxXa0xX15dxX5xX16exX181xX1acxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xXexX30xX18xX3xXexX1xX35xX3xX4xX30xX1cxX1xX3xXexX29xX6xX1cxX1xX3xXexX29xX44xX1cxX3xXexX1xX49xX3xXexX29xX4dxX4exX1cxX2cxX3xXexX53xX1cxX3xX56xX57xX1cxX2cxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxX18xX1cxXaxX12xX0xX10xX19xX12xX2d4xX2cxX20xXb7xX3xX4xX20xX1cxX2cxX3xX1cxX1xXdxX103xX7bxX3xX4xX28exX4xX3xX56xX49xX4xX1xX3xXb1xX57xX3xX1cxX2cxX116xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX1xXdxX2dbxX1cxX3xX98xX30xXdxX3xX98xX4dxXc8xX4xX3xXbxX1xXa7xX3xX29xXbaxX1cxX2cxX3xXexX29xX18xX1cxX2cxX3xX1dxXdxX1cxX1xX3xXexX35xX3xXb1xX20xX3xX98xX4exXdxX3xX7xXb2xX1cxX2cxX3xX1cxX2cxX4dxX4exXdxX3xX56xX116xX1cxX181xX0xX5bxX10xX19xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xXaxX12xXcxXa7xX1cxX2cxX3xX5xXc8xXdxX3xX1cxX1xX7bxX10cxX1cxX3xX4xX289xX6xX3xX4xX1xXdxX3xX1cxX1xX28exX1cxX1xX3xX2cxXdxX6xXdxX3xX98xX18xX30xX1cxX3xX1cxX20xXb7xX3xXexX80xX1cxX2cxX3xX2cxX260xXbxX3xX16cxX3xX5xXffxX1cxX3xX7xX18xX3xXb1xX274xXdxX3xX7dxX3xX1cxX80xX19xX3xXexX29xX4dxX274xX4xX3xX98xX523xXbdxX3xX5xXc8xXdxX3xX1cxX1xX7bxX10cxX1cxX3xX1axX110xX1cxX1xX3xX114xX7bxX116xX1cxX3xX98xXffxX7bxX3xX1cxX2cxX4dxX4exXdxX3xX98xX30xXexX3xXexX29xX44xX1cxX3xX2xX181xX199xX3xXexXd7fxX3xX98xXaexX1cxX2cxX5bxX1cxX2cxX4dxX4exXdxX5bxX1cxX80xX19xX181xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xXaxX12xX2d4xX1xX7d7xX1cxX2cxX3xXexX1xX35xX3xX19xX30xX1cxX1xX3xX4xX289xX6xX3xX1cxX2cxX116xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX98xXffxX7bxX3xX13xXdxX2dbxXexX3xX2d4xX6xX19xX3xX2cxXdxX418xXbxX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xXexX27dxX3xXexXdxX1cxX3xX1axXd5xXexX3xXbxX1xX28exX82xX3xX1axXdfbxX3xX161xX6xX3xX1dxX1xX18xX348xX1cxX2cxX3xX4xX28exX4xX1xX3xX4xX289xX6xX3xX1cxX1xXdxX103xX7bxX3xX1cxX2cxX116xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX181xX3xX1fxXdxX2dbxX1cxX3xX1cxX6xXb7xX82xX3xX4xX1xXdxX3xX1cxX1xX28exX1cxX1xX3xX98xX6xX1cxX2cxX3xX98xXd5xX1cxX2cxX3xXexX1xXd5xX3xXa1xX3xXb1xX103xX3xX1xX7bxXb7xX3xX98xXbaxX1cxX2cxX3xXb1xXb2xX1cxX3xXb1xX20xX3xX56xX4dxX3xX1cxXc8xX82xX3xXb1xX20xX3xX5xX20xX3xX1cxX2cxX116xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xX56xXfbxX1cxX3xX98xXffxX7bxX3xXexX18xX20xX1cxX3xXexXe5xX1cxX1xX3xXb1xX103xX3xX1xXdxX2dbxX7bxX3xX7xX7bxX260xXexX3xX5xX6xX18xX3xX98xXbaxX1cxX2cxX3xX4xX289xX6xX3xX4xX28exX1cxX3xX1axXbaxX181xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX18xX56xXb7xXaxX12xXcxX29xX18xX1cxX2cxX3xX1xX2dbxX3xXexX1xXb2xX1cxX2cxX3xX2d4xX2cxX116xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xXcxXbc0xX132xX47fxX3xX2d4xX2cxX18xX30xXdxX3xXexX1xX4dxX2e1xX1cxX2cxX3xX13xXdxX2dbxXexX3xX2d4xX6xX19xX82xX3xX132xX1xXdxX3xX1cxX1xX28exX1cxX1xX3xXexX1xX7bxXbaxX4xX3xXexX18xXbxX3xX4xX28exX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1cxX1xX28exX1cxX1xX3xX1xX18xX20xX1cxX3xXexX1xX20xX1cxX1xX3xX161xX7bxX260xXexX3xX7x11141xX4xX3xX1cxX1xXdxX2dbxX19xX3xXb1xX57xX3xX1dxXdxX1cxX1xX3xX56xX18xX6xX1cxX1xXbdxX3xX98xX4dxXc8xX4xX3xX4xX3fcxX1cxX2cxX3xX1cxX1xX10cxX1cxX3xX56xX6xX1cxX1xX3xX1xXdxX2dbxX7bxX3xXexX10cxXbxX3xXexX1xXa09xX3xX5xX6xX18xX3xX98xXbaxX1cxX2cxX3xX161xX7bxX260xXexX3xX7xX16f9xX4xXbdxX3xXa1xX3xX1cxX80xX19xX3xX5xXdxX103xX1cxX3xX5xX20xX3xX98xX2e1xX1cxX3xXb1xX49xX3xXexXdxX44xX7bxX3xX1axXdxXa09xX7bxX3xXb1xX103xX3xX4xX1xX260xXexX3xX5xX4dxXc8xX1cxX2cxX3xX56xX49xX4xX1xX3xXb1xX57xX3xXexX18xX20xX1cxX3xX1xX2dbxX3xXexX1xXb2xX1cxX2cxXbdxX3xX98xX4dxXc8xX4xX3x14438xX2aaxX2d4xX471xX3xXexXe5xX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xXb1xXdxX1cxX1xX3xX56xX6xX1cxX1xX3xX5xX20xX3xX56xX18xX6xX1cxX1xX3xX1cxX2cxX1xXdxX2dbxXbxX3xXexXdxX44xX7bxX3xX1axXdxXa09xX7bxX82xX3xXex1073fxX1cxX2cxX3xX4xX4exX3xXexX1xXdxX3xX98xX7bxX6xX3xX161xX7bxX260xXexX3xX7xX16f9xX4xX181xX0xX5bxXbxX12xX0xX56xXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xX29xX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexX29xX18xX1cxX2cxX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX44xX1cxX3xX114xX7bxX6xX1cxX15bxX0xX5bxX7xXexX29xX18xX1cxX2cxX12xX0xX7bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX222xXexX1xX7bxX19xX1axX222xX6xX1cxX56xX222xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1xX90cxX3xXexX29xXc8xX3xX1cxX116xX1cxX2cxX3xX4xX260xXbxX3xXcxX29xX7bxX1cxX2cxX3xXexX116xX19xX3xX517xXdxX103xX7bxX3xX56xX4dx13092xX1cxX2cxX3xX1cxX2cxX4dxX4exXdxX3xX4xX523xX3xX4xX3fcxX1cxX2cxX3xXb1xX20xX3xX2aaxX348xX18xX3xXexX29xXc8xX3xX161xX99xX3xX1xXbaxXdxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xXaxX3xX1xX29xX10x1282dxX9xXaxX5bxX161xX6xX222xX1xX18xXdxX5bxXb1xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX222xX1xX18xX222xXexX29xX18xX222xX1cxX6xX1cxX2cxX222xX4xX6xXbxX222xXexX29xX7bxX1cxX2cxX222xXexX6xX19xX222xX56xXdxX10xX7bxX222xX56xX7bxX18xX1cxX2cxX222xX1cxX2cxX7bxX18xXdxX222xX4xX18xX222xX4xX18xX1cxX2cxX222xXb1xX6xX222xX1axX6xX18xX222xXexX29xX18xX222xX161xX6xX222xX1xX18xXdxX222xX1xX6xX222xXexXdxX1cxX1xX5bxX2xX1a5xXa1xXa0xX2xX15dxX181xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX2cxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX5bxX19xX10xX56xXdxX6xX5bxX2xXa1xX16exX5bxX1cxX10xX156xX7xX5bxXa1xX16exXa1xX2xX5bxX2xX16exX7dxX56xX2xX2xXa1xX7dxX7dxX7dxX16cxXexXa0xX16cxXa1xX199xX16cxX5xX16exX181xX1acxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xXexX30xX18xX3xXexX1xX35xX3xX4xX30xX1cxX1xX3xXexX29xX6xX1cxX1xX3xXexX29xX44xX1cxX3xXexX1xX49xX3xXexX29xX4dxX4exX1cxX2cxX3xXexX53xX1cxX3xX56xX57xX1cxX2cxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX56xXdxXb1xX12xX0xX7xXexX29xX18xX1cxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1xX90cxX3xXexX29xXc8xX3xX1cxX116xX1cxX2cxX3xX4xX260xXbxX3xXcxX29xX7bxX1cxX2cxX3xXexX116xX19xX3xX517xXdxX103xX7bxX3xX56xX4dxX1873xX1cxX2cxX3xX1cxX2cxX4dxX4exXdxX3xX4xX523xX3xX4xX3fcxX1cxX2cxX3xXb1xX20xX3xX2aaxX348xX18xX3xXexX29xXc8xX3xX161xX99xX3xX1xXbaxXdxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xXaxX3xX1xX29xX10xX18a3xX9xXaxX5bxX161xX6xX222xX1xX18xXdxX5bxXb1xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX222xX1xX18xX222xXexX29xX18xX222xX1cxX6xX1cxX2cxX222xX4xX6xXbxX222xXexX29xX7bxX1cxX2cxX222xXexX6xX19xX222xX56xXdxX10xX7bxX222xX56xX7bxX18xX1cxX2cxX222xX1cxX2cxX7bxX18xXdxX222xX4xX18xX222xX4xX18xX1cxX2cxX222xXb1xX6xX222xX1axX6xX18xX222xXexX29xX18xX222xX161xX6xX222xX1xX18xXdxX222xX1xX6xX222xXexXdxX1cxX1xX5bxX2xX1a5xXa1xXa0xX2xX15dxX181xX1xXexX19xXaxX12xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1xX90cxX3xXexX29xXc8xX3xX1cxX116xX1cxX2cxX3xX4xX260xXbxX3xXcxX29xX7bxX1cxX2cxX3xXexX116xX19xX3xX517xXdxX103xX7bxX3xX56xX4dxX1873xX1cxX2cxX3xX1cxX2cxX4dxX4exXdxX3xX4xX523xX3xX4xX3fcxX1cxX2cxX3xXb1xX20xX3xX2aaxX348xX18xX3xXexX29xXc8xX3xX161xX99xX3xX1xXbaxXdxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX29xX18xX1cxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX10f6xX1cxX2cxX3xX2d4xX2cxX1xXdxX44xX19xX3x12d24xX7bxX116xX1cxX3xXcxX1xX20xX1cxX1xX3x140d3xX3xX132xX1xX289xX3xXexX49xX4xX1xX3xX1fxX517x14030xXcxX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX13xXdxX2dbxXexX3xX2d4xX6xX19xX3xX4xX6xX19xX3xX1dxX35xXexX3xXexX29xX53xX4xX1xX3xX1dxXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX53xX82xX3xX1xX90cxX3xXexX29xXc8xX3xXcxX29xX7bxX1cxX2cxX3xXexX116xX19xX3xX517xXdxX103xX7bxX3xX56xX4dxX1873xX1cxX2cxX3xX1cxX2cxX4dxX4exXdxX3xX4xX523xX3xX4xX3fcxX1cxX2cxX3xXb1xX20xX3xX2aaxX348xX18xX3xXexX29xXc8xX3xX161xX99xX3xX1xXbaxXdxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX4xX348xXdxX3xXexX30xX18xX82xX3xX1cxX116xX1cxX2cxX3xX4xX260xXbxX3xX19xXbaxXexX3xX7xXb2xX3xX1xX30xX1cxX2cxX3xX19xX57xX4xX3xX4xX260xXbxX3xXexX1xXdxX35xXexX181xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX56xXdxXb1xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX289xX1cxX2cxX3xX1xXbaxX3xX2xX3xXexXd7fxX3xX98xXaexX1cxX2cxX3xXbxX1xX284xX1cxX2cxX3xX4xX1xXb2xX1cxX2cxX3xX56xX49xX4xX1xX3xX132xX18xXb1xXdxX56xX3xX2xX1a5xX3xXexX30xXdxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xXaxX3xX1xX29xX10xX18a3xX9xXaxX5bxX1cxX1xXdxXbxX222xX4xX6xX7bxX222xXb7xX10xX7bxX222xXexX1xX7bxX18xX1cxX2cxX5bxXb1xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX222xX7bxX1cxX2cxX222xX1xX18xX222xX2xX222xXexXb7xX222xX56xX18xX1cxX2cxX222xXbxX1xX18xX1cxX2cxX222xX4xX1xX18xX1cxX2cxX222xX56xXdxX4xX1xX222xX4xX18xXb1xXdxX56xX222xX2xX1a5xX222xXexX6xXdxX222xX1xX6xX222xXexXdxX1cxX1xX5bxX2xX199xX1a5xX7dxX199xXa0xX181xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX2cxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX5bxX19xX10xX56xXdxX6xX5bxX2xXa1xX16exX5bxX1cxX10xX156xX7xX5bxXa1xX16exX2xX1a8xX5bxX2xX1a8xX7dxX56xX2xX2xX7dxX1a8xXa1xX2xX199xXexX15dxX1a8xX16cxX16exX16cxX5xX16exX181xX1acxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xXexX30xX18xX3xXexX1xX35xX3xX4xX30xX1cxX1xX3xXexX29xX6xX1cxX1xX3xXexX29xX44xX1cxX3xXexX1xX49xX3xXexX29xX4dxX4exX1cxX2cxX3xXexX53xX1cxX3xX56xX57xX1cxX2cxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX56xXdxXb1xX12xX0xX7xXexX29xX18xX1cxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX289xX1cxX2cxX3xX1xXbaxX3xX2xX3xXexXd7fxX3xX98xXaexX1cxX2cxX3xXbxX1xX284xX1cxX2cxX3xX4xX1xXb2xX1cxX2cxX3xX56xX49xX4xX1xX3xX132xX18xXb1xXdxX56xX3xX2xX1a5xX3xXexX30xXdxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xXaxX3xX1xX29xX10xX18a3xX9xXaxX5bxX1cxX1xXdxXbxX222xX4xX6xX7bxX222xXb7xX10xX7bxX222xXexX1xX7bxX18xX1cxX2cxX5bxXb1xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX222xX7bxX1cxX2cxX222xX1xX18xX222xX2xX222xXexXb7xX222xX56xX18xX1cxX2cxX222xXbxX1xX18xX1cxX2cxX222xX4xX1xX18xX1cxX2cxX222xX56xXdxX4xX1xX222xX4xX18xXb1xXdxX56xX222xX2xX1a5xX222xXexX6xXdxX222xX1xX6xX222xXexXdxX1cxX1xX5bxX2xX199xX1a5xX7dxX199xXa0xX181xX1xXexX19xXaxX12xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX289xX1cxX2cxX3xX1xXbaxX3xX2xX3xXexXd7fxX3xX98xXaexX1cxX2cxX3xXbxX1xX284xX1cxX2cxX3xX4xX1xXb2xX1cxX2cxX3xX56xX49xX4xX1xX3xX132xX18xXb1xXdxX56xX3xX2xX1a5xX3xXexX30xXdxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX29xX18xX1cxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX132xX1xX7bxX1cxX2cxX3xXexX6xXb7xX3xX4xX9a2xX1cxX2cxX3xX132xX1xX53xX1cxX1xX3xXbxX1xX289xX3xX98xX3ccxXb7xX3xX5xX9a2xXdxX3xX56xX49xX4xX1xX3xX1axX2dbxX1cxX1xX3xX132xX18xXb1xXdxX56xX3xX2xX1a5xX82xX3xX1cxX2cxX20xXb7xX3xX1a8xX16exX5bxX1a8xX82xX3xX2d4xX2cxX116xX1cxX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xXcxXbc0xX132xX47fxX3xX2d4xX2cxX18xX30xXdxX3xXcxX1xX4dxX2e1xX1cxX2cxX3xX13xXdxX2dbxXexX3xX2d4xX6xX19xX3xfcc4xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX13xXdxX2dbxXexX3xX2d4xX6xX19x12ef7xX3xX98xX99xX3xX289xX1cxX2cxX3xX1xXbaxX3xX2xX3xXexXd7fxX3xX98xXaexX1cxX2cxX3xX4xX1xX18xX3xX4xX3fcxX1cxX2cxX3xXexX28exX4xX3xXbxX1xX284xX1cxX2cxX82xX3xX4xX1xXb2xX1cxX2cxX3xX56xX49xX4xX1xX3xXexX30xXdxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX181xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX56xXdxXb1xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX132xX9a2xX1cxX2cxX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX35bxXb1xX4dxX2e1xX1cxX3xX29xX6xX3xX1axXdxXa09xX1cxX3xX5xX274xX1cxX367xXaxX3xX1xX29xX10xX18a3xX9xXaxX5bxX1dxX1xX18xXdxX222xX1cxX2cxX1xXdxX10xXbxX5bxX4xX7bxX1cxX2cxX222xXb1xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX222xX1xX6xX222xXexXdxX1cxX1xX222xXb1xX7bxX18xX1cxX222xX29xX6xX222xX1axXdxX10xX1cxX222xX5xX18xX1cxX5bxX2xX199xX16cxXa1xX16exX2xX181xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX2cxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX5bxX19xX10xX56xXdxX6xX5bxX2xXa1xX16exX5bxX1cxX10xX156xX7xX5bxX2xX1a5xX7dxX16exX5bxX2xX16exX15dxX56xX15dxX16exXa0xX2xX16cxX16exX2xXexX16cxX15dxX16exXa0xX5xX16cxX222xX199xX16cxX56xXa1xX2xX16exX2xX15dxX16cxXa1xXexX15dxX15dxX1a5xX7dxX5xX1a8xX222xX199xX16cxX181xX1acxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xXexX30xX18xX3xXexX1xX35xX3xX4xX30xX1cxX1xX3xXexX29xX6xX1cxX1xX3xXexX29xX44xX1cxX3xXexX1xX49xX3xXexX29xX4dxX4exX1cxX2cxX3xXexX53xX1cxX3xX56xX57xX1cxX2cxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX56xXdxXb1xX12xX0xX7xXexX29xX18xX1cxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX132xX9a2xX1cxX2cxX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX35bxXb1xX4dxX2e1xX1cxX3xX29xX6xX3xX1axXdxXa09xX1cxX3xX5xX274xX1cxX367xXaxX3xX1xX29xX10xX18a3xX9xXaxX5bxX1dxX1xX18xXdxX222xX1cxX2cxX1xXdxX10xXbxX5bxX4xX7bxX1cxX2cxX222xXb1xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX222xX1xX6xX222xXexXdxX1cxX1xX222xXb1xX7bxX18xX1cxX222xX29xX6xX222xX1axXdxX10xX1cxX222xX5xX18xX1cxX5bxX2xX199xX16cxXa1xX16exX2xX181xX1xXexX19xXaxX12xX132xX9a2xX1cxX2cxX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX35bxXb1xX4dxX2e1xX1cxX3xX29xX6xX3xX1axXdxXa09xX1cxX3xX5xX274xX1cxX367xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX29xX18xX1cxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX517xX523xX3xX5xX20xX3xX4xX1xX289xX3xX98xX103xX3xX19xX20xX3xX13xXdxX10xXexX4xX18xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX1cxX1xX3xX19xX7bxXb2xX1cxX3xX2cxX720xXdxX3xX2cxX16f9xX19xX3xXexX30xXdxX3xX1xXbaxXdxX3xX1cxX2cxX1xX49xX3xX1dxX1xX28exX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xXexX1xX116xX1cxX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX56xXdxX95axX1cxX3xX29xX6xX3xXexXb2xXdxX3xXa1xX16exX5bxX2xXa1xX3xXb1xX274xXdxX3xX1xX2e1xX1cxX3xXa1xX16exX16exX3xX1dxX1xX28exX4xX1xX3xX1xX20xX1cxX2cxX3xXexX1xX6xX19xX3xX56xX27dxX181xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX56xXdxXb1xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX7bxX5xX12xX0xX56xXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX29xXaxX12xX0xX5bxX56xXdxXb1xX12xX0xX5bxX56xXdxXb1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ff0xX7bxXexX1xX18xX29xXaxX12xX2d4xX2cxX7bxXb7xX95axX1cxX3x17967xX6xX1cxX1xX0xX5bxXbxX12
Nguyễn Oanh