Khởi tố 4 đối tượng ghi lô đề tại thị xã Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.
69abxadeaxef3exd577xc07dx82d8xae62xbc6fxb47exX7x112eexc7c2xddb6xa878xcf5bxfe19xX5xedd0xXaxe67cxda87xX1x98d2xXdxX3xXex11e28xX3x11745xX3xf8b4xX19xXdxX3xXexf8e2x10491x12903x9a99xX3xX25xX1xXdxX3xX5x845dxX3xX1dxbb39xX3xXexb1d6xXdxX3xXexX1xfe9fxX3xaa3bxa253xX3xX13xf4aexX3x109eaxX24xX1xX0xe23fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf076xX10xX6x6ddcxXaxX12x75b9xa5e7xX3xe9b6x88a0xX6xX24xX3xX4xc817xX24xX1xX3xX7xc320xXexX3xX1dxXdxX2fxX5cxX3xXex10be9xX6xX3xX58xX2cxX24xX25xX3xX6xX24xX3xXcxff1fxX3xX13xX3dxX3xX3fxX24xX1xX3xd870xX3xX52xa525xX3xXcxe772xX24xX1xX3xe6eex6c0cxX6xX3xX6fxX6xX3xX5bxX5cxa12cxe6afxXexX3xX1dxX37xX24xX1xX3xa889xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX8exfedbxX3xX66xX24x9af7xX3xXa0xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3x1266cxX37xX3xX4xX6xX24xX3xX1dxX19xXdxX3xX8ex119eaxXdxX3xX1bxX3xX1dxX19xXdxX3xXexX22xX23xX24xX25xX3xX8exX2fxX3xX1xX87xX24xX1xX3xX8exXdxX3xX1dxX66xX24xX1xX3xXb7xX32xX4xX3xX55xX22xXc3xXdxX3xX1x6ceaxX24xX1xX3xXexX1x8c28xX4xX3xX25xX1xXdxX3xX5xX2cxX3xX1dxX2fx110a0xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9bf7x1054dxX55xX97xX3xXbxX58xX10xX24xXexX10xX6fxXaxX12xX0xXdxcfdaxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX24xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxcd81xXdxX55xXexX1xce1fxX3xff5axX2x81dbxXbxX39xa864xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX13dxX3xX1bxX2xdbd7xXbxX39xX144xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX43xX43xXdxXfexXb7xX6xX10fxX1xX6xXexXdxX24xX1xXfexX8exX24xX43xX24xX10xX138xX7xX43xX2xd98bxX2xX150xX43x107e5xX17bxX55x7847xX2xX17bxX2xX13fxX17exX2xXexX2xX177xX141xX177xX1bxX5xX150xXfex86ebxXbxX25xaa71xX6fxX9xX2xX177xX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX3xX1dxX19xXdxX3xXexX22xX23xX24xX25xX3xX25xX1xXdxX3xX5xX2cxX3xX1dxX2fxX3xXexX32xXdxX3xXexX1xX37xX3xX39xX3axX3xX13xX3dxX3xX3fxX24xX1xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX10fxX24xXaxX12xX58xX66xX4xX3xX1dxX19xXdxX3xXexX22xX23xX24xX25xX13dxX3xaa83xX25xX5cxX97x8117xX24xX3xXcxX6fxX22xa459xX24xX25xX3xb471xX59xX24xX3xbb14xXexX6fxX66xXdxe03cxX3xX8exX87xX3xXcxebdfxX24xX25xX3xX52xX10fxX87xXdxX3xX1f8xX6xX11exX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX10fxX55xX97xXaxX12xX58xX66xX4xX3xX1dxX19xXdxX3xXexX22xX23xX24xX25xX3xX25xf120xX11exX13dxX3xX1f8xX25xX5cxX97xX1fcxX24xX3xXcxX6fxX22xX202xX24xX25xX3xX206xX59xX24xX3xX20axX206xX1f8xX3xX2xX177xX13fx1267dxXadxX3xXexX6fx11e12xX3xXexX32xXdxX3xXex8a5fxX3xX55xf28bxX24xX3xXbxX1xX19xX3xX58xX1xX271xX5cxX3xd09cxX1xX19xXadxX3xX24xX25xX22xX202xXdxX3xX4x9ee8xX11exX3xX1dxX289xX5cxX3xX1dxX22xX202xX24xX25xX3xX55xX271xX97xX20fxXadxX3xX27dxX1xX6xX24xX3xXcxX1xX37xX3xXcxX1xe8c1xX11exX3xX20axX206xX1f8xX3xX2xX177xX262xX17bxXadxX3xXexX6fxX267xX3xXexX32xXdxX3xXexX26exX3xX55xX271xX24xX3xXbxX1xX19xX3xa7c0xX20fxXadxX3x115f2x7d23xX3xX3fxX24xX1xX3xbda3xX5cxX97xX2fxX24xX3xX20axX206xX1f8xX3xX2xX177xX262xX262xXadxX3xXexX6fxX267xX3xXexX32xXdxX3xXexX26exX3xX55xX271xX24xX3xXbxX1xX19xX3xX2xX20fxXadxX3xX1dxX2fxX5cxX3xXexX1xX5cxe1aaxX4xX3xXbxX1xX22xX202xX24xX25xX3xX206xX2cxX24xX25xX3xXcxX6fxeacaxX3xX20axXexX1xX37xX3xX39xX3axX3xX13xX3dxX3xX3fxX24xX1xX20fxX3xX8exX87xX3xXcxX215xX24xX25xX3xX52xX10fxX87xXdxX3xX1f8xX6xX11exX3xX20axX206xX1f8xX3xX2xX177xX177xX2xXadxX3xXexX6fxX267xX3xXexX32xXdxX3xX39xd7aexX11exX3xX7bxX5cxX271xX24xX3xXcxX1x8750xXadxX3xX39xX3axX3xX13xX3dxX3xXcxX271xX24xXadxX3xX1xX5cxX97x11aa8xX24xX3xX13xX3dxX3xX3fxX24xX1xX20fxXfexX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX10fxX55xX97xXaxX12xXcxX32xXdxX3xX4xX59xX3xX5bxX5cxX6xX24xX3xX1dxXdxX2fxX5cxX3xXexX6fxX6xXadxX3xXcxX215xX24xX25xX3xX52xX10fxX87xXdxX3xX1f8xX6xX11exXadxX3xX27dxX1xX6xX24xX3xXcxX1xX37xX3xXcxX1xX2a7xX11exX3xX8exX87xX3xX2cbxX2ccxX3xX3fxX24xX1xX3xX2d2xX5cxX97xX2fxX24xX3xXa0xX1xX6xXdxX3xX24xX1xf26cxX24xX13dxX3x11451xX87xX10fxX3xX24xX25xX87xX97xX3xX2xX1bxX43xX2xX43xX17exX150xX2xX177xXadxX3xX4xX66xX4xX3xX1dxX19xXdxX3xXexX22xX23xX24xX25xX3xX1dxX98xX24xX3xX24xX1xX87xX3xX1f8xX25xX5cxX97xX1fcxX24xX3xXcxX6fxX22xX202xX24xX25xX3xX206xX59xX24xX3xX25xX1xXdxX3xX5xX2cxXadxX3xX1dxX2fxX3xX8exXc3xXdxX3xXexX26exX24xX25xX3xX7xX19xX3xXexXdxX2fxX24xX3xX1xX59xX24xX3xX2c7xX150xX3xXexX6fxXdxX362xX5cxX3xX1dxX245xX24xX25xXfexX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX10fxX55xX97xXaxX12xX3d0xXa9xX3xX8exXdxX362xX4xX3xX1dxX6xX24xX25xX3xX1dxX22xX23xX4xX3xX58xX2cxX24xX25xX3xX6xX24xX3xXcxX7bxX3xX13xX3dxX3xX3fxX24xX1xX3xX11exX15xX3xX6fxX300xX24xX25xX3xX1dxXdxX2fxX5cxX3xXexX6fxX6xXfexX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX8exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX6fxX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX5cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX84xXexX1xX5cxX11exXb7xX84xX6xX24xX55xX84xX7xX6xXbxX10fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6fxXdxX362xXexX3xX39xX10fxX66xX3xX1dxX22xX202xX24xX25xX3xX55xX271xX97xX3xX5xX2cxX3xX1dxX2fxX3xfab7xXa0xX1x8f4fxX24xX25x10a2bxX3xX15xX3xXcxX27dxX3xX52xX87xX3xXcxX8axX24xX1xXadxX3xXb7xX2a7xXexX3xX262xX3xX1dxX19xXdxX3xXexX22xX23xX24xX25xXaxX3xX1xX6fxX10x90cfxX9xXaxX43xX6xX24xX84xX24xXdxX24xX1xX84xXexX6fxX6xXexX84xXexX5cxX43xXexX6fxXdxX10xXexX84xX39xX10fxX6xX84xX55xX5cxX10fxX24xX25xX84xX55xX6xX97xX84xX5xX10fxX84xX55xX10xX84xXa0xX1xX5cxX24xX25xX84xX10fxX84xXexXbxX84xX1xX6xX84xXexXdxX24xX1xX84xXb7xX6xXexX84xX262xX84xX55xX10fxXdxX84xXexX5cxX10fxX24xX25xX43xX2xX13fxX17bxX150xX13fxX141xXfexX1xXexX11exXaxX12xX0xXdxX11exX25xX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX43xX11exX10xX55xXdxX6xX43xX2xX17exX150xX43xX24xX10xX138xX7xX43xX2xX177xX150xX17exX43xX2xX150xX13fxX55xX2xX17exX2xX141xX262xX1bxX177xXexX141xX2c7xX17bxX141xX150xX5xX150xXfexX18exXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX3xX1dxX19xXdxX3xXexX22xX23xX24xX25xX3xX25xX1xXdxX3xX5xX2cxX3xX1dxX2fxX3xXexX32xXdxX3xXexX1xX37xX3xX39xX3axX3xX13xX3dxX3xX3fxX24xX1xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX8exX12xX0xX7xXexX6fxX10fxX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6fxXdxX362xXexX3xX39xX10fxX66xX3xX1dxX22xX202xX24xX25xX3xX55xX271xX97xX3xX5xX2cxX3xX1dxX2fxX3xX4e7xXa0xX1xX4eaxX24xX25xX4edxX3xX15xX3xXcxX27dxX3xX52xX87xX3xXcxX8axX24xX1xXadxX3xXb7xX2a7xXexX3xX262xX3xX1dxX19xXdxX3xXexX22xX23xX24xX25xXaxX3xX1xX6fxX10xX511xX9xXaxX43xX6xX24xX84xX24xXdxX24xX1xX84xXexX6fxX6xXexX84xXexX5cxX43xXexX6fxXdxX10xXexX84xX39xX10fxX6xX84xX55xX5cxX10fxX24xX25xX84xX55xX6xX97xX84xX5xX10fxX84xX55xX10xX84xXa0xX1xX5cxX24xX25xX84xX10fxX84xXexXbxX84xX1xX6xX84xXexXdxX24xX1xX84xXb7xX6xXexX84xX262xX84xX55xX10fxXdxX84xXexX5cxX10fxX24xX25xX43xX2xX13fxX17bxX150xX13fxX141xXfexX1xXexX11exXaxX12xXcxX6fxXdxX362xXexX3xX39xX10fxX66xX3xX1dxX22xX202xX24xX25xX3xX55xX271xX97xX3xX5xX2cxX3xX1dxX2fxX3xX4e7xXa0xX1xX4eaxX24xX25xX4edxX3xX15xX3xXcxX27dxX3xX52xX87xX3xXcxX8axX24xX1xXadxX3xXb7xX2a7xXexX3xX262xX3xX1dxX19xXdxX3xXexX22xX23xX24xX25xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX6fxX10fxX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX52xX87xX24xX25xX3xXexX6fxX215xX11exX3xX4xX66xX24xX3xXb7xX300xXadxX3xX4xX1xXdxX98xX24xX3xX7xcdc5xX3xX58xX2cxX24xX25xX3xX6xX24xX3xXexX1xX87xX24xX1xX3xXbxX1xX19xX3xX52xX87xX3xXcxX8axX24xX1xX3xX8exX8fxX6xX3xX1dxX245xX24xX25xX3xX5xX10fxX32xXexX3xX1dxX300xXexX3xXa0xX311xX4xX1xX3xX262xX3xXexXa9xX3xX1dxXdxd5c5xX11exX3xX1dxX289xX5cxX3xX11exX19xXdxX3xX4xX1xX5cxX97xX2ccxX24xX3xX25xX1xXdxX3xX5xX2cxX3xX1dxX2fxX3xXexX6fxX2ccxX24xX3xX1dxX37xX6xX3xXb7xX87xX24xXadxX3xXb7xX2a7xXexX3xX25xXdxd7e1xX3xX262xX3xX1dxX19xXdxX3xXexX22xX23xX24xX25xXadxX3xXexX1xX5cxX3xX25xXdxX779xX3xXexX26exX24xX25xX3xX7xX19xX3xXexXdxX2fxX24xX3xX1xX59xX24xX3xX13fxX2c7xX3xXexX6fxXdxX362xX5cxX3xX1dxX245xX24xX25xX3xX8exX87xX3xX11exX300xXexX3xX7xX19xX3xXexX6xX24xX25xX3xX8exX3ccxXexX3xX5xXdxX2ccxX24xX3xX5bxX5cxX6xX24xXfexX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX8exX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27dxX1xX66xX3xX1dxX22xX202xX24xX25xX3xX55xX271xX97xX3xX5xX2cxX3xX1dxX2fxX3xX15xX3xX58xX6xX24xX3xX2cbxX300xX4xXadxX3xXexX1xX5cxX3xX25xXdxX779xX3xX25xX289xX24xX3xX1bxX13fxX3xXexX6fxXdxX362xX5cxX3xX1dxX245xX24xX25xX3xX8exX87xX3xX2xXfexX150xX150xX150xX3x7dd5xX206x78a1xXaxX3xX1xX6fxX10xX511xX9xXaxX43xX6xX24xX84xX24xXdxX24xX1xX84xXexX6fxX6xXexX84xXexX5cxX43xXbxX1xX6xX84xX55xX5cxX10fxX24xX25xX84xX55xX6xX97xX84xX5xX10fxX84xX55xX10xX84xX10fxX84xX4xX6xX24xX84xX5xX10fxX4xX84xXexX1xX5cxX84xX25xXdxX5cxX84xX25xX6xX24xX84xX1bxX13fxX84xXexX6fxXdxX10xX5cxX84xX55xX10fxX24xX25xX84xX8exX6xX84xX2xX84xX150xX150xX150xX84xX5cxX7xX55xX43xX2xX13fxX13fxX141xX17bxX2xXfexX1xXexX11exXaxX12xX0xXdxX11exX25xX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX43xX11exX10xX55xXdxX6xX43xX2xX17exX150xX43xX24xX10xX138xX7xX43xX2xX177xX150xX150xX43xX2xX150xX13fxX55xX141xX150xX177xX150xX13fxX2xX177xXexX1bxX177xX1bxX262xX5xX141xX84xX5cxX24xXexXdxXexX5xX10xX55xX84xX2xXfexX18exXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX3xX1dxX19xXdxX3xXexX22xX23xX24xX25xX3xX25xX1xXdxX3xX5xX2cxX3xX1dxX2fxX3xXexX32xXdxX3xXexX1xX37xX3xX39xX3axX3xX13xX3dxX3xX3fxX24xX1xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX8exX12xX0xX7xXexX6fxX10fxX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27dxX1xX66xX3xX1dxX22xX202xX24xX25xX3xX55xX271xX97xX3xX5xX2cxX3xX1dxX2fxX3xX15xX3xX58xX6xX24xX3xX2cbxX300xX4xXadxX3xXexX1xX5cxX3xX25xXdxX779xX3xX25xX289xX24xX3xX1bxX13fxX3xXexX6fxXdxX362xX5cxX3xX1dxX245xX24xX25xX3xX8exX87xX3xX2xXfexX150xX150xX150xX3xX82bxX206xX82dxXaxX3xX1xX6fxX10xX511xX9xXaxX43xX6xX24xX84xX24xXdxX24xX1xX84xXexX6fxX6xXexX84xXexX5cxX43xXbxX1xX6xX84xX55xX5cxX10fxX24xX25xX84xX55xX6xX97xX84xX5xX10fxX84xX55xX10xX84xX10fxX84xX4xX6xX24xX84xX5xX10fxX4xX84xXexX1xX5cxX84xX25xXdxX5cxX84xX25xX6xX24xX84xX1bxX13fxX84xXexX6fxXdxX10xX5cxX84xX55xX10fxX24xX25xX84xX8exX6xX84xX2xX84xX150xX150xX150xX84xX5cxX7xX55xX43xX2xX13fxX13fxX141xX17bxX2xXfexX1xXexX11exXaxX12xX27dxX1xX66xX3xX1dxX22xX202xX24xX25xX3xX55xX271xX97xX3xX5xX2cxX3xX1dxX2fxX3xX15xX3xX58xX6xX24xX3xX2cbxX300xX4xXadxX3xXexX1xX5cxX3xX25xXdxX779xX3xX25xX289xX24xX3xX1bxX13fxX3xXexX6fxXdxX362xX5cxX3xX1dxX245xX24xX25xX3xX8exX87xX3xX2xXfexX150xX150xX150xX3xX82bxX206xX82dxX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX6fxX10fxX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX58xX2cxX24xX25xX3xX6xX24xX3xX1xX5cxX97xX362xX24xX3xX58xX6xX24xX3xX2cbxX300xX4xX3xX20axX52xX87xX3xXcxX8axX24xX1xX20fxX3xX8exX8fxX6xX3xX6fxX6xX3xX5bxX5cxX97xX98xXexX3xX1dxX37xX24xX1xX3xXa0xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX8exXa9xX3xX66xX24xXadxX3xXa0xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xXb7xX37xX3xX4xX6xX24xX3xX1dxX19xXdxX3xX8exXc3xXdxX3xX1bxX3xX1dxX19xXdxX3xXexX22xX23xX24xX25xX3xX8exX2fxX3xX1xX87xX24xX1xX3xX8exXdxX3xX1dxX66xX24xX1xX3xXb7xX32xX4xX3xX20axX25xX1xXdxX3xX5xX2cxX3xX1dxX2fxX3xXexX6fxX66xXdxX3xXbxX1xec6axXbxX20fxXfexX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX8exX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f8xX267xXbxX3xXb7xX347xX24xX25xX3xX1dxX32xXdxX3xX5x8fa9xX3xX39xX26exX3xX7xX19xX3xX1dxX749xX3xX4e7xX4xX289xX11exX3xX4xX66xXdxX4edxX3xX5xX2cxXadxX3xX1dxX2fxXaxX3xX1xX6fxX10xX511xX9xXaxX43xXbxX1xX6xXbxX84xX5xX5cxX6xXexX43xX24xX5cxXbxX84xXb7xX10fxX24xX25xX84xX55xX6xXdxX84xX5xX97xX84xX39xX10fxX84xX7xX10fxX84xX55xX10xX84xX4xX6xX11exX84xX4xX6xXdxX84xX5xX10fxX84xX55xX10xX43xX2xX13fxX2xX1bxX1bxX1bxXfexX1xXexX11exXaxX12xX0xXdxX11exX25xX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX43xX11exX10xX55xXdxX6xX43xX2xX17exX150xX43xX24xX10xX138xX7xX43xX2xX262xX2c7xX262xX43xX177xX13fxX55xX150xX150xX13fxX141xX150xX17exX150xXexX262xX2c7xX177xX262xX5xX17exX84xX55xX6xX24xX1xX84xXb7xX6xX4xX84xX5xX10fxX4xX84xX1xX6xXfexX18exXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX3xX1dxX19xXdxX3xXexX22xX23xX24xX25xX3xX25xX1xXdxX3xX5xX2cxX3xX1dxX2fxX3xXexX32xXdxX3xXexX1xX37xX3xX39xX3axX3xX13xX3dxX3xX3fxX24xX1xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX8exX12xX0xX7xXexX6fxX10fxX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f8xX267xXbxX3xXb7xX347xX24xX25xX3xX1dxX32xXdxX3xX5xXaf7xX3xX39xX26exX3xX7xX19xX3xX1dxX749xX3xX4e7xX4xX289xX11exX3xX4xX66xXdxX4edxX3xX5xX2cxXadxX3xX1dxX2fxXaxX3xX1xX6fxX10xX511xX9xXaxX43xXbxX1xX6xXbxX84xX5xX5cxX6xXexX43xX24xX5cxXbxX84xXb7xX10fxX24xX25xX84xX55xX6xXdxX84xX5xX97xX84xX39xX10fxX84xX7xX10fxX84xX55xX10xX84xX4xX6xX11exX84xX4xX6xXdxX84xX5xX10fxX84xX55xX10xX43xX2xX13fxX2xX1bxX1bxX1bxXfexX1xXexX11exXaxX12xX1f8xX267xXbxX3xXb7xX347xX24xX25xX3xX1dxX32xXdxX3xX5xXaf7xX3xX39xX26exX3xX7xX19xX3xX1dxX749xX3xX4e7xX4xX289xX11exX3xX4xX66xXdxX4edxX3xX5xX2cxXadxX3xX1dxX2fxX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX6fxX10fxX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX58xX2cxX24xX25xX3xX6xX24xX3xX1xX5cxX97xX362xX24xX3xX2cbxX300xX4xX3xX52xX87xX3xX84xX3xX52xX87xX3xXcxX8axX24xX1xX3xX8exX8fxX6xX3xX6fxX6xX3xX5bxX5cxX97xX98xXexX3xX1dxX37xX24xX1xX3xXa0xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX8exXa9xX3xX66xX24xXadxX3xXa0xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xXb7xX37xX3xX4xX6xX24xX3xX8exX87xX3xX66xXbxX3xX55xXa9xX24xX25xX3xXb7xXdxX362xX24xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX24xX25xX215xX24xX3xX4xX1x10903xX24xX3xX4xa4daxX11exX3xX1dxXdxX3xXa0xX1xce7exXdxX3xX24xX59xXdxX3xX4xX22xX3xXexX6fxX267xX3xX1dxX19xXdxX3xX8exXc3xXdxX3xX2cbxX2ccxX3xXcxX1xX37xX3xXcxX1xX5cxX3xX20axX206xX1f8xX3xX2xX177xX17bxX262xXadxX3xXexX6fxX267xX3xXexX32xXdxX3xX39xX3axX3xX10exXecxX24xX1xX3xX2cbxX300xX4xXadxX3xX1xX5cxX97xX362xX24xX3xX2cbxX300xX4xX3xX52xX87xX20fxX3xX8exX2fxX3xXexX300xXdxX3xX1dxX66xX24xX1xX3xXb7xX32xX4xXfexX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX8exX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xX5cxX5xX12xX0xX55xXdxX8exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6fxXaxX12xX0xX43xX55xXdxX8exX12xX0xX43xX55xXdxX8exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX5cxXexX1xX10fxX6fxXaxX12xXcxX1xX5cxX3xXcxX6fxX6xX24xX25xX0xX43xXbxX12
Thu Trang