Hà Tĩnh thanh tra diện rộng quỹ bảo hiểm y tế và đấu thầu thuốc
(Baohatinh.vn) - Từ nay đến cuối tháng 1/2020, Hà Tĩnh sẽ thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn.
c44fx11843x15dfcx102dcxc466x12ae5x15105x12f2dx10304xX7xf625x109cfx162bbx11d34x145f8x15a20xX5x14b0cxXaxf4c0x15ee8xc491xX3xXcxdf63x10d83xX1xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXex13feexX6xX3xed56xXdx14e1dxX18xX3xX22x15d55xX18xe79fxX3xf29bxc84fxec68xX3xde4ex1448fxda6cxX3xX1xXdx12f49x14434xX3x13a93xX3xXex11773xX3xf676xX14xX3x16042x125f6xX30xX3xXexX1x10468xX30xX3xXexX1xX30xe504xX4xX0x11a49xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX25xXaxX12xXcx105caxX3xX18xX6xX3cxX3xX44xX3fxX18xX3xX4xX30xX50xXdxX3xXexX1xcfafxX18xX2dxX3xX2xX53xc723x1217bxX80xX81x1374fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xe457xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX22xX2bxX18xX2dxX3xX41xXdxX27xX4xX3xX7x15721xX3xX25xef5exX18xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX1xXdxX39xX3axX3xX3cxX3xXexX3fxX84xX3xX3axX30xX6xX3xX7x147dexX3axX3xXexX22xX6xX18xX2dxX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX33x13e1bxX3xX3cxX3xXexX3fxX3xX41xX14xX3xX41x140fdxXexX3xXexd62fxX3xX3cxX3xXexX3fxX84xX3xX44xX45xX30xX3xXexX1xX4axX30xX3xXexX1xX30xX50xX4xX3xX4xX1xe09axX6xX3xX33xX27xX18xX1xX3xXexX22x13b8bxX18xX3xX44xXdaxX6xX3xX33xX14xX18xd494xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc85bxX35xX25xX3cxX3xXbx145f7xX10xX18xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX3axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxfce6xXdxX25xXexX1x15ebdxX3x16205xX2x12f88xXbx110e2x11ed9xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX155xX3xd651xX2xX81xXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX116xX33xX6xX35xX1xX6xXexXdxX18xX1xX116xX41xX18xX53xX18xX10xX150xX7xX53xX2xefd3xX166xX157xX53xX2xX81xX159xX25xX166xX81xX18axX159xX2xX2x136acxXexX159xX81x14b7exX166xX5xX81x129f4xX2xX81xX157xX25xX80xX80xX80xX159xX80xX80xX19cxXexf7b8xX18axX157xX5xX19cxX1a0xX2xX81xX116xd462xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX22xX2bxX18xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX1xXdxX39xX3axX3xX3cxX3xXexX3fxX3xX41xX14xX3xX44xX45xX30xX3xXexX1xX4axX30xX3xXexX1xX30xX50xX4xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX35xX18xXaxX12xX12cxX7axX4xX3xX44xX35xX14xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xX7xX8fxX3xXexXe5xXbxX3xXexX22xX30xX18xX2dxX3xX41xX14xX35xX3xX18xX1xX102xX18xX2dxX3xX41xX45xX18xX3xX44xe46axX3xX18x12cfcxXdxX3xX4xX2bxX3axX84xX3xX33x146b8xX4xX3xX15bxdb37xX4xX3xX1xXdxX27xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX18xX1xXe9xX155xX3x1172axXe5xXbxX3xX1x10389xX3xX7xd408xX84xX3xf47cxX10cxX3xX276xX1xX6xXdxX3xX276xX1xX50xX18xX2dxX3xX33xX27xX18xX1xX3xX7axX18xX116xX116xX116xX3xX44xX39xX3xXexX22xXaexX4xX3xX5xf365xXdxX3xXexX69xX3xX2fxX30xX31xX3xX126xX13x12439xXcxX116xX3x15412xX18xX1xX3xX3axXdxX18xX1xX3xX1xf13dxX6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX35xX25xX3cxXaxX12xXcxX1x122f6xX4xX3xX1xXdxX27xX18xX3x10adax14c28xX18xX3xX33xX34xX18xX3xX7xX50xX3xX2xX166xX157xX19cxX53xXcxXcxX12cxd118xX1a0xX2d3xX116x14878xX2eaxX2eaxX3xX18xX2dxX14xX3cxX3xX80xX19cxX53xX19cxX53xX80xX81xX2xX18axX3xX4x130d9xX6xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xX12cxX1xc64fxX18xX1xX3xXbxX1xX2fexX84xX3xfa8bxX3xX276xXdxX3fxX18xX3xX4xX1x13d57xX3xX44x1233exX35xX3xX4xX2fexX6xX3xX126xX6xX18xX3xX12cxX1xX31fxX3xX44xX322xX35xX3xXcxX22xX30xX18xX2dxX3xXe9xX273xX18xX2dxX3xX41xX24axX3xXbxX1x13400xX18xX2dxX84xX3xX4xX1xX50xX18xX2dxX3xXexX1xX6xX3axX3xX18xX1x15cccxX18xX2dxX84xX3xXexX1xe700xXdxX3xX2dxXdxX6xX18xX3xXexfb54xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX8fxX3xXexX22xXdxX39xX18xX3xX276xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xX4xX1xX30xX3cxX10cxX18xX3xX44xX24axX3xX25xXdxX27xX18xX3xX22xX2bxX18xX2dxX3xX41xXdxX27xX4xX3xX2fxX30xX34xX18xX3xX5xX316xX84xX3xX7xXabxX3xX25xXaexX18xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX1xXdxX39xX3axX3xX3cxX3xXexX3fxX3x10627xX126xX13xX2a4xXcx14bf1xX84xX3xX3axX30xX6xX3xX7xXcaxX3axX3xXexX22xX6xX18xX2dxX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX33xXdaxX3xX3cxX3xXexX3fxX3xX3c6xXcxXcxX126xX2a4xXcxX3cbxX3xX41xX14xX3xX41xXe5xXexX3xXexXe9xX3xX3cxX3xXexX3fxX3xX3c6xX2d3xXcxX2a4xXcxX3cbxX84xX3xX44xX45xX30xX3xXexX1xX4axX30xX3xXexX1xX30xX50xX4xX3xX4xX1xX102xX6xX3xX33xX27xX18xX1xX116xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX35xX25xX3cxXaxX12xX12cxX1xXe9xX273xX18xX2dxX3xXexX22x14a06xX18xX1xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xX18xX1xffdfxX3axX3xXbxX1xX7axXexX3xX1xXdxX27xX18xX3xX18xX1xX102xX18xX2dxX3xX7xX273xX3xX1x14a75xX84xX3xX33xX45xXexX3xX4xXe5xXbxX84xX3xX3axX2bxXexX3xX7xX50xX3xX2fxX30xX3cxX3xX44xXdaxX18xX1xX3xXexX1xXdxX3fxX30xX3xX18xX1xX45xXexX3xX2fxX30xX7axX18xX84xX3xXexX1xXdxX3fxX30xX3xX4xX1xdb8axXexX3xX4xX1xX8fxX84xX3xX4xX1xXe5xX3axX3xX44xXe9xX298xX4xX3xX7xXabxX6xX3xX44xX24dxXdxX15cxX3xX276xX1xX30xX3cxX3fxXexX3xX44xXdxX39xX3axX84xX3xX41xXdxX3xXbxX1xX322xX3axX3xX4xX2fexX6xX3xX4xX7axX4xX3xX4xX273xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX18xX1xX14xX3xX18xXe9xX367xX4xX3xX4xf846xX3xXexX1xcb67xX3axX3xX2fxX30xX3cxX24axX18xX84xX3xXexX24dxX3xX4xX1xX256xX4xX84xX3xX4xX7axX3xX18xX1xd676xX18xX3xXexX22xX35xX18xX2dxX3xX41xXdxX27xX4xX3xX7xXabxX3xX25xXaexX18xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX126xX13xX2a4xXcxX84xX3xX3axX30xX6xX3xX7xXcaxX3axX3xXcxXcxX126xX2a4xXcxX3xX41xX14xX3xX2d3xXcxX2a4xXcxX84xX3xX44xX45xX30xX3xXexX1xX4axX30xX3xXexX1xX30xX50xX4xX3xX4xX1xX102xX6xX3xX33xX27xX18xX1xX15cxX3xX15bxX7axX4xX3xX44xXdaxX18xX1xX3xX22x105e3xX3xXexX22xX7axX4xX1xX3xX18xX1xXdxX27xX3axX3xX4xX2fexX6xX3xXexX69xX18xX2dxX3xX4xX45xXbxX84xX3xXexX69xX18xX2dxX3xX4xX273xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX3c6xX2dxXcaxX18xX3xX41xX367xXdxX3xXexX22xX7axX4xX1xX3xX18xX1xXdxX27xX3axX3xX4xX7axX3xX18xX1xX502xX18xX3cbxX3xX44xX39xX3xX15bxX34xX3cxX3xX22xX6xX3xX41xXdxX3xXbxX1xX322xX3axX116xX3x13a5axX30xX6xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xX276xXdxX3fxX18xX3xX18xX2dxX1xXdaxX3xX7xXabxX6xX3xX44xX24dxXdxX84xX3xX33xX24dxX3xX7xX30xX18xX2dxX3xX18xX1xX102xX18xX2dxX3xX33xX45xXexX3xX4xXe5xXbxX3xX41xX24axX3xX4xX273xX3xX4xX1xX3fxX84xX3xX4xX1xX30dxX18xX1xX3xX7xX7axX4xX1xX3xX41xXdxX27xX4xX3xX7xXabxX3xX25xXaexX18xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX126xX13xX2a4xXcxX84xX3xX3axX30xX6xX3xX7xXcaxX3axX3xXcxXcxX126xX2a4xXcxX3xX41xX14xX3xX2d3xXcxX2a4xXcxX84xX3xX44xX45xX30xX3xXexX1xX4axX30xX3xXexX1xX30xX50xX4xX3xX4xX1xX102xX6xX3xX33xX27xX18xX1xX116xX3xee57xX24axX3xX15bxX30xX45xXexX3xX41xX367xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xX12cxX1xX30dxX18xX1xX3xXbxX1xX2fexX84xX3x14ca2xX126xf8f6xe788xX3xXexX31fxX18xX1xX84xX3xX4xX273xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX4xX1xX256xX4xX3xX18xX2d4xX18xX2dxX3xX15bxXabxX3xX5xX316xX3xX18xX2dxX1xXdxX10cxX3axX3xX4xX7axX4xX3xX41xXdxX3xXbxX1xX322xX3axX116xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX35xX25xX3cxXaxX12xX12cxX273xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX4xX1xX256xX4xX3xX18xX2d4xX18xX2dxX3xX7xX8fxX3xXexXe5xXbxX3xXexX22xX30xX18xX2dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xX41xXdxX27xX4xX3xX44xX4e6xX18xX2dxX3xX126xX13xX2a4xXcxX84xX3xXexX1xX2cbxX4xX3xX1xXdxX27xX18xX3xX4xX7axX4xX3xX4xX1xX3fxX3xX44xX2bxX3xX126xX13xX2a4xXcxX15cxX3xX4x10b12xX18xX2dxX3xXexX7axX4xX3xX2fxX30xX34xX18xX3xX5xX316xX84xX3xX7xXabxX3xX25xXaexX18xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX126xX13xX2a4xXcxX15cxX3xX41xXdxX27xX4xX3xXexX22xX440xX18xX1xX84xX3xXbxX1xX502xX18xX3xX33xX24dxX3xX41xX14xX3xX7xXabxX3xX25xXaexX18xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX126xX13xX2a4xXcxX3xX4xX1xXdxX3xX2fxX30xX34xX18xX3xX5xX316xX3xX33xX2bxX3xX3axX7axX3cxX15cxX3xX44xX4axX30xX3xXexXe9xX3xX15bxX502xX3cxX3xX25xXaexX18xX2dxX84xX3xX4xX1xXdxX3xX276xX1xX7axX4xX15cxX3xX41xXdxX27xX4xX3xX276xX316xX3xX276xX3fxXexX84xX3xXexX1xX2cbxX4xX3xX1xXdxX27xX18xX3xX1xX298xXbxX3xX44xX270xX18xX2dxX3xX276xX1xX7axX3axX3xX4xX1xX102xX6xX3xX33xX27xX18xX1xX3xX3c6x120c2xX12cxX126xX3cbxX3xX126xX13xX2a4xXcxX15cxX3xX41xXdxX27xX4xX3xXexX322xX3axX3xX256xX18xX2dxX84xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX30xX3cxX3fxXexX3xXexX35xX7axX18xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX30dxX3xX7b7xX12cxX126xX3xX126xX13xX2a4xXcxX15cxX3xX4xX70dxX18xX2dxX3xXexX7axX4xX3xX2dxXdxX7axX3axX3xX44xXdaxX18xX1xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX30xX3cxX3fxXexX3xXexX35xX7axX18xX3xX41xX14xX3xX15bxXabxX3xX5xX316xX3xX41xXdxX3xXbxX1xX322xX3axX3xXexX22xX35xX18xX2dxX3xX41xXdxX27xX4xX3xX7xXabxX3xX25xXaexX18xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX126xX13xX2a4xXcxX116xX116xX116xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX35xX25xX3cxXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xX41xXdxX27xX4xX3xX4xX1xX45xXbxX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX1xX2cbxX4xX3xX1xXdxX27xX18xX3xX2fxX30xX3cxX3xX44xXdaxX18xX1xX3xX4xX2fexX6xX3xXbxX1xX7axXbxX3xX5xX30xXe5xXexX3xXexX22xX35xX18xX2dxX3xX15bxX502xX3cxX3xX25xX2cbxX18xX2dxX3xX44xX24axX3xX7axX18xX84xX3xX25xX6xX18xX1xX3xX3axXaexX4xX84xX3xX44xXdaxX18xX1xX3xX3axX256xX4xX3xX3axX30xX6xX3xX7xXcaxX3axX84xX3xX44xX273xX18xX3xX2dxXdxX7axX84xX3xX276xX3fxX3xX1xX35xX322xX4xX1xX3xX5xX2cbxX6xX3xX4xX1xX2b2xX18xX3xX18xX1xX14xX3xXexX1xX4axX30xX3xXexX22xX440xX18xX1xX3xX4xX45xXbxX3xX4xX4e6xX3xXexX1xX4eaxX3axX3xX2fxX30xX3cxX24axX18xX3xXbxX1xX10cxX3xX25xX30xX3cxX27xXexX15cxX3xX41xXdxX27xX4xX3xXexX1xX4eaxX3axX3xX44xXdaxX18xX1xX84xX3xXbxX1xX10cxX3xX25xX30xX3cxX27xXexX3xX25xX6xX18xX1xX3xX3axXaexX4xX84xX3xX44xXdaxX18xX1xX3xX3axX256xX4xX84xX3xXexX1xX4eaxX3axX3xX44xXdaxX18xX1xX3xX2dxXdxX7axX84xX3xX5xX2cbxX6xX3xX4xX1xX2b2xX18xX3xX18xX1xX14xX3xXexX1xX4axX30xX3xX4xX2fexX6xX3xX4xX273xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX4xX4e6xX3xXexX1xX4eaxX3axX3xX2fxX30xX3cxX24axX18xX15cxX3xX41xXdxX27xX4xX3xXexX1xX2cbxX4xX3xX1xXdxX27xX18xX3xX2fxX30xX3cxX3xXexX22xX440xX18xX1xX3xX44xX45xX30xX3xXexX1xX4axX30xX84xX3xX276xX316xX3xX276xX3fxXexX3xX1xX298xXbxX3xX44xX270xX18xX2dxX84xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX30xX3cxX3fxXexX3xXexX35xX7axX18xX116xX116xX116xX3xX3axX30xX6xX3xX7xXcaxX3axX3xXcxXcxX126xX2a4xXcxX3xX41xX14xX3xX2d3xXcxX2a4xXcxX116xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX35xX25xX3cxXaxX12xX2d3xXdxX27xX4xX3xX15bxX502xX3cxX3xX25xX2cbxX18xX2dxX3xX25xX6xX18xX1xX3xX3axXaexX4xX3xXexX1xX30xX50xX4xX84xX3xX2dxXdxX7axX3xX276xX3fxX3xX1xX35xX322xX4xX1xX15cxX3xX44xX7axX18xX1xX3xX2dxXdxX7axX3xX1xX270xX3xX7xX273xX3xX25xX2cbxX3xXexX1xX4axX30xX84xX3xX15bx14dbexXexX3xXexX1xX4axX30xX84xX3xXexX1xXe9xX273xX18xX2dxX3xXexX1xX34xX35xX3xX276xX316xX3xX1xX298xXbxX3xX44xX270xX18xX2dxX84xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX30xX3cxX3fxXexX3xXexX35xX7axX18xX3xX41xX14xX3xXexX1xX2cbxX4xX3xX1xXdxX27xX18xX3xX4xX30xX18xX2dxX3xX4xX45xXbxX3xXexX1xX30xX50xX4xX3xXbxX1xXaexX4xX3xX41xXaexX3xX7b7xX12cxX126xX15cxX3xX41xXdxX27xX4xX3xXexX1xX4eaxX3axX3xX44xXdaxX18xX1xX84xX3xXbxX1xX10cxX3xX25xX30xX3cxX27xXexX3xX4xX2fexX6xX3xX4xX273xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX4xX4e6xX3xXexX1xX4eaxX3axX3xX2fxX30xX3cxX24axX18xX116xX116xX116xX3xXexX22xX35xX18xX2dxX3xX44xX45xX30xX3xXexX1xX4axX30xX3xXexX1xX30xX50xX4xX3xX4xX1xX102xX6xX3xX33xX27xX18xX1xX116xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX35xX25xX3cxXaxX12xX64cxX50xXdxX3xXexXe9xX298xX18xX2dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xX2dxX270xX3axX155xX3xX12cxX273xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX126xX34xX35xX3xX1xXdxX39xX3axX3xX15bx1009exX3xX1xX2bxXdxX3xXexX31fxX18xX1xX84xX3x127a6xX467xX3xX2a4xX3xXexX3fxX84xX3xXb2exX467xX3xX7b7xX3fxX3xX1xX35xX322xX4xX1xX3xX41xX14xX3xX64cxX4axX30xX3xXexXe9xX84xX3xXb2exX467xX3xXcxX14xXdxX3xX4xX1xX30dxX18xX1xX84xX3xX33xX6xX18xX3xX2fxX30xX34xX18xX3xX5xX316xX3xX4xX7axX4xX3xX25xX2cbxX3xX7axX18xX3xX3c6xX18xX3fxX30xX3xX4xX4e6xX3cbxX84xX3xXcxX22xX30xX18xX2dxX3xXexX502xX3axX3xXcxXe9xX3xX41xX45xX18xX3xX41xX14xX3xX670xXdaxX4xX1xX3xX41xXaexX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX30dxX18xX1xX3xX4xX70dxX18xX2dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX84xX3xX4xX7axX4xX3xX4xX273xX3xX7xX467xX3xX7b7xX12cxX126xX3xX41xX14xX3xX4xX273xX3xX2fxX30xX6xX18xX84xX3xXexX24dxX3xX4xX1xX256xX4xX84xX3xX4xX7axX3xX18xX1xX502xX18xX3xX4xX4e6xX3xX5xXdxX10cxX18xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX44xX3fxX18xX3xX41xXdxX27xX4xX3xX5xXe5xXbxX84xX3xXexX1xX4eaxX3axX3xX44xXdaxX18xX1xX84xX3xXbxX1xX10cxX3xX25xX30xX3cxX27xXexX84xX3xXbxX1xX502xX18xX3xX33xX24dxX3xX41xX14xX3xX7xXabxX3xX25xXaexX18xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX126xX13xX2a4xXcxX15cxX3xXexXe9xX3xX41xX45xX18xX84xX3xX4xX30xX18xX2dxX3xX4xX45xXbxX84xX3xX3axX30xX6xX3xX7xXcaxX3axX84xX3xX7xXabxX3xX25xXaexX18xX2dxX3xXcxXcxX126xX2a4xXcxX84xX3xX2d3xXcxX2a4xXcxX84xX3xXexX1xX30xX50xX4xX3xX4xX1xX102xX6xX3xX33xX27xX18xX1xX116xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX35xX25xX3cxXaxX12xXcxX1xX35exXdxX3xX276xe259xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xXexX69xX3xX18xX2d4xX3axX3xX80xX81xX2xX166xX3xX44xX3fxX18xX3xXexX1xX7axX18xX2dxX3xX18axX53xX80xX81xX2xX18axX84xX3xX18xX3fxX30xX3xX4xX4e6xX3xX18xX2bxXdxX3xX25xX30xX18xX2dxX3xX5xXdxX10cxX18xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX44xX3fxX18xX3xXexX22xXe9xX367xX4xX3xX41xX14xX3xX7xX6xX30xX3xXexX1xX35exXdxX3xX276xXc84xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xX4xX357xX18xX2dxX3xX7xX8fxX3xX44xXe9xX298xX4xX3xXexXdxX3fxX18xX3xX1xX14xX18xX1xX116xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX35xX25xX3cxXaxX12xXcxX22xX35xX18xX2dxX3xX2fxX30xX7axX3xXexX22xX440xX18xX1xX3xXexX22xXdxX39xX18xX3xX276xX1xX6xXdxX84xX3xX18xX2dxX35xX14xXdxX3xX41xXdxX27xX4xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xXexX1xX10xX35xX3xX44xX24axX3xX4xXe9xX273xX18xX2dxX3xX1xXe9xX367xX18xX2dxX3xX25x145efxX18xX84xX3xX4xX7axX4xX3xX44xX35xX14xX18xX3xXexXe5xXbxX3xXexX22xX30xX18xX2dxX3xX41xX14xX35xX3xX18xX1xX102xX18xX2dxX3xX41xX45xX18xX3xX44xX24axX3xX18xX24dxXdxX3xX4xX2bxX3axX84xX3xX33xX256xX4xX3xX15bxX25axX4xX3xX1xXdxX27xX18xX3xX18xX6xX3cxX3xX18xX1xXe9xX155xX3xX26bxXe5xXbxX3xX1xX270xX3xX7xX273xX84xX3xX276xX10cxX3xX276xX1xX6xXdxX3xX276xX1xX50xX18xX2dxX3xX33xX27xX18xX1xX3xX7axX18xX116xX116xX116xX3xX44xX39xX3xXexX22xXaexX4xX3xX5xX298xXdxX3xXexX69xX3xX2fxX30xX31xX3xX126xX13xX2a4xXcxX84xX3xX3axX30xX6xX3xX7xXcaxX3axX3xX3axX7axX3cxX3xX3axX4e6xX4xX84xX3xXcxXcxX126xX2a4xXcxX3xX41xX14xX3xX2d3xXcxX2a4xXcxX84xX3xXexX1xX30xX50xX4xX3xX4xX1xX102xX6xX3xX33xX27xX18xX1xX3xX276xX1xX70dxX18xX2dxX3xX44xX25axX18xX2dxX84xX3xX276xX1xX70dxX18xX2dxX3xX44xX34xX3axX3xX33xX34xX35xX3xXexXdxX10cxX30xX3xX4xX1xX30xX4eaxX18xX84xX3xX44xXdaxX18xX1xX3xX3axX256xX4xX84xX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xXe9xX298xX18xX2dxX84xX3xX2dxXdxX7axX3xXexX1xX14xX18xX1xX116xX116xX116xX3xX34xX18xX1xX3xX1xXe9xX467xX18xX2dxX3xX44xX3fxX18xX3xX7xX256xX4xX3xX276xX1xee3exX10xX3xX4xX2fexX6xX3xX18xX1xX502xX18xX3xX25xX502xX18xX84xX3xX2dxX502xX3cxX3xX5xXb22xX18xX2dxX3xXbxX1xX30dxX84xX3xXexX1xX45xXexX3xXexX1xX35xX7axXexX84xX3xX41xX50xX18xX84xX3xXexX14xXdxX3xX7xX34xX18xX116xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX35xX25xX3cxXaxX12xX12cxX1xXe9xX273xX18xX2dxX3xXexX22xX440xX18xX1xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xX7xX8fxX3xX44xXe9xX298xX4xX3xXexX22xXdxX39xX18xX3xX276xX1xX6xXdxX3xXexX69xX3xX18xX6xX3cxX3xX44xX3fxX18xX3xX4xX30xX50xXdxX3xXexX1xX7axX18xX2dxX3xX2xX53xX80xX81xX80xX81xX116xX0xX53xXbxX12xX0xX25xXdxX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xX22xX10xX5xX6xXexX10xX25xXaxX12xX0xX7xXexX22xX35xX18xX2dxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX10cxX18xX3xX2fxX30xX6xX18xX155xX0xX53xX7xXexX22xX35xX18xX2dxX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1a0xXexX1xX30xX3axX33xX1a0xX6xX18xX25xX1a0xX7xX6xXbxX35xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12cxX1xXe5xX3axX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX30xX3cxX3fxXexX3xXexX35xX7axX18xX3xX126xX13xX2a4xXcxX84xX3xX4xX7axX4xX3xX33xX27xX18xX1xX3xX41xXdxX27xX18xX3xX467xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3x116bbxX4xX35xX18xX3xX18xX298x11214xXaxX3xX1xX22xX10xd0dcxX9xXaxX53xX3cxX1a0xXexX10xX53xX4xX1xX6xX3axX1a0xXexX1xX6xX18xX1xX1a0xX2fxX30xX3cxX10xXexX1a0xXexX35xX6xX18xX1a0xX33xX1xX3cxXexX1a0xX4xX6xX4xX1a0xX33xX10xX18xX1xX1a0xX41xXdxX10xX18xX1a0xX35xX1a0xX1xX6xX1a0xXexXdxX18xX1xX1a0xXexX1xX6xX18xX1xX1a0xX4xX35xX18xX1a0xX18xX35xX53xX2xX1adxX1adxX166xX198xX19cxX116xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX2dxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX53xX3axX10xX25xXdxX6xX53xX2xX80xX81xX53xX18xX10xX150xX7xX53xX2xX18axX198xX80xX53xX1adxX1adxX25xX166xX81xX1adxX166xX166xX2xX157xXexX19cxX19cxX19cxX157xX5xX159xX1a0xX2xX198xX198xX25xX80xX81xX157xX159xX166xX81xX198xXexX19cxX19cxX159xX157xX166xX5xX81xX116xX1b6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xX3xX25xXdxX27xX18xX3xX22xX2bxX18xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX1xXdxX39xX3axX3xX3cxX3xXexX3fxX3xX41xX14xX3xX44xX45xX30xX3xXexX1xX4axX30xX3xXexX1xX30xX50xX4xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX25xXdxX41xX12xX0xX7xXexX22xX35xX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12cxX1xXe5xX3axX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX30xX3cxX3fxXexX3xXexX35xX7axX18xX3xX126xX13xX2a4xXcxX84xX3xX4xX7axX4xX3xX33xX27xX18xX1xX3xX41xXdxX27xX18xX3xX467xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXfa4xX4xX35xX18xX3xX18xX298xXfabxXaxX3xX1xX22xX10xXfb1xX9xXaxX53xX3cxX1a0xXexX10xX53xX4xX1xX6xX3axX1a0xXexX1xX6xX18xX1xX1a0xX2fxX30xX3cxX10xXexX1a0xXexX35xX6xX18xX1a0xX33xX1xX3cxXexX1a0xX4xX6xX4xX1a0xX33xX10xX18xX1xX1a0xX41xXdxX10xX18xX1a0xX35xX1a0xX1xX6xX1a0xXexXdxX18xX1xX1a0xXexX1xX6xX18xX1xX1a0xX4xX35xX18xX1a0xX18xX35xX53xX2xX1adxX1adxX166xX198xX19cxX116xX1xXexX3axXaxX12xX12cxX1xXe5xX3axX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX30xX3cxX3fxXexX3xXexX35xX7axX18xX3xX126xX13xX2a4xXcxX84xX3xX4xX7axX4xX3xX33xX27xX18xX1xX3xX41xXdxX27xX18xX3xX467xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXfa4xX4xX35xX18xX3xX18xX298xXfabxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX22xX35xX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX12cxX7axX4xX3xX4xX273xX3xX7xX467xX3xX3cxX3xXexX3fxX3xX467xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX44xXb22xX3xX4xX1xX30xX3cxX39xX18xX3xX25xX4axX18xX3xX7xX6xX18xX2dxX3xX4xX273xX3xX4xX1xX3fxX3xXexX2cbxX3xXexX1xX30xX3xX1a0xX3xX4xX1xXdxX84xX3xX18xX1xXe9xX18xX2dxX3xXexX69xX3xX80xX81xX2xX1adxX3xX4xX1xX35xX3xX44xX3fxX18xX3xX18xX6xX3cxX84xX3xX4xX1xXe9xX6xX3xX44xXe9xX298xX4xX3xX126xX13xcb05xX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX35xX7axX18xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX30dxX3xX276xX1xX7axX3axX84xX3xX4xX1xX102xX6xX3xX33xX27xX18xX1xX3xX126xX13xX2a4xXcxX3xX25xX35xX3xX41xXe9xX298xXexX3xX25xX2cbxX3xXexX35xX7axX18xX116xX3xX64cxXdxX24axX30xX3xX18xX14xX3cxX3xX44xXb22xX3xX276xX1xXdxX3fxX18xX3xX18xX1xXdxX24axX30xX3xX44xX273xX18xX3xX41xXdaxX3xXexX1xXdxX3fxX30xX3xX276xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX30dxX3xX1xX35xX322xXexX3xX44xX2bxX18xX2dxX84xX3xXexX1xXe5xX3axX3xX4xX1xX30dxX3xXexX22xX467xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXfa4xX4xX35xX18xX3xX18xX298xXfabxX3xX4xX2fexX6xX3xX4xX7axX4xX3xX18xX1xX14xX3xX4xX30xX18xX2dxX3xX256xX18xX2dxX3xXexX1xX30xX50xX4xX84xX3xX41xXe5xXexX3xXexXe9xX3xX3cxX3xXexX3fxX116xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX25xXdxX41xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX30xX5xX12xX0xX25xXdxX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX22xXaxX12xX0xX53xX25xXdxX41xX12xX0xX53xX25xXdxX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a15xX30xXexX1xX35xX22xXaxX12xX670xX116xX130bxX0xX53xXbxX12
D.A