Mỹ - EU ký thỏa thuận giảm phụ thuộc khí đốt Nga
EU và Mỹ ký thỏa thuận cung cấp thêm khí đốt của Washington cho châu Âu, khi khu vực này tìm cách hạn chế phụ thuộc vào năng lượng Nga.
3740x49f4xcd59x9cb1x90e1x6753xbf1bx448bx43f7xX7xa818x9e15x6fdax4a0cx51d8x8e27xX5x62cfxXaxcf0dx8005x9b52xX3x8762xX3x3b2fxcf58xX3xa4c8xc19fxX3xXexX1x69b4xX6xX3xXexX1x63a1x6848xc032xX3x8d1cxXdx764dx5845xX3xXbxX1x662exX3xXexX1xX25x56a4xX4xX3xX1bxX1x4ae6xX3x6314x9401xXexX3x99a9xX29xX6xX0x89dfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxab26xX10xX6x76adxXaxX12xX18xX19xX3x698exac4fxX3xX13xX14xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX6xX3xXexX1xX25xX26xX27xX3xX4xX25xX27xX29xX3xX4xb2fcxXbxX3xXexX1x717exX2cxX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xX4xb572xX6xX3x7807xX6xX7xX1xXdxX27xX29xXex6cddxX27xX3xX4xX1xX92xX3xX4xX1x4954xX25xX3xa4a6xX25x8761xX3xX1bxX1xXdxX3xX1bxX1xX25xX3xX5cx647axX4xX3xX27xX5dx5261xX3xXex4738xX2cxX3xX4xc422xX4xX1xX3xX1xbc94xX27xX3xX4xX1xc157xX3xXbxX1xX30xX3xXexX1xX25xX35xX4xX3xX5cxX5dxX92xX3xX27x96c4xX27xX29xX3xX5x5f1axc4faxX27xX29xX3xX40xX29xX6x7ce3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9e44xX92xX56xXb0xXaxX12xXcxX1xX20xX6xX3xXexX1xX25xX26xX27xX3xX4xX25xX27xX29xX3xX4xX76xXbxX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xX29xXdx686fxX6xX3xX13xX14xX3xX5cxX5dxX3xd4a5xXdxX7bxX27xX3xX2cxXdxX27xX1xX3xX4xX1xX9bxX25xX3xX9exX25xX3xb567xX18xX19x9884xX3xX3cxXd7xXd8xX4xX3xX4x6e4exX27xX29xX3xb3f1xX3dxX3xXex5b69xX92xX27xX29xX3xX1bxX1xX25xX139xX27xX3xX1bxX1xbc66xX3xX4xX1xX25xXb0xXc1xX27xX3xX4xX139xX27xX29xX3xX56xX25xX3xX4xX87xX6xX3xXcxX14exX27xX29xX3xXexX1xX3dxX27xX29xX3xcc1cxX92xX10xX3xXefxXdxX56xX10xX27xX3xXex4e65xXdxX3xXefxX141xX25xX7xX7xX10xX5xX7xXa0xX3xXefxcb49xXa0xX3xX1xX139xX2cxX3xX27xX6xXb0xXdfxX3x6a5bxX27xX29xX3xXefxXdxX56xX10xX27xX3xX56xXabxX3xX13dxX6xX3xX1xX35xXdxX3xX27xX29xX1x6706xX3xXexX1xXd7xXd8xX27xX29xX3xX3cxX187xX27xX1xX3xX5cxX179xXdxX3xX4xXb7xX4xX3xX5x8ac5xX27xX1xX3xX3cxXbcxX92xX3xX4xX1xX9bxX25xX3xX9exX25xXa0xX3xXexX141xX92xX27xX29xX3xX3cx3983xX3xXexX141x8ad3xX27xX29xX3xXexX9bxX2cxX3xX5xX5dxX3xX13dxX5dxX27xX3xX5cx7787xX3xX4xX25xX35xX4xX3xX1bxX1xX87xX27xX29xX3xX1xX92xX2bxX27xX29xX3xX19xX1bxX141xX6xXdxX27xX10xX3xX5cxX5dxX3xX4xXb7xX4xX3xX13dxXdx8469xX27xX3xXbxX1xXb7xXbxX3x4eefxX27xX29xX3xXbxX1xX1d9xX3xX40xX29xX6xXdfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX92xX56xXb0xXaxX12x80f6xX13xX14xX3xX7x4076xX3xX5xX5dxX2cxX3xX5cxXdxX211xX4xX3xX5cxX179xXdxX3xX4xXb7xX4xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexXb7xX4xX3x90dbxX25xX3dxX4xX3xXexXc1xX3xX5cxX5dxX3xX4xX3dxX3xX29x9ae3xX27xX29xX3xX3cxX2bxX2cxX3xX13dxX2bxX92xX3xX3axXexX3xX27xX1xX76xXexX3xX2x3e8exX3xXexb223xX3xX2cxbfe6xXexX3xX1bxX1xX3dxXdxX3xX1bxX1xX3axX3xX1xX1d9xX6xX3xX5xX20xX27xX29xX3xX12exX11cxX40xaadbxX131xX3xX4xX1xX92xX3xXexX1xX1aaxX3xXexX141xXd7x42ebxX27xX29xX3xX18xX19xX3xX5cxX5dxX92xX3xX27xXd2xX2cxX3x7c33xb962xX2b9xX2b9xXa0xX3xX56xXabxX3xX1bxXdxXc1xX27xX3xXexXdxXc1xXbxX3xXexX30xX4xX3xXexXd2xX27xX29xX3xXexX141xX92xX27xX29xX3xXexXd7x3be6xX27xX29xX3xX5xX6xXdx94ddxXa0xX3xX40xX1xX5dxX3xXcxX141xX269xX27xX29xX3xX27xX7bxX25xX3xX141xbf0dxXdfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX92xX56xXb0xXaxX12xX0xXdxX2cxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx4b30xX10xX27xXexX10xX141xX3xX56xXexX1xX25xX2cxX13dxXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXax742dxXdxX56xXexX1x44ebxX3xa135xX2xX27exXbx85a1x47daxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX335xX3x96c6xX2xX2baxXbxX33bxX33cxXaxX3xX7xX141xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXdfxX13dxX6xX92xX1xX6xXexXdxX27xX1xXdfxX5cxX27xX44xX27xX10xX330xX7xX44xX2b9xX2b9xX2xX2b9xX44xX2xX2baxbf81xX56xX27exX2b9xX2xX2xX346xX27ex634exXexX370xX2b9xX337xX2xX2baxX5xX2baxXdfxb86fxXbxX29x46afxX141xX9xX346xX337xX2baxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX6xX3xXexX1xX25xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXbxX1xX30xX3xXexX1xX25xX35xX4xX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xX40xX29xX6xXaxX3xX330xXdxX56xXexX1xX9xXaxX337xX2xX27exXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX346xX2xX2baxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31axX6xXbxXexXdxX92xX27xXaxX12xXcxX14exX27xX29xX3xXexX1xX3dxX27xX29xX3xX13xX14xX3xX16exX92xX10xX3xXefxXdxX56xX10xX27xX3xX12exXbxX1xX2bxXdxX131xX3xX13dxX269xXexX3xXexX6xXb0xX3xXcxX14exX27xX29xX3xXexX1xX3dxX27xX29xX3xc45exX1xXb7xXbxX3xX18xX2cxX2cxX6xX27xX25xX10xX5xX3xX13xX6xX4xX141xX92xX27xX3xXexXbcxXdxX3xX1xX35xXdxX3xX27xX29xX1xX1aaxX3xb35bxX3xXefxX141xX25xX7xX7xX10xX5xX7xXa0xX3xXefxX187xXa0xX3xX1xX139xX2cxX3xX2b9xX346xX44xX378xXdfxX3x803exX27xX1xX335xX3xd483x5710xX429xXdfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX92xX56xXb0xXaxX12xX13xX30xX4xX3xXexXdxX7bxX25xX3xX56xX5dxXdxX3xX1xXbcxX27xX3xX1xX2ddxX27xX3xX4xX87xX6xX3xXexX1xX20xX6xX3xXexX1xX25xX26xX27xX3xX5xX5dxX3xX3cxX2bxX2cxX3xX13dxX2bxX92xX3xX1bxX1xX92xX2bxX27xX29xX3xX27exX2baxX3xXexX281xX3xX2cxX284xXexX3xX1bxX1xX3dxXdxX3xX11cxX40xX29cxX3xXexbfeexX3xX13xX14xX3xXexX179xXdxX3xX18xX19xX3xX2cxcd85xXdxX3xX27xXd2xX2cxXa0xX3xX3axXexX3xX27xX1xX76xXexX3xX5xX5dxX3xXexX179xXdxX3xX27xXd2xX2cxX3xX2b9xX2baxX378xX2baxXdfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX92xX56xXb0xXaxX12xX429xX1xX3axX6xX3xX40xX29xX6xX3xX4xX1xXd7xX6xX3xX13dxXb3xX27xX1xX3xX5xX25xX26xX27xX3xX5cxX1edxX3xXexX1xX20xX6xX3xXexX1xX25xX26xX27xX3xX27xX5dxXb0xXdfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX92xX56xXb0xXaxX12xX31axXb7xX4xX3xX5xX1c1xX27xX1xX3xX3cxXbcxX92xX3xX18xX19xX3xX1xX139xX2cxX3xX27xX6xXb0xX3xX4xa0d3xX27xX29xX3xX7xX23fxX3xXexX1xX2bxX92xX3xX5xX25xX26xX27xX3xX5cxX1edxX3xX27xX1xX113xX27xX29xX3xX3cxX35xX27xX29xX3xXexX1xXb7xXdxX3xX4xX1d9xX3xXexX1x4d2fxX3xXexX1xXabxX4xX3xX1xXdxX211xX27xX3xX3cxX590xX3xX1bxXdxX1edxX2cxX3xX4xX1xXc1xX3xX29xXdxXb7xX3xX27xXd2xX27xX29xX3xX5xXd7xXd8xX27xX29xX3xXexXd2xX27xX29xXdfxX3xXcxX9bxXb0xX3xXefxX6xX27xX3xX40xX1xX6xXa0xX3xX53xXb0xX3xX11cxXbcxXbxX3xX5cxX5dxX3xX2cxX35xXexX3xX7xX3dxX3xX27xXd7xX179xX4xX3xX1bxX1xXb7xX4xX3xX2cxX25xX3dxX27xX3xX3cx8c67xXexX3xX2cxX219xX4xX3xXexX141x5b90xX27xX3xX4xX1xX92xX3xX29xXdxXb7xX3xX27xXd2xX27xX29xX3xX5xXd7xXd8xX27xX29xX3xX5cxX5dxX3xX7x5858xX3xX56xX30xX27xX29xX3xX4xXb7xX4xX3xX13dxXdxX211xX27xX3xXbxX1xXb7xXbxX3xX4xX6xX27xX3xXexX1xXdxX211xXbxX3xXexX1xX1aaxX3xXexX141xXd7xX2aaxX27xX29xXa0xX3xXexX141xX92xX27xX29xX3xX1bxX1xXdxX3x62dcxX219xX4xX3xX5cxX5dxX3xX53xX5dxX3xX11cxX6xX27xX3xX2cxX25xX3dxX27xX3xXexX141xXb3xX3xX1xX92xX1c1xX27xX3xX4xXb7xX4xX3xX3cxX35xX27xX29xX3xXexX1xXb7xXdxX3xX3cxX1d9xXdfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX92xX56xXb0xXaxX12xbb93xX76xX27xX3xX3cxX1edxX3xX4xX1d9xX3xX27xX7bxX27xX3xXb7xXbxX3xX3cxX5ebxXexX3xX4xX76xX2cxX3xX5cxX26xX27xX3xX5cxX179xXdxX3xX27xXd2xX27xX29xX3xX5xXd7xXd8xX27xX29xX3xX40xX29xX6xXa0xX3xX13dxX7bxX27xX3xX4xXbcxX27xX1xX3xX5xX92xXbcxXexX3xX5xX211xX27xX1xX3xXexX141xX4cdxX27xX29xX3xXbxX1xXbcxXexX3xX27xX1x9274xX2cxX3xX5cxX5dxX92xX3xX27xXd7xX179xX4xX3xX27xX5dxXb0xXa0xX3xX4xX567xX27xX29xX3xX7xX23fxX3xX3cxXd7xXd8xX4xX3xX4xXb7xX4xX3xX5xX1c1xX27xX1xX3xX3cxXbcxX92xX3xX18xX19xX3xXexX1xX2bxX92xX3xX5xX25xX26xX27xXa0xX3xX7xX92xX27xX29xX3xX27xX1xXdxX1edxX25xX3xX1bxX1xX2bxX3xX27xXd2xX27xX29xX3xX1bxX1xX139xX27xX29xX3xX3cxXdxX3xXexX179xXdxX3xX25axX25xXb0xXc1xXexX3xX3cxX1aaxX27xX1xX3xX4xX25xX3dxXdxX3xX4xaeddxX27xX29xXdfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX92xX56xXb0xXaxX12xX40xX29xX6xX3xX4xX25xX27xX29xX3xX4xX76xXbxX3xX346xX2bax3eb1xX3xX27xX1xX25xX3xX4xX5f4xX25xX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xX4xX87xX6xX3xX18xX19xX3xX5cxX5dxX3xX1xX2ddxX27xX3xX2xX44xX346xX3xX5xXd7xXd8xX27xX29xX3xX56xX5f4xX25xX3xX1bxX1xX3dxXdxX3xX27xX5dxXb0xX3xX27xX1xX26xXbxX3xX1bxX1x9869xX25xXdfxX3xX643xX219xX4xXa0xX3xX25axX25xX3dxX4xX3xX29xXdxX6xX3xX18xX19xX3xXbxX1xX30xX3xXexX1xX25xX35xX4xX3xX27xX1xXdxX1edxX25xX3xX27xX1xX76xXexX3xX5cxX5dxX92xX3xX27xX29xX25x688bxX27xX3xX4xX25xX27xX29xX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xXexX4cdxX3xX40xX29xX6xXa0xX3xX2cxXdx44eexX27xX3xX4xXd7x8fadxX27xX29xX3xX3cxXd7xX6xX3xX141xX6xX3xX13dxXdxX211xX27xX3xXbxX1xXb7xXbxX3xX1xXbcxX27xX3xX4xX1xXc1xX3xX27xXd2xX27xX29xX3xX5xXd7xXd8xX27xX29xX3xX4xX87xX6xX3xX13xX92xX7xX1bxX5cxX6xX3xX5cxXb3xX3xX5xX92xX3xX27xX29xXbcxXdxX3xXexXb7xX4xX3xX3cxX35xX27xX29xX3xX5xX179xX27xX3xX3cxXc1xX27xX3xX27xX1edxX27xX3xX1bxXdxX27xX1xX3xXexXc1xXdfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX92xX56xXb0xXaxX12xXcxX14exX27xX29xX3xXexX1xX3dxX27xX29xX3xX13xX14xX3xX1xX7d8xXdxX3xX3cxX5f4xX25xX3xXexX1xXb7xX27xX29xX3xX4xX139xX27xX29xX3xX13dxX3dxX3xX5xX211xX27xX1xX3xX4xX76xX2cxX3xX27xX1xX26xXbxX3xX1bxX1xX7a7xX25xX3xX56xX5f4xX25xX3xX5cxX5dxX3xX4xXb7xX4xX3xX5xX92xXbcxXdxX3xX27xXd2xX27xX29xX3xX5xXd7xXd8xX27xX29xX3xX1bxX1xXb7xX4xX3xXexX4cdxX3xX40xX29xX6xX3xX3cxX590xX3xXbxX1xX2bxX27xX3xX219xX27xX29xX3xXexX141xXd7xX179xX4xX3xX4xX1xXdxXc1xX27xX3xX56xX1aaxX4xX1xX3xX25axX25xX9bxX27xX3xX7xXabxX3xXexXbcxXdxX3xX19xX1bxX141xX6xXdxX27xX10xXdfxX3xX46axX27xX1xX3xX5cxX5dxX3xX18xX19xX3xX4xX567xX27xX29xX3xX27xX7bxX25xX3xX1bxXc1xX3xX1xX92xXbcxX4xX1xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXbxX1xX30xX3xXexX1xX25xX35xX4xX3xX5cxX5dxX92xX3xX27xXd2xX27xX29xX3xX5xXd7xXd8xX27xX29xX3xXexX4cdxX3xX13xX92xX7xX1bxX5cxX6xXdfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX92xX56xXb0xXaxX12xX13xX14xX3xX5cxX5dxX3xX4xXb7xX4xX3xX3cxX7d8xX27xX29xX3xX2cxXdxX27xX1xX3xXbxX1xXd7xX2ddxX27xX29xX3xXcxX9bxXb0xX3xX4xcbc2xX27xX3xX5xX92xXbcxXdxX3xX2cxX35xXexX3xX7xX3dxX3xX27xX29xX9bxX27xX3xX1xX5dxX27xX29xX3xX40xX29xX6xX3xX1bxX1xX20xXdxX3xX1xX211xX3xXexX1xX3dxX27xX29xX3xXexX1xX6xX27xX1xX3xXexX92xXb7xX27xX3xX25axX25xX3dxX4xX3xXexXc1xX3x69ebxX8ax83c8xX46bxXcxXa0xX3xX4xX76xX2cxX3xX27xX1xX26xXbxX3xX1bxX1xX7a7xX25xX3xX27xX1xXdxX1edxX25xX3xX27xX29xX25xX7d8xX27xX3xX1xX5dxX27xX29xX3xXexX4cdxX3xX40xX29xX6xX3xX5cxX5dxX3xX13dxX20xX3xX25axX25xXb0xX3xX4xX1xXc1xX3xXexX3dxXdxX3xX1xX25xX211xX3xX25axX25xX3dxX4xX3xX5cxX179xXdxX3xX27xXd7xX179xX4xX3xX27xX5dxXb0xXdfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX92xX56xXb0xXaxX12xX40xX29xX6xX3xX7xX6xX25xX3xX3cxX1d9xX3xX4xX76xX2cxX3xX33bxX25xX76xXexX3xX1bxX1xX7a7xX25xX3xX1xX2ddxX27xX3xX2b9xX2baxX2baxX3xX2cxX5ebxXexX3xX1xX5dxX27xX29xX3xXexX141xX92xX27xX29xX3xX5xb9edxX27xX1xX3xX5cxXabxX4xX3xX5cxXdxX7f2xX27xX3xXexX1xX139xX27xX29xXa0xX3xXb0xX3xXexXc1xXa0xX3xX139xXexX139xXa0xX3xX27xX139xX27xX29xX3xX27xX29xX1xXdxX211xXbxXa0xX3xX1bxX14xX3xXexX1xX25xX26xXexX3xX3cxXdxX211xX27xX3xX5cxX5dxX3xX4xX139xX27xX29xX3xX27xX29xX1xX211xX3xX3cxXc1xX27xX3xX1xXc1xXexX3xX27xXd2xX2cxX3xX2b9xX2baxX2b9xX2b9xX3xX3cxX590xX3xX3cxXb7xXbxX3xXexX141xX2bxXdfxX3xX13xX92xX7xX1bxX5cxX6xX3xX4xX567xX27xX29xX3xXb7xXbxX3xXexX141xX4cdxX27xX29xX3xXbxX1xXbcxXexX3xX5cxX179xXdxX3xXcxX14exX27xX29xX3xXexX1xX3dxX27xX29xX3xX5cxX5dxX3xX2cxX35xXexX3xX7xX3dxX3xX25axX25xX6xX27xX3xX4xX1xX219xX4xX3xX4xX76xXbxX3xX4xX6xX92xX3xX13xX14xXa0xX3xX4xX76xX2cxX3xX1xX1ddxX3xX27xX1xX26xXbxX3xX4xX2bxX27xX1xX3xX5cxX5dxX92xX3xX40xX29xX6xXdfxX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xX141xX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexX141xX92xX27xX29xX12xXcxXdxX27xX3xX5xXdxX7bxX27xX3xX25axX25xX6xX27xX335xX0xX44xX7xXexX141xX92xX27xX29xX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX16xXexX1xX25xX2cxX13dxX16xX6xX27xX56xX16xX7xX6xXbxX92xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax4394xXdxX27xX1xX3xXexXc1xX3xX46axX27xX1xX3xX7xX23fxX3xXexX1xXdxX211xXexX3xX1xXbcxXdxX3x642dxX2baxX3xXexX281xX3xX19xX9aexa8acxX3xX27xXc1xX25xX3xX18xX19xX3xX4xX76xX2cxX3xX27xX1xX26xXbxX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xX4xX87xX6xX3xX40xX29xX6xXaxX3xX1xX141xX10xb7c7xX9xXaxX44xX56xXdxX10xX2cxX16xX27xX92xX27xX29xX44xX1bxXdxX27xX1xX16xXexX10xX16xX6xX27xX1xX16xX7xX10xX16xXexX1xXdxX10xXexX16xX1xX6xXdxX16xXb90xX2baxX16xXexXb0xX16xX25xX7xX56xX16xX27xX10xX25xX16xX10xX25xX16xX4xX6xX2cxX16xX27xX1xX6xXbxX16xX1bxX1xXdxX16xX56xX92xXexX16xX4xX25xX6xX16xX27xX29xX6xX44xX2b9xX2b9xX370xX370xX370xX370xXdfxX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX29xX3xX7xX141xX4xX9xXaxX44xX2cxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX2b9xX2baxX44xX27xX10xX330xX7xX44xX2b9xX2b9xX2xX2xX44xX2xX2b9xX370xX56xX337xX2xX2b9xX27exX2xX378xX2xXex4cd1xX370xX337xX337xX5xX2xXdfxX382xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX6xX3xXexX1xX25xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXbxX1xX30xX3xXexX1xX25xX35xX4xX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xX40xX29xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX5cxX12xX0xX7xXexX141xX92xX27xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb77xXdxX27xX1xX3xXexXc1xX3xX46axX27xX1xX3xX7xX23fxX3xXexX1xXdxX211xXexX3xX1xXbcxXdxX3xXb90xX2baxX3xXexX281xX3xX19xX9aexXb98xX3xX27xXc1xX25xX3xX18xX19xX3xX4xX76xX2cxX3xX27xX1xX26xXbxX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xX4xX87xX6xX3xX40xX29xX6xXaxX3xX1xX141xX10xXbbexX9xXaxX44xX56xXdxX10xX2cxX16xX27xX92xX27xX29xX44xX1bxXdxX27xX1xX16xXexX10xX16xX6xX27xX1xX16xX7xX10xX16xXexX1xXdxX10xXexX16xX1xX6xXdxX16xXb90xX2baxX16xXexXb0xX16xX25xX7xX56xX16xX27xX10xX25xX16xX10xX25xX16xX4xX6xX2cxX16xX27xX1xX6xXbxX16xX1bxX1xXdxX16xX56xX92xXexX16xX4xX25xX6xX16xX27xX29xX6xX44xX2b9xX2b9xX370xX370xX370xX370xXdfxX1xXexX2cxXaxX12xXb77xXdxX27xX1xX3xXexXc1xX3xX46axX27xX1xX3xX7xX23fxX3xXexX1xXdxX211xXexX3xX1xXbcxXdxX3xXb90xX2baxX3xXexX281xX3xX19xX9aexXb98xX3xX27xXc1xX25xX3xX18xX19xX3xX4xX76xX2cxX3xX27xX1xX26xXbxX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xX4xX87xX6xX3xX40xX29xX6xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX141xX92xX27xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXefxX35xX3xXexX141xXd7xX44bxX27xX29xX3xXcxX5dxXdxX3xX4xX1xX3axX27xX1xX3xX46axX27xX1xX3xX3cxXd7xX6xX3xX141xX6xX3xX4xX2bxX27xX1xX3xX13dxXb7xX92xX3xX7xX6xX25xX3xX1bxX1xXdxX3xXcxX1xX87xX3xXexXd7xX179xX27xX29xX3xXefxX92xX141xXdxX7xX3xX16exX92xX1xX27xX7xX92xX27xX3xX1bxX7bxX25xX3xX29xX1ddxXdxX3xX4xXb7xX4xX3xX3cxX7d8xX27xX29xX3xX2cxXdxX27xX1xX3xXbxX1xXd7xX2ddxX27xX29xX3xXcxX9bxXb0xX3xXb7xXbxX3xX3cxX5ebxXexX3xX5xX211xX27xX1xX3xX4xX76xX2cxX3xX27xX1xX26xXbxX3xX1bxX1xX7a7xX25xX3xX1xXb0xX56xX141xX92xX4xX6xX4xX13dxX92xX27xX3xX4xX87xX6xX3xX40xX29xX6xXdfxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX5cxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX7bxX27xX3xX2cxXdxX27xX1xX3xX4xX1xX9bxX25xX3xX9exX25xX3xX4xX1xX25xX7a7xX27xX3xX13dxX1aaxX3xX219xX27xX29xX3xXbxX1xX1d9xX3xX2bxX27xX1xX3xX1xXd7xX44bxX27xX29xX3xX4xX87xX6xX3xX29xXdxXb7xX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xXexXd2xX27xX29xXaxX3xX1xX141xX10xXbbexX9xXaxX44xX56xXdxX10xX2cxX16xX27xX92xX27xX29xX44xX5xXdxX10xX27xX16xX2cxXdxX27xX1xX16xX4xX1xX6xX25xX16xX6xX25xX16xX4xX1xX25xX6xX27xX16xX13dxXdxX16xX25xX27xX29xX16xXbxX1xX92xX16xX6xX27xX1xX16xX1xX25xX92xX27xX29xX16xX4xX25xX6xX16xX29xXdxX6xX16xX1bxX1xXdxX16xX56xX92xXexX16xXexX6xX27xX29xX44xX2b9xX2b9xX370xX27exX378xX27exXdfxX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX29xX3xX7xX141xX4xX9xXaxX44xX2cxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX2b9xX2baxX44xX27xX10xX330xX7xX44xX2b9xX2b9xX2xX2baxX44xX2xX2baxX370xX56xX337xX2xX2b9xX378xX337xX346xXc46xXexX378xX2baxX378xXc46xX5xX2xXdfxX382xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX6xX3xXexX1xX25xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXbxX1xX30xX3xXexX1xX25xX35xX4xX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xX40xX29xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX5cxX12xX0xX7xXexX141xX92xX27xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX7bxX27xX3xX2cxXdxX27xX1xX3xX4xX1xX9bxX25xX3xX9exX25xX3xX4xX1xX25xX7a7xX27xX3xX13dxX1aaxX3xX219xX27xX29xX3xXbxX1xX1d9xX3xX2bxX27xX1xX3xX1xXd7xX44bxX27xX29xX3xX4xX87xX6xX3xX29xXdxXb7xX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xXexXd2xX27xX29xXaxX3xX1xX141xX10xXbbexX9xXaxX44xX56xXdxX10xX2cxX16xX27xX92xX27xX29xX44xX5xXdxX10xX27xX16xX2cxXdxX27xX1xX16xX4xX1xX6xX25xX16xX6xX25xX16xX4xX1xX25xX6xX27xX16xX13dxXdxX16xX25xX27xX29xX16xXbxX1xX92xX16xX6xX27xX1xX16xX1xX25xX92xX27xX29xX16xX4xX25xX6xX16xX29xXdxX6xX16xX1bxX1xXdxX16xX56xX92xXexX16xXexX6xX27xX29xX44xX2b9xX2b9xX370xX27exX378xX27exXdfxX1xXexX2cxXaxX12xX11cxXdxX7bxX27xX3xX2cxXdxX27xX1xX3xX4xX1xX9bxX25xX3xX9exX25xX3xX4xX1xX25xX7a7xX27xX3xX13dxX1aaxX3xX219xX27xX29xX3xXbxX1xX1d9xX3xX2bxX27xX1xX3xX1xXd7xX44bxX27xX29xX3xX4xX87xX6xX3xX29xXdxXb7xX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xXexXd2xX27xX29xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX141xX92xX27xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX429xX1xXb7xXexX3xX13dxXdxX590xX25xX3xX5cxX179xXdxX3xX13dxXb7xX92xX3xX29xXdxX179xXdxX3xX1xX139xX2cxX3xX2xX2xX44xX378xXa0xX3xX31axX1xX87xX3xXexX1aaxX4xX1xX3x85b1xXb0xX3xX13dxX6xX27xX3xX4xX1xX9bxX25xX3xX9exX25xX3xX12exX18xX31axX131xX3xX19xX141xX7xX25xX5xX6xX3xX5cxX92xX27xX3xX56xX10xX141xX3xX11cxX6xXb0xX10xX27xX3xX4xX1xX92xX3xX13dxXdxXc1xXexX3xX4xX25xX3dxXdxX3xXexX1xXb7xX27xX29xX3xX27xX5dxXb0xXa0xX3xX18xX31axX3xX7xX23fxX3xX3cxXd7xX6xX3xX141xX6xX3xX4xXb7xX4xX3xXbxX1xXd7xX2ddxX27xX29xX3xXb7xX27xX3xX3cxX590xX3xX1xXbcxX27xX3xX4xX1xXc1xX3xX2bxX27xX1xX3xX1xXd7xX44bxX27xX29xX3xX4xX87xX6xX3xX5cxXdxX211xX4xX3xXexXd2xX27xX29xX3xX29xXdxXb7xX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xX3cxXc1xX27xX3xX29xXdxXb7xX3xX3cxXdxX211xX27xXdfxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX5cxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX5ebxXexX3xXexX141xX26xX27xX3xX3cxX1aaxX6xX3xX1bxXdxX27xX1xX3xXexXc1xX3xXexX141xX92xX27xX29xX3xX4xX25xX35xX4xX3xX33bxX25xX27xX29xX3xX3cxX35xXexX3xX40xX29xX6xX16xX19xX1bxX141xX6xXdxX27xX10xXaxX3xX1xX141xX10xXbbexX9xXaxX44xX56xXdxX10xX2cxX16xX27xX92xX27xX29xX44xX2cxX6xXexX16xXexX141xX6xX27xX16xX56xXdxX6xX16xX1bxXdxX27xX1xX16xXexX10xX16xXexX141xX92xX27xX29xX16xX4xX25xX92xX4xX16xX33bxX25xX27xX29xX16xX56xX92xXexX16xX27xX29xX6xX16xX25xX1bxX141xX6xXdxX27xX10xX44xX2b9xX2b9xX370xX346xX2b9xX2xXdfxX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX29xX3xX7xX141xX4xX9xXaxX44xX2cxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX2b9xX2baxX44xX27xX10xX330xX7xX44xX2b9xX2b9xX2xX2baxX44xX2xX2b9xX370xX56xX346xX2baxXc46xX346xXb90xX2b9xX378xXexXc46xX370xX378xX2baxX5xX2xXdfxX382xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX6xX3xXexX1xX25xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXbxX1xX30xX3xXexX1xX25xX35xX4xX3xX1bxX1xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xX40xX29xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX5cxX12xX0xX7xXexX141xX92xX27xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX5ebxXexX3xXexX141xX26xX27xX3xX3cxX1aaxX6xX3xX1bxXdxX27xX1xX3xXexXc1xX3xXexX141xX92xX27xX29xX3xX4xX25xX35xX4xX3xX33bxX25xX27xX29xX3xX3cxX35xXexX3xX40xX29xX6xX16xX19xX1bxX141xX6xXdxX27xX10xXaxX3xX1xX141xX10xXbbexX9xXaxX44xX56xXdxX10xX2cxX16xX27xX92xX27xX29xX44xX2cxX6xXexX16xXexX141xX6xX27xX16xX56xXdxX6xX16xX1bxXdxX27xX1xX16xXexX10xX16xXexX141xX92xX27xX29xX16xX4xX25xX92xX4xX16xX33bxX25xX27xX29xX16xX56xX92xXexX16xX27xX29xX6xX16xX25xX1bxX141xX6xXdxX27xX10xX44xX2b9xX2b9xX370xX346xX2b9xX2xXdfxX1xXexX2cxXaxX12xX13xX5ebxXexX3xXexX141xX26xX27xX3xX3cxX1aaxX6xX3xX1bxXdxX27xX1xX3xXexXc1xX3xXexX141xX92xX27xX29xX3xX4xX25xX35xX4xX3xX33bxX25xX27xX29xX3xX3cxX35xXexX3xX40xX29xX6xX16xX19xX1bxX141xX6xXdxX27xX10xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX141xX92xX27xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX13xX5ebxX4xX3xX56xX741xX3xX4xX25xX35xX4xX3xX33bxX25xX27xX29xX3xX3cxX35xXexX3xX25axX25xX9bxX27xX3xX7xXabxX3xX3cxX6xX27xX29xX3xX56xXdxX7f2xX27xX3xX141xX6xX3xX44bxX3xX19xX1bxX141xX6xXdxX27xX10xXa0xX3xX27xX1xXd7xX27xX29xX3xXexXb7xX4xX3xX3cxX35xX27xX29xX3xX3cxX1aaxX6xX3xX1bxXdxX27xX1xX3xXexXc1xX3xX4xX87xX6xX3xX27xX1d9xX3xX3cxX1c1xX3xX5xX6xX27xX3xX141xX35xX27xX29xX3xXexX141xX7bxX27xX3xX25axX25xXb0xX3xX2cxX139xX3xXexX92xX5dxX27xX3xX4xX5f4xX25xXa0xX3xX29xX9bxXb0xX3xX141xX6xX3xX27xX1xX113xX27xX29xX3xX1xX26xX25xX3xX25axX25xX2bxX3xX27xX29xX25xXb0xX3xX1xXdxX590xX2cxXdfxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX5cxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX25xX5xX12xX0xX56xXdxX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX141xXaxX12xX0xX44xX56xXdxX5cxX12xX0xX44xX56xXdxX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9aexX92xX25xX141xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX92xX3xX685xX40xX18xX0xX44xXbxX12