Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ đến hết 5/12, cảnh báo lũ trên các sông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung từ 3 - 5/12. Bắc Bộ duy trì thời tiết lạnh.
a69dxddc7xf2a8x11813xbea4xe0d7xd9dfxd7a3xf050xe9e4xdb93x13193x1310axe0efxe6b6xdca2xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxc9ccxfd3axd397xXexX0x12abcxXaxX17xX18xX19xXexX0xb4afx128daxX19xf3aaxXexX0xXax12ee2xX9x1190exXdxX18xd2a8xX2fxdf86x114ddxc9dbxX5x10939xXbxXdxX17xX32xXex11ae4xb551xX18xX9xXdxf2d2xc082xX9xX19xX35xea54xX41xX9xbf1cxe10cxX41xf653xX9xba10xX9xX5xX48x1314exX41xX4bxX9x10964xX49xX9xc79bxf63axX41xX9xXaxX59xXbxX9xd459xX1cxX2axbdb0x10550xX9xX2cx11a95xX41xXaxX9xX23x10c62xX24xX9xXdxadaexX9xXbxX48xc416xX41xX9xX2cxX6cxX2cxX9xX2fxde8dxX41xX4bxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX35xX19xX31xX32xX33xXdxXaxX3bxX18xX35xX41xcf81xaf48xX17xae1bxX2fxX2xX17xXbxX18xX35xXdxX2axX92xX19xX35xd313xc023xX18xX33xX24x10c18xX35xXa1xX17xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xe69cxX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX48xX51xX41xX4bxX9xXbxd3eaxXcxX9xX2xbc38xX9xX23xX6cxX24xX9x11cdcxXaxd62axX9xXbxX3cx10642xX41xX4bxX9xX5xXax123fbxX26xX9xXa1xeccbxX41xX9xX5xX48xX51xX41xX4bxX9xX3cxb886xX41xX4bxX64xX9xX19xX24xX9xX67xX41xXaxX9xXaxX3cxX4dxX41xX4bxX9xX2cxXdcxX18xX9x10757xXaxX7cxX41xX4bxX9xX100xXaxXd2xX9xXdxf1dcxX41xXaxX9xXbxXe0xX41xX4bxX9xX2cxX3cx10327xX41xX4bxX9xX100xX59xXbxX9xXaxXd6xX33xX9xXa1xX40xX35xX9xX41xXaxX35xbc7fxX51xX9xX58xX49xX41xX4bxX9xX4bxX35xc498xX9xe0d6xX7cxX41xX4bxX9xXbxX48xX74xX41xX9xX2cxX18xX24xX9xX4bxXc6xX26xX9xX58xXd6xXbxX9xXcxX3cxX18xX9xXdxX40xX41xX9xX19xX35xX45xX41xX9xX48xX49xX41xX4bxX9xX4dxX9xXcxX35x12657xX41xX9xX5xX48xX51xX41xX4bxX9xXbxff2exX9xef78xX9xed5exX9xX60xX1cxX2axX63xfc00xX9xX55xa9cexX2cxX9xX55xX49xX9xX19xX51xX26xX9xXbxX48xc1b7xX9xXbxXaxX116xX35xX9xXbxX35xX59xXbxX9xXdxX10bxX41xXaxX175xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xabecxXbxX16fxX18xXdxX35xX4bxX41xf3fbxX9xX2cxX17xX41xXbxX17xX48x107f7xX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX2fxX48xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1bbxX1cxX1cxX35xX175xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX175xXa1xX41xX1cxX41xX17xX95xX2fxX1cxX2axf280x11393x1282exX1cxX1ecxX1ecxX19xcc9axX1f3xX1eexX2axX1ecxX2axX1ecxXbxd155xX1ecxX1eexef3exXdxX1f3xX175xd8a4xX33xX4bxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX51xX18xX9xXdxX24xX41xX9xX19xX35xX17xX41xX9xX48xX24xX41xX4bxX9xX24xX9xXbxX48xX51xX41xX4bxX9xX23xX24xX9xX19xX17xX41xX9xXaxX17xXbxX9xX60xX9xX2axX63xX9xX2cxX18xX41xXaxX9xX23xX18xX24xX9xXdxX51xX9xXbxX48xX17xX41xX9xX2cxX18xX2cxX9xX2fxX24xX41xX4bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xXexXa6xX70xX9xXbxX48xX74xX41xX9xX2cxX6cxX2cxX9xX2fxX7cxX41xX4bxX9xX58xX18xX41xX4bxX9xXdxX74xX41xX9xX2cxX18xX24xX175xX9xe1c9xX41xXaxX1bbxX9xX5xX5xf859x1013bxX93xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX2xX24xX9xX67xX41xXaxX9xXaxX3cxX4dxX41xX4bxX9xX2cxXdcxX18xX9xX100xXaxX7cxX41xX4bxX9xX100xXaxXd2xX9xXdxX10bxX41xXaxX9xXbxXe0xX41xX4bxX9xX2cxX3cxX116xX41xX4bxX64xX9xXa1xbfb2xX41xX4bxX9xX23xX35x1221bxX41xX9xX41xX4bxX24xd378xX35xX9xX100xXaxXeaxX35xX9xX5xX48xX51xX41xX4bxX9xX55xX49xX9xX41xX4bxX2e2xX26xX9xXaxX7cxXcxX9xX41xX18xX26xX9xX2cx113d8xX41xX9xX4bxX35xX133xX9xX58xX7cxX41xX4bxX9xX23xX178xX2cxX9xXcxX10bxX41xXaxX9xX2cxb3a0xX33xX9xX60xX64xX9xX2cxX133xX9xXdxcfbbxX2cxX9xX2cxX317xX33xX9xX1fbxX64xX9xX4bxX35x10fd1xXbxX9xX2cxX317xX33xX9xX1ecxX175xX9xXd0xXaxX51xX9xXa1xXcaxX2cxX9xX55xX178xX2cxX9xX55xX35xX2dcxX41xX9xX135xX7cxX41xX4bxX9xX4bxX35xX133xX9xX58xX7cxX41xX4bxX9xX23xX178xX2cxX9xXcxX10bxX41xXaxX9xX2cxX317xX33xX9xX1fbxX64xX9xX4bxX35xX32dxXbxX9xX2cxX317xX33xX9xX1ecxX16fxX1eexX175xX9xX55xX35xX2dcxX41xX9xX58xX49xX41xX4bxX175xX9xX4xX317xX33xX9xX58xX49xX9xX48xXdcxX35xX9xX48xX24xX9xXbxXaxX35xX74xX41xX9xXbxX18xX35xX1bbxX9xX2cxX317xX33xX9xX2axX175xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX4xX2d6xX41xX4bxX9xXa1xX40xX35xX9xX58xX133xX64xX9xX19xX24xX9xX67xX41xXaxX9xXaxX3cxX4dxX41xX4bxX9xX2cxXdcxX18xX9xX100xXaxX7cxX41xX4bxX9xX100xXaxXd2xX9xXdxX10bxX41xXaxX9xXbxXe0xX41xX4bxX9xX2cxX3cxX116xX41xX4bxX9xX100xX59xXbxX9xXaxXd6xX33xX9xXa1xX40xX35xX9xX41xXaxX35xX129xX51xX9xX58xX49xX41xX4bxX9xX4bxX35xX133xX9xX135xX7cxX41xX4bxX9xXbxX48xX74xX41xX9xX2cxX18xX24xX9xX41xX74xX41xX9xX41xX4bxX2e2xX26xX9xXa1xX2e2xX9xX58xX74xXcxX9xX41xX18xX26xX9xf67cxX16dxX1cxX2axX63xac0fxX9xX4dxX9xX2cxX6cxX2cxX9xXbxe2a4xX41xXaxX9xXbxX16bxX9x11a22xX51xX67xX41xX4bxX9xX55xX184xX41xXaxX9xX58xX59xX41xX9xX7xXaxX321xX9xX6xX74xX41xX9xXbxX35xX59xX33xX9xXbxfbeexX2cxX9xX2cxX133xX9xXcxX3cxX18xX9xXa1xX16bxX18xX9xX58xX59xX41xX9xXcxX3cxX18xX9xXbxX24xX64xX9xX2cxX133xX9xX41xXeaxX35xX9xXcxX3cxX18xX9xX48xX317xXbxX9xXbxX24xX175xX9xX2xXcaxX9xX23xX6cxX24xX9xX58xXd6xXbxX9xXcxX3cxX18xX9xXdxX40xX41xX9xX19xX35xX45xX41xX9xX48xX49xX41xX4bxX9xX41xX2e2xX26xX9xX4dxX9xXcxX35xX161xX41xX9xX5xX48xX51xX41xX4bxX9xX2fxf6a0xX9xX100xd3f1xX24xX9xX19xX2e2xX35xX9xX58xX59xX41xX9xX100xXaxX24xX67xX41xX4bxX9xX41xX4bxX2e2xX26xX9xX60xX1cxX2axX63xX175xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexXa6xX70xX9xXbxX48xX74xX41xX9xX2cxX6cxX2cxX9xX2fxX7cxX41xX4bxX9xXbxX16bxX9xX43dxX51xX67xX41xX4bxX9xX93xX4bxa7ddxX35xX9xX58xX59xX41xX9xX7xXaxX321xX9xX6xX74xX41xX9xX58xX18xX41xX4bxX9xX19xX18xX24xX9xX58xX49xX41xX4bxX9xX4dxX9xXcxcaa4xX2cxX9xX58xX436xX41xXaxX1c3xX9xX2fxX7cxX41xX4bxX9xX4xX6cxX35xX9xX93xXaxX18xX9xX5xX48xX18xX41xX4bxX9xX428xXd0xXaxX6cxX41xXaxX9xXb4xX301xX18xX42dxX9xX58xX18xX41xX4bxX9xX1b3xX51xff87xX41xX4bxX1c3xX9xX2fxX7cxX41xX4bxX9xX55xX18xX9xXdxX74xX41xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX58xX35xX161xX51xX9xXbxX35xX59xXbxX9xX2cxXdcxX18xX9xXaxe059xX9xX2cxXaxX526xX18xX9xXbxXaxXdcxX26xX9xX58xX35xX45xX41xX175xX9xX3bxXcaxX2cxX9xX41xX3cxX40xX2cxX9xXdxX321xX2cxX9xX1edxX9xX4bxX35xX116xX9xX41xX4bxX2e2xX26xX9xX16dxX1cxX2axX63xX9xXbxX48xX74xX41xX9xX2cxX6cxX2cxX9xX2fxX7cxX41xX4bxX9xX41xXaxX3cxX9xX2fxX18xX51xX1bbxX9xXa2xX7cxX41xX4bxX9xX5xX48xX2e2xX9xXd0xXaxX321xX2cxX9xX428xX43dxX51xX67xX41xX4bxX9xX93xX4bxX506xX35xX42dxX9xXbxX10bxX35xX9xX5xX48xX2e2xX9xXd0xXaxX321xX2cxX9xX60xX64xX1f3xX63xXcxX64xX9xX4dxX9xXcxX526xX2cxX9xX55xX135xX63xX1c3xX9xXa2xX7cxX41xX4bxX9xX292xX45xX9xX428xX43dxX51xX67xX41xX4bxX9xX93xX4bxX506xX35xX42dxX9xXbxX10bxX35xX9xXbxX48xX10bxXcxX9xXa2xX7cxX41xX4bxX9xX292xX45xX9xX1edxX64xX1edxX1fexXcxX64xX9xX4dxX9xXcxX526xX2cxX9xX55xX135xX16dxX1c3xX9xXa2xX7cxX41xX4bxX9xXd0xX7cxX41xX9xX428xX55xX184xX41xXaxX9xX135xa70cxX41xXaxX42dxX9xXbxX10bxX35xX9xX5xXaxX10bxX41xXaxX9xXb4xX301xX18xX9xX1ecxX64xX16dxX60xXcxX64xX9xXbxX48xX74xX41xX9xX55xX135xX63xX9xX1f3xX64xX16dxX60xXcxX1c3xX9xXa2xX7cxX41xX4bxX9xX55xX18xX9xXbxX10bxX35xX9xec0exX41xX9xXd0xXaxX74xX9xX428xb7d9xX35xX18xX9xXa6xX18xX35xX42dxX9xX1edxX1f3xX60xX64xX1eexX2axXcxX64xX9xXbxX48xX74xX41xX9xX55xX135xX63xX9xX1f3xX64xX16dxX2axXcxX9xX428xXbx118e3xX41xX4bxX9xXdxX3cxX51xX9xXdxX3cxXd6xX41xX4bxX9xX1b3xX67xX9xX2cxXdcxX18xX9xXaxX57axX9xX678xX41xX9xXd0xXaxX74xX9xXdxX2e2xX9xX16dxX1f3xX1eexXcxX16dxX1cxX2fxX42dxX1c3xX9xXbxX10bxX35xX9xX7xXaxX321xX9xXa6xXc6xXcxX9xX428xX7xXaxX321xX9xX6xX74xX41xX42dxX9xX63xX64xX16dxX1fexXcxX64xX9xX19xX3cxX40xX35xX9xX55xX135xX63xX9xX1f3xX64xX16dxX2axXcxX1c3xX9xXa2xX7cxX41xX4bxX9xX4xX6cxX35xX9xX93xXaxX18xX9xX5xX48xX18xX41xX4bxX9xXbxX10bxX35xX9xX135xX57axX41xX4bxX9xX5xX48xXe0xX41xX4bxX9xX1eexX64xX1f3xXcxX64xX9xX4dxX9xXcxX526xX2cxX9xX55xX135xX2axX1c3xX9xX4xX6cxX2cxX9xX2fxX7cxX41xX4bxX9xX100xXaxX6cxX2cxX9xX4dxX9xXcxX526xX2cxX9xX55xX135xX2axX9xXa1xX2e2xX9xX19xX3cxX40xX35xX9xX55xX135xX2axX175xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX2xXcaxX9xX23xX6cxX24xX9xXbxX48xX24xX41xX4bxX9xX2axX63xX9xX4bxX35xX116xX9xXbxX40xX35xX64xX9xXdxX70xX9xXbxX48xX74xX41xX9xX2cxX6cxX2cxX9xX2fxX7cxX41xX4bxX9xXbxX16bxX9xX43dxX51xX67xX41xX4bxX9xX93xX4bxX506xX35xX9xX58xX59xX41xX9xX7xXaxX321xX9xX6xX74xX41xX9xX1b3xX51xX555xX41xX4bxX9xX19x114ccxX41xX1c3xX9xX2fxX7cxX41xX4bxX9xX4xX6cxX35xX9xX93xXaxX18xX9xX5xX48xX18xX41xX4bxX9xXbxX35xX59xX33xX9xXbxX45axX2cxX9xX1b3xX51xX555xX41xX4bxX1c3xX9xX2fxX7cxX41xX4bxX9xX55xX18xX9xXbxX35xX59xX33xX9xXbxX45axX2cxX9xXdxX74xX41xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX58xX35xX161xX51xX9xXbxX35xX59xXbxX9xX2cxXdcxX18xX9xXaxX57axX9xX2cxXaxX526xX18xX9xXbxXaxXdcxX26xX9xX58xX35xX45xX41xX175xX9xX4xX67xX41xXaxX9xX23xX6cxX24xX9xX41xX4bxX51xX26xX9xX2cxXeaxX9xX1b3xX67xX26xX9xX48xX18xX9xXdxX70xX9xdc03xX51xX4b9xXbxX64xX9xX2fxX10bxXbxX9xXdxX4dxX9xX58xX317xXbxX9xXa1xX2d6xX41xX4bxX9xX41xX321xX35xX64xX9xX41xX4bxX32dxX33xX9xX321xX41xX4bxX9xXa1xX2d6xX41xX4bxX9xXbxX48xX70xX41xX4bxX9xXbxXaxX317xX33xX9xXbxX10bxX35xX9xX2cxX6cxX2cxX9xXbxX436xX41xXaxX9xXbxX16bxX9xX43dxX51xX67xX41xX4bxX9xX93xX4bxX506xX35xX9xX58xX59xX41xX9xXd0xXaxX6cxX41xXaxX9xXb4xX301xX18xX9xXa1xX2e2xX9xX680xX35xX18xX9xXa6xX18xX35xX175xX9xX4xX317xX33xX9xX58xX49xX9xX48xXdcxX35xX9xX48xX24xX9xXbxXaxX35xX74xX41xX9xXbxX18xX35xX1bbxX9xX4xX317xX33xX9xX2axX16fxX63xX175xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1b3xXbxX16fxX18xXdxX35xX4bxX41xX1bbxX9xX2cxX17xX41xXbxX17xX48xX1c3xX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX95xX35xX19xXbxXaxX1bbxX1edxX60xX1fbxX33xX1b3xX1c3xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX1bbxX16dxX1f3xX1edxX33xX1b3xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX51xXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX2fxX48xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1bbxX1cxX1cxX35xX175xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX175xXa1xX41xX1cxX41xX17xX95xX2fxX1cxX2axX1ecxX1edxX1eexX1cxX1ecxX1ecxX19xX1f3xX1f3xX1eexX2axX1ecxX2axX1ecxXbxX1ecxX1fexX1fbxX1fbxXdxX2axX175xX202xX33xX4bxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX51xX18xX9xXdxX24xX41xX9xX19xX35xX17xX41xX9xX48xX24xX41xX4bxX9xX24xX9xXbxX48xX51xX41xX4bxX9xX23xX24xX9xX19xX17xX41xX9xXaxX17xXbxX9xX60xX9xX2axX63xX9xX2cxX18xX41xXaxX9xX23xX18xX24xX9xXdxX51xX9xXbxX48xX17xX41xX9xX2cxX18xX2cxX9xX2fxX24xX41xX4bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX0xX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX5xXaxX116xX35xX9xXbxX35xX59xXbxX9xX41xX4bxX2e2xX26xX9xXa1xX2e2xX9xX58xX74xXcxX9xX16dxX1cxX2axX63xX1bbxX0xX1cxX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX7xXaxXd2xX18xX9xX5xXc6xX26xX9xX55xX178xX2cxX9xX55xX49xX1bbxX0xX1cxX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX9xX3bxXc6xX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX58xX6a3xX35xX64xX9xX41xX4bxX2e2xX26xX9xX41xX178xX41xX4bxX64xX9xX58xX74xXcxX9xX2cxX133xX9xXcxX3cxX18xX9xXa1xX2e2xX35xX9xX41xXeaxX35xX175xX9xX680xX35xX133xX9xX41xXaxa820xX175xX9xXa2xX6cxX41xX4bxX9xX2fxX40xXcxX9xXa1xX2e2xX9xX58xX74xXcxX9xXbxX48xX116xX35xX9xX48xX4b9xXbxX175xX9xX135xX49xX9x11d30xXcxX9xXbxX16bxX9xX60xX1f3xX9xX16fxX9xX1fexX1fbxb701xX175xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX35xX45xXbxX9xX58xX49xX9xXbxXaxX317xX33xX9xX41xXaxX317xXbxX9xXbxX16bxX9xX1bbxX9xX2axX60xX9xX16fxX9xX2axX1eexX9xX58xX49xX64xX9xX2cxX133xX9xX41xXeaxX35xX9xX19xX3cxX40xX35xX9xX2axX1edxX9xX58xX49xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX35xX45xXbxX9xX58xX49xX9xX2cxX18xX24xX9xX41xXaxX317xXbxX9xXbxX16bxX9xX1bbxX9xX63xX63xX9xX16fxX9xX63xX60xX64xX9xX48xX35xX74xX41xX4bxX9xXa6xX18xX35xX9xX4xXaxXc6xX51xX9xX16fxX9xX135xX35xX45xX41xX9xX55xX35xX74xX41xX9xX63xX1fbxX9xX16fxX63xX1eexX9xX58xX49xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX7xXaxXd2xX18xX9xX135xX7cxX41xX4bxX9xX55xX178xX2cxX9xX55xX49xX1bbxX0xX1cxX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX9xX93xXaxX35xX161xX51xX9xXcxXc6xX26xX64xX9xX2cxX133xX9xXcxX3cxX18xX9xXa1xX2e2xX35xX9xX41xXeaxX35xX64xX9xXbxX48xX3cxX18xX9xX2cxXaxX35xX161xX51xX9xX4bxX35xX67xXcxX9xXcxXc6xX26xX9xXbxX48xX116xX35xX9xX41xX178xX41xX4bxX175xX9xX680xX35xX133xX9xX58xX7cxX41xX4bxX9xX23xX178xX2cxX9xX2cxX317xX33xX9xX63xX16fxX16dxX175xX9xXa2xX6cxX41xX4bxX9xXa1xX2e2xX9xX58xX74xXcxX9xXbxX48xX116xX35xX9xX48xX4b9xXbxX175xX9xX135xX49xX9xXa83xXcxX9xXbxX16bxX9xX60xX63xX9xX16fxX9xX1fexX60xXa90xX175xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX35xX45xXbxX9xX58xX49xX9xXbxXaxX317xX33xX9xX41xXaxX317xXbxX9xXbxX16bxX9xX1bbxX9xX2axX1eexX9xX16fxX9xX63xX2axX9xX58xX49xX64xX9xX2cxX133xX9xX41xXeaxX35xX9xX19xX3cxX40xX35xX9xX2axX1fbxX9xX58xX49xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX35xX45xXbxX9xX58xX49xX9xX2cxX18xX24xX9xX41xXaxX317xXbxX9xXbxX16bxX9xX1bbxX9xX63xX63xX9xX16fxX9xX63xX60xX9xX58xX49xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX5xXaxX18xX41xXaxX9xXb4xX133xX18xX9xX16fxX9xX5xXaxX16bxX18xX9xX5xXaxX35xX74xX41xX9xX16fxX9xXb4xX51xX59xX1bbxX0xX1cxX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX9xX93xXaxX35xX161xX51xX9xXcxXc6xX26xX64xX9xX33xXaxXd2xX18xX9xX55xX178xX2cxX9xX2cxX133xX9xXcxX3cxX18xX9xXa1xX2e2xX35xX9xX41xXeaxX35xX1c3xX9xX33xXaxXd2xX18xX9xX93xX18xXcxX9xX2cxX133xX9xXcxX3cxX18xX64xX9xXcxX3cxX18xX9xXa1xX16bxX18xX64xX9xX2cxX133xX9xX41xXeaxX35xX9xXcxX3cxX18xX9xXbxX24xX175xX9xX680xX35xX133xX9xX23xX178xX2cxX9xX58xX59xX41xX9xXbxXc6xX26xX9xX23xX178xX2cxX9xX2cxX317xX33xX9xX63xX16fxX16dxX175xX9xX135xX49xX9xXa83xXcxX9xXbxX16bxX9xX1fbxX1f3xX9xX16fxX9xX2axX1f3xX1f3xXa90xX175xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX35xX45xXbxX9xX58xX49xX9xXbxXaxX317xX33xX9xX41xXaxX317xXbxX9xXbxX16bxX9xX1bbxX9xX2axX1eexX9xX16fxX9xX63xX2axX9xX58xX49xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX35xX45xXbxX9xX58xX49xX9xX2cxX18xX24xX9xX41xXaxX317xXbxX9xXbxX16bxX9xX1bbxX9xX63xX63xX9xX16fxX9xX63xX60xX9xX58xX49xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX135xX2e2xX9xX93x12bb8xX41xX4bxX9xX58xX59xX41xX9xX55xX184xX41xXaxX9xX5xXaxX51xX32dxX41xX1bbxX0xX1cxX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX9xX93xXaxX35xX161xX51xX9xXcxXc6xX26xX64xX9xX2cxX133xX9xXcxX3cxX18xX9xXa1xX16bxX18xX64xX9xXcxX3cxX18xX9xXbxX24xX64xX9xX2cxX133xX9xX41xXeaxX35xX9xXcxX3cxX18xX9xX48xX317xXbxX9xXbxX24xX175xX9xX680xX35xX133xX9xX58xX7cxX41xX4bxX9xX23xX178xX2cxX9xX2cxX317xX33xX9xX63xX16fxX16dxX175xX9xX135xX49xX9xXa83xXcxX9xXbxX16bxX9xX1fbxX60xX9xX16fxX9xX2axX1f3xX1f3xXa90xX175xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX35xX45xXbxX9xX58xX49xX9xXbxXaxX317xX33xX9xX41xXaxX317xXbxX9xXbxX16bxX9xX1bbxX9xX63xX63xX9xX16fxX9xX63xX60xX9xX58xX49xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX35xX45xXbxX9xX58xX49xX9xX2cxX18xX24xX9xX41xXaxX317xXbxX9xXbxX16bxX9xX1bbxX9xX63xX60xX9xX16fxX9xX63xX1eexX9xX58xX49xX1c3xX9xX33xXaxXd2xX18xX9xX93xX18xXcxX9xX63xX1eexX16fxX16dxX2axX9xX58xX49xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX5xXc6xX26xX9xX93xX4bxX51xX26xX74xX41xX1bbxX0xX1cxX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX9xX93xXaxX35xX161xX51xX9xXcxXc6xX26xX64xX9xX2cxX133xX9xXcxX3cxX18xX9xX48xX2e2xX24xX9xX48xX67xX35xX9xX48xX6cxX2cxX9xXa1xX2e2xX9xX2cxX133xX9xX41xXeaxX35xX9xX2cxX133xX9xX19xX7cxX41xX4bxX175xX9xX680xX35xX133xX9xX58xX7cxX41xX4bxX9xX23xX178xX2cxX9xX2cxX317xX33xX9xX63xX16fxX16dxX175xX9xX135xX49xX9xXa83xXcxX9xXbxX16bxX9xX60xX1ecxX9xX16fxX9xX1fexX1fbxXa90xX175xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX35xX45xXbxX9xX58xX49xX9xXbxXaxX317xX33xX9xX41xXaxX317xXbxX9xXbxX16bxX9xX1bbxX9xX2axX1fexX9xX16fxX9xX63xX63xX9xX58xX49xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX35xX45xXbxX9xX58xX49xX9xX2cxX18xX24xX9xX41xXaxX317xXbxX9xXbxX16bxX9xX1bbxX9xX63xX1ecxX9xX16fxX9xX16dxX1f3xX9xX58xX49xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX93xX18xXcxX9xX55xX49xX1bbxX0xX1cxX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX9xX3bxXc6xX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX58xX6a3xX35xX64xX9xX2cxX133xX9xXcxX3cxX18xX9xX48xX2e2xX24xX9xXa1xX2e2xX9xX19xX7cxX41xX4bxX9xXa1xX2e2xX35xX9xX41xXeaxX35xX64xX9xX48xX35xX74xX41xX4bxX9xX2cxXaxX35xX161xX51xX9xXbxX555xX35xX9xX2cxX133xX9xXcxX3cxX18xX9xX48xX2e2xX24xX9xXa1xX2e2xX9xX19xX7cxX41xX4bxX9xX48xX67xX35xX9xX48xX6cxX2cxX175xX9xX680xX35xX133xX9xX58xX7cxX41xX4bxX9xX23xX178xX2cxX9xX2cxX317xX33xX9xX63xX16fxX16dxX175xX9xX5xX48xX24xX41xX4bxX9xX2cxXeaxX41xX9xX19xX7cxX41xX4bxX9xX2cxX133xX9xX100xXaxX67xX9xX41xXe0xX41xX4bxX9xX1b3xX67xX26xX9xX48xX18xX9xXbxX555xX64xX9xXdxX555xX2cxX9xXa1xX2e2xX9xX4bxX35xX133xX9xX4bxX35xX32dxXbxX9xXcxX10bxX41xXaxX175xX9xX135xX49xX9xXa83xXcxX9xXbxX16bxX9xX1fbxX1f3xX9xX16fxX9xX1fexX1fbxXa90xX175xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX35xX45xXbxX9xX58xX49xX9xXbxXaxX317xX33xX9xX41xXaxX317xXbxX9xXbxX16bxX9xX1bbxX9xX63xX16dxX9xX16fxX9xX63xX1fbxX9xX58xX49xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX35xX45xXbxX9xX58xX49xX9xX2cxX18xX24xX9xX41xXaxX317xXbxX9xXbxX16bxX9xX1bbxX9xX63xX1fexX9xX16fxX9xX16dxX63xX9xX58xX49xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexXb4xX2e2xX9xX93xX49xX35xX1bbxX0xX1cxX2fxXbxX48xX24xX41xX4bxXexX9xX93xXaxX35xX161xX51xX9xXcxXc6xX26xX64xX9xX2cxX133xX9xXcxX3cxX18xX9xXa1xX2e2xX35xX9xX41xXeaxX35xX64xX9xX2fxX6cxX41xX4bxX9xX2fxX40xXcxX9xX2cxX133xX9xX41xXeaxX35xX9xX2cxX133xX9xX2fxX3cxXeaxX41xX4bxX9xXcxX2d6xX64xX9xXbxX48xX3cxX18xX9xX2cxXaxX35xX161xX51xX9xX4bxX35xX67xXcxX9xXcxXc6xX26xX9xXbxX48xX116xX35xX9xX41xX178xX41xX4bxX175xX9xX680xX35xX133xX9xX58xX7cxX41xX4bxX9xX23xX178xX2cxX9xX2cxX317xX33xX9xX63xX16fxX16dxX175xX9xXa2xX6cxX41xX4bxX9xXa1xX2e2xX9xX58xX74xXcxX9xXbxX48xX116xX35xX9xX48xX4b9xXbxX175xX9xX135xX49xX9xXa83xXcxX9xXbxX16bxX9xX1fbxX1f3xX9xX16fxX9xX1fexX16dxXa90xX175xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX35xX45xXbxX9xX58xX49xX9xXbxXaxX317xX33xX9xX41xXaxX317xXbxX9xXbxX16bxX9xX1bbxX9xX2axX1eexX9xX16fxX9xX63xX2axX9xX58xX49xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX55xX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX35xX45xXbxX9xX58xX49xX9xX2cxX18xX24xX9xX41xXaxX317xXbxX9xXbxX16bxX9xX1bbxX9xX63xX63xX9xX16fxX9xX63xX60xX9xX58xX49xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX51xX48xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23xX18xX24xXbxX35xX41xXbxX51xX2cxX175xXa1xX41xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe