Tàng trữ trái phép chất ma túy, 9X lĩnh 6 năm 6 tháng tù giam
(Baohatinh.vn) - Vừa thi hành xong 2 bản án với tổng cộng 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Đình (SN 1993, thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) lại tiếp tục phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và lĩnh thêm 6 năm 6 tháng tù giam.
4749xea90xe235xe8e0x9bd7xb111x4f3bxec19xe855xX7xf17bxf2ebxa04cxfe94xd856xebb9xX5x107f0xXax96b3xXcx7733x7256x8c4exX3xXex1031bxed54xX3xXexX19x656fxXdxX3xXbxX1xe418xXbxX3xX4xX1x80a0xXexX3x10901xX6xX3xXexe2cdxd20bxd4d8xX3x9955xbbf0xX3xX5xdd54xX15xX1xX3xa7f2xX3xX15x4b11xX2bxX3xX3bxX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xXex8a1axX3xX16xXdxX6xX2bxX0x656axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx872exX10xX6x101bcxXaxX12xe4efx109e8xX6xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX15xX1xX3x949cxba1cxX15xX16xX3x6f0exX3xae57xbb53xX15xX3xX1exX15xX3x84afxc2e3xXdxX3xXexfc66xX15xX16xX3xX4xcc00xX15xX16xX3x576fxX3xX15xX3exX2bxX3xX3bxX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xXexX4axX31xX3x7f90xX16x7c81xX30x1081axX15xX3xX66xX3exX15xX3x5bc2xac37xX15xX1xX3xaecbx4e7fxXa1xX3xX2xX33xX33x836fxX31xX3xXexX1x915exX15xX3x61d1xXdxX2bxX3xXcxX1xX14xX15xX1xX31xX3xX73xf811xX3xXb2xf189xX15xX3xXcx10328xX30xX31xX3xX1xXa3xX30x9507xX15xX3xX60xb9c5xXcfxX15xX16xX3xXb2xXcfxX15xX31xX3xX60xX14xX3xXcxX37xX15xX1xbd13xX3xX5xf86axXdxX3xXexXdxf336xXbxX3xXex4efexX4xX3xXbxX1xXf2xX2bxX3xXexX8bxXdxX3xdd49xXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX1exXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30x9927xX3xX81xX14xX3xX5xX37xX15xX1xX3xXexX1xd897xX2bxX3xX3bxX3xX15xX3exX2bxX3xX3bxX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xXexX4axX3xX16xXdxX6xX2bx90eaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx520fxX74xX63xX30xXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx5410xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxb44exXdxX63xXexX1xee35xX3xX3bxX2xce6dxXbxX73x606cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX181xX3x91fbxX2x9efcxXbxX73xX188xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX14axX7axX6xX74xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14axX81xX15xX51xX15xX10xX17cxX7xX51xX78xX2xX185xX78xX51xX2xXb8xX185xX63xX78xX2x503exX194xX2xX78xX1c0xXexX78xX185xXb8xX8fxX1c0xX5xX194xX14ax58a0xXbxX16x8940xX19xX9xX185xX185xX8fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX1exXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3xX15xX3exX2bxX3xX3bxX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xXexX4axX3xX16xXdxX6xX2bxXaxX3xX17cxXdxX63xXexX1xX9xXaxX3bxX2xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX192xX2xX194xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX6xXbxXexXdxX74xX15xXaxX12xX16dxX1xXdx53b7xXa3xX3xX15xX6xX30xX3xXb1xX78xX8fxX51xX2xX78xXefxX31xX3xXcx7876xXa1xff52xX3xX1xXa3xX30xXdaxX15xX3xX60xXdexXcfxX15xX16xX3xXb2xXcfxX15xX3xX2bxa4c2xX3xXbxX1xXdxX132xX15xX3xXexX74xX14xX3xX73xX23xXexX3xX73x96b7xX3xXa1xX16xXa3xX30xXa5xX15xX3xX66xX3exX15xX3xXacxXadxX15xX1xX3xXb1xXb2xXa1xX3xX2xX33xX33xXb8xX31xX3xXexX1xXbdxX15xX3xXc0xXdxX2bxX3xXcxX1xX14xX15xX1xX31xX3xX73xXccxX3xXb2xXcfxX15xX3xXcxXd3xX30xX31xX3xX1xXa3xX30xXdaxX15xX3xX60xXdexXcfxX15xX16xX3xXb2xXcfxX15xX31xX3xX60xX14xX3xXcxX37xX15xX1xXefxX3xX81xX253xX3xXexX8bxXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX1exXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX14axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX74xX63xX30xXaxX12xXcxX1xX10xX74xX3xX4xX1exX74xX3xXexX19xXf2xX15xX16xX31xX3xX15xX16xX14xX30xX3xX2xX8fxX51xX8fxX31xX3xXa1xX16xXa3xX30xXa5xX15xX3xX66xX3exX15xX3xXacxXadxX15xX1xX3x7606xXdxX3xX15xX1x491bxX3xX73xX10xX3xXexX67xX3xX15xX1xX14xX3xX342xXf7xX15xX3x81d9xX1xXa3xX3xX81x7462xX4xX3xXexX1xXbdxX15xX3xX16dxXd3xX30xX3xXcxace7xXexX31xX3xX73xXccxX3xXb2xXcfxX15xX3xXcxXd3xX30xX31xX3xX1xXa3xX30xXdaxX15xX3xX60xXdexXcfxX15xX16xX3xXb2xXcfxX15xX3xX2bxXa3xX6xX3xX78xX78xX3xX81xXdxX132xX15xX3xX1xc672xX15xX16xX3xXbxX1xXdxXf7xX15xX3xXb1xb5f6xX10xXexX1xX6xX2bxXbxX1xX10xXexX6xX2bxXdxX15xX10xXefxX3xXexX19xf984xX3xX16xXdxX1exX3xX2xX31xX185xX3xXexX19xXdxXdaxXa3xX3xX342xX396xX15xX16xX3xX4x8ce4xX6xX3xX2bxX8bxXexX3xX15xX16xXdexX347xXdxX3xX342xX14xX15xX3xXbdxX15xX16xX3xXb1xX357xX1xXbdxX15xX16xX3xX19xbe6exX3xXexX132xX15xX31xX3xX342xX3b4xX6xX3xX4xX1xeffcxX3xX4xXfbxX3xXexX1xdda3xXefxX3xX342xX3fbxX3xX81xX253xX3xX7xX28axX3xX63xXfbxX15xX16xX3xX63x8459xX15xX14axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX74xX63xX30xXaxX12xXb2xX6xXa3xX3xX357xX1xXdxX3xX7xX28axX3xX63xXfbxX15xX16xX3xX1xXf7xXexX3xX78xX3xX81xXdxX132xX15xX3xX1xX396xX15xX16xX3xXbxX1xXdxXf7xX15xX31xX3xX357xX1xX74xX7bxX15xX16xX3xX2xX2xX1xXb8xX194xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX15xX16xX14xX30xX3xX78xX194xX51xX8fxX31xX3xXacxXadxX15xX1xX3xX2bxX6xX15xX16xX3xXexX1xX10xX74xX3xX78xX194xX3xX81xXdxX132xX15xX3xX1xX396xX15xX16xX3xXbxX1xXdxXf7xX15xX3xX4xbbb3xX15xX3xX5xXf2xXdxX3xXb1xX4xdc18xX3xX357xX1xb3aaxXdxX3xX5xXdex7c2bxX15xX16xX3xX78xX31xX78xX192xX3bxX192xX3xX16xX6xX2bxXefxX3xX342xXdxX3xX7axX8bxX3xXexX67xX3xX15xX1xX14xX3xXexX1xX10xX74xX3xX342xXdexX347xX15xX16xX3xX5xXdxX132xX15xX3xXexX1xXbdxX15xX3xXexX1xXa3xX8bxX4xX3xXexX1xXbdxX15xX3xXc0xXdxX2bxX3xXcxX1xX14xX15xX1xX31xX3xX73xXccxX3xXb2xXcfxX15xX3xXcxXd3xX30xX3xX342xX3fbxX3xXexXadxX2bxX3xX342xX3b4xX6xX3xX342xXdxX3fbxX2bxX3xX7xX28axX3xX63xXfbxX15xX16xX3xXexX1xXadxX3xX7axX3b4xX3xX5xX35cxX4xX3xX5xXdexX49exX15xX16xX3xX4xXbdxX15xX16xX3xX6xX15xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxXdaxX15xX3xX7axX369xXexX3x75f5xXa3xX7bxX3xXexX6xX15xX16xX14axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX74xX63xX30xXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16dxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX63xXexX1xX181xX3xX3bxX2xX185xXbxX73xX188xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX181xX3xX192xX2xX194xXbxX73xX188xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX14axX7axX6xX74xX1xX6xXexXdxX15xX1xX14axX81xX15xX51xX15xX10xX17cxX7xX51xX78xX2xX185xX78xX51xX2xXb8xX185xX63xX78xX2xX1c0xX194xXb8xX194xX1c0xXexX3bxX192xX33xX3bxX8fxX5xX194xX14axX1cexXbxX16xX1d1xX19xX9xX8fxX194xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX1exXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3xX15xX3exX2bxX3xX3bxX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xXexX4axX3xX16xXdxX6xX2bxXaxX3xX17cxXdxX63xXexX1xX9xXaxX3bxX2xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX192xX2xX194xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX6xXbxXexXdxX74xX15xXaxX12xX15axX3b4xX3xX4xX1exX74xX3xXa1xX16xXa3xX30xXa5xX15xX3xX66xX3exX15xX3xXacxXadxX15xX1xX3xX4xX2fxXdxX3xX342xX40dxXa3xX3xX15xX1xd959xX15xX3xXexX8bxXdxX14axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX74xX63xX30xXaxX12xXa1xX16xXa3xX30xXa5xX15xX3xX66xX3exX15xX3xXacxXadxX15xX1xX3xX5xX14xX3xX342xX499xXdxX3xXexXdexX49exX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxXdaxX15xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX14axX3xXa1xX3exX2bxX3xX78xX194xX2xXb8xX31xX3xXa1xX16xXa3xX30xXa5xX15xX3xX66xX3exX15xX3xXacxXadxX15xX1xX3xX7axX3b4xX3xXcxX264xXa1xX266xX3xX1xXa3xX30xXdaxX15xX3xX60xXdexXcfxX15xX16xX3xXb2xXcfxX15xX3xX73xX28axX3xXbxX1xXf2xXexX3xX185xX3xX15xX3exX2bxX3xXexX4axX3xX81xX253xX3xXexX8bxXdxX3xX107xX60xXdxXf7xXbxX3xX63xXd3xX2bxX126xX188xX3xX15xX3exX2bxX3xX78xX194xX2xX1c0xX31xX3xX7axX3b4xX3xXcxX264xXa1xX266xX3xX1xXa3xX30xXdaxX15xX3xX60xXdexXcfxX15xX16xX3xXb2xXcfxX15xX3xX73xX28axX3xXbxX1xXf2xXexX3xXb8xX3xX15xX3exX2bxX3xX3bxX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xXexX4axX3xX81xX253xX3xXexX8bxXdxX3xX107xX16dxX499xX3x7fecxX3xX16xXd3xX30xX3xXexX1xXdexXcfxX15xX16xX3xXex69c2xX4xX1xX126xX14axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX74xX63xX30xXaxX12xXcxXf2xXdxX3xXbxX1xXdxX132xX15xX3xXexX48cxX6xX31xX3xX7axX3b4xX3xX4xX1exX74xX3xX342xXccxX3xX4xX2fxXdxX3xX342xX40dxXa3xX3xX15xX1xX65fxX15xX3xXexX8bxXdxX31xX3xX357xX1xX6xXdxX3xX7axX1exX74xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX81xXdxX3xXbxX1xXf2xX2bxX3xXexX8bxXdxX3xX4xX3caxX6xX3xX2bxXadxX15xX1xX14axX3xXb2xX6xXa3xX3xX357xX1xXdxX3xX73xX10xX2bxX3xX73xX23xXexX3xXexX751xX15xX1xX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxc4d4xX4xX3xX342xX8bxX3xX1xX14xX15xX1xX3xX81xXdxX3xXbxX1xXf2xX2bxX3xXexX8bxXdxX31xX3xX15xX1xXd3xX15xX3xXexX1xXd3xX15xX3xX81xX14xX3xX4xX1exX4xX3xXexXadxX15xX1xX3xXexXdxXf7xXexX3xXexX3exX15xX16xX3xX15xa7a6xX15xX16xX31xX3xX16xXdxX7bxX2bxX3xX15xX1xf267xX3xX4xX3caxX6xX3xX7axX3b4xX3xX4xX1exX74xX31xX3xXcxX264xXa1xX266xX3xX1xXa3xX30xXdaxX15xX3xX60xXdexXcfxX15xX16xX3xXb2xXcfxX15xX3xX342xXccxX3xXexXa3xX30xX132xX15xX3xXbxX1xXf2xXexX3xXa1xX16xXa3xX30xXa5xX15xX3xX66xX3exX15xX3xXacxXadxX15xX1xX3xX3bxX3xX15xX3exX2bxX3xX3bxX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xXexX4axX3xX16xXdxX6xX2bxX3xX81xX253xX3xXexX8bxXdxX3xX107xXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX1exXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX126xX14axX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX19xX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexX19xX74xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX132xX15xX3xX530xXa3xX6xX15xX181xX0xX51xX7xXexX19xX74xX15xX16xX12xX0xXa3xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x75baxXexX1xXa3xX2bxX7axX8e2xX6xX15xX63xX8e2xX7xX6xXbxX74xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a1xX6xX15xX16xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX67xX3xXcx6893xX3xX60xX14xX3xXcxX37xX15xX1xX3xX81xX14xX74xX3xX16dxa331xX2bxX3xX34xXa3xX30xX132xX15xX3xX7xX28axX3xX63xXfbxX15xX16xX31xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX1exX15xX3xX2xX185xX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xXexX4axXaxX3xX1xX19xX10xce0dxX9xXaxX51xXbxX1xX6xXbxX8e2xX5xXa3xX6xXexX8e2xX63xX74xXdxX8e2xX7xX74xX15xX16xX51xX2bxX6xX15xX16xX8e2xX2bxX6xX8e2xXexXa3xX30xX8e2xXexXa3xX8e2xXexXbxX8e2xX1xX6xX8e2xXexXdxX15xX1xX8e2xX81xX6xX74xX8e2xX4xX6xX2bxX8e2xX73xXa3xX30xX10xX15xX8e2xX7xXa3xX8e2xX63xXa3xX15xX16xX8e2xX5xXdxX15xX1xX8e2xX6xX15xX8e2xX2xX185xX8e2xXexX1xX6xX15xX16xX8e2xXexXa3xX51xX78xX78xX2xXb8xX2xX78xX14axX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX51xX2bxX10xX63xXdxX6xX51xX2xX78xX194xX51xX15xX10xX17cxX7xX51xX78xX2xX192xX78xX51xX2xX194xX3bxX63xX185xX2xX3bxX185xX2xX185xX194xXexX3bxX192xX33xX185xX194xX5xX194xX14axX1cexXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX1exXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3xX15xX3exX2bxX3xX3bxX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xXexX4axX3xX16xXdxX6xX2bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX81xX12xX0xX7xXexX19xX74xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a1xX6xX15xX16xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX67xX3xXcxX911xX3xX60xX14xX3xXcxX37xX15xX1xX3xX81xX14xX74xX3xX16dxX920xX2bxX3xX34xXa3xX30xX132xX15xX3xX7xX28axX3xX63xXfbxX15xX16xX31xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX1exX15xX3xX2xX185xX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xXexX4axXaxX3xX1xX19xX10xX94axX9xXaxX51xXbxX1xX6xXbxX8e2xX5xXa3xX6xXexX8e2xX63xX74xXdxX8e2xX7xX74xX15xX16xX51xX2bxX6xX15xX16xX8e2xX2bxX6xX8e2xXexXa3xX30xX8e2xXexXa3xX8e2xXexXbxX8e2xX1xX6xX8e2xXexXdxX15xX1xX8e2xX81xX6xX74xX8e2xX4xX6xX2bxX8e2xX73xXa3xX30xX10xX15xX8e2xX7xXa3xX8e2xX63xXa3xX15xX16xX8e2xX5xXdxX15xX1xX8e2xX6xX15xX8e2xX2xX185xX8e2xXexX1xX6xX15xX16xX8e2xXexXa3xX51xX78xX78xX2xXb8xX2xX78xX14axX1xXexX2bxXaxX12xX3a1xX6xX15xX16xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX67xX3xXcxX911xX3xX60xX14xX3xXcxX37xX15xX1xX3xX81xX14xX74xX3xX16dxX920xX2bxX3xX34xXa3xX30xX132xX15xX3xX7xX28axX3xX63xXfbxX15xX16xX31xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX1exX15xX3xX2xX185xX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xXexX4axX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX19xX74xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX15axX3b4xX3xX7axX369xXexX3xX530xXa3xX7bxX3xXexX6xX15xX16xX3xX357xX1xXdxX3xX342xX6xX15xX16xX3xXexX19xX132xX15xX3xX342xXdexX347xX15xX16xX3xX2bxX6xX15xX16xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xX342xXdxX3xXexXadxX2bxX3xX342xX3b4xX6xX3xX342xXdxX3fbxX2bxX3xX7xX28axX3xX63xXfbxX15xX16xX31xX3xX7axX3b4xX3xX4xX1exX74xX3xX60xX74xX14xX15xX16xX3xXacxXadxX15xX1xX3x102e5xXa3xXd3xX15xX3xXb1xXexX1xXbdxX15xX3xX60xX74xX14xX15xX16xX3xXcxX1xX3b4xX15xX1xX31xX3xX73xXccxX3xXacxX396xX15xX16xX3xX911xX1xX2fxX31xX3xX1xXa3xX30xXdaxX15xX3xXacxXbdxX15xX16xX3xXb2xXcfxX15xX31xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX60xX495xX6xXefxX3xX7axX3b4xX3xXcxX264xXa1xX266xX3xX1xXa3xX30xXdaxX15xX3xX16dxX920xX2bxX3xX34xXa3xX30xX132xX15xX3xXb1xX60xX14xX3xXcxX37xX15xX1xXefxX3xXexXa3xX30xX132xX15xX3xXbxX1xXf2xXexX3xX2xX185xX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xXexX4axX3xX16xXdxX6xX2bxX3xX81xX253xX3xXexX8bxXdxX3xX107xXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX1exXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX126xX14axX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX81xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX14xX3xXcxX37xX15xX1xX181xX3x56acxX37xX15xX1xX3xX1exX15xX3xX8fxX3xX15xX3exX2bxX3xXexX4axX3xX81xXadxX3xXexX8bxXdxX3xX2bxXa3xX6xX3xX7axX1exX15xX31xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX1exXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xXaxX3xX1xX19xX10xX94axX9xXaxX51xX6xX15xX8e2xX15xXdxX15xX1xX8e2xXexX19xX6xXexX8e2xXexXa3xX51xX1xX6xX8e2xXexXdxX15xX1xX8e2xX5xXdxX15xX1xX8e2xX6xX15xX8e2xX8fxX8e2xX15xX6xX2bxX8e2xXexXa3xX8e2xX81xXdxX8e2xXexX74xXdxX8e2xX2bxXa3xX6xX8e2xX7axX6xX15xX8e2xXexX6xX15xX16xX8e2xXexX19xXa3xX8e2xXexX19xX6xXdxX8e2xXbxX1xX10xXbxX8e2xX4xX1xX6xXexX8e2xX2bxX6xX8e2xXexXa3xX30xX51xX78xX2xX3bxX33xX3bxX194xX14axX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX51xX2bxX10xX63xXdxX6xX51xX2xX78xX194xX51xX15xX10xX17cxX7xX51xX78xX2xXb8xX2xX51xX2xX2xX194xX63xX192xX2xX192xX78xXb8xXb8xX78xXexXb8xXb8xXb8xX192xXb8xX5xX194xX14axX1cexXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX1exXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3xX15xX3exX2bxX3xX3bxX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xXexX4axX3xX16xXdxX6xX2bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX81xX12xX0xX7xXexX19xX74xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX14xX3xXcxX37xX15xX1xX181xX3xXc82xX37xX15xX1xX3xX1exX15xX3xX8fxX3xX15xX3exX2bxX3xXexX4axX3xX81xXadxX3xXexX8bxXdxX3xX2bxXa3xX6xX3xX7axX1exX15xX31xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX1exXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xXaxX3xX1xX19xX10xX94axX9xXaxX51xX6xX15xX8e2xX15xXdxX15xX1xX8e2xXexX19xX6xXexX8e2xXexXa3xX51xX1xX6xX8e2xXexXdxX15xX1xX8e2xX5xXdxX15xX1xX8e2xX6xX15xX8e2xX8fxX8e2xX15xX6xX2bxX8e2xXexXa3xX8e2xX81xXdxX8e2xXexX74xXdxX8e2xX2bxXa3xX6xX8e2xX7axX6xX15xX8e2xXexX6xX15xX16xX8e2xXexX19xXa3xX8e2xXexX19xX6xXdxX8e2xXbxX1xX10xXbxX8e2xX4xX1xX6xXexX8e2xX2bxX6xX8e2xXexXa3xX30xX51xX78xX2xX3bxX33xX3bxX194xX14axX1xXexX2bxXaxX12xX60xX14xX3xXcxX37xX15xX1xX181xX3xXc82xX37xX15xX1xX3xX1exX15xX3xX8fxX3xX15xX3exX2bxX3xXexX4axX3xX81xXadxX3xXexX8bxXdxX3xX2bxXa3xX6xX3xX7axX1exX15xX31xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX1exXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX19xX74xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX66xX82xXdxX3xX1xX14xX15xX1xX3xX81xXdxX3xX2bxXa3xX6xX3xX7axX1exX15xX3xX81xX14xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX1exXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX31xX3xX911xX1xXf2xX2bxX3xa7c0xXdxX1exXbxX3xX81xX14xX3xXcxX19xX40dxX15xX3xXacxX7d5xX4xX3xX60xXdxXf7xXa3xX3xX342xXccxX3xX7axX3b4xX3xXcxX48cxX6xX3xX1exX15xX3xX15xX1xXd3xX15xX3xX63xXd3xX15xX3xX1xXa3xX30xXdaxX15xX3xX60xXdexXcfxX15xX16xX3xXb2xXcfxX15xX3xXb1xX60xX14xX3xXcxX37xX15xX1xXefxX3xXexXa3xX30xX132xX15xX3xXbxX1xXf2xXexX3xXexX86xX15xX16xX3xX8fxX3xX15xX3exX2bxX3xXexX4axX3xX16xXdxX6xX2bxX14axX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX81xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX31xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX2xX2xX3xX15xX3exX2bxX3xXexX4axXaxX3xX1xX19xX10xX94axX9xXaxX51xXbxX1xX6xXbxX8e2xX5xXa3xX6xXexX8e2xX63xX74xXdxX8e2xX7xX74xX15xX16xX51xXexX6xX15xX16xX8e2xXexX19xXa3xX8e2xX2bxX6xX8e2xXexXa3xX30xX8e2xX5xXdxX15xX1xX8e2xX2xX2xX8e2xX15xX6xX2bxX8e2xXexXa3xX51xX78xX2xX185xX2xX33xX194xX14axX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX51xX2bxX10xX63xXdxX6xX51xX2xX78xX194xX51xX15xX10xX17cxX7xX51xX78xX2xX78xX1c0xX51xX2xX2xX194xX63xXb8xX2xX3bxX192xX3bxX192xX192xXexX192xX33xX8fxX192xX194xX5xX194xX14axX1cexXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX1exXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX3bxX3xX15xX3exX2bxX3xX3bxX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xXexX4axX3xX16xXdxX6xX2bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX81xX12xX0xX7xXexX19xX74xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX31xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX2xX2xX3xX15xX3exX2bxX3xXexX4axXaxX3xX1xX19xX10xX94axX9xXaxX51xXbxX1xX6xXbxX8e2xX5xXa3xX6xXexX8e2xX63xX74xXdxX8e2xX7xX74xX15xX16xX51xXexX6xX15xX16xX8e2xXexX19xXa3xX8e2xX2bxX6xX8e2xXexXa3xX30xX8e2xX5xXdxX15xX1xX8e2xX2xX2xX8e2xX15xX6xX2bxX8e2xXexXa3xX51xX78xX2xX185xX2xX33xX194xX14axX1xXexX2bxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX31xX3xX5xX37xX15xX1xX3xX2xX2xX3xX15xX3exX2bxX3xXexX4axX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX19xX74xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXb2xX1exX15xX16xX3xX1c0xX51xX1c0xX31xX3xXcxX264xXa1xX266xX3xX1xXa3xX30xXdaxX15xX3xX60xXdexXcfxX15xX16xX3xXb2xXcfxX15xX3xXb1xX60xX14xX3xXcxX37xX15xX1xXefxX3xX2bxX279xX3xXbxX1xXdxX132xX15xX3xXexX48cxX6xX3xX73xX23xXexX3xX73xX28axX3xX1xXadxX15xX1xX3xX7xX35cxX3xX7xXcfxX3xXexX1xX920xX2bxX3xX342xX499xXdxX3xX81xX82xXdxX3xXa1xX16xXa3xX30xXa5xX15xX3xX60xX74xX14xX15xX16xX3xXc82xX74xX15xX16xX3xXb1xXb2xXa1xX3xX2xX33xX3bxX33xX31xX3xXexX19xX2fxX3xXexXf2xXdxX3xXexX1xXbdxX15xX3xX2xX2xX31xX3xX73xXccxX3xXb2xXcfxX15xX3xX60xX396xX15xX16xX31xX3xX60xXdexXcfxX15xX16xX3xXb2xXcfxX15xXefxX3xX81xX253xX3xXexX8bxXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX1exXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX4xX1xX28xXexX3xX2bxX6xX3xXexXa3xX743xX14axX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX81xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xXa3xX5xX12xX0xX63xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX51xX63xXdxX81xX12xX0xX51xX63xXdxX81xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX264xXa3xXexX1xX74xX19xXaxX12xb883xX15xX1xX3xX266xXdexXcfxX15xX16xX0xX51xXbxX12
Ánh Dương