Trao quà cứu trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ
(Baohatinh.vn) - Ngay trong chiều ngày 16/10, lãnh đạo tỉnh, Quân khu 4, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đã đến tặng quà cho nhân dân vùng lũ tại huyện Hương Khê, Thạch Hà - nơi chịu nhiều hậu quả lớn do mưa lũ gây ra.
a2c1xfb97x10fd1x12906x127a8x153e7x12c1axfb67xa506xX7x1056cxed3cxb0d4x1138fxd47axb5c3xX5xe630xXax13910xX0xX7xXex1005dx11ffex14c87x1427axX12xXcxX16xX6xX17xX3x13d45x10658xb317xX3xX4xaac5xX21xX3xXexX16x12c01x14babxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xcb00xX3xd6d6xX1xd109xX3xX35xX1x14f1exX18xX3x159ddxb32fxXdxX3xX18xX19x11a70x12211xXdxX3xd6fdx11514xX18xX3xX3exe7a2xX18xX19xX3xX5x10ad6xX0xd0d1xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX54xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb1eexX10xX6xX48xXaxX12x1283bxX19xX6xece3xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdx15174xX21xX3xX18xX19xX22xX75xX3xX2xad36xX54xX2x144f8xX2bxX3xX5xb918xX18xX1xX3x11f29xdb3cxX17xX3xXexc266xX18xX1xX2bxX3x12e9cxX21xX49xX18xX3xX35xX1xX21xX3x11c64xX2bxX3xX4xaad5xX4xX3xX18xX19xX22xX18xX1xX2bxX3xX94xX17xX22xX18xX3xXexX1x13904xX2bxX3xX48xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdx15a9bxXbxX3xX94xX90xX3xX94xe2fbxX18xX3xXexd05dxX18xX19xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xX49xX18xX3xX48xX49xX18xX3xX3exX4dxX18xX19xX3xX5xX52xX3xXexX95xXdxX3xX1xX21xX75xXc9xX18xX3xX6cxX44x14dc8xX18xX19xX3x11789xX1xc8daxX2bxX3xXcxX1xX95xX4xX1xX3xX6cxX22xX3x136c8xX3xX18xXfdxXdxX3xX4xX1xceccxX21xX3xX18xX1xXdxX80xX21xX3xX1x148ecxX21xX3xX20xX21xbf7cxX3xX5xX3fxX18xX3xX48xX17xX3xb599xX44xX6xX3xX5xX52xX3xX19xX49xX75xX3xX16xX6xd7faxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc462xX17xX48xX75xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xbff7xX3xe63dxX17xX22xX18xX3xX4xXabxX18xX3xd05cxca5axX3xX9exX21xX49xX18xX3xX35xX1xX21xX3xXa7xX3xX48xX17xX3xXcxX1xXdxXd0xX21xX3xXexX44xX3fxX18xX19xX3xXcxX16xd8f9xX18xX3xXcxXdxXd0xX18xX3xc458xX52xX18xX19xX0xX54xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xX10fxX3x12330xX1xX37xX3xd607xX1xc0d9xX18xX1xX3xa519xX75xX3xX9exX21xX49xX18xX3xX35xX1xX21xX3xX5xX22xX12fxX3xXexX16xX44xdbb6xX18xX19xX3xX94xX17xX22xX18xX3xXbxX1x12056xXdxX3xX1xX2axXbxX3xX4xX4dxX18xX19xX3xX14cxX167xX3xX1a1xX6cxX9exca3bxX3xX6cxX22xX3xXcx147c0xX18xX1xX3xX94xX90xX3xX94xXd0xX18xX3xXexXd4xX18xX19xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xX49xX18xX3xX48xX49xX18xX3xX3exX4dxX18xX19xX3xX5xX52xX3xXexX95xXdxX3xX1xX21xX75xXc9xX18xX3xX6cxX44xXfdxX18xX19xX3xX101xX1xX103xX3xX10fxX3xX18xXfdxXdxX3xX4xX1xX117xX21xX3xX18xX1xXdxX80xX21xX3xX1xX121xX21xX3xX20xX21xX126xX3xX5xX3fxX18xX3xX48xX17xX3xX12fxX44xX6xX3xX5xX52xX3xX19xX49xX75xX3xX16xX6xX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xXcxX95xXdxX3xc8d8xX90xX3xX19dxX1xX44xXfdxX18xX19xX3x1095exa2d9xX2bxX3xX15dxX17xX22xX18xX3xX94xX90xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexXd4xX18xX19xX3x15324xX8cxX8cxX3xXexX1xX4dxX18xX19xX3xX12fxc560xX3xXex13416xX12fxX2bxX3xX281xX8cxX3xXexX1xX4dxX18xX19xX3xX5xX44xXfdxX18xX19xX3xX35xX1xX28fxX3xX3exX22xX3xb8fbxX8cxX8cxX3xX4xX1xX6xXdxX3xX18xX44xX3fxX4xX3xX35xX1xX17xXabxX18xX19xX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX261xXexX10fxX6xX5xXdxX19xX18x1288bxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16x14f4axXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXax1416bxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xa507xX89x14ac9xXbxX261xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX89xX48xX8cxX2x154caxXa7xX281xX281xX310xXexae9fxX33bxX33bxX5xX8cxX13cxc2f2xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX15dxX17xX22xX18xX3xX4xX52xX18xX19xX3xX94xXd0xX18xX3xXexX1xX3bxX12fxX2bxX3xXexXd4xX18xX19xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX17xX3xX19xXdxX6xX3xX94xX28cxX18xX1xX3xX166xX22xX3xb323xXdxbd1exX21xX3x106cbxXexX1xX28fxX18xX3x1592fxXbxX3xXcxXdxXd0xX18xX2bxX3xX261xX90xX3xX19dxX1xX44xXfdxX18xX19xX3xX26bxX26cx1466cxX3xX4xX37xX3xX4xX17xX18xX3xX5xX22xX3xX18xX95xX18xX3xX18xX1xX49xX18xX3xX4xX1xc377xXexX3xX94xX167xX4xX3xX48xX6xX3xX4xX6xX12fxX2ecxX3xX19xXdxX6xX3xX94xX28cxX18xX1xX3xX28fxX18xX19xX3xX6cx1320exX3x1082axX21xX49xX18xX3xX1d7xXdxX18xX1xX3xX3d3xX261xX37xX12fxX3xX3d9xXbxX3xXcxXdxXd0xX18xX2bxX3xX261xX90xX3xX19dxX1xX44xXfdxX18xX19xX3xX26bxX26cxX3eexX2bxX3xX166xX117xX3xXexX1xXdxXc9xXexX3xX1xX95xXdxX3xX30exX3xX4xX17xX18xX3xXexX16xX49xX21xX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX261xXexX10fxX6xX5xXdxX19xX18xX2e4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX2ecxXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xXa7xXbxX261xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX89xX48xX8cxX2xX33bxXa7xX281xXa7xX281xXexX2a9xX33bxXa7xX2xX5xX33bxX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12x1035fxX18xX19xX3xX6cxX17xX22xX18xX19xX3xX424xX21xX49xX18xX3xXcxX185xX18xX2bxX3xX1a1xX1xX1a7xX3xXexX117xX4xX1xX3xbfbexX14cxX72xX18dxX3xX261xX90xX3xX19dxX1xX44xXfdxX18xX19xX3xX26bxX26cxX3xX4xX1xX17xX3xX166xXdxXd0xXexX2e4xX3xX15dxXd0xX18xX3xX2xX89xX3xX19xXdxX45xX3xX4xX1xXdxX80xX21xX3xX18xX19xX22xX75xX3xX2xX89xX54xX2xX8cxX2bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX1c5xX3xX89xX33bxX30exX3xX1xX167xX3xX48xX49xX18xX3xX4xX1a7xX6xX3xX261xX90xX3xXexX1xX28cxX3xX4xX37xX3xX94xXd0xX18xX3xX281xX89xX281xX3xX1xX167xX3xX166xX117xX3xX18xX19xX121xXbxX3xX18xXd4xX18xX19xX2bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX94xX37xX3xX2xX33bxX30exX3xX1xX167xX3xX166xX117xX3xX18xX19xX121xXbxX3xXex13e16xX3xX281xX12fxX3xXexX16xX1baxX3xX5xX103xX18xX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX15dxX44xX2axX4xX3xX166xXdxXd0xXexX2bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX48xX117xXbxX3xX18xX22xX75xX2bxX3xX14cxX167xX3xXcxX44xX3xX5xXc9xX18xX1xX3xX9exX21xX49xX18xX3xX35xX1xX21xX3xXa7xX3xX94xX90xX3xXexX16xX6xX17xX3xX281xX3xXexX405xX18xX3xX5xX44xXfdxX18xX19xX3xX35xX1xX28fxX2bxX3xX281xX3xXexX405xX18xX3xX12fxX28cxX3xXexX28fxX12fxX2bxX3xXa7xX13cxX8cxX8cxX8cxX3xX4xX1xX6xXdxX3xX18xX44xX3fxX4xX3xX35xX1xX17xXabxX18xX19xX3xX3exX22xX3xX2xX13cxX8cxX8cxX8cxX3xX4xX21xX1c5xX18xX3xX3exX1baxX3xX4xX1xX17xX3xX1xX21xX75xXc9xX18xX3xX6cxX44xXfdxX18xX19xX3xX101xX1xX103xX13cxX3xX15dxX49xX75xX3xX5xX22xX3xXexX28cxX18xX1xX3xX4xX126xX12fxX3xX4xX1a7xX6xX3xX1a1xX14cxX1a1xX1d7xX3xX3cexX3cex12d0cxXcxX3xX9exX21xX49xX18xX3xX35xX1xX21xX3xXa7xX3xX20xX21xX75xX103xX18xX3xX19xX37xXbxX3xX19xXdxa6acxXbxX3xX94xe946xX3xX18xX1xX49xX18xX3xX48xX49xX18xX3xX3exX4dxX18xX19xX3xX166xX117xX3xX126xX18xX1xX3xX1xX44xX1baxX18xX19xX3xX5xX52xX3xX5x13ae2xXexX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xXcxX1xX6xX75xX3xX12fxXd4xXexX3xX94xX17xX22xX18xX2bxX3xXcxX1xXdxXd0xX21xX3xXexX44xX3fxX18xX19xX3xXcxX16xX185xX18xX3xXcxXdxXd0xX18xX3xX18dxX52xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX33xX3xX3exX3fxXdxX3xX18xX1xf583xX18xX19xX3xX35xX1xX37xX3xX35xX1xX3bxX18xX3xX12fxX22xX3xX261xX90xX3xX19dxX1xX44xXfdxX18xX19xX3xX26bxX26cxX3xX18xX37xXdxX3xX16xXdxX103xX18xX19xX2bxX3xX1xX21xX75xXc9xX18xX3xX6cxX44xXfdxX18xX19xX3xX101xX1xX103xX3xX18xX37xXdxX3xX4xX1xX21xX18xX19xX3xX94xX6xX18xX19xX3xX19xXabxX18xX1xX3xX4xX1xX117xX21xX2bxX3xX94xX422xX18xX19xX3xXexX1xX45xXdxX3xX12fxX17xX18xX19xX3xX12fxX21xX1c5xX18xX3xX4xXabxX4xX3xX1xX167xX3xX19xXdxX6xX3xX94xX28cxX18xX1xX3xX18x1034exX3xX5x11d93xX4xX2bxX3xX4xX1c5xX3xX19xe412xX18xX19xX3xX3exX44xX2axXexX3xX20xX21xX6xX3xX35xX1xX37xX3xX35xX1xX3bxX18xX2bxX3xXexXdxXd0xXbxX3xXexX701xX4xX3xX4xX1xX1a7xX3xX94xX167xX18xX19xX3xXbxX1x14037xX18xX19xX3xXexX16xXabxX18xX1xX3xX4xXfdxX18xX3xX166xX90xX17xX3xX7xX1c5xX3xX310xX3xX4xX1xX21xa8e4xX18xX3xX166xX117xX3xX94xc56bxX3xX166xX167xX3xX3exX22xX17xX3xX94xX405xXexX3xX5xXdxX80xX18xX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX15bxX3xX1a1xX52xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX80xX21xX3xX18xX6xX75xX2bxX3xX19dxX1xX37xX3xX4xX1xX1a7xX3xXexX117xX4xX1xX3xX6cxX15dxX72xX18dxX3xXexX99xX18xX1xX3xX72xX19xX21xX75xX3d0xX18xX3xXcxX1xX117xX3xX72xX751xX3xcc56xX3xX4xX4dxX18xX19xX3xX5xX90xX18xX1xX3xX94xX95xX17xX3xX1xX21xX75xXc9xX18xX3xXcxX1xX95xX4xX1xX3xX6cxX22xX3xX94xX90xX3xX94xXd0xX18xX3xXexX1xX3bxX12fxX3xX1xffbcxXdxX3xX3exX22xX3xXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX21xX3xXexX16xX2axX3xX4xX1xX17xX3xX4xXabxX4xX3xX1xX167xX3xX48xX49xX18xX3xX166xX117xX3xX18xX44xX3fxX4xX3xX5xX701xXexX3xX4xX28fxX3xX5xX121xXbxX3xXexX95xXdxX3xX261xX90xX3xXcxX1xX95xX4xX1xX3xX3cexXdxX103xX18xX3xX3exX22xX3xX261xX90xX3xXcxX1xX95xX4xX1xX3xX15dxX22xXdxX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX261xXexX10fxX6xX5xXdxX19xX18xX2e4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX2ecxXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX89xX48xX8cxX2xX33bxXa7xX30exX2xXa7xXexX281xX310xX2xX341xX5xXa7xX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX261xXexX10fxX6xX5xXdxX19xX18xX2e4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX2ecxXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX89xX48xX8cxX2xX33bxXa7xX30exX30exX2a9xXexX2xX89xX30exX5xX89xX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xXcxX95xXdxX3xXexX1xX28fxX18xX3xX6cxX6xX18xX1xX3xX10fxX3xX261xX90xX3xXcxX1xX95xX4xX1xX3xX3cexXdxX103xX18xX2bxX3xX18xXfdxXdxX3xX4xX37xX3xX94xXd0xX18xX3xX2xX8cxX8cxd933xX3xX18xX1xX22xX3xX48xX49xX18xX3xX166xX117xX3xX18xX19xX121xXbxX2bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX94xX37xX3xX4xX37xX3xX1xXfdxX18xX3xX12fxX167xXexX3xX18xae36xX6xX3xX1xX167xX3xX166xX117xX3xX18xX19xX121xXbxX3xX7xX49xX21xX3xX18xXb11xX6xX3xX12fx13b12xXexX2bxX3xX18xX1xX405xXexX3xX5xX22xX3xX1xX167xX3xX19xXdxX6xX3xX94xX28cxX18xX1xX3xX28fxX18xX19xX3xX72xX19xX21xX75xX3d0xX18xX3xX6c2xXdxXd0xXexX3xX1a1xX1xX1a3xX18xX3xX3d3xX2xX8cxX2a9xX3xXexX21xX81fxXdxX3eexX3xX94xX90xX3xXexX5f1xX3xXexX16xX185xX18xX3xX18xX1xX44xX18xX19xX3xX4xX1xX44xX6xX3xXexX1xXbcxX3xX4xX1xX28fxX18xX3xX4xX405xXexX2bxX3xX19dxX1xX37xX3xX4xX1xX1a7xX3xXexX117xX4xX1xX3xX6cxX15dxX72xX18dxX3xXexX99xX18xX1xX3xX4xX4dxX18xX19xX3xX94xX17xX22xX18xX3xX94xX90xX3xX49xX18xX3xX4xX185xX18xX3xXexX1xX3bxX12fxX3xX1xX8afxXdxX2bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX33xX3xX35xX1xX37xX3xX35xX1xX3bxX18xX3xX3exX3fxXdxX3xX4xXabxX4xX3xX1xX167xX3xX48xX49xX18xX2ecxX3xX4xX1xX99xX3xX94xX95xX17xX3xX4xXabxX4xX3xX94xX117xX6xX3xXbxX1xX44xXfdxX18xX19xX3xX4xX185xX18xX3xX20xX21xX6xX18xX3xXexX49xX12fxX3xX94xXd0xX18xX3xX4xX28fxX18xX19xX3xXexXabxX4xX3xX4xX25xX21xX3xXexX16xX2axX2bxX3xX4xX25xX21xX3xX18xX95xX18xX2bxX3xX35xX1xX7d3xX4xX3xXbxX1xX701xX4xX3xX1xX121xX21xX3xX20xX21xX126xX3xXexX1xXdxXc9xXexX3xX1xX95xXdxX2bxX3xX35xX1xX28fxX18xX19xX3xX94xXbcxX3xX18xX1xX49xX18xX3xX48xX49xX18xX3xXbxX1xX126xXdxX3xX4xX1xX117xX21xX3xX94xX37xXdxX2bxX3xX4xX1xX117xX21xX3xX16xXb28xXexX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX19dxX1xX37xX3xX1a1xX1xX1a7xX3xXexX117xX4xX1xX3xX6cxX15dxX72xX18dxX3xXexX99xX18xX1xX3xX4xX52xX18xX19xX3xX75xX103xX21xX3xX4xX185xX21xX3xX4xXabxX4xX3xX94xX117xX6xX3xXbxX1xX44xXfdxX18xX19xX3xX4xX185xX18xX3xX5xX22xX12fxX3xXexX1c5xXexX3xX4xX28fxX18xX19xX3xXexXabxX4xX3xXexX21xX75xX103xX18xX3xXexX16xX21xX75xX80xX18xX3xX94xXbcxX3xX18xX1xX49xX18xX3xX48xX49xX18xX3xX4xX1xX1a7xX3xX94xX167xX18xX19xX3xX94xX1c5xXdxX3xXbxX1xX37xX3xX3exX3fxXdxX3xXexX1xXdxX103xX18xX3xXexX6xXdxX2bxX3xX18xX1xX405xXexX3xX5xX22xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX22xX75xX3xX12fxX6xXdxX3xX261xX126xX3xXexX16xX22xX18xX3xX1xX422xX3xX101xX33xX3xbf11xX7c8xX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX15bxX3xX1a1xX1xXdxX80xX21xX3xX2xX89xX54xX2xX8cxX2bxX3xXcxX99xX18xX1xX3xX94xX17xX22xX18xX3xX6cxX22xX3xXcxX1ddxX18xX1xX3xXbxX1xX1c5xXdxX3xX1xX2axXbxX3xX3exX3fxXdxX3xX166xXabxX17xX3xXcxX21xX81fxXdxX3xXcxX16xX33xX3xXcxX19dxX13cxX3xX6cxX422xX3xX1a1xX1xX1a3xX3xX26bxXdxX18xX1xX3xXexX81fxX3xX4xX1xX25xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX21xX3xXexX16xX2axX3xX35xX1xX818xX18xX3xX4xX405xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX3exX4dxX18xX19xX3xcae4xX16xX1c5xX18xX3xX5xX52x10f4axX3xX19dxX1xX44xXfdxX18xX19xX3xX26bxX26cxX3xX3d3xX6cxX44xXfdxX18xX19xX3xX101xX1xX103xX3eexX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xX2ecxX48xXdxX7xXbxX5xX6xX75xX2e4xX166xX5xX17xX4xX35xX2ecxX12fxX6xX16xX19xXdxX18xX10fxX5xX10x15bfcxXexX2e4xX6xX21xXexX17xX2ecxX12fxX6xX16xX19xXdxX18xX10fxX16xXdxX19xX1xXexX2e4xX6xX21xXexX17xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX2a9xX48xX8cxX2xX341xX30exX89xX30exX33bxXexX2xX281xX310xXa7xX5xX310xX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xX2ecxX48xXdxX7xXbxX5xX6xX75xX2e4xX166xX5xX17xX4xX35xX2ecxX12fxX6xX16xX19xXdxX18xX10fxX5xX10xXe27xXexX2e4xX6xX21xXexX17xX2ecxX12fxX6xX16xX19xXdxX18xX10fxX16xXdxX19xX1xXexX2e4xX6xX21xXexX17xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX2a9xX48xX8cxX2xX341xX2a9xX8cxX8cxX341xXexX89xX2a9xX33bxX8cxX5xX8cxX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX281xXa7xX8cxX3xXbxX1xX185xX18xX3xX20xX21xX22xX3xX3exX3fxXdxX3xXexX81fxX18xX19xX3xX19xXdxXabxX3xXexX16xX117xX3xX310xX281xX3xXexX16xXdxXc9xX21xX3xX94xX422xX18xX19xX3xX19xX422xX12fxX3xX12fxX28cxX3xX19xX37xXdxX2bxX3xX5xX44xXfdxX18xX19xX3xX35xX1xX28fxX2bxX3xX48xX185xX21xX3xX3bxX18xX2bxX3xX18xX44xX3fxX4xX3xX5xd402xX4x10df3xX3xX3d3xX12fxX7c8xXdxX3xX7xX21xX405xXexX3xX4xX37xX3xXexX16xX117xX3xX19xXdxXabxX3xX30exX8cxX8cxX13cxX8cxX8cxX3xX94xX422xX18xX19xX3eexX3xX94xX90xX3xX94xX44xX2axX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX121xX18xX3xXexX6xX75xX3xX4xX1xX17xX3xX4xXabxX4xX3xX1xX167xX3xX48xX49xX18xX3xX261xX90xX3xX19dxX1xX44xXfdxX18xX19xX3xX26bxX26cxX3xX3d3xX6cxX44xXfdxX18xX19xX3xX101xX1xX103xX3eexX3xX94xX6xX18xX19xX3xX7xX1c5xX18xX19xX3xX4xX1xX21xX18xX19xX3xX3exX3fxXdxX3xX5xX52xX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX547xX18xX19xX3xX72xX19xX28fxX3xX6cxX422xX18xX19xX3xX9exX21xX49xX18xX3xX10fxX3xX14cxX1a3xX3xXexX1xX44xX3xX15dxX126xX18xX19xX3xX1a7xX75xX3xX261xX90xX3xX19dxX1xX44xXfdxX18xX19xX3xX26bxX26cxX3xX4xX1xX17xX3xX166xXdxXd0xXexX2e4xX3xXdb7xX26bxXd4xX4xX3xX48xX4dxX3xX7xXabxX18xX19xX3xX18xX6xX75xX3xXexX16xX45xXdxX3xX94xX90xX3xX18xX19xX3fxXexX3xX12fxX44xX6xX3xX18xX1xX44xX18xX19xX3xX18xX44xX3fxX4xX3xX5xX52xX3xX16xX6dcxXexX3xX16xX405xXexX3xX4xX1xX121xX12fxX2bxX3xX1xXdxXc9xX18xX3xXexX17xX22xX18xX3xX261xX90xX3xX4xX37xX3xX281xX310xX30exX3xX18xX1xX22xX3xX48xX49xX18xX3xX166xX117xX3xX18xX19xX121xXbxX3xX7xX49xX21xX3xXexX16xX103xX18xX3xX2xX12fxX2bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX94xX37xX3xX4xX37xX3xX2xX33bxX30exX3xX1xX167xX3xX166xX117xX3xX18xX19xX121xXbxX3xX18xXd4xX18xX19xX3xXexX16xX103xX18xX3xX30exX12fxX13cxXdbexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX261xXexX10fxX6xX5xXdxX19xX18xX2e4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX2ecxXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX2a9xX48xX8cxX2xX341xX30exX89xX2a9xX30exXexX281xX2xXa7xX89xX5xX310xX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX261xXexX10fxX6xX5xXdxX19xX18xX2e4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX2ecxXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX2a9xX48xX8cxX2xX341xX30exX310xX8cxX281xXexX33bxX281xX2a9xX33bxX5xX341xX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xX2ecxX48xXdxX7xXbxX5xX6xX75xX2e4xX166xX5xX17xX4xX35xX2ecxX12fxX6xX16xX19xXdxX18xX10fxX5xX10xXe27xXexX2e4xX6xX21xXexX17xX2ecxX12fxX6xX16xX19xXdxX18xX10fxX16xXdxX19xX1xXexX2e4xX6xX21xXexX17xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX2a9xX48xX8cxX2xX341xX30exX310xX2xX281xXexX281xX2xXa7xX310xX5xX8cxX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX18dxX17xX3xX94xX117xX6xX3xX166xX22xX18xX3xX166xX117xX3xX4xX28fxX3xX5xX121xXbxX3xX1xX17xX22xX18xX3xXexX17xX22xX18xX3xX166xX1baxXdxX3xX18xX44xX3fxX4xX3xX5xX52xX2bxX3xX94xX17xX22xX18xX3xX94xX90xX3xXbxX1xX126xXdxX3xX1xX21xX75xX3xX94xX167xX18xX19xX3xXexX1xX103xX12fxX3xX30exX3xXexX1xX21xX75xX80xX18xX3xX3exXabxX18xX3xX94xXbcxX3xX3exX22xX17xX3xXexX121xX18xX3xX18xXfdxXdxX3xXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX21xX3xXexX16xX2axX3xX4xX1xX17xX3xX4xXabxX4xX3xX1xX167xX3xX48xX49xX18xX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX15bxX3xX6c2xX3bxX18xX3xXbxX1xX7fexX18xX19xX3xXcxX81fxX18xX19xX3xX94xX95xXdxX3xX5xe047xX3x14300xae60xX14acxX3xX6cxX22xX3xXcxX1ddxX18xX1xX3xXbxX1xX1c5xXdxX3xX1xX2axXbxX3xX3exX3fxXdxX3xX15dxX17xX22xX18xX3xX35xX1xX1c5xXdxX3xX18dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXc9xXbxX3xX3exX22xX3xX1a1xX1xXdxX3xX94xX17xX22xX18xX3xX14cxXabxX17xX3xX6cxX22xX3xXcxX1ddxX18xX1xX3xX94xX90xX3xX94xXd0xX18xX3xXexX16xX6xX17xX3xX2xX8cxX8cxX3xXbxX1xX185xX18xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX3exX4dxX18xX19xX3xX5xX52xX3xX6cxX22xX3xX3cexXdxX18xX1xX3xX3d3xX6cxX44xXfdxX18xX19xX3xX101xX1xX103xX3eexX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xX2ecxX48xXdxX7xXbxX5xX6xX75xX2e4xX166xX5xX17xX4xX35xX2ecxX12fxX6xX16xX19xXdxX18xX10fxX5xX10xXe27xXexX2e4xX6xX21xXexX17xX2ecxX12fxX6xX16xX19xXdxX18xX10fxX16xXdxX19xX1xXexX2e4xX6xX21xXexX17xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX2a9xX48xX8cxX2xX341xXa7xX33bxX8cxX89xXexX2xX310xXa7xX33bxX5xX310xX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xX2ecxX48xXdxX7xXbxX5xX6xX75xX2e4xX166xX5xX17xX4xX35xX2ecxX12fxX6xX16xX19xXdxX18xX10fxX5xX10xXe27xXexX2e4xX6xX21xXexX17xX2ecxX12fxX6xX16xX19xXdxX18xX10fxX16xXdxX19xX1xXexX2e4xX6xX21xXexX17xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX2a9xX48xX8cxX2xX341xXa7xX310xXa7xX33bxXexX281xX341xX2xX2xX5xX310xX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX72xX44xX3fxX4xX3xX5xX52xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX751xX18xX19xX3xX18xX19xX22xX75xX3xX20xX21xX6xX3xX94xX90xX3xX18xX1xX405xX18xX3xX4xX1xX28cxX12fxX3xX18xX1xXdxX80xX21xX3xXexX1xX28fxX18xX3xX4xX1a7xX6xX3xX261xX90xX3xX6cxX22xX3xX3cexXdxX18xX1xX3xX3exX22xX3xX1xXdxXc9xX18xX3xX3exb06axX18xX3xX4xX7fexX18xX3xX35xX1xX17xX126xX18xX19xX3xXa7xX8cxX8cxX3xX1xX167xX3xX48xX49xX18xX3xX4xX1a7xX6xX3xX2xX30exX3xXexX1xX28fxX18xX3xX94xX6xX18xX19xX3xX166xX117xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX7d3xXexX13cxX3xX15dxX17xX22xX18xX3xX4xX25xX21xX3xXexX16xX2axX3xX94xX90xX3xX94xXd0xX18xX3xXexX121xX18xX3xX18xXfdxXdxX3xXexX1xX3bxX12fxX3xX1xX8afxXdxX2bxX3xX94xX167xX18xX19xX3xX3exXdxX103xX18xX3xX3exX22xX3xXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX17xX3xXexX5f1xX18xX19xX3xX1xX167xX3xX48xX49xX18xX3xX4xX1xX117xX21xX3xXexX1xXdxXc9xXexX3xX1xX95xXdxX3xX18xXd4xX18xX19xX3xX18xX80xX3xX18xX1xX405xXexX2bxX3xX3exX3fxXdxX3xX12fxX17xX18xX19xX3xX12fxX21xX1c5xX18xX3xX166xX22xX3xX4xX17xX18xX3xX3exX44xX2axXexX3xX20xX21xX6xX3xX35xX1xX37xX3xX35xX1xX3bxX18xX2bxX3xX7xX3fxX12fxX3xX81fxX18xX3xX94xX117xX18xX1xX3xX4xX21xX167xX4xX3xX7xX1c5xX18xX19xX3xX7xX6xX21xX3xX5xX52xX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX261xXexX10fxX6xX5xXdxX19xX18xX2e4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX2ecxXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX2a9xX48xX8cxX2xX341xXa7xX33bxX281xX281xXexXa7xX2xX30exX30exX5xX2xX8cxX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX261xXexX10fxX6xX5xXdxX19xX18xX2e4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX2ecxXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX2a9xX48xX8cxX2xX341xXa7xX33bxX30exX89xXexX89xX33bxX8cxX5xX2xX8cxX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX261xXexX10fxX6xX5xXdxX19xX18xX2e4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX2ecxXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX2a9xX48xX8cxX2xX341xXa7xX33bxX2a9xX281xXexX2a9xX33bxX33bxX310xX5xX281xX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX26bxX7c8xXdxX3xX7xX21xX405xXexX3xX20xX21xX22xX3xXexX16xX117xX3xX19xXdxXabxX3xX281xX8cxX8cxX13cxX8cxX8cxX8cxX3xX94xX422xX18xX19xX3xX5xX22xX3xXexX405xX12fxX3xX5xX7fexX18xX19xX3xX4xX1a7xX6xX3xX12fxX7c8xXdxX3xX4xXabxX18xX3xX166xX167xX3xX6c2xX3bxX18xX3xXbxX1xX7fexX18xX19xX3xXcxX81fxX18xX19xX3xX94xX95xXdxX3xX5xX14aaxX3xX14acxX14adxX14acxX2bxX3xX94xX17xX22xX18xX3xX3exXdxX103xX18xX3xX35xX1xX1c5xXdxX3xX18dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXc9xXbxX3xX3exX22xX3xX14cxXabxX17xX3xX6cxX22xX3xXcxX1ddxX18xX1xX3xX1xX44xX3fxX18xX19xX3xX3exX80xX3xX94xX422xX18xX19xX3xX166xX22xX17xX3xX5xX52xX3xX5xX701xXexX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX15dxX44xX2axX4xX3xX166xXdxXd0xXexX2bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX751xX18xX19xX3xX18xX19xX22xX75xX3xXexX3fxXdxX2bxX3xX6c2xX3bxX18xX3xXbxX1xX7fexX18xX19xX3xXcxX81fxX18xX19xX3xX94xX95xXdxX3xX5xX14aaxX3xX14acxX14adxX14acxX3xX6cxX22xX3xXcxX1ddxX18xX1xX2bxX3xX15dxX17xX22xX18xX3xX35xX1xX1c5xXdxX3xX18dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXc9xXbxX3xX3exX22xX3xX1a1xX1xXdxX3xX94xX17xX22xX18xX3xX14cxXabxX17xX3xX6cxX22xX3xXcxX1ddxX18xX1xX3xX94xX6xX18xX19xX3xX261xX49xX75xX3xX48xX7cbxX18xX19xX3xX35xXd0xX3xX1xX17xX95xX4xX1xX3xX35xX103xX21xX3xX19xX1004xXdxX3xXexXdxXd0xXbxX3xXexX701xX4xX3xX1xX7c8xX3xXexX16xX2axX3xX166xX22xX3xX4xX17xX18xX3xX3exX4dxX18xX19xX3xX5xX52xX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX15bxX3xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX15dxX17xX22xX18xX3xX4xX28fxX18xX19xX3xXexXabxX4xX3xX1a1xX28fxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX6cxX22xX3xXcxX1ddxX18xX1xX0xX54xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xX4xX52xX18xX19xX3xX94xX90xX3xXexX16xX7cbxX4xX3xXexXdxXd0xXbxX3xX94xXd0xX18xX3xX4xXabxX4xX3xX1xX167xX3xX48xX49xX18xX3xX1baxX3xX3exX4dxX18xX19xX3xXexX49xX12fxX3xX5xX52xX3xX1baxX3xX6cxX44xXfdxX18xX19xX3xXd1fxXdxX6xX18xX19xX2bxX3xX6cxX44xXfdxX18xX19xX3xXcxX1xX1a7xX75xX3xX3d3xX6cxX44xXfdxX18xX19xX3xX101xX1xX103xX3eexX3xXexX16xX6xX17xX3xX2a9xX8cxX8cxX3xXexX1xX4dxX18xX19xX3xX12fxX28cxX3xXexX28fxX12fxX3xX3exX22xX3xX18xX44xX3fxX4xX3xX35xX1xX17xXabxX18xX19xX2ecxX3xX94xX167xX18xX19xX3xX3exXdxX103xX18xX3xX166xX22xX3xX4xX17xX18xX3xX35xX1xX7d3xX4xX3xXbxX1xX701xX4xX3xX35xX1xX37xX3xX35xX1xX3bxX18xX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xX2ecxX48xXdxX7xXbxX5xX6xX75xX2e4xX166xX5xX17xX4xX35xX2ecxX12fxX6xX16xX19xXdxX18xX10fxX5xX10xXe27xXexX2e4xX6xX21xXexX17xX2ecxX12fxX6xX16xX19xXdxX18xX10fxX16xXdxX19xX1xXexX2e4xX6xX21xXexX17xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX2a9xX48xX8cxX281xX8cxX8cxX2xX8cxX2a9xXexX310xX281xX89xX281xX5xX2a9xX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xX2ecxX48xXdxX7xXbxX5xX6xX75xX2e4xX166xX5xX17xX4xX35xX2ecxX12fxX6xX16xX19xXdxX18xX10fxX5xX10xXe27xXexX2e4xX6xX21xXexX17xX2ecxX12fxX6xX16xX19xXdxX18xX10fxX16xXdxX19xX1xXexX2e4xX6xX21xXexX17xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX2a9xX48xX8cxX281xX8cxX8cxX281xXa7xX33bxXexX2xX281xX30exX2a9xX5xX33bxX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xXcxX1xX44xX2axX18xX19xX3xXexXabxX3xX19dxX1xX6xX18xX3xX1a1xX28fxX18xX19xX3xX1d7xXdxX18xX1xX3xX10fxX3xX19dxX1xX37xX3xXexX16xX44xX1baxX18xX19xX3xXbxX1xX7fexX18xX19xX3xX6cxX121xX21xX3xX4xX185xX18xX3xX10fxX3xX101xX26cxX3xXexX1xX21xX121xXexX3xX3d3xX1a1xX28fxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX99xX18xX1xX3eexX3xX4xX1xX17xX3xX166xXdxXd0xXexX2e4xX3xX1a1xX1xXdxX6xX3xX7xX33xX3xX3exX3fxXdxX3xX18xX1xX49xX18xX3xX48xX49xX18xX3xX3exX4dxX18xX19xX3xX5xX52xX2bxX3xX14cxX6xX18xX3xXd1fxXdxXabxX12fxX3xX94xX1c5xX4xX3xX1a1xX28fxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX99xX18xX1xX3xX94xX90xX3xX20xX21xX75xXd0xXexX3xX94xX117xX18xX1xX3xXexX16xX6xX17xX3xX2xX13cxX8cxX8cxX8cxX3xXexX1xX4dxX18xX19xX3xX12fxX28cxX3xXexX28fxX12fxX3xX3exX22xX3xX18xX44xX3fxX4xX3xX35xX1xX17xXabxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX3exX4dxX18xX19xX3xX5xX52xX2bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX94xX37xX2e4xX3xX6cxX44xXfdxX18xX19xX3xX101xX1xX103xX3xX2a9xX8cxX8cxX3xXexX1xX4dxX18xX19xX2bxX3xXcxX1xX95xX4xX1xX3xX6cxX22xX3xX2xX8cxX8cxX3xXexX1xX4dxX18xX19xX2bxX3xX1a1xX818xX12fxX3xX424xX21xX75xX103xX18xX3xX2xX8cxX8cxX3xXexX1xX4dxX18xX19xX2bxX3xX1xX21xX75xXc9xX18xX3xX101xbb0dxX3xX14acxX18xX1xX3xX281xX8cxX8cxX3xXexX1xX4dxX18xX19xX2bxX3xX1a1xX6xX18xX3xX3cexX167xX4xX3xX2xX8cxX8cxX3xXexX1xX4dxX18xX19xX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX261xXexX10fxX6xX5xXdxX19xX18xX2e4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX2ecxXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX2a9xX48xX8cxX281xX8cxX8cxX2xX30exXa7xXexX2a9xX30exXa7xX341xX5xX2a9xX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX261xXexX10fxX6xX5xXdxX19xX18xX2e4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX2ecxXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX2fbxXdxX48xXexX1xX2e4xX2a9xX2a9xX8cxXbxX261xX2ecxX1xX10xXdxX19xX1xXexX2e4xX30exX89xX310xXbxX261xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX13cxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX3exX18xX54xX18xX10xX2fbxX7xX54xX2xX89xXa7xX2xX54xX2xX8cxX2a9xX48xX8cxX281xX8cxX8cxX2xX2a9xX2a9xXexX89xX2xX2xX89xX5xX33bxX13cxX347xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX21xX21xX3xXexX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10xX3xX35xX1xX17xX3xX35xX1xX6xX18xX3xX3exX17xXdxX3xX18xX19xX21xX17xXdxX3xX48xX6xX18xX3xX3exX21xX18xX19xX3xX5xX21xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX48xX75xXaxX12xX26bxX37xX18xX3xX20xX21xX22xX3xXexX1xXbcxX3xX1xXdxXc9xX18xX3xXexX28cxX18xX1xX3xX4xX126xX12fxX2bxX3xX94xX95xX17xX3xX5xX14aaxX3xXdb7xX12fxX167xXexX3xX12fxXdxXd0xX18xX19xX3xX35xX1xXdxX3xX94xX37xXdxX3xX166xc6bfxX18xX19xX3xX12fxX167xXexX3xX19xX37xXdxX3xX35xX1xXdxX3xX18xX17xXdbexX2bxX3xXdb7xXexX44xXfdxX18xX19xX3xXexX1xX49xX18xX3xXexX44xXfdxX18xX19xX3xXabxXdxXdbexX3xX4xX1a7xX6xX3xX5xX7cbxX4xX3xX5xX44xX2axX18xX19xX3xX1a1xX28fxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX94xX1c5xXdxX3xX3exX3fxXdxX3xX18xX1xX49xX18xX3xX48xX49xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX35xX1xX37xX3xX35xX1xX3bxX18xX3xX1xX17xX95xX18xX3xX18xX95xX18xX13cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14acxX21xXexX1xX17xX16xXaxX12xX19dxX6c2xX13cxX3xX1a1xXcxX6c2xX0xX54xXbxX12
PV. CTV