Ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm cấp Nhà nước CH Cuba
Chuyên cơ chở Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước CH Cuba đã hạ cánh xuống sân bay José Martí, thủ đô La Habana
239fxa25ax4528x4d3dx67f9xb413xa397x6012xcea3xX7x6061x95b8x7bf6xd69fx58d4x6fb7xX5x49e2xXax3c66xa4d2xb02dxX1xX3xXcx9d97xX14x812fxX3x8bc9x308bxX3xXexX1x70a8xX3xca0bxX1ax45a8x8d25xb4a1xX14xX3x71f0xX1x56bexX3xXcx4b82x7e0fxX14xX1axX3x6cf2x5372xXexX3x89dfxa8e4xX25xX3xXexX1xc7afxce4bxX3xX4x8f49xXbxX3xX23xX1x507axX3xX14xX21xa801xX4xX3x4788x5becxX3xX4exX25xX34xX6xX0xb035xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX10xX6xcecdxXaxX12xX4exX1xX25xX26x92aaxX14xX3xX4xa51dxX3xX4xX1x77b6xX3xXcxX18xX14xX1axX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3x35ebxX47xX3x75b3xc7b8xX47xX14xX3xX38xb66fxXdxX3xX34xXdx95e1xX25xX3xX4xX42xXbxX3xX4xX6xX89xX3x659dxXdx5d55xXexX3xX23xX6xX3fxX3xXexX1xX3exX3fxX3xX4xX42xXbxX3xX23xX1xX47xX3xX14xX21xX4bxX4xX3xX4exX4fxX3xX4exX25xX34xX6xX3xX38xa6ecxX3xX1xX8exX3xX4x94efxX14xX1xX3x3165xX25x6c60xX14xX1axX3xX7x3c25xX14xX3xX34xX6xX26xX3x3997xX89xX7xd176xX3x7545xX6xX2fxXexX1dx2c22xX3xXexX1xc14fxX3xX38xccaexX3x8b69xX6xX3xX4fxX6xX34xX6xX14xX6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX89xX14xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexb067xX6xX5xXdxX1axX14x31e3xX3xabd6xX25xX7xXexXdx918fxX26x46a4xXaxX12xX0xXdxX3fxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdx32fbxX34xX6xX89xX1xX6xXexXdxX14xX1xX13dxX85xX14xX56xX14xX10xc5caxX7xX56xX2x9069xX2xd20exX56x4c1cxX155xX68x408dx912dxX151xX159x944exX158xX151xXexX151xX153xX155x24c9xX5xX159xX13dxX121xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xXexX89xX14xX1axX3xX34xXdxX3xXexX1xX25xX3xX14xX1axX25xX26xX10xX14xX3xXbxX1xX25xX3xXexX2fxX89xX14xX1axX3xX34xX6xXexX3xX68xX6xX25xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX4xX6xXbxX3xX14xX1xX6xX3xX14xX25xX89xX4xX3xX4xX1xX3xX4xX25xX34xX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3fxX7xX119xXbxX1xX89xXexX89xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX89xX14xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX119xX6xX5xXdxX1axX14xX11fxX3xX121xX25xX7xXexXdxX126xX26xX128xXaxX12xX4exX1xXdx3613xX25xX3x263bxX25xX6xX3x39c7x4adbxX151xX56xX153x55b3xXe4xX3xXexX1xX10xX89xX3xX1axXdx3d36xX3xX38xadcdxX6xX3xXbxX1xX21xX73xX14xX1axXe4xX3xX4xX1xX25xX26xX6fxX14xX3xX4xX73xX3xX4xX1xX77xX3xXcxX18xX14xX1axX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1axX25xX26xX27xX14xX3xX2axX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX14xX1axX3xX85xX47xX3xX88xX89xX47xX14xX3xX38xX8exXdxX3xX34xXdxX93xX25xX3xX4xX42xXbxX3xX4xX6xX89xX3xX9exXdxXa0xXexX3xX23xX6xX3fxX3xXexX1xX3exX3fxX3xX4xX42xXbxX3xX23xX1xX47xX3xX14xX21xX4bxX4xX3xX4ex5970xX14xX1axX3xX1x29bcxX6xX3xX4exX25xX34xX6xX3xX38xXc2xX3xX1xX8exX3xX4xXc8xX14xX1xX3xXccxX25xXcexX14xX1axX3xX7xXd3xX14xX3xX34xX6xX26xX3xXdaxX89xX7xXddxX3xXdfxX6xX2fxXexX1dxXe4xX3xXexX1xXe8xX3xX38xXebxX3xXedxX6xX3xX4fxX6xX34xX6xX14xX6xX13dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX89xX14xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX119xX6xX5xXdxX1axX14xX11fxX3xX121xX25xX7xXexXdxX126xX26xX128xXaxX12xX0xXdxX3fxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdxX13dxX34xX6xX89xX1xX6xXexXdxX14xX1xX13dxX85xX14xX56xX14xX10xX14dxX7xX56xX2xX151xX2xX153xX56xX155xX155xX68xX158xX159xX151xX159xX15cxX158xX151xXexX158xX155xX155xX5xX2xX13dxX121xXbxX1axXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX68xXexX1xX11fxX155xX2xb6e5xXbxXccxX128xX1xX10xXdxX1axX1xXexX11fxX158xX155xX34cxXbxXccxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xXexX89xX14xX1axX3xX34xXdxX3xXexX1xX25xX3xX14xX1axX25xX26xX10xX14xX3xXbxX1xX25xX3xXexX2fxX89xX14xX1axX3xX34xX6xXexX3xX68xX6xX25xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX4xX6xXbxX3xX14xX1xX6xX3xX14xX25xX89xX4xX3xX4xX1xX3xX4xX25xX34xX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3fxX7xX119xXbxX1xX89xXexX89xX3xX68xXexX1xX25xX3fxX34xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX89xX14xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX119xX6xX5xXdxX1axX14xX11fxX3xX121xX25xX7xXexXdxX126xX26xX128xXaxX12x72e9xX14xX1axX3xac28xX7xXexX10xX34xX6xX14xX3xXedxX6xb23fxX89xX3xX4fxX10xX2fxX14xXc8xX14xX68xX10xX405xXe4xX3x53d0xX26xX3xX85xXdxX6fxX14xX3xX1cxX285xX3xX4exX1xX1dxX14xX1xX3xXexX2fxX21axXe4xX3xX4exX1xXe8xX3xXexX21axX4xX1xX3x934bxX25xXcexX4xX3xX1xX285xXdxX3xX38x40d5xX14xX3xXcxX18xX14xX1axX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1axX25xX26xX27xX14xX3xX2axX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX14xX1axX3xXexX8exXdxX3x7866xXd3xX14xX3xX34xX6xX26xX3xX432xX25xXcexX4xX3xXexaaa4xX3xXdaxX89xX7xXddxX3xXdfxX6xX2fxXexX1dxX13dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX89xX14xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX119xX6xX5xXdxX1axX14xX11fxX3xX121xX25xX7xXexXdxX126xX26xX128xXaxX12xX0xXdxX3fxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdxX13dxX34xX6xX89xX1xX6xXexXdxX14xX1xX13dxX85xX14xX56xX14xX10xX14dxX7xX56xX2xX151xX2xX153xX56xX155xX155xX68xX158xX159xX151xX159xX15cxX158xX151xXexX151xX153xX163xX153xX5xX209xX13dxX121xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xXexX89xX14xX1axX3xX34xXdxX3xXexX1xX25xX3xX14xX1axX25xX26xX10xX14xX3xXbxX1xX25xX3xXexX2fxX89xX14xX1axX3xX34xX6xXexX3xX68xX6xX25xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX4xX6xXbxX3xX14xX1xX6xX3xX14xX25xX89xX4xX3xX4xX1xX3xX4xX25xX34xX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3fxX7xX119xXbxX1xX89xXexX89xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX89xX14xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX119xX6xX5xXdxX1axX14xX11fxX3xX121xX25xX7xXexXdxX126xX26xX128xXaxX12xX88xXebxX14xX1axX3xX38xcbebxX89xX3xade7xXdxX201xX25xX3xX34xX47xX89xXe4xX3xX5xX21xX25xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX14xX1xX3xX9exXdxXa0xXexX3xX23xX6xX3fxX3xX38xX43cxX14xX3xXcxX18xX14xX1axX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1axX25xX26xX27xX14xX3xX2axX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX14xX1axX3xXexX8exXdxX3xX7xXd3xX14xX3xX34xX6xX26xX13dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX89xX14xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX119xX6xX5xXdxX1axX14xX11fxX3xX121xX25xX7xXexXdxX126xX26xX128xXaxX12xX0xXdxX3fxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdxX13dxX34xX6xX89xX1xX6xXexXdxX14xX1xX13dxX85xX14xX56xX14xX10xX14dxX7xX56xX2xX151xX2xX153xX56xX155xX155xX68xX158xX159xX151xX159xX15cxX158xX151xXexX15cxX158xX15cxX2xX5xX153xX13dxX121xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xXexX89xX14xX1axX3xX34xXdxX3xXexX1xX25xX3xX14xX1axX25xX26xX10xX14xX3xXbxX1xX25xX3xXexX2fxX89xX14xX1axX3xX34xX6xXexX3xX68xX6xX25xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX4xX6xXbxX3xX14xX1xX6xX3xX14xX25xX89xX4xX3xX4xX1xX3xX4xX25xX34xX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3fxX7xX119xXbxX1xX89xXexX89xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX89xX14xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX119xX6xX5xXdxX1axX14xX11fxX3xX121xX25xX7xXexXdxX126xX26xX128xXaxX12xXcxX18xX14xX1axX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1axX25xX26xX27xX14xX3xX2axX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX14xX1axX3xX85xX47xX3xX38x3557xX14xX1axX3xX4xX1xX1dxX3xXedxXc8xX405xX6xX2fxX6xX3xXdfxX10xX4xX10xX2fxX68xX10xX7xX3xXedxX89xXbxX7xX10xX7xX3x44e5xX4xX10xX6xXe4xX3xX413xX26xX3xX85xXdxX6fxX14xX3xX1cxX285xX3xX4exX1xX1dxX14xX1xX3xXexX2fxX21axXe4xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX1x3f2fxX3xX14xX1xX42xXexX3xXcxX1xX47xX14xX1xX3xXe8xX26xX3xXedxX6xX3xX4fxX6xX34xX6xX14xX6xXe4xX3xX4xa7abxX14xX1axX3xX4xXc8xX4xX3xX38xX8exXdxX3xX34xXdxX93xX25xX3xX68xXd3xX14xX1axX3xX1xX89xX6xX3xXcxX21xb6d3xX14xX1axX3xX38xX47xXdxX3xX4exX1xXe8xX3xXexX21axX4xX1xX3xX4fxX702xX3xX4exX1xX1dxX3xXdfxXdxX14xX1xX13dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX89xX14xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX119xX6xX5xXdxX1axX14xX11fxX3xX121xX25xX7xXexXdxX126xX26xX128xXaxX12xX0xXdxX3fxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdxX13dxX34xX6xX89xX1xX6xXexXdxX14xX1xX13dxX85xX14xX56xX14xX10xX14dxX7xX56xX2xX151xX2xX153xX56xX155xX155xX68xX158xX159xX151xX159xX15cxX158xX151xXexX151xX155xX158xX153xX5xX158xX13dxX121xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xXexX89xX14xX1axX3xX34xXdxX3xXexX1xX25xX3xX14xX1axX25xX26xX10xX14xX3xXbxX1xX25xX3xXexX2fxX89xX14xX1axX3xX34xX6xXexX3xX68xX6xX25xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX4xX6xXbxX3xX14xX1xX6xX3xX14xX25xX89xX4xX3xX4xX1xX3xX4xX25xX34xX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3fxX7xX119xXbxX1xX89xXexX89xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX89xX14xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX119xX6xX5xXdxX1axX14xX11fxX3xX121xX25xX7xXexXdxX126xX26xX128xXaxX12xXcxX18xX14xX1axX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1axX25xX26xX27xX14xX3xX2axX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX14xX1axX3xX4xX1x41a3xX14xX1xX3xXexX2fxX6xX14xX1axX3xX85xX28axX14xX1axX3xX1xX89xX6xX3xXexX2fxX21xX4bxX4xX3xX58cxX1xXdxX3xX68xXd3xX14xX1axX3xXcxX21xX77exX14xX1axX3xX38xX47xXdxX3xX4exX1xXe8xX3xXexX21axX4xX1xX3xX4fxX702xX3xX4exX1xX1dxX3xXdfxXdxX14xX1xX13dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX89xX14xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX119xX6xX5xXdxX1axX14xX11fxX3xX121xX25xX7xXexXdxX126xX26xX128xXaxX12xX0xXdxX3fxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX56xX56xXdxX13dxX34xX6xX89xX1xX6xXexXdxX14xX1xX13dxX85xX14xX56xX14xX10xX14dxX7xX56xX2xX151xX2xX153xX56xX155xX155xX68xX158xX159xX151xX159xX15cxX158xX151xXexX155xX209xX151xX209xX5xX15cxX13dxX121xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xXexX89xX14xX1axX3xX34xXdxX3xXexX1xX25xX3xX14xX1axX25xX26xX10xX14xX3xXbxX1xX25xX3xXexX2fxX89xX14xX1axX3xX34xX6xXexX3xX68xX6xX25xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX4xX6xXbxX3xX14xX1xX6xX3xX14xX25xX89xX4xX3xX4xX1xX3xX4xX25xX34xX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3fxX7xX119xXbxX1xX89xXexX89xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX89xX14xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX119xX6xX5xXdxX1axX14xX11fxX3xX121xX25xX7xXexXdxX126xX26xX128xXaxX12xXcxX18xX14xX1axX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1axX25xX26xX27xX14xX3xX2axX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX14xX1axX3xXexX2fxX28axX3xX4xX1xX25xX26xXa0xX14xX3xX4xX762xX14xX1axX3xX4xXc8xX14xX3xX34xX285xXe4xX3xX14xX1xXd3xX14xX3xX85xXdxX6fxX14xX3xX88xX8exXdxX3xX7xX746xX3xX204xX25xXc8xX14xX3xX9exXdxXa0xXexX3xX23xX6xX3fxX3xXexX8exXdxX3xX4exX25xX34xX6xX3xX85xX47xX3xX38xX702xX14xX1axX3xX34xX47xX89xXe4xX3xX5xX21xX25xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX14xX1xX3xX4exX25xX34xX6xX13dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX460xX89xX25xX2fxX4xX10xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX119xX6xX5xXdxX1axX14xX11fxX3xX121xX25xX7xXexXdxX126xX26xX128xXaxX12xXcxX1xX10xX89xX3xX9ex3d30xX9exX13dxX9exX23xX0xX56xXbxX12