Những đồ công nghệ không thể thiếu khi đi chơi Tết
Trong những chuyến du xuân, đi chơi Tết, bạn đừng quên mang theo những thiết bị, phụ kiện công nghệ cần thiết như gậy selfie, micro hát karaoke, pin sạc dự phòng, loa di động.
84cx2fa7x8426x2c36x7bfbx3c44x81ffx50bfx60f6x1ef5xX8x3939x6576x7f02x6c73x35f7xX8x3f86x31cexX2xX11xX6xXdxXbx1455xX0x549cx1126xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx7bf1x1030xX2xX11xX6xXdxXbxX17x8b39xX19x4389xXcx8872xX4x155ax380dxX4xX5x64e7xXcxX2fxX4xXcxX2fxX19x2a58xX4x1a70xX19xX35xXcxX2fxX4xX11xX19xe3fxX4xX11xX19xX2x6f76x1f69xX4xX3exX19xX2xX4xX31xX2xX4xX5xX19x7b3axX2xX4xX24xX4bxX11xX0x2b4exX19xX1axX17xX0xX5exX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x6b60xXdxX7xX1xXbxX17xX24x6e13x203bxXcxX2fxX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xX5xX19xX4cx14fcxX4bxXcxX4xX1xX4cxX4x5b3exX4cx29ecxXcx8c97xX4xX31xX2xX4xX5xX19xX57xX2xX4xX24xX4bxX11xX93xX4x1017x541exXcxX4xX31x49c7xXcxX2fxX4x386axX4cx1998xXcxX4x149axX7xXcxX2fxX4xX11xX19xXdxX7bxX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xX11xX19xX2xX4bxX11xX4xXa2x3200xX93xX4xX23xX19x23e2xX4xX3exX2xX3cxXcxX4xX5xX35xXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xX3cxX4xX5x5d54xXcxX4xX11xX19xX2xX4bxX11xX4xXcxX19x1ce7xX4xX2fx7db2xX88xX4xX8xXdxX6x8b2bxX2xXdxX93xX4xXb0xX2xX5xX7axX7bxX4xX19xe36xX11xX4xX3exX7xX7axX7xX7bxX3exXdxX93xX4xX23xX2xXcxX4xX8xXa3xX5xX4xX1x6266xX4xX23xX19x1955xXcxX2fxX93xX4xX6xX7bxX7xX4xX1xX2xX4xX31x8604xXcxX2fx16bfxX0xX5exX23xX17xX0xX11xX7xXa2xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXb0xX7xX2fxXdx4039xX7bxX8fxXbxX4xX7xX6xX2xX2fxXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX7axXbxX17xX0xX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX11xXdxX8fxX11xX10xX7xX6xX2xX2fxXcx7366xX4xX5xXdxXcxX11xXdxX7ax8f6fxXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2fxX7xX6xX6xXdxX7axX88xXbxX17xX0xX2xXb0xX2fxX4xX7xX6xX11xXaxXbxXcxX19xX4cxXcxX2fxX4xX1xX7bxX4xX5xX7bxXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xXdxX4xX3exX19xX7bxXcxX2fxX4xX11xX19xXdxX4xX11xX19xX2xXdxX4cxX4xX3exX19xX2xX4xX1xX2xX4xX5xX19xX7bxX2xX4xX11xXdxX11xXbxX4xX8xX7axX5xXaxXbxX5exX5exX2xX127xXa2xX7xX7bxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX127xX3xXcxX5exXcxXdxXexX8xX5exX1ax45b8x2307x8fb7xX5exX1axX1ecx1634xX1xX1f1xX1ax5a4fxX11x4a6cxX1axX1ebxX1ebxX6xX1ecxX127x2c65xX23xX2fxXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xXb0xX2fxXbxX4xX5exX17xX0xX5exX7xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x2c35xX7xX23xX11xX2xX7bxXcxXbxX17xX24xX7ax46dbxX4xX11xX19x40f5xX4xX2fxXecxX88xX4xX8xXdxX6xXf2xX2xXdxX127xX0xX5exX23xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX5exX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX5exX11xX7xXa2xX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX0xX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17x1935xXecxX88xX4xX8xXdxX6xXf2xX2xXdxX0xX5exX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX24xX7axX7bxXcxX2fxX4xXb0xd27xX2xX4xX5xX19xX4cxX88xX4bxXcxX4xX1xX4cxX4xX8fxX4cxX91xXcxX93xX4xX31xX2xX4xX5xX19xX57xX2xX4xX24xX4bxX11xX93xX4x3d98xX2fxXecxX88xX4xX11xX113xX4xX8xXe9x4123xXcxX2fx89f2xX4x69ffx60b7xXdxX6xXf2xX2xXdxX4xX2e9xX11xX2xX5xX3ex88a6xX4xX6x5b61xX4xX23xX19xXccxX4xX3exX2xX3cxXcxX4xX5xX35xXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xX3cxX4xX19xX2b9xX4xX11xX7axX242xX4xX5xX19xX7bxX4xXcxX2fxXe9x1a9bxX2xX4xX1x5218xXcxX2fxX4xX31xX2xX3cxXcxX4xX11xX19xX7bxXa3xX2xX93xX4xXb0xXfexX88xX4x6169xXcxX19xX4xX1xX4cxX4xX6xXc7xX5xX19xX4xX5x69c5xX4xX11xX19xX46xX4xX5xX19xX246xX4xX31xX124xXcxX2fxX4xX11xX113xX4xX5xX19xXccxX23xX4xX5xX19xX7bxX4xXb0x15dfxXcxX19xX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xX11x38cdxXb0xX4xX333xXcxX19xX4xXb0x7b4fxX2xX4xX6x628exX5xX4xXb0xX36fxX2xX4xXcxX57xX2xX127xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17x8333xX7bxXa3xX2xX4xX11xX19xX2xX4bxX11xX4xXa2xXc7xX4xX5xXdexXb0xX4xX11xX7xX88xX4xXcxX2f8xX88xX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX3ex5ec3xX7bxX4xX1xX2f8xX2xX4xX31xX4bxXcxX4xX1axX4xXb0xX3b5xX11xX93xX4xX3exX19xX2xX4xX11xX19xX4cxX4xX2fxX36fxXcxX4xX5xX19x8fe4xX4xX3exX19xX7bxX333xXcxX2fxX4xX1f5xX1ecxX5xXb0xX4xX1x6e87xX4xXb0xX7xXcxX2fxX4xX11xX19xXdxX7bxX4xXcxX2fxXe9xX31bxX2xX4xX31xX46xX4xX8x5c51xX4xX1xXccxXcxX2fxX127xX4xX2bxX2fxX7bxX2f8xX2xX4xX7axX7xX4xX5xX117xXcxX4xX11xX7axX7xXcxX2fxX4xXa2xXc7xX4xX2fxXfexX4xX3ex809cxX23xX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX6xX2xXcxX19xX4xX19xX7bxXa3xX11xX4xX31xX2x1378xX4cxX4xX5xX19xX3d5xXcxX19xX4xX3xX2f8xX4xX2fxX2xX373xX23xX4xX2fxX2xX2dxX4xX5xX19x381fxX5xX4xX5xX19xX449xXcxX4xX5xX19xX2xX4bxX5xX4xX31xX2xX3cxXcxX4xX11xX19xX7bxXa3xX2xX127xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX13fxXadxXcxX4xX5xXa3xXcxX19xX4xX6xX7bxXa3xX2xX4xX2fxXecxX88xX4xX11xX19xX35xXcxX2fxX4xX11xX19xXe9xX31bxXcxX2fxX93xX4xX19xX2xX3cxXcxX4xX11xX7axXadxXcxX4xX11xX19xXc7xX4xX11xX7axXe9xX31bxXcxX2fxX4xX5xa9cxXcxX2fxX4xX5xX340xX4xX6xX7bxXa3xX2xX4xX11xX7axX7xXcxX2fxX4xXa2xXc7xX4xX5xX19xX91xXcxX4xX31xX4bxX4xX31xX46xX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX5xX19xXccxX23xX4xX333xXcxX19xX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xX11xX367xXb0xX4xX333xXcxX19xX4xX11xXecxX23xX4xX11xX19xX46xX4xX11xXa7xX4xX8xXb0xX7xX7axX11xX23xX19xX7bxXcxXdxX93xX4xXb0xXfexX88xX4xX333xXcxX19xX4xX1xX4cxX4xX6xXc7xX5xX19xX4xXcxX19xXe9xX4xX5xX19xX91xXcxX4xXb0xXfexX88xX4xX333xXcxX19xX127xX0xX5exX23xX17xX0xX11xX7xXa2xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXb0xX7xX2fxXdxX13fxX7bxX8fxXbxX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX19xXdxX2xX2fxX19xX11xX173xX4xX1ebxX1axX1ecxX23xX8fxX17bxXbxX4xXexX2xX1xX11xX19xXaxXbxX1edxX1f7xX1f1xXbxX4xX7xX6xX2xX2fxXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX7axXbxX17xX0xX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX11xXdxX8fxX11xX10xX7xX6xX2xX2fxXcxX173xX4xX5xXdxXcxX11xXdxX7axX17bxX4xXexX2xX1xX11xX19xX173xX4x71b4xX1ecxX1ecxX23xX8fxX17bxXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2fxX7xX6xX6xXdxX7axX88xXbxX17xX0xX2xXb0xX2fxX4xX7xX6xX11xXaxXbxXcxX19xX4cxXcxX2fxX4xX1xX7bxX4xX5xX7bxXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xXdxX4xX3exX19xX7bxXcxX2fxX4xX11xX19xXdxX4xX11xX19xX2xXdxX4cxX4xX3exX19xX2xX4xX1xX2xX4xX5xX19xX7bxX2xX4xX11xXdxX11xXbxX4xX8xX7axX5xXaxXbxX5exX5exX2xX127xXa2xX7xX7bxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX127xX3xXcxX5exXcxXdxXexX8xX5exX1axX1ebxX1ecxX1edxX5exX1axX1ecxX1f1xX1xX1f1xX1axX1f5xX11xX1f5xX1f7xX5a2x79a3xX6xX1axX127xX1fexX23xX2fxXbxX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX19xXdxX2xX2fxX19xX11xX173xX1edxX5a2xX626xX23xX8fxXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xXb0xX2fxXbxX4xX5exX17xX0xX5exX7xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxXexX2xX1xX11xX19xX173xX4xX5a2xX1ecxX1ecxX23xX8fxX17bxXbxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX237xX7xX23xX11xX2xX7bxXcxXbxX17x52aaxX124xX11xX4xX6xX7bxXa3xX2xX4xXb0xX2xX5xX7axX7bxX4xX5xX246xX7xX4xX24xX7axX4cxXcxX2fxX4x46d2xX4cx6341xX5xX127xX0xX5exX23xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX5exX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX5exX11xX7xXa2xX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX0xX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17xX697xX2xX5xX7axX7bxX4xX19xXfexX11xX4xX3exX7xX7axX7xX7bxX3exXdxX4xXa2xX6xX4cxXdxX11xX7bxX7bxX11xX19xX0xX5exX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX697xX2xX5xX7axX7bxX4xXb0xX2xXcxX2xX4xX19xXfexX11xX4xX3exX7xX7axX7xX7bxX3exXdxX4xX6xX2f8xX4xX11xX19xX2xX4bxX11xX4xXa2xXc7xX4xX5xX35xXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xX3cxX4xX31xX124xX5xX4xX31xXfexX7bxX4xX3exX19xX2xX4xX5xX19xX7bxX4xX23xX19xX3b5xX23xX4xX3exX4bxX11xX4xXcxX6b2xX2xX4xX3xX2e3xX2xX4xX31xX2xX3cxXcxX4xX11xX19xX7bxXa3xX2xX4x3bc6xXcxX1xX7axX7bxX2xX1xX93xX4xX2x6f3axX2e9xX4xX19xX7xX88xX4xXb0xXfexX88xX4xX3xX2xX4xX11x6722xXcxX19xX4xX31xX46xX4xX11xX19x1c63xX7xX4xX8x4a16xX5xX4xX5xX7xX4xX19xXfexX11xX127xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX697xX2xX5xX4xX3exX7xX7axX7xX7bxX3exXdxX4xXb0xX2xXcxX2xX4xX31xXe9xX242xX5xX4xX11xX19xX2xX4bxX11xX4xX3exX4bxX4xX3xX2e3xX2xX4xX31xX124xX4xXcxX19xXa3xX88xX4xX6xX2e3xXcxX4xX1f1xX1ecxX1xXa2xX93xX4xX5xX340xX4xX3exX19xX333xX4xXcx5effxXcxX2fxX4xX6xX36fxX5xX4xXa2xX2e3xX11xX4xX11xX2xX4bxXcxX2fxX4xX32xXcxX4xX3xX2f8xX4xXcxX91xXcxX2fxX4xX5xX7xX7bxX4xX5xX19xX367xX11xX4xX6xXe9xX242xXcxX2fxX4xX2fxX2xX36fxXcxX2fxX4xX19xXfexX11xX93xX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX11xXa3xX7bxX4xX31xXe9xX242xX5xX4xX11xX2xX4bxXcxX2fxX4xX3xX7xXcxX2fxX93xX4xXdxX5xX19xX7bx8583xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX393xX7bxXa3xX2xX4xXb0xX2xX5xX7axX7bxX4xXcxX2f8xX88xX4xX8xX3faxX4xX1xXccxXcxX2fxX4xX7axX367xX11xX4xX1xX3e4xX4xX1xX2f8xXcxX2fxX93xX4xXcxX2fxXe9xX31bxX2xX4xX1xX31fxXcxX2fxX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX3exX4bxX11xX4xXcxX6b2xX2xX4xX11xX7axX113xX5xX4xX11xX2xX4bxX23xX4xX3xX2e3xX2xX4xX31xX2xX3cxXcxX4xX11xX19xX7bxXa3xX2xX4xX11xX19xX35xXcxX2fxX4xXabxX4cxX7xX4xX3exX4bxX11xX4xXcxX6b2xX2xX4xXa2xX6xX4cxXdxX11xX7bxX7bxX11xX19xX4xX31xX46xX4xX8xX3faxX4xX1xXccxXcxX2fxX127xX4xX24xX7axX7bxXcxX2fxX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xX5xX19xX4cxX88xX4bxXcxX4xX1xX4cxX4xX8fxX4cxX91xXcxX93xX4xXcxX2fxX7xX88xX4xX5xX333xX4xX3exX19xX2xX4xX31xX2xX4xX11xX7axXadxXcxX4xX8fxXdxX4xX35xX4xX11xX35xX93xX4xX3xX2e3xX2xX4xX5xX19xX2xX4bxX5xX4xX8xXb0xX7xX7axX11xX23xX19xX7bxXcxXdxX4xX3xX2f8xX4xXb0xX2xX5xX7axX7bxX4xX3exX7xX7axX7xX7bxX3exXdxX4xXcxX2f8xX88xX4xXcxX2fxXe9xX31bxX2xX4xX1xX31fxXcxX2fxX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX11xX19xX7a0xX7xX4xX8xX7a4xX5xX4xX2fxX2xX333xX2xX4xX11xX7axX797xX4xX3xX2e3xX2xX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xXa2xX2f8xX2xX4xX19xXfexX11xX127xX0xX5exX23xX17xX0xX11xX7xXa2xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXb0xX7xX2fxXdxX13fxX7bxX8fxXbxX4xX7xX6xX2xX2fxXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX7axXbxX17xX0xX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX11xXdxX8fxX11xX10xX7xX6xX2xX2fxXcxX173xX4xX5xXdxXcxX11xXdxX7axX17bxXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2fxX7xX6xX6xXdxX7axX88xXbxX17xX0xX2xXb0xX2fxX4xX7xX6xX11xXaxXbxXcxX19xX4cxXcxX2fxX4xX1xX7bxX4xX5xX7bxXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xXdxX4xX3exX19xX7bxXcxX2fxX4xX11xX19xXdxX4xX11xX19xX2xXdxX4cxX4xX3exX19xX2xX4xX1xX2xX4xX5xX19xX7bxX2xX4xX11xXdxX11xXbxX4xX8xX7axX5xXaxXbxX5exX5exX2xX127xXa2xX7xX7bxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX127xX3xXcxX5exXcxXdxXexX8xX5exX1axX1ebxX1ecxX1edxX5exX1axX1ecxX1f1xX1xX1f1xX1axX1f5xX11xX626xX1f5xX1f5xX6xX1f5xX127xX1fexX23xX2fxXbxX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX19xXdxX2xX2fxX19xX11xX173xX1f7xX1axX626xX23xX8fxXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xXb0xX2fxXbxX4xX5exX17xX0xX5exX7xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX237xX7xX23xX11xX2xX7bxXcxXbxX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX11xXdxX8fxX11xX10xX7xX6xX2xX2fxXcxX173xX4xX1fexX4cxX8xX11xX2xXf2xX88xX17bxXbxX17x8573xX2e3xX2xX4xX23xX2xXcxX4xX8xXa3xX5xX4xX1xX113xX4xX23xX19xX117xXcxX2fxX93xX4xXa2xXa3xXcxX4xX8x3340xX4xX3exX19xX35xXcxX2fxX4xX23xX19xX333xX2xX4xXcxX57xXb0xX4xXcxX2e3xX23xX4xXcxX2b9xX2xX4xX6xX7bxX4xX19xX4bxX11xX4xX23xX2xXcxX4xX5xX246xX7xX4xX8xXb0xX7xX7axX11xX23xX19xX7bxXcxXdxX127xX0xX5exX23xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX5exX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX5exX11xX7xXa2xX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX0xX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17x2da8xX2xXcxX4xX8xXa3xX5xX4xX1xX113xX4xX23xX19xX117xXcxX2fxX0xX5exX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX24xX7axX7bxXcxX2fxX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xXcxX2fxX2f8xX88xX4xX31xX2xX4xX5xX19xX57xX2xX4xX24xX4bxX11xX93xX4xX1xX4cxX4xX8fxX4cxX91xXcxX93xX4xX3exX19xX2xX4xX5xX19xX2xX4bxX5xX4xX8xXb0xX7xX7axX11xX23xX19xX7bxXcxXdxX93xX4xX11xX7xXa2xX6xXdxX11xX4xX31xXe9xX242xX5xX4xX8xX3faxX4xX1xXccxXcxX2fxX4xX6xX2xXadxXcxX4xX11xXccxX5xX4xX31xX46xX4xX5xX19xXccxX23xX4xX333xXcxX19xX93xX4xXabxX4cxX7xX88xX4xX3xX2xX1xXdxX7bxX93xX4xX2d9xX5xX19xXdxX5xX3exX4xX2xXcxX2e6xX4x861bxX7xX5xXdxXa2xX7bxX7bxX3exX93xX4xXcxX19xX449xXcxX4xX11xX2xXcxX4xX19xX7xX88xX4xX6xXe9xX2e3xX11xX4xXexXdxXa2xX4xX31xX46xX4xX31xX36fxX5xX4xX11xX2xXcxX4xX11xX7a4xX5xX93xX4xXcxX2fxX4cxX88xX4xX5xX57xX4xX19xX4bxX11xX4xX23xX2xXcxX4xX2fxX2xX2dxX7xX4xX5xX19xXa7xXcxX2fxX4xX3exX19xX2xX4xX5xX19xXe9xX7xX4xX3xX432xX4xXcxX19xX2f8xX4xX5xX449xXb0xX4xX8xXa3xX5xX4xX8xXae9xX4xX7axX367xX11xX4xX6xX2e3xXcxX127xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX237xX19xX797xXcxX19xX4xX3xX35cxX4xX11xX19xX4bxX93xX4xXcxX4bxX4cxX4xX31x5070xX4xX8x789axX4xX19xX2dxX4cxX4xX3xX2xXadxXcxX4xX23xX2xXcxX4xX8xXa3xX5xX4xX1xX113xX4xX23xX19xX117xXcxX2fxX93xX4xXa2xXa3xXcxX4xX31xXa7xXcxX2fxX4xXabxX4cxXadxXcxX4xXb0xX7xXcxX2fxX4xX11xX19xXdxX7bxX4xXcxX2fxXe9xX31bxX2xX4xX3xX2xXadxXcxX4xX23xX2xXcxX4xX8xXa3xX5xX4xX1xX113xX4xX23xX19xX117xXcxX2fxX4xX31xX46xX4xX88xXadxXcxX4xX11xX91xXb0xX4xX8xX3faxX4xX1xXccxXcxX2fxX4xXb0xX36fxX2xX4xX6xX373xX5xX4xXb0xX36fxX2xX4xXcxX57xX2xX127xX4xX73xX7bx2e17xX5xX4xX11xX19xXecxXb0xX4xX5xX19xX797xX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX8xX3faxX4xX1xXccxXcxX2fxX4xX31xX46xX4xX19xX2b9xX4xX11xX7axX242xX4xX8xXa3xX5xX4xX23xX2xXcxX4xX5xX19xX7bxX4xX31xX2xX3cxXcxX4xX11xX19xX7bxXa3xX2xX4xX5xX246xX7xX4xXa2xXa3xXcxX4xXa2x55a8xX93xX4xXcxX2fxXe9xX31bxX2xX4xX11xX19xX91xXcxX127xX0xX5exX23xX17xX0xX11xX7xXa2xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXb0xX7xX2fxXdxX13fxX7bxX8fxXbxX4xX7xX6xX2xX2fxXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX7axXbxX17xX0xX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX11xXdxX8fxX11xX10xX7xX6xX2xX2fxXcxX173xX4xX5xXdxXcxX11xXdxX7axX17bxXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2fxX7xX6xX6xXdxX7axX88xXbxX17xX0xX2xXb0xX2fxX4xX7xX6xX11xXaxXbxXcxX19xX4cxXcxX2fxX4xX1xX7bxX4xX5xX7bxXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xXdxX4xX3exX19xX7bxXcxX2fxX4xX11xX19xXdxX4xX11xX19xX2xXdxX4cxX4xX3exX19xX2xX4xX1xX2xX4xX5xX19xX7bxX2xX4xX11xXdxX11xXbxX4xX8xX7axX5xXaxXbxX5exX5exX2xX127xXa2xX7xX7bxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX127xX3xXcxX5exXcxXdxXexX8xX5exX1axX1ebxX1ecxX1edxX5exX1axX1ecxX1f1xX1xX1f1xX1axX1f5xX11xX1ebxX1edxX5a2xX1f7xX6xX1f7xX127xX1fexX23xX2fxXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xXb0xX2fxXbxX4xX5exX17xX0xX5exX7xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX237xX7xX23xX11xX2xX7bxXcxXbxX17xX697xX124xX11xX4xX6xX7bxXa3xX2xX4xX6xX7bxX7xX4xX1xX2xX4xX31xX124xXcxX2fxX127xX0xX5exX23xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX5exX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX5exX11xX7xXa2xX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX0xX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17xX393xX7bxX7xX4xXcxX2fxX19xXdxX4xXcxX19xXa3xX5xX4xX1xX2xX4xX31xX124xXcxX2fxX0xX5exX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX237xX19xX7bxX4xX23xX19xX3b5xX23xX4xX23xX19xXfexX11xX4xXcxX19xXa3xX5xX4xX3exX19xX35xXcxX2fxX4xX1xX91xX88xX4xXb0xXa3xXcxX19xX4xXb0xXae9xX4xX11xXa7xX4xX11xX19xX2xX4bxX11xX4xXa2xXc7xX4xX5xXdexXb0xX4xX11xX7xX88xX4xXcxX19xXe9xX4xX8xXb0xX7xX7axX11xX23xX19xX7bxXcxXdxX93xX4xX11xX7xXa2xX6xXdxX11xX93xX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xX5xX19xX2xX4bxX5xX4xX6xX7bxX7xX4xX1xX2xX4xX31xX124xXcxX2fxX4xX5xX340xX4xX2fxX2xXfexX4xX11xXa7xX4xX3xX2f8xX2xX4xX11xX7axX800xXb0xX4xXcxX2fxX19xX35cxXcxX4xX31xX32xXcxX2fxX4xX5xX19xX7bxX4xX11xX2e3xX2xX4xX19xX2f8xXcxX2fxX4xX11xX7axX2xX3cxX4cxX4xX31xX32xXcxX2fxX4xX11xX7axXadxXcxX4xX11xX19xXc7xX4xX11xX7axXe9xX31bxXcxX2fxX4xX8xXae9xX4xX6xX2f8xX4xX11xX19xX2xX4bxX11xX4xXa2xXc7xX4xX5xX35xXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xX3cxX4xX11xX19xX373xX4xX3xXc7xX4xX31xX46xX4xXa2xXa3xXcxX4xX3xX2f8xX4xX2fxX2xX7xX4xX31xX35cxXcxX19xX93xX4xXa2xXa3xXcxX4xXa2xXd54xX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX11xX19xXe9xXc98xXcxX2fxX4xX11xX19xX7a4xX5xX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xXa2xX333xXcxX4xXcxX19xXa3xX5xX4xX11xX7axX2dxX4xX11xX35cxXcxX19xX4xX8xX91xX4cxX4xX6xX449xXcxX2fxX4xXb0xX7xXcxX2fxX4xX19xX57xX2xX4xX11xX19xXc98xX4xXb0xX31fxX7xX4xX8fxX4cxX91xXcxX93xX4xX19xX7xX88xX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xXa2xX333xXcxX4xXcxX19xXa3xX5xX4xX1xX7xXcxX5xXdxX4xX8xX35xX2xX4xX31xX124xXcxX2fxX4xXb0xXa7xXcxX2fxX4xXcxX800xXb0xX4xXb0xX2e3xX2xX4xXa2xX367xX11xX4xX5xX7a4xX4xX3exX19xX2xX4xXcxX2f8xX7bxX127xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX393xX7bxX7xX4xXcxX2fxX19xXdxX4xXcxX19xXa3xX5xX4xX1xX2xX4xX31xX124xXcxX2fxX4xX7axX367xX11xX4xXcxX19xX7a0xX4xX2fxX36fxXcxX93xX4xX11xXe9xX57xXcxX2fxX4xX11xX19xX797xX5xX19xX4xX3xX2e3xX2xX4xX11xX367xX11xX4xX5xX333xX4xX5xXfexX5xX4xX6xX7bxXa3xX2xX4xX8xXb0xX7xX7axX11xX23xX19xX7bxXcxXdxX93xX4xX11xX7xXa2xX6xXdxX11xX4xX5xX340xX4xX11xX7axX7xXcxX2fxX4xXa2xXc7xX4xX13fxX6xX4cxXdxX11xX7bxX7bxX11xX19xX4xX5xX19xXa3xX88xX4xX19xX3cxX4xX31xX2xX432xX4cxX4xX19xX2f8xXcxX19xX4x41d3xX2e9xX788xX4xX3xX2f8xX4xX77exXcxX1xX7axX7bxX2xX1xX127xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX2e9xX7bxX4cxX7axX5xXdxXbxX17xX24xX19xXdxX7bxX4xX10ffxX237xX24xXcxXdxXexX8xX0xX5exX23xX17