Những đồ công nghệ không thể thiếu khi đi chơi Tết
Trong những chuyến du xuân, đi chơi Tết, bạn đừng quên mang theo những thiết bị, phụ kiện công nghệ cần thiết như gậy selfie, micro hát karaoke, pin sạc dự phòng, loa di động.
6847x731dxae00x7a26xe1c8xb959x7777x9d85xe189xcc59xX8x6b39xe4dfx9512x93f9xad3axX8x7e54xc0eexX2xX11xX6xXdxXbx7ab7xX0x9116x740axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx7e37x7a10xX2xX11xX6xXdxXbxX17xe025xX19x8d66xXcx95c7xX4x75eaxd525xX4xX5xdfa8xXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xc92fxX4x95c6xX19xX35xXcxX2fxX4xX11xX19x96f8xX4xX11xX19xX2xb6ffxd7dcxX4xX3exX19xX2xX4xX31xX2xX4xX5xX19x9ceexX2xX4xX24xX4bxX11xX0xa4e5xX19xX1axX17xX0xX5exX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xb53dxXdxX7xX1xXbxX17xX24x76c0x831fxXcxX2fxX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xX5xX19xX4cx8c3fxX4bxXcxX4xX1xX4cxX4x8ca9xX4cxa5d7xXcxe0eexX4xX31xX2xX4xX5xX19xX57xX2xX4xX24xX4bxX11xX93xX4x79f7xa74bxXcxX4xX31x89bfxXcxX2fxX4x9b4exX4cxe829xXcxX4xd9dbxX7xXcxX2fxX4xX11xX19xXdxX7bxX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xX11xX19xX2xX4bxX11xX4xXa2xab02xX93xX4xX23xX19xc9b5xX4xX3exX2xX3cxXcxX4xX5xX35xXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xX3cxX4xX5x764dxXcxX4xX11xX19xX2xX4bxX11xX4xXcxX19xa5a0xX4xX2fxb902xX88xX4xX8xXdxX6x9ee7xX2xXdxX93xX4xXb0xX2xX5xX7axX7bxX4xX19xaa24xX11xX4xX3exX7xX7axX7xX7bxX3exXdxX93xX4xX23xX2xXcxX4xX8xXa3xX5xX4xX1xc38bxX4xX23xX19x9a7dxXcxX2fxX93xX4xX6xX7bxX7xX4xX1xX2xX4xX31x706dxXcxX2fxe013xX0xX5exX23xX17xX0xX11xX7xXa2xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXb0xX7xX2fxXdxe0cfxX7bxX8fxXbxX4xX7xX6xX2xX2fxXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX7axXbxX17xX0xX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX11xXdxX8fxX11xX10xX7xX6xX2xX2fxXcxd5b5xX4xX5xXdxXcxX11xXdxX7ax8328xXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2fxX7xX6xX6xXdxX7axX88xXbxX17xX0xX2xXb0xX2fxX4xX7xX6xX11xXaxXbxXcxX19xX4cxXcxX2fxX4xX1xX7bxX4xX5xX7bxXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xXdxX4xX3exX19xX7bxXcxX2fxX4xX11xX19xXdxX4xX11xX19xX2xXdxX4cxX4xX3exX19xX2xX4xX1xX2xX4xX5xX19xX7bxX2xX4xX11xXdxX11xXbxX4xX8xX7axX5xXaxXbxX5exX5exX2xX127xXa2xX7xX7bxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX127xX3xXcxX5exXcxXdxXexX8xX5exX1axce71x7f84xdf66xX5exX1axX1ecx762fxX1xX1f1xX1ax7c03xX11xe088xX1axX1ebxX1ebxX6xX1ecxX127xc02dxX23xX2fxXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xXb0xX2fxXbxX4xX5exX17xX0xX5exX7xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xb742xX7xX23xX11xX2xX7bxXcxXbxX17xX24xX7ax7ceexX4xX11xX19x6acfxX4xX2fxXecxX88xX4xX8xXdxX6xXf2xX2xXdxX127xX0xX5exX23xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX5exX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX5exX11xX7xXa2xX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX0xX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17x76dcxXecxX88xX4xX8xXdxX6xXf2xX2xXdxX0xX5exX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX24xX7axX7bxXcxX2fxX4xXb0x9a88xX2xX4xX5xX19xX4cxX88xX4bxXcxX4xX1xX4cxX4xX8fxX4cxX91xXcxX93xX4xX31xX2xX4xX5xX19xX57xX2xX4xX24xX4bxX11xX93xX4xa2d0xX2fxXecxX88xX4xX11xX113xX4xX8xXe9x9739xXcxX2fxa1c1xX4xca8fx6964xXdxX6xXf2xX2xXdxX4xX2e9xX11xX2xX5xX3exb7bdxX4xX6xac3axX4xX23xX19xXccxX4xX3exX2xX3cxXcxX4xX5xX35xXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xX3cxX4xX19xX2b9xX4xX11xX7axX242xX4xX5xX19xX7bxX4xXcxX2fxXe9x9686xX2xX4xX1xacd6xXcxX2fxX4xX31xX2xX3cxXcxX4xX11xX19xX7bxXa3xX2xX93xX4xXb0xXfexX88xX4x9e78xXcxX19xX4xX1xX4cxX4xX6xXc7xX5xX19xX4xX5xaf8fxX4xX11xX19xX46xX4xX5xX19xX246xX4xX31xX124xXcxX2fxX4xX11xX113xX4xX5xX19xXccxX23xX4xX5xX19xX7bxX4xXb0xe3dbxXcxX19xX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xX11xd0a8xXb0xX4xX333xXcxX19xX4xXb0xa116xX2xX4xX6xa15cxX5xX4xXb0xX36fxX2xX4xXcxX57xX2xX127xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xbf18xX7bxXa3xX2xX4xX11xX19xX2xX4bxX11xX4xXa2xXc7xX4xX5xXdexXb0xX4xX11xX7xX88xX4xXcxX2f8xX88xX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX3exe080xX7bxX4xX1xX2f8xX2xX4xX31xX4bxXcxX4xX1axX4xXb0xX3b5xX11xX93xX4xX3exX19xX2xX4xX11xX19xX4cxX4xX2fxX36fxXcxX4xX5xX19x6fd3xX4xX3exX19xX7bxX333xXcxX2fxX4xX1f5xX1ecxX5xXb0xX4xX1xcb04xX4xXb0xX7xXcxX2fxX4xX11xX19xXdxX7bxX4xXcxX2fxXe9xX31bxX2xX4xX31xX46xX4xX8xd553xX4xX1xXccxXcxX2fxX127xX4xX2bxX2fxX7bxX2f8xX2xX4xX7axX7xX4xX5xX117xXcxX4xX11xX7axX7xXcxX2fxX4xXa2xXc7xX4xX2fxXfexX4xX3exdc84xX23xX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX6xX2xXcxX19xX4xX19xX7bxXa3xX11xX4xX31xX2x9e85xX4cxX4xX5xX19xX3d5xXcxX19xX4xX3xX2f8xX4xX2fxX2xX373xX23xX4xX2fxX2xX2dxX4xX5xX19xb9dcxX5xX4xX5xX19xX449xXcxX4xX5xX19xX2xX4bxX5xX4xX31xX2xX3cxXcxX4xX11xX19xX7bxXa3xX2xX127xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX13fxXadxXcxX4xX5xXa3xXcxX19xX4xX6xX7bxXa3xX2xX4xX2fxXecxX88xX4xX11xX19xX35xXcxX2fxX4xX11xX19xXe9xX31bxXcxX2fxX93xX4xX19xX2xX3cxXcxX4xX11xX7axXadxXcxX4xX11xX19xXc7xX4xX11xX7axXe9xX31bxXcxX2fxX4xX5x7c0dxXcxX2fxX4xX5xX340xX4xX6xX7bxXa3xX2xX4xX11xX7axX7xXcxX2fxX4xXa2xXc7xX4xX5xX19xX91xXcxX4xX31xX4bxX4xX31xX46xX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX5xX19xXccxX23xX4xX333xXcxX19xX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xX11xX367xXb0xX4xX333xXcxX19xX4xX11xXecxX23xX4xX11xX19xX46xX4xX11xXa7xX4xX8xXb0xX7xX7axX11xX23xX19xX7bxXcxXdxX93xX4xXb0xXfexX88xX4xX333xXcxX19xX4xX1xX4cxX4xX6xXc7xX5xX19xX4xXcxX19xXe9xX4xX5xX19xX91xXcxX4xXb0xXfexX88xX4xX333xXcxX19xX127xX0xX5exX23xX17xX0xX11xX7xXa2xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXb0xX7xX2fxXdxX13fxX7bxX8fxXbxX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX19xXdxX2xX2fxX19xX11xX173xX4xX1ebxX1axX1ecxX23xX8fxX17bxXbxX4xXexX2xX1xX11xX19xXaxXbxX1edxX1f7xX1f1xXbxX4xX7xX6xX2xX2fxXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX7axXbxX17xX0xX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX11xXdxX8fxX11xX10xX7xX6xX2xX2fxXcxX173xX4xX5xXdxXcxX11xXdxX7axX17bxX4xXexX2xX1xX11xX19xX173xX4x977bxX1ecxX1ecxX23xX8fxX17bxXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2fxX7xX6xX6xXdxX7axX88xXbxX17xX0xX2xXb0xX2fxX4xX7xX6xX11xXaxXbxXcxX19xX4cxXcxX2fxX4xX1xX7bxX4xX5xX7bxXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xXdxX4xX3exX19xX7bxXcxX2fxX4xX11xX19xXdxX4xX11xX19xX2xXdxX4cxX4xX3exX19xX2xX4xX1xX2xX4xX5xX19xX7bxX2xX4xX11xXdxX11xXbxX4xX8xX7axX5xXaxXbxX5exX5exX2xX127xXa2xX7xX7bxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX127xX3xXcxX5exXcxXdxXexX8xX5exX1axX1ebxX1ecxX1edxX5exX1axX1ecxX1f1xX1xX1f1xX1axX1f5xX11xX1f5xX1f7xX5a2x7be9xX6xX1axX127xX1fexX23xX2fxXbxX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX19xXdxX2xX2fxX19xX11xX173xX1edxX5a2xX626xX23xX8fxXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xXb0xX2fxXbxX4xX5exX17xX0xX5exX7xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxXexX2xX1xX11xX19xX173xX4xX5a2xX1ecxX1ecxX23xX8fxX17bxXbxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX237xX7xX23xX11xX2xX7bxXcxXbxX17xb877xX124xX11xX4xX6xX7bxXa3xX2xX4xXb0xX2xX5xX7axX7bxX4xX5xX246xX7xX4xX24xX7axX4cxXcxX2fxX4x8b72xX4cxc33cxX5xX127xX0xX5exX23xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX5exX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX5exX11xX7xXa2xX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX0xX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17xX697xX2xX5xX7axX7bxX4xX19xXfexX11xX4xX3exX7xX7axX7xX7bxX3exXdxX4xXa2xX6xX4cxXdxX11xX7bxX7bxX11xX19xX0xX5exX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX697xX2xX5xX7axX7bxX4xXb0xX2xXcxX2xX4xX19xXfexX11xX4xX3exX7xX7axX7xX7bxX3exXdxX4xX6xX2f8xX4xX11xX19xX2xX4bxX11xX4xXa2xXc7xX4xX5xX35xXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xX3cxX4xX31xX124xX5xX4xX31xXfexX7bxX4xX3exX19xX2xX4xX5xX19xX7bxX4xX23xX19xX3b5xX23xX4xX3exX4bxX11xX4xXcxX6b2xX2xX4xX3xX2e3xX2xX4xX31xX2xX3cxXcxX4xX11xX19xX7bxXa3xX2xX4xa5a6xXcxX1xX7axX7bxX2xX1xX93xX4xX2xb62exX2e9xX4xX19xX7xX88xX4xXb0xXfexX88xX4xX3xX2xX4xX11xd5aaxXcxX19xX4xX31xX46xX4xX11xX19xb851xX7xX4xX8x8eb6xX5xX4xX5xX7xX4xX19xXfexX11xX127xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX697xX2xX5xX4xX3exX7xX7axX7xX7bxX3exXdxX4xXb0xX2xXcxX2xX4xX31xXe9xX242xX5xX4xX11xX19xX2xX4bxX11xX4xX3exX4bxX4xX3xX2e3xX2xX4xX31xX124xX4xXcxX19xXa3xX88xX4xX6xX2e3xXcxX4xX1f1xX1ecxX1xXa2xX93xX4xX5xX340xX4xX3exX19xX333xX4xXcx75a4xXcxX2fxX4xX6xX36fxX5xX4xXa2xX2e3xX11xX4xX11xX2xX4bxXcxX2fxX4xX32xXcxX4xX3xX2f8xX4xXcxX91xXcxX2fxX4xX5xX7xX7bxX4xX5xX19xX367xX11xX4xX6xXe9xX242xXcxX2fxX4xX2fxX2xX36fxXcxX2fxX4xX19xXfexX11xX93xX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX11xXa3xX7bxX4xX31xXe9xX242xX5xX4xX11xX2xX4bxXcxX2fxX4xX3xX7xXcxX2fxX93xX4xXdxX5xX19xX7bxb5c4xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX393xX7bxXa3xX2xX4xXb0xX2xX5xX7axX7bxX4xXcxX2f8xX88xX4xX8xX3faxX4xX1xXccxXcxX2fxX4xX7axX367xX11xX4xX1xX3e4xX4xX1xX2f8xXcxX2fxX93xX4xXcxX2fxXe9xX31bxX2xX4xX1xX31fxXcxX2fxX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX3exX4bxX11xX4xXcxX6b2xX2xX4xX11xX7axX113xX5xX4xX11xX2xX4bxX23xX4xX3xX2e3xX2xX4xX31xX2xX3cxXcxX4xX11xX19xX7bxXa3xX2xX4xX11xX19xX35xXcxX2fxX4xXabxX4cxX7xX4xX3exX4bxX11xX4xXcxX6b2xX2xX4xXa2xX6xX4cxXdxX11xX7bxX7bxX11xX19xX4xX31xX46xX4xX8xX3faxX4xX1xXccxXcxX2fxX127xX4xX24xX7axX7bxXcxX2fxX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xX5xX19xX4cxX88xX4bxXcxX4xX1xX4cxX4xX8fxX4cxX91xXcxX93xX4xXcxX2fxX7xX88xX4xX5xX333xX4xX3exX19xX2xX4xX31xX2xX4xX11xX7axXadxXcxX4xX8fxXdxX4xX35xX4xX11xX35xX93xX4xX3xX2e3xX2xX4xX5xX19xX2xX4bxX5xX4xX8xXb0xX7xX7axX11xX23xX19xX7bxXcxXdxX4xX3xX2f8xX4xXb0xX2xX5xX7axX7bxX4xX3exX7xX7axX7xX7bxX3exXdxX4xXcxX2f8xX88xX4xXcxX2fxXe9xX31bxX2xX4xX1xX31fxXcxX2fxX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX11xX19xX7a0xX7xX4xX8xX7a4xX5xX4xX2fxX2xX333xX2xX4xX11xX7axX797xX4xX3xX2e3xX2xX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xXa2xX2f8xX2xX4xX19xXfexX11xX127xX0xX5exX23xX17xX0xX11xX7xXa2xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXb0xX7xX2fxXdxX13fxX7bxX8fxXbxX4xX7xX6xX2xX2fxXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX7axXbxX17xX0xX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX11xXdxX8fxX11xX10xX7xX6xX2xX2fxXcxX173xX4xX5xXdxXcxX11xXdxX7axX17bxXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2fxX7xX6xX6xXdxX7axX88xXbxX17xX0xX2xXb0xX2fxX4xX7xX6xX11xXaxXbxXcxX19xX4cxXcxX2fxX4xX1xX7bxX4xX5xX7bxXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xXdxX4xX3exX19xX7bxXcxX2fxX4xX11xX19xXdxX4xX11xX19xX2xXdxX4cxX4xX3exX19xX2xX4xX1xX2xX4xX5xX19xX7bxX2xX4xX11xXdxX11xXbxX4xX8xX7axX5xXaxXbxX5exX5exX2xX127xXa2xX7xX7bxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX127xX3xXcxX5exXcxXdxXexX8xX5exX1axX1ebxX1ecxX1edxX5exX1axX1ecxX1f1xX1xX1f1xX1axX1f5xX11xX626xX1f5xX1f5xX6xX1f5xX127xX1fexX23xX2fxXbxX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX19xXdxX2xX2fxX19xX11xX173xX1f7xX1axX626xX23xX8fxXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xXb0xX2fxXbxX4xX5exX17xX0xX5exX7xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX237xX7xX23xX11xX2xX7bxXcxXbxX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX11xXdxX8fxX11xX10xX7xX6xX2xX2fxXcxX173xX4xX1fexX4cxX8xX11xX2xXf2xX88xX17bxXbxX17xda5fxX2e3xX2xX4xX23xX2xXcxX4xX8xXa3xX5xX4xX1xX113xX4xX23xX19xX117xXcxX2fxX93xX4xXa2xXa3xXcxX4xX8xd62axX4xX3exX19xX35xXcxX2fxX4xX23xX19xX333xX2xX4xXcxX57xXb0xX4xXcxX2e3xX23xX4xXcxX2b9xX2xX4xX6xX7bxX4xX19xX4bxX11xX4xX23xX2xXcxX4xX5xX246xX7xX4xX8xXb0xX7xX7axX11xX23xX19xX7bxXcxXdxX127xX0xX5exX23xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX5exX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX5exX11xX7xXa2xX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX0xX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17x8b4fxX2xXcxX4xX8xXa3xX5xX4xX1xX113xX4xX23xX19xX117xXcxX2fxX0xX5exX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX24xX7axX7bxXcxX2fxX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xXcxX2fxX2f8xX88xX4xX31xX2xX4xX5xX19xX57xX2xX4xX24xX4bxX11xX93xX4xX1xX4cxX4xX8fxX4cxX91xXcxX93xX4xX3exX19xX2xX4xX5xX19xX2xX4bxX5xX4xX8xXb0xX7xX7axX11xX23xX19xX7bxXcxXdxX93xX4xX11xX7xXa2xX6xXdxX11xX4xX31xXe9xX242xX5xX4xX8xX3faxX4xX1xXccxXcxX2fxX4xX6xX2xXadxXcxX4xX11xXccxX5xX4xX31xX46xX4xX5xX19xXccxX23xX4xX333xXcxX19xX93xX4xXabxX4cxX7xX88xX4xX3xX2xX1xXdxX7bxX93xX4xX2d9xX5xX19xXdxX5xX3exX4xX2xXcxX2e6xX4xa864xX7xX5xXdxXa2xX7bxX7bxX3exX93xX4xXcxX19xX449xXcxX4xX11xX2xXcxX4xX19xX7xX88xX4xX6xXe9xX2e3xX11xX4xXexXdxXa2xX4xX31xX46xX4xX31xX36fxX5xX4xX11xX2xXcxX4xX11xX7a4xX5xX93xX4xXcxX2fxX4cxX88xX4xX5xX57xX4xX19xX4bxX11xX4xX23xX2xXcxX4xX2fxX2xX2dxX7xX4xX5xX19xXa7xXcxX2fxX4xX3exX19xX2xX4xX5xX19xXe9xX7xX4xX3xX432xX4xXcxX19xX2f8xX4xX5xX449xXb0xX4xX8xXa3xX5xX4xX8xXae9xX4xX7axX367xX11xX4xX6xX2e3xXcxX127xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX237xX19xX797xXcxX19xX4xX3xX35cxX4xX11xX19xX4bxX93xX4xXcxX4bxX4cxX4xX31xe14fxX4xX8x696axX4xX19xX2dxX4cxX4xX3xX2xXadxXcxX4xX23xX2xXcxX4xX8xXa3xX5xX4xX1xX113xX4xX23xX19xX117xXcxX2fxX93xX4xXa2xXa3xXcxX4xX31xXa7xXcxX2fxX4xXabxX4cxXadxXcxX4xXb0xX7xXcxX2fxX4xX11xX19xXdxX7bxX4xXcxX2fxXe9xX31bxX2xX4xX3xX2xXadxXcxX4xX23xX2xXcxX4xX8xXa3xX5xX4xX1xX113xX4xX23xX19xX117xXcxX2fxX4xX31xX46xX4xX88xXadxXcxX4xX11xX91xXb0xX4xX8xX3faxX4xX1xXccxXcxX2fxX4xXb0xX36fxX2xX4xX6xX373xX5xX4xXb0xX36fxX2xX4xXcxX57xX2xX127xX4xX73xX7bx68d2xX5xX4xX11xX19xXecxXb0xX4xX5xX19xX797xX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX8xX3faxX4xX1xXccxXcxX2fxX4xX31xX46xX4xX19xX2b9xX4xX11xX7axX242xX4xX8xXa3xX5xX4xX23xX2xXcxX4xX5xX19xX7bxX4xX31xX2xX3cxXcxX4xX11xX19xX7bxXa3xX2xX4xX5xX246xX7xX4xXa2xXa3xXcxX4xXa2xd88fxX93xX4xXcxX2fxXe9xX31bxX2xX4xX11xX19xX91xXcxX127xX0xX5exX23xX17xX0xX11xX7xXa2xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXb0xX7xX2fxXdxX13fxX7bxX8fxXbxX4xX7xX6xX2xX2fxXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX7axXbxX17xX0xX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX88xX6xXdxXaxXbxX11xXdxX8fxX11xX10xX7xX6xX2xX2fxXcxX173xX4xX5xXdxXcxX11xXdxX7axX17bxXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2fxX7xX6xX6xXdxX7axX88xXbxX17xX0xX2xXb0xX2fxX4xX7xX6xX11xXaxXbxXcxX19xX4cxXcxX2fxX4xX1xX7bxX4xX5xX7bxXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xXdxX4xX3exX19xX7bxXcxX2fxX4xX11xX19xXdxX4xX11xX19xX2xXdxX4cxX4xX3exX19xX2xX4xX1xX2xX4xX5xX19xX7bxX2xX4xX11xXdxX11xXbxX4xX8xX7axX5xXaxXbxX5exX5exX2xX127xXa2xX7xX7bxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX127xX3xXcxX5exXcxXdxXexX8xX5exX1axX1ebxX1ecxX1edxX5exX1axX1ecxX1f1xX1xX1f1xX1axX1f5xX11xX1ebxX1edxX5a2xX1f7xX6xX1f7xX127xX1fexX23xX2fxXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xXb0xX2fxXbxX4xX5exX17xX0xX5exX7xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX11xX7axX17xX0xX11xX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX237xX7xX23xX11xX2xX7bxXcxXbxX17xX697xX124xX11xX4xX6xX7bxXa3xX2xX4xX6xX7bxX7xX4xX1xX2xX4xX31xX124xXcxX2fxX127xX0xX5exX23xX17xX0xX5exX11xX1xX17xX0xX5exX11xX7axX17xX0xX5exX11xXa2xX7bxX1xX88xX17xX0xX5exX11xX7xXa2xX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX0xX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17xX393xX7bxX7xX4xXcxX2fxX19xXdxX4xXcxX19xXa3xX5xX4xX1xX2xX4xX31xX124xXcxX2fxX0xX5exX8xX11xX7axX7bxXcxX2fxX17xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX237xX19xX7bxX4xX23xX19xX3b5xX23xX4xX23xX19xXfexX11xX4xXcxX19xXa3xX5xX4xX3exX19xX35xXcxX2fxX4xX1xX91xX88xX4xXb0xXa3xXcxX19xX4xXb0xXae9xX4xX11xXa7xX4xX11xX19xX2xX4bxX11xX4xXa2xXc7xX4xX5xXdexXb0xX4xX11xX7xX88xX4xXcxX19xXe9xX4xX8xXb0xX7xX7axX11xX23xX19xX7bxXcxXdxX93xX4xX11xX7xXa2xX6xXdxX11xX93xX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xX5xX19xX2xX4bxX5xX4xX6xX7bxX7xX4xX1xX2xX4xX31xX124xXcxX2fxX4xX5xX340xX4xX2fxX2xXfexX4xX11xXa7xX4xX3xX2f8xX2xX4xX11xX7axX800xXb0xX4xXcxX2fxX19xX35cxXcxX4xX31xX32xXcxX2fxX4xX5xX19xX7bxX4xX11xX2e3xX2xX4xX19xX2f8xXcxX2fxX4xX11xX7axX2xX3cxX4cxX4xX31xX32xXcxX2fxX4xX11xX7axXadxXcxX4xX11xX19xXc7xX4xX11xX7axXe9xX31bxXcxX2fxX4xX8xXae9xX4xX6xX2f8xX4xX11xX19xX2xX4bxX11xX4xXa2xXc7xX4xX5xX35xXcxX2fxX4xXcxX2fxX19xX3cxX4xX11xX19xX373xX4xX3xXc7xX4xX31xX46xX4xXa2xXa3xXcxX4xX3xX2f8xX4xX2fxX2xX7xX4xX31xX35cxXcxX19xX93xX4xXa2xXa3xXcxX4xXa2xXd54xX4xX5xX340xX4xX11xX19xX46xX4xX11xX19xXe9xXc98xXcxX2fxX4xX11xX19xX7a4xX5xX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xXa2xX333xXcxX4xXcxX19xXa3xX5xX4xX11xX7axX2dxX4xX11xX35cxXcxX19xX4xX8xX91xX4cxX4xX6xX449xXcxX2fxX4xXb0xX7xXcxX2fxX4xX19xX57xX2xX4xX11xX19xXc98xX4xXb0xX31fxX7xX4xX8fxX4cxX91xXcxX93xX4xX19xX7xX88xX4xXcxX19xX2dxXcxX2fxX4xXa2xX333xXcxX4xXcxX19xXa3xX5xX4xX1xX7xXcxX5xXdxX4xX8xX35xX2xX4xX31xX124xXcxX2fxX4xXb0xXa7xXcxX2fxX4xXcxX800xXb0xX4xXb0xX2e3xX2xX4xXa2xX367xX11xX4xX5xX7a4xX4xX3exX19xX2xX4xXcxX2f8xX7bxX127xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX13fxX7bxX1xX88xXbxX17xX393xX7bxX7xX4xXcxX2fxX19xXdxX4xXcxX19xXa3xX5xX4xX1xX2xX4xX31xX124xXcxX2fxX4xX7axX367xX11xX4xXcxX19xX7a0xX4xX2fxX36fxXcxX93xX4xX11xXe9xX57xXcxX2fxX4xX11xX19xX797xX5xX19xX4xX3xX2e3xX2xX4xX11xX367xX11xX4xX5xX333xX4xX5xXfexX5xX4xX6xX7bxXa3xX2xX4xX8xXb0xX7xX7axX11xX23xX19xX7bxXcxXdxX93xX4xX11xX7xXa2xX6xXdxX11xX4xX5xX340xX4xX11xX7axX7xXcxX2fxX4xXa2xXc7xX4xX13fxX6xX4cxXdxX11xX7bxX7bxX11xX19xX4xX5xX19xXa3xX88xX4xX19xX3cxX4xX31xX2xX432xX4cxX4xX19xX2f8xXcxX19xX4xc390xX2e9xX788xX4xX3xX2f8xX4xX77exXcxX1xX7axX7bxX2xX1xX127xX0xX5exX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX2e9xX7bxX4cxX7axX5xXdxXbxX17xX24xX19xXdxX7bxX4xX10ffxX237xX24xXcxXdxXexX8xX0xX5exX23xX17