Hàn Quốc thử nghiệm thành công ngư lôi nội địa hạng nặng
Hàn Quốc đang nỗ lực tăng cường năng lực an ninh hàng hải trong bối cảnh Triều Tiên thúc đẩy phát triển các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
3793x60a9x9f6ax668dx68eax6569x6bdex9f25x7e7cxX7x914ax755fx48a2x66b9xa2bfx93b3xX5x969dxXax6e62x7f74x4073xb791xX3xa892x3aebx5dddxX4xX3xXexX1x4841xX3xX15xb7f6xX1xXdx5af4x4fa4xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX4x8f75xX15xX21xX3xX15xX21x478dxX3xX5xX2exXdxX3xX15x5579xXdxX3x3821x6ecfxX6xX3xX1x9023xX15xX21xX3xX15x9ba6xX15xX21xX0x9cd9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x4bbaxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX3exX6xX15xX21xX3xX15x780bxX3xX5xa07dxX4xX3xXex5fe1xX15xX21xX3xX4xX34x6057xX15xX21xX3xX15xX77xX15xX21xX3xX5xX73xX4xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX1xX14xX15xX21xX3xX1x834fxXdxX3xXex5209x7861xX15xX21xX3x6e22xX19xXdxX3xX4xX98xX15xX1xX3xXcxX9cxXdx86c6xX18xX3xXcxXdxb675xX15xX3xXexX1x66c4xX4xX3xX3ex63c3x52b4xX3xXbxX1x9c2bxXexX3xXexX9cxXdx5972xX15xX3xX4xXc0xX4xX3xXexXb2xX15xX3xX5xX1exX6xX3xX3exX43xX15xX3xX3exX43xX9dxX3xXbxX1xa309xX15xX21xX3xXex94fbxX3xXexX14xX18xX3xX15xX21x7b39xX25xX3x5877x45afx59ddx391fx64bdx4cbdxX3xX4xXdfxX3x85c5xX1xX98xX3xX15xX77xX15xX21xX3xX25xX6xX15xX21xX3xX3exXecxX18xX3xX3exX43xX15xX3xX1xX43xXexX3xX15xX1xaaa5xX15x3d0cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX9dxX5exXbcxXaxX12xX0xXdxX25xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX25xX7x46ccxXbxX1xX9dxXexX9dxXaxX3xX7xXexXbcxX5xX10xX9xXax605bxXdxX5exXexX1x84a9xX3x7583xX2x82c6xXbx438dxa037xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX150xX3x8531xX2x626axXbxX156xX157xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX1xX1exX3xX15xX21xX1xXdxX24xX25xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX4xX2exX15xX21xX3xX15xX21xX34xX3xX5xX2exXdxX3xX15xX3bxXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX1xX43xX15xX21xX3xX15xX48xX15xX21xX3xX1x7988xX15xX1xX3xX98xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX117xXa1xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX117x6fd9xX15xX4cxX15xX10xX14bxX7xX4cx5081xX1d0xX1d0xX163xX4cxX2xX163xX154xX5exX1d0xX2xX163x4688x7b30xX163xX152xXex6d74xX2xX1d0xX2xX152xX5xX163xX117x8784xXbxX21x7781xX9cxX9xX154xX1d0xX1e1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX1xX1exX3xX15xX21xX1xXdxX24xX25xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX4xX2exX15xX21xX3xX15xX21xX34xX3xX5xX2exXdxX3xX15xX3bxXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX1xX43xX15xX21xX3xX15xX48xX15xX21xXaxX3xX14bxXdxX5exXexX1xX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX5exX6xXexX6xX13cxXbxX1xX9dxXexX9dxX13cxX9dxX9cxXdxX21xXdxX15xX6xX5xX13cxX7xX9cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX150xX4cxX4cxX4xX5exX15xXdxX25xX21xX117xX1c8xXdxX10xXexX15xX6xX25xXbxX5xX18xX7xX117xX1c8xX15xX4cxXexX152xX1d0xX163xX4cxX18xXbxX5xX9dxX6xX5exX10xX5exX4cxXdxb27axX5exX7xX7xX4cxX1d0xX163xX1d0xX1d0x9212xX163xX154xX29bxX2xX1e1xX4cxX15xX21xX18xX29bxX5xX9dxXdxX29bxX1xX6xX15xX29bx8005xX18xX9dxX4xX117xX1e9xXbxX21xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx70d1xX6xXbxXexXdxX9dxX15xXaxX12xXcxX14xX18xX3xX15xX21xXecxX25xX3x6c90xX9dxX7xX6xX15xX3x8c77xX1xX15xX3xX2c9xX1xX6xX15xX21xX13cxX1xX9dxX3xX5x876cxXbxX3xX1dcxX117xX163xX163xX163xX3xXex6972xX15xX3xX4xa31exX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xXdfxX3xXf9xX1xX98xX3xX15xX77xX15xX21xX3xXbxX1xXdfxX15xX21xX3xXexXb2xX15xX3xX5xX1exX6xX3xX3exX43xX15xX3xX3exX43xX9dxX117xX3xXefx8c81xX15xX1xX150xX3x985exX9dxX15xX1xX6xXbxX4cxXcxXcx6bbex40cbx809exXf4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX9dxX5exXbcxXaxX12xXcxX1xX10xX9dxX3xX332xX9dxX15xX1xX6xXbx52bbxX3xX15xX21xX14xXbcxX3xX2xX1e1xX4cxX154xX35fxX3xX2c9xb754xX3xX2aexX18xX6xX15xX3xX17xX18xX98xX15xX3xX5x5445xX3xX2c9xX2exX15xX21xX3xX15xX21xX1xX24xX3xX1c8xX14xX3xX2c9xX1xX2f9xXexX3xX5xX34x4c6fxX15xX21xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXbxX1x4806xX15xX21xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX1xX9dxX3xXa1xXdx8a74xXexX3xX15xX34xX2efxX4xX3xX15xX14xXbcxX3xX3ex8461xX3xXexX1xX1exX3xX15xX21xX1xXdxX24xX25xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX4xX2exX15xX21xX3xX25xX3bxXexX3xX15xX21xX34xX3xX5xX2exXdxX3xX1xX43xX15xX21xX3xX15xX48xX15xX21xX3xXexXdxXb2xX15xX3xXexXdxX3aexX15xX35fxX3xX25xX3bxXexX3xX3exX3bxX15xX21xX3xXexX1xXc0xXdxX3xX15xX1x5c50xX25xX3xXexX77xX15xX21xX3xX4xX34xX7dxX15xX21xX3xXf9xX1xX98xX3xX15xX77xX15xX21xX3xXbxX1xX39bxX15xX21xX3xXexX1xX2fdxX3xX1xX14xX15xX21xX3xX1xX98xXdxX3xXexX9cxX9dxX15xX21xX3xXa1xX19xXdxX3xX4xX98xX15xX1xX3xX4xXc0xX4xX3xX25xX19xXdxX3xX3exX10xX3xX5ex6f8bxX6xX3xX2aexX18xX115xX15xX3xX7xX73xX3xXexXe4xX3xXcxX9cxXdxXadxX18xX3xXcxXdxXb2xX15xX3xX3exX6xX15xX21xX3xX21xXdxX6xX3xXexX77xX15xX21xX117xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX9dxX5exXbcxXaxX12xXcxX1xX10xX9dxX3xX4xX36dxX3xX2aexX18xX6xX15xX3xX15xX21xX1xXdxXb2xX15xX3xX4x8bb1xX18xX3xX2aexX18xX19xX4xX3xXbxX1xX39bxX15xX21xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX35fxX3xX4xX18xX3bxX4xX3xXexX1xX1exX3xX15xX21xX1xXdxX24xX25xX3xX15xX21xX34xX3xX5xX2exXdxX3xXcxXdxX21xX10xX9cxX3xXf0xX1xX6xX9cxXf9xX3xXbxX1xXdfxX15xX21xX3xXexXe4xX3xXexX14xX18xX3xX15xX21xXecxX25xX3xX3exX34xX390xX4xX3xXexX1xX73xX4xX3xX1xXdxX24xX15xX3xb828xX3xX1c8x6cc9xX15xX21xX3xXa1xXdxXc6xX15xX3xXbxX1x4d76xX6xX3x4fc9xX2exX15xX21xX3xXexX9cxX9dxX15xX21xX3xX15xX21xX14xXbcxX3x7da3xX4cxX154xX3xX1c8xXe4xX6xX3xX2aexX18xX6xX3xX7xX6xX18xX3xX25xX3bxXexX3xX4xX18xX3bxX4xX3xXexX1xX1exX3xX15xX21xX1xXdxX24xX25xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX4xX2exX15xX21xX3xX1x7291xXdxX3xXexX1xXc0xX15xX21xX3xXf2xX6xX117xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX9dxX5exXbcxXaxX12xXf0xX1exX3xX5ex6df7xX15xX21xX3xXexX14xX18xX3xX15xX21xXecxX25xX3xX5xX2efxXbxX3x4a9dxX6xX15xX21xX3xXf2xX9dxX21xX9dxX13cxaea2xX588xX588xX3xX15xX48xX15xX21xX3xX1dcxX117xX163xX163xX163xX3xXexX2f9xX15xX3xX5xX14xX25xX3xXa1xX24xX3xXbxX1xXdfxX15xX21xX35fxX3xX4xX18xX3bxX4xX3xXexX1xX1exX3xX15xX21xX1xXdxX24xX25xX3xX15xX1xX404xX25xX3xXf9xXdxXc6xX25xX3xXexX9cxX6xX3xX156xX10xX25xX3xX15xX21xX34xX3xX5xX2exXdxX3xX3exX34xX390xX4xX3xXbxX1xXc0xXexX3xXexX9cxXdxXc6xX15xX3xX1c8xX14xX9dxX3xX15xX77xX25xX3xX1d0xX163xX2xX518xX3xX15xX14xXbcxX3xX4xXdfxX3xX1xX9dxX43xXexX3xX3exX3bxX15xX21xX3xX15xX1xX34xX3xX5exX73xX3xXf9xXdxX3aexX15xX3xXexX9cxX9dxX15xX21xX3xX21xXdxX6xXdxX3xX3exX9dxX43xX15xX3xX3exXecxX18xX3xX7xX98xX15xX3xX156xX18xX2f9xXexX3xX1xX14xX15xX21xX3xX5xX9dxX43xXexX3xX1xX6xXbcxX3xXf9xX1xX2exX15xX21xX117xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX9dxX5exXbcxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX3exX6xX15xX21xX3xX15xX70xX3xX5xX73xX4xX3xXexX77xX15xX21xX3xX4xX34xX7dxX15xX21xX3xX15xX77xX15xX21xX3xX5xX73xX4xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX1xX14xX15xX21xX3xX1xX98xXdxX3xXexX9cxX9dxX15xX21xX3xXa1xX19xXdxX3xX4xX98xX15xX1xX3xXcxX9cxXdxXadxX18xX3xXcxXdxXb2xX15xX3xXexX1xXb7xX4xX3xX3exXbbxXbcxX3xXbxX1xXc0xXexX3xXexX9cxXdxXc6xX15xX3xX4xXc0xX4xX3xXexXb2xX15xX3xX5xX1exX6xX3xX3exX43xX15xX3xX3exX43xX9dxX3xXbxX1xXdfxX15xX21xX3xXexXe4xX3xXexX14xX18xX3xX15xX21xXecxX25xX3xXefxX3xXf0xXf1xXf2xXf3xX3xXf4xX3xX4xXdfxX3xXf9xX1xX98xX3xX15xX77xX15xX21xX3xX25xX6xX15xX21xX3xX3exXecxX18xX3xX3exX43xX15xX3xX1xX43xXexX3xX15xX1xX115xX15xX117xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX1c8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX9cxX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX9cxX9dxX15xX21xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXb2xX15xX3xX2aexX18xX6xX15xX150xX0xX4cxX7xXexX9cxX9dxX15xX21xX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13cxXexX1xX18xX25xXa1xX13cxX6xX15xX5exX13cxX7xX6xXbxX9dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c9xX18xX3bxX4xX3xX4xX1xX43xXbcxX3xX3exX18xX6xX3xX1c8x8c42xX3xXexX9cxX6xX15xX21xX3xX25xX2efxXdxX3xXexX43xXdxX3xXf2xXc0xX15xX3xX3exX98xX9dxX3xXcxX9cxXdxXadxX18xX3xXcxXdxXb2xX15xX1ecxXaxX3xX1xX9cxX10x6786xX9xXaxX4cxXa1xXdxX15xX1xX13cxX5xX18xX6xX15xX4cxX4xX18xX9dxX4xX13cxX4xX1xX6xXbcxX13cxX5exX18xX6xX13cxX1c8xX18xX13cxXexX9cxX6xX15xX21xX13cxX25xX9dxXdxX13cxXexX6xXdxX13cxXa1xX6xX15xX13cxX5exX6xX9dxX13cxXexX9cxXdxX10xX18xX13cxXexXdxX10xX15xX4cxX1d0xX1d0xX518xX1dcxX2xX518xX117xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX21xX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX4cxX25xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX1d0xX163xX4cxX15xX10xX14bxX7xX4cxX1d0xX1d0xX2xX1dcxX4cxX2xX163xX152xX5exX2xX1d0xX2xX1d0xX161xX163xX518xXexX1e1xX163xX2xX154xX161xX5xX163xX117xX1e9xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX1xX1exX3xX15xX21xX1xXdxX24xX25xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX4xX2exX15xX21xX3xX15xX21xX34xX3xX5xX2exXdxX3xX15xX3bxXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX1xX43xX15xX21xX3xX15xX48xX15xX21xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX1c8xX12xX0xX7xXexX9cxX9dxX15xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c9xX18xX3bxX4xX3xX4xX1xX43xXbcxX3xX3exX18xX6xX3xX1c8xX783xX3xXexX9cxX6xX15xX21xX3xX25xX2efxXdxX3xXexX43xXdxX3xXf2xXc0xX15xX3xX3exX98xX9dxX3xXcxX9cxXdxXadxX18xX3xXcxXdxXb2xX15xX1ecxXaxX3xX1xX9cxX10xX7abxX9xXaxX4cxXa1xXdxX15xX1xX13cxX5xX18xX6xX15xX4cxX4xX18xX9dxX4xX13cxX4xX1xX6xXbcxX13cxX5exX18xX6xX13cxX1c8xX18xX13cxXexX9cxX6xX15xX21xX13cxX25xX9dxXdxX13cxXexX6xXdxX13cxXa1xX6xX15xX13cxX5exX6xX9dxX13cxXexX9cxXdxX10xX18xX13cxXexXdxX10xX15xX4cxX1d0xX1d0xX518xX1dcxX2xX518xX117xX1xXexX25xXaxX12xX2c9xX18xX3bxX4xX3xX4xX1xX43xXbcxX3xX3exX18xX6xX3xX1c8xX783xX3xXexX9cxX6xX15xX21xX3xX25xX2efxXdxX3xXexX43xXdxX3xXf2xXc0xX15xX3xX3exX98xX9dxX3xXcxX9cxXdxXadxX18xX3xXcxXdxXb2xX15xX1ecxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX9cxX9dxX15xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX2c9xXc0xX4xX3xX4xX1xX18xXbcxXb2xX15xX3xX21xXdxX6xX3xX3exXc0xX15xX1xX3xX21xXdxXc0xX3xX1c8xX56dxX3xXbxX1xXdfxX15xX21xX3xXexX1xX1exX3xXexXb2xX15xX3xX5xX1exX6xX3xX3exX43xX15xX3xX3exX43xX9dxX3xX156xX18xXbcxXb2xX15xX3xX5xX56dxX4xX3xX3exX3fxX6xX3xXefxX588xX2c9xXf2xXf3xXf4xX3xX15xX21xX14xXbcxX3xX1d0xX161xX4cxX1dcxX3xX4xX2fdxX6xX3xXcxX9cxXdxXadxX18xX3xXcxXdxXb2xX15xX3xX5xX14xX3xX3exX3bxX15xX21xX3xXexX1xXc0xXdxX3xX25xX2efxXdxX3xX15xX1xX2f9xXexX3xXexX9cxX9dxX15xX21xX3xX25xX3bxXexX3xX4xX18xX3bxX4xX3xX3exX18xX6xX3xX1c8xX783xX3xXexX9cxX6xX15xX21xX3xXexX43xXdxX3xXf2xXc0xX15xX3xX3exX98xX9dxX3xXcxX9cxXdxXadxX18xX3xXcxXdxXb2xX15xX117xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX1c8xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX18xX5xX12xX0xX5exXdxX1c8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9cxXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX1c8xX12xX0xX4cxX5exXdxX1c8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX9dxX18xX9cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9dxX3xX33cxXdxX10xXexX15xX6xX25xa848xX0xX4cxXbxX12