Ảnh chế: Di Maria “lên đồng” hủy diệt đội bóng cũ Real Madrid
Trong ngày PSG thiếu vắng các ngôi sao thì Di Maria đã kịp tỏa sáng hủy diệt đội bóng cũ Real Madrid.
597dx9d0ax88abx8deex756dx6a50xX0xe7b4x5c32xb0eaxbe11xa6fcx62dex954fxXcxdad7xe037xa2adx5fcfxX2xdc17xXaxbf18xXfxX4xadf4x8a5cxX6xX8xX9xX6xb849xa64dxX8x66baxX2xX8xe95exXbxcfc2xX2xXbxX8x5ac5xXaxc0bdxX19xX8x6efbxb3d9xX19xb1efxaf8cxX8xX6x9168xdd0bxX8xX1xX2xc02fxX13xX8xX2fxb8dcxX2xX8xc537xc406xX19xX32xX8xX9x5f7fxX8x6c69xX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xX0xe6c4xX6xX7xX4xX0xX1xX2xX3xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXcxXbxX10xa57exX42xXbxX2xX3xX2xX15xX13xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x9ca1xX15xXbxX1xXfxX4xX11xX26xX69xX19xX32xX8xX19xX32x6652xX37xX8xb9d6xb63fx65b0xX8xX13xX6xX2xX1exe743xX8xX3xb06bxX19xX32xX8xX9xce47xX9xX8xX19xX32x7cb0xX2xX8xXcxXbxX69xX8xX13xX6x5c89xX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2fxe597xX8x77b5xe929xX10xX8xX13x8c5dxXbxX8xXcxX9fxX19xX32xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xd168xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xb888xX69xX1xX37xX8xX10xd63bxX15xX19xX13xX15xX26xXfxX4xX0xX2xb45fxX32xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX1xX13xX6xX97xX108xX42xX8xX1xX6xX2xX1xX15xX8xX2xXfexX15xX19xX13xX15xX26xXfxX8xXcxX13xX37xXaxX15xXexXfxc9c0xX2xX1xX13xX6xX1fxX8x9253xX7xa93cxX10x930ex6bbaxX8xX6xX15xX2xX32xX6xX13xX1fxX8xc768xX7xe6dfxX10xX13axX13bxXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xbf17xdb6ax65c5xX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axd73bxX145xX16axX13xX138xX7xX147xX138xXaxX136x8dc7xX7xX17fxX7xX138xX136x9df6xX185xX138xX185xX175xX147xX138xX17fxX12fxX2xX1xX13xX6xX136xX138xXe8xd9bexX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX56xX1xX2xX3xX4xX0xX56xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexX15xX19xX13xX15xX26xXfxX4xX0xX2xX108xX32xX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xX169xX16axX16bxX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axX175xX138xX7xX13xX138xX147xX16axX169xXaxX7xXe8xX195xX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexXbxX10xX13xX2xX69xX19xXfxX4xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX13xXc0xXbxX8xXcxX9fxX19xX32xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xXe8xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf8xX69xX1xX37xXfxX4xX0xX2xX108xX32xX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xX169xX16axX16bxX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axX175xX138xX7xX13xX175xX185xX16bxX145xXaxX175xXe8xX195xX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexXbxX10xX13xX2xX69xX19xXfxX4xXfexad32xX8xbd8bxX15xX37xX108xXbxX26xX8xX3xX8cxX8xX24xX42xXbxX10xX10xX15xX8xX2fxe32exX97xX8xX6xX3fxX2xX8xX13xac2cxX8xX13xX26xX69xX19xX32xX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX13xX26xX69xX19xX32xX8xX2fxX2cxX108xX8xcc6dxX97xXbxXe8xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf8xX69xX1xX37xXfxX4xX0xX2xX108xX32xX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xX169xX16axX16bxX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axX175xX138xX7xX13xX175xX147xX16bxX16bxXaxX16axXe8xX195xX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexXbxX10xX13xX2xX69xX19xXfxX4xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXcx7786xX19xX8xXcxX8cxX19xX32xX8xX2axX42xXbxX37xX33xX8xX9x7dcdxX19xX32xX8xX8fxX90xX91xX8xX13xa64bxX2xX8xX9xd443xX10xX8xXfexX7xXe8xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf8xX69xX1xX37xXfxX4xX0xX2xX108xX32xX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xX169xX16axX16bxX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axX175xX138xX7xX13xX175xX169xX136xX145xXaxX145xXe8xX195xX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexXbxX10xX13xX2xX69xX19xXfxX4xXf8xXc0xX8xX13xX2xX3c0xX19xX8xX108xX97xXbxX8xX19xX6xX2xX3c0xX97xX8xX19xX6xd68fxX19xX32xX8xX9xX6x9970xX19xX32xX8xX2fxb493xX8xXaxX8cxX108xX8xX32xXadxXe8xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf8xX69xX1xX37xXfxX4xX0xX2xX108xX32xX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xX169xX16axX16bxX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axX175xX138xX7xX13xX175xX169xX145xX169xXaxX138xXe8xX195xX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexXbxX10xX13xX2xX69xX19xXfxX4xc6e2xX2xX8xX26xX30xX2xX8xX9xX48xX19xX32xX8xX2fxX1exX19xX8xXaxX5bdxb8cbxX13xX8xX19xX2cxX19xX8xXbbxX6xXa4xX19xX32xX8xX10xX6xX3acxX2xX8xX3xX3fxX2xX8xX3xX8cxX19xX32xXe8xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf8xX69xX1xX37xXfxX4xX0xX2xX108xX32xX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xX169xX16axX16bxX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axX175xX138xX7xX13xX185xX136xX16bxX16bxXaxX136xXe8xX195xX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexXbxX10xX13xX2xX69xX19xXfxX4xb221xX2xX1xXbxX19xX15xX8xXbbxX6xX43xX9xX8xX26xc66axX19xX32xX8xX3xXadxX8xX13xX2xX19xX8xX13xX5bdx9b1exX19xX32xX8xXfexX69xX97xX26xX13xX69xX2xXcxX8xX9xX6x79c5xX8xXbbxX6xXa4xX19xX32xX8xX10xX6xX3acxX2xX8xX3aexXbxX3xXbxXcxXe8xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf8xX69xX1xX37xXfxX4xX0xX2xX108xX32xX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xX169xX16axX16bxX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axX175xX138xX7xX13xX175xX16axX147xX136xXaxX16bxXe8xX195xX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexXbxX10xX13xX2xX69xX19xXfxX4xX7exXadxX19xX6xX8xX3acxX19xX6xX8xXfexX69xX97xX26xX13xX69xX2xXcxX8xXbbxX6xX2xX8xX2fxX7bdxX19xX32xX8xX13xX26xX69xX19xX32xX8xXbbxX6xX97xX19xX32xX8xX13xX6xX8cxX19xX6xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXe8xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf8xX69xX1xX37xXfxX4xX0xX2xX108xX32xX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xX169xX16axX16bxX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axX175xX138xX7xX13xX145xX136xX147xX169xXaxX185xXe8xX195xX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexXbxX10xX13xX2xX69xX19xXfxX4xX7exXadxX19xX6xX8xX3acxX19xX6xX8xX32xX2x6d5cxXbxX8xX2axX19xX32xX5bdxaecaxX2xX8xXbbxX6xd21exX19xX32xX8xXaxX30xX33xX8xX3xX8cxX8xX13xca61xX8xX6xX69xX19xXe8xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf8xX69xX1xX37xXfxX4xX0xX2xX108xX32xX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xX169xX16axX16bxX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axX175xX138xX7xX13xX138xX136xX147xX175xXaxX169xXe8xX195xX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexXbxX10xX13xX2xX69xX19xXfxX4xX2axXfexX6xX2xX1exX9xX8xX32xX6xX1exX8xX19xX43xX19xX32xX33xX8xX9xX36xXbxX8xX794xX2xX1xXbxX19xX15xX8xX2fxXbxX19xX32xX8xXaxX97xX19xX32xX8xXaxXbxX37xX8xX1xX9aaxX8xX1xX3fxX2xXe8xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf8xX69xX1xX37xXfxX4xX0xX2xX108xX32xX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xX169xX16axX16bxX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axX175xX138xX7xX13xX16bxX16bxX16bxX16bxXaxX7xX147xXe8xX195xX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexXbxX10xX13xX2xX69xX19xXfxX4xX11xX69xX8cxX19xX8xX9xX3acxX19xX6xX8xX3xX7a1xX19xX32xX8xX2fxc499xX97xX8xX108xX7aexX8xX108xX8cxX19xX8xX9xX4d8xX10xX8xXfexX7xX8xX13xX26xX69xX19xX32xX8xX2fxX2cxX108xX8xX2fxa633xX97xX8xX13xX2xX2cxX19xXe8xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf8xX69xX1xX37xXfxX4xX0xX2xX108xX32xX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xX169xX16axX16bxX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axX175xX138xX7xX13xX136xX185xX7xX138xXaxX7xX7xXe8xX195xX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexXbxX10xX13xX2xX69xX19xXfxX4xX21xX2xd85axX19xX8xX42xX2xX1exX19xX8xX19xX9b6xX2xX8xX42x9e08xX13xX8xX13xX26xX69xX19xX32xX8xX2fxX2cxX108xX8xX2fxXbbcxX97xX8xX13xX2xX2cxX19xX8xX9xX4d8xX10xX8xXfexX7xX8xXbbxX6xX7aexX2xX8xX13xX26xXbxX19xX6xX8xXaxX8cxX8xX108xX8cxX19xX8xX13xX6xX3acxX108xX8xX42xX4d4xX2xX8xX9xX36xXbxX8x5ff8xX2xX3xX15xX26xX10xX69xX69xXaxXe8xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf8xX69xX1xX37xXfxX4xX0xX2xX108xX32xX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xX169xX16axX16bxX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axX175xX138xX7xX13xX145xX169xX175xXaxX7xX175xXe8xX195xX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexXbxX10xX13xX2xX69xX19xXfxX4x9ee6xX15xX26xX19xXbxX19xX1xX69xX8xXcdbxXaxX69xX26xX15xX19xX13xX15xX8xX32xX2xX15xX69xX8xXcxXbbcxX97xX8xX9xX6xX69xX8xXcdbxX2xX3xX15xX26xX10xX69xX69xXaxX8xX13xc615xX8xX11xX69xX13xX13xX15xX19xX6xXbxX108xX8xXcxXbxX19xX32xX8xX3aexXbxX10xX69xXaxX2xXe8xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf8xX69xX1xX37xXfxX4xX0xX2xX108xX32xX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xX169xX16axX16bxX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axX175xX138xX7xX13xX185xX136xX16axX175xXaxX7xX16axXe8xX195xX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexXbxX10xX13xX2xX69xX19xXfxX4xX2axX7exX4cbxX19xX32xX8xX6xX9b6xX33xX8xX7aexX8xX3aexX32xX69xX4d4xX2xX8xX6xX4d4xX19xX32xX8xX69cxX19xX6xX8xX19xX6xX5bdxX19xX32xX8xX2axXcxXba0xX10xX8xX108xa3acxX13xX33xX8xXbbxX6xX2xX8xX42xX5bdx9207xX9xX8xX26xXbxX8xXfexX7xXe8xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf8xX69xX1xX37xXfxX4xX0xX2xX108xX32xX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xXfxX8xXcxX26xX9xXexXfxX56xX56xX2xXe8xX42xXbxX69xX6xXbxX13xX2xX19xX6xXe8xX3xX19xX56xX19xX15xX12fxXcxX56xX7xX169xX16axX16bxX56xX7xX147xX136xX1xX145xX7xX147xX16axX175xX138xX7xX13xX169xX145xX145xX7xXaxX7xX145xXe8xX195xX10xX32xXfxX8xXbxXaxX13xXexXfxX18xX19xX6xX8xX9xX6xX1exX1fxX8xX21xX2xX8xX24xXbxX26xX2xXbxX8xX2axXaxX2cxX19xX8xX2fxX30xX19xX32xX33xX8xX6xX36xX37xX8xX1xX2xX3bxX13xX8xX2fxX3fxX2xX8xX42xX43xX19xX32xX8xX9xX48xX8xX4axX15xXbxXaxX8xX24xXbxX1xX26xX2xX1xXfxX8xX56xX4xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfexXbxX10xX13xX2xX69xX19xXfxX4x7410xacd6xX37xX8xXaxX8cxX8xb8e6xXbxX19xX8xXf8xXbxX26xX9xXbxX8xXbbxX6xX2xX8xX19xX32xX6xX15xX8xX13xX2xX19xX8xXcdbxX2xX3xX15xX26xX10xX69xX69xXaxX8xX13xX6xX3acxX108xX8xX42xX4d4xX2xX8xX13xX26xX5bdxXeefxX9xX8xX3aexXbxX10xX69xXaxX2xXe8xX0xX56xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX90xX69xX97xX26xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX69xX8xX1xXbxX19xX3xX2xX15xX13xX0xX56xX10xX4