LLVT Hà Tĩnh “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”
(Baohatinh.vn) - Thực hiện tốt tinh thần nêu gương theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” đã giúp cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh nâng cao ý thức rèn luyện, tinh thần học tập, nêu gương và khả năng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương...
b1e4x10b79x153edx159bcx16ec0xfd92x14ae8x17002xd67bxX7x16bdax1398dxe486x10b91xd570x14bf1xX5x165fcxXax10f7fx14dcbxX13x14ed6xXcxX3x16ee8x14051xX3xXcx11a74x11dbdxX1xX3x16290xXex14befxc0dcxX1dxX3xX5xX19x13cdbxX3x130c9xf6d7x124f6xX1dxX2axX3xX28xfcbbx14bf2xX3xX28xdce1xX4xdb39xX3x147ddxX2bx13e2cxXdxX3xXexd5f4xX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xe485x14776xX0xbf20xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6xX39xXaxX12xXcxX1xX35xX4xX3xX1xXdxf9d4xX1dxX3xXexb69bxXexX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX1x100bbxX1dxX3xX1dxX23xX32xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xXexX1xX10xX4exX3xXbxX1xX2bxX2cxX1dxX2axX3xX4xX1x12437xX28xX3xX20xXexX22xX23xX1dxX3xX5xX19xX28xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX28xX35xX4xX37xX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX4fxX3xe82ax10c20xX3xX2axXdx1527dxXbxX3xX4x13a4cxX1dxX3x136caxd5c2xX37xX3xX4xX1xXdxe1b4xX1dxX3xX7x15561xX3xX13xX13xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX1dxX96xX1dxX2axX3xX4xX6xX4exX3x1103exX3xXexX1x10602xX4xX3xX22xf60fxX1dxX3xX5xX32xb762xX6dxX1dxX37xX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX1xX7bxX1dxX3xX1x10cedxX4xX3xXexe6a7xXbxX37xX3xX1dxX23xX32xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xf49cxX19xX3x118b5xX1x12be2xX3xX1dx12054xX1dxX2axX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX6dxX1dxX3xX1dxX1xXdxX6dxX28xX3xX128xddd6xX3x16507xX32xX96xX1dxX3xX7xX35xX37xX3xX147xX32xX71xX4xX3xXbxX1x16083xX1dxX2axX3xXcax1613fxX6xX3xXbxX1xX2bxX2cxX1dxX2axd535xX165xX165xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb72bxX4exX39xX106xXaxX12xX0xXdxX28xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1077cxX10xX1dxXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxb55exXdxX39xXexX1x157c3xX3xee56xX2xdc43xXbxf09ax151bexX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX19exX3x142a8xX2xdb3dxXbxX1a4xX1a5xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX165xXd6xX6xX4exX1xX6xXexXdxX1dxX1xX165xX128xX1dxX51xX1dxX10xX199xX7xX51xf559xX1d2xX2xX1afxX51xff6axX1afxX39xX1b1xX2xX1b1xX1b1xX1b1xX1d2xcd37xXexX2xX1d2x16bd4xX1a2xX1a2xX5xX1b1xX165x119b5xXbxX2ax12192xX22xX9xX1d7xX1afxX1e4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xXexX22xX23xX1dxX3xX5xX19xX28xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX28xX35xX4xX37xX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX4fxXaxX3xX199xXdxX39xXexX1xX9xXaxX1a0xX2xX1a2xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1afxX2xX1b1xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX6xXbxXexXdxX4exX1dxXaxX12x13fc1xX1xXd3xXexX3xX1xX32xX106xX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX1xX7bxX1dxX3xX1xX116xX4xX3xXexX11axXbxX37xX3xX22xX101xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX37xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX1xXdxXddxX1dxX3xX7xXe1xX3xX39xX96xX1dxX3xX147xX32xX96xX1dxX3xX1a4xXcbxX3xX26cxX1xXcfxX4xX3xXcxX22x1580cxX4xX1xX3xc31dxX18xX2bxX2cxX1dxX2axX3xd855xX1xX23xf550xX3xX1xX130xX1dxX2axX3xX7xX6xX106xX3xXd6xXd3xX28xX3xXexX1xX6xX4exX3xXexX22xX2bxcbbcxX1dxX2axX37xX3xX1dxX96xX1dxX2axX3xX4xX6xX4exX3xX4xX1x10fc8xXexX3xX5xX2bx16c62xX1dxX2axX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX165xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12x10748xX7bxX32xX3xX2axXdxX2d8xX3xX7xXd3xX1dxX2axX37xX3xX12bxX1xdd02xX1dxX2axX3xX12bxX1xX3fxX3xXexX11axXbxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xXexX22xX23xX1dxX3xXexX1xX6xX4exX3xXexX22xX2bxX2d8xX1dxX2axX3xX4x15e58xX6xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX1xXdxXddxX1dxX3xX7xX1cxX3xX39xX96xX1dxX3xX147xX32xX96xX1dxX3xX1a4xXcbxX3xX26cxX1xXcfxX4xX3xXcxX22xX2b3xX4xX1xX3xX2b7xX18xX2bxX2cxX1dxX2axX3xX2bexX1xX23xX2c1xX3xXcaxXcbxX3xXexX22xcdc0xX3xX1dxX23xX1dxX3xX22xXd7xX1dxX3xX22xX19xX1dxX2axX165xX3xX18ax15882xX1dxX2axX3xX147xX32xX106xXddxXexX3xXexX96xX28xX3xX4xX345xX6xX3xX28xd6c1xXdxX3xX4xX1xXdxXddxX1dxX3xX7xXe1xX3xXexX22xX23xX1dxX3xXexX1xX6xX4exX3xXexX22xX2bxX2d8xX1dxX2axX37xX3xXcxX22xX32xX1dxX2axX3xXexXd3xX3xbf3fxX2axX32xX106xf3ccxX1dxX3xX18xX4exX19xXdxX3xX3c8xX6xX28xX3xdb3axX3xX18axX1xX3fxX1dxX1xX3xXexX22xX15cxX3xX128xXdxX23xX1dxX3xX177xX6xX1dxX3xX18axX18x10689xd95exX3xX1xX32xX106xX6dxX1dxX3xX18xX2bxX2cxX1dxX2axX3xX2bexX1xX23xX3xX5xX32xX321xX1dxX3xXd6xXd3xX28xX3xX7xXd3xXexX37xX3xXexX1xX10xX4exX3xX39xef15xXdxX37xX3xXcaxXd7xX1dxX2axX3xX128xXdxX23xX1dxX3xX1dxd79axX28xX3xXexdbf9xX1dxX1xX3xX1xX429xX1dxX1xX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX165xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12xX15xX3bxXdxX3xX7xX35xX3xX1xXdxX6dxX1dxX3xX39xXdxX6dxX1dxX3xXexX1xX2bxX2d8xX1dxX2axX3xX1a4xX32xX106xX23xX1dxX37xX3xX147xX32xX6xX1dxX3xXexX96xX28xX3xX7xX96xX32xX3xX7xXd3xXexX3xX4xX345xX6xX3xX4xX1x113f0xX3xX1xX32xX106xX37xX3xX4xXd3xX1dxX3xXd6xXd7xX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xX128xX19xX3xX28xX3a1xXdxX3xX4xX1xXdxXddxX1dxX3xX7xXe1xX3xX39xX96xX1dxX3xX147xX32xX96xX1dxX3xXf9xX3xXexX1xXfdxX4xX3xX22xX416xX3xXexX22xXd3xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX6dxX28xX3xX4xX345xX6xX3xX28xX429xX1dxX1xX37xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xX1dxX2axX1xXdxX23xX28xX3xXexXcfxX4xX37xX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX37xX3xXcaxX12dxX28xX3xXd6xX12dxX4exX3xX4xX1xX2e8xXexX3xX5xX2bxX2edxX1dxX2axX3xX128xX19xX3xX6xX1dxX3xXexX4exX19xX1dxX3xX128x101d6xX3xX28xX116xXdxX3xX28xcd98xXexX165xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12xX0xXdxX28xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18axX10xX1dxXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX39xXexX1xX19exX3xX1a0xX2xX1a2xXbxX1a4xX1a5xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX19exX3xX1afxX2xX1b1xXbxX1a4xX1a5xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX165xXd6xX6xX4exX1xX6xXexXdxX1dxX1xX165xX128xX1dxX51xX1dxX10xX199xX7xX51xX1d2xX1d2xX2xX1afxX51xX1d7xX1afxX39xX1b1xX2xX1b1xX1b1xX1d2xX2xX1d7xXexX2xX1d2xX1a2xX1afxX1b1xX5xX1b1xX165xX1eaxXbxX2axX1edxX22xX9xX1a2xX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xXexX22xX23xX1dxX3xX5xX19xX28xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX28xX35xX4xX37xX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX4fxXaxX3xX199xXdxX39xXexX1xX9xXaxX1a0xX2xX1a2xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1afxX2xX1b1xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX6xXbxXexXdxX4exX1dxXaxX12xXcxX22xX32xX1dxX2axX3xXexXd3xX3xX3c8xX2axX32xX106xX3ccxX1dxX3xX18xX4exX19xXdxX3xX3c8xX6xX28xX3xX3d8xX3xX18axX1xX3fxX1dxX1xX3xXexX22xX15cxX3xX128xXdxX23xX1dxX3xX177xX6xX1dxX3xX18axX18xX3efxX3f0xX3xX1xX32xX106xX6dxX1dxX3xX18xX2bxX2cxX1dxX2axX3xX2bexX1xX23xX3xX5xX32xX321xX1dxX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX7xX96xX32xX3xX7xXd3xXexX3xXd6xXd3xX28xX3xX1dxX425xX28xX3xX4xX2cxX3xX7xX37dxX3xXcaxf9d0xX3xX1dxX96xX1dxX2axX3xX4xX6xX4exX3xX4xX1xX2e8xXexX3xX5xX2bxX2edxX1dxX2axX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX165xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12xXcxX22xX32xX1dxX2axX3xXexXd3xX3xX3c8xX2axX32xX106xX3ccxX1dxX3xX18xX4exX19xXdxX3xX3c8xX6xX28xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x129f8xX19exX3xX20xe76bxX101xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xXbxX1xX2bxX2cxX1dxX2axX3xXbxX1xXd3xXbxX37xX3xXexXd3xX4xX3xXbxX1xX4exX1dxX2axX3xX4xX321xX1dxX2axX3xXexXd3xX4xX3xX20xX7xX96xX32xX3xX4xX2cxX3xX7xX37dxX37xX3xX7xXd3xXexX3xXexX1xX35xX4xX3xXexXddxX4fxX3xX5xX19xX3xX28xXd7xXexX3xXd6xX2bxX3bxX4xX3xX20xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX4fxX3xX4xX145xX3xXexX1xX69axX3xXexX22xX4exX1dxX2axX3xX1xX116xX4xX3xX128xX19xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX177xXd3xX4xX3xX37dxX3xXcaxX2cxX1dxX3xX128xX15cxX3xX4xX1xXcfxX1dxX2axX3xXexX321xXdxX165xX3xX3c8x14367xX3xX12bxX1xX321xX1dxX2axX3xX4xX1xX488xX3xX2axXdxXcfxXbxX3xX22xX101xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xX4xX2e8xXbxX3xXexX22xX23xX1dxX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX37xX3xXexX22xXd3xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX6dxX28xX37xX3xX7xX96xX32xX3xX7xXd3xXexX3xXexX1xX35xX4xX3xXexXddxX3xX28xX19xX3xX4xX157xX1dxX3xX2axXdxXcfxXbxX3xX4xX2e8xXbxX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xX1dxX23xX32xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xXexX22xX4exX1dxX2axX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX37xX3xX4xX1xXdxXddxX1dxX3xXcaxX2e8xX32xX165xX3xX3c8xX2axX4exX19xXdxX3xX22xX6xX37xX3xX4xX157xX1dxX3xX2axXdxXcfxXbxX3xXbxX1xXd3xXexX3xX1xXdxX6dxX1dxX3xX1dxX1x11214xX1dxX2axX3xX1xX2b3xX1dxX3xX4xX1xXddxX37xX3xX12bxX1xX32xX106xXddxXexX3xXcaxXdxX69axX28xX3xX128xX19xX3xX4xX789xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX1xX345xX3xXexX22xX2bxX2cxX1dxX2axX37xX3xXd6xXdxX6dxX1dxX3xXbxX1xXd3xXbxX3xX5xXcbxX1dxX1xX3xXcaxX2b3xX4exX37xX3xX4xX1xX488xX3xXcaxX2b3xX4exX3xX12bxX15cxXbxX3xXexX1xX2d8xXdxX37xX3xX28xX6xX1dxX2axX3xXexX3fxX1dxX1xX3xX12bxX1xX12dxX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX4exX4fxX165xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12xX3c8xX425xX1dxX2axX3xX2axX6xX106xX3xX2axX425xXexX3xXcaxX7bxX32xX3xX28xX38exX6xX3xX12bxX1xX321xX1dxX2axX3xXexX1xX69axX3xX1dxX2axX130xX1dxX3xX4xX12dxX1dxX3xX12bxX1xX3fxX3xXexX1xXddxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xX147xX32xX96xX1dxX3xX128xX19xX3xX147xX32xX106xXddxXexX3xXexX96xX28xX3xX4xX345xX6xX3xX1dxX1xX830xX1dxX2axX3xX1dxX2axX2bxX2d8xXdxX3xX4xX1xXdxXddxX1dxX3xX7xXe1xX3xXexX22xX6efxX3xXexX22xX23xX1dxX3xXexX1xX6xX4exX3xXexX22xX2bxX2d8xX1dxX2axX3xX4xX345xX6xX3xX311xX2b3xXdxX3xXcaxXd7xXdxX3xX1a2xX37xX3xXcxXdxX69axX32xX3xXcaxX4exX19xX1dxX3xX1d2xX37xX3xXcxX22xX32xX1dxX2axX3xXcaxX4exX19xX1dxX3xX1e0xX1afxX2xX165xX3x11f95xX2bxX3bxXdxX3xX7xX35xX3xXcaxXdxX524xX32xX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX4xX345xX6xX3xX2axXdxXd3xX4exX3xX128xXdxX23xX1dxX3xX1xX2bxX3bxX1dxX2axX3xX39xX31xX1dxX3xX5xX19xX3xXcxX22xX32xX1dxX2axX3xXcfxX106xX3xXcxX22xX7bxX1dxX3xf37dxX32xX96xX1dxX3xX18xX32x1454bxX1dxX1xX3xX128xX19xX3xX7xX35xX3xX2axXdxXd3xX28xX3xX7xXd3xXexX3xX4xX1xX52bxXexX3xX4xX1xdcadxX3xX4xX345xX6xX3xXcxXdxX69axX32xX3xXcaxX4exX19xX1dxX3xXexX22xX2bxX37dxX1dxX2axX3xX5xX19xX3xXcxX1xXdxXddxX32xX3xXexXd3xX3xX26cxX1xX2b3xX28xX3xX15xX130xX1dxX3xXcxX32xX2e8xX1dxX37xX3xX28xX3a1xXdxX3xX4xX1xXdxXddxX1dxX3xX7xXe1xX3xX28xX3bxXdxX3xX5xX32xX321xX1dxX3xX28xXdxX6dxXexX3xX28xX19xXdxX37xX3xX7xX6xX106xX3xX7xX2bxX6xX3xXexX1xX10xX4exX3xX39xX416xXdxX3xXex12a28xX1dxX2axX3xXcaxX2bxX2d8xX1dxX2axX3xX1dxX2axX425xX28xX3xX7xXcfxX1dxX2axX3xXexXdxX69axX32xX3xX5xXdxX23xX1dxX3xd649xX2bexX37xX3xXcaxXdxX69axX28xX3xX22xX2cxXdxX3xX4xX345xX6xX3xX28xX3a1xXdxX3xX147xX32xX12dxX3xX5xX35xX32xX3xXcaxX2b3xX1dxX37xX3xX4xXd3xX4xX1xX3xXcaxX52bxXexX3xXexXa13xX1dxX2axX3xX12bxX1xX71xXdxX3xXexX1xX32xX71xX4xX3xX1dx12e16x1023axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12xX0xXdxX28xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18axX10xX1dxXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX39xXexX1xX19exX3xX1a0xX2xX1a2xXbxX1a4xX1a5xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX19exX3xX1afxX2xX1b1xXbxX1a4xX1a5xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX165xXd6xX6xX4exX1xX6xXexXdxX1dxX1xX165xX128xX1dxX51xX1dxX10xX199xX7xX51xX1d2xX1d2xX2xX1afxX51xX1d7xX1afxX39xX1b1xX2xX1b1xX1b1xX1afxX1a2xX1afxXexX1d2xX2x15fc4xX1e0xX1d7xX5xX1b1xX165xX1eaxXbxX2axX1edxX22xX9xX1a2xX1a0xX1d2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xXexX22xX23xX1dxX3xX5xX19xX28xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX28xX35xX4xX37xX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX4fxXaxX3xX199xXdxX39xXexX1xX9xXaxX1a0xX2xX1a2xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1afxX2xX1b1xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX6xXbxXexXdxX4exX1dxXaxX12xX311xXd7xXdxX3xX1dxX2ax137d1xX3xX4xXd3xX1dxX3xXd6xXd7xX3xX4xX1xX345xX3xXexX22xX429xX3xX311xX2b3xXdxX3xXcaxXd7xXdxX3xX1a2xX3xX2b7xXcxX22xX32xX1dxX2axX3xXcaxX4exX19xX1dxX3xX1e0xX1afxX2xX2c1xX3xX5xX32xX321xX1dxX3xX7xX96xX32xX3xX7xXd3xXexX37xX3xX2axX7bxX1dxX3xX2axXb79xXdxX3xX1dxX425xX28xX3xX4xX1xX425xX4xX3xXexX429xX1dxX1xX3xX1xX429xX1dxX1xX3xX128xX19xX3xX12bxXddxXexX3xX147xX32xX12dxX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xXcaxX69axX3xXcaxX524xX3xX22xX6xX3xX4xX1xX345xX3xXexX22xX2bxX2cxX1dxX2axX37xX3xXd6xXdxX6dxX1dxX3xXbxX1xXd3xXbxX3xX5xXcbxX1dxX1xX3xXcaxX2b3xX4exX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX6dxX1dxX3xXexX1xX425xX1dxX2axX3xX5xX2edxXdxX3xX1dxX1xXdxX6dxX28xX3xX128xX145xX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xX4xX1xXdxXddxX1dxX3xX7xX1cxX3xX28xX3bxXdxX165xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12xX177xXdxX1dxX1xX3xX1dxX1xX2e8xXexX3xX13xX157xX3xX18axX1xX96xX32xX3xX13xX4exX1dxX2axX3xX2b7xX39xX96xX1dxX3xXexXd7xX4xX3xXcxX1xXd3xXdxX2c1xX3xX37dxX3xXcxX22xX32xX1dxX2axX3xXcaxXd7xXdxX3xX1afxX37xX3xX311xX2b3xXdxX3xXcaxXd7xXdxX3xX1a2xX37xX3xXcxXdxX69axX32xX3xXcaxX4exX19xX1dxX3xX1d2xX3xX2b7xXcxX22xX32xX1dxX2axX3xXcaxX4exX19xX1dxX3xX1e0xX1afxX2xX2c1xX3xXexX1xXa6dxX3xX5xXd7xX19exX3xX20x15243xX3xXcaxX96xX106xX37xX3xXexXa13xX3xX4xX1xX488xX3xX1xX32xX106xX3xXcaxXddxX1dxX3xX4xXd3xX1dxX3xXd6xXd7xX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xXcaxX524xX32xX3xX28xX35xX4xX3xXexX1xX2bxX3bxX4xX37xX3xX1dxX2axX1xXdxX23xX28xX3xX12bxX1xX425xX4xX37xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xXexX22xX4exX1dxX2axX3xX4xX321xX1dxX2axX3xX128xXdxX6dxX4xX37xX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xX5xX31xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1xX4exX2b3xXexX3xX1x16226xX1dxX2axX3xX1dxX2axX19xX106xX165xX3xX311xX789xX3xX5xX19xX3xX28xX321xXdxX3xXexX22xX2bxX2d8xX1dxX2axX3xXexX71xXexX3xXcaxX69axX3xX1dxX1xX830xX1dxX2axX3xX4xX1xXdxXddxX1dxX3xX7xXe1xX3xXexX22xX6efxX3xX1dxX23xX32xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX37xX3xX1xX116xX4xX3xXexX11axXbxX37xX3xX22xX101xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xXexX3fxX1dxX1xX3xX4xf6b3xX1dxX3xXexX1xX11axX1dxX37xX3xXexfd07xX3xX28xX488xX37xX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX1xX7bxX1dxX3xX20xX12bxX1xXa6dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX4fxX37xX3xXf9xX3xXexX1xXfdxX4xX3xX128xX19xX3xX12bxX1xX12dxX3xX1dxX130xX1dxX2axX3xX3f0xX3f0xX18axX311xX4fxX165xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12xXcxX1xXdxXddxX32xX3xXexXd3xX3xX26cxX1xX2b3xX28xX3xX15xX130xX1dxX3xXcxX32xX2e8xX1dxX3xX3d8xX3xXcxXdxX69axX32xX3xXcaxX4exX19xX1dxX3xXexX22xX2bxX37dxX1dxX2axX3xXcxXdxX69axX32xX3xXcaxX4exX19xX1dxX3xX1d2xX3xX2b7xXcxX22xX32xX1dxX2axX3xXcaxX4exX19xX1dxX3xX1e0xX1afxX2xX2c1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX6efxX19exX3xX20x133acxX7bxX1dxX3xX2axXb79xXdxX3xX4xX1xXdxXddxX1dxX3xX7xX1cxX37xX3xX1xXdxX69axX32xX3xX4xX1xXdxXddxX1dxX3xX7xX1cxX3xXcaxX69axX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xX2axXdxebcexXdxX37xX3xX22xX101xX1dxX3xX1dxX2axX1xXdxX23xX28xX3xX5xX19xX3xX1dxXd7xXdxX3xX39xX32xX1dxX2axX3xX147xX32xX6xX1dxX3xXexX22xX116xX1dxX2axX3xXexX22xX4exX1dxX2axX3xX128xXdxX6dxX4xX3xXexX1xXdxX3xXcaxX32xX6xX3xX1xX116xX4xX3xX128xX19xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX177xXd3xX4xX165xX3xX953xX4exX3xX128xX11axX106xX37xX3xX1dxX2axX4exX19xXdxX3xX1xX3a1xX3xXexX22xX2edxX3xX1xX2bxX3bxX1dxX2axX3xX39xX31xX1dxX3xXexX1xX429xX3xX4xX1xXcfxX1dxX2axX3xXexX321xXdxX3xX4xXb79xX1dxX2axX3xX5xX32xX321xX1dxX3xX2axX7bxX1dxX3xX2axXb79xXdxX3xX128xX3bxXdxX3xX4xX1xXdxXddxX1dxX3xX7xXe1xX3xXcaxX69axX3xX1a4xX96xX106xX3xX39xX35xX1dxX2axX3xX28xX71xXdxX3xX147xX32xX6xX1dxX3xX1xX6dxX3xX20xX4xXd3xX1dxX3xX3d8xX3xXd6xXdxX1dxX1xX3xXcax12a10xX1dxX2axX3xX5xX157xX1dxX2axX37xX3xXexX22xX23xX1dxX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xXcaxXf24xX1dxX2axX3xX7xXfdxX4xX4fxX37xX3xX4xX38exX1dxX2axX3xX1dxX1xX6xX32xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX6dxX1dxX3xXexX1xX425xX1dxX2axX3xX5xX2edxXdxX3xX1dxX1xXdxX6dxX28xX3xX128xX145xXaxX165xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12xX0xXdxX28xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xXexX1xX32xX28xXd6xX3xXdxX18axX10xX1dxXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX39xXexX1xX19exX3xX1a0xX2xX1a2xXbxX1a4xX1a5xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX19exX3xX1afxX2xX1b1xXbxX1a4xX1a5xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX165xXd6xX6xX4exX1xX6xXexXdxX1dxX1xX165xX128xX1dxX51xX1dxX10xX199xX7xX51xX1d2xX1d2xX2xX1afxX51xX1d7xX1afxX39xX1b1xX2xX1b1xX1b1xX1e4xX1b1xX1afxXexX1d2xX1a0xX2xXaebxX1d2xX5xX1b1xX165xX1eaxXbxX2axX1edxX22xX9xXaebxX1d7xX1e0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xXexX22xX23xX1dxX3xX5xX19xX28xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX28xX35xX4xX37xX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX4fxXaxX3xX199xXdxX39xXexX1xX9xXaxX1a0xX2xX1a2xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1afxX2xX1b1xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX6xXbxXexXdxX4exX1dxXaxX12xX3efxX32xXd3xX1dxX3xXexX22xXdxX6dxXexX3xXbxX1xX2bxX2cxX1dxX2axX3xX4xX1xX96xX28xX3xX20xXexX22xX23xX1dxX3xX5xX19xX28xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX28xX35xX4xX37xX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX4fxX37xX3xX18axX177xX18axX3f0xX3xX37dxX3xXcxX22xX32xX1dxX2axX3xXcaxX4exX19xX1dxX3xX1e0xX1afxX2xX3xX1dxX2axX19xX106xX3xXcaxX23xX28xX3xXd6xXd3xX28xX3xXexX1xX6xX4exX3xXexX22xX2bxX2d8xX1dxX2axX37xX3xXd6xXcbxXdxX3xXexX11axXbxX3xXcaxX69axX3xX1dxX96xX1dxX2axX3xX4xX6xX4exX3xX4xX1xX2e8xXexX3xX5xX2bxX2edxX1dxX2axX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX37xX3xX12bxX1xX12dxX3xX1dxX130xX1dxX2axX3xX3f0xX3f0xX18axX311xX165xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12xX2bexX1xX321xX1dxX2axX3xX4xX1xX488xX3xX4xX789xX3xX1d2xX3xXcaxX2cxX1dxX3xX128xX15cxX3xXexX22xX23xX1dxX3xX28xX19xX3xXbxX1xX2bxX2cxX1dxX2axX3xX4xX1xX96xX28xX3xX20xXexX22xX23xX1dxX3xX1dxX23xX32xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX28xX35xX4xX37xX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX4fxX3xX4xX157xX1dxX3xX5xX19xX3xX28xX6dxX1dxX1xX3xX5xX6dxX1dxX1xX3xXcaxX2bxX2edxX4xX3xXexX2e8xXexX3xX4xX12dxX3xX4xXd3xX4xX3xXcaxX2cxX1dxX3xX128xX15cxX3xXd6xXd7xX3xXcaxXd7xXdxX3xX37dxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX11axXbxX3xXexX22xX32xX1dxX2axX3xX4xX145xX3xXexX1xX69axX3xX1xX789xX6xX3xXd6xXd35xX1dxX2axX3xX1dxX1xX830xX1dxX2axX3xX128xXdxX6dxX4xX3xX5xX19xX28xX37xX3xX1xX19xX1dxX1xX3xXcaxXd7xX1dxX2axX3xX4xX145xX3xXexX1xX69axX165xX3xX26cxX1xX2bxX2cxX1dxX2axX3xX4xX1xX96xX28xX3xX1dxX19xX106xX3xXcaxX2bxX2edxX4xX3xX2axX425xX1dxX3xX5xXdxX524xX1dxX3xX128xX3bxXdxX3xX4xXd3xX4xX3xXbxX1xX4exX1dxX2axX3xXexX22xX19xX4exX3xXexX1xXdxX3xXcaxX32xX6xX3xX1dxX1xX2bxX3xX20xXcxX35xX3xX7xX4exXdxX37xX3xXexX35xX3xX7x16d6dxX6xX4fxX37xX3xX1dxX23xX32xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX1dxX2axX2bxX2d8xXdxX3xXcaxXfdxX1dxX2axX3xXcaxX7bxX32xX37xX3xX20xX311xX12dxX1dxX2axX3xX128xXdxX23xX1dxX3xX39xX429xX32xX3xX39xX425xXexX3xX147xX32xX7bxX1dxX3xX4xX1xXcfxX1dxX2axX4fxXa6exX3xX39xX4exX3xX3efxX32xX96xX1dxX3xX345xX106xX3xXcxX22xX32xX1dxX2axX3xX2bxX2cxX1dxX2axX3xXbxX1xXd3xXexX3xXcaxXd7xX1dxX2axX165xX3xX3efxX32xX6xX3xXcaxX789xX37xX3xX128xXa13xX6xX3xXexX2b3xX4exX3xXcaxX2bxX2edxX4xX3xXcaxXdxX69axX28xX3xX1dxX1xX2e8xX1dxX3xXexX22xX4exX1dxX2axX3xX4xX32xXd7xX4xX3xX128xX11axX1dxX3xXcaxXd7xX1dxX2axX3xX26cxX1xXd3xXexX3xX1xX32xX106xX3xXexX22xX32xX106xX524xX1dxX3xXexX1xX71xX1dxX2axX37xX3xX1a4xXfdxX1dxX2axX3xX39xX6xX1dxX1xX3xX177xXd7xX3xXcaxXd7xXdxX3xX18axX145xX3xX18xXf24xX3xX2axX425xX1dxX3xX128xX3bxXdxX3xX1xX116xX4xX3xXexX11axXbxX3xX128xX19xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX3xXexX2bxX3xXexX2bxX37dxX1dxX2axX37xX3xXcaxX2b3xX4exX3xXcaxXfdxX4xX37xX3xXbxX1xX4exX1dxX2axX3xX4xXd3xX4xX1xX3xX18xXf24xX3xX18axX1xX3fxX3xd857xXdxX1dxX1xX3xX128xXa13xX6xX3xXcaxX10xX28xX3xXcaxXddxX1dxX3xX1dxX1xX830xX1dxX2axX3xX12bxXddxXexX3xX147xX32xX12dxX3xXf9xX3xX1dxX2axX1xX1cxX6xX165xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12xX0xXdxX28xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18axX10xX1dxXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX39xXexX1xX19exX3xX1a0xX2xX1a2xXbxX1a4xX1a5xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX19exX3xX1afxX2xX1b1xXbxX1a4xX1a5xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX165xXd6xX6xX4exX1xX6xXexXdxX1dxX1xX165xX128xX1dxX51xX1dxX10xX199xX7xX51xX1d2xX1d2xX2xX1afxX51xX1d7xX1afxX39xX1b1xX2xX1b1xX2xXaebxX1b1xX1afxXexX1e4xXaebxX1d2xX1e4xX1d7xX5xX1b1xX165xX1eaxXbxX2axX1edxX22xX9xX1d7xX1e4xX1d2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xXexX22xX23xX1dxX3xX5xX19xX28xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX28xX35xX4xX37xX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX4fxXaxX3xX199xXdxX39xXexX1xX9xXaxX1a0xX2xX1a2xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1afxX2xX1b1xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX6xXbxXexXdxX4exX1dxXaxX12xX26cxX1xX96xX1dxX3xXcaxXd7xXdxX3xX7xXcfxX1dxX2axX3xX28xXd3xX106xX3xXbxX1xX157xX1dxX2axX3xX12bxX1xX321xX1dxX2axX3xX2xX1d2xX165xX1e4xX28xX28xX3xX4xX345xX6xX3xX177xX6xX1dxX3xX18axX18xX3efxX3f0xX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xXbxX1xX71xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xXexX11axXbxX3xXbxX1xX2bxX2cxX1dxX2axX3xXd3xX1dxX3xXd6xX12dxX4exX3xX128xX6dxX3xX128xX38exX1dxX2axX3xXexX22xX2d8xXdxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xXbxX1xX71xX165xX3xX2b7xX0xX10xX28xX12xX12dxX1dxX1xX3xXcxX165xX13xX2c1xX0xX51xX10xX28xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12xX3c8xX1xX2d8xX3xX4xX1xX488xX3xX1xX32xX106xX37xX3xX4xXd3xX1dxX3xXd6xXd7xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX128xX19xX3xX4xX2e8xXbxX3xX39xX2bxX3bxXdxX37xX3xX4xX1xXdxXddxX1dxX3xX7xXe1xX3xX5xX19xX28xX3xXexX71xXexX3xX1dxX23xX32xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX1dxX23xX1dxX3xXexX4exX19xX1dxX3xX147xX32xX96xX1dxX3xXcaxX524xX32xX3xX4xX789xX3xX5xX11axXbxX3xXexX22xX2bxX2d8xX1dxX2axX3xXexX2bxX3xXexX2bxX37dxX1dxX2axX3xX12bxXdxX23xX1dxX3xXcaxX15cxX1dxX1xX37xX3xXd6xX12dxX1dxX3xX5xX1cxX1dxX1xX3xX128xX830xX1dxX2axX3xX128xX19xX1dxX2axX37xX3xXexX32xX106xX6dxXexX3xXcaxX71xXdxX3xXexX22xX32xX1dxX2axX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX128xX3bxXdxX3xX311xX12dxX1dxX2axX37xX3xXcxXa6dxX3xX147xX32xX71xX4xX3xX128xX19xX3xX3c8xX1xX96xX1dxX3xX39xX96xX1dxX165xX3xXcxX4exX19xX1dxX3xX5xX35xX4xX3xX5xX2bxX2edxX1dxX2axX3xX4xX789xX3xX4xX1xX2e8xXexX3xX5xX2bxX2edxX1dxX2axX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xXcaxX2b3xXexX3xX12bxX1xXd3xX3xX128xX19xX3xX2axXdxXe5fxXdxX3xX1d7xX1b1x15fb6xX1a5xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2axXdxX6xX3xX39xXdxX3ccxX1dxX3xXexX11axXbxX37xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2axXdxX6xX3xX4xXfdxX32xX3xX1xXd7xX37xX3xX4xXfdxX32xX3xX1dxX2b3xX1dxX3xXcaxX2b3xXexX3xX12bxXddxXexX3xX147xX32xX12dxX3xXexX71xXexX37xX3xX12bxX1xX12dxX3xX1dxX130xX1dxX2axX3xX3f0xX3f0xX18axX311xX3xX4xX6xX4exX1a5xX3xX4xX2cxX3xX147xX32xX6xX1dxX37xX3xX39xX4exX6xX1dxX1xX3xXexX22xX2b3xXdxX3xXcaxX2bxX2edxX4xX3xX1a4xX96xX106xX3xX39xX35xX1dxX2axX3xX4xX1xX3fxX1dxX1xX3xX147xX32xX106xX37xX3xX1dxX1xXdxX6dxX28xX3xX128xX145xX3xX147xX32xX96xX1dxX3xX7xX35xX37xX3xX147xX32xX71xX4xX3xXbxX1xX157xX1dxX2axX3xX4xX345xX6xX3xXcaxX15cxX6xX3xXbxX1xX2bxX2cxX1dxX2axX3xXcaxX2bxX2edxX4xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX6dxX1dxX3xXexX1xX425xX1dxX2axX3xX5xX2edxXdxX3xXexX4exX19xX1dxX3xX39xXdxX6dxX1dxX165xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12xX311xX52bxX4xX3xXd6xXdxX6dxXexX37xX3xX1dxX1xX2d8xX3xX147xX32xXd3xX1dxX3xXexX22xXdxX6dxXexX3xXbxX1xX2bxX2cxX1dxX2axX3xX4xX1xX96xX28xX3xX20xXexX22xX23xX1dxX3xX1dxX23xX32xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX28xX35xX4xX37xX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX4fxX37xX3xXexX22xX4exX1dxX2axX3xX1a2xX3xX1dxX130xX28xX3xX2axX7bxX1dxX3xXcaxX96xX106xX3xXcaxXcbxX3xX4xX789xX3xX1xX19xX1dxX2axX3xXexX22xX130xX28xX3xX5xX2bxX2edxXexX3xXexX11axXbxX3xXexX1xX69axX3xX128xX19xX3xX1xX19xX1dxX2axX3xX1dxX2axX1xX429xX1dxX3xX5xX2bxX2edxXexX3xX4xXd3xX3xX1dxX1xX96xX1dxX3xXcaxXdxX69axX1dxX3xX1xX429xX1dxX1xX3xXexXdxX23xX1dxX3xXexXdxXddxX1dxX3xXcaxX2bxX2edxX4xX3xX128xXdxX1dxX1xX3xX39xX6xX1dxX1xX1a5xX3xX4xX789xX3xX2xX1a2xX1a0xX3xX7xXd3xX1dxX2axX3xX12bxXdxXddxX1dxX3xX4xX12dxXdxX3xXexXdxXddxX1dxX3xX12bxXe1xX3xXexX1xX32xX11axXexX3xXcaxX2bxX2edxX4xX3xXcaxX2bxX6xX3xX128xX19xX4exX3xXfdxX1dxX2axX3xX39xX145xX1dxX2axX3xXexX71xXexX3xXexX22xX4exX1dxX2axX3xXexX1xX35xX4xX3xXexXdxX3ccxX1dxX1a5xX3xX1xX3a1xX3xXexX22xX2edxX3xX1afxX3xXexXd98xX3xXcaxXf24xX1dxX2axX3xX128xX19xX3xX1d2xX1b1xX1b1xX3xX1dxX2axX19xX1dxX3xX5xX2bxX2edxXexX3xX1dxX2axX19xX106xX3xX4xX321xX1dxX2axX3xXexX1xX6xX28xX3xX2axXdxX6xX3xX1a4xX96xX106xX3xX39xX35xX1dxX2axX3xX3c8xXcxX1359xX1a5xX3xX1a4xX96xX106xX3xX39xX35xX1dxX2axX3xX1afxX1e4xX3xX1dxX1xX19xX3xXexX429xX1dxX1xX3xX1dxX2axX1xX1cxX6xX37xX3xX1dxX1xX19xX3xXcaxXf24xX1dxX2axX3xXcaxXd7xXdxX3xXexX22xX15cxX3xX2axXdxXd3xX3xXaebxX165xX1d2xX1d7xX1b1xX3xXexX22xXdxX6dxX32xX3xXcaxXf24xX1dxX2axX3xX128xX19xX3xXexX52bxX1dxX2axX3xX1xX19xX1dxX2axX3xX1dxX2axX19xX1dxX3xX7xX32xX2e8xXexX3xX147xX32xX19xX3xXexX22xX15cxX3xX2axXdxXd3xX3xX2xX165xXaebxX1a2xXaebxX3xXexX22xXdxX6dxX32xX3xXcaxXf24xX1dxX2axX165xX165xX165xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12xX0xXdxX28xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18axX10xX1dxXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX39xXexX1xX19exX3xX1a0xX2xX1a2xXbxX1a4xX1a5xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX19exX3xX1afxX2xX1b1xXbxX1a4xX1a5xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX165xXd6xX6xX4exX1xX6xXexXdxX1dxX1xX165xX128xX1dxX51xX1dxX10xX199xX7xX51xX1d2xX1d2xX2xX1afxX51xX1d7xX1afxX39xX1b1xX2xX1b1xX2xX1afxX1afxX1a2xXexX1afxXaebxX1afxX1e4xXaebxX5xX1b1xX165xX1eaxXbxX2axX1edxX22xX9xX1a2xXaebxX1e4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xXexX22xX23xX1dxX3xX5xX19xX28xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX28xX35xX4xX37xX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX4fxXaxX3xX199xXdxX39xXexX1xX9xXaxX1a0xX2xX1a2xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1afxX2xX1b1xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX6xXbxXexXdxX4exX1dxXaxX12xX18xX116xX4xX3xX128xX19xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX177xXd3xX4xX37xX3xX18axX177xX18axX3f0xX3xX311xX2b3xXdxX3xXcaxXd7xXdxX3xXexX1xXdxXddxXexX3xX2axXdxXd3xXbxX3xX177xXcxX6f3xX3d8xX2xX1a2xX1d2xX3xX5xX32xX321xX1dxX3xX12bxX1xX425xX4xX3xXbxX1xX145xX4xX3xX12bxX1xX789xX3xX12bxX1xX130xX1dxX37xX3xXcaxX4exX19xX1dxX3xX12bxXddxXexX37xX3xX7xXd3xX1dxX2axX3xXexX2b3xX4exX3xXcaxX69axX3xX39xX32xX106xX3xXexX32xX37xX3xX7xX1257xX6xX3xX4xX1xX830xX6xX3xXexX71xXexX3xXexX1xXdxXddxXexX3xXd6xX15cxX3xX4xX1xXdxXddxX1dxX3xXcaxX2e8xX32xX165xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX4exX39xX106xXaxX12xX311xX2b3xXdxX3xXexXd3xX3xX3c8xX2axX32xX106xX3ccxX1dxX3xXcxX2e8xXexX3xX3c8xX1xX96xX1dxX3xX3d8xX3xX18axX1xX3fxX1dxX1xX3xX345xX106xX3xX177xXd7xX3xX18axX18xX3efxX3f0xX3xXexX488xX1dxX1xX3xX12bxX1xcd94xX1dxX2axX3xXcaxX15cxX1dxX1xX19exX3xX20xX26cxX1xX2bxX2cxX1dxX2axX3xX4xX1xX96xX28xX3xX20xXexX22xX23xX1dxX3xX1dxX23xX32xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX28xX35xX4xX37xX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX4fxX3xX5xX19xX3xXcaxXdxX69axX28xX3xX1dxX1xX2e8xX1dxX3xXexX22xX4exX1dxX2axX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX6dxX1dxX3xX18axX1xX488xX3xXexX1xX15cxX3xX7xX71xX3xX1b1xX1a2xX3d8xX18axXcxX51xXcxd059xX3xX4xX345xX6xX3xX13xX13xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX165xX3xX311xX96xX106xX3xX12bxX1xX321xX1dxX2axX3xX4xX1xX488xX3xX5xX19xX3xX28xX6dxX1dxX1xX3xX5xX6dxX1dxX1xX37xX3xX5xX19xX3xXcaxX2edxXexX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1xX4exX2b3xXexX3xX4xX1xX3fxX1dxX1xX3xXexX22xX15cxX3xX7xX96xX32xX3xX22xXd7xX1dxX2axX3xX28xX19xX3xX4xX157xX1dxX3xX5xX19xX3xXcaxXd7xX1dxX2axX3xX5xX35xX4xX3xXcaxX69axX3xX28xX3a1xXdxX3xX4xXd3xX1dxX3xXd6xXd7xX37xX3xXcaxX12dxX1dxX2axX3xX128xXdxX23xX1dxX37xX3xX147xX32xX7bxX1dxX3xX4xX1xXcfxX1dxX2axX3xX128xX2bxX2cxX1dxX3xX5xX23xX1dxX3xX1xX4exX19xX1dxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX4xX1xXfdxX4xX3xXexX22xXd3xX4xX1xX37xX3xX1dxX1xXdxX6dxX28xX3xX128xX145xX3xXcaxX2bxX2edxX4xX3xX2axXdxX6xX4exX165xX3xX3efxX32xX6xX3xXcaxX789xX37xX3xX2axXdxXcfxXbxX3xXexXa13xX1dxX2axX3xXexXa6dxX3xX4xX1xXfdxX4xX3xX311xX12dxX1dxX2axX37xX3xX4xX2cxX3xX147xX32xX6xX1dxX37xX3xXcaxX2cxX1dxX3xX128xX15cxX19exX3xXcaxXd8exX106xX3xX12bxX1xXd3xX37xX3xX1a4xX789xX6xX3xX106xXddxX32xX37xX3xXbxX1xX2e8xX1dxX3xXcaxX2e8xX32xX3xX128xX2bxX2cxX1dxX3xX5xX23xX1dxX37xX3xX1dxX1xX11axX1dxX3xX128xX19xX3xX1xX4exX19xX1dxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX28xX116xXdxX3xX1dxX1xXdxX6dxX28xX3xX128xX145xX3xXcaxX2bxX2edxX4xX3xX2axXdxX6xX4exX4fxX165xX0xX51xXbxX12xX0xX39xXdxX128xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX22xX10xX5xX6xXexX10xX39xXaxX12xX0xX7xXexX22xX4exX1dxX2axX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX23xX1dxX3xX147xX32xX6xX1dxX19exX0xX51xX7xXexX22xX4exX1dxX2axX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3d8xXexX1xX32xX28xXd6xX3d8xX6xX1dxX39xX3d8xX7xX6xXbxX4exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bexX1xX10xX1dxX3xXexX1xX2bxX37dxX1dxX2axX3xX1d7xXaebxX3xXexX11axXbxX3xXexX1xX69axX37xX3xX4xXd3xX3xX1dxX1xX96xX1dxX3xX13xX13xX15xXcxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xXbxX1xX71xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX22xX4exX1dxX2axX3xXbxX1xX4exX1dxX2axX3xXexX22xX19xX4exX3xX20xXcxX1xXdxX3xX165xX165xX165xXaxX3xX1xX22xX10xee86xX9xXaxX51xX5xX32xX4xX3d8xX5xX32xX4exX1dxX2axX3d8xX128xX32xX3d8xXexX22xX6xX1dxX2axX51xX12bxX1xX10xX1dxX3d8xXexX1xX32xX4exX1dxX2axX3d8xX1d7xXaebxX3d8xXexX6xXbxX3d8xXexX1xX10xX3d8xX4xX6xX3d8xX1dxX1xX6xX1dxX3d8xX5xX5xX128xXexX3d8xXexX1xX6xX1dxX1xX3d8xXbxX1xX4exX3d8xX1xX6xX3d8xXexXdxX1dxX1xX3d8xXexX22xX4exX1dxX2axX3d8xXbxX1xX4exX1dxX2axX3d8xXexX22xX6xX4exX3d8xXexX1xXdxX3d8xX39xX32xX6xX3d8xX147xX32xX106xX10xXexX3d8xXexX1xX6xX1dxX2axX3d8xX1dxX6xX28xX3d8xX1d2xX1b1xX1d2xX2xX51xX1d2xX1d2xX1afxX2xX1e0xX1a2xX165xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX2axX3xX7xX22xX4xX9xXaxX51xX28xX10xX39xXdxX6xX51xX2xX1d2xX1b1xX51xX1dxX10xX199xX7xX51xX1d2xX2xX1a2xX1b1xX51xX1e0xX1afxX39xXaebxX2xX1afxX1a2xX1a0xX2xX1d7xXexX1e0xX1b1xX1d2xX1afxX1a0xX5xX1b1xX165xX1eaxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xXexX22xX23xX1dxX3xX5xX19xX28xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX28xX35xX4xX37xX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX39xXdxX128xX12xX0xX7xXexX22xX4exX1dxX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bexX1xX10xX1dxX3xXexX1xX2bxX37dxX1dxX2axX3xX1d7xXaebxX3xXexX11axXbxX3xXexX1xX69axX37xX3xX4xXd3xX3xX1dxX1xX96xX1dxX3xX13xX13xX15xXcxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xXbxX1xX71xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX22xX4exX1dxX2axX3xXbxX1xX4exX1dxX2axX3xXexX22xX19xX4exX3xX20xXcxX1xXdxX3xX165xX165xX165xXaxX3xX1xX22xX10xX1d2bxX9xXaxX51xX5xX32xX4xX3d8xX5xX32xX4exX1dxX2axX3d8xX128xX32xX3d8xXexX22xX6xX1dxX2axX51xX12bxX1xX10xX1dxX3d8xXexX1xX32xX4exX1dxX2axX3d8xX1d7xXaebxX3d8xXexX6xXbxX3d8xXexX1xX10xX3d8xX4xX6xX3d8xX1dxX1xX6xX1dxX3d8xX5xX5xX128xXexX3d8xXexX1xX6xX1dxX1xX3d8xXbxX1xX4exX3d8xX1xX6xX3d8xXexXdxX1dxX1xX3d8xXexX22xX4exX1dxX2axX3d8xXbxX1xX4exX1dxX2axX3d8xXexX22xX6xX4exX3d8xXexX1xXdxX3d8xX39xX32xX6xX3d8xX147xX32xX106xX10xXexX3d8xXexX1xX6xX1dxX2axX3d8xX1dxX6xX28xX3d8xX1d2xX1b1xX1d2xX2xX51xX1d2xX1d2xX1afxX2xX1e0xX1a2xX165xX1xXexX28xXaxX12xX2bexX1xX10xX1dxX3xXexX1xX2bxX37dxX1dxX2axX3xX1d7xXaebxX3xXexX11axXbxX3xXexX1xX69axX37xX3xX4xXd3xX3xX1dxX1xX96xX1dxX3xX13xX13xX15xXcxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xXbxX1xX71xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX22xX4exX1dxX2axX3xXbxX1xX4exX1dxX2axX3xXexX22xX19xX4exX3xX20xXcxX1xXdxX3xX165xX165xX165xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX22xX4exX1dxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX1d7xXaebxX3xX4xXd3xX3xX1dxX1xX96xX1dxX37xX3xXexX11axXbxX3xXexX1xX69axX3xX13xX13xX15xXcxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xXbxX1xX71xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXcaxXcbxX3xXcaxX2bxX2edxX4xX3xXexX52bxX1dxX2axX3xXd6xXd35xX1dxX2axX3xX12bxX1xX10xX1dxX37xX3xX2axXdxX2e8xX106xX3xX12bxX1xX10xX1dxX3xX128xX429xX3xX4xX789xX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xXexX3fxX4xX1xX3xX1a4xX32xX2e8xXexX3xX7xX425xX4xX3xXexX22xX4exX1dxX2axX3xXbxX1xX4exX1dxX2axX3xXexX22xX19xX4exX3xX20xXcxX1xXdxX3xXcaxX32xX6xX3xX147xX32xX106xXddxXexX3xXexX1xX425xX1dxX2axX4fxX165xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX39xXdxX128xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX35xX4xX3xX5xX2bxX2edxX1dxX2axX3xX128xXb79xX3xXexX22xX6xX1dxX2axX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX5xX2e8xX106xX3xX1dxX96xX1dxX2axX3xX4xX6xX4exX3xX4xX1xX2e8xXexX3xX5xX2bxX2edxX1dxX2axX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xX5xX19xX28xX3xX12bxX1xX96xX32xX3xXcaxXd7xXexX3xXbxX1xXd3xXaxX3xX1xX22xX10xX1d2bxX9xXaxX51xX5xX32xX4xX3d8xX5xX32xX4exX1dxX2axX3d8xX128xX32xX3d8xXexX22xX6xX1dxX2axX51xX5xX32xX4xX3d8xX5xX32xX4exX1dxX2axX3d8xX128xX32xX3d8xXexX22xX6xX1dxX2axX3d8xX1xX6xX3d8xXexXdxX1dxX1xX3d8xX5xX6xX106xX3d8xX1dxX6xX1dxX2axX3d8xX4xX6xX4exX3d8xX4xX1xX6xXexX3d8xX5xX32xX4exX1dxX2axX3d8xX1xX32xX6xX1dxX3d8xX5xX32xX106xX10xX1dxX3d8xX5xX6xX28xX3d8xX12bxX1xX6xX32xX3d8xX39xX4exXexX3d8xXbxX1xX6xX51xX1d2xX1d2xX1b1xX1a2xX1a0xX1e4xX165xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX2axX3xX7xX22xX4xX9xXaxX51xX28xX10xX39xXdxX6xX51xX2xX1d2xX1b1xX51xX1dxX10xX199xX7xX51xX1d2xX2xX1afxX1b1xX51xX2xXaebxX1a2xX39xX1a2xX2xX1e4xX1afxX1e4xX1d2xX1b1xXexX2xX2xX1e4xX1d7xX2xX5xX1b1xX165xX1eaxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xXexX22xX23xX1dxX3xX5xX19xX28xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX28xX31xX32xX3xX28xX35xX4xX37xX3xX39xX2bxX3bxXdxX3xXexX3fxX4xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX19xX28xX3xXexX1xX10xX4exX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX39xXdxX128xX12xX0xX7xXexX22xX4exX1dxX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX35xX4xX3xX5xX2bxX2edxX1dxX2axX3xX128xXb79xX3xXexX22xX6xX1dxX2axX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX5xX2e8xX106xX3xX1dxX96xX1dxX2axX3xX4xX6xX4exX3xX4xX1xX2e8xXexX3xX5xX2bxX2edxX1dxX2axX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xX5xX19xX28xX3xX12bxX1xX96xX32xX3xXcaxXd7xXexX3xXbxX1xXd3xXaxX3xX1xX22xX10xX1d2bxX9xXaxX51xX5xX32xX4xX3d8xX5xX32xX4exX1dxX2axX3d8xX128xX32xX3d8xXexX22xX6xX1dxX2axX51xX5xX32xX4xX3d8xX5xX32xX4exX1dxX2axX3d8xX128xX32xX3d8xXexX22xX6xX1dxX2axX3d8xX1xX6xX3d8xXexXdxX1dxX1xX3d8xX5xX6xX106xX3d8xX1dxX6xX1dxX2axX3d8xX4xX6xX4exX3d8xX4xX1xX6xXexX3d8xX5xX32xX4exX1dxX2axX3d8xX1xX32xX6xX1dxX3d8xX5xX32xX106xX10xX1dxX3d8xX5xX6xX28xX3d8xX12bxX1xX6xX32xX3d8xX39xX4exXexX3d8xXbxX1xX6xX51xX1d2xX1d2xX1b1xX1a2xX1a0xX1e4xX165xX1xXexX28xXaxX12xX13xX35xX4xX3xX5xX2bxX2edxX1dxX2axX3xX128xXb79xX3xXexX22xX6xX1dxX2axX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX5xX2e8xX106xX3xX1dxX96xX1dxX2axX3xX4xX6xX4exX3xX4xX1xX2e8xXexX3xX5xX2bxX2edxX1dxX2axX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX3xX5xX19xX28xX3xX12bxX1xX96xX32xX3xXcaxXd7xXexX3xXbxX1xXd3xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX22xX4exX1dxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX13xX13xX15xXcxX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX2e8xXbxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexXdxXddxXbxX3xXexX145xX4xX3xXexX11axXbxX3xXexX22xX32xX1dxX2axX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX6dxX1dxX3xX22xX416xX3xX1dxe3fexXexX3xXaebxX3xX12bxX1xX96xX32xX3xXcaxXd7xXexX3xXbxX1xXd3xX3xX128xX524xX3xX20xX3c8xX96xX1dxX2axX3xX4xX6xX4exX3xX4xX1xX2e8xXexX3xX5xX2bxX2edxX1dxX2axX3xX1xX32xX2e8xX1dxX3xX5xX32xX106xX6dxX1dxX1a5xX3xXexX2b3xX4exX3xX4xX1xX32xX106xX69axX1dxX3xXd6xXdxXddxX1dxX3xX128xX830xX1dxX2axX3xX4xX1xX425xX4xX3xX128xX524xX3xX1a4xX96xX106xX3xX39xX35xX1dxX2axX3xX4xX1xX3fxX1dxX1xX3xX147xX32xX106xX37xX3xX4xX1xX2e8xXbxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xXbxX1xXd3xXbxX3xX5xX32xX11axXexX37xX3xX12bxXd98xX3xX5xX32xX11axXexX1a5xX3xX1dxX96xX1dxX2axX3xX4xX6xX4exX3xX1dxX130xX1dxX2axX3xX5xX35xX4xX37xX3xXexX22xXd3xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX6dxX28xX3xX1dxX23xX32xX3xX2axX2bxX2cxX1dxX2axX3xX4xX345xX6xX3xXcaxXd7xXdxX3xX1dxX2axXb79xX3xX4xXd3xX1dxX3xXd6xXd7xX4fxX165xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX39xXdxX128xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX32xX5xX12xX0xX39xXdxX128xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX22xXaxX12xX0xX51xX39xXdxX128xX12xX0xX51xX39xXdxX128xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa31xX32xXexX1xX4exX22xXaxX12xXcxXdxXddxX1dxX3xX26cxX1xXcfxX4xX3x1072cxX3xX98exX32xX96xX1dxX3xX13xXdxX6dxX32xX0xX51xXbxX12
Tiến Phúc – Xuân Liệu