Nhật Bản: Nhiều địa phương ghi nhận rung chấn sau động đất
Do tác động của trận động đất có độ lớn 6,6 ngoài khơi tỉnh Miyagi, nhiều địa phương gần đó của Nhật Bản đã ghi nhận rung chấn cường độ 4 trở lên.
ecd2x12daex11f30x1558fx10f3ax13d0ax12314x14797x1406bxX7x166bbx12725x1682fxee4fx100d2x147d8xX5x165dbxXax112e1x13aa0xX1x15932xXexX3xfad2x11eafx15eb0x16b68xX3xX13xX1xXdx14287x136dfxX3xf608x145cexX6xX3xXbxX1x10430x115bcxX1ax12b9axX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xfe06xX21xX1axX2cxX3xX4xX1x1371axX1axX3xX7xX6xX21xX3xX23x170c4xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX0x14e47xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13fc0xX10xX6xf1baxXaxX12x16822x140eexX3xXex141a8xX4xX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX4x1646cxX6xX3xXexX37xX15xX1axX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xX4xfc45xX3xX23xX46xX3xX5x113a0xX1axX3x155f4x12ba4xX8bxX3xX1axX2cxX64x1718axXdxX3x136e9xX1xX2axXdxX3xXex13853xX1axX1xX3xed0fxXdx140d2xX6xX2cxXdxX8cxX3xX1axX1xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX6xX3xXbxX1xX29xX2axX1axX2cxX3xX2cx175b0xX1axX3xX23xX82xX3xX4xX70xX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX23xfcc1xX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX37xX21xX1axX2cxX3xX4xX1xX3exX1axX3xX4xX29x1242cxX1axX2cxX3xX23xX46xX3x14766xX3xXexX37x11754xX3xX5x10545xX1ax15021xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX64xX60xXa1xXaxX12xX0xXdx140f1xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX10cxX7x12d4bxXbxX1xX64xXexX64xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX60xXdxX7xXbxX5xX6xXa1xX1bxX3x155bbxX5xX64xX4xX95x11480xX3xX10cxX6xX37xX2cxXdxX1axX119xX5xX10x12b69xXexX1bxX3xX6xX21xXexX64xX136xX3xX10cxX6xX37xX2cxXdxX1axX119xX37xXdxX2cxX1xXexX1bxX3xX6xX21xXexX64xX136xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX1xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX6xX3xXbxX1xX29xX2axX1axX2cxX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX37xX21xX1axX2cxX3xX4xX1xX3exX1axX3xX7xX6xX21xX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xX1x127a6xX1axX1xX3xX19xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXf4xX131xX6xX64xX1xX6xXexXdxX1axX1xXf4x14291xX1axX4exX1axX10x16c82xX7xX4ex1343exX2xX2x15863xX4exX2xX1c9x15348xX60xX8bxX2x1521bxX1c9xX2x10e80xX1d4xXexX2x138c9xX1c9xX2xX5xX2xXf4x1459exXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX1xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX6xX3xXbxX1xX29xX2axX1axX2cxX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX37xX21xX1axX2cxX3xX4xX1xX3exX1axX3xX7xX6xX21xX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexXaxX3xX60xX6xXexX6xX119xXbxX1xX64xXexX64xX119xX64xX37xXdxX2cxXdxX1axX6xX5xX119xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1bxX4exX4exX4xX60xX1axXdxX10cxX2cxXf4xX1c1xXdxX10xXexX1axX6xX10cxXbxX5xX21xX7xXf4xX1c1xX1axX4exXexX8bxX1c9xX1d4xX4exX21xXbxX5xX64xX6xX60xX10xX60xX4ex10a92xXbxX4xX1c6xX1c1xX64xX1c1xXexX4exX1c9xX1d4xX1c9xX2xf72dxX1d4xX1d7xX279xX1d4xX2xX4exX60xX64xX1axX2cxX279xX60xX6xXexXf4xX1e1xXbxX2cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx138cexX6xXbxXexXdxX64xX1axXaxX12x10f10xX24xX3xXexX37xffa5xX3xX4xX70xX6xX3xXexX37xX15xX1axX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xXf4xX3xf1d0xX13xX2cxX21x174a8xX1axX1bxX3xX1c1xX64xX5xX4xX6xX1axX64xX60xXdxX7xX4xX64xX1c1xX10xX37xXa1xXf4xX4xX64xX10cx10807xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX64xX60xXa1xXaxX12xXcxX1xX10xX64xX3xXbxX1xX82xX1axX2cxX3xX1c1xXdxXf2xX1axX3xXcxXcx125f4xX2a8xX13xX3xXex13e39xXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX8cxX3xXexX37xX15xX1axX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xX23xX46xX3xX5xX88xX1axX3xX8bxX8cxX8bxX3xX1axX2cxX64xX92xXdxX3xX95xX1xX2axXdxX3xXexX9bxX1axX1xX3xX9fxXdxXa1xX6xX2cxXdxX3xX1axX29xX88xX4xX3xX1axX92xXa1xX3xXexX37xX64xX1axX2cxX3xX7xX67xX1axX2cxX3xX2xX4exX1d7xX3xX23xX29xf360xX4xX3xX26cxX67xX4xX3xX23xX24xX1axX1xX3xX4xX82xX3xXex11527xX10cxX3xX4xX1xX3exX1axX3xXefxX3xX23xX46xX3xX7xX373xX21xX3xX8bxX1d4xX95xX10cxX8cxX3xXex15287xX6xX3xX23xX46xX3xf642xX1d0xX8cxX2xX3xX23xX46xX3xX1c1x14b3bxX3xX18x1273fxX4xX3xX1c1xX92xX3xX2xXebxX2xX8cxX1d0xX3xX23xX46xX3xX95xXdxX1axX1xX3x149e2x15f38xX1axX2cxXf4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX64xX60xXa1xXaxX12xX5dxXdx164d7xX1axX3xX95xX1xX3b2xX1axX2cxX3xX4xX82xX3xX4xX19xX1axX1xX3xX131xX67xX64xX3xX7xX82xX1axX2cxX3xXexX1xXb9xX1axX3xX23xX29xX363xX4xX3xX23xX29xX6xX3xX37xX6xXf4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX64xX60xXa1xXaxX12xX63xX64xX3xXexX67xX4xX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX4xX70xX6xX3xXexX37xX15xX1axX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX8cxX3xX1axX1xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX6xX3xXbxX1xX29xX2axX1axX2cxX3xX2cxXb9xX1axX3xX23xX82xX3xX23xXcdxX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX37xX21xX1axX2cxX3xX4xX1xX3exX1axX3xX4xX29xXe4xX1axX2cxX3xX23xX46xX3xXebxX3xXexX37xXefxX3xX5xXf2xX1axXf4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX64xX60xXa1xXaxX12xX29fx1396cxX3xXexX1x14584xX8cxX3xXexX1xX92xX1axX1xX3xXbxX1x13844xX3x14b08xX7xX6xX95xXdxX8cxX3xXexX1xX24xX3xXexX37xX3exX1axX3x16eb6xX6xX95xX21xXa1xX6xX8cxX3xXexX1xX92xX1axX1xX3xXbxX1xX492xX3x10dabxX7xX1xXdxX1axX64xX10cxX6xX95xXdxX3xX4xX70xX6xX3xXexX9bxX1axX1xX3xX9fxXdxXa1xX6xX2cxXdxX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX37xX21xX1axX2cxX3xX4xX1xX3exX1axX3xX4xX29xXe4xX1axX2cxX3xX23xX46xX3xXexX37xXf2xX1axX3xX1d7xX3xXexX37xX64xX1axX2cxX3xX95xX1xXdxX3xX10cxX46xXexX3xX7xX492xX3xX95xX1xX21xX3xX1c1x12c2exX4xX3xXexX9bxX1axX1xX3x15b1axX64xX10cxX64xX37xXdxX8cxX3xX4b6xX1c6xX6xXexX10xX8cxX3xX9fxXdxXa1xX6xX2cxXdxX8cxX3x16de4xX21xX95xX21xX7xX1xXdxX10cxX6xX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX37xX21xX1axX2cxX3xX4xX1xX3exX1axX3xX4xX29xXe4xX1axX2cxX3xX23xX46xX3xX60xX29xX88xXdxX3xX1d7xXf4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX64xX60xXa1xXaxX12xX13xX2cxX64xX92xXdxX3xX37xX6xX8cxX3xX1axX1xXdxX20xX21xX3xX95xX1xX21xX3xX1c1xX50axX4xX3xX95xX1xX67xX4xX3xXexX1xX21xX46xX4xX3xXexX9bxX1axX1xX3xX512xX64xX10cxX64xX37xXdxX8cxX3xX4b6xX1c6xX6xXexX10xX8cxX3xX9fxXdxXa1xX6xX2cxXdxX8cxX3xX512xX95xXdxXexX6xX8cxX3x157a1xX6xX10cxX6xX2cxX6xXexX6xX8cxX3xX529xX21xX95xX21xX7xX1xXdxX10cxX6xX8cxX3xX4b6xX131xX6xX37xX6xX95xXdxX8cxX3xXcxX64xX4xX1xXdxX2cxXdxX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX37xX21xX1axX2cxX3xX4xX1xX3exX1axX3xX4xX29xXe4xX1axX2cxX3xX23xX46xX3xXebxXf4xX3xXcxX1xX70xX3xX23xX3b2xX3xXcxX64xX95xXa1xX64xX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX37xX21xX1axX2cxX3xX4xX1xX3exX1axX3xX4xX29xXe4xX1axX2cxX3xX23xX46xX3xX391xXf4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX64xX60xXa1xXaxX12xX5dxXdxX3cdxX1axX3xX4xX1xX29xX6xX3xX4xX82xX3xXexX1xX3b2xX1axX2cxX3xXexXdxX1axX3xX1c1xX20xX3xXexX1xXdxX3cdxXexX3xX1xX30cxXdxX3xX4xX483xX3xXexX1xX487xXf4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX64xX60xXa1xXaxX12xXcxX37xX64xX1axX2cxX3xX95xX1xXdxX3xX23xX82xX8cxX3xX1xXcdxX1axX2cxX3xXexXdxX1axX3xX512xX529x14fe7xX3xX60x1250cxX1axX3xX29fxX483xX4xX3xf1bbxX1xX19xX64xX3xX7xX67xXexX3xX23xX24xX6xX3xX4xX1xX3exXexX3xX9fx16e90xX3xX4xX1xX64xX3xX131xXdx123aaxXexX3xXexX37xX15xX1axX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xX1axX92xXa1xX3xX4xX82xX3xX23xX46xX3xX5xX88xX1axX3xX8bxX8cxX1d0xX3xX1c1xX88xXdxX3xXexX373xX10cxX3xX4xX1xX3exX1axX3xX2cxXb9xX1axX3xX1c1xX88xXdxX3xXexX373xX10cxX3xX4xX1xX3exX1axX3xX4xX70xX6xX3xXexX37xX15xX1axX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xX95xXdxX1axX1xX3xX1xX64xX92xX1axX2cxX3xX1ax14fa2xX10cxX3xX1c9xX1d4xX2xX2xX3xX10cxX92xX3xX7xX6xX21xX3xX23xX82xX3xX2cxX373xXa1xX3xX37xX6xX3xX7xX82xX1axX2cxX3xXexX1xXb9xX1axX3xX95xX1xXdxX6b4xX1axX3xX1xX2axX1axX3xX2xX1d0xXf4xX1d4xX1d4xX1d4xX3xX1axX2cxX29xXe4xXdxX3xXexX1xXdxX3cdxXexX3xX10cxX30cxX1axX2cxXf4xX4exXf4xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxX1c1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX37xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX37xX64xX1axX2cxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxXf2xX1axX3x15470xX21xX6xX1axX1bxX0xX4exX7xXexX37xX64xX1axX2cxX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX119xXexX1xX21xX10cxX131xX119xX6xX1axX60xX119xX7xX6xXbxX64xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b1xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xXefxX3xX1axX2cxX64xX92xXdxX3xX95xX1xX2axXdxX3xX95xX1xX21xX3xX1c1xX50axX4xX3xX131xXdxX487xX1axX3xX5dxX92xX3xXcxX39axX1axX1xXaxX3xX1xX37xX10xX141xX9xXaxX4exX26cxX6xX119xX1xX64xXdxX4exX60xX64xX1axX2cxX119xX60xX6xXexX119xX64xX119xX1axX2cxX64xX6xXdxX119xX95xX1xX64xXdxX119xX95xX1xX21xX119xX1c1xX21xX4xX119xX131xXdxX10xX1axX119xX1xX6xX119xXexXdxX1axX1xX4exX1c9xX2xX1d4xX1d7xX1c9xX1ccxXf4xX1xXexX10cxXaxX12xX0xXdxX10cxX2cxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX4exX10cxX10xX60xXdxX6xX4exX2xX1c9xX1d4xX4exX1axX10xX1c6xX7xX4exX1c9xX2xX2xX8bxX4exX2xX1c9xXebxX60xX1d7xX1d4xX1dbxX2xX1ccxXebxX1d7xXexX1ccxXebxX1d4xX2xX1d0xX5xX1d4xXf4xX1e1xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX1xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX6xX3xXbxX1xX29xX2axX1axX2cxX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX37xX21xX1axX2cxX3xX4xX1xX3exX1axX3xX7xX6xX21xX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX1c1xX12xX0xX7xXexX37xX64xX1axX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b1xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xXefxX3xX1axX2cxX64xX92xXdxX3xX95xX1xX2axXdxX3xX95xX1xX21xX3xX1c1xX50axX4xX3xX131xXdxX487xX1axX3xX5dxX92xX3xXcxX39axX1axX1xXaxX3xX1xX37xX10xX141xX9xXaxX4exX26cxX6xX119xX1xX64xXdxX4exX60xX64xX1axX2cxX119xX60xX6xXexX119xX64xX119xX1axX2cxX64xX6xXdxX119xX95xX1xX64xXdxX119xX95xX1xX21xX119xX1c1xX21xX4xX119xX131xXdxX10xX1axX119xX1xX6xX119xXexXdxX1axX1xX4exX1c9xX2xX1d4xX1d7xX1c9xX1ccxXf4xX1xXexX10cxXaxX12xX3b1xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xXefxX3xX1axX2cxX64xX92xXdxX3xX95xX1xX2axXdxX3xX95xX1xX21xX3xX1c1xX50axX4xX3xX131xXdxX487xX1axX3xX5dxX92xX3xXcxX39axX1axX1xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX37xX64xX1axX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX2a8xXdxX3cdxX1axX3xX2a8xX15xXexX3xX5x104a0xX3xX23xX24xX6xX3xX4xXb9xX21xX3xX2c3xXexX1xX21xX46xX4xX3xX2a8xXdxX3cdxX1axX3xX5dxX92xX1axX3xX5xX373xX10cxX3xX95xX1xX64xX6xX3xX1xX38bxX4xX3xX1c1xX92xX3xX4xX3b2xX1axX2cxX3xX1axX2cxX1xX3cdxX3xX2a8xXdxX3cdxXexX3xX13xX6xX10cxX2dfxX3xX1c1x1628bxX6xX3xXbxX1xX67xXexX3xX23xXdxX3xXexX1xX3b2xX1axX2cxX3xX131xX67xX64xX3xX1c1xX20xX3xX1c1xX483xX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xX26cxX19xXa1xX3xX37xX6xX3xXexX492xXdxX3xX1c9xX1c9xX4exXebxX3xXefxX3xX1axX2cxX64xX92xXdxX3xX95xX1xX2axXdxX3xX95xX1xX21xX3xX1c1xX50axX4xX3xX131xXdxX487xX1axX3xX5dxX92xX3xXcxX39axX1axX1xXf4xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX1c1xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax165f3xX92xX64xX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xXebxX3xX23xX363xXexX3xX60xX29xX3xX4xX1xX3exX1axX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xXexX37xX64xX1axX2cxX3xX10cxX46xXexX3xX1axX2cxX92xXa1xXaxX3xX1xX37xX10xX141xX9xXaxX4exX785xX21xX64xX4xX119xXexX10xX4exX5xX6xX64xX119xX2cxX1xXdxX119xX1axX1xX6xX1axX119xXebxX119xX60xX64xXexX119xX60xX21xX119xX4xX1xX6xX1axX119xX60xX64xX1axX2cxX119xX60xX6xXexX119xXexX37xX64xX1axX2cxX119xX10cxX64xXexX119xX1axX2cxX6xXa1xX4exX1c9xX1d4xX1dbxX1c9xXebxX1ccxXf4xX1xXexX10cxXaxX12xX0xXdxX10cxX2cxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX4exX10cxX10xX60xXdxX6xX4exX2xX1c9xX1d4xX4exX1axX10xX1c6xX7xX4exX1c9xX2xX2xX391xX4exX2xX1d4xX1d7xX60xX391xX2xX1d7xX1c9xX1ccxX1c9xXebxXexX8bxX8bxX2xX1d0xX1dbxX5xX1d4xXf4xX1e1xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX1xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX6xX3xXbxX1xX29xX2axX1axX2cxX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX37xX21xX1axX2cxX3xX4xX1xX3exX1axX3xX7xX6xX21xX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX1c1xX12xX0xX7xXexX37xX64xX1axX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa3dxX92xX64xX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xXebxX3xX23xX363xXexX3xX60xX29xX3xX4xX1xX3exX1axX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xXexX37xX64xX1axX2cxX3xX10cxX46xXexX3xX1axX2cxX92xXa1xXaxX3xX1xX37xX10xX141xX9xXaxX4exX785xX21xX64xX4xX119xXexX10xX4exX5xX6xX64xX119xX2cxX1xXdxX119xX1axX1xX6xX1axX119xXebxX119xX60xX64xXexX119xX60xX21xX119xX4xX1xX6xX1axX119xX60xX64xX1axX2cxX119xX60xX6xXexX119xXexX37xX64xX1axX2cxX119xX10cxX64xXexX119xX1axX2cxX6xXa1xX4exX1c9xX1d4xX1dbxX1c9xXebxX1ccxXf4xX1xXexX10cxXaxX12xXa3dxX92xX64xX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xXebxX3xX23xX363xXexX3xX60xX29xX3xX4xX1xX3exX1axX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xXexX37xX64xX1axX2cxX3xX10cxX46xXexX3xX1axX2cxX92xXa1xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX37xX64xX1axX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXcxX1xX10xX64xX3xX131xX67xX64xX3xX4xX67xX64xX3xX4x145f0xX1axX2cxX3xX10cxX46xXexX3xX7xX492xX3xX1xX1a3xX1axX1xX3xX19xX1axX1xX3xX60xX64xX3xX29fxX483xX4xX3xX699xX1xX2adxX3xXexX29xX363xX1axX2cxX3xXexX1xX70xXa1xX3xX1c1xX713xX1axX8cxX3xX18xX46xX3xXcxX92xXdxX3xX1axX2cxX21xXa1xXf2xX1axX3xX1c1xX92xX3xX9fxX3b2xXdxX3xXexX37xX29xXe4xX1axX2cxX3xXa3dxX92xX64xX3xXexX1xX3b2xX1axX2cxX3xXexXdxX1axX8cxX3xXebxX3xX23xX363xXexX3xX60xX29xX3xX4xX1xX3exX1axX3xX26cxX19xXa1xX3xX37xX6xX3xXexX37xX64xX1axX2cxX3xX1axX2cxX92xXa1xX3xX391xX1d4xX4exX391xX3xXexX30cxXdxX3xX391xX3xXexX9bxX1axX1xX3xX18xX39dxX4xX3xXa3dxX92xX64xX3xX5xX92xX3xX307xX6xXa1xX6xX131xX64xX21xX37xXa1xX8cxX3xX307xX6xXa1xX7xX64xX10cxX131xX64xX21xX1axX3xX1c1xX92xX3xXa3dxX21xX6xX1axX2cxX3xX68fxX37xX6xX131xX6xX1axX2cxX3xX23xX29xX363xX4xX3xX23xX67xX1axX1xX3xX2cxXdxX67xX3xX5xX92xX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexXf4xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX1c1xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b1xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xX1ccxX8cxX1c9xX3xX23xX46xX3x1544axXdxX4xX1xXexX10xX37xX8cxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX67xXexX3xX4xX19xX1axX1xX3xX131xX67xX64xX3xX7xX82xX1axX2cxX3xXexX1xXb9xX1axXaxX3xX1xX37xX10xX141xX9xXaxX4exX60xXdxX10xX10cxX119xX1axX64xX1axX2cxX4exX60xX64xX1axX2cxX119xX60xX6xXexX119xX1ccxX119xX1c9xX119xX60xX64xX119xX37xXdxX4xX1xXexX10xX37xX119xX1axX1xX6xXexX119xX131xX6xX1axX119xXbxX1xX6xXexX119xX4xX6xX1axX1xX119xX131xX6xX64xX119xX7xX64xX1axX2cxX119xXexX1xX6xX1axX4exX1c9xX1d4xX1d0xX8bxX391xX1c9xXf4xX1xXexX10cxXaxX12xX0xXdxX10cxX2cxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX4exX10cxX10xX60xXdxX6xX4exX2xX1c9xX1d4xX4exX1axX10xX1c6xX7xX4exX1c9xX2xX2xX2xX4exX2xX1c9xXebxX60xX8bxX2xX1ccxX1d4xX1d7xX1d4xXebxXexX1ccxX8bxX8bxX1c9xX391xX5xX1d4xXf4xXbxX1axX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX1xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX6xX3xXbxX1xX29xX2axX1axX2cxX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX37xX21xX1axX2cxX3xX4xX1xX3exX1axX3xX7xX6xX21xX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX1c1xX12xX0xX7xXexX37xX64xX1axX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b1xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xX1ccxX8cxX1c9xX3xX23xX46xX3xXd37xXdxX4xX1xXexX10xX37xX8cxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX67xXexX3xX4xX19xX1axX1xX3xX131xX67xX64xX3xX7xX82xX1axX2cxX3xXexX1xXb9xX1axXaxX3xX1xX37xX10xX141xX9xXaxX4exX60xXdxX10xX10cxX119xX1axX64xX1axX2cxX4exX60xX64xX1axX2cxX119xX60xX6xXexX119xX1ccxX119xX1c9xX119xX60xX64xX119xX37xXdxX4xX1xXexX10xX37xX119xX1axX1xX6xXexX119xX131xX6xX1axX119xXbxX1xX6xXexX119xX4xX6xX1axX1xX119xX131xX6xX64xX119xX7xX64xX1axX2cxX119xXexX1xX6xX1axX4exX1c9xX1d4xX1d0xX8bxX391xX1c9xXf4xX1xXexX10cxXaxX12xX3b1xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xX1ccxX8cxX1c9xX3xX23xX46xX3xXd37xXdxX4xX1xXexX10xX37xX8cxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX67xXexX3xX4xX19xX1axX1xX3xX131xX67xX64xX3xX7xX82xX1axX2cxX3xXexX1xXb9xX1axX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX37xX64xX1axX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX5dxXcdxX1axX2cxX3xXexX1xX3b2xX1axX2cxX3xXexX3exX1axX3xX699xXa1xX64xX60xX64xX3xX13xX10xX1c6xX7xX3xX60xX692xX1axX3xXexX1xX3b2xX1axX2cxX3xX131xX67xX64xX3xX10cxX88xXdxX3xX1axX1xX3exXexX3xXexX9caxX3xX29fxX2axX3xX785xX21xX6xX1axX3xX699xX1xX2adxX3xXexX29xX363xX1axX2cxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX2c3x16a9axX9fxX512xX2dfxX3xX4xX1xX64xX3xX131xXdxX6b4xXexX8cxX3xX10cxX46xXexX3xX4xX19xX1axX1xX3xX131xX67xX64xX3xX7xX82xX1axX2cxX3xXexX1xXb9xX1axX3xX23xXcdxX3xX23xX29xX363xX4xX3xX131xX6xX1axX3xX131xX492xX3xXefxX3xX9fxXdxXa1xX6xX2cxXdxX3xX7xX6xX21xX3xX95xX1xXdxX3xXexX9bxX1axX1xX3xX10cxXdxX20xX1axX3xX3b1xX3b2xX1axX2cxX3xX18xX39dxX4xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1axX92xXa1xX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX10cxX46xXexX3xXexX37xX15xX1axX3xX23xX46xX1axX2cxX3xX23xX3exXexX3xX10cxX30cxX1axX1xX3xX1ccxX8cxX1c9xX3xX23xX46xX3xXd37xXdxX4xX1xXexX10xX37xXf4xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX1c1xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX21xX5xX12xX0xX60xXdxX1c1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX37xXaxX12xX0xX4exX60xXdxX1c1xX12xX0xX4exX60xXdxX1c1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11320xX64xX21xX37xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX64xX3xX68fxX1xX30cxX10cxX3xXcxX21xX373xX1axX3xX2c3xXcxXcxX307xX2a8xX13xX4exX2a8xXdxX10xXexX1axX6xX10cx17536xX2dfxX0xX4exXbxX12