Hàn-Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mùa Xuân
Ngày 18/4, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các lực lượng hỗn hợp của Hàn Quốc và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận chung mùa Xuân không có diễn tập thực địa.
83c1xb831xa94exba28xe946xa242x100a9xf18fxa050xX7xcd47x99f9xc774xce5fx9b41xfcadxX5xcc6exXaxb42fx9217xcfecxae59xc52fx1028cxf60dxX3xe180xd8a6xXexX3xed3axdda3x9648xX3xX4xX20xafa7xX4xX3xXex8d59xXbxX3xXex9948xX28xX15xX3xX4xX1xX20xX15xee92xX3xXexX1x9b87xa6a2xX15xX34xX3xX15xXdxef15xX15xX3xf9a3xbff5xX6xX3xfa8fxX20xc8e7xX15xX0xbd29xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xf596xXaxX12xba45xX34xX14xd88exX3xX2x9005xX4bxaf20x9801xX3xX13xX24xXdxX3xX1exb4a6xX15xX34xX3xXcxX1xX6xX42xX3xX42xX38xX20xX3xXexX2cxX38xafadxX15xX34xX3xa029xXdxX3fxX15xX3xf9a7xX20xX48xX15xX3xX13xX14xX15xX3xc04exX20x8c7cxX4xX3xea4fxc54cxf979xec7cx87eexX3xX4xX1x8d39xX3xX1axXdx8765xXexX3xX4xfb18xX4xX3xX5xebfbxX4xX3xX5xX38xdbddxX15xX34xX3xX1xbcb2xX15xX3xX1xXb0xXbxX3xX4xd3d9xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX92xX20xX94xX4xX3xbf72xX14xX3xX17xX18xX3xX1exee0dxX3x106aexX1xX80xXdxX3xX1exX24xX15xX34xX3xX4xX20xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX2cxX28xX15xX3xX4xX1xX20xX15xX34xX3xX42xX43xX6xX3xX46xX20xX48xX15xX3xXd2xX1xfa2axX15xX34xX3xX4xc7f7xX3xX5dxXdx8d71xX15xX3xXexX28xXbxX3xXexX1xXabxX4xX3xX1exa993xX6x8ffbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa01fxX9fxX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX42xX34xX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX5dxXdxX7xXbxX5xX6xX63x84fcxX3xX1axX5xX9fxX4xXd2xf971xX3xX42xX6xX2cxX34xXdxX15xX16xX5xX10x9a3dxXexX13cxX3xX6xX20xXexX9fxX143xX3xX42xX6xX2cxX34xXdxX15xX16xX2cxXdxX34xX1xXexX13cxX3xX6xX20xXexX9fxX143xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX113xX1axX6xX9fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX113xXc9xX15xX4bxX15xX10xbd71xX7xX4bxcb3axX188xX2x88fcxX4bxX2xX188xX66xX5dxX2xX2xX68xX188xd143xb525xX188xXexX66xX18bxX66xeb5fxX5xX2xX113xbb62xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX3xX4xX20xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX2cxX28xX15xX3xX4xX1xX20xX15xX34xX3xXexX1xX38xX39xX15xX34xX3xX15xXdxX3fxX15xX3xX42xX43xX6xX3xX46xX20xX48xX15xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX6xXbxXexXdxX9fxX15xXaxX12xX123xXdxX15xX1xX3xX7x9f04xX3xX17xX18xX3xXc9xX14xX3xX13xX14xX15xX3xX92xX20xX94xX4xX3xXexX1xX6xX42xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX20xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX2cxX28xX15xX3xX4xX1xX20xX15xX34xX3xX17xX18xX16xX13xX14xX15xX3xXexe5a5xXdxX3xd663xX9fxX4xX1xX10xX9fxX15xX69xX3xX13xX14xX15xX3xX92xX20xX94xX4xX113xX3x9455xX15xX1xX3xXexX38xX3xX5xXdxe2c8xX20xX13cxX3xeb69xbe41xX23cxX4bxXcxXcxX46xc659xX60xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX9fxX5dxX63xXaxX12xXcxX1xXfbxX15xX34xX3xX1axXa7xX9fxX3xX4xXbdxX6xX3xX98xX99xX9axX3xX4xX1xX9fxX3xX1axXdxXa3xXexX3xX4xX1xX38x8663xX15xX34xX3xXexX2cx9bc4xX15xX1xX3xX13xX20x975bxX15xX3xX5xX20xX63xX258xX15xX3xX123xX24xX3xX99xX1xfbe3xX3xX1xX20xX63xX3xX1xXb5xX15xX3xX1xXb0xXbxX3xX97xX99xX99xX23cxXcxX9bxX3xX34xXdxb779xX3xX5xX28xXbxX3xXexX2cxX3fxX15xX3xX42xXa7xX63xX3xXexbbe5xX15xX1xX3xX7x9a76xX3xX5dxXdxX104xX15xX3xX2cxX6xX3xXexX2cxX9fxX15xX34xX3xc63cxX3xX15xX34xX14xX63xX69xX3xXc9xb8b2xXdxX3xX7xXabxX3xXexX2d9xX15xX1xX3xXexX9fxXa7xX15xX3xXexX9fxX14xX15xX3xX5dxXdxX258xX15xX3xXc9xeacaxX3xXd2xX1xX2c9xX3xX15x9fdfxX15xX34xX3xX7xa276xX15xX3xX7xX14xX15xX34xX3xXbxX1x8dbcxX15xX34xX3xXexX1xXbdxX3xXbxX1xX94xXdxX3xX1xXb0xXbxX3xX4xXbdxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX38xX2f7xX4xX3xX1exX70xX15xX34xX3xX42xXdxX15xX1xX113xX3xXcxX1xXfbxX15xX34xX3xX4xXa7xX9fxX3xX15xX3fxX20xX3xX2cx99cbxX13cxX3x1013axX99xX20xX24xX4xX3xX1xX20xX2a4xX15xX3xX5xX20xX63xX258xX15xX3xX5xX1fxX15xX3xX15xX14xX63xX3xX7xX2dexX3xX42xX6xX15xX34xX3xX1exXa3xX15xX3xX4xX298xX3xX1xX24xXdxX3xX15xX48xX15xX34xX3xX4xX6xX9fxX3xXd2xX1xX2c9xX3xX15xX319xX15xX34xX3xXexXa7xX4xX3xX4xX1xXdxXa3xX15xX3xXbxX1xX94xXdxX3xX1xXb0xXbxX3xX4xXbdxX6xX3xX89xX20xX48xX15xX3xX1exX24xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX92xX20xX94xX4xX3xXc9xX14xX3xX17xX18xX69xX3xX1exX70xX15xX34xX3xXexX1xX39xXdxX3xX4xXbdxX15xX34xX3xX4xX94xX3xX1xX298xX15xX3xX15x94a2xX6xX3xXexX1xXa3xX3xXexX2cxX28xX15xX3xXbxX1xX328xX15xX34xX3xXexX1xXbdxX3xXbxX1xX94xXdxX3xX1xXb0xXbxX3xX4xXbdxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1exX70xX15xX34xX3xX42xXdxX15xX1xc1fcxX113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX9fxX5dxX63xXaxX12xX99xX20xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX2cxX28xX15xX3xX42xX43xX6xX3xX46xX20xX48xX15xX3xX15xX319xX42xX3xX15xX6xX63xX3xX1axX6xX15xX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX38xXb0xX4xX3xX5xX3fxX15xX3xXd2xXa3xX3xX1xX9fxX239xX4xX1xX3xXexc8bcxX3xX4xX1xeff7xX4xX3xXexX2cxX9fxX15xX34xX3xXexX1xXa7xX15xX34xX3xX196xX69xX3xX7xX9fxX15xX34xX3xX13xX14xX15xX3xX92xX20xX94xX4xX3xXc9xX14xX3xX17xX18xX3xX1exXd0xX3xX1xX9fxXd0xX15xX3xX1exXa3xX15xX3xXexX1xXa7xX15xX34xX3xX68xX3xX5dxX9fxX3xX4xX43xX15xX34xX3xXexX1xX39xXdxX3xX1exXdxad8fxX42xX3xXc9xX2f7xXdxX3xX4xX20xX24xX4xX3xX1axX1fxX20xX3xX4xe4f0xX3xXexX469xX15xX34xX3xXexX1xX94xX15xX34xX3xX13xX14xX15xX3xX92xX20xX94xX4xX69xX3xX5dxXdxX104xX15xX3xX1axXdxXa3xX15xX3xX1exX239xXdxX3xX5dxX111xX4xX1xX3xX99xdc68xX263x1068cxcf50xX16xX2xX2eexX3xX4xX43xX15xX34xX3xX42xX24xXexX3xX7xX94xX3xX5x8cc6xX3xX5dxX9fxX3xXd2xX1xXa7xX4xX113xX3xX99xX20xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX2cxX28xX15xX3xX5dxXdxX104xX15xX3xX2cxX6xX3xXexX2cxX9fxX15xX34xX3xX1axX94xXdxX3xX4xX2c9xX15xX1xX3xXexX2cxX20xX63xX312xX15xX3xXexX1xXfbxX15xX34xX3xX15xX1xX14xX3xX15xX38xX2f7xX4xX3xXcxX2cxXdxX312xX20xX3xXcxXdxX3fxX15xX3xX4xX20xX94xXdxX3xXexX20xX1fxX15xX3xX89xX20xX6xX3xXexX1xXfbxX15xX34xX3xX1axXa7xX9fxX3xX15xX38xX2f7xX4xX3xX15xX14xX63xX3xX1exXd0xX3xXbxX1xX100xX15xX34xX3xX42xX24xXexX3xXexX3fxX15xX3xX5xX4c7xX6xX3xX5dxaa74xX15xX3xX1exX38xX39xX15xX34xX3xX4xX1xXdxXa3xX15xX3xXexX1xX20xX28xXexX3xX42xX2f7xXdxX3xX15xX1xbd8dxX42xX3xXexX319xX15xX34xX3xX4xX38xX39xX15xX34xX3xX1xXdxX258xX20xX3xX89xX20xX2c9xX3xX4xXbdxX6xX3xX4xXa7xX4xX3xX4xX1xXdxXa3xX15xX3xX5dxX111xX4xX1xX3xX1xX239xXexX3xX15xX1xX48xX15xX3xX4xX1xXdxXa3xX15xX3xXexX1xX20xX28xXexX113xX3xX123xX29exX15xX1xX3xX60xX1xX38xe3e3xX15xX34xX3xXexX1xX38xX39xX15xX34xX3xX4xX1xX2b2xX3xXexX2cxX2d9xX4xX1xX3xX4xXa7xX4xX3xX4xX20xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX2cxX28xX15xX3xX4xX1xX20xX15xX34xX3xX34xXdxX3e8xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX92xX20xX94xX4xX3xXc9xX14xX3xX17xX18xX3xX5xX14xX3xXexX28xXbxX3xX5dxX38xXb0xXexX3xX4xX1xX9fxX3xX4xX1xXdxXa3xX15xX3xXexX2cxX6xX15xX1xX3x9f54xX48xX42xX3xX5xX38xXb0xX4xX3xXcxX2cxXdxX312xX20xX3xXcxXdxX3fxX15xX113xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxXc9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX2cxX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX2cxX9fxX15xX34xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX3fxX15xX3xX89xX20xX6xX15xX13cxX0xX4bxX7xXexX2cxX9fxX15xX34xX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX16xXexX1xX20xX42xX1axX16xX6xX15xX5dxX16xX7xX6xXbxX9fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX18xX69xX3xX25cxX20xX7xXexX2cxX6xX5xXdxX6xX3xXc9xX14xX3xX60xX1xX28xXexX3xX123xX2c9xX15xX3xXexXdxXa3xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX4xX20xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX2cxX28xX15xX3xX4xX1xX20xX15xX34xX3xX1xXb5xX15xX3xX1xXb0xXbxXaxX3xX1xX2cxX10xX14exX9xXaxX4bxX5xX20xX4xX16xX5xX20xX9fxX15xX34xX16xXc9xX20xX16xXexX2cxX6xX15xX34xX4bxX42xX63xX16xX6xX20xX7xXexX2cxX6xX5xXdxX6xX16xXc9xX6xX16xX15xX1xX6xXexX16xX1axX6xX15xX16xXexXdxX10xX15xX16xX1xX6xX15xX1xX16xX4xX20xX9fxX4xX16xXexX6xXbxX16xXexX2cxX6xX15xX16xX4xX1xX20xX15xX34xX16xX1xX9fxX15xX16xX1xX9fxXbxX4bxX188xX188xX18bxX66xX195xX68xX113xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX34xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4bxX42xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX188x9f0cxX4bxX15xX10xX185xX7xX4bxX188xX188xX784xX195xX4bxX2xX188xX66xX5dxX195xX188xX784xX784xX2eexX196xX2xXexX66xX2xX2xX18bxX5xX2xX113xX1a0xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX3xX4xX20xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX2cxX28xX15xX3xX4xX1xX20xX15xX34xX3xXexX1xX38xX39xX15xX34xX3xX15xXdxX3fxX15xX3xX42xX43xX6xX3xX46xX20xX48xX15xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXc9xX12xX0xX7xXexX2cxX9fxX15xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX18xX69xX3xX25cxX20xX7xXexX2cxX6xX5xXdxX6xX3xXc9xX14xX3xX60xX1xX28xXexX3xX123xX2c9xX15xX3xXexXdxXa3xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX4xX20xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX2cxX28xX15xX3xX4xX1xX20xX15xX34xX3xX1xXb5xX15xX3xX1xXb0xXbxXaxX3xX1xX2cxX10xX14exX9xXaxX4bxX5xX20xX4xX16xX5xX20xX9fxX15xX34xX16xXc9xX20xX16xXexX2cxX6xX15xX34xX4bxX42xX63xX16xX6xX20xX7xXexX2cxX6xX5xXdxX6xX16xXc9xX6xX16xX15xX1xX6xXexX16xX1axX6xX15xX16xXexXdxX10xX15xX16xX1xX6xX15xX1xX16xX4xX20xX9fxX4xX16xXexX6xXbxX16xXexX2cxX6xX15xX16xX4xX1xX20xX15xX34xX16xX1xX9fxX15xX16xX1xX9fxXbxX4bxX188xX188xX18bxX66xX195xX68xX113xX1xXexX42xXaxX12xX17xX18xX69xX3xX25cxX20xX7xXexX2cxX6xX5xXdxX6xX3xXc9xX14xX3xX60xX1xX28xXexX3xX123xX2c9xX15xX3xXexXdxXa3xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX4xX20xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX2cxX28xX15xX3xX4xX1xX20xX15xX34xX3xX1xXb5xX15xX3xX1xXb0xXbxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX2cxX9fxX15xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xb400xX48xX63xX3xX5xX14xX3xX4xX20xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX2cxX28xX15xX3xX1xXb5xX15xX3xX1xXb0xXbxX3xX4xX2c9xX3xXd2xX1xXfbxX15xX34xX3xX89xX20xX48xX15xX3xXc9xX14xX3xX1xX2c9xXdxX3xX89xX20xX48xX15xX69xX3xX34xX70xX42xX3xX4xXa7xX4xX3xX15xX24xXdxX3xX5dxX20xX15xX34xX3xX1xXb5xX3xXexX2cxXb0xX3xX15xX1xX48xX15xX3xX1exX239xX9fxX3xXc9xX14xX3xX4xX46dxX20xX3xX1xX24xX3xXexX2cxX9fxX15xX34xX3xXexX1xX2c9xX42xX3xX1xeedaxX6xX69xX3xXexX2cxXdxX4b6xX15xX3xXd2xX1xX6xXdxX3xX5xXabxX4xX3xX5xX38xXb0xX15xX34xX3xX89xX20xX63xX3xX42xXfbxX3xX5xX2f7xX15xX3xXc9xX14xX3xX5dxXdxX104xX15xX3xXexX28xXbxX3xX1xX20xX2a4xX15xX3xX5xX20xX63xX258xX15xX3xX4xX1xXdxXa3xX15xX3xX1exX2a4xX20xX3xXexX2cxX3fxX15xX3xXd2xX1xXfbxX15xX34xX113xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXc9xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX20xX5xX12xX0xX5dxXdxXc9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxXc9xX12xX0xX4bxX5dxXdxXc9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX9fxX20xX2cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9fxX3xX123xX6xX9fxXexXdxX15xXexX20xX4xX0xX4bxXbxX12