Hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi thêm 3 năm
Lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 130% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ.
e855x13276x14f83x18236x147fax13c56x10abbx150abx10bf0xX7x13c4bx17c59x15d5bx11a63x123dcx140f4xX5x16793xXax10bedx15e75x10feexX3x140cax1358dxXdxX3xXexX1xf8bdx13fd4xXexX3xf440x163c7xX1x16192xX1cxX3x13e80x135dbx13aadxX4xX3xeb09xX6x11beaxX3xX2bx1553fxX20xX3xX27x16279xX3xX26x122f3xXdxX3xXexX1x16f7fxX16xX3xff32xX3xX20x153fcxX16xX0xe94bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x13af6xXaxX12x1396dxX37xXdxX3xX7xX34x10fe8xXexX3xX4xX1xX1cxX3xX2bxX6xX2dxX3xX1dxXbxX3xX57x17d85xX20xX21xX3xX26xX30xXdxX3xX2bxX17xXdxX3xX1xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3x12891x14531xX20xX21xX3xX2xX3fx15b7cx14dd7xX3xX5xX37xXdxX3xX7xX34xX60xXexX3xX4xX1xX1cxX3xX2bxX6xX2dxX3xX26xX30xXdxX3xX2bxX17xXdxX3xX1xX14xX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3x16379xX34xX2dxX3xX26x14a4dxX20xX1xX3xXex16f1fxX1cxX20xX21xX3xXex152a4xX20xX21xX3xXexX1x123fexXdxX3x10fabx11c15xeb8dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13cf2xX1cxX57xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10x1210dxXex17098xX6xX5xXdxX21xX20x1363cxX3xf1f9xX34xX7xXexXdx15225xX2dx130dcxXaxX12x11c6exX21x1666cxX20xX3xX1x16099xX20xX21xX3xX108xX1xX10exX3xX20xX27xX17xX4xX3x134dbxXdxf690xXexX3xX108xX6xX16xX3xf035xX108xX13xX108xX108x1795fxX3xX2bxXcaxX6xX3xX4x1565exX20xX21xX3xX8exX30xX3x1585cxeb89xX3xXexX1x13420xX1cxX3x1131fxX34xX2dx11ccbxXexX3xX26xXbfxX20xX1xX3xX4x144e1xX6xX3xXcxX1xX14bxX3xXexX27xX17xX20xX21xX3x16b06xX1x1386exX20xX1xX3xXbxX1xX14bxX3xX2bx134fcxX3xX2bxXdxX11dxX4xX3xX4xX1xX1cxX3xX2bxX6xX2dxX3xX26xX30xXdxX3xX2bxX17xXdxX3xX1xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xXex10657xXdxX3xX108xX21xX10axX20xX3xX1xX10exX20xX21xX3xX4xX1xX15axX20xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXf4xX37xX3xX1xX14xXdxX3xX124xX108xX13xX158x116acx12b6dxX13xX129x1040fxX3xX21x15d29xX16xX3x1548exX3x11d1cxXdxX163xX34xX1b5xX3xX26x14b9cxX3xX5xX60xX2dxX3x13781xX3xXd3xXdxX142xX20xX3xX21x15a44xXbxX3xX1caxX3xX4xX14bxX6xX3xX4xX1dxX3xX20xX1xX10axX20xX3xX2bxX10exX3xXex15c60xX3xX4xX1x14992xX4xXd5xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX8exX5xX10xX3x15eccxXdxX57xXexX1xX9xXax17376xX95xX95xXaxX3xX6xX5xXdxX21xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xXc4xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX21xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX20xX21xX9xXaxX2xXaxX3xX8exX1cxXc4xX57xX10xXc4xX9xXaxX95xXaxX12xX0xXexX8exX1cxX57xX2dxX12xX0xXexXc4xX12xX0xXexX57xX12xX0xX6xX3xX1xXc4xX10xX103xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX16xX21xX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXd5xX8exX6xX1cxX1xX6xXexXdxX20xX1xXd5xX2bxX20xX45xX20xX10xX1f9xX7xX45xX2x162f3xX3fx15caexX45xX2xX95x13f45xX57xX280xX95x133eexX3fxX95xX95xX95xXexX27cxX95xX280xX95xX280xX5xX95xXd5xXfexXbxX21xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXc4xX12xX0xXexXc4xX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX1cxX20xXaxX12x16383xX20xX1xX3xX16xXdxX20xX1xX3xX1x1536fxX6xXd5xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXc4xX12xX0xX45xXexX8exX1cxX57xX2dxX12xX0xX45xXexX6xX8exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1cxX57xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXf6xX6xX5xXdxX21xX20xXfcxX3xXfexX34xX7xXexXdxX103xX2dxX105xXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xX26xX1d2xX1b5xX3xX5xX37xXdxX3xX7xX34xX60xXexX3xX4xX1xX1cxX3xX2bxX6xX2dxX3xX1dxXbxX3xX57xX6fxX20xX21xX3xX26xX30xXdxX3xX2bxX17xXdxX3xX1xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xX8exX8fxX20xX21xX3xX2xX3fxX95xX96xX3xX5xX37xXdxX3xX7xX34xX60xXexX3xX4xX1xX1cxX3xX2bxX6xX2dxX3xX26xX30xXdxX3xX2bxX17xXdxX3xX1xX14xX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xXbaxX34xX2dxX3xX26xXbfxX20xX1xX3xXexXc4xX1cxX20xX21xX3xXexXcaxX20xX21xX3xXexX1xXd0xXdxX3xXd3xXd4xXd5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1cxX57xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXf6xX6xX5xXdxX21xX20xXfcxX3xXfexX34xX7xXexXdxX103xX2dxX105xXaxX12x1141exX1ebxX4xX3xX4xX1xX1cxX3xX2bxX6xX2dxX3xX26xX30xXdxX3xX2bxX17xXdxX3xX1xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xX57xX1cxX3xX108xX13xX158xX1b1xX1b2xX13xX3xX2bxX10exX3xX1xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xXexX1xf4eaxX6xX3xXexX1xX34x119d3xX20xX3xX20xX1xX27xX20xX21xX3xXd3xX1xX130xX20xX21xX3xX2bxX27xX28xXexX3xXbaxX34xX1dxX3xX16xX1ebxX4xX3xX4xX1xX1cxX3xX2bxX6xX2dxX3xXexX30xXdxX3xX26xX6xX3xXbxX1xX6fxX4xX3xX2bxX6fxX3xX7xX13cxX20xX3xXf4xX34xX60xXexX1b5xX3xXd3xXdxX20xX1xX3xX57xX1cxX6xX20xX1xX3xX26xX30xXdxX3xX2bxX17xXdxX3xX1xX14xX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xX26xX27xX28xX4xX3xXbaxX34xX2dxX3xX26xXbfxX20xX1xX3xXexXc4xX1cxX20xX21xX3xXexXcaxX20xX21xX3xXexX1xXd0xXdxX3xXd3xXd4xXd5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1cxX57xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXf6xX6xX5xXdxX21xX20xXfcxX3xXfexX34xX7xXexXdxX103xX2dxX105xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xX26xX27xX28xX4xX3xX2bxX6xX2dxX3xX2bxX30xX20xX3xX27xX34xX3xX26xX37xXdxX3xXexX18exXdxX3xX108xX13xX158xX1b1xX1b2xX13xX3xXexXc4xX1cxX20xX21xX3xX2bx1695cxX20xX21xX3xX3fxX3xX20xX42xX16xX3xXd3xX1c4xX3xXexXcaxX3xX20xX21xX10exX2dxX3xXf4xX1dxX4xX3xX26xXbfxX20xX1xX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xX2bxX10exX3xXc4xX6xX3xXd3xX1xX415xXdxX3xX57xX6xX20xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1xX14xX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xX26xX1c4xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexXc4xXdxX1c4xX20xX3xX7xX13cxX20xX3xXf4xX34xX60xXexX1b5xX3xX1e7xX20xX3xX26xXbfxX20xX1xX3xX4xX34xX14xX4xX3xX7xX30xX20xX21xX3xX2bxX10exX3xX2bxX27xeea4xX20xX3xX5xX3cxX20xX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xX8exX163xX20xX3xX2bx10ff3xX20xX21xX105xX3xX13xX14xX3xX4xX1d2xX3xXexX1xX34xX3xX20xX1xX41bxXbxX3xX8ex10befxX20xX1xX3xXbaxX34xX10axX20xX3xXexXc4xX3cxX20xX3xXexX1xX34xX3xX20xX1xX41bxXbxX3xX8exX5a4xX20xX1xX3xXbaxX34xX10axX20xX3xX4xX14bxX6xX3xX1xX14xX3xX4xX41bxX20xX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xXexX1xX10xX1cxX3xXbaxX34xX2dxX3xX26xXbfxX20xX1xX3xX4xX14bxX6xX3xXcxX1xX14bxX3xXexX27xX17xX20xX21xX3xX158xX1xX15axX20xX1xX3xXbxX1xX14bxX3xXexXc4xX1cxX20xX21xX3xXexXcaxX20xX21xX3xXexX1xXd0xXdxX3xXd3xXd4xXd5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1cxX57xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXf6xX6xX5xXdxX21xX20xXfcxX3xXfexX34xX7xXexXdxX103xX2dxX105xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xXd3xX1xX130xX20xX21xX3xXbxX1xX13cxXdxX3xXexX1xX138xX4xX3xX1xXdxX11dxX20xX3xX8exXdxX11dxX20xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX8exX13cxX1cxX3xX26xX13cxX16xX3xXexXdxX163xX20xX3xX2bxX6xX2dxX3xXexX18exXdxX3xX108xX13xX158xX1b1xX1b2xX13xXd5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1cxX57xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXf6xX6xX5xXdxX21xX20xXfcxX3xXfexX34xX7xXexXdxX103xX2dxX105xXaxX12xXcxX1xXd0xXdxX3xX1xX18exX20xX3xX4xX1xX1cxX3xX2bxX6xX2dxX3xX57xX1cxX3xX108xX13xX158xX1b1xX1b2xX13xX3xX2bxX10exX3xX1xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xXexX1xX415xX6xX3xXexX1xX34xX41bxX20xX3xXbxX1xX6fxX3xXexX1xX34xX14xX4xX3xX2bxX10exX1cxX3xX4xX1xX34xX3xXd3xXd4xX3xX7xX13cxX20xX3xXf4xX34xX60xXexX1b5xX3xXd3xXdxX20xX1xX3xX57xX1cxX6xX20xX1xX3xX2bxX10exX3xXd3xX1xX13cxX3xX20xX42xX20xX21xX3xXexXc4xX13cxX3xX20xX28xX3xX4xX14bxX6xX3xXd3xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX10exX20xX21xX3xX20xX1xX27xX20xX21xX3xXexX30xXdxX3xX26xX6xX3xXd3xX1xX130xX20xX21xX3xXbaxX34xX1dxX3xX16xX14xXexX3xX4xX1xX34xX3xXd3xXd4xX3xX7xX13cxX20xX3xXf4xX34xX60xXexX1b5xX3xXd3xXdxX20xX1xX3xX57xX1cxX6xX20xX1xX3xX4xX14bxX6xX3xX26xX30xXdxX3xXexX27xX28xX20xX21xX3xX26x171e4xX34xX3xXexX27xX3xXexXc4xX1cxX20xX21xX3xXbxX1xX27xX577xX20xX21xX3xX1dxX20xX3xX7x17e09xX3xX57xX6fxX20xX21xX3xX2bxX30xX20xX3xX2bxX6xX2dxXd5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1cxX57xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXf6xX6xX5xXdxX21xX20xXfcxX3xXfexX34xX7xXexXdxX103xX2dxX105xXaxX12xX108xX13xX158xX1b1xX1b2xX13xX3xX1xX27xX17xX20xX21xX3xX57x129f5xX20xX3xXbaxX34xX2dxX3xXexXc4xX5a4xX20xX1xX1b5xX3xXexX1xX14bxX3xXexX6fxX4xX3xX2bxX10exX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX21xX1xXdxX11dxXbxX3xX2bxX6fxX3xX5xXdxX3cxX20xX3xXbaxX34xX6xX20xX3xX26xX142xX20xX3xX2bxXdxX11dxX4xX3xX2bxX6xX2dxX3xX2bxX30xX20xX3xX4xX14bxX6xX3xX1xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX1b5xX3xXf4xX10axX2dxX3xX57xX138xX20xX21xX3xXd3xX142xX3xX1xX1cxX18exX4xX1xX3xX20xX21xX34xX1b8xX20xX3xX2bxX30xX20xX3xX1xX10exX20xX21xX3xX20xX42xX16xX3xX26xX1c4xX3xX4xX1xX1cxX3xX2bxX6xX2dxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX27xX577xX20xX21xX3xXexXc4xX5a4xX20xX1xX3xXexX15axX20xX3xX57xX6fxX20xX21xX3xX4xX1xX15axX20xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX1b5xX3xXexXc4xX1cxX20xX21xX3xX26xX1d2xX3xX4xX1d2xX3xX4xX1xX1cxX3xX2bxX6xX2dxX3xX26xX30xXdxX3xX2bxX17xXdxX3xX1xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX1b5xX3xXexXc4xX5a4xX20xX1xX3xX4xX60xXbxX3xX4xX1d2xX3xXexX1xf846xX16xX3xXbaxX34xX2dxX163xX20xX3xXbxX1xX3cxX3xX57xX34xX2dxX11dxXex16432xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX1cxX57xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexXf6xX6xX5xXdxX21xX20xXfcxX3xXfexX34xX7xXexXdxX103xX2dxX105xXaxX12xX108xX21xX1cxX10exXdxX3xXc4xX6xX1b5xX3xX137xX138xX3xXexX1xX13cxX1cxX3xXbaxX34xX2dxX3xX26xXbfxX20xX1xX3xXe5xX14xX3xXcxX10exXdxX3xX4xX1xX15axX20xX1xX1b5xX3xXe5xX14xX3xX5axX6xX1cxX3xX26xX14xX20xX21xX3xXcxX1xX27xX577xX20xX21xX3xX8exXdxX20xX1xX3xX2bxX10exX3xX1b2xX37xX3xX1xX14xXdxX1b5xX3xX4xX1dxX4xX3xXe5xX14xX1b5xX3xX20xX21xX10exX20xX1xX3xX4xX1d2xX3xX5xXdxX3cxX20xX3xXbaxX34xX6xX20xX3xX2bxX10exX3x1421cxXe5xX108xX137xX3xX4xX1dxX4xX3xXex14f8dxX20xX1xX1b5xX3xXexX1xX10exX20xX1xX3xXbxX1xX30xX3xXexXc4xX138xX4xX3xXexX1xX34xX14xX4xX3xXcxXc4xX34xX20xX21xX3xX27xX577xX20xX21xX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX28xXbxX3xX4x1585axX20xX21xX3xX108xX13xX108xX108xX3xXexXc4xX5a4xX20xX1xX3xXcxX1xX14bxX3xXexX27xX17xX20xX21xX3xX158xX1xX15axX20xX1xX3xXbxX1xX14bxX3xX2bxX163xX3xX20xX21xX34xX1b8xX20xX3xX2bxX30xX20xX3xXexXcaxX3xX20xX21xX10axX20xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXcxXc4xX34xX20xX21xX3xX27xX577xX20xX21xX3xX57xX10exX20xX1xX3xX4xX1xX1cxX3xX108xX13xX158xX1b1xX1b2xX13xX3xXexX1xX138xX4xX3xX1xXdxX11dxX20xX3xX4xX1xX1cxX3xX2bxX6xX2dxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX27xX577xX20xX21xX3xXexXc4xX5a4xX20xX1xX3xXexX15axX20xX3xX57xX6fxX20xX21xX3xX4xX1xX15axX20xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xXd5xX3xXcxXc4xX1cxX20xX21xX3xX26xX1d2xX3xX4xX1d2xX3xX4xX1xX27xX577xX20xX21xX3xXexXc4xX5a4xX20xX1xX3xX4xX1xX1cxX3xX2bxX6xX2dxX3xX26xX30xXdxX3xX2bxX17xXdxX3xX1xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xXexX1xX10xX1cxX3xXbaxX34xX2dxX3xX26xXbfxX20xX1xX105xX3xX21xXdxX1dxX16xX3xX7xX1dxXexX1b5xX3xXd3xXdxX1c4xX16xX3xXexXc4xX6xX1b5xX3xX26xX163xX3xXf4xX34xX60xXexX3xXf4xX7a6xX3xX5xX1caxX3xX4xX1dxX4xX3xX2bxX60xX20xX3xX26xX163xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexXc4xX1cxX20xX21xX3xXbaxX34xX1dxX3xXexXc4xX5a4xX20xX1xX3xXexX1e7xX3xX4xX1xX1ebxX4xX1b5xX3xXexX1xX138xX4xX3xX1xXdxX11dxX20xX105xX3xX1b2xX10axX2dxX3xX57xX138xX20xX21xX3xXexXdxX3cxX34xX3xX4xX1xX34xX8e4xX20xX1b5xX3xX4xX42xX20xX3xX4xX1ebxX3xXf4xX1dxX4xX3xX26xXbfxX20xX1xX3xX1xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX1b5xX3xXexX1e7xX3xX4xX1xX1ebxX4xX3xX26xXdxX163xX34xX3xXexXc4xX6xX1b5xX3xXc4xX10exX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX1xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX1xX23xX1cxX3xX1xX10exX20xX21xX3xX20xX42xX16xX3xX5xX10exX16xX3xX4xX42xX20xX3xX4xX1ebxX3xX26xX1c4xX3xX108xX13xX158xX1b1xX1b2xX13xX3xX4xX1xX1cxX3xX2bxX6xX2dxX3xXexX1xX10xX1cxX3xX13fxX34xX2dxX142xXexX3xX26xXbfxX20xX1xX3xX20xX10exX2dxXd5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX1cxX34xXc4xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xX11bx169c4xX11bxX0xX45xXbxX12
congthanh