Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
(Baohatinh.vn) - Tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đã trao nhiều phần quà ý nghĩa.
d3acx18246x196aax19c76x1283ax198ebx189d6x12af5x15fd0xX7x1a195x13b5cx10042x17c28x11732x15ed9xX5xd3d0xXax190d8xeae7x114aaxX4xX3x10269x148c9x120b2xX3x16215x1393fx134cexX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1x1509cxX18xX19x131f4xX3x15e71xX3x148b4x15736xX3xXcx12d9cxX19xX1xX3x12816xX19xX28xX3xX1x17c1axX3xX4x19b31xX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xf7f2xX19xX28xX1dxX3xX4xX1x1313exX19xX28xX3x17af5xX1cxX4xX1xX3xX13xef63xX1bxXdxX51x11468xX2x117c8xX0xd50exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX6xX51xXaxX12xXcxXdx16febxXbxX3xXex128e8xX4xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX1dxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX17x16eadxX3xXex18b23xX6xX57xX3xX19xX1xXdx14447xe290xX3xXbxX1x152f0xX19xX3x11661xXd6xX2dxX3x136fexX3xX19xX28xX1xX30xX6x16758xX0xX5fxXbxX12xX0xXexX6x15bd4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6x19722xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX28xX9xXax149dcxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX19xX28xX9xXax13100xXaxX12xX0xXexXf0xX57xX51xf883xX12xX0xXexXcexX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeaa4xX57xX51xX129xXaxX12xe1daxX14xX19xX28xX3xX2xX121xX5fxe352xX1dxX3xX0xX7xXexXcexX57xX19xX28xX12x1878exX57xX2dxX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdx19d99xX19xX3xX13xX3cxX19xX28xX3xX6xX19xX3xXcx14dd0xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX0xX5fxX7xXexXcexX57xX19xX28xX12xX3xXbxX1xX14xXexX3xX17xX39xX19xX28xX3xX17xX57xX2dxX19xX3xX1bxXdxX164xX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX164xX19xX3xX1bxX2dxX3xXexX57xX2dxX19xX3xXexX1x19e4axX3xX4xX14xX19xX3xXf0xX39xX1dxX3xX4xX1xXdxX76xX19xX3xX7xX30xX3xX1xX25xX2axX19xX28xX3xde3bxX19xX28xX3xX5x137edxXdxX3x104a7xX164xXd6xX3xX28x1277cxXdxX3xX4xX34xX6xX3x13ca7xX129xX3xXf0xX6xX19xX3xXcxXcexXd6xX19xX28xX3xX25xX18xX19xX28xX3x19c12xXcxXcx16ab2xX3xff35xXdxeee4xXexX3xd96dxX6xXfdxX3xX1bxXd5xX3xd675xX1d9xX19xX28xX3xX1xX39xX3xXddxXd6xd42axX3xX1bx165b7xX4xX5bx1781bxXdxX19xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dx17f43xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX51xX12xX0xX5fxXexXcexX12xX0xX5fxXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xX5fxXexX6xXf0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxe45bxXdxX51xXexX1x1668fxX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxd54axX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3x1632fxX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fx14819xX2xX2aaxX287xX5fxX2xX2aaxX5dxX51xX2aaxX2xX121xX2aaxef97xX2x13818xXexX2b7xX2b7xX111xX14cxX2b9xX5xX111xXe8x17919xXbxX28x11148xXcexX9xX287xX2xX14cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX12x156eaxXcbxX19xX1xX3xX17x12877xX57xX3xX13xX3cxX19xX28xX3xX6xX19xX3xXcxX170xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xXexXdxX164xX19xX3xXbxX1xX57xX19xX28xX3xX19xX1xX209xX19xX3xXexXdxX19xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX144xX6xXd6xX3xX1cdxX1xXdxX3xXbxX1xX14xXexX3xX17xX39xX19xX28xX1dxX3xX1xX18xX19xX3xX2b7xX111xX111xX3xX4xX14xX19xX3xXf0xX39xX1dxX3xX4xX1xXdxX76xX19xX3xX7xX30xX1dxX3xX17xX57xX2dxX19xX3xX1bxXdxX164xX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX164xX19xX3xXexX1xXd6xX39xX4xX3xX287xX3xX4xX1xXdxX3xX17xX57xX2dxX19xX3xX4xX34xX6xX3xX13xX3cxX19xX28xX3xX6xX19xX3xXcxX170xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX17xXcbxX3xX1cdxX1cxXbxX3xXexX1xX1caxXdxX3xX1xX25xX2axX19xX28xX3xX1c5xX19xX28xX3xXbxX1xX57xX19xX28xX3xXexXcexX2dxX57xX3xX19xX1xX209xX19xX3xXexXdxX19xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xXexXcexX164xX19xX3xX13x12c73xX19xX28xX3xXexX1xX3cxX19xX28xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1x12545xX19xX3xX17xX359xX57xX3xX1eexXd6xX4dxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX2xX287xX111xX111xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2xX111x1228axX51xX2aaxX2xX14cxX2b7xX2aaxX2xX4d6xXexX121xX2aaxX2aaxX2b7xX5xX2xX5bxX2xX2aaxX5dxX51xX2aaxX2xX121xX2aaxX2b7xX2aaxX2b9xXexX2aaxX2aaxX111xX5dxX121xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX4xX14xX19xX3xXf0xX39xX1dxX3xX4xX1xXdxX76xX19xX3xX7xX206xX3xXexXcexX57xX19xX28xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1xX25xX2axX19xX28xX3xX1c5xX19xX28xX3xXex12c27xX4xX1xX3xX4x1860cxX4xX3xX19xX1xX209xX19xX3xXexXdxX19xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xXexX1xX3cxX19xX28xX3xXddxXd6xX6xX3xX13xX440xX19xX28xX3xX2xX287xX111xX111xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX157xd437xX4xX3xXf0xXdxX1f2xXexX1dxX3xX1xX57xX359xXexX3xX17xX39xX19xX28xX3xX19xX2dxX129xX3xX4xdc1fxX19xX28xX3xX19xX1x12b5fxX19xX3xX17xX25x1772fxX4xX3xX7xX5b7xX3xX1xX25xX2axX19xX28xX3xX1c5xX19xX28xX3xXexX5b2xX4xX1xX3xX4xX5b7xX4xX3xX4xX34xX6xX3xX1xX18xX19xX3xX2aaxX111xX111xX3xX4xX14xX19xX3xXf0xX39xX1dxX3xX4xX1xXdxX76xX19xX3xX7xX206xX3xX13xX3cxX19xX28xX3xX6xX19xX3xXcxX170xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX1xXdxX1f2xX19xX3xX17xX6xX19xX28xX3xX5xX2dxXfdxX3xX19xX1xXdxX1f2xXfdxX3xX1bxX7axX3xXexX359xXdxX3xX2b9xX14cxX3xX4xX1xX4dxXexX3xX1cdxXdxX1acxXfdxX3xX7xX57xX14xXexX3xX51xX1cxX4xX1xX3xXexXcexX164xX19xX3xX17xX1cxX6xX3xXf0xX2dxX19xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2xX2aaxX5dxX51xX2aaxX2xX121xX2aaxX2b7xX287xX2xXexX121xX2b9xX111xX2b7xX4d6xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX4d6xX2xX2b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX4xX14xX19xX3xXf0xX39xX1dxX3xX4xX1xXdxX76xX19xX3xX7xX206xX3xX17xX6xX19xX28xX3xXexX1xX5b7xX4xX3xX1xXdxX1f2xX19xX3xX19xX1xXdxX1f2xXfdxX3xX1bxX7axX3xXexXcexX5b7xX4xX3xX4xX1xX4dxXexX3xX1cdxXdxX1acxXfdxX3xX7xX57xX14xXexX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX4xX60cxX19xX28xX3xXexX1xX6xXfdxX3xX28xXdxX6xX3xX19xX1xX209xX19xX3xXexXdxX19xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xX51xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXcexX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xXexX6xXf0xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20cxX6xX19xX1xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX28xX9xXaxX111xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX19xX28xX9xXaxX121xXaxX12xX0xXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xXexXcexX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX13xX440xX19xX28xX3xXexX1xX3cxX19xX28xX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX450xX19xX3xX17xX359xX57xX3xXddxXd6xX4dxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX2xX287xX111xX111xX3xXexX1xX5b7xX4xX3xX1xXdxX1f2xX19xX3xXfdxX2axX3xX17xXdaxXd6xX3xX7xX4dxX3xX2xX287xX111xX4d6xX3xX1cdxX164xXd6xX3xX28xX1d2xXdxX1dxX3xX1bxX612xX19xX3xX17xX39xX19xX28xX3xX4xX14xX4xX3xXexXdaxX19xX28xX3xX5x195d5xXbxX3xX19xX1xX450xX19xX3xX51xX450xX19xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX1dxX3xX17x150f6xX19xX28xX3xX28xX8f8xXbxX3xX1cdxXdxX19xX1xX3xXbxX1xX5b2xX3xX4xX1xX57xX3xXddxXd6xX206xX3xX1bxX209xX4xX5bxX20cxXdxX19xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xXf0xffe1xX19xX28xX3xX1x19332xX19xX1xX3xXexX1xX1c5xX4xX3xX19xX1xX209xX19xX3xXexXdxX19xX3xXexX1xX10xX57xX3xX4x10be2xX3xXbxX1xX14xXbxX276xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX3xX1f5x15e93xX3xX28x183cbxXdxX3xX2xX287xX111xX4d6xX3x11698xXexX1xX1caxXdxX3xX28xXdxX6xX19xX3xXexe8f2xX3xX19xX28xX2dxX129xX3xX111xX2b7xX5fxX14cxX5fxX2aaxX111xX2aaxX2xX3xX17xX76xX19xX3xX1xX76xXexX3xX111xX2aaxX5fxX4d6xX5fxX2aaxX111xX2aaxX2x17188xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX51xX12xX0xX5fxXexXcexX12xX0xX5fxXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xX5fxXexX6xXf0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX157xX76xX19xX3xX19xX6xX129xX1dxX3xX13xX3cxX19xX28xX3xX6xX19xX3xXcxX170xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX17xXcbxX3xX28xX1xXdxX3xX19xX1xX612xX19xX3xX2b7xX111xX121xX3xX5xX25xX617xXexX3xXexXdxX19xX3xX19xX1xX209xX19xX3xX1bxX8e3xXdxX3xX7xX4dxX3xXexXdxXd5xX19xX3xX1xX18xX19xX3xX2aaxX111xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17x15fe6xX19xX28xXe8xX3xX144xX4dxX3xXexXdxXd5xX19xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX1xX25xX18xX19xX28xX3xXexXcexX935xX19xX1xX3xX7x16edbxX3xX17xX25xX617xX4xX3xX7xX95fxX3xX51xX7axX19xX28xX3xX4xX1xX57xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX1dxX3xX25xXd6xX3xXexXdxX164xX19xX3xX17xX8f8xX19xX28xX3xX28xX8f8xXbxX3xX1bxX2dxX57xX3xXddxXd6xX206xX3xXfdxXd6xX6xX3xX1bxX209xX4xX5bxX20cxXdxX19xX3xX4xX1xX57xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX4dxXdxX3xXexX25xX617xX19xX28xX3xX4xX1xX5b2xX19xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX1dxX3xX19xX28xX25xX1caxXdxX3xX19xX28xX1x14691xX57xX1dxX3xX4xX3cxX19xX28xX3xX19xX1xX450xX19xX3xX5xX6xX57xX3xX17xX39xX19xX28xX1dxX3xX28xX8f8xXbxX3xXbxX1xXdaxX19xX3xX1cdxXdxX1acxXfdxX3xX7xX57xX14xXexX3xX51xX1cxX4xX1xX3xXf0xX1f2xX19xX1xX1dxX3xXf0x14c11xX57xX3xX1bxX1f2xX3xX7xX1c5xX4xX3xX1cdxX1x1203axX10xX3xX4xX34xX6xX3xX1f5xX1xX450xX19xX3xX51xX450xX19xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXexX6xXf0xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXfdxX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX28xX9xXaxX111xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX19xX28xX9xXaxX121xXaxX12xX0xXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xXexXcexX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX1f0xX8e3xXdxX3xXex13357xXfdxX3xX5xX46xX19xX28xX3xX7x132c4xX3xX4xX1xXdxX6xX1dxX3xX4xX14xX4xX3xXexX440xX3xX4xX1xX1c5xX4xX1dxX3xX4xX14xX3xX19xX1xX450xX19xX3xX17xXcbxX3xX28xX95fxXdxX3xXexX5f4xX19xX28xX3xX19xX1xXdxXd5xXd6xX3xXbxX1xXdaxX19xX3xXddxXd6xX2dxX3xX17xX76xX19xX3xX5xX5b7xX4xX3xX5xX25xX617xX19xX28xX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX1bxX2dxX3xX19xX28xX25xX1caxXdxX3xX17xX6xX19xX28xX3xXexX1xX5b7xX4xX3xX1xXdxX1f2xX19xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xXexX359xXdxX3xX1cdxX1xXd6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xX4xX34xX6xX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xX3xX1f5xX28xX1xXdxX3x1925exXd6xX450xX19xX3xX967xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX995xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX51xX12xX0xX5fxXexXcexX12xX0xX5fxXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xX5fxXexX6xXf0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX5dxX2aaxX51xX2aaxX2xX2xX2aaxX2aaxX287xX2aaxXexX2aaxX2b9xX2aaxX5dxX111xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX4d6xX287xX2b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20cxXexX5bxX6xX5xXdxX28xX19xX276xX3xX2c3xXd6xX7xXexXdx1889bxX129xX27dxXaxX12xX2cxX39xXdxX3xX13xX1xe146xX3xXexX1xX612xXbxX3xX17xXaf9xX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xX3xX1f5xX28xX1xXdxX3xXc02xXd6xX450xX19xX3xXexXcexX6xX57xX3xX4d6xX2aaxX3xX7xXd6xXb69xXexX3x15860xX19xX3xXexXcexX25xX6xX3xX4x166a1xX19xX28xX3xX4xX14xX4xX3xXexXcexX6xX19xX28xX3xXexX1xXdxX76xXexX3xXf0xX1cxX3xX129xX3xXexX76xX3xX4xX1xX57xX3xX1cdxX1xXd6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20cxXexX5bxX6xX5xXdxX28xX19xX276xX3xX2c3xXd6xX7xXexXdxXd55xX129xX27dxXaxX12xX144xX14xX19xX28xX3xX19xX6xX129xX3xX967xX2xX121xX5fxX14cxX995xX1dxX3xX2cxX39xXdxX3xX13xX1xXd60xX3xXexX1xX612xXbxX3xX17xXaf9xX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xX3xX1f5xX28xX1xXdxX3xXc02xXd6xX450xX19xX3xX17xXcbxX3xXexXcexX6xX57xX3xX4d6xX2aaxX3xX7xXd6xXb69xXexX3xXd87xX19xX3xXexXcexX25xX6xX3xX4xXd90xX19xX28xX3xX4xX14xX4xX3xXexXcexX6xX19xX28xX3xXexX1xXdxX76xXexX3xXf0xX1cxX3xX129xX3xXexX76xX3xX19xX1xX25xX276xX3xX51xXd6xX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX7xX14xXexX3xX1cdxX1xXd6x14e11xX19xX1dxX3xX1cdxX1xXe70xXd6xX3xXexXcexX6xX19xX28xX3xX129xX3xXexX76xXe8xXe8xXe8xX3xXexXcexX1cxX3xX28xXdxX14xX3xX2xX111xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX4xX1xX57xX3xX1cdxX1xXd6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xX3xX1f5xX28xX1xXdxX3xXc02xXd6xX450xX19xX3xX967xXcx1954axX170xX3xX2xX111xX1dxX3xXexX1xX1cxX3xXexXcexXb69xX19xX3xXc02xXd6xX450xX19xX3x15260xX19xX995xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20cxXexX5bxX6xX5xXdxX28xX19xX276xX3xX2c3xXd6xX7xXexXdxXd55xX129xX27dxXaxX12xX95cxX1xXd6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xX19xX2dxX129xX3xX1xXdxX1f2xX19xX3xX17xX6xX19xX28xX3xXexXdxX76xXbxX3xX19xX1xX612xX19xX3xX14cxX2aaxX3xXexXcexX25xX1caxX19xX28xX3xX1xX617xXbxX3xX1bxX2dxX57xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xXexX1xX10xX57xX3xXddxXd6xX129xX3xX17xX1cxX19xX1xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX5dxX2aaxX51xX2aaxX2xX2xX2aaxX2b9xX2b7xX2xXexX14cxX111xX2xX4d6xX5dxX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX4d6xX121xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX12xX13xX1xX34xX3xXexX1cxX4xX1xX3x190f6xX13exX1f5xXebfxX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xX3xX1f5xX28xX1xXdxX3xXc02xXd6xX450xX19xX3xX1f5xX28xXd6xX129xdd8fxX19xX3xX2cxXaedxXdxX3xX1f5xX6xXfdxX3xX17xX39xX19xX28xX3xX1bxXdxX164xX19xX3xX5xX5b7xX4xX3xX5xX25xX617xX19xX28xX3xX5xX2dxXfdxX3xX19xX1xXdxX1f2xXfdxX3xX1bxX7axX3xXexX359xXdxX3xX1cdxX1xXd6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xX4xX34xX6xX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX157xX25xX617xX4xX3xXf0xXdxX76xXexX1dxX3xX7xX4dxX3xX19xX28xXd6xXa1axX19xX3xXexXcexX164xX19xX3xX51xX57xX3xXed4xX28xXcexXdxXf0xX6xX19xX1cdxX3xX13xX1xXdxX3xX19xX1xX14xX19xX1xX3xX1f5xX28xX1xXdxX3xXc02xXd6xX450xX19xX3xXexX2dxXdxX3xXexXcexX617xX3xXexX1xX3cxX19xX28xX3xXddxXd6xX6xX3xX5xX1caxXdxX3xX1cdxX164xXd6xX3xX28xX1d2xXdxX3xX4xX34xX6xX3xX2cxX39xXdxX3xX13xX1xXd60xX3xXexX1xX612xXbxX3xX17xXaf9xX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xX10xXfdxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX5dxX2aaxX51xX2aaxX2xX2xX2b7xX111xX2b7xX121xXexX14cxX121xX2xX14cxX2aaxX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX4d6xX121xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX10xXfdxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX12xXcxXcexX25xX8e3xX4xX3xX17xX8f8xX1dxX3xX51xX57xX6xX19xX1xX3xX19xX28xX1xXdxX1f2xXbxX3xXexX25xX3xX19xX1xX450xX19xX3xX1f5xX28xX6xX3xX353xX57xX19xX28xX1dxX3xX13xX3cxX19xX28xX3xXexX129xX3xX13xX170xX3xXc02xX450xX129xX3xX51xX5b7xX19xX28xX3xX287xX4d6xX121xX3xX967xXexX1xX1cxX3xXexXcexXb69xX19xX3xXc02xXd6xX450xX19xX3xXed4xX19xX995xX3xX4xX60cxX19xX28xX3xX17xXcbxX3xX17xX76xX19xX3xXexXcexX6xX57xX3xX19xX1xXd60xX19xX28xX3xXbxX1xXdaxX19xX3xXddxXd6xX2dxX3xXe1xX3xX19xX28xX1xX30xX6xX3xX19xX1xX25xX3xXfdx127b8xX3xXexX3cxXfdxX1dxX3xX7xXd60xX6xX3xXexX359xXdxX3xX1cdxX1xXd6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xX4xX34xX6xX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20cxXexX5bxX6xX5xXdxX28xX19xX276xX3xX2c3xXd6xX7xXexXdxXd55xX129xX27dxXaxX12xX13xX1xX34xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX1d9xX129xX3xXf0xX6xX19xX3xX1ebxXcxXcxX1eexX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xX3xX1f5xX28xX1xXdxX3xXc02xXd6xX450xX19xX3xX353xX164xX3xXcxXdxX76xX19xX3xX2cxXaedxXdxX3xX4xX1xX57xX3xXf0xXdxX76xXexX276xX3xX1fcxX2cxX25xX2axX19xX28xX3xX1c5xX19xX28xX3xX5xX1caxXdxX3xX1cdxX164xXd6xX3xX28xX1d2xXdxX3xXcxX57xX2dxX19xX3xX51xX450xX19xX3xX17xX57xX2dxX19xX3xX1cdxX76xXexX1dxX3xXcexX6xX3xX7xX1c5xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xXf0xX1f2xX19xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xX4xX34xX6xX3xX1d9xX129xX3xXf0xX6xX19xX3xX1ebxXcxXcxX1eexX3xXex15fa0xX19xX1xX1dxX3xXexX973xX3xX19xX28xX2dxX129xX3xX2b7xX5fxX14cxX3xX17xX76xX19xX3xX19xX6xX129xX1dxX3xX17xXcbxX3xX4xX8f8xX3xX5dxX2xX3xXexX440xX3xX4xX1xX1c5xX4xX1dxX3xX4xX14xX3xX19xX1xX450xX19xX3xXexXcexX164xX19xX3xX17xX1cxX6xX3xXf0xX2dxX19xX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xX3xX1f5xX28xX1xXdxX3xXc02xXd6xX450xX19xX3xXexX1xX6xXfdxX3xX28xXdxX6xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX1bxX8e3xXdxX3xX7xX4dxX3xXexXdxXd5xX19xX3xX28xXdaxX19xX3xX2xX1dxX287xX3xXex13dcexX3xX17xXa1axX19xX28xX224xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXexX6xXf0xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXfdxX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX28xX9xXaxX111xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX19xX28xX9xXaxX121xXaxX12xX0xXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xXexXcexX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX13xX1xXdxXd5xXd6xX3xX2xX121xX5fxX14cxX1dxX3xX0xX7xXexXcexX57xX19xX28xX12xX2cxXdxX1f2xXbxX3xX1xX39xXdxX3xXebfxX57xX6xX19xX1xX3xX19xX28xX1xXdxX1f2xXbxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX0xX5fxX7xXexXcexX57xX19xX28xX12xX3xX17xXcbxX3xXexXcexX6xX57xX3xXexX5f4xX19xX28xX3xXbxX1xX25xX1caxX19xX28xX3xX1f5xX28xXd6xX129xX1089xX19xX3xXebfxXd6xX3xX967xXcxX170xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX995xX3xX19xX1xXdxXd5xXd6xX3xXbxX1xXdaxX19xX3xXddxXd6xX2dxX3xX17xX1acxX3xXbxX1xX7axX4xX3xX1bxX7axX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX51xX12xX0xX5fxXexXcexX12xX0xX5fxXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xX5fxXexX6xXf0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20cxXexX5bxX6xX5xXdxX28xX19xX276xX3xX4xX10xX19xXexX10xXcexX27dxXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexX3xX51xXexX1xXd6xXfdxXf0xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2b9xX2aaxX51xX2aaxX2xX14cxX2xX2b7xX111xX14cxXexX5dxX111xX2b7xX2xX2b7xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX2xX287xX2b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX12xX157xX359xXdxX3xX51xXdxX1f2xX19xX3xX2cxXdxX1f2xXbxX3xX1xX39xXdxX3xXebfxX57xX6xX19xX1xX3xX19xX28xX1xXdxX1f2xXbxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xXexXcexX6xX57xX3xXddxXd6xX2dxX3xX1x1a1daxX3xXexXcexX617xX3xX4xX14xX4xX3xX1cdxX1xXd6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xXexX612xXbxX3xXexXcexXd6xX19xX28xX3xX1bxX2dxX3xX4xX1xX4dxXexX3xX1cdxXdxX1acxXfdxX3xX7xX57xX14xXexX3xX51xX1cxX4xX1xX3xXf0xX1f2xX19xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xXexXcexX164xX19xX3xX17xX1cxX6xX3xXf0xX2dxX19xX3xXbxX1xX25xX1caxX19xX28xX3xX1f5xX28xXd6xX129xX1089xX19xX3xXebfxXd6xX3xX967xXcxX170xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX995xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX157xX1acxX3xX28xX8f8xXbxX3xXbxX1xXdaxX19xX3xX1xX16e1xX3xXexXcexX617xX1dxX3xX17xX39xX19xX28xX3xX1bxXdxX164xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX5b7xX4xX3xX5xX25xX617xX19xX28xX3xXbxX1xX7axX4xX3xX1bxX7axX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX2axX3xX4xX14xX4xX3xX1cdxX1xXd6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xXexX612xXbxX3xXexXcexXd6xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxXexX3xX1cdxXdxX1acxXfdxX3xX7xX57xX14xXexX3xX51xX1cxX4xX1xX3xXf0xX1f2xX19xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xXexXcexX164xX19xX3xX17xX1cxX6xX3xXf0xX2dxX19xX3xXbxX1xX25xX1caxX19xX28xX3xX1f5xX28xXd6xX129xX1089xX19xX3xXebfxXd6xX3xX967xXcxX170xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX995xX1dxX3xX2cxXdxX1f2xXbxX3xX1xX39xXdxX3xXebfxX57xX6xX19xX1xX3xX19xX28xX1xXdxX1f2xXbxX3xXexX13e5xX19xX1xX3xX17xXcbxX3xXexXcexX6xX57xX3xXexX5f4xX19xX28xX3xX2xX3xXexXb69xX19xX3xX28xX359xX57xX1dxX3xX1cdxX1xXe70xXd6xX3xXexXcexX6xX19xX28xX3xX129xX3xXexX76xX1dxX3xX19xX25xX8e3xX4xX3xX7xX14xXexX3xX1cdxX1xXd6xXe70xX19xX3xX1bxX8e3xXdxX3xXexX440xX19xX28xX3xXexXcexX1cxX3xX28xXdxX14xX3xX2aaxX5dxX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX170xX1xX25xX1caxX19xX28xX3xX1f5xX28xXd6xX129xX1089xX19xX3xXebfxXd6xX3xX5xX2dxX3xX17xX1cxX6xX3xXf0xX2dxX19xX3xX4xX1xX1cxXd6xX3xXaedxX19xX1xX3xX1xX25xX2axX19xX28xX3xXexXcexX5b7xX4xX3xXexXdxX76xXbxX3xX4xX34xX6xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xXf0xX1f2xX19xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xX1cdxX1xXdxX3xX4xX8f8xX3xX287xX3xX4xX6xX3xX51xX25xX18xX19xX28xX3xXexX5b2xX19xX1xX3xX1bxX8e3xXdxX3xX1bxXdxXcexXd6xX7xX3xX144xXed4xfc83xX144xX5bxX13xX57xX1f0xX5bxX2aaxXe8xX3xX2cxXdxX1f2xX19xX1dxX3xXexX57xX2dxX19xX3xXbxX1xX25xX1caxX19xX28xX3xX4xX8f8xX3xX14cxX2b9xX3xX1xX39xX5fxX2aaxX5dxX121xX3xX19xX1xX450xX19xX3xX1cdxX1xXe70xXd6xX3xX17xX6xX19xX28xX3xXf0xX1cxX3xXbxX1xX57xX19xX28xX3xXexXaf9xX6xX27dxX3xX2xX2aaxX3xX4xX1xX4dxXexX3xX1cdxXdxX1acxXfdxX3xX7xX57xX14xXexX3xXexX359xXdxX3xX2b7xX3xX1cdxX1xXd6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xXexX612xXbxX3xXexXcexXd6xX19xX28xX27dxX3xX5dxX3xX4xX1xX4dxXexX3xXexXcexX5b7xX4xX3xX2axX3xX4xX14xX4xX3xXexX440xX3xX51xX450xX19xX3xXbxX1xX4dxXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXexX6xXf0xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXfdxX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX28xX9xXaxX111xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX19xX28xX9xXaxX121xXaxX12xX0xXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xXexXcexX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xX7xXexXcexX57xX19xX28xX12xX2cxX39xXdxX3xXebfxX57xX6xX19xX1xX3xX19xX1xX450xX19xX3xXexXcexXb72xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX0xX5fxX7xXexXcexX57xX19xX28xX12xX3xX4xX60cxX19xX28xX3xX28xX8f8xXbxX3xXbxX1xXdaxX19xX3xX4xX1xXd6xX19xX28xX3xXexX6xX129xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX4xX34xX6xX3xXexX13e5xX19xX1xX3xX1bxX8e3xXdxX3xXexX440xX19xX28xX3xX7xX4dxX3xXexXdxXd5xX19xX3xX287xX121xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX51xX12xX0xX5fxXexXcexX12xX0xX5fxXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xX5fxXexX6xXf0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2b9xX2aaxX51xX2aaxX2xX14cxX2aaxX111xX2xX2b7xXexX2aaxX2aaxX121xX4d6xX4d6xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX4d6xX2aaxX4d6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX12xX157xX359xXdxX3xX51xXdxX1f2xX19xX3xX2cxX39xXdxX3xXebfxX57xX6xX19xX1xX3xX19xX1xX450xX19xX3xXexXcexXb72xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xXexXcexX6xX57xX3xX19xX25xX8e3xX4xX3xXd6xX4dxX19xX28xX1dxX3xXf0xX14xX19xX1xX3xX19xX28xX1d2xXexX3xXexXcexX1cxX3xX28xXdxX14xX3xX2xX121xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX4xX1xX57xX3xXcxXcexXd6xX19xX28xX3xXexX450xXfdxX3xX95cxXdxX1acxXfdxX3xX7xX57xX14xXexX3xXf0xX1f2xX19xX1xX3xXexX612xXexX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20cxXexX5bxX6xX5xXdxX28xX19xX276xX3xX4xX10xX19xXexX10xXcexX27dxXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2b9xX2aaxX51xX2aaxX2xX14cxX2xX5dxX2b7xX111xXexX4d6xX2aaxX14cxX5dxX4d6xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX14cxX111xX4d6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX12xX2cxX39xX1cxX3xX4xX60cxX19xX28xX3xXexX5f4xX19xX28xX3xX2xX111xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX1xX16e1xX3xXexXcexX617xX3xXexX359xXdxX3xX17xXdxX1acxXfdxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xXcxXcexX25xX1caxX19xX28xX3xX1ebxXdaxXfdxX3xX19xX57xX19xX3xXcxX450xX19xX3xX353xX450xXfdxX3xX2cxX25xX18xX19xX28xX3xX967xXcxX1xX359xX4xX1xX3xX2cxX2dxX995xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xXcxX1xX10xX57xX3xX17xX8f8xX1dxX3xX2cxX39xXdxX3xXebfxX57xX6xX19xX1xX3xX19xX1xX450xX19xX3xXexXcexXb72xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX17xXcbxX3xXexXcexX6xX57xX3xX2aaxX111xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX4xX1xX57xX3xX1eexXd6xX206xX3xX1bxX209xX4xX5bxX20cxXdxX19xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX27dxX3xXexXcexX6xX57xX3xX19xX25xX8e3xX4xX3xXd6xX4dxX19xX28xX1dxX3xXf0xX14xX19xX1xX3xXexXcexX1cxX3xX28xXdxX14xX3xX2xX121xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX4xX1xX57xX3xXcxXcexXd6xX19xX28xX3xXexX450xXfdxX3xX95cxXdxX1acxXfdxX3xX7xX57xX14xXexX3xXf0xX1f2xX19xX1xX3xXexX612xXexX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX27dxX3xXexXcexX6xX57xX3xX2xX111xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX1xX16e1xX3xXexXcexX617xX3xX4xX14xX4xX3xXexXcexX25xX1caxX19xX28xX3xX1xX617xXbxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xXexX359xXdxX3xX17xXdxX1acxXfdxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xXexX612xXbxX3xXexXcexXd6xX19xX28xX3xXcxXcexX25xX1caxX19xX28xX3xX1ebxXdaxXfdxX3xX19xX57xX19xX3xXcxX450xX19xX3xX353xX450xXfdxX3xX2cxX25xX18xX19xX28xX3xX967xXcxX1xX359xX4xX1xX3xX2cxX2dxX995xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXexX6xXf0xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXfdxX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX28xX9xXaxX111xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX19xX28xX9xXaxX121xXaxX12xX0xXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xXexXcexX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xXcxX1xX5b7xX4xX3xX1xXdxX1f2xX19xX3xX5xX1caxXdxX3xX1cdxX164xXd6xX3xX28xX1d2xXdxX3xX4xX34xX6xX3xX1d9xX129xX3xXf0xX6xX19xX3xX1ebxXcxXcxX1eexX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xX3xX13xX6xX19xX3xX353xX39xX4xX3xX1bxXd5xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xXf0xX1f2xX19xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX1dxX3xX4xX1xXdxXd5xXd6xX3xX19xX6xX129xX3xX967xX2xX121xX5fxX14cxX995xX1dxX3xX17xX359xXdxX3xX51xXdxX1f2xX19xX3x19771xXdxX14xX57xX3xX20cxX1c5xX3xXcxX450xX19xX3xX1f0xX30xX19xX1xX3xX967xXexX1xX1cxX3xXexXcexXb69xX19xX3xX1f5xX28xX1xXab6xX19xX1dxX3xX13xX6xX19xX3xX353xX39xX4xX995xX3xX17xXcbxX3xX17xX76xX19xX3xXexXcexX6xX57xX3xXexX5f4xX19xX28xX3xX7xX4dxX3xXexXdxXd5xX19xX3xX2aaxX111xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX4xX1xX57xX3xX1d9xX129xX3xXf0xX6xX19xX3xX1ebxXcxXcxX1eexX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xX3xX13xX6xX19xX3xX353xX39xX4xXe8xX3xX157xX450xX129xX3xX5xX2dxX3xX7xX4dxX3xXexXdxXd5xX19xX3xX51xX57xX3xXf0xX2dxX3xX4xX57xX19xX3xX28xXdxX14xX57xX3xX51xX450xX19xX3xXexXcexX57xX19xX28xX3xX28xXdxX14xX57xX3xX20cxX1c5xX3xX17xX8f8xX19xX28xX3xX28xX8f8xXbxX3xX19xX1xX930xXfdxX3xX7xXb72xX3xX4xX1xXdxX6xX1dxX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX1xX2dxX19xX1xX3xX4xXd90xX19xX28xX3xX4xXb69xXbxX3xX34xX129xX1dxX3xX4xX1xX5b2xX19xX1xX3xXddxXd6xX129xXd5xX19xX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xXexXcexX57xX19xX28xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xXf0xX1f2xX19xX1xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX51xX12xX0xX5fxXexXcexX12xX0xX5fxXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xX5fxXexX6xXf0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexX3xX51xXexX1xXd6xXfdxXf0xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2b9xX111xX51xX2aaxX2xX5dxX2aaxX2xX121xX2b9xXexX2aaxX121xX111xX14cxX2xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX14cxX2b7xX4d6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX12xX1fcexXdxX14xX57xX3xX20cxX1c5xX3xXcxX450xX19xX3xX1f0xX30xX19xX1xX3xX967xXexX1xX1cxX3xXexXcexXb69xX19xX3xX1f5xX28xX1xXab6xX19xX1dxX3xX13xX6xX19xX3xX353xX39xX4xX995xX3xXexXcexX6xX57xX3xXexX5f4xX19xX28xX3xX7xX4dxX3xXexXdxXd5xX19xX3xX2aaxX111xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX4xX1xX57xX3xX1d9xX129xX3xXf0xX6xX19xX3xX1ebxXcxXcxX1eexX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xX3xX13xX6xX19xX3xX353xX39xX4xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2b9xX111xX51xX2aaxX2xX5dxX2aaxX2b7xX121xX2b9xXexX14cxX2b9xX5dxX287xX4d6xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX14cxX111xX14cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20cxXexX5bxX6xX5xXdxX28xX19xX276xX3xX2c3xXd6xX7xXexXdxXd55xX129xX27dxXaxX12xXcxXcexX25xX8e3xX4xX3xX17xX8f8xX3xX967xX7xX14xX19xX28xX3xX2xX121xX5fxX14cxX995xX1dxX3xX353xXdxX19xX1xX3xXfdxX7axX4xX3xX1f5xX28xXd6xX129xX1089xX19xX3xX2cxXd6xX129xX3xXcxXd6xXb69xX19xX3xX5bxX3xX1fcexXdxX14xXfdxX3xX17xX4dxX4xX3xX13exX6xX19xX3xX13exX14xX4xX3xX14xXdxX3xX20cxXcbxX3xX1xX39xXdxX1dxX3xX13xX6xXcexXdxXexX6xX7xX3xX1fcexXdxX14xX57xX3xXbxX1xX612xX19xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX1bxX2dxX3xX17xX359xXdxX3xX51xXdxX1f2xX19xX3xX28xXdxX14xX57xX3xX51xX450xX19xX3xX1fcexXdxX14xX57xX3xX20cxX1c5xX3xX95cxXdxXfdxX3xX353xX450xXfdxX3xX967xX20cxXcbxX3xX1f0xX25xX617xX19xX28xX3xX353xX39xX4xX1dxX3xX13xX6xX19xX3xX353xX39xX4xX995xX3xX17xX76xX19xX3xXexX1xXd87xXfdxX1dxX3xX17xX39xX19xX28xX3xX1bxXdxX164xX19xX3xX1bxX2dxX3xXexXcexX6xX57xX3xX2b7xX14cxX3xX7xXd6xXb69xXexX3xX4xX18xXfdxX1dxX3xX4xXd90xX19xX28xX3xX2xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX4xX1xX57xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX5b7xX4xX3xX5xX25xX617xX19xX28xX3xX4xX1xX1c5xX4xX3xX19xXd87xX19xX28xX3xX5xX2dxXfdxX3xX19xX1xXdxX1f2xXfdxX3xX1bxX7axX3xX1bxX2dxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xX51xX450xX19xX3xX17xX6xX19xX28xX3xXexX1xX5b7xX4xX3xX1xXdxX1f2xX19xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xX129xX3xXexX76xX3xXexX359xXdxX3xX1cdxX1xXd6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xXexX612xXbxX3xXexXcexXd6xX19xX28xX3xX4xX34xX6xX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xX3xX13xX6xX19xX3xX353xX39xX4xX3xXexX359xXdxX3xXexXcexX7axX3xX7xX2axX3xX1070xX13exX1f5xXebfxX3xX20cxXcbxX3xXcxXdxX76xX19xX3xX353xX39xX4xX3xX967xX4xX60cxX995xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2b9xX111xX51xX2aaxX2xX5dxX2aaxX5dxX2b7xX14cxXexX5dxX111xX5dxX111xX111xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX287xX5dxX2b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX12xX1fcexXdxX14xX57xX3xX20cxX1c5xX3xX95cxXdxXfdxX3xX353xX450xXfdxX3xX4xX60cxX19xX28xX3xX17xXcbxX3xX17xX76xX19xX3xXexXcexX6xX57xX3xX2aaxX111xX111xX3xX7xXd6xXb69xXexX3xX4xX18xXfdxX3xX1bxX2dxX3xX2xX2b7xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX1dxX3xXexX25xX18xX19xX28xX3xX1c5xX19xX28xX3xX14cxX4d6xX111xX3xX7xXd6xXb69xXexX3xX4xX18xXfdxX3xX4xX1xX57xX3xX17xX359xXdxX3xX51xXdxX1f2xX19xX3xX13exX1f2xX19xX1xX3xX1bxXdxX1f2xX19xX3xX170xX1xX7axX4xX3xX1xXa1axXdxX3xX4xX1xX1c5xX4xX3xX19xXd87xX19xX28xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2b9xX111xX51xX2aaxX2xX5dxX2b7xX2b7xX121xX2xXexX4d6xX5dxX2xX2b9xX287xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX2b9xX2b7xX14cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20cxXexX5bxX6xX5xXdxX28xX19xX276xX3xX2c3xXd6xX7xXexXdxXd55xX129xX27dxXaxX12xXcxX973xX3xX19xX28xX2dxX129xX3xX2xX2xX5fxX14cxX3xX5bxX3xX2xX121xX5fxX14cxX1dxX3xXf0xX2dxX3xX4xX57xX19xX3xX28xXdxX14xX57xX3xX51xX450xX19xX3xX1fcexXdxX14xX57xX3xX20cxX1c5xX3xX95cxXdxXfdxX3xX353xX450xXfdxX3xX17xXcbxX3xXexXcexX6xX57xX3xX287xXe8xX2aaxX2b7xX121xX3xX7xXd6xXb69xXexX3xX4xX18xXfdxX3xX1bxX2dxX3xX4d6xX111xX111xX3xX1cdxX28xX3xX19xX3cxX19xX28xX3xX7xXaedxX19xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX57xX359xXdxX3xX4xX1xX57xX3xXf0xX1f2xX19xX1xX3xX19xX1xX450xX19xX3xX17xX6xX19xX28xX3xX17xXdxXd5xXd6xX3xXexXcexX1cxX3xX2axX3xX13exX1f2xX19xX1xX3xX1bxXdxX1f2xX19xX3x14dbdxX3xX1xX1d2xX4xX3xX4xX440xX3xXexXcexXd6xX129xXd5xX19xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX1dxX3xX13exX1f2xX19xX1xX3xX1bxXdxX1f2xX19xX3xX157xX6xX3xX1cdxX1xX57xX6xX3xXexX13e5xX19xX1xX1dxX3xX13exX1f2xX19xX1xX3xX1bxXdxX1f2xX19xX3xX157xX6xX3xX1cdxX1xX57xX6xX3xXexX1xX2dxX19xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX1bxX2dxX3xX1cdxX1xXd6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xXexXcexX164xX19xX3xX17xX1cxX6xX3xXf0xX2dxX19xX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xX3xX13xX6xX19xX3xX353xX39xX4xXe8xX3xXcxX1xX3cxX19xX28xX3xXddxXd6xX6xX3xX19xX1xXd60xX19xX28xX3xX1xX57xX359xXexX3xX17xX39xX19xX28xX3xX19xX2dxX129xX1dxX3xXf0xX2dxX3xX4xX57xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX28xXdxX14xX57xX3xX20cxX1c5xX3xX13xX6xX19xX3xX353xX39xX4xX3xXfdxXd6xX4dxX19xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXb72xX3xX1bxX8e3xXdxX3xX4xXb69xXbxX3xXd6xX145bxX1dxX3xX4xX1xX5b2xX19xX1xX3xXddxXd6xX129xXd5xX19xX1dxX3xX5xX5b7xX4xX3xX5xX25xX617xX19xX28xX3xXexXd6xX129xX76xX19xX3xX17xXdaxXd6xX3xX1bxX2dxX3xX19xX1xXd60xX19xX28xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xX51xX450xX19xX3xX17xX6xX19xX28xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX3xXexX612xXbxX3xXexXcexXd6xX19xX28xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXexX6xXf0xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXfdxX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX28xX9xXaxX111xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX19xX28xX9xXaxX121xXaxX12xX0xXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xXexXcexX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX1f5xX1xX930xXfdxX3xX1cdxX1cxXbxX3xXexX1xX1caxXdxX3xX1xX16e1xX3xXexXcexX617xX1dxX3xX17xX39xX19xX28xX3xX1bxXdxX164xX19xX3xX19xX1xXd60xX19xX28xX3xX28xXdxX6xX3xX17xX935xX19xX1xX3xX1cdxX1xX8f8xX3xX1cdxX1xXd87xX19xX3xX51xX57xX3xXaedxX19xX1xX3xX1xX25xX2axX19xX28xX3xX4xX34xX6xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX1dxX3xX2cxX39xXdxX3xX353xX2cxX170xX1f5xX3xXexX13e5xX19xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX17xXcbxX3xXexXcexX6xX57xX3xXddxXd6xX2dxX3xX4xX1xX57xX3xX1xX39xXdxX3xX1bxXdxX164xX19xX3xX19xX28xX1xXab6xX57xX3xXexX359xXdxX3xXbxX1xX25xX1caxX19xX28xX3xX1f5xX28xXd6xX129xX1089xX19xX3xXebfxXd6xX3xX1bxX2dxX3xX20cxXcbxX3xXcxX1xX359xX4xX1xX3xXcxXcexXd6xX19xX28xX3xX967xXcxX170xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX995xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX51xX12xX0xX5fxXexXcexX12xX0xX5fxXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xX5fxXexX6xXf0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2b9xX111xX51xX2aaxX2xX14cxX287xX5dxX2b7xX121xXexX2b9xX2b9xX2aaxX287xX14cxX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX121xX14cxX287xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX12xX157xX57xX2dxX19xX3xX17xXcbxX3xXexXcexX6xX57xX3xX2aaxX14cxX3xX7xXd6xXb69xXexX3xXddxXd6xX2dxX3xX4xX1xX57xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX39xXdxX3xX1bxXdxX164xX19xX3xX1cdxX1xX8f8xX3xX1cdxX1xXd87xX19xX1dxX3xXf0xX1cxX3xXfdxXb69xXexX3xX1bxXdxX1f2xX4xX3xX5xX2dxXfdxX3xX51xX57xX3xXaedxX19xX1xX3xX1xX25xX2axX19xX28xX3xX4xX34xX6xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xXexX359xXdxX3xXexX440xX3xX51xX450xX19xX3xXbxX1xX4dxX3xX2aaxX1dxX3xXbxX1xX25xX1caxX19xX28xX3xX1f5xX28xXd6xX129xX1089xX19xX3xXebfxXd6xX3xX967xXcxX170xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX995xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2b9xX111xX51xX2aaxX2xX14cxX2b7xX4d6xX2b7xX287xXexX121xX2b9xX111xX5dxX2b9xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX287xX5dxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20cxXexX5bxX6xX5xXdxX28xX19xX276xX3xX2c3xXd6xX7xXexXdxXd55xX129xX27dxXaxX12xX170xX1xX8f8xX3xX13xX1xX34xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX2cxX39xXdxX3xX353xX2cxX170xX1f5xX3xXexX13e5xX19xX1xX3xXcxXd87xX19xX28xX3xXcxX1xX1cxX3xX353xXdxX19xX1xX3xX13xX1xXdxX3xXexX1xXd87xXfdxX3xX1xXaf9xXdxX1dxX3xXexXcexX6xX57xX3xXddxXd6xX2dxX3xX4xX1xX57xX3xX4xX1xX1cxX3xX353xX164xX3xXcxX1xX1cxX3xX1f5xXdxX19xX1xX3xX5bxX3xXfdxX39xXexX3xX1xX39xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX450xX19xX3xX2axX3xXexX440xX3xX51xX450xX19xX3xXbxX1xX4dxX3xX2aaxX1dxX3xXbxX1xX25xX1caxX19xX28xX3xX1f5xX28xXd6xX129xX1089xX19xX3xXebfxXd6xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20cxXexX5bxX6xX5xXdxX28xX19xX276xX3xX2c3xXd6xX7xXexXdxXd55xX129xX27dxXaxX12xX13xX1xXdxX6xX3xX7xXb72xX3xX1bxX8e3xXdxX3xX1cdxX1xX8f8xX3xX1cdxX1xXd87xX19xX3xXfdxX2dxX3xX4xX14xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX17xX935xX19xX1xX3xX1xX39xXdxX3xX1bxXdxX164xX19xX3xX17xX6xX19xX28xX3xX28xX5f4xXbxX3xXbxX1xXaedxXdxX1dxX3xX17xX359xXdxX3xX51xXdxX1f2xX19xX3xX5xXcbxX19xX1xX3xX17xX359xX57xX3xX2cxX39xXdxX3xX353xX2cxX170xX1f5xX3xXexX13e5xX19xX1xX3xXfdxX57xX19xX28xX3xXfdxXd6xX4dxX19xX3xX4xX1xX1cxX3xX10xXfdxX3xX4xX4dxX3xX28xX209xX19xX28xX3xX1bxX25xX617xXexX3xXddxXd6xX6xX3xX28xXdxX6xXdxX3xX17xX57xX359xX19xX3xX1cdxX1xX8f8xX3xX1cdxX1xXd87xX19xX3xX4xX1xXd6xX19xX28xX1dxX3xXexX1xX5b7xX4xX3xX1xXdxX1f2xX19xX3xX19xX28xX1xXdxX164xXfdxX3xX4xX14xX4xX3xXddxXd6xX129xX3xX17xX1cxX19xX1xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xXf0xX1f2xX19xX1xX3xX4xX34xX6xX3xX4xX1xX5b2xX19xX1xX3xXddxXd6xX129xXd5xX19xX3xX1bxX2dxX3xX19xX28xX2dxX19xX1xX3xX4xX1xX1c5xX4xX3xX19xXd87xX19xX28xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2b9xX111xX51xX2aaxX2xX14cxX2b7xX4d6xX2aaxX2b7xXexX121xX14cxX121xX111xX5xX2xX111xX5bxX2xX2b7xX4d6xX51xX2aaxX2xX14cxX2xX287xX2xX2xXexX2xX111xX111xX2aaxX2b9xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20cxXexX5bxX6xX5xXdxX28xX19xX276xX3xX4xX10xX19xXexX10xXcexX27dxXaxX12xX157xX57xX2dxX19xX3xX1xX16e1xX3xXexXcexX617xX3xX5xX25xX18xX19xX28xX3xXexX1xX5b7xX4xX1dxX3xX19xX1xXd6xX3xX129xX76xXd6xX3xXbxX1xXe70xXfdxX3xX4xX1xX57xX3xX28xXdaxX19xX3xX2b7xX111xX3xX1xX39xX3xX28xXdxX6xX3xX17xX935xX19xX1xX3xX1xX39xXdxX3xX1bxXdxX164xX19xX3xX2axX3xX20cxXcbxX3xXcxX1xX359xX4xX1xX3xXcxXcexXd6xX19xX28xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20cxXexX5bxX6xX5xXdxX28xX19xX276xX3xX2c3xXd6xX7xXexXdxXd55xX129xX27dxXaxX12xX157xX57xX2dxX19xX3xX4xX60cxX19xX28xX3xX17xXcbxX3xX1xX16e1xX3xXexXcexX617xX3xX5xX25xX18xX19xX28xX3xXexX1xX5b7xX4xX1dxX3xX19xX1xXd6xX3xX129xX76xXd6xX3xXbxX1xXe70xXfdxX3xX4xX1xX57xX3xX28xXdaxX19xX3xX2b7xX111xX3xX1xX39xX3xX28xXdxX6xX3xX17xX935xX19xX1xX3xX1xX39xXdxX3xX1bxXdxX164xX19xX3xXexX359xXdxX3xXexX1xX3cxX19xX3xX13exX209xX4xX3xX1eexXd6xX6xX19xX28xX1dxX3xX1f5xX6xXfdxX3xX1eexXd6xX6xX19xX28xX1dxX3xX157xX57xX2dxXdxX3xXcxX1xX1cxX19xX1xX1dxX3xX2cxXa1axX19xX28xX3xX2cxX2dxX3xX967xX20cxXcbxX3xXcxX1xX359xX4xX1xX3xXcxXcexXd6xX19xX28xX995xXe8xX3xX157xX450xX129xX3xX5xX2dxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX17xX6xX19xX28xX3xX14xXbxX3xX51xX7axX19xX28xX3xX5xX1f2xX19xX1xX3xXbxX1xX57xX19xX28xX3xXexXaf9xX6xX3xX51xX57xX3xX4xX8f8xX3xX5xXdxX164xX19xX3xXddxXd6xX6xX19xX3xX17xX76xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX6xX3xXf0xX1f2xX19xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX3xX17xXcbxX3xX17xX25xX617xX4xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xXdxX1f2xX19xX3xXexXcexX25xX8e3xX4xX3xX17xX8f8xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2b9xX111xX51xX2aaxX2xX14cxX2b7xX4d6xX2xX2b7xXexX5dxX111xX5xX121xX5bxX2xX2b7xX4d6xX51xX2aaxX2xX14cxX2xX287xX2aaxX287xXexX14cxX111xX5dxX2b7xX2b9xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20cxXexX5bxX6xX5xXdxX28xX19xX276xX3xX2c3xXd6xX7xXexXdxXd55xX129xX27dxXaxX12xX170xX1xX8f8xX3xX13xX1xX34xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX2cxX39xXdxX3xX353xX2cxX170xX1f5xX3xXexX13e5xX19xX1xX3xX1f5xX28xXd6xX129xX1089xX19xX3xXcxX1xX1cxX3xX1eexXd6xX129xX164xX19xX3xX4xX1xXd6xXe70xX19xX3xXf0xX1cxX3xX4xX14xX4xX3xX7xXd6xXb69xXexX3xXddxXd6xX2dxX3xXf0xX164xX19xX3xX19xX28xX57xX2dxXdxX3xX4xX1xX4dxXexX3xXbxX1xX57xX19xX28xX3xXexXaf9xX6xX3xX17xX1acxX3xXf0xX2dxX3xX4xX57xX19xX3xX17xX76xX19xX3xX19xX1xX612xX19xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXexX6xXf0xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXfdxX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX28xX9xXaxX111xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX19xX28xX9xXaxX121xXaxX12xX0xXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xXexXcexX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX2cxX25xX2axX19xX28xX3xX1c5xX19xX28xX3xX5xX1caxXdxX3xX1cdxX164xXd6xX3xX28xX1d2xXdxX3xXexX57xX2dxX19xX3xX51xX450xX19xX3xX4xX1xXd6xX19xX28xX3xX7xX1c5xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX1dxX3xX1f5xX1xX450xX19xX3xX51xX450xX19xX3xX20cxXcbxX3xX2cxX25xX18xX19xX28xX3xX353xXdxX164xX19xX3xX967xX1xXd6xX129xX1f2xX19xX3xX2cxX25xX18xX19xX28xX3xX95cxX1xX164xX995xX3xX17xXcbxX3xX4xXd90xX19xX28xX3xX19xX1xX6xXd6xX3xX5xX2dxXfdxX3xX2aaxX111xX111xX3xX1xX39xXbxX3xX19xX1xX94dxXexX3xXfdxX5b2xXexX3xX17xX1acxX3xX28xX95fxXdxX3xX17xX76xX19xX3xX1bxXd90xX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX2axX3xXcxX170xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX51xX12xX0xX5fxXexXcexX12xX0xX5fxXexXf0xX57xX51xX129xX12xX0xX5fxXexX6xXf0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2xX2aaxX2aaxX51xX2xX2aaxX2b7xX2xX287xX121xX2aaxXexX4d6xX121xX2b7xX2b9xX2aaxX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX2xX14cxX4d6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX12xX13xX1xX13e5xX3xX7xX6xXd6xX3xX2xX3xX19xX28xX2dxX129xX1dxX3xXexX57xX2dxX19xX3xX20cxXcbxX3xX17xXcbxX3xX1xX57xX2dxX19xX3xXexX1xX2dxX19xX1xX3xX2aaxX111xX111xX3xX1xX39xXbxX3xX19xX1xX94dxXexXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX13xX1xX1cxX3xX157xXdxX19xX1xX3xXcxX1xX1cxX3xX2cxX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xXexX1xX3cxX19xX3xX2aaxX3xX967xX20cxXcbxX3xX2cxX25xX18xX19xX28xX3xX353xXdxX164xX19xX995xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXb72xX276xX3xX1fcxX1eexXd6xX6xX3xXf0xX14xX57xX3xX4xX1xX5b2xX1dxX3xX4xX1xX94dxX19xX28xX3xXexX3cxXdxX3xXexX1xXb69xX129xX3xX4xX39xX19xX28xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX28xX8f8xXbxX3xX4xX34xX6xX1dxX3xX28xX8f8xXbxX3xX7xX1c5xX4xX3xX17xX1acxX3xX4xXd90xX19xX28xX3xX4xX1xXd6xX19xX28xX3xXexX6xX129xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xXe8xX3xX1f5xX28xX25xX1caxXdxX3xX51xX450xX19xX3xXddxXd6xX164xX3xXexX3cxXdxX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xXf0xX930xX19xX28xX3xX4xX34xX6xX3xX4xXaedxXdxX3xX7xXaedxX19xX3xX20cxXd6xXb69xXexX3xXcexX6xX224xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2xX2aaxX2aaxX51xX2xX2aaxX2b7xX2xX121xX111xX2b7xXexX2b7xX2b9xX2b9xX2aaxX14cxX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX14cxX2b9xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX12xX2aaxX111xX111xX3xX1xX39xXbxX3xX19xX1xX94dxXexX3xXexX1xX1acxX3xX1xXdxX1f2xX19xX3xXexXb69xXfdxX3xX5xX46xX19xX28xX3xXexX1xX18xXfdxX3xXexX1xXaedxX57xX3xX4xX34xX6xX3xX19xX28xX25xX1caxXdxX3xX51xX450xX19xX3xX20cxXcbxX3xX1bxXd90xX19xX28xX3xX7xX450xXd6xX3xX2cxX25xX18xX19xX28xX3xX353xXdxX164xX19xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX144xX6xXd6xX3xX1cdxX1xXdxX3xX1xX57xX2dxX19xX3xXexX1xX2dxX19xX1xX3xX2aaxX111xX111xX3xX1xX39xXbxX3xX19xX1xX94dxXexX1dxX3xX4xX1xXdxXd5xXd6xX3xXddxXd6xX6xX3xX967xX2xX287xX5fxX14cxX995xX1dxX3xX7xX4dxX3xXddxXd6xX2dxX3xX19xX2dxX129xX3xX17xXcbxX3xX17xX25xX617xX4xX3xX1bxX612xX19xX3xX4xX1xXd6xX129xX1acxX19xX3xX17xX76xX19xX3xXcxX170xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX17xX1acxX3xXexX5f4xX19xX28xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX5b7xX4xX3xX5xX25xX617xX19xX28xX3xXexXd6xX129xX76xX19xX3xX17xXdaxXd6xX3xX1bxX2dxX3xX19xX28xX25xX1caxXdxX3xX51xX450xX19xX3xX2axX3xX1cdxX1xXd6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX129xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX51xXexX1xX276xX3xX14cxX2xX121xXbxX20cxX27dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX276xX3xX287xX2xX111xXbxX20cxX27dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxXe8xXf0xX6xX57xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX1bxX19xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX287xX5fxX2xX2aaxX2aaxX51xX2xX2aaxX2b7xX2xX121xX287xX111xXexX2b7xX111xX2xX2b7xX14cxX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xX2c6xXcexX9xX287xX2xX14cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX271xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14cxX2xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX287xX2xX111xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX57xX19xXaxX12xX2aaxX111xX111xX3xX1xX39xXbxX3xX19xX1xX94dxXexX3xX17xX25xX617xX4xX3xXexXcexX6xX57xX3xX4xX1xX57xX3xX2cxX39xXdxX3xX13xX1xXd60xX3xXexX1xX612xXbxX3xX17xXaf9xX3xX1xXd6xX129xX1f2xX19xX3xX2cxX25xX18xX19xX28xX3xX95cxX1xX164xX3xX17xX1acxX3xX1bxX612xX19xX3xX4xX1xXd6xX129xX1acxX19xX3xX17xX76xX19xX3xXcxX170xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX13exX5b2xX3xXexX1xX25xX3xX157xXaedxX19xX28xX3xX34xX129xX3xX20cxXcbxX3xX2cxX25xX18xX19xX28xX3xX353xXdxX164xX19xX3xXcxXcexXdaxX19xX3xX170xX1xX94dxX4xX3xXed4xX19xX1xX3xX4xX1xX57xX3xXf0xXdxX76xXexX276xX3xX157xX450xX129xX3xX5xX2dxX3xXfdxX8f8xX19xX3xXddxXd6xX2dxX3xXddxXd6xX164xX3xX28xX95fxXdxX3xX17xX76xX19xX3xX19xX28xX25xX1caxXdxX3xX51xX450xX19xX3xX1bxXd90xX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xXe8xX3xX1ebxX7axX4xX3xX17xX5b2xX4xX1xX3xX4xX1xX5b2xX19xX1xX3xX1bx169f5xX19xX3xX5xX2dxX3xX17xX1acxX3xX17xX39xX19xX28xX3xX1bxXdxX164xX19xX3xX19xX1xX6xXd6xX3xX7xX8e3xXfdxX3xX1bxX25xX617xXexX3xXddxXd6xX6xX3xX1cdxX1xX8f8xX3xX1cdxX1xXd87xX19xX1dxX3xX4xX1xXd6xX19xX28xX3xXexX6xX129xX3xX17xXe70xX129xX3xX5xXd90xXdxX3xX17xX359xXdxX3xX51xX1cxX4xX1xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX57xX51xX129xXaxX12xX95cxX1xX3cxX19xX28xX3xX4xX1xX13e5xX3xX28xX8f8xXbxX3xXexX1xX5b7xX4xX3xXbxX1xXe70xXfdxX1dxX3xX19xX28xX25xX1caxXdxX3xX51xX450xX19xX3xX20cxXcbxX3xX2cxX25xX18xX19xX28xX3xX353xXdxX164xX19xX3xX17xXcbxX3xXddxXd6xX129xX164xX19xX3xX28xX8f8xXbxX3xX28xXdaxX19xX3xX2xX121xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX17xX1acxX3xX1xX25xX2axX19xX28xX3xX1c5xX19xX28xX3xXbxX1xX57xX19xX28xX3xXexXcexX2dxX57xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX1eexXd6xX206xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXe8xX3xXcxXcexX57xX19xX28xX3xX19xX1xXd60xX19xX28xX3xX17xX617xXexX3xX4xX6xX57xX3xX17xXdxX1acxXfdxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xXexXcexX25xX8e3xX4xX1dxX3xX19xX28xX25xX1caxXdxX3xX51xX450xX19xX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX4xX60cxX19xX28xX3xXexX5b2xX4xX1xX3xX4xX5b7xX4xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xXexX1xX5b7xX4xX3xXbxX1xXe70xXfdxX3xX17xX76xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX1cdxX1xXd6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX129xX1dxX3xX1bxXd90xX19xX28xX3xX1cdxX1xX8f8xX3xX1cdxX1xXd87xX19xX1dxX3xXexX5f4xX19xX28xX3xXddxXd6xX2dxX3xX17xX39xX19xX28xX3xX1bxXdxX164xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xXdxX76xX19xX3xX7xX206xX3xXf0xXdxX164xX19xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX3xX2axX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX4dxXexX3xXexXcexX5b7xX4xX3xXf0xXdxX164xX19xX3xX28xXdxX8e3xXdx12ff8xX0xX5fxXbxX12xX0xXd6xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5bxXexX1xXd6xXfdxXf0xX5bxX6xX19xX51xX5bxX7xX6xXbxX57xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX76xXd6xX3xX19xX1xXdxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX1bxXdxX76xXexX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX94dxX4xX3xX7xX1c5xX4xX3xX1cdxX1xXaf9xX10xX3xX5xX5b7xX4xX3xX5xX25xX617xX19xX28xX3xXexXd6xX129xX76xX19xX3xX17xXdaxXd6xX1dxX3xX28xX8f8xXbxX3xXexXdxXd5xX19xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xXe8xXe8xXe8xXaxX3xX1xXcexX10xXd55xX9xXaxX5fxX19xXd6xXdxX5bxX1xX57xX19xX28xX5bxX7xX57xX19xX28xX5bxX5xX6xX5fxXexX1xXdxX10xXd6xX5bxX19xX1xXdxX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX19xX1xX5bxX1bxXdxX10xXexX5bxXexX1xXd6xX5bxX4xX1xXd6xX4xX5bxX7xXd6xX4xX5bxX1cdxX1xX57xX10xX5bxX5xXd6xX4xX5bxX5xXd6xX57xX19xX28xX5bxXexXd6xX129xX10xX19xX5bxX51xX6xXd6xX5bxX28xX57xXbxX5bxXexXdxX10xX19xX5bxXd6xX19xX28xX5bxX1xX57xX5bxX4xX1xX57xX19xX28xX5bxX51xXdxX4xX1xX5bxX4xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX5fxX2aaxX2xX2b7xX14cxX2xX121xXe8xX1xXexXfdxXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxXfdxX10xX51xXdxX6xX5fxX2xX2aaxX111xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX2b7xX5fxX2xX2aaxX5dxX51xX14cxX111xX4d6xX111xX4d6xX121xX2b7xXexX14cxX5dxX14cxX121xX2b7xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX51xXdxX1bxX12xX0xX7xXexXcexX57xX19xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX76xXd6xX3xX19xX1xXdxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX1bxXdxX76xXexX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX94dxX4xX3xX7xX1c5xX4xX3xX1cdxX1xXaf9xX10xX3xX5xX5b7xX4xX3xX5xX25xX617xX19xX28xX3xXexXd6xX129xX76xX19xX3xX17xXdaxXd6xX1dxX3xX28xX8f8xXbxX3xXexXdxXd5xX19xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xXe8xXe8xXe8xXaxX3xX1xXcexX10xXd55xX9xXaxX5fxX19xXd6xXdxX5bxX1xX57xX19xX28xX5bxX7xX57xX19xX28xX5bxX5xX6xX5fxXexX1xXdxX10xXd6xX5bxX19xX1xXdxX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX19xX1xX5bxX1bxXdxX10xXexX5bxXexX1xXd6xX5bxX4xX1xXd6xX4xX5bxX7xXd6xX4xX5bxX1cdxX1xX57xX10xX5bxX5xXd6xX4xX5bxX5xXd6xX57xX19xX28xX5bxXexXd6xX129xX10xX19xX5bxX51xX6xXd6xX5bxX28xX57xXbxX5bxXexXdxX10xX19xX5bxXd6xX19xX28xX5bxX1xX57xX5bxX4xX1xX57xX19xX28xX5bxX51xXdxX4xX1xX5bxX4xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX5fxX2aaxX2xX2b7xX14cxX2xX121xXe8xX1xXexXfdxXaxX12xXcxX1xXdxX76xXd6xX3xX19xX1xXdxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX1bxXdxX76xXexX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX94dxX4xX3xX7xX1c5xX4xX3xX1cdxX1xXaf9xX10xX3xX5xX5b7xX4xX3xX5xX25xX617xX19xX28xX3xXexXd6xX129xX76xX19xX3xX17xXdaxXd6xX1dxX3xX28xX8f8xXbxX3xXexXdxXd5xX19xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xXe8xXe8xXe8xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexXcexX57xX19xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX1f0xX8e3xXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xXdaxX19xX276xX3xX1fcxXcxXd6xX440xXdxX3xX19xX1xXaf9xX3xX5xX2dxXfdxX3xX1bxXdxX1f2xX4xX3xX19xX1xXaf9xX5fxX3xXcxXd90xX129xX3xXexX1xX10xX57xX3xX7xX1c5xX4xX3xX4xX34xX6xX3xXfdxX935xX19xX1xX224xX1dxX3xXf0xX930xX19xX28xX3xX19xX28xXd6xXa1axX19xX3xXexXdxXd5xX19xX3xXexXdxX76xXexX3xX1cdxXdxX1f2xXfdxX1dxX3xXexXdxXd5xX19xX3xXexX1xX25xX2axX19xX28xX3xX4xX34xX6xX3xXfdxX935xX19xX1xX1dxX3xX19xX1xXdxXd5xXd6xX3xX10xXfdxX3xX19xX1xXaf9xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX17xXcbxX3xX17xX8f8xX19xX28xX3xX28xX8f8xXbxX3xX1bxX2dxX57xX3xX19xX28xXd6xXa1axX19xX3xXddxXd6xX206xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX51xXdxX1bxX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX157xXdxX1f2xX19xX3xX5xX5b7xX4xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX2xX111xX111xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xXfdxXd6xX6xX3xX1bxX209xX4xX5bxX20cxXdxX19xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX1xXcexX10xXd55xX9xXaxX5fxX19xX1xXdxXbxX5bxX4xX6xXd6xX5bxX129xX10xXd6xX5bxXexX1xXd6xX57xX19xX28xX5fxX51xXdxX10xX19xX5bxX5xXd6xX4xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX19xX1xX5bxXd6xX19xX28xX5bxX1xX57xX5bxX2xX111xX111xX5bxXexXcexXdxX10xXd6xX5bxX51xX57xX19xX28xX5bxXfdxXd6xX6xX5bxX1bxX6xX4xX5bxX20cxXdxX19xX5bxXbxX1xX57xX19xX28xX5bxX4xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX5fxX2aaxX2xX2b7xX121xX14cxX14cxXe8xX1xXexXfdxXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxXfdxX10xX51xXdxX6xX5fxX2xX2aaxX111xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX2b7xX5fxX2xX287xX111xX51xX121xX2xX2b7xX2b7xX2xX2xX14cxXexX287xX287xX2b9xX4d6xX287xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX51xXdxX1bxX12xX0xX7xXexXcexX57xX19xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX157xXdxX1f2xX19xX3xX5xX5b7xX4xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX2xX111xX111xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xXfdxXd6xX6xX3xX1bxX209xX4xX5bxX20cxXdxX19xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX1xXcexX10xXd55xX9xXaxX5fxX19xX1xXdxXbxX5bxX4xX6xXd6xX5bxX129xX10xXd6xX5bxXexX1xXd6xX57xX19xX28xX5fxX51xXdxX10xX19xX5bxX5xXd6xX4xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX19xX1xX5bxXd6xX19xX28xX5bxX1xX57xX5bxX2xX111xX111xX5bxXexXcexXdxX10xXd6xX5bxX51xX57xX19xX28xX5bxXfdxXd6xX6xX5bxX1bxX6xX4xX5bxX20cxXdxX19xX5bxXbxX1xX57xX19xX28xX5bxX4xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX5fxX2aaxX2xX2b7xX121xX14cxX14cxXe8xX1xXexXfdxXaxX12xX157xXdxX1f2xX19xX3xX5xX5b7xX4xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX2xX111xX111xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xXfdxXd6xX6xX3xX1bxX209xX4xX5bxX20cxXdxX19xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexXcexX57xX19xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX13xX3cxX19xX28xX3xXexX129xX3xX157xXdxX1f2xX19xX3xX5xX5b7xX4xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX1bxX973xX6xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX2xX111xX111xX3xXexXcexXdxX1f2xXd6xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX19xX1xX930xXfdxX3xX1xX25xX2axX19xX28xX3xX1c5xX19xX28xX3xX5xX1caxXdxX3xX1cdxX164xXd6xX3xX28xX1d2xXdxX3xX1fcxXcxX57xX2dxX19xX3xX51xX450xX19xX3xX17xX57xX2dxX19xX3xX1cdxX76xXexX1dxX3xXcexX6xX3xX7xX1c5xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xXf0xX1f2xX19xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX224xX3xX4xX34xX6xX3xX1d9xX129xX3xXf0xX6xX19xX3xX1ebxXcxXcxX1eexX3xXexX13e5xX19xX1xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX51xXdxX1bxX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xXddxXd6xX206xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX1xXcexX10xXd55xX9xXaxX5fxX19xX1xXdxXbxX5bxX4xX6xXd6xX5bxX129xX10xXd6xX5bxXexX1xXd6xX57xX19xX28xX5fxX4xX6xX4xX5bxX51xXdxX6xX5bxXbxX1xXd6xX57xX19xX28xX5bxX57xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX19xX1xX5bxXd6xX19xX28xX5bxX1xX57xX5bxXddxXd6xX129xX5bxXbxX1xX57xX19xX28xX5bxX4xX1xX57xX19xX28xX5bxX51xXdxX4xX1xX5bxX4xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX5fxX2aaxX2xX2b7xX287xX14cxX287xXe8xX1xXexXfdxXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxXfdxX10xX51xXdxX6xX5fxX2xX2aaxX111xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX2b7xX5fxX2xX287xX14cxX51xX287xX111xX121xX121xX121xX121xX111xXexX4d6xX287xX14cxX2aaxX287xX5xX111xXe8xX2c3xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX51xXdxX1bxX12xX0xX7xXexXcexX57xX19xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xXddxXd6xX206xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX1xXcexX10xXd55xX9xXaxX5fxX19xX1xXdxXbxX5bxX4xX6xXd6xX5bxX129xX10xXd6xX5bxXexX1xXd6xX57xX19xX28xX5fxX4xX6xX4xX5bxX51xXdxX6xX5bxXbxX1xXd6xX57xX19xX28xX5bxX57xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX19xX1xX5bxXd6xX19xX28xX5bxX1xX57xX5bxXddxXd6xX129xX5bxXbxX1xX57xX19xX28xX5bxX4xX1xX57xX19xX28xX5bxX51xXdxX4xX1xX5bxX4xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX5fxX2aaxX2xX2b7xX287xX14cxX287xXe8xX1xXexXfdxXaxX12xX13xX14xX4xX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xXddxXd6xX206xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexXcexX57xX19xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX2cxX25xX2axX19xX28xX3xX1c5xX19xX28xX3xX5xX1caxXdxX3xX1cdxX164xXd6xX3xX28xX1d2xXdxX3xX1fcxXcxX57xX2dxX19xX3xX51xX450xX19xX3xXexX1xX6xXfdxX3xX28xXdxX6xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xXf0xX1f2xX19xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX224xX3xX4xX34xX6xX3xX1d9xX129xX3xXf0xX6xX19xX3xX1ebxXcxXcxX1eexX3xXexX13e5xX19xX1xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX1dxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX17xXcbxX3xXexX5b2xX4xX1xX3xX4xX5b7xX4xX3xXbxX1xX14xXexX3xX17xX39xX19xX28xX3xX1bxX2dxX3xX1xXd6xX129xX3xX17xX39xX19xX28xX3xX7xX5b7xX3xX17xX8f8xX19xX28xX3xX28xX8f8xXbxX3xX4xX34xX6xX3xXexX57xX2dxX19xX3xX51xX450xX19xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX51xXdxX1bxX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX76xXbxX3xXexX7axX4xX3xX1cdxX164xXd6xX3xX28xX1d2xXdxX3xX4xX39xX19xX28xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX1xXcexX10xXd55xX9xXaxX5fxX51xX57xX6xX19xX5bxXexX1xX10xX5fxXexXdxX10xXbxX5bxXexXd6xX4xX5bxX1cdxX10xXd6xX5bxX28xX57xXdxX5bxX4xX57xX19xX28xX5bxX51xX57xX19xX28xX5bxXd6xX19xX28xX5bxX1xX57xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX19xX1xX5bxXbxX1xX57xX19xX28xX5bxX4xX1xX57xX19xX28xX5bxX51xXdxX4xX1xX5bxX4xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX5fxX2aaxX2xX2b7xX2b7xX14cxX5dxXe8xX1xXexXfdxXaxX12xX0xXdxXfdxX28xX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5fxXfdxX10xX51xXdxX6xX5fxX2xX2aaxX111xX5fxX19xX10xX271xX7xX5fxX2aaxX2xX2aaxX2b7xX5fxX2xX2b7xX4d6xX51xX2aaxX2aaxX111xX287xX287xX2b7xX2xXexX2aaxX5dxX111xX5dxX5xX14cxX5bxX7xX51xX1xX7xX1xXe8xX2c3xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX17xX1cxX6xX3xXbxX1xX25xX18xX19xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX4xX3cxX19xX28xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX51xXdxX1bxX12xX0xX7xXexXcexX57xX19xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX76xXbxX3xXexX7axX4xX3xX1cdxX164xXd6xX3xX28xX1d2xXdxX3xX4xX39xX19xX28xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxXaxX3xX1xXcexX10xXd55xX9xXaxX5fxX51xX57xX6xX19xX5bxXexX1xX10xX5fxXexXdxX10xXbxX5bxXexXd6xX4xX5bxX1cdxX10xXd6xX5bxX28xX57xXdxX5bxX4xX57xX19xX28xX5bxX51xX57xX19xX28xX5bxXd6xX19xX28xX5bxX1xX57xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX19xX1xX5bxXbxX1xX57xX19xX28xX5bxX4xX1xX57xX19xX28xX5bxX51xXdxX4xX1xX5bxX4xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX5fxX2aaxX2xX2b7xX2b7xX14cxX5dxXe8xX1xXexXfdxXaxX12xXcxXdxX76xXbxX3xXexX7axX4xX3xX1cdxX164xXd6xX3xX28xX1d2xXdxX3xX4xX39xX19xX28xX3xX17xXa1axX19xX28xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexXcexX57xX19xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xXcxX973xX3xX5xX1caxXdxX3xX1cdxX164xXd6xX3xX28xX1d2xXdxX3xX4xX34xX6xX3xX1d9xX129xX3xXf0xX6xX19xX3xX1ebxXcxXcxX1eexX3xXexX13e5xX19xX1xX1dxX3xXbxX1xX57xX19xX28xX3xXexXcexX2dxX57xX3xX1fcxXcxX57xX2dxX19xX3xX51xX450xX19xX3xXexX1xX6xXfdxX3xX28xXdxX6xX3xX34xX19xX28xX3xX1xX39xX3xXbxX1xX46xX19xX28xX1dxX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xX3xXf0xX1f2xX19xX1xX3xX13xX57xX1bxXdxX51xX5bxX2xX5dxX224xX3xX17xXcbxX3xX5xX6xX19xX3xXexXaf9xX6xX3xXfdxX359xX19xX1xX3xXfdxXa3cxX1dxX3xX28xX8f8xXbxX3xXexX1xX164xXfdxX3xX19xX28xXd6xXa1axX19xX3xX5xX5b7xX4xX3xXddxXd6xX6xX19xX3xXexXcexX1d2xX19xX28xX3xX28xXdxX94dxXbxX3xX4xX1xX5b2xX19xX1xX3xXddxXd6xX129xXd5xX19xX3xX1bxX2dxX3xX19xX28xX2dxX19xX1xX3xX4xX1xX1c5xX4xX3xX19xXd87xX19xX28xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX19xX1xX3xX4xX1xX4dxX19xX28xX3xX51xX1cxX4xX1xXe8xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX51xXdxX1bxX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5fxXd6xX5xX12xX0xX51xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcexXaxX12xX0xX5fxX51xXdxX1bxX12xX0xX5fxX51xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXed4xXd6xXexX1xX57xXcexXaxX12xX1f5xX1xX8f8xXfdxX3xX170xXe8xX1f0xX3xX5bxX3xX13xXcxX1f0xX0xX5fxXbxX12
Nhóm P.V - CTV