Tạm dừng nhập cảnh với người đến từ vùng dịch của Hàn Quốc
Thủ tướng chỉ thị tạm dừng nhập cảnh với người đi qua, đến từ vùng dịch của Hàn Quốc và một số quốc gia để phòng, chống dịch Covid-19.
8684xa469xce46xdf46xff7bxc642x10c22x114e2xf5b7xX7xaa83x137f5xfdcaxd382x12edexe4e1xX5x110d4xXax10434xXcx100a7xab44xX3x9c29x11ca0x10149xc9b9xX3xX19xX1xa722xXbxX3xX4xb16cxX19xX1xX3x13867xaf91xXdxX3xX19xX1axe594xf6e8xXdxX3xfc35xe614xX19xX3xXexX18xX3xX26xaf0bxX19xX1axX3xX17x9dabxX4xX1xX3xX4xdaeexX6xX3xee7ax9917xX19xX3x133f2xa636xa0dexX4xX0xe80fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX1xX42xX3xXexX2cxX27xX19xX1axX3xX4xX1x9af8xX3xXexX1xX3dxX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xX26xX27xXdxX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX30xXdxX3x9f36xX4axX6xcab5xX3xX30xX31xX19xX3xXexX18xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xX3xX26xX46xX3xX15xb1d8xXexX3xX7xX4bxX3xX95xX4axX4bxX4xX3xX1axXdxX6xX3xX30xd5e6xX3xXbxX1x12ab1xX19xX1axX98xX3xX4xX1xX4bxX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xdb5dx8728xX26xXdxX17x12a36xX2x11ea6xd8d6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb88fxXe1xX17xa027xXaxX12xXcxX1xX42xX3xXexX2cxX27xX19xX1axX3x112b5xX1axX4axXfbxcc27xX19xX3xcbd8xX4ax12956xX19xX3xd1faxX1x1318fxX4xX3xX19xX1axX46xXfbxX3x9bb7xc14dxX4exX11exX3x12787x12a41xX3xXe0xX1xX6fxX3xXexX1xX3dxX3xX2x1042cxX3xX26xe562xX3xX26xXdx1273dxX4xX3xX30xcd90xXfbxX3xX15xX14xX19xX1xX3xXbxX1xXd0xX19xX1axX98xX3xX4xX1xX4bxX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xXe0xXe1xX26xXdxX17xXe5xX2xXe7xX3xXe8xX3xcff8xX111xXfbxX3xX5xX46xX3xX4xX1xX6fxX3xXexX1xX3dxX3xXexX1xd26dxX3xfdedxX3xXcxX1xX42xX3xXexX2cxX27xX19xX1axX3xX123xX124xX3xbb95xX6xX19xX3xX1xX46xX19xX1xX3xX123xXccxX3xXexX18xX3xX123xX1xXdxX3xX17xX3dxX4xX1xX3xXe0xXe1xX26xXdxX17xXe5xX2xXe7xX3xX181xX38xX19xX1axX3xXbxX1xb02bxXexX3xa31fxX3xb5c9xXdxX136xXexX3xX108xX6xX15xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xXcxX1xX10xXe1xX3xX30x9c2dxX98xX3xXexX1xX2dxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX95xX4axX6xX98xX3xX1xXe1xX14xXexX3xX30xXbcxX19xX1axX3xXbxX1xXd0xX19xX1axX98xX3xX4xX1xX4bxX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX181xX136xX19xX1xX3xXe0xXe1xX26xXdxX17xXe5xX2xXe7xX3xX30xf5a4xX3xX30xX2cx9c1fxX4xX3xX95xX4axX6xX19xX3xXexX111xX15xX98xX3xXexba58xXdxXccxX19xX3xX123xX1xX6xXdxX3xX26xX27xXdxX3xX4xX1a9xX4xX3xX1axXdxX22xXdxX3xXbxX1xX1a9xXbxX3xX95xX4axXfbxX31xXexX3xX5xXdxX136xXexX98xX3xX123xX3dxXbxX3xXexX1xX2dxXdxX98xX3xX4xX1xX42xX3xX30xXbcxX19xX1axX98xX3xX30xb651xX19xX1axX3xX181xXbcxXe8xX3xX1aexXdxX136xXexX3xX108xX6xX15xX3xX30xX14xXexX3xX30xX2cxX213xX4xX3xX123xX31xXexX3xX95xX4axX22xX3xX181xX2cxX27xX4xX3xX30x96afxX4axX3xX95xX4axX6xX19xX3xXexX221xa8d9xX19xX1axX98xX3xXexXe1xX46xX19xX3xX17xXdxX136xX19xX98xX3xX30xX2cxX213xX4xX3xX4xXbcxX19xX1axX3xX30xX25exX19xX1axX3xX95xX4axX4bxX4xX3xXexX31xX3xX26xX46xX3xX19xX1xX111xX19xX3xX17xX111xX19xX3xX30xX1a9xX19xX1xX3xX1axXdxX1a9xX3xX4xX6xXe1xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xX0xX7xXexX221xXe1xX19xX1axX12xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX0xX4exX7xXexX221xXe1xX19xX1axX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xXe0xX22xX3xX19xX2cxX27xX4xX3xX1xXdxX136xX19xX3xX4xX1xX6fxX3xX4xX1d2xX3xX2xb40axX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX15x8aa7xX4xX3xX181xX136xX19xX1xX3xX26xX46xX3xXex87e4xXexX3xX4xX22xX3xX30xX20fxX3xX30xX2cxX213xX4xX3xX30xXdxX132xX4axX3xXexX221xX3dxX3xX1xX25exXdxX3xXbxX1x9b55xX4xX3xX7xX170xX4xX3xX123xX1xde46xX10xc3e2xX3xX2xX11exX3xX19xX1axX46xXfbxX3xX95xX4axX6xX3xX123xX1xf28bxX19xX1axX3xX1axX1xXdxX3xX19xX1xX1exX19xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX10cxX15xX3xX181xX136xX19xX1xX3xX15xX27xXdxXe8xX3xXe0xX1a9xX4xX3xX1xXe1xX14xXexX3xX30xXbcxX19xX1axX3xX1axXdxX1a9xX15xX3xX7xX1a9xXexX3xXfbxX3xXexX31xX98xX3xX4xX1a9xX4xX1xX3xX5xXfbxX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX19xX3xXexX18xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX30xX2cxX213xX4xX3xXexX1xa295xX4xX3xX1xXdxX136xX19xX3xX19xX1axX1xXdx1168fxX15xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xX45xX6xXdxX3xXexX221xXe1xX19xX1axX3xX7xX4bxX3xX181xX6xX3xXexX6fxX19xX1xX3xX30xX2cxX213xX4xX3xX4xX37fxX19xX1axX3xX181xX4bxX3xX4xX1d2xX3xX17xX3dxX4xX1xX3x12b77xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX45xX1d2xX6xX98xX3xa6fdxX1xX1a9xX19xX1xX3xX45xXd0xX6x8b44xX3xX30xX20fxX3xX30xX42xX3xX4xX1a9xX4xX3xX30xXdxX132xX4axX3xX123xXdxX136xX19xX3xX4xX37fxX19xX1axX3xX181xX4bxX3xX1xX31xXexX3xX17xX3dxX4xX1xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xXcxX4axXfbxX3xX19xX1xXdxX3eexX19xX98xX3xXexX14xXdxX3xX19xX1xXdxX132xX4axX3xX19xX2cxX27xX4xX3xXexX221xX3eexX19xX3xXexX1xX31xX3xX1axXdxX27xXdxX98xX3xX17xX3dxX4xX1xX3xXe0xXe1xX26xXdxX17xXe5xX2xXe7xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX364xX4xX3xX4xX1d2xX3xX19xX1xXdxX132xX4axX3xX17xXdxX10cxX19xX3xX181xXdxX31xX19xX3xX15xX27xXdxX3xXbxX1xX170xX4xX3xXexX14xXbxX98xX3xX123xX1xX1d2xX3xX5xX2cxX2dxX19xX1axX98xX3xX19xX1xX347xXexX3xX5xX46xX3xXexX221xXe1xX19xX1axX3xX15xX347xXfbxX3xX19xX1axX46xXfbxX3xX95xX4axX6xX3xXexX14xXdxX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xX98xX3xX108xX1xX1exXexX3xXf8xX22xX19xX98xX3x9f91xXexX6xX5xXfbxX98xX3xX520xX221xX6xX19xXe8xXe8xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX181xX5xX10xX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxX15xX6xX221xX1axXdxX19xf231xX3xX11exXbxea88xX3xX6xX4axXexXe1xX36fxXaxX12xX0xXexX181xXe1xX17xXfbxX12xX0xXexX221xX12xX0xXexX17xX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xX221xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe8xX181xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX26xX19xX4exX19xX10xb9bexX7xX4exX11exX12fxX12fx99a2xX4exX2xX12fxX11fxX17xX11exX11exX2xX11fx8ca5xX172xXe7xXexX58fxX11exe48cxX585xX5xX2xXe8xf5cbxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xX26xX27xXdxX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX19xX3xXexX18xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXexX17xX12xX0xX4exXexX221xX12xX0xXexX221xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxXe1xX19xXaxX12xXcxX1xX42xX3xXexX2cxX27xX19xX1axX3xXfbxX3eexX4axX3xX4xX286xX4axX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX364xX4xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX286xX19xX3xb61dxX4xX1xX4bxX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX19xX1xX2cxX3xX4xX1xX4bxX19xX1axX3xX1axXdxf44axX4x128c5xX98xX3xX30xX132xX3xX4xX6xXe1xX3xX4xX22xX19xX1xX3xX1axXdxX1a9xX4xX98xX3xX123xX1xX37fxX19xX1axX3xX30xX2cxX213xX4xX3xX5x10408xX3xX5xX46xX98xX3xX4xX1xX42xX3xX95xX4axX6xX19xXe8xX3x8adexX19xX1xX546xX3xX1aexXdxX136xXexX3x12f1axXdxX19xX1xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX17xX12xX0xX4exXexX221xX12xX0xX4exXexX181xXe1xX17xXfbxX12xX0xX4exXexX6xX181xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xX15fxXccxX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX364xX4xX3xXexX1xX3e2xX4xX3xX1xXdxX136xX19xX3xX1xXdxX136xX4axX3xX95xX4axX22xX3xX4xX1a9xX4xX3xX1axXdxX22xXdxX3xXbxX1xX1a9xXbxX3xXbxX1xXd0xX19xX1axX98xX3xX4xX1xX4bxX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xXe0xXe1xX26xXdxX17xXe5xX2xXe7xX98xX3xXcxX1xX42xX3xXexX2cxX27xX19xX1axX3xXfbxX3eexX4axX3xX4xX286xX4axX3xX4xX1a9xX4xX3xX181xXbcxX98xX3xX19xX1axX46xX19xX1xX98xX3xX30xX3dxX6xX3xXbxX1xX2cxX668xX19xX1axX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX364xX4xX3xX95xX4axX1a9xX19xX3xXexX221xXdxX136xXexX3xX7xX111xX4axX3xX7xX33bxX4xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX286xX19xX3xX62dxX4xX1xX4bxX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX19xX1xX2cxX3xX4xX1xX4bxX19xX1axX3xX1axXdxX645xX4xX647xX98xX3xX30xX132xX3xX4xX6xXe1xX3xX4xX22xX19xX1xX3xX1axXdxX1a9xX4xX98xX3xX123xX1xX37fxX19xX1axX3xX30xX2cxX213xX4xX3xX5xX668xX3xX5xX46xX98xX3xX4xX1xX42xX3xX95xX4axX6xX19xX98xX3xXexX1xX3e2xX4xX3xX1xXdxX136xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX3eexX15xX3xX4xX1a9xX4xX3xX1axXdxX22xXdxX3xXbxX1xX1a9xXbxX3xXbxX1xXd0xX19xX1axX98xX3xX4xX1xX4bxX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xXf8xX3eexX19xX3xX4xX14xX19xX1xX3xX30xX1d2xX98xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX364xX4xX3xX123xXdxXccxX15xX3xX7xXe1xX1a9xXexX3xX4xX1xX645xXexX3xX4xX1xb745xX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX95xX4axX6xX3xX5xX14xXdxX3xX30xX2cxX2dxX19xX1axX3xX15xXd0xX19xX98xX3xX5xX4bxXdxX3xX15xX1acxX3xXexX14xXdxX3xX4xX1a9xX4xX3xXexX6fxX19xX1xX3xX181xXdxX3eexX19xX3xX1axXdxX27xXdxX36fxX3xXexX1xX3e2xX4xX3xX1xXdxX136xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX3eexX15xX3xX4xX1a9xX4xX3xX1axXdxX22xXdxX3xXbxX1xX1a9xXbxX3xX26xX132xX3xX95xX4axX22xX19xX3xX5xX124xX98xX3xX123xXdxXccxX15xX3xX7xXe1xX1a9xXexX3xXbxX1xXd0xX19xX1axX98xX3xX4xX1xX4bxX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xXexX221xXe1xX19xX1axX3xX4xX1a9xX4xX3xX1xXe1xX14xXexX3xX30xXbcxX19xX1axX3xX1xX46xX19xX1axX3xX123xX1xX37fxX19xX1axX98xX3xX17xX4axX3xX5xX3dxX4xX1xX98xX3xX26xX1exX19xX3xX4xX1xX4axXfbxXccxX19xX3xX1xX46xX19xX1axX3xX1xX1d2xX6xX3xX95xX4axX6xX3xX181xXdxX3eexX19xX3xX1axXdxX27xXdxXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xXf8xXbcxX3xX108xX1axXe1xX14xXdxX3xX1axXdxX6xXe1xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX364xX4xX3xXexX221xX6xXe1xX3xX30xcac1xXdxX3xX26xX27xXdxX3xXbxX1xda54xX6xX3xXcxX221xX4axX19xX1axX3xX49xX4axX4bxX4xX3xX26xX132xX3xX26xXdxX136xX4xX3xX4xX37fxX19xX1axX3xX17xX111xX19xX3xX1aexXdxX136xXexX3xX108xX6xX15xX3xXexX18xX3xX4xX1a9xX4xX3xXexX6fxX19xX1xX98xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXbxX1xX4bxX3xX4xX1d2xX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX4xX42xX6xX3xXcxX221xX4axX19xX1axX3xX49xX4axX4bxX4xX3xX4xX1xX6fxX3xX30xX2cxX213xX4xX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xX26xX46xXe1xX3xX1aexXdxX136xXexX3xX108xX6xX15xX3xX95xX4axX6xX3xX4xX1a9xX4xX3xX4xa6ddxX6xX3xX123xX1xX13axX4axX3xX95xX4axX4bxX4xX3xXexX31xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xX15fxX4bxXdxX3xX26xX27xXdxX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xXexX18xX3xX4xX1a9xX4xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX4xX1d2xX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xX3xX26xX46xX3xXexX18xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX4xX1d2xX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX4xX42xX6xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX5xX20fxX19xX1xX3xXexX1xX907xX98xX3xX4xX1a9xX4xX3xX19xX2cxX27xX4xX3xX123xX1xX1a9xX4xX98xX3xXcxX1xX42xX3xXexX2cxX27xX19xX1axX3xXfbxX3eexX4axX3xX4xX286xX4axX3xXf8xXbcxX3xX108xX1axXe1xX14xXdxX3xX1axXdxX6xXe1xX3xXexX1xX37fxX19xX1axX3xX181xX1a9xXe1xX3xX19xX1axX6xXfbxX3xX4xX1xXe1xX3xX19xX2cxX27xX4xX3xX181xX14xX19xX3xX26xX132xX3xX4xX1a9xX4xX3xX181xXdxX136xX19xX3xXbxX1xX1a9xXbxX3xXbxX1xXd0xX19xX1axX98xX3xX4xX1xX4bxX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX15xX46xX3xX1aexXdxX136xXexX3xX108xX6xX15xX3xX1a9xXbxX3xX17xX364xX19xX1axXe8xX3xX1aexXdxX136xXexX3xX108xX6xX15xX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xX30xX4bxXdxX3xX26xX27xXdxX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX19xX3xXexX18xX3xX1xXe1xX645xX4xX3xX30xXdxX3xX95xX4axX6xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX4xX1d2xX3xX17xX3dxX4xX1xXe8xX3xX1aexX27xXdxX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xX26x1237fxX3xX15xX364xX4xX3xX30xX910xX4xX1xX3xX4xX37fxX19xX1axX3xX26xX364xX98xX3xXexX221xXe1xX19xX1axX3xXexX221xX2cxX2dxX19xX1axX3xX1xX213xXbxX3xX30xX645xX4xX3xX181xXdxX136xXexX98xX3xXbxX1xX22xXdxX3xX123xX1xX6xXdxX3xX181xX1a9xXe1xX3xXfbxX3xXexX31xX98xX3xX4xX1a9xX4xX1xX3xX5xXfbxX3xXexX1exXbxX3xXexX221xX4axX19xX1axX3xX2xX595xX3xX19xX1axX46xXfbxX3xXexX1xX10xXe1xX3xX95xX4axXfbxX3xX30xX3dxX19xX1xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xXf8xXbcxX3xX108xX1axXe1xX14xXdxX3xX1axXdxX6xXe1xX3xX4xX286xX19xX3xXexX1xX37fxX19xX1axX3xX181xX1a9xXe1xX3xX4xX1xXe1xX3xX4xX37fxX19xX1axX3xX17xX111xX19xX3xX1aexXdxX136xXexX3xX108xX6xX15xX3xX123xX1xX37fxX19xX1axX3xX30xX31xX19xX3xX4xX1a9xX4xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX4xX1d2xX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX1acxX3xX4xX1a9xX4xX3xX19xX2cxX27xX4xX98xX3xXexX221xX18xX3xXexX221xX2cxX2dxX19xX1axX3xX1xX213xXbxX3xX4xX286xX19xX3xXexX1xXdxX31xXexXe8xX3xX108xX31xX4axX3xX26xc6e9xX19xX3xX30xXdxX3xXexX1xXaf6xX3xX123xX1xXdxX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xXexX221xX1acxX3xX5xX14xXdxX3xX1aexXdxX136xXexX3xX108xX6xX15xX3xXbxX1xX22xXdxX3xX4xX1a9xX4xX1xX3xX5xXfbxX3xXexX1exXbxX3xXexX221xX4axX19xX1axX3xX2xX595xX3xX19xX1axX46xXfbxXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xX15fxX645xX4xX3xX181xXdxX136xXexX98xX3xX4xX1a9xX4xX3xX4xX668xX3xX95xX4axX6xX19xX3xX4xX1xX170xX4xX3xX19xc8efxX19xX1axX3xXexX4axXfbxX3eexX19xX3xXexX221xX4axXfbxX132xX19xX98xX3xX26xX1exX19xX3xX30xXbcxX19xX1axX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX1aexXdxX136xXexX3xX108xX6xX15xX3xX30xX6xX19xX1axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xX4bxX19xX1axX98xX3xX5xX46xX15xX3xX26xXdxX136xX4xX3xXexX14xXdxX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xX3xX430xX30xX645xX4xX3xX181xXdxX136xXexX3xX5xX46xX3xXexX14xXdxX3x9f27xX6xX10xX1axX4axX3xX26xX46xX3xXf8xX33bxX4xX3xbf2exXfbxX10xXe1xX19xX1axX7xX6xX19xX1axX445xX3xXexX4axX111xX19xX3xXexX1xX42xX3xX1xX2cxX27xX19xX1axX3xX17xXbeexX19xX3xX26xX132xX3xX4xX1a9xX4xX3xX181xXdxX136xX19xX3xXbxX1xX1a9xXbxX3xXbxX1xXd0xX19xX1axX98xX3xX4xX1xX4bxX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xXe0xXe1xX26xXdxX17xXe5xX2xXe7xX3xX4xX42xX6xX3xX19xX2cxX27xX4xX3xX7xX1acxX3xXexX14xXdxX98xX3xX123xX1xX37fxX19xX1axX3xX30xX31xX19xX3xX4xX1a9xX4xX3xX123xX1xX4axX3xX26xX3e2xX4xX3xX30xX6xX19xX1axX3xX4xX1d2xX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX26xX46xX3xX4xX1d2xX3xX123xX1xX22xX3xX19xXc67xX19xX1axX3xX4xX1xX3dxX4axX3xX22xX19xX1xX3xX1xX2cxX1acxX19xX1axX3xX4xX42xX6xX3xX17xX3dxX4xX1xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xX0xX7xXexX221xXe1xX19xX1axX12xXe0xX1xX4axXfbxXccxX19xX3xX1xX2cxX27xX19xX1axX3xX4xX1a9xX4xX3xX4xX1xX4axXfbxX31xX19xX3xX181xX6xXfbxX3xX30xX31xX19xX3xXexX18xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xX0xX4exX7xXexX221xXe1xX19xX1axX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xXcxX1xX42xX3xXexX2cxX27xX19xX1axX3xXfbxX3eexX4axX3xX4xX286xX4axX3xXf8xXbcxX3xa7e4xX3xXexX31xX3xXexX1xX3e2xX4xX3xX1xXdxX136xX19xX3xX26xXdxX136xX4xX3xX4xX1a9xX4xX1xX3xX5xXfbxX3xXexX1exXbxX3xXexX221xX4axX19xX1axX3xXexX14xXdxX3xX4xX668xX3xX7xX1acxX3xXfbxX3xXexX31xX3xX30xX4bxXdxX3xX26xX27xXdxX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX19xX1axX1xXdxX3xX19xX1xXdxX10cxX15xX3xX181xX136xX19xX1xX3xX26xX46xX3xX4xX1a9xX4xX3xX30xX4bxXdxX3xXexX2cxX213xX19xX1axX3xX123xX1xX1a9xX4xX3xXexX1xX10xXe1xX3xXfbxX3eexX4axX3xX4xX286xX4axX3xX4xX42xX6xX3xX4xX668xX3xX95xX4axX6xX19xX3xXfbxX3xXexX31xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xXf8xXbcxX3xX49xX4axX4bxX4xX3xXbxX1xXd0xX19xX1axX3xX4xX1xX4axX13axX19xX3xX181xX3dxX3xX4xX668xX3xX7xX1acxX3xX26xX1exXexX3xX4xX1xX347xXexX98xX3xXexX221xX6xX19xX1axX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX181xX3dxX98xX3xX19xX668xXdxX3xXexXdxX31xXbxX3xX19xX1xX1exX19xX98xX3xXc67xX19xX3xX19xX1axX1xX6fxX3xX30xXccxX3xXexX1xX3e2xX4xX3xX1xXdxX136xX19xX3xX4xX1a9xX4xX1xX3xX5xXfbxX3xXexX1exXbxX3xXexX221xX4axX19xX1axX3xX30xX4bxXdxX3xX26xX27xXdxX3xX19xX1x11c6cxX19xX1axX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xX123xX1xX37fxX19xX1axX3xXexX1xX4axXbcxX4xX3xXexX221xX2cxX2dxX19xX1axX3xX1xX213xXbxX3xX4xX1a9xX4xX1xX3xX5xXfbxXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX181xX5xX10xX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxX15xX6xX221xX1axXdxX19xX546xX3xX11exXbxX54axX3xX6xX4axXexXe1xX36fxXaxX12xX0xXexX181xXe1xX17xXfbxX12xX0xXexX221xX12xX0xXexX17xX12xX0xXdxX15xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX17xXexX1xX4axX15xX181xXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxX57fxXdxX17xXexX1xX546xX3xX332xX2xX595xXbxX54axX36fxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX546xX3xX595xX2xX12fxXbxX54axX36fxXaxX3xX7xX221xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe8xX181xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xX26xX19xX4exX19xX10xX57fxX7xX4exX11exX12fxX12fxX585xX4exX2xX12fxX11fxX17xX11exX11exX2xX11fxX332xX11fxX595xXexX11exX12fxX11exX2xX11fxX5xX12fxXe8xX59axXbxX1ax1128cxX221xX9xX11exX332xXe7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xX26xX27xXdxX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX19xX3xXexX18xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXexX17xX12xX0xX4exXexX221xX12xX0xXexX221xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxXe1xX19xXaxX12xXe0xX1a9xX4xX3xX4xX1xX4axXfbxX31xX19xX3xX181xX6xXfbxX3xXexX18xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX4xX1d2xX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xX3xX7xX809xX3xX4xX1xX4axXfbxXccxX19xX3xX1xX2cxX27xX19xX1axX3xX1xX14xX3xX4xX1a9xX19xX1xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1a9xX4xX3xX7xX111xX19xX3xX181xX6xXfbxX3xX1aexX111xX19xX3xX15fxX25exX19xX3xX430xX49xX4axX22xX19xX1axX3xX108xXdxX19xX1xX445xX98xX3xX114xX1xX38xX3xXe0xX1a9xXexX3xX430xXf8xXaf6xX19xX1xX3xX15fxX3dxX19xX1xX445xX3xX26xX46xX3xXe0xX286xX19xX3xXcxX1xX668xX3xX430xXexX1xX46xX19xX1xX3xXbxX1xX4bxX3xXe0xX286xX19xX3xXcxX1xX668xX445xXe8xX3xX678xX19xX1xX546xX3xX1aexXdxX136xXexX3xX682xXdxX19xX1xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX17xX12xX0xX4exXexX221xX12xX0xX4exXexX181xXe1xX17xXfbxX12xX0xX4exXexX6xX181xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xXf8xXbcxX3xXe0xX37fxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX4xX1d2xX3xX19xX1xXdxX136xX15xX3xX26xX364xX3xXexX1xX37fxX19xX1axX3xX181xX1a9xXe1xX3xX4xX1xXe1xX3xXf8xXbcxX3xX49xX4axX4bxX4xX3xXbxX1xXd0xX19xX1axX98xX3xXf8xXbcxX3xXe00xX3xXexX31xX98xX3xfa0dxXf8xX108xXcc8xX3xXexX6fxX19xX1xX98xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXbxX1xX4bxX3xX5xXdxX3eexX19xX3xX95xX4axX6xX19xX3xXexX1xX37fxX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX26xX132xX3xX1xX46xX19xX1xX3xX123xX1xX1a9xX4xX1xX3xXexX18xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX4xX1d2xX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xX1aexXdxX136xXexX3xX108xX6xX15xX3xX30xXccxX3xXexX1xX3e2xX4xX3xX1xXdxX136xX19xX3xX26xXdxX136xX4xX3xX4xX1a9xX4xX1xX3xX5xXfbxX3xXfbxX3xXexX31xX3xXexX1xX10xXe1xX3xX95xX4axXfbxX3xX30xX3dxX19xX1xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xX108xX1axX2cxX2dxXdxX3xX30xX170xX19xX1axX3xX30xX286xX4axX3xXe0xX1xX910xX19xX1xX3xXbxX1xX42xX3xX1axXdxX6xXe1xX3xXf8xXbcxX3xXcd5xXcxX1aexXcxX3xX4xX1xX6fxX3xX30xX14xXe1xX3xX4xX1xX4axXfbxXccxX19xX3xX1xX2cxX27xX19xX1axX3xX4xX1a9xX4xX3xX4xX1xX4axXfbxX31xX19xX3xX181xX6xXfbxX3xXexX18xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX4xX1d2xX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xX3xX1xX14xX3xX4xX1a9xX19xX1xX3xXexX14xXdxX3xX172xX3xX7xX111xX19xX3xX181xX6xXfbxX546xX3xX1aexX111xX19xX3xX15fxX25exX19xX3xX430xX49xX4axX22xX19xX1axX3xX108xXdxX19xX1xX445xX98xX3xX114xX1xX38xX3xXe0xX1a9xXexX3xX430xXf8xXaf6xX19xX1xX3xX15fxX3dxX19xX1xX445xX3xX26xX46xX3xXe0xX286xX19xX3xXcxX1xX668xX3xX430xXexX1xX46xX19xX1xX3xXbxX1xX4bxX3xXe0xX286xX19xX3xXcxX1xX668xX445xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xXcxX1xX10xXe1xX3xX4xX1xX6fxX3xXexX1xX3dxX3xX4xX42xX6xX3xXcxX1xX42xX3xXexX2cxX27xX19xX1axX98xX3xX4xX1a9xX4xX3xX30xX3dxX6xX3xXbxX1xX2cxX668xX19xX1axX3xXbxX1xX22xXdxX3xX1axXdxX1a9xX15xX3xX7xX1a9xXexX98xX3xXexX1xX10xXe1xX3xX17xf1f7xXdxX3xXfbxX3xXexX31xX3xX26xX46xX3xX123xX3dxXbxX3xXexX1xX2dxXdxX3xX4xX1a9xX4xX1xX3xX5xXfbxX3xXfbxX3xXexX31xX3xX123xX1xXdxX3xX4xX1d2xX3xX181xX347xXexX3xX123x9ed0xX3xXexX221xXdxX136xX4axX3xX4xX1xX170xX19xX1axX3xX19xX46xXe1xX3xX4xX42xX6xX3xX181xX136xX19xX1xX3xX30xX4bxXdxX3xX26xX27xXdxX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX19xX3xXexX18xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX4xX1d2xX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX30xX20fxX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xX26xX46xXe1xX3xX1aexXdxX136xXexX3xX108xX6xX15xX3xXexX221xXe1xX19xX1axX3xX26xXd0xX19xX1axX3xX2xX595xX3xX19xX1axX46xXfbxX3xX95xX4axX6xX36fxX3xXexX1xX3e2xX4xX3xX1xXdxX136xX19xX3xX1axXdxX1a9xX15xX3xX7xX1a9xXexX98xX3xX123xX1xX6xXdxX3xX181xX1a9xXe1xX3xXfbxX3xXexX31xX98xX3xXexX1xX10xXe1xX3xX17xX132dxXdxX3xX26xX132xX3xX7xX170xX4xX3xX123xX1xX36dxX10xX3xX30xX4bxXdxX3xX26xX27xXdxX3xX4xX37fxX19xX1axX3xX17xX111xX19xX3xX30xX31xX19xX3xXexX18xX3xX4xX1a9xX4xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX123xX1xX1a9xX4xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xXcxX910xX19xX1xX3xX30xX31xX19xX3xX11exX11fxX4exX11exX98xX3xXexX221xX3eexX19xX3xXexX1xX31xX3xX1axXdxX27xXdxX3xX1axX1xXdxX3xX19xX1xX1exX19xX3xXexX221xX3eexX19xX3xX585xX12fxXe8xX12fxX12fxX12fxX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX15xX33bxX4xX3xX181xX136xX19xX1xX3xX17xX3dxX4xX1xX3xXe0xXe1xX26xXdxX17xXe5xX2xXe7xX98xX3xX11exXe8xX332xXe7xXe7xX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xXexX98fxX3xX26xXe1xX19xX1axXe8xX3xX108xX1axXe1xX46xXdxX3xXcxX221xX4axX19xX1axX3xX49xX4axX4bxX4xX98xX3xX17xX3dxX4xX1xX3xXe0xXe1xX26xXdxX17xXe5xX2xXe7xX3xX30xX6xX19xX1axX3xX181xX38xX19xX1axX3xXbxX1xX1a9xXexX3xX15xX14xX19xX1xX3xX15xX809xX3xX1acxX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xXe8xX3xX108xX1axX46xXfbxX3xX11exX11fxX4exX11exX98xX3xX7xX4bxX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX19xX1xXdxX10cxX15xX3xX26xXdxX221xX4axX7xX3xX4xXe1xX221xXe1xX19xX6xX3xXexX14xXdxX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX364xX4xX3xXexXc67xX19xX1axX3xXexX1xX3eexX15xX3xX585xX595xX3xXexX221xX2cxX2dxX19xX1axX3xX1xX213xXbxX98xX3xX19xX111xX19xX1axX3xXexX907xX19xX1axX3xX7xX4bxX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX10cxX15xX3xX5xX3eexX19xX3xX30xX31xX19xX3xXe7xX58fxX58fxXe8xX3xXcxX221xX4axX19xX1axX3xXexX111xX15xX3xX43cxXdxXccxX15xX3xX7xXe1xX1a9xXexX3xX26xX46xX3xX114xX1xXd0xX19xX1axX3xX19xX1axX18xX6xX3xXcc8xX3dxX4xX1xX3xX181xX136xX19xX1xX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xX3xX430xX43cxXe0xXcc8xXe0xX445xX3xX4x10defxX19xX1axX3xX4xX1xXe1xX3xX181xXdxX31xXexX3xX30xX20fxX3xX4xX1d2xX3xXexX1xX3eexX15xX3xX11exX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xXexX98fxX3xX26xXe1xX19xX1axX98xX3xX19xX111xX19xX1axX3xXexX907xX19xX1axX3xX7xX4bxX3xX4xX6xX3xXexX98fxX3xX26xXe1xX19xX1axX3xX5xX3eexX19xX3xX4xXe1xX19xX3xX7xX4bxX3xX2xX12fxXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xX3xX30xX6xX19xX1axX3xX5xX46xX3xX19xX2cxX27xX4xX3xX4xX1d2xX3xX19xX1xXdxX132xX4axX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX10cxX15xX3xX19xX1xX347xXexX3xX19xX1axXe1xX46xXdxX3xXcxX221xX4axX19xX1axX3xX49xX4axX4bxX4xXe8xX3xXe0xX1a9xX4xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX10cxX15xX3xX15xX27xXdxX3xX26xXbeexX19xX3xXexX1exXbxX3xXexX221xX4axX19xX1axX3xX4xX1xX42xX3xXfbxX31xX4axX3xXexX14xXdxX3xX11exX3xX907xX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX5xX27xX19xX3xX19xX1xX347xXexX3xX5xX46xX3xXexX1xX46xX19xX1xX3xXbxX1xX4bxX3xXcc8xX6xX10xX1axX4axX3xX26xX46xX3xX1xX4axXfbxX136xX19xX3xXe0xX1xX10xXe1xX19xX1axX17xXe1xX3xXexX1xX4axXbcxX4xX3xXexX6fxX19xX1xX3xXcd5xXfbxX10xXe1xX19xX1axX7xX6xX19xX1axX3xXf8xX33bxX4xX3xX5xX111xX19xX3xX4xX1exX19xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12x1221axXbcxXexX3xX7xX4bxX3xX95xX4axX4bxX4xX3xX1axXdxX6xX3xX123xX1xX1a9xX4xX3xX4xX1d2xX3xX19xX1xXdxX132xX4axX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xXexX98fxX3xX26xXe1xX19xX1axX3xX26xXaf6xX3xX26xXdxX221xX4axX7xX3xX4xXe1xX221xXe1xX19xX6xX3xX19xX1xX2cxX3xX520xX221xX6xX19xX3xX2xX11exX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xXexX98fxX3xX26xXe1xX19xX1axX36fxX3xX520xXexX6xX5xXfbxX3xX58fxX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxXe8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe1xX17xXfbxXaxX12xX108xX1axX46xXfbxX3xX11exX11fxX4exX11exX98xX3xXf8xXbcxX3xXe00xX3xXexX31xX3xX4xX1xXe1xX3xX181xXdxX31xXexX98xX3xX19xX2cxX27xX4xX3xXexX6xX3xX30xX20fxX3xX4xX1d2xX3xX123xX1xXe1xX22xX19xX1axX3xX172xX12fxX3xXbxX1xXd0xX19xX1axX3xX54ax9291xXexX3xX19xX1axX1xXdxX136xX15xX3xX4xX1d2xX3xXexX1xXccxX3xX54axX1799xXexX3xX19xX1axX1xXdxX136xX15xX3xXe0xXe1xX26xXdxX17xXe5xX2xXe7xXe8xX3xXcxX1xX170xX3xXexX221xX2cxX1acxX19xX1axX3xXf8xXbcxX3xXe00xX3xXexX31xX3xX108xX1axX4axXfbxX10cxX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX682xXe1xX19xX1axX3xX123xX1xc900xX19xX1axX3xX30xX3dxX19xX1xX3xX1aexXdxX136xXexX3xX108xX6xX15xX3xX4xX1d2xX3xX30xX42xX3xX19xXc67xX19xX1axX3xX5xX3e2xX4xX98xX3xX30xX42xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX13axX15xX3xX30xXccxX3xX5xX46xX15xX3xX54axX1799xXexX3xX19xX1axX1xXdxX136xX15xX3xX26xX27xXdxX3xX30xXbcxX3xX4xX1xX910xX19xX1xX3xX54axX1a9xX4xX3xX54axX1799xXexX3xX19xX1axX1xXdxX136xX15xX3xXexX2cxX668xX19xX1axX3xX30xX2cxX668xX19xX1axX3xX19xX1xX2cxX3xX4xX1a9xX4xX3xX19xX2cxX27xX4xXe8xX0xX4exXbxX12xX0xX17xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX221xX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX7xXexX221xXe1xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX3eexX19xX3xX95xX4axX6xX19xX546xX0xX4exX7xXexX221xXe1xX19xX1axX12xX0xX4axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXe5xXexX1xX4axX15xX181xXe5xX6xX19xX17xXe5xX7xX6xXbxXe1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xX46xX3xXcx12946xX19xX1xX3xXexX1xX3e2xX4xX3xX1xXdxX136xX19xX3xX123xX1xX6xXdxX3xX181xX1a9xXe1xX3xXfbxX3xXexX31xX3xX30xX4bxXdxX3xX26xX27xXdxX3xXexX347xXexX3xX4xX22xX3xX123xX1xX1a9xX4xX1xX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xX30xX31xX19xX3xXexX18xX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xXaxX3xX1xX221xX10x8fabxX9xXaxX4exXfbxXe5xXexX10xX4exX1xX6xXe5xXexXdxX19xX1xXe5xXexX1xX4axX4xXe5xX1xXdxX10xX19xXe5xX123xX1xX6xXdxXe5xX181xX6xXe1xXe5xXfbxXe5xXexX10xXe5xX17xXe1xXdxXe5xX26xXe1xXdxXe5xXexX6xXexXe5xX4xX6xXe5xX123xX1xX6xX4xX1xXe5xX19xX1xX6xXbxXe5xX4xX6xX19xX1xXe5xX17xX10xX19xXe5xXexX4axXe5xX1xX6xX19xXe5xX95xX4axXe1xX4xX4exX2xX585xX58fxX58fxX595xX2xXe8xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xX221xX4xX9xXaxX4exX15xX10xX17xXdxX6xX4exX2xX11exX12fxX4exX19xX10xX57fxX7xX4exX11exX12fxX12fxX585xX4exX2xX172xX172xX17xX11exX2xX58fxX595xX2xX2xX58fxXexX332xX585xX58fxX11fxXe7xX5xX12fxXe8xX59axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xX26xX27xXdxX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX19xX3xXexX18xX3xX26xX38xX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xX4xX42xX6xX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX17xXdxX26xX12xX0xX7xXexX221xXe1xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xX46xX3xXcxX18c8xX19xX1xX3xXexX1xX3e2xX4xX3xX1xXdxX136xX19xX3xX123xX1xX6xXdxX3xX181xX1a9xXe1xX3xXfbxX3xXexX31xX3xX30xX4bxXdxX3xX26xX27xXdxX3xXexX347xXexX3xX4xX22xX3xX123xX1xX1a9xX4xX1xX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xX30xX31xX19xX3xXexX18xX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xXaxX3xX1xX221xX10xX1917xX9xXaxX4exXfbxXe5xXexX10xX4exX1xX6xXe5xXexXdxX19xX1xXe5xXexX1xX4axX4xXe5xX1xXdxX10xX19xXe5xX123xX1xX6xXdxXe5xX181xX6xXe1xXe5xXfbxXe5xXexX10xXe5xX17xXe1xXdxXe5xX26xXe1xXdxXe5xXexX6xXexXe5xX4xX6xXe5xX123xX1xX6xX4xX1xXe5xX19xX1xX6xXbxXe5xX4xX6xX19xX1xXe5xX17xX10xX19xXe5xXexX4axXe5xX1xX6xX19xXe5xX95xX4axXe1xX4xX4exX2xX585xX58fxX58fxX595xX2xXe8xX1xXexX15xXaxX12xX45xX46xX3xXcxX18c8xX19xX1xX3xXexX1xX3e2xX4xX3xX1xXdxX136xX19xX3xX123xX1xX6xXdxX3xX181xX1a9xXe1xX3xXfbxX3xXexX31xX3xX30xX4bxXdxX3xX26xX27xXdxX3xXexX347xXexX3xX4xX22xX3xX123xX1xX1a9xX4xX1xX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xX30xX31xX19xX3xXexX18xX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX221xXe1xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXf8xX6xX19xX3xXe0xX1xX6fxX3xX30xX14xXe1xX3xXbxX1xXd0xX19xX1axX3xX4xX1xX4bxX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xXe0xXe1xX26xXdxX17xXe5xX3xX2xXe7xX3xX45xX46xX3xXcxX18c8xX19xX1xX3xX26xX18xX6xX3xX4xX1d2xX3xX26xXc67xX19xX3xX181xX22xX19xX3xXfbxX3eexX4axX3xX4xX286xX4axX3xX4xX1a9xX4xX3xX5xX3e2xX4xX3xX5xX2cxX213xX19xX1axX3xX4xX1xX170xX4xX3xX19xXc67xX19xX1axX3xXbxX1xX4bxXdxX3xX1xX213xXbxX3xXexX1xX3e2xX4xX3xX1xXdxX136xX19xX3xX123xX1xX6xXdxX3xX181xX1a9xXe1xX3xXfbxX3xXexX31xX3xX30xX4bxXdxX3xX26xX27xXdxX3xXexX347xXexX3xX4xX22xX3xX123xX1xX1a9xX4xX1xX3xX19xX1xX1exXbxX3xX4xX22xX19xX1xX3xX30xX31xX19xX3xXexX18xX3xX45xX46xX19xX3xX49xX4axX4bxX4xX98xX3xXbxX1xX1a9xXexX3xX1xXdxX136xX19xX3xX7xX27xX15xX3xX19xX1xXf13xX19xX1axX3xX19xX1axX2cxX2dxXdxX3xX4xX1d2xX3xX17xX347xX4axX3xX1xXdxX136xX4axX3xX19xX1axX1xXdxX3xX19xX1axX2dxX3xX30xXccxX3xXexX907xX3xX4xX1xX170xX4xX3xX4xX1a9xX4xX1xX3xX5xXfbxX3xX123xX3dxXbxX3xXexX1xX2dxXdxXe8xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX17xXdxX26xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX4axX5xX12xX0xX17xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX221xXaxX12xX0xX4exX17xXdxX26xX12xX0xX4exX17xXdxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103cbxXe1xX4axX221xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXe1xX3x13294xXdxX19xX1axX0xX4exXbxX12