Tiết lộ thêm hàng loạt mục tiêu do thám của tình báo Đức
Tạp chí Tấm gương (Spiegel) số 14 ra ngày 3/4 đã tiết lộ thêm một loạt mục tiêu do thám của Cục Tình báo liên bang Đức (BND), trong đó có cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Phủ thủ tướng Israel.
76fex89b2x10d17xdc6fxd09fxa711xfed9x8449x83b5xX7xe7d6xddd3xaf98x89cax9196xcde5xX5xa28dxXax10ecbxXcxXdx10115xXexX3xX5x9662xX3xXexX1xb13cx9803xX3xX1xec0dxfff0xccdaxX3xX5xac9bxfc52xXexX3xX1exa5ecxX4xX3xXexXdxX1dxa35fxX3xb66bxX26xX3xXexX1x103e0xX1exX3xX4xf530xX6xX3xXex86f6xX22xX1xX3xf3afxX38xX26xX3xa29ax8eadxX4xX0xc99dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeae4xX10xX6xX33xXaxX3xX7xXex921fxX5xX10xX9xXaxXexX10xc55fxXexc720xX6xX5xXdxX23xX22x84a9xX3xf82dxX31xX7xXexXdxf785xX63x8798xXaxX12xXcxX27xXbxX3xX4xX1x8aa4xX3xXcxf2baxX1exX3xX23x9ed8x7ba4xX22xX23xX3xf525xa9a9xXbxXdxX10xX23xX10xX5xd842xX3xX7xd3bfxX3xX2xd684xX3x9b27xX6xX3xX22xX23xX21xX63xX3xa30cxX4cxX9exX3xa2d2xca83xX3xXexXdxX15xXexX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX1exX19xXexX3xX5xX26xX27xXexX3xX1exX2bxX4xX3xXexXdxX1dxX31xX3xX33xX26xX3xXexX1xX38xX1exX3xX4xX3cxX6xX3x8aeexX2bxX4xX3xXcxX40xX22xX1xX3xX44xX38xX26xX3xX5xXdxX1dxX22xX3xX44xX6xX22xX23xX3xX48xX49xX4xX3xX90xde02xd967xe86axX98xc71fxX3xXexXa0xX26xX22xX23xX3xXacx7941xX3xX4xX103xX3xX4xb60bxX3xXf6xX19xX3xXf7xX23xX26xX27xXdxX3xX23xXdxX6xX26xX3xbfc3xdb10xX3xa94cxX21xX3x1041cxX1xX3cxX3xXexX1xX3cxX3xXexX8bx8e23xX22xX23xX3xc386xX7xXa0xX6xX10xX5xbca1xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX22xX23xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX22xX23xX9xXaxX2xXaxX3xX44xX26xXa0xX33xX10xXa0xX9xXaxf920xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xXa0xXaxX3xb3ebxXdxX33xXexX1xX9xXaxbbf1xX167xX167xXaxX12xX0xXexX44xX26xX33xX63xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxX1exX23xX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX133xX44xX6xX26xX1xX6xXexXdxX22xX1xX133xX11cxX22xX4cxX22xX10xX179xX7xX4cxX2xe0f3xX2xX9exX4cxX2xX167xX1b5xX33xX2xX167xff3fxX2x8c8fxX167xX167xXexX2xX167xX1b5x7e4cxX167xX1b5xX5xX167xX133xX74xXbxX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX12dxX1exX6xX23xX10xXaxX3xX179xXdxX33xXexX1xX9xXaxX9exX1b5xX167xXbxX6axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX33xX12xX0xX4cxXexXa0xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12xX0xX7xXbxX6xX22xX12xXcxXa0xX2bxX3xX7xf319xX3xXdaxX2bxX4xX3xXcxX40xX22xX1xX3xX44xX38xX26xX3xX5xXdxX1dxX22xX3xX44xX6xX22xX23xX3xX48xX49xX4xX133xX3xX90xXf7xX23xX31xa849xX22xX72xX3xX22xX44xX4xX22xX10xX179xX7xX133xX4xX26xX1exX98xX0xX4cxX7xXbxX6xX22xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX33xX12xX0xX4cxXexXa0xX12xX0xX4cxXexX44xX26xX33xX63xX12xX0xX4cxXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX26xX33xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX23xX22xX72xX3xX74xX31xX7xXexXdxX79xX63xX7bxXaxX12xXdaxX38xX4xX3xX1exX2bxX4xX3xXexXdxX1dxX31xX3xX33xX26xX3xXexX1xX38xX1exX3xX4xX3cxX6xX3xXf6xXf7xXf8xX3xX44xX6xX26xX3xX23xX245xX1exX3xXacxa6c4xX6xX3xX4xX1x10b07xX3xX10xX1exX6xXdxX5xXfaxX3xX7xX9bxX3xXacxXdxc427xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX11cxX21xX3xX7xX9bxX3xX79xX6xX6axX3xX4xX3cxX6xX3xX1x9b4exX31xX3xX1xX15xXexX3xX4xX38xX4xX3xXacxX27xXdxX3xX7xX49xX3xd099xX31xX38xX22xX3xX4xX1x8912xX31xX3xe464xX31xX3xX11cxX21xX3xXa0xX87xXexX3xX22xX1xXdxb745xX31xX3xX5xXadxX22xX1xX3xX7xa438xX3xX30bxX31xX38xX22xX3xX223xX3xX48xX49xX4xX133xX3xXf6xX19xX3xXf7xX19xXdxX3xX11cxX2bxX3xX4xX3cxX6xX3xc45cxX26xX3xX11cxX21xX3xXf6xX2d3xX7bxX3xXf6xX19xX3xa7d3xX31xX9bxX4xX3xXbxX1x10b80xX22xX23xX3x11441xX22xX1xXfaxX3xXf6xX19xX3xXf7xX23xX26xX27xXdxX3xX23xXdxX6xX26xX3xX119xX11axX3xX4xe091xX22xX23xX3xX22xd232xX1exX3xXexXa0xX26xX22xX1xX3xX33xX6xX22xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX44xX2cexX3xXexX1xX10xX26xX3xX33xfecbxXdxX3xX4xX3cxX6xX3xXf6xXf7xXf8xX133xX3xX0xX44xXa0xX3xX4cxX12xX0xX44xXa0xX3xX4cxX12xX3xX119xX19xXexX3xX7xX9bxX3xXexfc24xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX22xX37bxX1exX3xXexXa0xX26xX22xX23xX3xX33xX6xX22xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xXexX1xX10xX26xX3xX33xX397xXdxX3xX4xX3cxX6xX3xXf6xXf7xXf8xX3xX23xX245xX1exX3xXdaxX1xX8bxX8cxX22xX23xX3xXexXa0xX40xX22xX1xX3xe486xXdx8cedxX1exX3xX7xX26xX38xXexX3xX1exX6xX3xXexc9ffxX63xX3xX4xX3cxX6xX3x11463xXdxX1dxX22xX3xX1x104b8xXbxX3xX30bxX31xX9bxX4xXfaxX3xXcxX3b8xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX35fxX22xX3xX22xXdxX22xX1xX3xX11cxX21xX3xX5bxX410xXbxX3xXexX38xX4xX3xX4xX1xX312xX31xX3xX315xX31xX3xX90x1035cxX91xXdax7aedxX98xX3xX223xX3xfb51xXdxX10xX22xX22xX6xXfaxX3xXcxX3b8xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4xX38xX4xX3xX30bxX31xX9bxX4xX3xX23xXdxX6xX3xX6axX31xX87xXexX3xX3f5xX1xd827xX31xX3xX33xX2f9xX31xX3xX5x9816xX6xX3xX90xX43dxX11fxX440xXdaxX98xXfaxX3xX354xX31xX11axX3xXcxXdxX322xX22xX3xXexX2e1xX3xX30bxX31xX9bxX4xX3xXexX15xX3xX90xX12dxX119x96cexX98xX3xX223xX3xb7c5xX6xX7xX1xXdxX22xX23xXexX26xX22xX133xX3xX0xX44xXa0xX3xX4cxX12xX0xX44xXa0xX3xX4cxX12xX3xXcxXa0xX26xX22xX23xX3xX7xX9bxX3xX4xX38xX4xX3xX1exX2bxX4xX3xXexXdxX1dxX31xX3xX22xX21xX63xX3xX4xX35bxX22xX3xX4xX103xX3xX4xX38xX4xX3xXexX3b8xX3xX4xX1xX49xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX84xX22xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX22xX1xX8bxX3xXexX3b8xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4xX49xX31xX3xXacxX103xXdxX3xX43dxX6axX79xX6xX1exXfaxX3xXexX3b8xX3xX4xX1xX49xX4xX3xXdaxX1xd682xX1exX3xX7xX103xX4xX3xX30bxX31xX9bxX4xX3xXexX15xX3xX90xXdaxX6xXa0xX10xX3xX12dxX22xXexX10xXa0xX22xX6xXexXdxX26xX22xX6xX5xX98xXfaxX3xc56fxX63xX3xX44xX6xX22xX3xXdaxX1xa82dxX3xXexX1xa806xXbxX3xXacxa972xX3xX30bxX31xX9bxX4xX3xXexX15xX3xX223xX3xea99xX10xX22xX22xX10xX11cxX6xXfaxX3xX354xX31xX312xX22xX3xXacxX26xX21xX22xX3xX63xX3xXexX15xX3xX30bxX31xX9bxX4xX3xXexX15xX3xX90xaf2cxX12dxX22xXexX10xXa0xX22xX6xXexXdxX26xX22xX6xX5xX3xX574xX119xX10xX33xXdxX4xX6xX5xX3xX574xXdaxX26xXa0xXbxX7xX98xX3xX223xX3xX40axX26xX7xX3xX35fxX22xX23xX10xX5xX10xX7xX3xX11cxX21xX3xXcxXa0xX31xX22xX23xX3xXexX312xX1exX3xX1xX21xX22xX1xX3xXacxX19xX22xX23xX3xX30bxX31xX9bxX4xX3xXexX15xX3xX90xX12dxX22xXexX10xXa0xX22xX6xXexXdxX26xX22xX6xX5xX3xX35fxX4xXexXdxX26xX22xX3xXdaxX10xX22xXexX10xXa0xX98xX3xX223xX3xXf7xX10xX179xX3x979fxX26xXa0xX3f5xX133xX0xX44xXa0xX3xX4cxX12xX0xX44xXa0xX3xX4cxX12xX3xXdaxX38xX4xX3xX4xX1xX84xX22xX1xX3xXexXa0xX2cexX3xX23xXdxX6xX3xX22xX37bxX1exX3xXexXa0xX26xX22xX23xX3xXexX2f9xX1exX3xX22xX23xdaa1xX1exX3xX4xX3cxX6xX3xXf6xXf7xXf8xX3xX4xX103xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX8bxX129xX22xX23xX3xXf6xX10xX22xX74xX6xX1exXdxX22xX3xXf7xX10xXexX6xX22xX63xX6xX1xX31xX3xX4xX3cxX6xX3xX12dxX7xXa0xX6xX10xX5xXfaxX3xX1exX19xXexX3xX30bxX31xX9bxX4xX3xX23xXdxX6xX3xXacxX245xX22xX23xX3xX1exXdxX22xX1xX3xX23xX2f9xX22xX3xX23xX376xXdxX3xX4xX3cxX6xX3xX48xX49xX4xX133xX3xX119xX19xXexX3xX7xX9bxX3xXexX543xXbxX3xXacxX26xX21xX22xX3xX11cxXdx84acxX22xX3xXexX1xae0cxX22xX23xX3xX4xX376xX22xX23xX3xX5xX21xX3xX1exX2bxX4xX3xXexXdxX1dxX31xX3xX4xX3cxX6xX3xXexX40xX22xX1xX3xX44xX38xX26xX3xX48xX49xX4xXfaxX3xX22xX1xX8bxX3xXf6xXa0xXdxXexXdxX7xX1xX3xXcxX10xX5xX10xX4xX26xX1exX1exX31xX22xXdxX4xX6xXexXdxX26xX22xX7xX3xX1xX6xX63xX3xX119xXdaxX12dxX3xX498xX26xXa0xX5xX33xX4xX26xX1exXfaxX3xX1exX19xXexX3xXexXa0xX31xX22xX23xX3xXexX312xX1exX3xX4xX3cxX6xX3xXf7xX35fxX91xX35fxXfaxX3xX1exX19xXexX3xX44xX19xX3xXbxX1xX543xX22xX3xX4xX3cxX6xX3x8352xX1xX68fxX22xX23xX3xX5xX32bxX4xX3xX119xX11axXfaxX3xXa0xX87xXexX3xX22xX1xXdxX322xX31xX3xX33xX26xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX2e1xXbxX3xX30bxX31xX63xX3xX1exX68fxX3xX11cxffacxX6xX3xX223xX3xX347xX26xX3xX11cxX21xX3xXcxX1xX31xd6a1xX3xX91xf9abxX133xX0xX44xXa0xX3xX4cxX12xX0xX44xXa0xX3xX4cxX12xX3xXf7xX23xX26xX21xXdxX3xXa0xX6xXfaxX3xXf6xXf7xXf8xX3xX4xX35bxX22xX3xX33xX26xX3xXexX1xX38xX1exX3xX1xX26xX27xXexX3xXacxX19xX22xX23xX3xX4xX3cxX6xX3xX84xXexX3xX22xX1xX87xXexX3xX1xX6xXdxX3xXexX543xXbxX3xXacxX26xX21xX22xX3xX30bxX31xX9bxX4xX3xXbxX1xX35bxX22xX23xX3xX5xX21xX3xX440xX31xXa0xX26xX4xX26xXbxXexX10xXa0xX3xX90xX1exX19xXexX3xX11cxX511xX22xX3xXbxX1xX35bxX22xX23xX3xXexX27xXdxX3xX119xX6xXa0xXdxX23xX22xX6xX22xX10xX3xX223xX3xX11fxX1xX38xXbxX98xX3xX11cxX21xX3xXcxX543xXbxX3xXacxX26xX21xX22xX3xXdaxX68fxX22xX23xX3xX22xX23xX1xXdxX2e1xXbxX3xX1xX21xX22xX23xX3xX3f5xX1xX68fxX22xX23xX3xX11cxX21xX3xX30bxX31xX9bxX4xX3xXbxX1xX35bxX22xX23xX3xX4xX1xX312xX31xX3xX315xX31xX3xX90xX440xX35fxXf8xX91xX98xX3xX223xX3xX445xX6xX4xX7xX6xX11cxX6xX3xX90xXf6xX6xX3xX40axX6xX22xX98xX133xX3xXcxXa0xX26xX22xX23xX3xX5xX74dxX22xX1xX3xX11cxX32bxX4xX3xX22xX23xX312xX22xX3xX1xX21xX22xX23xXfaxX3xXf7xX23xX312xX22xX3xX1xX21xX22xX23xX3xX5bxX91xXf6xXdaxX3xX4xX376xX22xX23xX3xX22xX37bxX1exX3xXexXa0xX26xX22xX23xX3xX33xX6xX22xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xXexX1xX10xX26xX3xX33xX397xXdxX3xX4xX3cxX6xX3xXf6xXf7xXf8xX133xX0xX44xXa0xX3xX4cxX12xX0xX44xXa0xX3xX4cxX12xX3xXcxX31xX63xX3xX22xX1xXdxX1dxX22xXfaxX3xXexX1xX68fxX22xX23xX3xXexXdxX22xX3xXexXa0xX1dxX22xX3xXexX27xXbxX3xX4xX1xX84xX3xX91xXbxXdxX10xX23xX10xX5xX3xX3f5xX1xX68fxX22xX23xX3xX4xX1xX26xX3xX44xXdxX15xXexX3xXa0xX397xX3xX44xX109xX22xX3xX4xX1xX87xXexXfaxX3xX1exX2bxX4xX3xXacxX84xX4xX1xX3xX4xX3cxX6xX3xX4xX38xX4xX3xX1xX26xX27xXexX3xXacxX19xX22xX23xX3xX33xX26xX3xXexX1xX38xX1exX3xX1xX6xX63xX3xXexX1x82a9xXdxX3xXacxXdxX3f7xX1exX3xX33xX26xX3xXexX1xX38xX1exXfaxX3xX4xX1xX2d3xX3xX4xX1xX26xX3xX44xXdxX15xXexX3xX1xX26xX27xXexX3xXacxX19xX22xX23xX3xX22xX21xX63xX3xX4xX3cxX6xX3xXf6xXf7xXf8xX3xXacxXadxX3xX33xXdxX68axX22xX3xXa0xX6xX3xc0b4xXexXa0xX26xX22xX23xX3xX22xX1xX53fxX22xX23xX3xX22xX511xX1exX3xX23xX2f9xX22xX3xXacxX312xX63xd49bxX133xX4cxX133xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX26xX31xXa0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX445xXdxX10xXexX22xX6xX1exXbxX5xX31xX7xX0xX4cxXbxX12
congthanh