89/89 người ở Hà Nội cùng chuyến bay có 2 cô gái mắc Covid-19 đã âm tính
Bản tin sáng ngày 27/3 của Bộ Y tế cho biết không có ca mắc mới COVID-19, như vậy đã 12h trôi qua, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca bệnh. Đến nay có 44.000 người đã tiêm vắc xin COVID-19 của AstraZeneca.
c24bx14936x17bd5x15e22x163a1x160d0x14c9fxe504x18c94xX7x18316xfa25x11bddx170dex16aa7x11021xX5x1156axXaxX3xX7xXexc3dfxX5xX10xX9xXaxXexX10xcde9xXex11b7exX6xX5xXdx12b1cx181a3x12f92xX3x171a2x14a29xX7xXexXdxd1e7xX15x16dd9xXax1579fx18fc8x12f3ax13fc6xX30xX31xX3xX23xX22x106fex12627xXdxX3xcf21xX3xf6baxf7e3xX3xf75fx156b9xXdxX3xX4xe5d6xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15x1396dxX23xX3x18ad0xX6xX15xX3xX4x174f0xX3xea65xX3xX4x12781xX3xX22x141fdxXdxX3x13343xed0fxX4xX3x10a28x16e98x101c9xXdx1569dxX1exX2xX31xX3x173a5x17f50xX3x10c6bxX61xX3xXexe740xX23xX1x13e1bxX3xe5a6xX7axecbbx11226xX7dxX7dxX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xXexXdx14298xX61xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3x16480xX7xXexde36xX6x189d3xX10xX23xX10xX4xX6xX0xX32xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX10xX6xX69xXaxX2fx11dc5xc879xX23xX3xXexXdxX23xX3xX7xX5exX23xX22xX3xX23xX22xX3fxX15xX3xX58x153c6xX32x177fexX3xX4x14223xX6xX3xXb5xX42xX3xf1c2xX3xXexX4exX3xX4xX1xX66xX3xX51xXdxX4exXexX3x13811xX1xX5bxX23xX22xX3xX4xX56xX3xX4xX6xX3xX61xX62xX4xX3xX61x135c0xXdxX3xX65xf259x15082x10ab4x116dexX1exX2xX31xX78xX3xX23xX1xX38xX3xX67x14dfdxX15xX3xX6exX6fxX3xX2xX58xX1xX3xXexX97xX5bxXdxX3x12005xX27xX6xX78xX3xXf7xXdx158cfxXexX3xX41xX6xX61xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX104xX23xX3xXexX1xX89xX61xX3xX4xX6xX3xX51xX11axX23xX1xX7cxX3x11577xX4exX23xX3xX23xX6xX15xX3xX4xX56xX3xX7axX7axX7cxX7dxX7dxX7dxX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX6exX6fxX3xXexXdxX89xX61xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX3xX4xXcdxX6xX3xX94xX7xXexX97xX6xX99xX10xX23xX10xX4xX6xX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX1exX3xXcxX75xX23xX1xX3xXex10271xX3xX2xX30xX1xX3xX23xX22xX3fxX15xX3xX58x15ce1xX32xXcaxX3xX6exX4exX23xX3xX1a7xX1xX3xX23xX22xX3fxX15xX3xX58xXc8xX32xXcaxX24xX3xXf7xXdxX11axXexX3xX41xX6xX61xX3xXe1xX1xX5bxX23xX22xX3xX4xX56xX3xX4xX6xX3xX61xX62xX4xX3xX61xXf2xXdxX78xX3xXex17320xX23xX22xX3xX7x15572xX3xX4xX6xX3xX61xX62xX4xX3xX67x14f6axX23xX3xX5xX3fxX3xX58xX7cxe253xX30xX1a7xX3xX4xX6xX7cxX3xX41xX1xX38xX3xX67xX104xX15xX3xX6exX6fxX3xX2xX58xX1xX3xXexX97xX5bxXdxX3xX113xX27xX6xX78xX3xX23xX38xXf2xX4xX3xXexX6xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX104xX23xX3xX4xX6xX3xX51xX11axX23xX1xX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX13dxX4exX23xX3xX1a7xX1xX3xX7xX5exX23xX22xX3xX23xX6xX15xX78xX3xXf7xXdxX11axXexX3xX41xX6xX61xX3xX67xX1ebxX23xX3xX4xX56xX3xXexX1dcxX23xX22xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX2xX1a7xX7dxXcaxX3xX4xX6xX3xX61xX62xX4xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX3xX69xX66xX3xX5xX71xX15xX3xX23xX1xXdx14c6exX61xX3xXexX97xX66xX23xX22xX3xX23xX38xXf2xX4xX78xX3xXexX97xX66xX23xX22xX3xX6exX56xX3xX7xX1e1xX3xX5xX38x1489axX23xX22xX3xX4xX6xX3xX61xX62xX4xX3xX61xXf2xXdxX3xXexX75xX23xX1xX3xXexX19bxX3xX23xX22xX3fxX15xX3xX58xXc8xX32xX2xX3xX6exX4exX23xX3xX23xX6xX15xX24xX3xX31xX2xX7dxX3xX4xX6xX78xX3xX97xXdxX89xX23xX22xX3xX3exXb6xXdxX3xXf9xX38x17334xX23xX22xX3xX4xX56xX3xXc8xX58xX1a7xX3xX4xX6xX78xX3x189f5xX27xXb6xX23xX22xX3xX41xXdxX23xX1xX3x17c9dxX1a7xX2xX3xX4xX6x12a27xX78xX3x10cb0xXdxX6xX3xdd76xX6xXdxX3xX306xX58xXc8xX3xX4xX6xX30cxX78xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX306xXcaxX7axX3xX4xX6xX30cxX78xX3xXb5xX62xX4xX3xX41xXdxX23xX1xX3xX306xX1f3xX3xX4xX6xX30cxX78xX3xXb5xX62xX4xX3xX30fxXdxX6xX23xX22xX3xX306xX58xX3xX4xX6xX30cxX78xX3xXcxd2f4xX7cxX3xX3ex18f5dxX3xX65xX1xX75xX3x13c84xXdxX23xX1xX3xX306xXcaxX1a7xX3xX4xX6xX3xX30cxX78xX3xX3exX66xX3fxX3xXb5x1589cxX23xX1xX3xX306xX58xX3xX4xX6xX30cxX78xX3xX3exX3fxX3xX30fxXdxX6xX23xX22xX3xX306xX2xX3xX4xX6xX30cxX78xX3xX13dxXdxX11axX23xX3xXb5xXdxX89xX23xX3xX306xXcaxX3xX4xX6xX30cxX78xX3xXb5xX372xX23xX1xX3xXf9xX38xX2ecxX23xX22xX3xX306xX1a7xX3xX4xX6xX30cxX78xX3xX3exXb6xXdxX3xX354xX1x165a3xX23xX22xX3xX306xX7axX3xX4xX6xX3xX30cxX78xX3xX3exX38xX23xX22xX3xXd3xX89xX23xX3xX306xXcaxX3xX4xX6xX30cxX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fx149dbxX1e1xX3xX4xX6xX3xX61xX62xX4xX3xX4xXcdxX6xX3xXexX1xX4exX3xX22xXdxXf2xXdxX24xX3xXcxX97xX66xX23xX22xX3xX2xX58xX3xX22xXdxX39xX3xX113xX27xX6xX78xX3xX7xX1e1xX3xX4xX6xX3xX61xX62xX4xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX30xX31xX3xX4xXcdxX6xX3xXexX1xX4exX3xX22xXdxXf2xXdxX3xXex139b6xX23xX22xX3xX7axX30xX58xX7cxX31xX30xX30xX3xX4xX6xX78xX3xXex126f9xX3xX67xX66xX23xX22xX3xXexX438xX23xX22xX3xX31xX7cxX7dxX1a7xX2xX3xX4xX6xX7cxX3xX3exXdxX11axX23xX3xX4xXb6xX3xXexX1xX4exX3xX22xXdxXf2xXdxX3xX4xX56xX3xX2xX58xX1a7xX7cxX1a7xX1f3xX58xX7cxXcaxX30xXcaxX3xX4xX6xX3xX61xX62xX4xX78xX3xXexX97xX66xX23xX22xX3xX6exX56xX3xX2xX7dxX58xX7cxX7dxXc8xXcaxX7cxX2xXcaxXcaxX3xX4xX6xX3xX6exX6fxX3xXe1xX1xd3c7xXdxX3xX51xX11axX23xX1xX2dxX3xX58xX7cxXc8xXc8xX30xX7cxX58xXc8xX58xX3xX4xX6xX3xXexX449xX3xX67xX66xX23xX22xX3xX67xX3fxX3xX58xX2xX7cxX30xX7dxX7dxX7cxX31xXc8xX30xX3xX4xX6xX3xX6exX6xX23xX22xX3xX6exXdxeaabxX27xX3xXexX97x15353xX3xX306xX31xX58xX7cxXcaxXc8xX30xX3xX4xX6xX3xX69xXdxX291xX23xX3xX51xXdxX4exX23xX3xX23x13d5cxX23xX22xX30cxX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX0xXdxX61xX22xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX32xX32xXdxX7cxX51xX6xX66xX1xX6xXexXdxX23xX1xX7cxX67xX23xX32xX23xX10x139bdxX7xX32xX58xX2xX2xX58xX32xX2xX7dxX1f3xX69xX1a7xX7dxX1a7xXcaxX1a7xX7axX7axXexX1f3xX30xXcaxX7axX5xX2xX7cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX30xX31xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX4xX46xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX51xX6xX15xX3xX4xX56xX3xX58xX3xX4xX5bxX3xX22xX5exXdxX3xX61xX62xX4xX3xX65xX66xX67xXdxX69xX1exX2xX31xX3xX6exX6fxX3xX71xX61xX3xXexX75xX23xX1xX78xX3xX7axX7axX7cxX7dxX7dxX7dxX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xXexXdxX89xX61xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX94xX7xXexX97xX6xX99xX10xX23xX10xX4xX6xXaxX3xX32xX2fxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxXcxX1dcxX23xX22xX3xX7xX1e1xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xXexXdxX4exXbxX3xX1cx16120xX4xX3xX22x10447xX23xX3xX67xX3fxX3xX23xX1xX104xXbxX3xX4xXb6xX23xX1xX3xXexX19bxX3xX67xX46xX23xX22xX3xX69xX4dfxX4xX1xX3xX6exX6xX23xX22xX3xX6exX38xX2aexX4xX3xXexX1xX10xX66xX3xX69xf1e7xXdxX3xX7x12774xX4xX3xXe1xX1xX4a4xX10xX3xX306xX4xX5exX4xX1xX3xX5xX15xX30cxX24xX3xXcaxX1a7xX7cxX7axX30xX7dxX78xX3xXexX97xX66xX23xX22xX3xX6exX56xX24xX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX1exX3xX65xX5exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX104xXbxX3xXexX97xX27xX23xX22xX3xXex12fb8xXdxX3xX51xX11axX23xX1xX3xX67xXdxX11axX23xX24xX3xX7axX30xX1f3xX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX1exX3xX65xX5exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX104xXbxX3xXexX97xX27xX23xX22xX3xXexX672xXdxX3xX4xX2ecxX3xX7xX3cxX3xXe1xX1xX5exX4xX24xX3xX2xX30xX7cxXcaxX7axXcaxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX1exX3xX65xX5exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX672xXdxX3xX23xX1xX3fxX78xX3xX23xX2ecxXdxX3xX5xX38xX27xX3xXexX97xX5efxX24xX3xX2xXc8xX7cxX1a7xX1f3xX58xX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxXcxX372xX23xX1xX3xX1xX372xX23xX1xX3xX6exXdxX4daxX27xX3xXexX97xX4dfxX24xX3xXcxX1xX10xX66xX3xX51xX5exX66xX3xX4xX5exX66xX3xX4xXcdxX6xX3xX65x1381bxX4xX3xX2fbxX27xXb6xX23xX3xX5x134c3xX3x17bb5xX1xX5exX61xX3xX4xX1xc3acxX6xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX1exX3xXb5xX42xX3xXd3xX3xXexX4exX24xX3xX6exX4exX23xX3xXexX1xX39xXdxX3xX6exXdxddffxX61xX3xX23xX3fxX15xX3xX23xX38xXf2xX4xX3xXexX6xX3xX6exX6fxX3xX4xX1xX74bxX6xX3xXe1xX1xX4a4xXdxX3xX58xX7cxX58xX1a7xX1f3xX32xX3xX58xX7cxX1f3xX30xX1a7xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxXcxX97xX66xX23xX22xX3xX7xX1e1xX3xX4xX5exX4xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX3xX6exX6xX23xX22xX3xX6exXdxX4daxX27xX3xXexX97xX4dfxX3xXexX672xXdxX3xX4xX5exX4xX3xX4xX2ecxX3xX7xX3cxX3xX15xX3xXexX4exX3xXexX97xX89xX23xX3xX4xXb6xX3xX23xX38xXf2xX4xX3xX4xX56xX3xX2xX58xX7dxX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX6exX6fxX3xX71xX61xX3xXexX75xX23xX1xX3xX67xXf2xXdxX3xX67xXdxX97xX27xX7xX3xX3ecxX94x14e07xX3ecxX1exX65xX66xXf7xX1exX58xX3xXexX19bxX3xX2xX1exXcaxX3xX5xX5f3xX23xX3xX22xX358xX61xX24xX3xX1f3xX7axX3xX4xX6xX3xX71xX61xX3xXexX75xX23xX1xX3xX5xX5f3xX23xX3xX2xX2dxX3xX3ecxX1e1xX3xX4xX6xX3xX71xX61xX3xXexX75xX23xX1xX3xX5xX5f3xX23xX3xX58xX24xX3xX58xX2xX3xX4xX6xX2dxX3xX7xX1e1xX3xX4xX6xX3xX71xX61xX3xXexX75xX23xX1xX3xX5xX5f3xX23xX3xXcaxX3xX5xX3fxX3xX7axX1f3xX3xX4xX6xX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX3ecxX1e1xX3xX4xX6xX3xXexX449xX3xX67xX66xX23xX22xX3xX5xXdxX89xX23xX3xX113xX27xX6xX23xX3xX6exX4exX23xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX3xX3cxX3xX23xX38xXf2xX4xX3xXexX6xX3xX6exX4exX23xX3xX23xX6xX15xX3xX5xX3fxX3xXcaxX1f3xX3xX4xX6xX78xX3xX6exX71xX15xX3xX5xX3fxX3xX23xX1xX74bxX23xX22xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX4xX56xX3xX23xX1xXdxX4daxX27xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX5xX742xX3xX23xX4daxX23xX3xX23xX4f7xX23xX22xX78xX3xX51xX6xX66xX3xX22xX358xX61xX3xXexX672xXdxX3xX13dxX3fxX3xX41xfe18xX23xX22xX3xX306xXcaxX2xX3xXexX97xX38xX39xX23xX22xX3xX1xX2aexXbxX30cxX78xX3xX2fbxX27xXb6xX23xX22xX3xX41xX6xX61xX3xX306xX7dxXcaxX30cxX3xX67xX3fxX3xX2fbxX27xXb6xX23xX22xX3xXcxX97xX4dfxX3xX306xX7dxX2xX30cxX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX13dxX769xX3xX7xX1e1xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX66xX3fxX23xX3xX67xXf2xXdxX3xX6exX672xXdxX3xX69xX4dfxX4xX1xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX78xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX69xX71xX23xX3xX4xX5f3xX23xX3xXexX27xX71xX23xX3xXexX1xXcdxX3xXexX1x17019xX4xX3xX1xXdxX11axX23xX3xX23xX22xX27xX15xX89xX23xX3xXexX62xX4xX3xX1f3xX744xX3xX4xXcdxX6xX3xXb5xX42xX3xXd3xX3xXexX4exX24xX3xX744xX1x15b80xX27xX3xXexX97xX6xX23xX22xX2dxX3xX744xX1xX449xX3xXe1xX1xX27xX9e5xX23xX2dxX3xX744xX1xX66xXb6xX23xX22xX3xX4xX5exX4xX1xX2dxX3xX744xX1xX5bxX23xX22xX3xXexX739xX3xXexX104xXbxX3xX67xX3fxX3xX744xX1xX6xXdxX3xX51xX5exX66xX3xX15xX3xXexX4exX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX65xX56xX3xXexX1xX89xX61xX3xX2xX7cxXc8xXc8xX1f3xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX6exX38xX2aexX4xX3xXexXdxX89xX61xX3xX4xX1xXcdxX23xX22xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX0xXdxX61xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX69xXexX1xX27xX61xX51xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX52exXdxX69xXexX1xX24xX3xX2xXc8xXc8xX58xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2xX2xX30xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX32xX32xXdxX7cxX51xX6xX66xX1xX6xXexXdxX23xX1xX7cxX67xX23xX32xX23xX10xX52exX7xX32xX58xX2xX2xX58xX32xX2xX7dxX1f3xX69xX1a7xX7dxX1a7xXcaxX1a7xX2xX7axXexX7axX1f3xX2xX31xX30xX5xX7dxX7cxX26xXbxX22x108f3xX97xX9xXc8xXcaxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX30xX31xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX4xX46xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX51xX6xX15xX3xX4xX56xX3xX58xX3xX4xX5bxX3xX22xX5exXdxX3xX61xX62xX4xX3xX65xX66xX67xXdxX69xX1exX2xX31xX3xX6exX6fxX3xX71xX61xX3xXexX75xX23xX1xX78xX3xX7axX7axX7cxX7dxX7dxX7dxX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xXexXdxX89xX61xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX94xX7xXexX97xX6xX99xX10xX23xX10xX4xX6xXaxX3xX52exXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xXc8xXc8xX58xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2xX2xX30xX2xXaxX3xX32xX2fxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX6xXbxXexXdxX66xX23xXaxX2fxXcxXdxX89xX61xX3xX4xX1xXcdxX23xX22xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX3xX4xX1xX66xX3xX4xX5exX23xX3xX51xX42xX3xX15xX3xXexX4exX3xXexX1xX6xX61xX3xX22xXdxX6xX3xXbxX1xX3baxX23xX22xX3xX4xX1xX1e1xX23xX22xX3xX69xX4dfxX4xX1xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxXcxX75xX23xX1xX3xX6exX4exX23xX3xX2xX1a7xX3xX22xXdxX39xX3xX23xX22xX3fxX15xX3xX58xX1a7xX32xXcaxX32xX58xX7dxX58xX2xX78xX3xXexX1dcxX23xX22xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX6exX6fxX3xXexX1xX9c0xX4xX3xX1xXdxX11axX23xX3xXexXdxX89xX61xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX3baxX23xX22xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX3xX4xX1xX66xX3xX7axX7axX7cxX7dxX7dxX7dxX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX5xX3fxX3xX4xX5exX23xX3xX51xX42xX78xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX67xXdxX89xX23xX3xX15xX3xXexX4exX3xX6exX6xX23xX22xX3xXexX97xX9c0xX4xX3xXexXdxX4exXbxX3xX6exXdxX4daxX27xX3xXexX97xX4dfxX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX78xX3xX4xX5exX4xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX67xXdxX89xX23xX3xX15xX3xXexX4exX3xXexX1xX9c0xX4xX3xX1xXdxX11axX23xX3xX4xX5exX4xX3xX23xX1xXdxX11axX61xX3xX67xX739xX3xX23xX1xX38xX3xX5x17613xX15xX3xX61xX1ebxX27xX3xX51xX11axX23xX1xX3xXbxX1xX9e5xX61xX78xX3xX1cxfd77xXexX3xX23xX22xX1xXdxX11axX61xX78xX3xXexX97xX27xX15xX3xX67xX4exXexX78xX3xXexX1xX3fxX23xX1xX3xX67xXdxX89xX23xX3xX4xX5exX4xX3xXexX1dcxX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX6exX358xX23xX22xX3xX67xX3fxX3xXb5xX6xX23xX3xX65xX1x16457xX3xX6exX672xX66xX3xXbxX1xX3baxX23xX22xX3xX4xX1xX1e1xX23xX22xX3xX69xX4dfxX4xX1xX3xX4xX5exX4xX3xX6exX4dfxX6xX3xXbxX1xX38xX2ecxX23xX22xX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX65xX1xXdxX3xXexXdxX4exXexX3xX7axX7axX7cxX7dxX7dxX7dxX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX6exX38xX2aexX4xX3xXexXdxX89xX61xX3xXexX672xXdxX3xX2xX31xX3xXexXd3axX23xX1xX32xXcxX354xX3xXexX97xX66xX23xX22xX3xX4xX5exX4xX3xX23xX22xX3fxX15xX3xXexX19bxX3xX7dxX30xX1exX58xX1a7xX32xXcaxX32xX58xX7dxX58xX2xX3xX23xX1xX38xX3xX7xX6xX27xX24xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xX3exXb6xXdxX3xXf9xX38xX2ecxX23xX22xX24xX3xX2xXc8xX7cxX58xX31xX2xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxX354xX7cxX3xX3exX3fxX3xX41xX42xXdxX24xX3xXc8xX7cxX1f3xX30xX7axX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxX354xX7cxX3xX3exXb6xXdxX3xX354xX1xX3baxX23xX22xX24xX3xX31xX1a7xX7axX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xX3exX38xX23xX22xX3xXd3xX89xX23xX24xX3xX58xX7cxXc8xX1f3xX58xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xXb5xX62xX4xX3xX41xXdxX23xX1xX24xX3xX58xX7cxX30xX1a7xX31xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xXb5xX62xX4xX3xX30fxXdxX6xX23xX22xX24xX3xXcaxX7cxX2xX58xX1f3xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xX3exX3baxX6xX3xXb5xX372xX23xX1xX24xX3xX2xX7cxX1a7xXc8xX7dxX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xX3exX3fxX3xX30fxXdxX6xX23xX22xX24xX3xX2xX7cxX7dxXc8xX30xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xX13dxXdxX11axX23xX3xXb5xXdxX89xX23xX24xX3xX30xXcaxX7axX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxX354xX7cxX3xX13dxX3fxX3xX41xX92fxX23xX22xX24xX3xX2xX2xXc8xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xX744xX1xX5exX23xX1xX3xX3exX3baxX6xX24xX3xX2xX7dxX1f3xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xX30fxXdxX6xX3xX313xX6xXdxX24xX3xX2xX7cxX1f3xX2xXcaxX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxX354xX7cxX3xX3exX358xX3xX65xX1xX75xX3xX35exXdxX23xX1xX24xX3xX2xX7cxXcaxXcaxXc8xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xXb5xX3fxX3xX830xX4dfxX6xX3xXf7x12965xX23xX22xX3xXcxX3fxX27xX24xX3xX30xXc8xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xXb5xX372xX23xX1xX3xXf9xX38xX2ecxX23xX22xX24xX3xX2xX7cxX30xX1f3xX7axX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xX313xX66xX23xX22xX3xX94xX23xX24xX3xX58xX7axX7axX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xX2fbxX27xXb6xX23xX22xX3xX41xXdxX23xX1xX24xX3xX2xX7dxX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xX13dxX358xX23xX22xX3xXcxX1xX5exXbxX24xX3xX58xX30xX1a7xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX1exX3xXcxXd3axX23xX1xX3xXcxX71xX15xX3xX41xXdxX23xX1xX24xX3xX58xX30xX7dxX3xX23xX22xX38xX39xXdxX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxXf7xX4daxX3xX5xX66xX3xX23xX22xX672xXdxX3xXbxX1xXb6xX23xX3xX624xX23xX22xX3xXe1xX1xX5bxX23xX22xX3xX61xX66xX23xX22xX3xX61xX27xX1e1xX23xX3xX7xX6xX27xX3xXexXdxX89xX61xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX78xX3xXexX672xXdxX3xX1xX42xXdxX3xX23xX22xX1xX4dfxX3xXexX104xXbxX3xX1xX27xXce4xX23xX3xX67xX4daxX3xX4xX5bxX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xXexXdxX89xX61xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX69xX66xX3xXb5xX42xX3xXd3xX3xXexX4exX3xXexX1dcxX3xX4xX1xX624xX4xX3xXe1xX4exXexX3xX23xX1e1xXdxX3xX6exX4exX23xX3xXc8xX7dxX7dxX3xX6exXdxX769xX61xX3xX4xX5f3xX27xX3xX23xX22xX3fxX15xX3xX58xX1a7xX32xXcaxX78xX3xX30fxX3ecxX7cxXcxX3ecxX3xX41xX22xX27xX15xX291xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX313xX66xX23xX22xX3xX1exX3xXb5xX42xX3xXexX97xX38xX3cxX23xX22xX3xXb5xX42xX3xXd3xX3xXexX4exX3xX4xX1xX66xX3xX51xXdxX4exXexX3xX61xdcffxXdxX3xX5xX66xX672xXdxX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4xXb6xX3xX4xXf4cxX3xX67xX3fxX3xXbxX1xX5exXexX3xXexX97xXdxX769xX23xX3xXexX1xX39xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX22xX5f3xX23xX3xX6exX71xX15xX3xX6exX4daxX27xX3xX4xX56xX3xXbxX1xXb6xX23xX3xX624xX23xX22xX3xXexX1xX5bxX23xX22xX3xXexX1xX38xX39xX23xX22xX3xX67xX3fxX3xXe1xX1xX5bxX23xX22xX3xX61xX66xX23xX22xX3xX61xX27xX1e1xX23xX7cxX3xX354xX1xXb6xX23xX3xX624xX23xX22xX3xXexX1xX5bxX23xX22xX3xXexX1xX38xX39xX23xX22xX3xX1xX4exXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX67xX3fxX3xXexff5dxX3xX5xX11axX3xX23xX3fxX15xX3xXe1xX1xX5exX3xX4xX6xX66xX7cxX3xX35exX42xXexX3xX7xX1e1xX3xX23xX38xXf2xX4xX3xX4xX1xX71xX27xX3x12e0bxX27xX3xXexX672xX61xX3xX69xX19bxX23xX22xX3xXexXdxX89xX61xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX3xX4xXcdxX6xX3xX94xX7xXexX97xX6xX99xX10xX4xX10xX4xX6xX3xX6exX769xX3xX6exX5exX23xX1xX3xX22xXdxX5exX3xXe1xX1xXb6xX3xX23xX438xX23xX22xX3xX4xX56xX3xXexX1xX769xX3xX4xX56xX3xXexX372xX23xX1xX3xXexX97xX672xX23xX22xX3xX6exX5bxX23xX22xX3xX61xX5exX27xX7cxX3xX3ecxX6xX27xX3xXe1xX1xXdxX3xX6exX5exX23xX1xX3xX22xXdxX5exX3xX4xX2ecxX3xX113xX27xX6xX23xX3xXf9xX38xX2aexX4xX3xXbxX1xX9e5xX61xX3xX4xX1xX71xX27xX3xX1188xX27xX3xXe1xX1xX5bxX23xX22xX3xX4xX56xX3xXexX27xX15xX89xX23xX3xX51xX1e1xX3xX5xXdxX89xX23xX3xX113xX27xX6xX23xX3xX23xX3fxX66xX3xX67xX3fxX3xX61xX42xXexX3xX7xX1e1xX3xX23xX38xXf2xX4xX3xX6exX6fxX3xX113xX27xX6xX15xX3xXexX97xX3cxX3xX5xX672xXdxX3xXexXdxX89xX61xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX7cxX3x13bcfxX744xX1xX5bxX23xX22xX3xX67xX372xX3xX5xX742xX3xX69xX66xX3xX6exX56xX3xX4xX1xX104xX61xX3xX5xX672xXdxX3xXexXdxX89xX61xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23x138a2xX1exX3xXb5xX42xX3xXexX97xX38xX3cxX23xX22xX3xXb5xX42xX3xXd3xX3xXexX4exX3xX23xX1xXce4xX23xX3xX61xX672xX23xX1xX3xX67xX3fxX3xX4xX1xX66xX3xX51xXdxX4exXexX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX6exX6fxX3xX69xX46xX23xX22xX3xX4xX56xX3xXbxX1xXb6xX23xX3xX624xX23xX22xX3xXe1xX1xX5bxX23xX22xX3xX61xX66xX23xX22xX3xX61xX1e1xX23xX3xX23x190e3xX61xX3xXexX97xX66xX23xX22xX3xXe1xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX4xX5exX66xX3xX4xXcdxX6xX3xX23xX1xX3fxX3xX7xXb6xX23xX3xX1cxX27xXce4xXexX3xX67xX3fxX3xX6exX38xX2aexX4xX3xXexX1dcxX3xX4xX1xX624xX4xX3xXd3xX3xXexX4exX3xXexX1xX4exX3xX22xXdxXf2xXdxX3xXe1xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX4xX5exX66xX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX1266xX65xX1xX5efxX23xX22xX3xXexX6xX3xXbxX1xXb6xXdxX3xX1xX4exXexX3xX7xX624xX4xX3xX51xX372xX23xX1xX3xXex17dd7xX23xX1xX3xX67xXf2xXdxX3xX67xXce4xX23xX3xX6exX4daxX3xX23xX3fxX15xX7cxX3xXcxX97xX89xX23xX3xX113xX27xX6xX23xX3xX6exXdxX769xX61xX3xX1cxX449xX3xX5xX742xX3xX4xX6xX66xX3xX1xX2ecxX23xX3xX61xX42xXexX3xX61xX624xX4xX78xX3xX23xX89xX23xX3xX4xX56xX3xX61xX42xXexX3xX7xX1e1xX3xXexX97xX38xX39xX23xX22xX3xX1xX2aexXbxX3xXexXdxX89xX61xX3xX4xX1xXcdxX23xX22xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX3cxX3xX23xX38xXf2xX4xX3xXexX6xX3xX61xX4f7xX4xX3xX69xX46xX3xX4xX1xX38xX6xX3xXbxX1xXb6xXdxX3xX1cxX449xX3xX5xX742xX3xXbxX1xXb6xX23xX3xX67xX11axX3xX6exX42xX3xX58xX3xX23xX1xX38xX23xX22xX3xX6exX6fxX3xX1cxX449xX3xX5xX742xX3xX23xX22xX6xX15xX7cxX3xX3exX42xXdxX3xX6exX358xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX89xX23xX3xX61xX5bxX23xX3xX113xX27xX6xX3xX6exX56xX3xX6exX5exX23xX1xX3xX22xXdxX5exX3xXexX1xX9c0xX4xX3xX4xX1xXce4xXexX3xX61xX624xX4xX3xX6exX42xX3xXbxX1xXb6xX23xX3xX624xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX3xXexX1xX4exX3xX23xX3fxX66xX7cxX3xX3exX42xXdxX3xX6exX358xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX89xX23xX3xX61xX5bxX23xX3xX6exX6xX23xX22xX3xX5xX3fxX61xX3xX67xX3fxX3xXb5xX42xX3xXd3xX3xXexX4exX3xX15xX89xX27xX3xX4xX5f3xX27xX3xX4xX5exX4xX3xX6exX4dfxX6xX3xXbxX1xX38xX2ecxX23xX22xX3xXbxX1xXb6xXdxX3xX51xXb6xX66xX3xX6exXb6xX61xX3xX6xX23xX3xXexX66xX3fxX23xX3xXexX1e1xXdxX3xX6exX6xX3xX4xX1xX66xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xXexXdxX89xX61xX7cxX3xX65xX1xX5efxX23xX22xX3xXexX5bxXdxX3xX1xX66xX6xX23xX3xX23xX22xX1xX89xX23xX1xX3xX4xX5exX4xX3xX6exX4dfxX6xX3xXbxX1xX38xX2ecxX23xX22xX3xX1cxX449xX3xXexX97xX75xX3xXe1xX4dfxXbxX3xXexX1xX39xXdxX3xXbxX1xXb6xX23xX3xX624xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xXexXdxX89xX61xX7cxX3xX41xX1xX74bxX23xX22xX3xX6exX4dfxX6xX3xXbxX1xX38xX2ecxX23xX22xX3xX4xX3baxX23xX3xX69xf5ebxX3xX69xX4f7xXexX3xX4xX5f3xX23xX3xXbxX1xXb6xXdxX3xXexX97xXdxX769xX23xX3xXe1xX1xX6xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX78xX3xXexX1xX10xX66xX3xX69xX620xXdxX3xX4xX1xX4f7xXexX3xX4xX5exX4xX3xXexX97xX38xX39xX23xX22xX3xX1xX2aexXbxX7cxX3xX3exXdxX11axX23xX3xXe1xX1xX5bxX23xX22xX3xX4xX56xX3xX51xXce4xXexX3xXe1x13ca3xX3xXexX97xX38xX39xX23xX22xX3xX1xX2aexXbxX3xX6exX5bxX23xX22xX3xX61xX5exX27xX3xX23xX3fxX66xX3xX4xX56xX3xXbxX1xXb6xX23xX3xX624xX23xX22xX3xX23xX4f7xX23xX22xX7cxX3xXb5xX11axX23xX1xX3xX67xXdxX11axX23xX3xXb5xX672xX4xX1xX3xX35exX6xXdxX3xX4xX56xX3xX97xX3fxX3xX7xX66xX5exXexX3xXe1x14f93xX3xX5xX38xfd0cxX23xX22xX78xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX4xX56xX3xXexX97xX38xX39xX23xX22xX3xX1xX2aexXbxX3xX23xX3fxX66xX3xX51xX4dfxX3xX6exX5bxX23xX22xX3xX61xX5exX27xX128exX1exX3xXb5xX42xX3xXexX97xX38xX3cxX23xX22xX3xX41xX22xX27xX15xX291xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX313xX66xX23xX22xX3xX23xX56xXdxX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX23xXexX10xX97xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX97xX2dxXaxX2fxX30xX31xX32xX30xX31xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX4xX46xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX51xX6xX15xX3xX4xX56xX3xX58xX3xX4xX5bxX3xX22xX5exXdxX3xX61xX62xX4xX3xX65xXf6xXf7xXf8xXf9xX1exX2xX31xX3xX6exX6fxX3xX71xX61xX3xXexX75xX23xX1xX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX313xXdxX89xX23xX3xX113xX27xX6xX23xX3xX6exX4exX23xX3xX4xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX51xX6xX15xX3xXf7x11a29xX7axX1f3xX30xX78xX3xXcxX97xX27xX23xX22xX3xXexX71xX61xX3xX744xXdxX769xX61xX3xX7xX66xX5exXexX3xX51xX11axX23xX1xX3xXexX104xXexX3xX306xX65xXf9xX65xX30cxX3xX3exX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX6exX6fxX3xXbxX1xX1e1xXdxX3xX1xX2aexXbxX3xX67xXf2xXdxX3xX4xX5exX4xX3xX6exX2ecxX23xX3xX67xX4dfxX3xX5xXdxX89xX23xX3xX113xX27xX6xX23xX3xXexX1xX9c0xX4xX3xX1xXdxX11axX23xX3xX6exXdxX4daxX27xX3xXexX97xX6xX3xX1cxX5exX4xX3xX61xXdxX23xX1xX3xX7xX2ecxX3xX51xX42xX3xX6exX38xX2aexX4xX3xXc8xX3xXexX1xX3fxX23xX1xX3xX67xXdxX89xX23xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX3fxX23xX1xX3xX6exX66xX3fxX23xX3xX67xX3fxX3xX2xX7axXc8xX3xX1xX3fxX23xX1xX3xXe1xX1xX5exX4xX1xX3xXexX97xX89xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX51xX6xX15xX3xXf7xX16baxX7axX1f3xX30xX78xX3xXexX97xX66xX23xX22xX3xX6exX56xX3xX4xX56xX3xX30xX58xX3xX1xX3fxX23xX1xX3xXe1xX1xX5exX4xX1xX3xX1xXdxX11axX23xX3xX6exX6xX23xX22xX3xX4xX38xX3xXexX97xX5efxX3xXexX672xXdxX3xX2xXcaxX3xX113xX27xX104xX23xX78xX3xX1xX27xX15xX11axX23xX3xXexX97xX89xX23xX3xX6exX4dfxX6xX3xX51xX3fxX23xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xXdxX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxXcxX75xX23xX1xX3xX6exX4exX23xX3xX58xXcaxX1xX3xX6exX89xX61xX3xX23xX6xX15xX78xX3xXe1xX4exXexX3xX113xX27xXb6xX3xX1cxXcf7xXexX3xX23xX22xX1xXdxX11axX61xX3xX4xXcdxX6xX3xX30xX31xX32xX30xX31xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX5xXdxX89xX23xX3xX113xX27xX6xX23xX3xX6exX4exX23xX3xX4xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX51xX6xX15xX3xX23xX56xXdxX3xXexX97xX89xX23xX3xX6exX6fxX3xX71xX61xX3xXexX75xX23xX1xX3xX5xX5f3xX23xX3xX2xX3xX67xXf2xXdxX3xX67xXdxX97xX27xX7xX3xX3ecxX94xX830xX3ecxX1exX65xX66xXf7xX1exX58xX78xX3xXexX97xX66xX23xX22xX3xX6exX56xX3xX4xXb6xX3xX2xX58xX3xXexX97xX38xX39xX23xX22xX3xX1xX2aexXbxX3x15160xX2xX3xX6exX4daxX27xX3xX4xX56xX3xXe1xX4exXexX3xX113xX27xXb6xX3xX71xX61xX3xXexX75xX23xX1xX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX0xXdxX61xX22xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX32xX32xXdxX7cxX51xX6xX66xX1xX6xXexXdxX23xX1xX7cxX67xX23xX32xX23xX10xX52exX7xX32xX58xX2xX2xX58xX32xX2xX7dxX1a7xX69xX1a7xX7dxXc8xX1f3xX1a7xXcaxX31xXexX31xX58xX31xX5xX2xX7cxX26xXbxX10xX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX30xX31xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX4xX46xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX51xX6xX15xX3xX4xX56xX3xX58xX3xX4xX5bxX3xX22xX5exXdxX3xX61xX62xX4xX3xX65xX66xX67xXdxX69xX1exX2xX31xX3xX6exX6fxX3xX71xX61xX3xXexX75xX23xX1xX78xX3xX7axX7axX7cxX7dxX7dxX7dxX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xXexXdxX89xX61xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX94xX7xXexX97xX6xX99xX10xX23xX10xX4xX6xXaxX3xX32xX2fxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX6xXbxXexXdxX66xX23xXaxX2fxfacdxX23xX1xX3xX61xXdxX23xX1xX3xX1xX66xX672xX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxXcxX97xX38xXf2xX4xX3xX6exX56xX78xX3xX58xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX6exX38xX2aexX4xX3xX1cxX5exX4xX3xX6exX4dfxX23xX1xX3xX5xX3fxX3xX41xX7cxXcxX7cxXcxX3xX306xX23xX74bxX78xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX438xX61xX3xX2xX31xX31xX1a7xX30cxX3xX67xX3fxX3xX13dxX7cxXcxX7cxXcxX7cxX354xX3xX306xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX438xX61xX3xX2xX31xX31xX1f3xX30cxX3xX23xX1xX104xXbxX3xX4xXb6xX23xX1xX3xXexX97xX5exXdxX3xXbxX1xXcf7xXbxX3xX67xX4daxX3xX354xX1xX5efxX3xX2fbxX27xX1e1xX4xX3xX51xX12e5xX23xX22xX3xX6exX38xX39xX23xX22xX3xX51xXdxX769xX23xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX2xX3xX23xX1xX56xX61xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX7cxX3xX13dxX4exX23xX3xX2xX7dxX1xX3xX23xX22xX3fxX15xX3xX58xX58xX32xXcaxX78xX3xX4xXb6xX3xX58xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX51xX6xX15xX3xXexX97xX89xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX51xX6xX15xX3xXf7xX16baxX7axX1f3xX30xX3xX306xX23xX22xX358xXdxX3xX22xX1xX4exX3xX31xXb5xX3xX67xX3fxX3xX31xX65xX30cxX3xX1xX672xX3xX4xX5exX23xX1xX3xXexX672xXdxX3xX7xX71xX23xX3xX51xX6xX15xX3xX41xX42xXdxX3xXb5xX3fxXdxX3xX5xX5efxX4xX3xX2xX1f3xX1xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX23xX22xX3fxX15xX7cxX3xXcxX19bxX3xX7xX71xX23xX3xX51xX6xX15xX3xX41xX42xXdxX3xXb5xX3fxXdxX78xX3xX58xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX6exXdxX3xX1cxX10xX3xX97xXdxX89xX23xX22xX3xX69xX66xX3xX5xX5exXdxX3xX1cxX10xX3xXexX19bxX3xX3exXb6xXdxX3xX354xX1xX3baxX23xX22xX3xX5xX89xX23xX3xX6exX56xX23xX3xX67xX4daxX3xX1xX27xX15xX11axX23xX3xX744xXdxX4exX23xX3xXcxX1xX739xX15xX78xX3xXcxX354xX3xX3exXb6xXdxX3xX354xX1xX3baxX23xX22xX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX41xX22xX3fxX15xX3xX58xX7axX32xXcaxX78xX3xX4xXb6xX3xX58xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xXexXf2xXdxX3xXb5xX11axX23xX1xX3xX67xXdxX11axX23xX3xXf7xXdxX23xX61xX10xX4xX3xX3exXb6xXdxX3xX354xX1xX3baxX23xX22xX3xX6exX769xX3xX1cxXcf7xXexX3xX23xX22xX1xXdxX11axX61xX3xX7xX3fxX23xX22xX3xX5xX10daxX4xX7cxX3xX744xX4exXexX3xX113xX27xXb6xX3xX1cxXcf7xXexX3xX23xX22xX1xXdxX11axX61xX3xX4xX1xX66xX3xXexX1xXce4xX15xX3xX4xXb6xX3xX58xX3xX61xX1ebxX27xX3xX69xX38xX2ecxX23xX22xX3xXexX75xX23xX1xX3xX67xXf2xXdxX3xX67xXdxX97xX27xX7xX3xX3ecxX94xX830xX3ecxX1exX65xX66xXf7xX1exX58xX7cxX3xX41xX22xX3fxX15xX3xX58xX1a7xX32xXcaxX78xX3xX65xXf9xX65xX3xX3exXb6xXdxX3xX354xX1xX3baxX23xX22xX3xX4xXf4cxX23xX22xX3xX1cxXcf7xXexX3xX23xX22xX1xXdxX11axX61xX3xXe1xX1x113cexX23xX22xX3xX6exX4dfxX23xX1xX78xX3xX58xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX6exX4daxX27xX3xX69xX38xX2ecxX23xX22xX3xXexX75xX23xX1xX3xX67xXf2xXdxX3xX67xXdxX97xX27xX7xX3xX3ecxX94xX830xX3ecxX1exX65xX66xXf7xX1exX58xX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX66xX69xX15xXaxX2fxX313xXdxX89xX23xX3xX113xX27xX6xX23xX3xX6exX4exX23xX3xX4xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX51xX6xX15xX3xXf7xX16baxX7axX1f3xX30xX3xXexX19bxX3xX354xX1xX5efxX3xX2fbxX27xX1e1xX4xX3xX67xX4daxX3xX3exX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX23xX22xX3fxX15xX3xX58xX58xX32xXcaxX78xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xXe1xX1xXdxX3xXb5xX42xX3xXd3xX3xXexX4exX3xXbxX1xX5exXexX3xX6exXdxX3xXexX1xX5bxX23xX22xX3xX51xX5exX66xX3xXe1xX1xX9e5xX23xX3xX7xX1e1xX3xXcaxX7axX3xXexX372xX61xX3xX1xX3fxX23xX1xX3xXe1xX1xX5exX4xX1xX3xX6exXdxX3xXexX97xX89xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX51xX6xX15xX3xXf7xX16baxX7axX1f3xX30xX78xX3xX6exX6fxX3xX4xX56xX3xX2xX1f3xX3xXexXd3axX23xX1xX78xX3xXexX1xX3fxX23xX1xX3xXbxX1xX1e1xX3xX97xX3fxX3xX7xX66xX5exXexX78xX3xXexX97xX27xX15xX3xX67xX4exXexX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xX1e1xX23xX22xX3xXexX97xX89xX23xX3xX6exX4dfxX6xX3xX51xX3fxX23xX3xX51xX6xX15xX3xX4xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX23xX3fxX15xX78xX3xXexX97xX66xX23xX22xX3xX6exX56xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX4xX56xX3xX23xX1xXdxX4daxX27xX3xX1xX3fxX23xX1xX3xXe1xX1xX5exX4xX1xX3xX23xX1xXce4xXexX3xX67xXf2xXdxX3xX30xX31xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX7cxX3xX13dxX4exX23xX3xX2xX58xX1xX3xXexX97xX38xX6xX3xX23xX22xX3fxX15xX3xX58xX1a7xX32xXcaxX78xX3xX2xX1f3xX3xX6exX4dfxX6xX3xXbxX1xX38xX2ecxX23xX22xX3xX6exX6fxX3xX97xX3fxX3xX7xX66xX5exXexX3xX6exX38xX2aexX4xX3xX2xX7axX58xX3xX1xX3fxX23xX1xX3xXe1xX1xX5exX4xX1xX3xX6exXdxX3xXexX97xX89xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX51xX6xX15xX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xX69xXdxX67xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX97xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX2fxX0xX7xXexX97xX66xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX89xX23xX3xX113xX27xX6xX23xX24xX0xX32xX7xXexX97xX66xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX61xX51xX1exX6xX23xX69xX1exX7xX6xXbxX66xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX58xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX113xX27xX89xX3xX3exX3fxX3xXcxX1365xX23xX1xX3xX61xX62xX4xX3xX65xX66xX67xXdxX69xX1exX2xX31xX3xX6exX6fxX3xX4xX5exX4xX1xX3xX5xX15xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXe1xX1xXdxX3xX23xX1xX104xXbxX3xX4xXb6xX23xX1xXaxX3xX1xX97xX10xX2bxX9xXaxX32xX15xX1exXexX10xX32xX58xX1exX51xX10xX23xX1xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX113xX27xX10xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX61xX6xX4xX1exX4xX66xX67xXdxX69xX1exX2xX31xX1exX69xX6xX1exX4xX6xX4xX1xX1exX5xX15xX1exX23xX22xX6xX15xX1exXe1xX1xXdxX1exX23xX1xX6xXbxX1exX4xX6xX23xX1xX32xX58xX7dxX31xX7dxX7dxX7axX7cxX1xXexX61xXaxX2fxX0xXdxX61xX22xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX32xX61xX10xX69xXdxX6xX32xX2xX58xX7dxX32xX23xX10xX52exX7xX32xX58xX2xX2xX58xX32xX2xX7dxX1a7xX69xX1f3xX2xX30xXcaxX7dxX7axX1a7xXexX58xXc8xX1a7xX31xX5xX30xX1exX27xX23xX23xX6xX61xX10xX69xX7cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX30xX31xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX4xX46xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX51xX6xX15xX3xX4xX56xX3xX58xX3xX4xX5bxX3xX22xX5exXdxX3xX61xX62xX4xX3xX65xX66xX67xXdxX69xX1exX2xX31xX3xX6exX6fxX3xX71xX61xX3xXexX75xX23xX1xX78xX3xX7axX7axX7cxX7dxX7dxX7dxX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xXexXdxX89xX61xX3xX67xX62xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX94xX7xXexX97xX6xX99xX10xX23xX10xX4xX6xXaxX3xX32xX2fxX0xX32xX6xX2fxX0xX69xXdxX67xX2fxX0xX7xXexX97xX66xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX58xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX113xX27xX89xX3xX3exX3fxX3xXcxX1365xX23xX1xX3xX61xX62xX4xX3xX65xX66xX67xXdxX69xX1exX2xX31xX3xX6exX6fxX3xX4xX5exX4xX1xX3xX5xX15xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXe1xX1xXdxX3xX23xX1xX104xXbxX3xX4xXb6xX23xX1xXaxX3xX1xX97xX10xX2bxX9xXaxX32xX15xX1exXexX10xX32xX58xX1exX51xX10xX23xX1xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX113xX27xX10xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX61xX6xX4xX1exX4xX66xX67xXdxX69xX1exX2xX31xX1exX69xX6xX1exX4xX6xX4xX1xX1exX5xX15xX1exX23xX22xX6xX15xX1exXe1xX1xXdxX1exX23xX1xX6xXbxX1exX4xX6xX23xX1xX32xX58xX7dxX31xX7dxX7dxX7axX7cxX1xXexX61xXaxX2fxX58xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX113xX27xX89xX3xX3exX3fxX3xXcxX1365xX23xX1xX3xX61xX62xX4xX3xX65xX66xX67xXdxX69xX1exX2xX31xX3xX6exX6fxX3xX4xX5exX4xX1xX3xX5xX15xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXe1xX1xXdxX3xX23xX1xX104xXbxX3xX4xXb6xX23xX1xX0xX32xX6xX2fxX0xX32xX7xXexX97xX66xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX2fxXcxX97xX66xX23xX22xX3xX58xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX23xX22xX38xX39xXdxX3xX3exX3fxX3xXcxX1365xX23xX1xX3xX23xX1xX104xXbxX3xX4xXb6xX23xX1xX3xX61xX62xX4xX3xX65xX66xX67xXdxX69xX1exX2xX31xX3xX4xX56xX3xX2xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX23xX74bxX3xX306xX58xX30xX3xXexX27xX1dcxXdxX30cxX3xX113xX27xX89xX3xX1xX27xX15xX11axX23xX3xXcxX1xX672xX4xX1xX3xX3exX3fxX3xX67xX3fxX3xX2xX3xX51xX11axX23xX1xX3xX23xX1xX71xX23xX3xX23xX6xX61xX3xX306xXcaxXcaxX3xXexX27xX1dcxXdxX30cxX3xX113xX27xX89xX3xX1xX27xX15xX11axX23xX3xX744xX1573xX3xX94xX23xX1xX7cxX0xX32xXbxX2fxX0xX32xX69xXdxX67xX2fxX0xX32xX5xXdxX2fxX0xX32xX27xX5xX2fxX0xX69xXdxX67xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX97xXaxX2fxX0xX32xX69xXdxX67xX2fxX0xX32xX69xXdxX67xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ecxX66xX27xX97xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX66xX3xXcxX1xX5exXdxX3xXb5xX372xX23xX1xX32xX3ecxX744xX13dxX3ecxX0xX32xXbxX2f