Hệ thống quỹ TDND ở Lộc Hà “bơm” 313 tỷ đồng giúp 2.100 hộ khởi nghiệp
(Baohatinh.vn) - Với nguồn vốn 303 tỷ đồng, kết hợp với nguồn điều tiết từ Ngân hàng HTX Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh (10 tỷ đồng), các quỹ tín dụng nhân dân (TDND) ở Lộc Hà đang tiếp sức cho hơn 2.100 hộ dân vay phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh, xuất khẩu lao động.
ece5x145bbx159f5x1732ax171ccx19e0bx1763ex1458bxef2axX7x14f90x13760xfaf8x15db3x11e9exffe7xX5x13054xXaxX3xX7xXex13707xX5xX10xX9xXaxXexX10x112fcxXex180ecxX6xX5xXdx18c9ex196abx172afxX3x10d16x1507cxX7xXexXdx1a620xX15x1996exXax18334xfc12x1a4bfxX3xXexX1x16a7axX23xX22xX3x18769xX27xecfdxX3xXcx10e7cx1725fxX3exX3x125daxX3xfd47x1147exX4xX3xX30xfd3bxX3x11508x11a80x197ecxffbdx1596exX3xef2bxX2xX51xX3xXex1427axX3x1694dx17c32xX23xX22xX3xX22xXdxf0d0xXbxX3x19d48x1221exX2x18f1cxX65xX3xX1xX45xX3x120faxX1xX42xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX31xXbxX0x11af5xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6x12121xXaxX2fx17730xfd53xXdxX3xX23xX22xX27xX59xX23xX3x1a401xX35xX23xX3xX51xX65xX51xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22x195cfxX3xX6bx12d1fxXexX3xX1x17625xXbxX3xX96xX8dxXdxX3xX23xX22xX27xX59xX23xX3xX58xXdx19b98xX27xX3xXexXdxXa8xXexX3xXex1883axX3xX3fxX22x15f38xX23xX3xX1xX49xX23xX22xX3xX30xXcx1524exX3xX8cxXdxX31xXexX3xX3fxX6xX4exX3x1202bxX1xXdxX3xX23xX1xf4f9xX23xX1xX3xX30xX49xX3xXcx191e4xX23xX1xX3x150efxX2xX65xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22x19090xXa5xX3xX4xXe3xX4xX3xX39xX27xX3bxX3xXex10afdxX23xX3xX89x18506xX23xX22xX3xX23xX1xXc8xX23xX3xX89xXc8xX23xX3xXefxXcxX3exX3fxX3exXfaxX3xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xX3xX58xX6xX23xX22xX3xXexXdxXa8xXbxX3xX7xf4e9xX4xX3xX4xX1x16a22xX3xX1xX4dxX23xX3xX62xX63xX2xX65xX65xX3xX1xX45xX3xX89xXc8xX23xX3xX96xX6xX15xX3xXbxX1xXe3xXexX3xXex14a81xXdx18328xX23xX3xX7x109a0xX23xX3xX1cxX27x10d9bxXexXa5xX3xX4exX42xX3xX154xX45xX23xX22xX3xX6bxXdxX23xX1xX3xX89xX137xX6xX23xX1xXa5xX3xX1cxX27xX15fxXexX3xX6bxX1xf308xX27xX3xX5xX6xX137xX3xX58xX45xX23xX22xX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf884xX23xXexX10xX154xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX154xX2dxXaxX2fxX44xX5fxX4xX3xX6bxX1x11b2dxX3xX6bxX1x19942xX23xX3xX58x1033cxX3xX4xX1c7xX3xX96xX35xX23xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX106xX23xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX23xX1xXc8xX23xX3xX89xXc8xX23xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e86xX137xX89xX15xXaxX2fx1145fxX6xX27xX3xXexX154x19310xX23xX3xX5xX10axXexX3xX5x118f0xX4xX1xX3xX7xf85axX3xXexX1xXe3xX23xX22xX3xX2xX65xX3xX23xX1cbxX4exX3xX62xX65xX62xX65xXa5xX3xX6xX23xX1xX3xX3fxX22xX27xX15x10742xX23xX3xXd2xX27xXc8xX23xX3xX1fcx12e36xX4xX3xXefxXexX1x17e3axX23xX3xXd2xX27xXc8xX23xX3xXcxXc8xX15xXa5xX3xX1cxX1cfxX3xX30xX45xX3x13061xX45xXfaxX3xX4x131c6xX23xX22xX3xX2xX2xX3xX1xX45xX3xX23xX27xX241xXdxX3xXexX154xX59xX23xX22xX3xXexX1xef3dxX15xX3xX7xX15axX23xX3xX4xX1c7xX3xX39xX27xX15xX3xX4exX241xX3xX96xXc4xX6xX3xX96xX49xX3xX23xX1x149e0xX3xXexX154x112fexX23xX3xX58xX210xX6xX3xX4cxX49xX23xX3xX22x11a81xXbxX3xX6bxX1xX1c7xX3xX6bxX1xX1cbxX23xX3xXexX154xX137xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX3xX58xX45xX23xX22xX3xX96xX35xX23xX3xX58xX156xX3xX4xX15axXdxX3xXex12560xX137xX3xX6xX137xX3xX1xX59xXa5xX3xXbxX1xX10axX4xX3xX96xX10axX3xXexXe3xXdxX3xX7xX15axX23xX3xX1cxX27xX15fxXexX63xX3xX254xX156xX3xX22xXdxX15axXdxX3xX39xX27xX15xXa8xXexX3xX6bxX1xX1c7xX3xX6bxX1xX1cbxX23xXa5xX3xX1x11e26xX3xX58xX1cfxX3xXex10f84xX4exX3xX58xXa8xX23xX3x178c0xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX30xX45xX3xX254xX45xX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxXcxX2c1xXdxX3xX307xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX30xX45xX3xX254xX45xXa5xX3xX1xX2faxX3xX58xX1cfxX3xX58x16494xXacxX4xX3xXexX2c1xX137xX3xX58xXdxXbbxX27xX3xX6bxXdxX31xX23xX3xXexX1xX27xX208xX23xX3xX5xXacxXdxX3xX23xX1xX15fxXexX3xX58xX156xX3xX58xX346xXacxX4xX3xX96xX6xX15xX3xX96xX35xX23xX3xX7xX15axX23xX3xX1cxX27xX15fxXexXa5xX3xX96xX8dxXdxX3xXex10f8fxX23xX22xX3xX7xX35xX3xXexXdxXbbxX23xX3xX22x1231dxX23xX3xX51xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xXa5xX3xX58xX270xX3xX58xX156xX3xXexX154xX6xX23xX22xX3xXexX154xX15axXdxX3xX23xX1x13fa7xX23xX22xX3xX6bxX1xX137xX15axX23xX3xX4xX393xX23xX3xXexX1xXdxXa8xXexX3xX4xX1xX137xX3xX96xX10axX3xXexX241xX4exX3xX1cxX27xXc8xX23xX3xX1x117b2xX63xX3xX30xXdxX31xX23xXa5xX3xXexX241xX4exXa5xX3xX4xXe3xX3xX58xX6xX23xX22xX3xXbxX1xXe3xXexX3xXexX154xXdxX156xX23xX3xXexX35xXexXa5xX3xX96xX35xX23xX3xX96xX6xX15xX3xX7xX215xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX58xX5fxX23xX22xX3xX4exX10axX4xX3xX58xX106xX4xX1xXa5xX3xX1xXdxX31xX27xX3xX39xX27xX15axX3xX23xX28exX23xX3xXexX15fxXexX3xX4xX15axX3xX58xXbbxX27xX3xXbxX1xX15fxX23xX3xX6bxX1xX42xXdxX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX23xXexX10xX154xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax18b8fxXdxX89xXexX1xX24xX3xf75axX2x1031fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x16688xX2xX65xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX77xX77xXdxX63xX4cxX6xX137xX1xX6xXexXdxX23xX1xX63xX96xX23xX77xX23xX10xX471xX7xX77xX62xX2xX62xX62xX77xf8c3xX487xX89xX51xX65xX487xX47ax19eeexX51xX4b6xXexX4afxX62xX51xX4b6xX62xX5xX65xX63xX26xXbxX22x19a80xX154xX9xX62xX65xX65xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX23xX22xX3xX39xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX4fxX3xX51xX2xX51xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX3xX22xXdxX5fxXbxX3xX62xX63xX2xX65xX65xX3xX1xX45xX3xX6bxX1xX42xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX31xXbxXaxX3xX471xXdxX89xXexX1xX9xXaxX478xX2xX47axXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX487xX2xX65xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX137xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX3fxX22xX27xX59xX23xX3xX96xX35xX23xX3xXexXc4xX3xX307xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX30xX45xX3xX254xX45xX3xX58xX1cfxX3xX22xXdxX5fxXbxX3xX23xX22xX346x16c35xXdxX3xX23xX27xX241xXdxX3xXexX154xX59xX23xX22xX3xXexX1xX270xX15xX3xX7xX15axX23xX3xX22xXdxX15axXdxX3xX39xX27xX15xXa8xXexX3xX96xX15fxX23xX3xX58xXbbxX3xX96xX35xX23xX3xXexXe3xXdxX3xX7xX15axX23xX3xX1cxX27xX15fxXexX3xX7xX6xX27xX3xXexX1xXdxX28exX23xX3xXexX6xXdxX63xX3xX0xX10xX4exX2fxXefxXcxX154xX137xX23xX22xX3xX15axX23xX1xX24xX3xX23xX22xX346xX591xXdxX3xX89xXc8xX23xX3xXexX1xX241xX23xX3xXd2xX27xXc8xX23xX3xXcxXc8xX15xXa5xX3xX1cxX1cfxX3xX30xX45xX3xX254xX45xX3xX89xX2faxX23xX3xX6xX137xX3xX1xX59xX3xX4xX1xX27xX17exX23xX3xX4cxX210xX3xX23xX27xX241xXdxX3xXexX241xX4exX3xX96xX10axX3xX1cxX27xXc8xX23xX3xX1xX3d9xXfaxX63xX0xX77xX10xX4exX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxX44xX49xX3xX4exX45xXexX3xXexX154xX137xX23xX22xX3xX23xX1xX3b4xX23xX22xX3xX1xX45xX3xX4cxX27xX241xX23xX3xX4cxXe3xX23xXa5xX3xX4xX1xX1cbxX23xX3xX23xX27xX241xXdxX3xXexX154xXc8xX27xX3xX4cx18a5bxX3xX5xX8dxX23xX3xX23xX1xX15fxXexX3xX1xX27xX15xX31xX23xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xX3xX23xX28exX23xX3xXexX154xX137xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX58xX137xX2c1xX23xX3xX89xX210xX4xX1xX3xX4cxX31xX23xX1xX3xX96xXdxX28exX4exX3xX89xX6xX3xX23xX386xXdxX3xX4xX10axX4xX3xX1xX137xX49xX23xX1xX3xX1xX49xX23xX1xX3xX96xXc4xX6xX3xX39xX27xX6xXa5xX3xX51xX3xX6xX23xX1xX3xX10xX4exX3xX154xX27xX45xXexX3xX3fxX22xX27xX15xX232xX23xX3xX8cxX1cbxX23xX3xXddxX1xXdxXa8xX23xXa5xX3xX3fxX22xX27xX15xX232xX23xX3xX8cxX1cbxX23xX3xXcxX1xX23bxX23xX22xX3xX96xX49xX3xX3fxX22xX27xX15xX232xX23xX3xX8cxX1cbxX23xX3xX30xX137xX6xX23xX3xX42xX3xXexX1xX241xX23xX3xX1fcxXe3xX137xX3x11ae0xX23xXa5xX3xX1cxX1cfxX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3x15382xX3bxX3xX6bxX1xXe3xX3xX5xX6xX137xX3xX58xX6xX137xX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxXcxX154xX137xX23xX22xX3xX4cxX35xXdxX3xX4xX15axX23xX1xX3xXexX154xXc8xX27xXa5xX3xX4cxX67exX3xX4exX27xX6xX3xX96xXbbxX3xX6bxX1xX1c7xX3xX4cxXe3xX23xXa5xX3xX1xX137xX2c1xXexX3xX58xX45xX23xX22xX3xX6bxXdxX23xX1xX3xX89xX137xX6xX23xX1xX3xX6bxX1xX241xX23xX22xX3xX4xX1c7xX3xX5xX1cfxXdxXa5xX3xX1xX4dxX23xX3x194edxX65xX3xX4xX137xX23xX3xX4cxX67exX3xX23xX27xX241xXdxX3xX23xX1xX35xXexX3xXexX1xXdxXa8xX27xX3xXexXdxXbbxX23xX3xXexX1xX132xX4xX3xX1cbxX23x15817xX3xXexX1xX300xX3xX307xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX5xXdxX28exX23xX3xX1cxX1cfxX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xX734xX3bxX3xX1exX3xX734xX6xXdxX3x16d54xX1xX10axX3xX5xX27xX241xX23xX3xX58xX59xX23xX22xX3xX1xX49xX23xX1xX3xX4xX259xX23xX22xX3xX1xX2faxX3xXexX154xX137xX23xX22xX3xX5xX5fxX4xX3xX6bxX1xX1c7xX3xX6bxX1xX1cbxX23xX3xX23xX1xX15fxXexX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX23xXexX10xX154xX3xX89xXexX1xX27xX4exX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX471xXdxX89xXexX1xX24xX3xX478xX2xX47axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX487xX2xX65xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX77xX77xXdxX63xX4cxX6xX137xX1xX6xXexXdxX23xX1xX63xX96xX23xX77xX23xX10xX471xX7xX77xX62xX2xX62xX62xX77xX4afxX487xX89xX51xX65xX47axX65xX51xX47axX62xXexX7a7xX62xX47axX478xX62xX5xX65xX63xX26xXbxX22xX4c5xX154xX9xX487xX62xX4afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX23xX22xX3xX39xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX4fxX3xX51xX2xX51xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX3xX22xXdxX5fxXbxX3xX62xX63xX2xX65xX65xX3xX1xX45xX3xX6bxX1xX42xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX31xXbxXaxX3xX471xXdxX89xXexX1xX9xXaxX478xX2xX47axXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX487xX2xX65xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX137xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX3fxX22xX137xX49xXdxX3xX2xX47axX65xX3xX4xX137xX23xX3xX4cxX67exX3xXexX1xX210xXexXa5xX3xX4cxX6xX3xX6xX23xX1xX3xX10xX4exX3xX6xX23xX1xX3xX3fxX22xX27xX15xX232xX23xX3xX8cxX1cbxX23xX3xXddxX1xXdxXa8xX23xX3xXefxX42xX3xX1cxX1cfxX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xX734xX3bxXfaxX3xX4xX67exX23xX3xX4xX1c7xX3xX7a7xX65xX3xX4xX137xX23xX3xX4cxX67exX3xX23xX27xX241xXdxX3xX23xX1xX35xXexX3xX23xX28exX23xX3xX96xXdxX31xX4xX3xX7xX215xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX2xXa5xX47axX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX3xX96xX6xX15xX3xXexXc4xX3xX307xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX5xXdxX28exX23xX3xX1cxX1cfxX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xX734xX3bxX3xX1exX3xX734xX6xXdxX3xX7f3xX1xX10axX3xX58xX1cfxX3xX22xXdxX5fxXbxX3xX1xX2faxX3xX96xX4dxXdxX3xX4cxX8dxXexX3xX6bxX1xX1c7xX3xX6bxX1xX1cbxX23xX3xXexX154xX137xX23xX22xX3xX4bxX4cxX1cfxX137xX3xX89xX210xX4xX1xX4fxX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fx18d24xX23xX1xX3xX3fxX22xX27xX15xX232xX23xX3xX8cxX1cbxX23xX3xXddxX1xXdxXa8xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x11524xX24xX3xX4bxX1fcxX6xX3xX6xX23xX1xX3xX10xX4exX3xX4xX1xX5fxX23xX22xX3xXexX241xXdxX3xX5xXdxX28exX23xX3xX6bxXa8xXexX3xX4exX27xX6xX3xXexX154xXc8xX27xXa5xX3xX4cxX67exX3xX22xXdxX35xX23xX22xXa5xX3xXexX1xX210xXexX3xX42xX3xX6bxX1xX23bxXbxX3xX4xXe3xX4xX3xX58xX210xX6xX3xXbxX1xX346xX4dxX23xX22xX3xXexX154xX137xX23xX22xX3xX96xX49xX3xX23xX22xX137xX49xXdxX3xXex10c8axX23xX1xX3xX96xXbbxX3xX96xXc4xX6xX3xX23xX27xX241xXdxX3xX96xXc4xX6xX3xX4cxXe3xX23xX3xX4xX1xX137xX3xX23xX22xX346xX591xXdxX3xX89xXc8xX23xX3xXexX154xX137xX23xX22xX3xX96xX259xX23xX22xX63xX3xXcxXc4xX3xX23xX1xXdxXbbxX27xX3xX23xX1cbxX4exX3xX23xX6xX15xXa5xX3xX307xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX5xXdxX28exX23xX3xX1cxX1cfxX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xX734xX3bxX3xX1exX3xX734xX6xXdxX3xX7f3xX1xX10axX3xX5xX49xX3xX58xX210xX6xX3xX4xX1xXabdxX3xX4xX1xX5fxX23xX22xX3xXexX241xXdxX3xX5xX27xX241xX23xX3xXexX300xX4exX3xX58xXa8xX23xX3xX58xX156xX3xX4cxX386xX3xX7xX27xX23xX22xX3xXexX1xX28exX4exX3xX23xX22xX27xX59xX23xX3xX96xX35xX23xX3xX5xX49xX4exX3xX1cbxX23xX63xX3xX254xX29axX4xX3xX4cxXdxX31xXexXa5xX3xXexX154xX137xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX58xX137xX2c1xX23xX3xX89xX210xX4xX1xX3xX4cxX31xX23xX1xX3xX96xXc4xX6xX3xX39xX27xX6xX3xXexX1xX300xX3xX96xXdxX31xX4xX3xX7xX215xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX23xX22xX27xX59xX23xX3xX96xX35xX23xX3xX96xX6xX15xX3xX2xXa5xX47axX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX3xXexXc4xX3xX6bxX28exX23xX1xX3xX23xX49xX15xX3xXexX1xX300xX3xX4xX49xX23xX22xX3xXexX1xX28exX4exX3xXbxX1xX393xX23xX3x12a6bxX3xX23xX22xX1xXebxX6xX4fxX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX23xXexX10xX154xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX471xXdxX89xXexX1xX24xX3xX478xX2xX47axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX487xX2xX65xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX77xX77xXdxX63xX4cxX6xX137xX1xX6xXexXdxX23xX1xX63xX96xX23xX77xX23xX10xX471xX7xX77xX62xX2xX62xX62xX77xX4afxX487xX89xX51xX2xX65xX62xX51xX62xX478xXexX4afxX47axX4b6xX4afxX5xX7a7xX1exX2xX51xX47axX89xX62xX65xX4afxX65xX65xX51xX2xXexX62xX4b6xX65xX65xX5xX2xX65xX63xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX23xX22xX3xX39xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX4fxX3xX51xX2xX51xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX3xX22xXdxX5fxXbxX3xX62xX63xX2xX65xX65xX3xX1xX45xX3xX6bxX1xX42xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX31xXbxXaxX3xX471xXdxX89xXexX1xX9xXaxX478xX2xX47axXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX487xX2xX65xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX137xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1fcxX49xX3xXcxX154xX393xX23xX3xXcxX1xX210xX3xXcxX132xX3xXefxXexX1xX241xX23xX3xXd2xX27xXc8xX23xX3xX7f3xX1xX346xXacxX23xX22xXa5xX3xX1cxX1cfxX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3x161adxXdxX4exXfaxX3xX58xX346xXacxX4xX3xX96xX6xX15xX3xX51xX65xX65xX3xXexX154xXdxX31xX27xX3xX58xX59xX23xX22xX3xXexXc4xX3xX307xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX5xXdxX28exX23xX3xX1cxX1cfxX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xXd4axXdxX4exX3xX1exX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xX1fcx110e3xX23xX22xX3xX58xX156xX3xX58xX393xX27xX3xXexX346xX3xX6bxX1xX137xX3xX58xX241xX23xX22xX3xX5xX2c1xX23xX1xX63xX0xX10xX4exX2fxX3xXefxX15axX23xX1xX3xXexX346xX3xX5xXdxX31xX27xXfaxX63xX0xX77xX10xX4exX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxXd4axX1xX241xX23xX22xX3xX4xX1xXabdxX3xX4xX1c7xX3xX4xXe3xX4xX3xX1xX45xX3xX23xX28exX27xX3xXexX154xX28exX23xX3xX4exX49xX3xX1xXdxX31xX23xX3xX23xX6xX15xXa5xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX4xX1c7xX3xX62xX63xX2xX65xX65xX3xX1xX45xX3xX89xXc8xX23xX3xX42xX3xX4xXe3xX4xX3xX1cxX1cfxX3xX96xX259xX23xX22xX3xX4cxXdxX156xX23xX3xX4xX215xX6xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xX3xX58xX346xXacxX4xX3xXexXdxXa8xXbxX3xX4xX208xX23xX3xX23xX22xX27xX59xX23xX3xX96xX35xX23xX3xX96xX6xX15xX3xX96xX8dxXdxX3xXexX386xX23xX22xX3xX89xX346xX3xX23xXacxX3xX51xX2xX51xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxX3fxX22xX27xX59xX23xX3xX96xX35xX23xX3xXexXc4xX3xX4xXe3xX4xX3xXexX386xX3xX4xX1xX132xX4xX3xXexX106xX23xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX23xX49xX15xX3xX58xX1cfxX3xX22xXdxX5fxXbxX3xX23xX22xX346xX591xXdxX3xX89xXc8xX23xX3xX42xX3xX4xXe3xX4xX3xX1cxX1cfxX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xXd4axXdxX4exXa5xX3xXexX1xX210xX3xXexX154xX15fxX23xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xXa5xX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xX734xX3bxXa5xX3xX734xX6xXdxX3xX7f3xX1xX10axX3xX96xX49xX3xX30xX45xX3xX254xX45xX3xX4xX1c7xX3xXexX1xX28exX4exX3xX23xX22xX27xX59xX23xX3xX5x167b7xX4xX3xX58xX156xX3xXexX154xXe3xX23xX1xX3xX1cxX6xX3xXexX106xX23xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX4bxX58xX10xX23xX4fxXa5xX3xXexXc4xX23xX22xX3xX4cxX346xX8dxX4xX3xXbxX1xXe3xXexX3xXexX154xXdxX156xX23xX3xX7xX15axX23xX3xX1cxX27xX15fxXexXa5xX3xX4exX42xX3xX154xX45xX23xX22xX3xX6bxXdxX23xX1xX3xX89xX137xX6xX23xX1xXa5xX3xX1cxX27xX15fxXexX3xX6bxX1xX17exX27xX3xX5xX6xX137xX3xX58xX45xX23xX22xXa5xX3xX4xX15axXdxX3xX1xX137xXe3xX23xX3xXexX49xX27xX3xXexX1xX27xX15xXbbxX23xXa5xX3xX4exX27xX6xX3xX7xX23bxX4exX3xX23xX22xX346xX3xX4xX10axX3xX96xX49xX3xX23xX241xX23xX22xX3xX4xX10axXa5xX3xX5xX49xX4exX3xX23xX1xX49xX3xX4xX215xX6xXa5xX3xX4exX27xX6xX3xX58xX15fxXexX3xX42xX3xX4xX1xX137xX3xX4xX137xX23xX3xX96xX49xX3xXexX1xXf07xX4xX3xX1xXdxX31xX23xX3xX4xXe3xX4xX3xX1xX137xX2c1xXexX3xX58xX45xX23xX22xX3xX89xXc8xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX6bxX1xXe3xX4xX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX23xXexX10xX154xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX154xX2dxXaxX2fxX3fxXc8xX23xX22xX3xX4xX6xX137xX3xX4xX1xX15fxXexX3xX5xX346xXacxX23xX22xX3xXbxX1xX10axX4xX3xX96xX10axX3xX23xX22xX346xX591xXdxX3xX89xXc8xX23xX3xX6bxX1xX42xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX31xXbxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxX3exX259xX3xX4bxX7xXdxX23xX1xX3xX7xX6xX27xXa5xX3xX58xXa5dxX3xX4exX27xX45xX23xX4fxX3xX96xX49xX3xX58xX1c7xX23xX22xX3xX4xX1xXc8xX23xX3xXexX154xX28exX23xX3xX58xX210xX6xX3xX4cxX49xX23xX3xX6bxX1xX1c7xX3xX6bxX1xX1cbxX23xXa5xX3xX23xX1xX346xX23xX22xX3xX47axX3xX23xX1cbxX4exX3xX39xX27xX6xXa5xX3xX307xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX30xX45xX3xX254xX45xX3xX58xX1cfxX3xX1xX27xX15xX3xX58xX45xX23xX22xX3xX58xX346xXacxX4xX3xX47axX47axX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX3xX58xX156xX3xX4xX1xX137xX3xX1xX4dxX23xX3xX51xX65xX65xX3xX1xX45xX3xX89xXc8xX23xX3xX96xX6xX15xX3xX96xX8dxXdxX3xXexX386xX23xX22xX3xX89xX346xX3xX23xXacxX3xX22xX393xX23xX3xX47axX62xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxX1fcxX49xX3xXcxX154xX346xX4dxX23xX22xX3xXcxX1xX210xX3xX3exXdxX28exX23xX3xX1exX3x10935xXdxXe3xX4exX3xX58xX35xX4xX3xX307xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX30xX45xX3xX254xX45xX3xX4xX1xX137xX3xX4cxXdxXa8xXexX24xX3xX4bxX202xX23bxXbxX3xXexX8dxXdxXa5xX3xX4xX1xX5fxX23xX22xX3xXexX241xXdxX3xX7x16fb8xX3xXexXdxXa8xXbxX3xXexX10axX4xX3xXexX154xXdxX156xX23xX3xX6bxX1xX6xXdxX3xX58xX59xX23xX22xX3xX4cxX45xX3xX4xXe3xX4xX3xX4cxXdxX31xX23xX3xXbxX1xXe3xXbxX3xXexX154xX137xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX3xX58xX45xX23xX22xX3xX96xX35xX23xXa5xX3xX4exX42xX3xX154xX45xX23xX22xX3xX4xX1xX137xX3xX96xX6xX15xXa5xX3xX58xX4dxX23xX3xX22xXdxX15axX23xX3xX1xX1c7xX6xX3xXexX1xX270xX3xXexX10axX4xXa5xX3xX4xX1xX1cbxX4exX3xX7xX1c7xX4xX3xX6bxX1xXe3xX4xX1xX3xX1xX49xX23xX22xXa5xX3xX58xX210xX23xX1xX3xX1xX346xX8dxX23xX22xX3xX7xX215xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX23xX22xX27xX59xX23xX3xX96xX35xX23xX7cdxX3xX58xX156xX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX4xX6xX137xX3xX1xXdxX31xX27xX3xX39xX27xX15axX3xX23xX22xX27xX59xX23xX3xX96xX35xX23xX3xX96xX6xX15xX3xX4x154faxX23xX22xX3xX23xX1xX346xX3xX4xX1xX15fxXexX3xX5xX346xXacxX23xX22xX3xX1xX137xX2c1xXexX3xX58xX45xX23xX22xX3xX4xX270xX6xX3xX39xX27xX3bxX4fxX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX23xXexX10xX154xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX471xXdxX89xXexX1xX24xX3xX478xX2xX47axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX487xX2xX65xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX77xX77xXdxX63xX4cxX6xX137xX1xX6xXexXdxX23xX1xX63xX96xX23xX77xX23xX10xX471xX7xX77xX62xX2xX62xX62xX77xX4afxX487xX89xX51xX65xX47axX65xX478xX51xX478xXexX47axX62xX2xX4afxX65xX5xX65xX63xX26xXbxX22xX4c5xX154xX9xX4afxX47axX478xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX23xX22xX3xX39xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX4fxX3xX51xX2xX51xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX3xX22xXdxX5fxXbxX3xX62xX63xX2xX65xX65xX3xX1xX45xX3xX6bxX1xX42xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX31xXbxXaxX3xX471xXdxX89xXexX1xX9xXaxX478xX2xX47axXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX487xX2xX65xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX137xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX3fxX22xX137xX49xXdxX3xX1xX27xX15xX3xX58xX45xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX59xX23xX3xX5xXf07xX4xXa5xX3xX4exX42xX3xX154xX45xX23xX22xX3xX58xX35xXdxX3xXexX346xXacxX23xX22xX3xX96xX6xX15xXa5xX3xX4xX15axXdxX3xXexX1xXdxX31xX23xX3xXexX1xX270xX3xXexX10axX4xX3xX96xX6xX15xX63xX63xX63xX3xXexX1xX300xX3xX307xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX5xXdxX28exX23xX3xX1cxX1cfxX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xX734xX3bxX3xX1exX3xX734xX6xXdxX3xX7f3xX1xX10axX3xX4xX67exX23xX3xX4xX1xX27xX17exX23xX3xX4cxX210xX3xX58xX346xX6xX3xX23xX1xX49xX3xX5xX49xX4exX3xX96xXdxX31xX4xX3xXefxXexX154xX210xX3xX22xXdxXe3xX3xX1xX4dxX23xX3xX62xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xXfaxX3xX96xX49xX137xX3xX1xX137xX2c1xXexX3xX58xX45xX23xX22xX3xX58xX156xX3xX23xXc8xX23xX22xX3xX4xX6xX137xX3xX4xX1xX15fxXexX3xX5xX346xXacxX23xX22xX3xXbxX1xX10axX4xX3xX96xX10axX3xX6bxX1xXe3xX4xX1xX3xX1xX49xX23xX22xX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxX307xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX5xXdxX28exX23xX3xX1cxX1cfxX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xX734xX3bxX3xX1exX3xX734xX6xXdxX3xX7f3xX1xX10axX3xX4xX1c7xX3xX62xX63xX51xX47axX65xX3xXexX1xX49xX23xX1xX3xX96xXdxX28exX23xX3xXexX1xX6xX4exX3xX22xXdxX6xX63xX3xX30xXdxX31xX23xX3xXexX386xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX3xX58xX45xX23xX22xX3xX96xX35xX23xX3xX4xX270xX6xX3xX39xX27xX3bxX3xX58xX2c1xXexX3xX2xX47axX2xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xXa5xX3xX4xX1xX137xX3xX1xX4dxX23xX3xX2xX63xX65xX65xX65xX3xX1xX45xX3xX96xX6xX15xX3xX96xX8dxXdxX3xX89xX346xX3xX23xXacxX3xX2xX487xX2xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxX113bxXdxXe3xX4exX3xX58xX35xX4xX3xX307xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX5xXdxX28exX23xX3xX1cxX1cfxX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xX734xX3bxX3xX1exX3xX734xX6xXdxX3xX7f3xX1xX10axX3xXcxX154xX210xX23xX1xX3xX254xX300xX23xX1xX3xX30xX346xX4dxX23xX22xX3xX6bxX1x1349axX23xX22xX3xX58xX210xX23xX1xX24xX3xX4bxXddxX1xX5fxX23xX22xX3xXexX241xXdxX3xX96xfa8exX23xX3xX4xX1xX346xX6xX3xX1xX49xXdxX3xX5xX67exX23xX22xX3xX96xX8dxXdxX3xX4xXe3xX4xX3xX4xX137xX23xX3xX7xX35xX3xX23xX28exX23xX3xXexX1xX591xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX8dxXdxXa5xX3xX7xX1172xX3xXexXdxXa8xXbxX3xXexX10axX4xX3xX4exX42xX3xX154xX45xX23xX22xX3xX1xX137xX2c1xXexX3xX58xX45xX23xX22xX63xX3xXcxX154xX28exX23xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX393xX23xX3xXbxX1xX10axX4xX3xX96xX10axX3xX3fxX1xXc8xX23xX3xX89xXc8xX23xX3xX5xX49xX3xX4xX1xX106xX23xX1xXa5xX3xX4xX1xX5fxX23xX22xX3xXexX241xXdxX3xX7xX1172xX3xX23x14d72xX3xX5xXf07xX4xX3xX58xX156xX3xXexX154xX42xX3xXexX1xX49xX23xX1xX3xX4exX45xXexX3xX58xX210xX6xX3xX4xX1xXabdxX3xXexX106xX23xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX58xXe3xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xX208xX15xXa5xX3xX23xX1xX3b4xX23xX22xX3xX6xXdxX3xX89xX346xX3xX89xX15axX3xX58xXa8xX23xX3xX22xX215xXdxXa5xX3xX4exX2faxXdxX3xX23xX22xX346xX591xXdxX3xX6bxX1xX1c7xX3xX6bxX1xX1cbxX23xX3xX58xXbbxX27xX3xX4xX1c7xX3xXexX1xX156xX3xX58xXa8xX23xX3xX96xX6xX15xX63xX3xX254xX29axX4xX3xX4cxXdxX31xXexXa5xX3xXexX154xX137xX23xX22xX3xX23xX1xX3b4xX23xX22xX3xXexX1xX591xXdxX3xX58xXdxX156xX4exX3xX6bxX1xX1c7xX3xX6bxX1xX1cbxX23xXa5xX3xX4xX1xX5fxX23xX22xX3xXexX241xXdxX3xX5xX27xX241xX23xX3xX7xf3c0xX23xX3xX7xX49xX23xX22xX3xX58xX59xX23xX22xX3xX1xX49xX23xX1xXa5xX3xX1xX1607xX3xXexX154xXacxX3xX96xX300xX3xX4exX10axX4xX3xXexXdxX28exX27xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX4fxX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX23xXexX10xX154xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX471xXdxX89xXexX1xX24xX3xX478xX2xX47axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX487xX2xX65xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX77xX77xXdxX63xX4cxX6xX137xX1xX6xXexXdxX23xX1xX63xX96xX23xX77xX23xX10xX471xX7xX77xX62xX2xX62xX62xX77xX4afxX487xX89xX51xX65xX47axX65xX4b6xX62xX4b6xXexX487xX51xX62xX62xX4afxX5xX65xX63xX26xXbxX22xX4c5xX154xX9xX4b6xX51xX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX23xX22xX3xX39xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX4fxX3xX51xX2xX51xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX3xX22xXdxX5fxXbxX3xX62xX63xX2xX65xX65xX3xX1xX45xX3xX6bxX1xX42xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX31xXbxXaxX3xX471xXdxX89xXexX1xX9xXaxX478xX2xX47axXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX487xX2xX65xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX137xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXd4axX1xX241xX23xX22xX3xX4xX1xXabdxX3xX5xX5fxX4xX3xX89xX346xX3xX89xX15axX3xX4exX49xX3xX23xX1xX3b4xX23xX22xX3xX5xX5fxX4xX3xX6bxX1xX1c7xX3xX6bxX1xX1cbxX23xXa5xX3xX4xX393xX23xX3xX23xX22xX27xX59xX23xX3xX96xX35xX23xX3xXexX1xX300xX3xX23xX22xX346xX591xXdxX3xX89xXc8xX23xX3xX58xXbbxX27xX3xXexX300xX4exX3xX58xXa8xX23xX3xX307xXcxX3exX3fxX3exX3xX5xXdxX28exX23xX3xX1cxX1cfxX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xX734xX3bxX3xX1exX3xX734xX6xXdxX3xX7f3xX1xX10axX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxXddxX259xX23xX22xX3xX96xX8dxXdxX3xX4xXe3xX4xX3xXexX386xX3xX4xX1xX132xX4xX3xXexX106xX23xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX6bxX1xXe3xX4xX3xXexX154xX28exX23xX3xX58xX210xX6xX3xX4cxX49xX23xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xXa5xX3xX307xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX5xXdxX28exX23xX3xX1cxX1cfxX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xXd4axXdxX4exX3xX1exX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xX1fcxXd8exX23xX22xX3xX58xX1cfxX3xX1xX27xX15xX3xX58xX45xX23xX22xX3xX58xX346xXacxX4xX3xX4afxX7a7xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX3xX96xX49xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX4xX1xX137xX3xX1xX4dxX23xX3xX4b6xX65xX65xX3xX6bxX1xXe3xX4xX1xX3xX1xX49xX23xX22xX3xX96xX6xX15xX3xX96xX8dxXdxX3xX89xX346xX3xX23xXacxX3xX58xX2c1xXexX3xX2xX62xX65xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxX734xX45xXexX3xXexX154xX137xX23xX22xX3xX23xX1xX3b4xX23xX22xX3xX4xXe3xX4xX1xX3xX5xX49xX4exX3xX1xXdxX31xX27xX3xX39xX27xX15axX3xX23xX1xXd8exX4exX3xX58xXe3xXbxX3xX132xX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX393xX27xX3xX96xX6xX15xX3xX96xX35xX23xX3xX4xX270xX6xX3xX3fxX1xXc8xX23xX3xX89xXc8xX23xXa5xX3xX23xX22xX137xX49xXdxX3xX96xXdxX31xX4xX3xXexX208xXbxX3xXexX154xX27xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX3xX58xX45xX23xX22xX3xXexXdxXbbxX23xX3xX22xX215xXdxX3xXexX154xX137xX23xX22xX3xX89xXc8xX23xX3xXefxX23xX1cbxX4exX3xX62xX65xX62xX65xX3xXexXdxXbbxX23xX3xX22xX215xXdxX3xXexX1cbxX23xX22xX3xX2xX487xX47ax12357xXa5xX3xX47axX3xXexX1xXe3xX23xX22xX3xX58xX393xX27xX3xX23xX1cbxX4exX3xX23xX6xX15xX3xXexX1cbxX23xX22xX3xX2xX2xX19fdxXfaxXa5xX3xX307xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX5xXdxX28exX23xX3xX1cxX1cfxX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xXd4axXdxX4exX3xX1exX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xX1fcxXd8exX23xX22xX3xX4xX67exX23xX3xX7xX215xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX1xXdxX31xX27xX3xX39xX27xX15axX3xX23xX22xX27xX59xX23xX3xX96xX35xX23xX3xX96xX6xX15xX3xXexXc4xX3xX3fxX22xXc8xX23xX3xX1xX49xX23xX22xX3xX30xXacxXbxX3xXexXe3xX4xX3xX1cxX1cfxX3xX8cxXdxX31xXexX3xX3fxX6xX4exX3xXddxX1xXdxX3xX23xX1xXe3xX23xX1xX3xX30xX49xX3xXcxXebxX23xX1xX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX137xX3xX113bxXdxXe3xX4exX3xX58xX35xX4xX3xX3fxX22xX241xX3xXcxX1xX210xX3xXcxX1xX1cbxX23xX22xXa5xX3xX39xX27xX3bxX3xXbxX1xX15fxX23xX3xX58xX15fxX27xX3xX58xXa8xX23xX3xX4xX27xX35xXdxX3xX23xX1cbxX4exX3xX23xX6xX15xX3xX58xX2c1xXexX3xX2xX65xX65xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX3xXexXdxXbbxX23xX3xX22xX215xXdxX3xX96xX49xX3xX2xX51xX47axX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX3xXexXdxXbbxX23xX3xX96xX6xX15xX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX23xXexX10xX154xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX471xXdxX89xXexX1xX24xX3xX478xX2xX47axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX487xX2xX65xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX77xX77xXdxX63xX4cxX6xX137xX1xX6xXexXdxX23xX1xX63xX96xX23xX77xX23xX10xX471xX7xX77xX62xX2xX62xX62xX77xX4afxX487xX89xX51xX2xX65xX487xX487xX47axX62xXexX7a7xX2xX65xX478xX62xX5xX65xX63xX26xXbxX22xX4c5xX154xX9xX478xX2xX62xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX23xX22xX3xX39xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX4fxX3xX51xX2xX51xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX3xX22xXdxX5fxXbxX3xX62xX63xX2xX65xX65xX3xX1xX45xX3xX6bxX1xX42xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX31xXbxXaxX3xX471xXdxX89xXexX1xX9xXaxX478xX2xX47axXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX487xX2xX65xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX137xX23xXaxX2fxXd4axX1xXe3xX4xX1xX3xX1xX49xX23xX22xX3xX42xX3xXcxX1xX2c1xX4xX1xX3xXd4axXdxX4exX3xX96xX49xX3xXexX1xX210xX3xXexX154xX15fxX23xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xX3xXexX300xX4exX3xX58xXa8xX23xX3xX307xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX58xX156xX3xX96xX6xX15xX3xX96xX35xX23xX3xX7xX15axX23xX3xX1cxX27xX15fxXexXa5xX3xX6bxXdxX23xX1xX3xX89xX137xX6xX23xX1xX63xX63xX63xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX137xX89xX15xXaxX2fx14d83xX23xX22xX3xX3exX346xX4dxX23xX22xX3xX254xX132xX4xX3xXcxX137xX49xX23xX3xX1exX3xXcxX154xX346xX42xX23xX22xX3xXbxX1xX67exX23xX22xX3xXcxX49xXdxX3xX4xX1xX106xX23xX1xX3xX1xX27xX15xX31xX23xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xX3xX58xXe3xX23xX1xX3xX22xXdxXe3xX24xX3xX4bxXddxXe3xX4xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX106xX23xX3xX89xX10axX23xX22xX3xXexX154xX28exX23xX3xX58xX210xX6xX3xX4cxX49xX23xX3xX1xX27xX15xX31xX23xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX1xX137xX2c1xXexX3xX58xX45xX23xX22xX3xX58xX5fxX23xX22xX3xXexX241xX23xX3xX4xX1xXabdxXa5xX3xX4exX10axX4xX3xX58xX106xX4xX1xXa5xX3xX58xX210xX23xX1xX3xX1xX346xX8dxX23xX22xXa5xX3xXbxX1xXe3xXexX3xX1xX27xX15xX3xXexX35xXexX3xX96xX6xXdxX3xXexX154xX67exX3xX4xX270xX6xX3xX4exX300xX23xX1xX3xX96xX49xX3xX58xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX4xX49xX23xX22xX3xX5xX8dxX23xX3xX4exX2c1xX23xX1xX63xX3xX3fxX22xX137xX49xXdxX3xXexX1xX27xX3xX1xX5fxXexX3xX23xX22xX27xX59xX23xX3xXexXdxXbbxX23xX3xX23xX1xX49xX23xX3xX154xX1607xXdxX3xXexX154xX137xX23xX22xX3xX3fxX1xXc8xX23xX3xX89xXc8xX23xXa5xX3xX4xXe3xX4xX3xX58xX4dxX23xX3xX96xX210xX3xXexX106xX23xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX23xX49xX15xX3xX4xX1230xX23xX22xX3xXexX2c1xX137xX3xX58xX346xXacxX4xX3xX23xX22xX27xX59xX23xX3xX96xX35xX23xX3xX96xX6xX15xX3xX89xX232xX3xXexXdxXa8xXbxX3xX4xX208xX23xXa5xX3xXbxX1xXe3xXexX3xX1xX27xX15xX3xX1xXdxX31xX27xX3xX39xX27xX15axXa5xX3xX22xX1c7xXbxX3xXbxX1xX393xX23xX3xXbxX1xX10axX4xX3xX96xX10axX3xXbxX1xXe3xXexX3xXexX154xXdxX156xX23xX3xX7xX15axX23xX3xX1cxX27xX15fxXexXa5xX3xX58xX15axX4exX3xX4cxX15axX137xX3xX96xXdxX31xX4xX3xX5xX49xX4exXa5xX3xX4xX15axXdxX3xXexX1xXdxX31xX23xX3xX58xX591xXdxX3xX7xX35xX23xX22xXa5xX3xXexX1xX5fxX4xX3xX58xX17exX15xX3xXd4axXcxX1exXd2xX30xX3xX4xXe3xX4xX3xX58xX210xX6xX3xXbxX1xX346xX4dxX23xX22xX3xXbxX1xXe3xXexX3xXexX154xXdxX156xX23xX4fxX63xX0xX77xXbxX2fxX0xX89xXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX89xX154xX10xX5xX6xXexX10xX89xXaxX2fxX0xX7xXexX154xX137xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX28exX23xX3xX39xX27xX6xX23xX24xX0xX77xX7xXexX154xX137xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX4exX4cxX1exX6xX23xX89xX1exX7xX6xXbxX137xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3fxX22xXc8xX23xX3xX1xX49xX23xX22xX3xX30xXacxXbxX3xXexXe3xX4xX3xX1cxX1cfxX3xX8cxXdxX31xXexX3xX3fxX6xX4exX24xX3xX8cxX300xX3xX7xXf07xX3xXbxX1xXe3xXexX3xXexX154xXdxX156xX23xX3xX4cxXbbxX23xX3xX96xX3b4xX23xX22xX3xX1xX31xX3xXexX1xX35xX23xX22xX3xX39xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exXaxX3xX1xX154xX10xX2bxX9xXaxX77xX89xX6xX27xX1exXexX27xX77xX23xX22xX6xX23xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX1xX137xXbxX1exXexX6xX4xX1exX1cxX6xX1exX96xXdxX10xXexX1exX23xX6xX4exX1exX96xXdxX1exX7xX27xX1exXbxX1xX6xXexX1exXexX154xXdxX10xX23xX1exX4cxX10xX23xX1exX96xX27xX23xX22xX1exX1xX10xX1exXexX1xX137xX23xX22xX1exX39xX27xX15xX1exXexX89xX23xX89xX77xX62xX2xX62xX4b6xX47axX478xX63xX1xXexX4exXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX7xX154xX4xX9xXaxX77xX4exX10xX89xXdxX6xX77xX2xX62xX65xX77xX23xX10xX471xX7xX77xX62xX2xX62xX62xX77xX2xX62xX487xX89xX62xX2xX65xX487xX7a7xX62xX2xXexX62xX487xX65xX478xX2xX5xX65xX63xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX23xX22xX3xX39xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX4fxX3xX51xX2xX51xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX3xX22xXdxX5fxXbxX3xX62xX63xX2xX65xX65xX3xX1xX45xX3xX6bxX1xX42xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX31xXbxXaxX3xX77xX2fxX0xX77xX6xX2fxX0xX89xXdxX96xX2fxX0xX7xXexX154xX137xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3fxX22xXc8xX23xX3xX1xX49xX23xX22xX3xX30xXacxXbxX3xXexXe3xX4xX3xX1cxX1cfxX3xX8cxXdxX31xXexX3xX3fxX6xX4exX24xX3xX8cxX300xX3xX7xXf07xX3xXbxX1xXe3xXexX3xXexX154xXdxX156xX23xX3xX4cxXbbxX23xX3xX96xX3b4xX23xX22xX3xX1xX31xX3xXexX1xX35xX23xX22xX3xX39xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exXaxX3xX1xX154xX10xX2bxX9xXaxX77xX89xX6xX27xX1exXexX27xX77xX23xX22xX6xX23xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX1xX137xXbxX1exXexX6xX4xX1exX1cxX6xX1exX96xXdxX10xXexX1exX23xX6xX4exX1exX96xXdxX1exX7xX27xX1exXbxX1xX6xXexX1exXexX154xXdxX10xX23xX1exX4cxX10xX23xX1exX96xX27xX23xX22xX1exX1xX10xX1exXexX1xX137xX23xX22xX1exX39xX27xX15xX1exXexX89xX23xX89xX77xX62xX2xX62xX4b6xX47axX478xX63xX1xXexX4exXaxX2fxX3fxX22xXc8xX23xX3xX1xX49xX23xX22xX3xX30xXacxXbxX3xXexXe3xX4xX3xX1cxX1cfxX3xX8cxXdxX31xXexX3xX3fxX6xX4exX24xX3xX8cxX300xX3xX7xXf07xX3xXbxX1xXe3xXexX3xXexX154xXdxX156xX23xX3xX4cxXbbxX23xX3xX96xX3b4xX23xX22xX3xX1xX31xX3xXexX1xX35xX23xX22xX3xX39xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX0xX77xX6xX2fxX0xX77xX7xXexX154xX137xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX89xXaxX2fxX3fxX22xXc8xX23xX3xX1xX49xX23xX22xX3xX30xXacxXbxX3xXexXe3xX4xX3xX1cxX1cfxX3xX8cxXdxX31xXexX3xX3fxX6xX4exX3xXexXdxXbbxX23xX3xXexX1xXc8xX23xX3xX5xX49xX3xX307xX27xX3bxX3xXexX106xX23xX3xX89xX10axX23xX22xX3xXcxX154xX27xX23xX22xX3xX346xX4dxX23xX22xX3xX58xX346xXacxX4xX3xXexX1xX49xX23xX1xX3xX5xX208xXbxX3xX23xX22xX49xX15xX3xX65xX47axX77xX65xX4b6xX77xX2xX4afxX4afxX47axXa5xX3xX23xX1cbxX4exX3xX62xX65xX2xX51xX3xX58xX346xXacxX4xX3xX4xX1xX27xX15xX156xX23xX3xX58xX386xXdxX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX1xX49xX23xX1xX3xX3fxX22xXc8xX23xX3xX1xX49xX23xX22xX3xX30xXacxXbxX3xXexXe3xX4xX3xX1cxX1cfxX3xX8cxXdxX31xXexX3xX3fxX6xX4exX3xXexX1xX10xX137xX3xX22xXdxX15fxX15xX3xXbxX1x18536xXbxX3xX7xX35xX3xX2xX478xX478xX77xX113bxX7f3xX1exX3fxX30xX3fxX3fxX3xX23xX22xX49xX15xX3xX65xX487xX77xX65xX478xX77xX62xX65xX2xX51xX3xX4xX270xX6xX3xXcxX1xX35xX23xX22xX3xX58xX35xX4xX3xX3fxX30xX3fxX3fxX3xX8cxXdxX31xXexX3xX3fxX6xX4exX63xX0xX77xXbxX2fxX0xX77xX89xXdxX96xX2fxX0xX77xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXddxX1c7xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX106xX23xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX96xX35xX23xX4fxXa5xX3xX23xX22xX346xX591xXdxX3xX89xXc8xX23xX3xXd4ax10531xX3xXa42xX23xX1xX3xX1xX1cbxX23xX22xX3xX1xXe3xXdxX3xX5xX49xX4exX3xX22xXdxX49xX27xXaxX3xX1xX154xX10xX2bxX9xXaxX77xX6bxX1xX137xXdxX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX77xX4xX137xX1exX39xX27xX15xX1exXexXdxX23xX1exX89xX27xX23xX22xX1exX4cxX137xX4exX1exX96xX137xX23xX1exX23xX22xX27xX137xXdxX1exX89xX6xX23xX1exX6bxX15xX1exX6xX23xX1xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX1xX6xXdxX1exX5xX6xX4exX1exX22xXdxX6xX27xX77xX2xX4afxX4afxX2xX7a7xX47axX63xX1xXexX4exXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX7xX154xX4xX9xXaxX77xX4exX10xX89xXdxX6xX77xX2xX62xX65xX77xX23xX10xX471xX7xX77xX62xX65xX51xX4b6xX77xX2xX487xX62xX89xX65xX65xX4b6xX51xX51xX51xX487xXexX47axX62xX4afxX47axX51xX5xX65xX63xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX23xX22xX3xX39xX27xX3bxX3xXcxX3exX3fxX3exX3xX42xX3xX44xX45xX4xX3xX30xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX4fxX3xX51xX2xX51xX3xXexX56xX3xX58xX59xX23xX22xX3xX22xXdxX5fxXbxX3xX62xX63xX2xX65xX65xX3xX1xX45xX3xX6bxX1xX42xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX31xXbxXaxX3xX77xX2fxX0xX77xX6xX2fxX0xX89xXdxX96xX2fxX0xX7xXexX154xX137xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXddxX1c7xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX106xX23xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX96xX35xX23xX4fxXa5xX3xX23xX22xX346xX591xXdxX3xX89xXc8xX23xX3xXd4axX2278xX3xXa42xX23xX1xX3xX1xX1cbxX23xX22xX3xX1xXe3xXdxX3xX5xX49xX4exX3xX22xXdxX49xX27xXaxX3xX1xX154xX10xX2bxX9xXaxX77xX6bxX1xX137xXdxX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX77xX4xX137xX1exX39xX27xX15xX1exXexXdxX23xX1exX89xX27xX23xX22xX1exX4cxX137xX4exX1exX96xX137xX23xX1exX23xX22xX27xX137xXdxX1exX89xX6xX23xX1exX6bxX15xX1exX6xX23xX1xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX1xX6xXdxX1exX5xX6xX4exX1exX22xXdxX6xX27xX77xX2xX4afxX4afxX2xX7a7xX47axX63xX1xXexX4exXaxX2fxXddxX1c7xX3xX39xX27xX3bxX3xXexX106xX23xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX96xX35xX23xX4fxXa5xX3xX23xX22xX346xX591xXdxX3xX89xXc8xX23xX3xXd4axX2278xX3xXa42xX23xX1xX3xX1xX1cbxX23xX22xX3xX1xXe3xXdxX3xX5xX49xX4exX3xX22xXdxX49xX27xX0xX77xX6xX2fxX0xX77xX7xXexX154xX137xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX89xXaxX2fxXcxX154xX137xX23xX22xX3xX23xX1xX3b4xX23xX22xX3xX23xX1cbxX4exX3xX39xX27xX6xXa5xX3xX1xX31xX3xXexX1xX35xX23xX22xX3xX307xX27xX3bxX3xXexX106xX23xX3xX89xX10axX23xX22xX3xX23xX1xXc8xX23xX3xX89xXc8xX23xX3xXefxXcxX3exX3fxX3exXfaxX3xXexX154xX28exX23xX3xX58xX210xX6xX3xX4cxX49xX23xX3xX1xX27xX15xX31xX23xX3xXd4axX2278xX3xXa42xX23xX1xX3xXefxX30xX49xX3xXcxXebxX23xX1xXfaxX3xX58xX1cfxX3xX4bxXexXdxXa8xXbxX3xX7xX132xX4xX4fxX3xX4xX1xX137xX3xX23xX22xX346xX591xXdxX3xX89xXc8xX23xX3xX58xX210xX6xX3xXbxX1xX346xX4dxX23xX22xX3xXbxX1xXe3xXexX3xXexX154xXdxX156xX23xX3xX6bxXdxX23xX1xX3xXexXa8xXa5xX3xX386xX23xX3xX58xX210xX23xX1xX3xX4xX27xX45xX4xX3xX7xX35xX23xX22xX63xX0xX77xXbxX2fxX0xX77xX89xXdxX96xX2fxX0xX77xX5xXdxX2fxX0xX77xX27xX5xX2fxX0xX89xXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX154xXaxX2fxX0xX77xX89xXdxX96xX2fxX0xX77xX89xXdxX96xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa42xX27xXexX1xX137xX154xXaxX2fxXcxXdxXa8xX23xX3xX3exX1230xX23xX22xX0xX77xXbxX2f
Tiến Dũng