Vẻ hùng vĩ của đất Phật Yên Tử ngày khai hội
Hàng nghìn phật tử, du khách vẫn đang đổ về Yên Tử trẩy hội xuân 2017. Cảnh tượng mây vờn, núi hùng vĩ ẩn hiện khiến nhiều người cho rằng đây là đất Phật đẹp nhất Việt Nam.
632fx7959xe8c2xcefbx7369x1069bxdfc9xa643xefb3xX7x8ef2xd0f6xf4a4xcd20xda85x7245xX5x6dc0xXax7426xed7axf748xX3xX1xf199x7dcfxec5bxX3x7e66x7fe5xX3xX4xedd0xX6xX3xc714x7c0dxXexX3xef62xX1xaf26xXexX3xc4a7xe572xX18xX3xXcxffc0xX3xX18xX19x7e4exe04dxX3xc654xX1xX6xXdxX3xX1x87d7xXdxX0xc922xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxebf0xX10xX6xb4d5xXaxX12xX4fxX34xX18xX19xX3xX18xX19xX1x9c5bxX18xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX30x85c6xX3xX52x7565xX3xX37xX1x6d39xX4xX1xX3xX1bx8d47xX18xX3xX22xX6xX18xX19xX3xX22xe7e5xX3xX1bx8c8axX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX3xXex783dxa90dxX35xX3xX1xX3dxXdxX3x103d5xX6axa18bxX18xX3x8a4ex10857xX2xf5a5xff5bxX3xf39axf68dxX18xX1xX3xXex9446xc923xX18xX19xX3x10723xX93xX35xX3xX1bx940fxX18xX67xX3xX18x8e52xXdxX3xX1xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX8axX18xX3xX1xXdx6b88xX18xX3xX37xX1xXdxdd42xX18xX3xX18xX1xXdxX7fxX6axX3xX18xX19xXa2xXacxXdxX3xX4xX1xc10cxX3xX89xfcd5xX18xX19xX3xX22xX93xX35xX3xX5xX34xX3xX22xX23xXexX3xX26xX1xX28xXexX3xX22x8d65xXbxX3xX18xX1xX23xXexX3xX13xXdxXc1xXexX3xc949xX6xXa7xX9axX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xc7b2xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18x6f65xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xfb21xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10x9cdcxX7xX40xX2xX99xX97xffbbxX40xX99xX99xX52xX96xX97xa392xXex80b3xX2xe991xX2xX5xX97xX9axc60cxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexa7cbxX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxb18bxX35xX123xXaxX12xXfdxX19xX34xX35xX3xX15dxX40xX96xX3x7eabxXa7xX17xX18xX19xX3xX2xX97xX3xXexX1xX6exX18xX19xX3xb85dxXdxX2cxX18xX19xb47exX67xX3xX5x9fddxX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX91xX6axX93xX18xX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX3xX18x8c2axXa7xX3xX96xX97xX2xX99xX3xX5xXd8xX18xX19xX3xXexX89xbd9exX18xX19xX3xXexX7cxX3xX4xX1xeaa9xX4xX3xXex7e40xXdxX3xX4xX1xX17xX6xX3xXcxX89xX5dxX18xX1xX3xX1f3xf9c0xaee7xX18xX19xX3xa23axc007xX67xX3xf3f1xX6axX9dxX18xX19xX3xXfdxXdxX18xX1xX207xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX2xebc8xX96xX5xX2xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX12xXcxX1xXa2xXa3xX18xX19xX3xXexXd8xX23fxX3xXcxX1xX254xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX257xX6axX35xXc7xXexX3xX19xXdx7ce0xX18xX19xX3xX1xb1c6xXdxX3xX4xX1xX6axX24fxX18xX19xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xX3dxXdxX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX2e3xX168xX96xX97xX5xX96xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xXcxX1xXacxXdxX3xXexXdxXc7xXexX3xX7xX6exX18xX19xX3xX18xX6xX35xX3xX4xX367xX3xX18xX1xXdxX7fxX6axX3xXa7xX93xX35xX3xXa7xX17xX67xX3xX18xX1xXdxXc1xXexX3xX22xX3dxX3xX52xXa2x6cc0xXdxX3xX96xX97xX3xX22xX3dxX3xX9cxX9axX3xX9cxX34xX18xX19xX3xX5xX2cxX18xX3xX4xX6xXd8xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX5xX23fxX18xX1xX9axX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX3xX1f3xX4xeffaxX18xX3xX19xX232xXdxX3xX5xX34xX3xX253xX23fxX4xX1xX3xX13xX93xX18xX3xd141xe6fexX18xX207xX3xX5xX34xX3xXa7xX3dxXexX3xX22xd3dcxX6xX3xX52xX6xX18xX1xX3xcab7xX6axX6xX18xX3xXexX89xX232xX18xX19xX3xXexX89xXd8xX18xX19xX3xX108xX9dxX18xX3xX22xX36cxX3xXexX93xXa7xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX13xXdxXc1xXexX3xXfdxX6xXa7xX67xX3xX4xX6xXd8xX3xX2xX9axX97xX15dxa572xX3xXa7xX67xX3xX22xXa2xXa3xX4xX3xX4xXd8xXdxX3xX5xX34xX3xXaxX22xX23xXexX3xXexX7cxX3xX26xX1xX28xXexX3xX19xXdxX6exXd8xX3xX13xXdxXc1xXexX3xXfdxX6xXa7xXaxX3xX7xX6xX6axX3xX37xX1xXdxX3xX1bxX6axX6xX3xXcxX89xebc3xX18xX3xXfdxX1xX93xX18xX3xXcxX24fxX18xX19xX3xXex9d73xX3xX108x108b8xX3xX18xX19xX6xXdxX3xX1bxX34xX18xX19xX3xX5xX2cxX18xX3xX18xXb1xXdxX3xXexX6axX3xX1xX34xX18xX1xX67xX3xXexX1xX34xX18xX1xX3xX5xX28xXbxX3xX52xX4dexX18xX19xX3xX26xX1xX28xXexX3xX19xXdxX6exXd8xX3xX22xfca5xX4xX3xXexX89xXa2xX18xX19xX3xX13xXdxXc1xXexX3xXfdxX6xXa7xX119xX3xXcxX1xXdxX7fxX18xX3xXbxX1xX6exXdxX3xXcxX89xXb1xX4xX3xe161xX93xXa7xX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX2e3xX99xX96xX15dxX5xX2e3xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xXfdxX223xXa7xX3xX18xX6xX35xX67xX3xX52x7031xX3xX37xXdxXc7xX18xX3xX52xX6xX18xX1xX3xXexX1xed0exX18xX19xX3xX22xX367xX18xX3xX1xX34xX18xX19xX3xXexX89xXdxXc1xX6axX3xX52xX6axX3xX37xX1xX6exX4xX1xX3xXexX1xX28xXbxX3xXbxX1xXa2xX4f2xX18xX19xX9axX3xXcxX7cxX18xX19xX3xX4xX1xXdxX7fxX6axX3xX52xX34xXdxX3xX22xXa2xXacxX18xX19xX3xX108xX3dxX3xX5xX2cxX18xX3xX22xXc7xX18xX3xX22xe9c7xX18xX1xX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX3xX1f3xX4xX1xX17xX6xX3x7f73xX36cxX18xX19xX207xX3xX37xX1xXd8xX9dxX18xX19xX3xX15dxX3xX37xXa7xX3xX506xX6axX6xX3xX1xX34xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX5dxX18xX3xX108xX28xX4xX3xX22xX6exX3xX5xX10xX18xX3xX5xX589xXdxX3xX52xX232xX4xX3xX22xXa2xXacxX18xX19xX3xX89xX586xX18xX19xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX99xX96xX2e3xX5xX168xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xXcxX1xX10xXd8xX3xX108xX6xX18xX3xXexX7cxX3xX4xX1xX23bxX4xX3xX5xX20bxX3xX1xX3dxXdxX67xX3xX5xXa2xXa3xX18xX19xX3xX37xX1xX6exX4xX1xX3xX22xXc7xX18xX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX3xX37xd626xX3xXexX586xX3xX18xX19xX34xX35xX3xXa7xX17xX18xX19xX3xX2xX3xXcxXc7xXexX3xX22xXc7xX18xX3xX18xX6xX35xX3xXexX223xX18xX19xX3xX52xX578xX18xX9axX3xX9cxX6xXd8xX3xX22xXdxX8d6xXa7xX3xX5xX34xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX34xX35xX3xXa7xX17xX18xX19xX3xX53dxX3xX1bxX34xX3xXa7xX17xX18xX19xX3xX166xX3xXexX1xX6exX18xX19xX3xX202xXdxX2cxX18xX19xX67xX3xX22xX23fxXexX3xXexX89xX2cxX18xX3xX164xX97xX9axX97xX97xX97xX3xX5xXa2xXa3xXexX3xX37xX1xX6exX4xX1xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX99xX168xX97xX2e3xX5xX164xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12x8aa8xXd8xX3xX5xXa2xXa3xX18xX19xX3xX37xX1xX6exX4xX1xX3xX506xX6axX6exX3xX22xX24fxX18xX19xX67xX3xX22xXa2xXacxX18xX19xX3xX5xX2cxX18xX3xX91xX6axc64bxX18xX19xX3xX108xXdbxX18xX19xX3xX4xX6exXbxX3xXexX89xX10xXd8xX3xX1xXd8xX5c0xX4xX3xX91xX10xX3xX22xXdxXc1xX18xX3xX5xXdxX2cxX18xX3xXex683exX4xX3xXexX709xX4xX3xX18xX19xX1xce7axX18xX67xX3xX18xX1xXdxX7fxX6axX3xX18xX19xXa2xXacxXdxX3xXbxX1xX9dxXdxX3xX4xX1xXacxX3xX22xXa3xXdxX3xX1xX34xX18xX19xX3xX19xXdxXacxX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX53dxX166xX53dxX15dxX5xX15dxX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xX13xX4b1xXdxX3xX18xX1x8acdxX18xX19xX3xX52xX6axX3xX37xX1xX6exX4xX1xX3xX37xX1xX24fxX18xX19xX3xX5xX10xXd8xX3xX22xXa2xXacxX18xX19xX3xX108xX3dxX67xX3xX4xX1xX6axX35xXc7xX18xX3xX1xX34xX18xX1xX3xX1xXa2xX4f2xX18xX19xX3xX4xX1xX753xX3xXexX1xX6fbxX4xX3xX7xX6fbxX3xX108xX709xXexX3xX22xX578xX6axX3xX37xX1xXdxX3xXexX4b1xXdxX3xX4xX1xX17xX6xX3xX4fxXd8xX6xX3xX2bxX2cxX18xX3x10026xX3xX22xX3dxX3xX4xX6xXd8xX3xX164xX2xX15dxX3xXa7xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX96xX168xX164xX97xX5xX99xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xa6f1xX1xX6axX3xX1bxX6fbxX4xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX4fxXd8xX6xX3xX2bxX2cxX18xX3xX7xX6exX18xX19xX3xX15dxX40xX96xX9axX3xXfdxX4f2xXdxX3xX22xX93xX35xX3xX4xX367xX3xXexX2cxX18xX3xX4xc562xX3xX5xX34xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX13xX93xX18xX3xX2bxX2cxX18xX67xX3xX52xX93xX18xX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xXa2xXacxX18xX19xX3xX19xX232xXdxX3xX5xX34xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX9cxX9dxX67xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX9cxX1xX254xX18xX1xX3xX1xX6xX35xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX9axX3xX9cxX1xX17xX6xX3xX4fxXd8xX6xX3xX2bxX2cxX18xX3xX5xX34xX3xX18xX19xX24fxXdxX3xX4xX1xX17xX6xX3xX5xX4b1xX18xX67xX3xXexXd8xX3xX1bxX34xX3xX22xXf0xXbxX3xX18xX1xX23xXexX3xXexX89xXd8xX18xX19xX3xX37xX1xX6axX3xX52xXdxX3xXexX254xX4xX1xX3xX52xX6xX18xX1xX3xXexX1xX709xX18xX19xX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX9axX3xX764xX93xX35xX3xX4xX1xX254xX18xX1xX3xX5xX34xX3xX18xX4f2xXdxX3xX4xX1xX23bxX18xX19xX3xX37xXdxXc7xX18xX3xX764xX23bxX4xX3xX1bxX6axX6xX3xXcxX89xX578xX18xX3xXfdxX1xX93xX18xX3xXcxX24fxX18xX19xX3xX7xX6xX6axX3xX37xX1xXdxX3xX52xX23bxXexX3xX108xX589xX3xX1xX36cxX18xX19xX3xXexX89xX578xX18xX3xX22xe560xX3xX1xXa2xX4b1xX18xX19xX3xXexX93xXa7xX3xX1bxX7fxX3xX18xX4f2xXdxX3xX26xX1xX28xXexX3xXbxX1xX6exXbxX3xX1bxX34xX3xX5xX28xXbxX3xX89xX6xX3xXcxX1xXdxX7fxX18xX3xXbxX1xX6exXdxX3xXcxX89xXb1xX4xX3xX5e3xX93xXa7xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX15dxX168xX2xX164xX5xX53dxX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xXcxX1xX1fxX6xX3xX108xX6xX18xX3xX22xX578xX6axX67xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX4fxXd8xX6xX3xX2bxX2cxX18xX3xX4xX1xX753xX3xX5xX34xX3xXa7xX3dxXexX3xf9a0xXa7xX3xXexX1xX23xXexX3xX18xX1xX589xX3xX4xX367xX3xXexX2cxX18xX3xX5xX34xX3xX13xX93xX18xX3xX2bxX2cxX18xX3xX1f3xXexX23bxX4xX3xXa7xX93xX35xX3xX37xX1xX367xXdxX207xX3xX1bxX4b1xXdxX3xX1xX34xXa7xX3xf216xX3xX4xX1xX17xX6xX3xXexX28xX18xX3xXexX89xX2cxX18xX3xX18xXb1xXdxX3xX4xX6xXd8xX3xX506xX6axX6xX18xX1xX3xX18xX223xXa7xX3xXa7xX93xX35xX3xXbxX1xX1fxX3xX5xXbd1xX18xX19xX3xX5xXacxX3xXexX89xX24fxXdxX67xX3xXexX89xX709xX18xX19xX3xX18xX1xXf0xX9axX3xXcxX89xXa2xX4b1xX4xX3xX37xX1xXdxX3xXcxX89xX578xX18xX3xXfdxX1xX93xX18xX3xXcxX24fxX18xX19xX3xX5xX2cxX18xX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX3xXexX6axX3xX1xX34xX18xX1xX67xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX22xXa2xXa3xX4xX3xX4xX6exX4xX3xX18xX1xX34xX3xX7xXa2xX3xXexX1xXacxXdxX3xX5e3xXff6xX3xX91xX93xX35xX3xX52xX6fbxX18xX19xX67xX3xXa7xX6exXdxX3xX4xX1xX17xX6xX3xX5xXa3xXbxX3xX108xXdbxX18xX19xX3xX5xX6exX3xX4xX93xX35xX3xX89xX586xX18xX19xX9axX3xX4f1xX6xX6axX3xX37xX1xXdxX3xX5xX2cxX18xX3xXexX6axX3xX1xX34xX18xX1xX67xX3xX1bxX6axX6xX3xXcxX89xX578xX18xX3xXfdxX1xX93xX18xX3xXcxX24fxX18xX19xX3xX22xXe5dxX3xXexX1xXa2xXacxX18xX19xX3xX91xX6axX35xX2cxX18xX3xXa7xXc2dxX3xX4xX6exX4xX3xX5xX4b1xXbxX3xXexX89xX6axX35xX7fxX18xX3xX35xXc7xX6axX3xX37x88b9xX3xXexX1xXdxX7fxX18xX3xXexX24fxX18xX19xX3xX4xX1xXd8xX3xX4xX6exX4xX3xX22xXc1xX3xXexX30xX3xX26xX1xX6exXbxX3xX5e3xXd8xX6xX67xX3xX4fxX6axX35xX7fxX18xX3xX257xX6axX6xX18xX19xX67xX3xX253xX9dxXd8xX3xX4f1xX6exXdxX67xX3xX26xX1xX6exXbxX3xXd3fxX1xX24fxX18xX19xX3xX1bxX34xX3xX18xX1xXdxX7fxX6axX3xX22xXc1xX3xXexX30xX3xX37xX1xX6exX4xX3xXc2dxX3xX22xX93xX35xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX2xX99xX2e3xX15dxX5xX166xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xX764xXc7xX18xX3xX18xX223xXa7xX3xX2xX2e3xX2xX99xX67xX3xX26xX1xX6exXbxX3xX5e3xXd8xX6xX3xX22xXa2xXa3xX4xX3xXexX89xX6axX35xX7fxX18xX3xX35xX3xX108xX6exXexX3xX1bxX34xX3xXexX89xXc2dxX3xXexX1xX34xX18xX1xX3xX764xXc1xX3xX18xX1xX4fexX3xXcxX6xXa7xX3xXcxX7cxX67xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX4fxXd8xX6xX3xX2bxX2cxX18xX3xXa7xX4b1xXdxX3xX22xXa2xXa3xX4xX3xX91xX93xX35xX3xX52xX6fbxX18xX19xX3xX18xX19xX6axX35xX3xX18xX19xX6xX67xX3xXexX23fxXd8xX3xXexX1xX34xX18xX1xX3xXa7xX3dxXexX3xX506xX6axX578xX18xX3xXexX1xX8d6xX3xX37xXdxXc7xX18xX3xXexX89xXb1xX4xX3xX89xX3dxX18xX19xX3xX5xX4b1xX18xX9axX3xX9cxX6exX4xX3xX4xX24fxX18xX19xX3xXexX89xX5dxX18xX1xX3xX1xX23fxX18xX19xX3xXa7xXa98xX4xX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX1xX17xX6xX3xXexX89xXa2xX4b1xX4xX3xX18xX19xXd8xX34xXdxX3xXexXdxX7fxX18xX3xX22xXa2xXacxX18xX19xX67xX3xXexX1xXa2xXa3xX18xX19xX3xX22xXdxXc1xX18xX3xX22xX8d6xX3xXexX1xXacxX3xXbxX1xX28xXexX67xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX4xX4dexX18xX3xX4xX367xX3xX5xX578xX6axX3xXexX89xXa73xX18xX19xX67xX3xX5xX578xX6axX3xX4xX1xX6axX24fxX18xX19xX67xX3xX18xX1xX34xX3xX18xX19xX1xX753xX3xX37xX1xX6exX4xX1xX67xX3xX18xX1xX34xX3xX19xXdxX9dxX18xX19xX3xX22xX23fxXd8xX67xX3xX18xX1xX34xX3xX52xXa2xc041xX18xX19xX3xXexX223xX18xX19xX9axX3xXd3fxX1xXdxX3xX1bxX6axX6xX3xX5e3xX2cxX3xXcxX1xX6exX18xX1xX3xXcxX24fxX18xX19xX3xX1f3xX2xX168xX168xX96xX1d8xX2xX168xX166xX99xX207xX3xX1bxX7fxX3xX22xX93xX35xX3xX1bxXe5dxX18xX3xX4xX9dxX18xX1xX3xX4xX1xX17xX6xX67xX3xXexX1xX23xX35xX3xX4xX9dxX18xX1xX3xX7xX709xX4xX3xXexXa73xXexX3xXexXa2xX4f2xXdxX67xX3xXa7xX6axX24fxX18xX3xX1xXd8xX6xX3xX22xX6axX6xX3xX18xXc2dxX67xX3xX24fxX18xX19xX3xX22xXe5dxX3xX22xX7cxXdxX3xXexX2cxX18xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX13xX93xX18xX3xX2bxX2cxX18xX3xXexX1xX34xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX4fxXd8xX6xX3xX2bxX2cxX18xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX2e3xX97xX96xX166xX5xX2xX97xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xXcxX1xX6exXbxX3xXcxX7cxX3xX1f3xX18xX4f2xXdxX3xX5xXa2xX6axX3xX19xXdxXbd1xX3xX91xX6exX3xX5xX4fexX3xX4xX1fxX6xX3xX26xX1xX28xXexX3xX1xXd8xX34xX18xX19xX3xXcxX89xX578xX18xX3xXfdxX1xX93xX18xX3xXcxX24fxX18xX19xX207xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1xX4f2xX18xX3xX168xX97xX3xX108xX9dxXd8xX3xXexX1xX6exXbxX3xX22xX5c0xXexX3xX52xXa2xX4b1xXdxX3xX4xX1xX93xX18xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX4fxXd8xX6xX3xX13xXdxX2cxX18xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX96xX2e3xX53dxX96xX5xX2xX2xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xXcxX1xXacxXdxX3xX5e3xXff6xX67xX3xX37xX1xX6axX3xX1bxX6fbxX4xX3xX18xXb1xXdxX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX3xX22xXe5dxX3xX4xX367xX3xX4xX1xX17xX6xX3xXexX1xXacxX3xX26xX1xX28xXexX9axX3xX764xXc7xX18xX3xXexX1xXacxXdxX3xXcxX89xX578xX18xX3xXexX1xX5dxX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX3xX22xXe5dxX3xX19xX709xX18xX3xX5xXdxX7fxX18xX3xX1bxX4b1xXdxX3xXexX2cxX18xX3xXexX6axX7cxXdxX3xX4xX1fxX6xX3xX1bxX6axX6xX3xXcxX89xX578xX18xX3xXfdxX1xX93xX18xX3xXcxX24fxX18xX19xX9axX3xX4f1xX6xX6axX3xX1xX6xXdxX3xX5xX578xX18xX3xX5xXe5dxX18xX1xX3xX22xX23fxXd8xX3xX18xX1xX93xX18xX3xX52xX93xX18xX3xX37xX1xX6exX18xX19xX3xX4xX1xXdxXc7xX18xX3xX4xX1xXa73xX18xX19xX3xX19xXdxX5c0xX4xX3xXfdxX19xX6axX35xX2cxX18xX3x842fxX24fxX18xX19xX3xXexX1xX709xX18xX19xX3xX5xXa3xXdxX3xX1f3xX2xX96xX53dxX164xX3xX1bxX34xX3xX2xX96xX53dxX53dxX207xX67xX3xX24fxX18xX19xX3xX22xXe5dxX3xXexX89xX6xXd8xX3xX5xX23fxXdxX3xX18xX19xX6xXdxX3xX1bxX34xX18xX19xX3xX4xX1xXd8xX3xX1bxX6axX6xX3xXcxX89xX578xX18xX3xXfc1xX18xX1xX3xXcxX24fxX18xX19xX3xX22xX8d6xX3xX1bxX7fxX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX3xXexX6axX3xX1xX34xX18xX1xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX164xX99xX97xX53dxX5xX2xX96xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xXcxXa2xXa3xX18xX19xX3xX22xX36cxX18xX19xX3xX1bxX6axX6xX3xXcxX89xX578xX18xX3xXcxX1xX6exXdxX3xXcxX24fxX18xX19xX3xX22xXa2xXa3xX4xX3xX52xX6fbxX18xX19xX3xXexX23fxXdxX3xX22xX753xX18xX1xX3xXfc1xX18xX3xXd3fxcbe1xX3xX4f1xXdxX18xX1xX3xX4xX367xX3xX4xX1xXdxX7fxX6axX3xX4xX6xXd8xX3xX2xX164xX3xXa7xX67xX3xX18xX5c0xX18xX19xX3xX2xX2e3xX53dxX3xXexX23xX18xX3xX18xX223xXa7xX3xX96xX97xX2xX2e3xX3xX22xX8d6xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX30xX3xX37xX1xX709xXbxX3xX18xX4f2xXdxX3xX1xX34xX18xX1xX3xX1xXa2xX4f2xX18xX19xX3xX1xXa2xX4b1xX18xX19xX3xX1bxX7fxX3xX4xX3dxXdxX3xX18xX19xX6axX36cxX18xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX2e3xX166xX15dxX53dxX5xX2xX2e3xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xX253xX23bxX4xX3xXexXa2xXa3xX18xX19xX3xX22xX6exX3xX4xX367xX3xX1xX5dxX18xX1xX3xX52xX6exX18xX19xX3xX18xX19xXa2xXacxXdxX3xX22xX23bxX18xX19xX3xXbxX1xX254xX6xX3xXexX89xXa2xX4b1xX4xX3xX22xX34xXdxX3xXexXa2xXa3xX18xX19xX3xXbxX1xX28xXexX3xX22xXa2xXa3xX4xX3xX4xX1xXd8xX3xX5xX34xX3xXexX1xX23fxX4xX1xX3xXexX254xX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xX23fxXd8xX3xX7xX1cxX3xXfc1xX18xX3xXd3fxX18f2xX3xX4f1xXdxX18xX1xX3xX22xXc7xX18xX3xX22xX93xX35xX3xXexX6axX3xXexXdxX2cxX18xX3xX5xX6axX35xXc1xX18xX3xX22xX6xX18xX67xX3xX22xX23fxXexX3xX22xXa2xXa3xX4xX3xXexX89xXa2xXacxX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX34xX3xX1xXd8xX6exX3xX22xX6exX9axX3xXfdxX19xXa2xXacxXdxX3xX22xXacxXdxX3xX7xX6xX6axX3xX19xX232xXdxX3xX24fxX18xX19xX3xX5xX34xX3xXfc1xX18xX3xXcxX30xX9axX3xX764xX753xX18xX1xX3xX18xXb1xXdxX3xX18xX4f2xXdxX3xX22xX93xX35xX3xX19xX232xXdxX3xX5xX34xX3xX18xXb1xXdxX3xXfc1xX18xX3xXcxX30xX67xX3xXexX1xXacxXdxX3xX5e3xX2cxX3xX19xX232xXdxX3xX4xX1xXc1xX4xX1xX3xXexX2cxX18xX3xX22xXdxX3xXexX1xX34xX18xX1xX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX166xX168xX168xX164xX5xX2xX168xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xX764xXd8xX23fxX18xX3xX22xXa2xXacxX18xX19xX3xX52xX34xXdxX3xX15dxX168xX166xX3xXa7xX3xXexX586xX3xX22xX753xX18xX1xX3xXfc1xX18xX3xXd3fxX18f2xX3xX4f1xXdxX18xX1xX3xXexX4b1xXdxX3xX4xX1xX17xX6xX3xX764xX36cxX18xX19xX3xX22xXa2xXa3xX4xX3xX4xX1xXd8xX3xX5xX34xX3xX37xX1xX367xX3xX37xX1xX223xX18xX3xX18xX1xX23xXexX3xXexX89xXd8xX18xX19xX3xXexXd8xX34xX18xX3xX108xX3dxX3xX506xX6axXe5dxX18xX19xX3xX22xXa2xXacxX18xX19xX3xX5xX2cxX18xX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX9axX3xd377xX5dxX6xX3xX22xX6exX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX89xX6xX3xXa7xX93xX35xX3xX18xXb1xXdxX67xX3xX19xX28xXbxX3xX19xX1xX7fxX18xX1xX3xX18xX1xXa2xX3xXexX1xX30xX3xXexX1xX6exX4xX1xX3xX5xX4dexX18xX19xX3xX18xX19xXa2xXacxXdxX3xX1xX34xX18xX1xX3xX1xXa2xX4f2xX18xX19xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX15dxX15dxX97xX166xX5xX2xX164xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX52xXexX1xX6axXa7xX108xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX52xXexX1xX119xX15dxX168xX96xXbxX91xX123xX1xX10xXdxX19xX1xXexX119xX168xX96xX53dxXbxX91xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xX764xX8d6xX3xX22xX9dxXa7xX3xX108xX9dxXd8xX3xX6xX18xX3xXexXd8xX34xX18xX3xX4xX1xXd8xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX30xX3xX1bxX34xX3xX52xX6axX3xX37xX1xX6exX4xX1xX3xXexX1xX28xXbxX3xXbxX1xXa2xX4f2xX18xX19xX3xX5xX10xXd8xX3xX18xXb1xXdxX3xX1xX34xX18xX1xX3xX5xX20bxX3xX1bxX34xX3xX18xX19xX709xXa7xX3xX4xX9dxX18xX1xX67xX3xXexX586xX3xX5xX93xX6axX3xX108xX6xX18xX3xX506xX6axX9dxX18xX3xX5xXff6xX3xX37xX1xX6axX3xX52xXdxX3xXexX254xX4xX1xX3xX22xXe5dxX3xX4xX1xXd8xX3xX5xX709xXbxX3xXexX1xX2cxXa7xX3xX18xX1xXdxX7fxX6axX3xX5xX6xX18xX3xX4xX6xX18xX3xX7xX709xXexX67xX3xX108xX28xX4xX3xX22xX6exX9axX9axX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX2e3xX96xX15dxX97xX5xX2xX15dxX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xX13xXa3xX3xX4xX1xX36cxX18xX19xX3xX6xX18xX1xX3xX5e3xXa2xX6axX3xX1755xXdxX18xX1xX3xX764xX23bxX4xX3xX1bxX34xX3xX4xX1xX4fexX3xX5e3xX2cxX3xXcxX1xX6axX3xXcxX89xX6xX18xX19xX3xX1f3xX4fxX9dxXdxX3xX26xX1xX4dexX18xX19xX207xX3xX22xXe5dxX3xX166xX3xX5xX578xX18xX3xX5xX10xXd8xX3xX22xXa2xXacxX18xX19xX3xX108xX3dxX3xX5xX2cxX18xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX764xX36cxX18xX19xX3xX1bxX34xXd8xX3xX52xX4fexXbxX3xX22xX578xX6axX3xX18xX223xXa7xX9axX3xX9cxX28xX6axX3xX4xXd8xX18xX3xXexX89xX6xXdxX3xX2xX97xX3xXexX6axX7cxXdxX3xX4xX1fxX6xX3xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX4fexX3xX4xXd6exX18xX19xX3xX22xXe5dxX3xXexX6fbxX3xX5xX10xXd8xX3xX108xX3dxX3xX96xX3xX5xX578xX18xX9axX3xX1ce2xXdxX2cxX18xX19xX3xX4xX24fxX3xX4xXd8xX18xX3xX19xX6exXdxX3xX168xX3xXexX6axX7cxXdxX3xXexX1xX5dxX3xX22xX93xX35xX3xX5xX34xX3xX5xX578xX18xX3xX22xX578xX6axX3xXexXdxX2cxX18xX3xX22xXa2xXa3xX4xX3xXexX1xX10xXd8xX3xX4xX1xX6xX3xXa7xXf0xX3xX5xX10xXd8xX3xX18xXb1xXdxX3xX1bxX34xX3xX4xXd6exX18xX19xX3xX4xX1xX753xX3xX4xX367xX3xX22xXd8xX23fxX18xX3xX22xXa2xXacxX18xX19xX3xX4xX6axXa73xXdxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX8d6xXa7xX3xXexX89xXc2dxX3xX4xX24fxX3xX108x8fa6xX3xXa7xX4b1xXdxX3xXbxX1xX9dxXdxX3xX18xX1xXacxX3xX22xXc7xX18xX3xX7xX6fbxX3xX19xXdxXb1xXbxX3xX7xX23bxX4xX3xX4xX1fxX6xX3xXbxX1xXa98xX3xX1xX6axX35xX18xX1xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX2xX97xX15dxX5xX2xX99xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xX9cxX1xX17xX6xX3xX764xX36cxX18xX19xX3xX18xXdbxXa7xX3xXexX89xX2cxX18xX3xX22xX753xX18xX1xX67xX3xXc2dxX3xX22xX3dxX3xX4xX6xXd8xX3xX2xX9axX97xX15dxX53dxX3xXa7xX3xX7xXd8xX3xX1bxX4b1xXdxX3xXa7xX5c0xXexX3xX18xXa2xX4b1xX4xX3xX108xXdxX8d6xX18xX67xX3xX5xX34xX3xX22xXdxX8d6xXa7xX3xX4xX6axXa73xXdxX3xX4xX1fxX6xX3xX1xX34xX18xX1xX3xXexX89xX5dxX18xX1xX3xX5xX2cxX18xX3xX18xXb1xXdxX3xXexX89xX8axX35xX3xX1xX3dxXdxX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX168xX15dxX97xX166xX5xX2xX53dxX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xX13xX4b1xXdxX3xX18xX1xXdxX7fxX6axX3xX52xX6axX3xX37xX1xX6exX4xX1xX67xX3xX22xXdxX3xX22xXc7xX18xX3xX1xXc7xXexX3xX1xX34xX18xX1xX3xXexX89xX5dxX18xX1xX67xX3xX5xX10xXd8xX3xXexX4b1xXdxX3xX4xX1xX17xX6xX3xX764xX36cxX18xX19xX3xXa7xX4b1xXdxX3xX22xXa2xXa3xX4xX3xX4xXd8xXdxX3xX5xX34xX3xX22xXe5dxX3xXexX89xX8axX35xX3xX1xX3dxXdxX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX9axX3xXfdxX1xXdxX7fxX6axX3xX18xX19xXa2xXacxXdxX3xXexX89xX6axX35xX7fxX18xX3xXexX6xXdxX3xX18xX1xX6xX6axX3xX89xXdbxX18xX19xX67xX3xX18xXc7xX6axX3xXexX6fbxX3xXa7xX5dxX18xX1xX3xX108xX3dxX3xX1xX34xX18xX1xX3xXexXd8xX34xX18xX3xX108xX3dxX3xX1xX34xX18xX1xX3xXexX89xX5dxX18xX1xX3xXexX586xX3xX4xX1xX93xX18xX3xX18xXb1xXdxX3xX5xX2cxX18xX3xX22xXc7xX18xX3xX22xX753xX18xX1xX3xXexX1xXdxX2cxX18xX19xX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX3xXexX89xXd8xX18xX19xX3xX2e3xX3xX18xX223xXa7xX3xX5xXdxX2cxX18xX3xXexXdxXc7xXbxX3xX7xXaa2xX3xX22xXa2xXa3xX4xX3xX4xXd8xXdxX3xX5xX34xX3xXexX1xX34xX18xX1xX3xXexX93xXa7xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX2e3xX168xX166xX53dxX5xX2xX166xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xX26xX1xX28xXexX3xXexX30xX3xX1bxX34xX3xX52xX6axX3xX37xX1xX6exX4xX1xX3xX22xX5c0xXexX3xX5xX20bxX3xX52xX93xX18xX19xX3xX1xXa2xX4f2xX18xX19xX3xXexX1xX34xX18xX1xX3xXexX93xXa7xX3xX1xXa2xX4b1xX18xX19xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX23fxXdxX3xX4xX1xX17xX6xX3xX764xX36cxX18xX19xX3xX19xXdxXbd1xX6xX3xX22xX753xX18xX1xX3xXa7xX93xX35xX3xX1bxXacxX18xX9axX3xb676xXcxX89xX223xXa7xX3xX18xX223xXa7xX3xXexX254xX4xX1xX3xX22xX23bxX4xX3xXexX6axX3xX1xX34xX18xX1xX67xX3xX4xX1xXa2xX6xX3xX1bxX7fxX3xX2bxX2cxX18xX3xXcxX30xX3xX4xX1xXa2xX6xX3xXexX1xX34xX18xX1xX3xX506xX6axX9dxX3xXexX6axa785xX3xX1d8xX3xX4xX93xX6axX3xX4xX6xX3xX52xX6xXd8xX3xXexX586xX3xX91xXa2xX6xX3xX22xX8d6xX3xX5xX23fxXdxX3xXexX89xXc2dxX3xXexX1xX34xX18xX1xX3xX22xX3dxX18xX19xX3xX5xX6fbxX4xX3xXexX1xX24fxXdxX3xXexX1xXb1xX4xX3xX18xX1xXbd1xX18xX19xX3xX52xX6axX3xX37xX1xX6exX4xX1xX3xXbxX1xXa2xX4f2xX18xX19xX3xX91xX6xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX2xX166xX2xX15dxX5xX96xX97xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xXa4exX6axX3xX37xX1xX6exX4xX1xX3xXexX1xX28xXbxX3xXbxX1xXa2xX4f2xX18xX19xX3xX5xX10xXd8xX3xXexX4b1xXdxX3xX22xX753xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX764xX36cxX18xX19xX67xX3xX6xXdxX3xX6xXdxX3xX4xXd6exX18xX19xX3xX506xX6axX6xX18xX3xX18xXdxXc1xXa7xX3xX89xXdbxX18xX19xX3xX91xXd8xX6xX3xXexX6xX35xX3xX1bxX34xXd8xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX7xXaa2xX3xXa7xX6xX18xX19xX3xX1bxX7fxX3xX22xXdxX7fxX6axX3xXa7xX6xX35xX3xXa7xX709xX18xX67xX3xX6xX18xX3xX5xX34xX18xX1xX3xX4xX1xXd8xX3xX4xX9dxX3xX18xX223xXa7xX9axX3xX764xX367xX3xX5xX34xX3xX5xXff6xX3xX52xXd8xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX18xX19xX34xX35xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX22xXa2xXa3xX4xX3xXa7xX34xXdxX3xX108xX367xX18xX19xX67xX3xX7xX6exX18xX19xX3xX22xXf0xXbxX3xXexX1xX10xXd8xX3xX18xX223xXa7xX3xXexX1xX6exX18xX19xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX15dxX97xX53dxX164xX5xX96xX2xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xXcxX586xX3xX22xX753xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX764xX36cxX18xX19xX67xX3xX52xX6axX3xX37xX1xX6exX4xX1xX3xX4xX367xX3xXexX1xX8d6xX3xXbxX1xX367xX18xX19xX3xXexX578xXa7xX3xXa7xX709xXexX3xX37xX1xX709xXbxX3xX18xX4f2xXdxX3xXexX1xXa2xXc2dxX18xX19xX3xX5xXe5dxXa7xX3xX506xX6axX6xX18xX19xX3xX4xX9dxX18xX1xX3xXa7xX93xX35xX3xXexX89xXacxXdxX3xXexX89xX17xX18xX19xX3xX22xXdxXc1xXbxX3xX91xX6axX18xX19xX3xX506xX6axX6xX18xX1xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX2e3xX168xX53dxX53dxX5xX96xX96xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xXd3fxX1xXdxX3xXa7xX34xX18xX3xX22xX2cxXa7xX3xX108xX6axX24fxX18xX19xX3xX91xX6axXa73xX18xX19xX67xX3xX1bxX73xX18xX3xX4xX367xX3xX18xX1xXdxX7fxX6axX3xX52xX6axX3xX37xX1xX6exX4xX1xX3xX5xX6exX4xX3xX22xX6exX4xX3xXexX5dxXa7xX3xX5xXa73xXdxX3xX5xX2cxX18xX3xX4xX1xX17xX6xX9axX3xXd3fxX1xX6axX18xX19xX3xX4xX9dxX18xX1xX3xXa7xXacxX3xX9dxXd8xX3xX19xXdxXbd1xX6xX3xX22x97caxX18xX3xX52xX73xX18xX3xX22xXa2xXacxX18xX19xX3xX1bxX4b1xXdxX3xX7xXa2xX4f2xX18xX19xX3xXa7xX17xX3xX37xX1xXdxXc7xX18xX3xX18xX4f2xXdxX3xX22xX93xX35xX3xXexX89xXc2dxX3xX18xX2cxX18xX3xXexX1xX4f2xX3xXa7xX3dxX18xX19xX9axX3xX1f3xa484xX18xX1xX3xX4xX1xXa98xXbxX3xXexXa73xXdxX3xX164xX40xX96xX67xX3xXexX89xXa2xX4b1xX4xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX37xX1xXd8xX9dxX18xX19xX3xX2xX96xX3xX19xXdxXacxX207xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX2e3xX2e3xX168xX2e3xX5xX96xX2e3xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX12xXd3fxX1xX6axX3xX1bxX6fbxX4xX3xX253xX9dxXd8xX3xXexXa2xXa3xX18xX19xX3xX26xX1xX28xXexX3xX4fxXd8xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX5dxXa7xX3xXexX89xXd8xX18xX19xX3xX7xX6fbxX3xXa7xXacxX3xX9dxXd8xX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX89xX19xXdxX18xX119xX3xX96xXbxX91xX3xX6xX6axXexXd8xX123xXaxX12xX0xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX40xX40xXdxX9axX108xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX18xX1xX9axX1bxX18xX40xX18xX10xX157xX7xX40xX2xX99xX97xX15dxX40xX99xX99xX52xX96xX97xX164xXexX166xX168xX97xX2xX5xX96xX168xX9axX16dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX3xX1xX6axX18xX19xX3xX1bxXdxX3xX4xX6axX6xX3xX52xX6xXexX3xXbxX1xX6xXexX3xX35xX10xX18xX3xXexX6axX3xX18xX19xX6xX35xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX1xXd8xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxXd8xX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX1d8xX6xX5xXdxX19xX18xX119xX3xX16dxX6axX7xXexXdxX1e5xX35xX123xXaxX12xX9cxX24fxX18xX19xX3xX18xX1xX93xX18xX3xXa7xX24fxXdxX3xXexX89xXa2xXacxX18xX19xX3xX18xX19xX36cxXdxX3xX18xX19xX1xX753xX3xX52xX232xX4xX3xX22xXa2xXacxX18xX19xX3xXexX89xXa2xX4b1xX4xX3xX37xX1xXdxX3xX19xX6exX18xX1xX3xX89xX6exX4xX3xXexX1xX9dxXdxX3xX18xX19xXa2xXa3xX4xX3xX22xXa2xXacxX18xX19xX3xXexX89xXc2dxX3xX1bxX7fxX3xX4xX1xX93xX18xX3xX18xXb1xXdxX9axX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX89xX12xX0xX40xXexX108xXd8xX52xX35xX12xX0xX40xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4f1xXd8xX6axX89xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXd8xX3x8dd7xXdxX18xX19xX0xX40xXbxX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxXd8xX18xX3xXdxX52xX9xXaxXa7xX6xXdxX18xX9cxXd8xX18xXexX10xX18xXex10095xX4xXexX5xX97xX97xX2e97xX52xXdxX1bxX9cxXd8xXa7xXa7xX10xX18xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xX10xX1d8xX6xX89xXexXdxX4xX5xX10xX1d8xX4xXd8xXa7xXa7xX10xX18xXexXaxX12xX0xX40xX7xX10xX4xXexXdxXd8xX18xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxXd8xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXdxX52xX10xX108xX6xX89xXaxX12xX0xX40xX7xX10xX4xXexXdxXd8xX18xX12