Phó Bí thư Đoàn xã hiến máu cứu người
(Baohatinh.vn) - Một thành viên của CLB Ngân hàng máu sống Thành đoàn Hà Tĩnh vừa đến tiếp máu, kịp thời giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
5dacx94efx7430x89aax91ffxbb42xcfe4xaedcx6e1exX7xe427xd965xf2cax861bx87efxaa21xX5x78d1xXaxc1fex967bxX1x9d1dxX3xedb9x102cfxX3xXexX1xb0ccxX3x7c99xa6afx964cx9788xX3xfb23x6813xX3xX1xXdxf82dxX21xX3xe962xd130x8415xX3xX4xc3b2xX2dxX3xX21xe940xX1cx7fb9xXdxX0x9273xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc069xX10xX6xdf80xXaxX12xe75axfd64xXexX3xXexX1xX20xX21xX1xX3x775bxXdxd696xX21xX3xX4xb216xX6xX3xcb24x6ecdxX17xX3x7934xX34xcdc2xX21xX3xX1xX20xX21xX34xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX7x1038bxX21xX34xX3xXcxX1xX20xX21xX1xX3xefb7xX1fxX20xX21xX3xX48xX20xX3xXcx7726xX21xX1xX3xX58x80e2xX6xX3xX7exX28xX21xX3xXexXdxX28xXbxX3xX2bxX2cxX2dxe97dxX3x8512xfbdexXbxX3xXexX1xX36xXdxX3xX34xXdxe369xXbxX3xc4baxe08dxX21xX1xX3xX21xX1xX67xX21xX3xb8c5xX2dxX6xX3xX4x8b5bxX21xX3xX21xX34xX2dx72d5xX3xX9dxX9exX4xX1x95e1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX1fxX4bxXc0xX3xXbxX61xX10xX21xXexX10xb017xXaxX12xX0xXdxX2bxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX21xXexX10xXe1xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxf1e4xXdxX4bxXexX1xb9aexX3x9722xX2xfb1fxXbxX23xb2eaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX105xX3xX109xX2xde50xXbxX23xX10cxXaxX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX39xX39xXdxXc6xXabxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX21xX1xXc6xX58xX21xX39xX21xX10xX100xX7xX39xf333xX118xX118xddd8xX39xX2xX109xf9a4xX4bxX118xX13exX2xX109x9150xX109xX118xXex7100xX14fxX118xX107xX14bxX5xX118xXc6xb750xXbxX34x62a9xXe1xX9xX109xX107xff4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2dxX3xX21xX34xX1cxX36xXdxXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX1fxX21xXaxX12xXcxX1xX20xX21xX1xX3xX58xXdxX5axX21xX3xX61xX62xX17xX3xX65xX34xX67xX21xX3xX1xX20xX21xX34xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX7xX74xX21xX34xX3xXcxX1xX20xX21xX1xX3xX7exX1fxX20xX21xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX3xX7exX1cxe0f4xX4xX3xX7exX1fxX3xX1xX2dxXc0xX28xXexX3xX2cxXbxXc6xXc6xXc6xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX1fxX4bxXc0xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX7exX15xX9bxX3xX58xX20xX1fxX3xX4xX1xXdx6243xX2dxX3xX21xX34xX20xXc0xX3xX15fxX39xX13exX9bxX3xX17xXacxX21xX1xX3xX58xXdxXacxX21xX3xX1exX6xX3xX9dxX1xX1fxX6xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX3xXexXdxX28xXbxX3xX21xX1xbb78xX21xX3xXabxXacxX21xX1xX3xX21xX1xX67xX21xX3xX62xX5axX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX61xX1xXdxX21xX1xX9bxX3xX23xX24xX3xX61xe364xX2bxX3xX4exXdxX21xX1xX9bxX3xX1xX2dxXc0xXacxX21xX3xX61xX264xX2bxX3x7281xX2dxXc0xX5axX21xX3xd69axX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xcb9fxX9bxX3xX21xX1xX243xXbxX3xX58xXdxXacxX21xX3xXexXe1xX1fxX21xX34xX3xXex99a9xX21xX1xX3xXexXe1xe6bbxX21xX34xX3xXexX1xXdxX28xX2dxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX21xX34xX1xXdxX5axX2bxX3xXexXe1xbf6cxX21xX34xXc6xX3xX17xXacxX21xX1xX3xX21xX1xX67xX21xX3xX4xX15xX3xXexXdxX215xX21xX3xX7xeaf3xX3xXabxXacxX21xX1xX3xX34xX6xX21xX9bxX3xXexX1xX2dxX4fxX4xX3xX21xX1xX15xX2bxX3xX2bxX2cxX2dxX3xe353xX3xX21xX1xX1cxX21xX34xX3xXexX29fxXdxX3xX17x8e6fxX1exf9ffxX3xXexe8c1xX21xX1xX3xX9dxX1xa524xX21xX34xX3xX4xe1c4xX21xXc6xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX1fxX4bxXc0xX3xXbxX61xX10xX21xXexX10xXe1xXaxX12xX0xXdxX2bxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxXexX1xX2dxX2bxXabxX3xXdxX61xX10xX21xXexX10xXe1xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxX100xXdxX4bxXexX1xX105xX3xX107xX2xX109xXbxX23xX10cxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX105xX3xX109xX2xX118xXbxX23xX10cxXaxX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX39xX39xXdxXc6xXabxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX21xX1xXc6xX58xX21xX39xX21xX10xX100xX7xX39xX13exX118xX118xX141xX39xX2xX109xX145xX4bxX118xX13exX2xX109xX14fxX13exX13exXexX13exX2xX15fxX145xX109xX5xX118xXc6xX157xXbxX34xX15axXe1xX9xX2xX15fxX107xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2dxX3xX21xX34xX1cxX36xXdxXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX1fxX21xXaxX12xX58xX20xX3xXexXe1x90dexX4xX3xXexXdxX28xXbxX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX34xXdxXa8xXbxX3xXabxXacxX21xX1xX3xX21xX1xX67xX21xX3xXb5xX2dxX6xX3xX4xXbaxX21xX3xX21xX34xX2dxXc0xX3xX9dxX9exX4xX1xXc6xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX1fxX4bxXc0xXaxX12xX65xX1xX243xX21xX3xX7exX1cxX1dfxX4xX3xXexXdxX21xX3xXabxX2cxX1fxX9bxX3xX6xX21xX1xX3xX2f6xcc1bxX3xXcxX2cxX3xX1exX30xX4xX3x8288xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xXcxX1xX29fxX4xX1xX3xXcxXe1xX2dxX21xX34xX3xX27dxXcxX13xXc6xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX285xX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX58xXdxX5axX21xX3xX61xX62xX17xX3xX21xX34xX67xX21xX3xX1xX20xX21xX34xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX7xX74xX21xX34xX3xXcxX1xX20xX21xX1xX3xX7exX1fxX20xX21xX3xX7exX24xX3xX4xX15xX3xX2bxa3e7xXexX3xXexXe1xX3f6xX4xX3xXexXdxX28xXbxX3xX7ex7bd0xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX9bxX3xX34xXdxXa8xXbxX3xXabxXacxX21xX1xX3xX21xX1xX67xX21xX3xXb5xX2dxX6xX3xX4xXbaxX21xX3xX21xX34xX2dxXc0xX3xX9dxX9exX4xX1xXc6xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX1fxX4bxXc0xX3xXbxX61xX10xX21xXexX10xXe1xXaxX12xX0xXdxX2bxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX21xXexX10xXe1xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxX100xXdxX4bxXexX1xX105xX3xX107xX2xX109xXbxX23xX10cxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX105xX3xX109xX2xX118xXbxX23xX10cxXaxX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX39xX39xXdxXc6xXabxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX21xX1xXc6xX58xX21xX39xX21xX10xX100xX7xX39xX13exX118xX118xX141xX39xX2xX109xX145xX4bxX118xX13exX2xX109xX14fxX109xX141xXexX109xX14bxX145xX118xX145xX5xX118xXc6xX157xXbxX34xX15axXe1xX9xX14bxX145xX13exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2dxX3xX21xX34xX1cxX36xXdxXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX1fxX21xXaxX12xX65xX1xX36xX3xX7exX1cxX1dfxX4xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX9bxX3xX1xXdxXacxX21xX3xX21xX6xXc0xX9bxX3xX7xX30xX4xX3xX9dxX1xb9e8xX10xX3xXabxXacxX21xX1xX3xX21xX1xX67xX21xX3xX62xX5axX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX61xX1xXdxX21xX1xX3xX7exX24xX3xXexXdxX28xX21xX3xXexXe1xXdxX4cfxX21xX3xXexX74xXexX9bxX3xX1xXdxXacxX21xX3xX7exX6xX21xX34xX3xX7exX1cxX1dfxX4xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX4bxX455xXdxX3xX58xX20xX3xX7exXdxX215xX2dxX3xXexXe1xX9exX3xXexX29fxXdxX3xX17xXacxX21xX1xX3xX58xXdxXacxX21xX3xX1exX6xX3xX9dxX1xX1fxX6xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX1fxX4bxXc0xXaxX12xX1exX67xXc0xX3xX5xX20xX3xX21xX34xX1xX87xX6xX3xX4xX2cexX3xX4xX6xX1fxX3xX7exf145xXbxX9bxX3xXexX1xX4cfxX3xX1xXdxXacxX21xX3xXexX18xX21xX1xX3xX21xX1xX67xX21xX3xX58xd8cbxX21xX3xX7xX67xX2dxX3xX7xcf7cxX4xX9bxX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1x94a3xX21xX3xX23xX2dxX21xX34xX3xX9dxX18xX4xX1xX9bxX3xXexX299xX21xX1xX3xX21xX34xX2dxXc0xXacxX21xX3xX58xX299xX3xX4xX4fxX21xX34xX3xX7exbbbbxX21xX34xX3xX4xX5exX6xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX58xXdxX5axX21xX3xX61xX62xX17xX3xX65xX34xX67xX21xX3xX1xX20xX21xX34xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX7xX74xX21xX34xX3xXcxX1xX20xX21xX1xX3xX7exX1fxX20xX21xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xXc6xX0xX39xXbxX12xX0xX4bxXdxX58xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxXe1xX10xX5xX6xXexX10xX4bxXaxX12xX0xX7xXexXe1xX1fxX21xX34xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX5axX21xX3xXb5xX2dxX6xX21xX105xX0xX39xX7xXexXe1xX1fxX21xX34xX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX45exXexX1xX2dxX2bxXabxX45exX6xX21xX4bxX45exX7xX6xXbxX1fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX145xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX5axX21xX3xX14fxX277xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX3xX9dxX9exXbxX3xXexX1xX36xXdxX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX7xX74xX21xX34xX3xX4xX30xX2dxX3xX21xX34xX1cxX36xXdxX3xXabxXacxX21xX1xXaxX3xX1xXe1xX10xc890xX9xXaxX39xXc0xX45exXexX10xX39xX145xX45exXexX1xX6xX21xX1xX45exX21xXdxX10xX21xX45exX14fxX23xX45exX1xX6xX45exXexXdxX21xX1xX45exX9dxXdxXbxX45exXexX1xX1fxXdxX45exX1xXdxX10xX21xX45exX2bxX6xX2dxX45exX7xX1fxX21xX34xX45exX4xX2dxX2dxX45exX21xX34xX2dxX1fxXdxX45exXabxX10xX21xX1xX39xX2xX15fxX13exX14fxX15fxX145xXc6xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX34xX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX39xX2bxX10xX4bxXdxX6xX39xX2xX13exX118xX39xX21xX10xX100xX7xX39xX2xX14fxX109xX14bxX39xX2xX118xX15fxX4bxX145xX13exX13exX141xX109xX13exX109xXexX2xX109xX107xX118xX145xX5xX118xXc6xX157xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2dxX3xX21xX34xX1cxX36xXdxXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX4bxXdxX58xX12xX0xX7xXexXe1xX1fxX21xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX145xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX5axX21xX3xX14fxX277xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX3xX9dxX9exXbxX3xXexX1xX36xXdxX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX7xX74xX21xX34xX3xX4xX30xX2dxX3xX21xX34xX1cxX36xXdxX3xXabxXacxX21xX1xXaxX3xX1xXe1xX10xX7d3xX9xXaxX39xXc0xX45exXexX10xX39xX145xX45exXexX1xX6xX21xX1xX45exX21xXdxX10xX21xX45exX14fxX23xX45exX1xX6xX45exXexXdxX21xX1xX45exX9dxXdxXbxX45exXexX1xX1fxXdxX45exX1xXdxX10xX21xX45exX2bxX6xX2dxX45exX7xX1fxX21xX34xX45exX4xX2dxX2dxX45exX21xX34xX2dxX1fxXdxX45exXabxX10xX21xX1xX39xX2xX15fxX13exX14fxX15fxX145xXc6xX1xXexX2bxXaxX12xX145xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX5axX21xX3xX14fxX277xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX3xX9dxX9exXbxX3xXexX1xX36xXdxX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX7xX74xX21xX34xX3xX4xX30xX2dxX3xX21xX34xX1cxX36xXdxX3xXabxXacxX21xX1xX0xX39xX6xX12xX0xX39xX7xXexXe1xX1fxX21xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX17xXdxX28xXexX3xXexXdxX21xX3xXexX29fxXdxX3xX17xXacxX21xX1xX3xX58xXdxXacxX21xX3xX1exX6xX3xX9dxX1xX1fxX6xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX3xX4xX15xX3xXabxXacxX21xX1xX3xX21xX1xX67xX21xX3xX4xX6c5xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX9bxX3xX145xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX5axX21xX3xX14fxX277xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX3xX7exX24xX3xX9dxX9exXbxX3xXexX1xX36xXdxX3xX7exX28xX21xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX7xX74xX21xX34xX3xX4xX30xX2dxX3xX34xXdxXa8xXbxX3xX21xX34xX1cxX36xXdxX3xXabxXacxX21xX1xXc6xX0xX39xXbxX12xX0xX39xX4bxXdxX58xX12xX0xX39xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX109xX3xX7exX1fxX20xX21xX3xX58xXdxX5axX21xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX5axX21xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX34xXdxX6xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2dxX3xX4xabf0xX3xX301xX21xX34xXaxX3xX1xXe1xX10xX7d3xX9xXaxX39xX4bxX1fxX6xX21xX45exXexX1xX10xX39xX109xX45exX4bxX1fxX6xX21xX45exX58xXdxX10xX21xX45exXexX1xX6xX21xX1xX45exX21xXdxX10xX21xX45exX21xXabxX7xXbxX45exX1xX6xX45exXexXdxX21xX1xX45exXexX1xX6xX2bxX45exX34xXdxX6xX45exX1xXdxX10xX21xX45exX2bxX6xX2dxX45exX4xX2dxX2dxX45exX4xX2dxX45exX1fxX21xX34xX39xX2xX15fxX13exX107xX14fxX14bxXc6xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX34xX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX39xX2bxX10xX4bxXdxX6xX39xX2xX13exX118xX39xX21xX10xX100xX7xX39xX2xX14fxX109xX107xX39xX2xX13exX14fxX4bxX141xX2xX13exX118xX13exX109xX141xXexX145xX109xX2xX13exX107xX5xX118xXc6xX157xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2dxX3xX21xX34xX1cxX36xXdxXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX4bxXdxX58xX12xX0xX7xXexXe1xX1fxX21xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX109xX3xX7exX1fxX20xX21xX3xX58xXdxX5axX21xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX5axX21xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX34xXdxX6xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2dxX3xX4xXa70xX3xX301xX21xX34xXaxX3xX1xXe1xX10xX7d3xX9xXaxX39xX4bxX1fxX6xX21xX45exXexX1xX10xX39xX109xX45exX4bxX1fxX6xX21xX45exX58xXdxX10xX21xX45exXexX1xX6xX21xX1xX45exX21xXdxX10xX21xX45exX21xXabxX7xXbxX45exX1xX6xX45exXexXdxX21xX1xX45exXexX1xX6xX2bxX45exX34xXdxX6xX45exX1xXdxX10xX21xX45exX2bxX6xX2dxX45exX4xX2dxX2dxX45exX4xX2dxX45exX1fxX21xX34xX39xX2xX15fxX13exX107xX14fxX14bxXc6xX1xXexX2bxXaxX12xX109xX3xX7exX1fxX20xX21xX3xX58xXdxX5axX21xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX5axX21xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX34xXdxX6xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2dxX3xX4xXa70xX3xX301xX21xX34xX0xX39xX6xX12xX0xX39xX7xXexXe1xX1fxX21xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xb427xX2cxX21xX34xX3xX13exX13exX39xX2xX2xX9bxX3xX21xX34xX6xXc0xX3xX9dxX1xXdxX3xXabxXdxX28xXexX3xXexXdxX21xX3xX4xX15xX3xXabxXacxX21xX1xX3xX21xX1xX67xX21xX3xX4xX6c5xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX29fxXdxX3xX17xXacxX21xX1xX3xX58xXdxXacxX21xX3xX1exX6xX3xX9dxX1xX1fxX6xX3xX27dxX17xX2f6xX1exX2f8xX285xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX9bxX3xX13exX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX58xXdxX5axX21xX3xX61xX62xX17xX3xX21xX34xX67xX21xX3xX1xX20xX21xX34xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX7xX74xX21xX34xX3xXcxX13xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX3xX7exX24xX3xX9dxX9exXbxX3xXexX1xX36xXdxX3xX1xXdxX28xX21xX3xX13exX3xX7exXbaxX21xX3xX58xX9exX3xX2bxX2cxX2dxX9bxX3xX34xXdxXa8xXbxX3xXabxXacxX21xX1xX3xX21xX1xX67xX21xX3xX58xX1cxX1dfxXexX3xXb5xX2dxX6xX3xX21xX34xX2dxXc0xX3xX9dxX9exX4xX1xXc6xX0xX39xXbxX12xX0xX39xX4bxXdxX58xX12xX0xX39xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13exX3xX4xX2cxX21xX3xXabxX4fxX3xX7exX1fxX20xX21xX3xX4x1020dxX21xX34xX3xX7exXdxX215xX2dxX3xX4bxX1cxe757xX21xX34xX3xXabxXacxX21xX1xX3xX58xXdxXacxX21xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2dxX3xX21xX34xX1cxX36xXdxX3xXexXe1xX1fxX21xX34xX3xX7exX5axX2bxXaxX3xX1xXe1xX10xX7d3xX9xXaxX39xXc0xX45exXexX10xX39xX13exX45exX4xX6xX21xX45exXabxX1fxX45exX4bxX1fxX6xX21xX45exX4xX2dxX21xX34xX45exX4bxXdxX10xX2dxX45exX4bxX2dxX1fxX21xX34xX45exXabxX10xX21xX1xX45exX58xXdxX10xX21xX45exX1xXdxX10xX21xX45exX2bxX6xX2dxX45exX4xX2dxX2dxX45exX21xX34xX2dxX1fxXdxX45exXexXe1xX1fxX21xX34xX45exX4bxX10xX2bxX39xX2xX15fxX2xX141xX13exX107xXc6xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX34xX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX39xX2bxX10xX4bxXdxX6xX39xX2xX13exX118xX39xX21xX10xX100xX7xX39xX2xX14fxX109xX145xX39xX2xX13exX15fxX4bxX109xX118xX15fxX2xX13exX13exX145xXexX2xX2xX141xX13exX2xX5xX118xXc6xX157xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2dxX3xX21xX34xX1cxX36xXdxXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX4bxXdxX58xX12xX0xX7xXexXe1xX1fxX21xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13exX3xX4xX2cxX21xX3xXabxX4fxX3xX7exX1fxX20xX21xX3xX4xXd3cxX21xX34xX3xX7exXdxX215xX2dxX3xX4bxX1cxXd47xX21xX34xX3xXabxXacxX21xX1xX3xX58xXdxXacxX21xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2dxX3xX21xX34xX1cxX36xXdxX3xXexXe1xX1fxX21xX34xX3xX7exX5axX2bxXaxX3xX1xXe1xX10xX7d3xX9xXaxX39xXc0xX45exXexX10xX39xX13exX45exX4xX6xX21xX45exXabxX1fxX45exX4bxX1fxX6xX21xX45exX4xX2dxX21xX34xX45exX4bxXdxX10xX2dxX45exX4bxX2dxX1fxX21xX34xX45exXabxX10xX21xX1xX45exX58xXdxX10xX21xX45exX1xXdxX10xX21xX45exX2bxX6xX2dxX45exX4xX2dxX2dxX45exX21xX34xX2dxX1fxXdxX45exXexXe1xX1fxX21xX34xX45exX4bxX10xX2bxX39xX2xX15fxX2xX141xX13exX107xXc6xX1xXexX2bxXaxX12xX13exX3xX4xX2cxX21xX3xXabxX4fxX3xX7exX1fxX20xX21xX3xX4xXd3cxX21xX34xX3xX7exXdxX215xX2dxX3xX4bxX1cxXd47xX21xX34xX3xXabxXacxX21xX1xX3xX58xXdxXacxX21xX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2dxX3xX21xX34xX1cxX36xXdxX3xXexXe1xX1fxX21xX34xX3xX7exX5axX2bxX0xX39xX6xX12xX0xX39xX7xXexXe1xX1fxX21xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX2f8xX1xX1fxbccexX21xX34xX3xX13exX2xX1xX3xX21xX34xX20xXc0xX3xX145xX118xX39xX2xX118xX9bxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX48xX2dxXc0xXacxX21xX3xX7exX1fxX20xX21xX3xXcxX1xX29fxX4xX1xX3xX48xX20xX3xX48xX6e8xX3xX2f6xX6b2xX21xX3xX2f8xX1xX2cxX21xX1xX9bxX3xX7exX1fxX20xX21xX3xX58xXdxX5axX21xX3xXcxXe1xX1cxXbaxX21xX34xX3xXcxX1xX9exX3xX48xX6e8xX21xX34xX3xX62xXdxX5axX21xX3xX27dxXcxX1xX29fxX4xX1xX3xX62xX29fxX4xX9bxX3xXcxX1xX29fxX4xX1xX3xX48xX20xX285xX3xX58xX20xX3xX7exXdxX215xX2dxX3xX4bxX1cxXd47xX21xX34xX3xX65xX34xX2dxXc0xbb2fxX21xX3xXcxX1xX9exX3xX4exXdxX21xX1xX3xX45exX3xX2f8xX1xX1fxX6xX3xX2f8xX1xX2cxX2bxX3xXabxXacxX21xX1xX3xX17xX2f6xX1exX2f8xX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xXbxX1xX74xX3xX48xX20xX3xXcxX87xX21xX1xX3xX7exX24xX3xXexXe1xX3f6xX4xX3xXexXdxX28xXbxX3xX1xXdxX28xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2dxX3xXabxXacxX21xX1xX3xX21xX1xX67xX21xX3xXb5xX2dxX6xX3xX4xXbaxX21xX3xX21xX34xX2dxXc0xX3xX9dxX9exX4xX1xXc6xX0xX39xXbxX12xX0xX39xX4bxXdxX58xX12xX0xX39xX5xXdxX12xX0xX39xX2dxX5xX12xX0xX4bxXdxX58xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXe1xXaxX12xX0xX39xX4bxXdxX58xX12xX0xX39xX4bxXdxX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb290xX2dxXexX1xX1fxXe1xXaxX12xX62xX5axX3xXcxX2dx8c8fxX21xX0xX39xXbxX12
Lê Tuấn