Đình chỉ hoạt động khai thác đất trái phép ở Cẩm Mỹ
baohatinh.vn
e8b0x1517bxf654x10c34x16aadx13d4ex15b6dx11589x10baexX7x1620fx12b23x1011bx16cecx11c3ex120cexX5x11834xXax1188cx12881x16537x1052axX1xX3xX4xX1x12f67xX3xX1x1502ex1012dxXexX3x1070cx1265dxX15x1276bxX3xf8b8xX1xX6xXdxX3xXexX1x1204bxX4xX3xX21x14d97xXexX3xXex1370exX2dxXdxX3xXbxX1x10b2cxXbxX3x115ecxX3xef7fx11922x119e5xX3x13a7fx1468dxX0x16a70xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe22xX1dx16cfex141aexXaxX12xed18xX3xXaxX0xX6xX3xX1xX35xX10x13028xX9xXaxX1xXexXexXbxef73xX47xX47x11962xefedxX3xXexX1x14797xXex16071xX3xX21x16132xXdxX3xX21xX31xXexX3xeb03x16e7bxX6xX15xX1xX3xX1xX1exX3xXexX35x1653fxX15xX3x11e77xX70xX3x1392axf29dxX3x12405xX3xXaxX12xX0xX7xXexX35xX1dxX15xX24xX12xX6fxX70xX3xXexX1xX74xXexX76xX3xX21xX79xXdxX3xX21xX31xXexX3xX80xX81xX6xX15xX1xX3xX1xX1exX3xXexX35xX8bxX15xX3xX8exX70xX3xX91xX92xX3xX94xX3xX0xX47xX7xXexX35xX1dxX15xX24xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1dxX58xX59xXaxX12xX40xX1xXdxf803xX81xX3x1404dx12a45xX47x15dadx10952xX3xXexX35xX6xX1dxX3xX21x106dfxXdxX3xee75xfcdfxXdxX3x1283ax153e0xX0xX10xX42xX12xXf3xX3xX0xX47xX10xX42xX12x11bd9xX15xX24xX3x116a7xX24xX81xX59x107c9xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3x13a04x132a4xXdxX3xX5cxX3xX40xX1x145d9xX3xXexX74xX4xX1xX3x1133exX56xX113x16f68xX3xX1xX81xX59xf95fxX15xX3xX40xX41xX42xX3xX6fxX81xX59x167e1xX15xX3xX4xX1xX1dxX3x142aexXdxededxXexX6cxX3x13825xX6xX81xX3xX26xX1xXdxX3xX4xefe9xX3xXbxX1xX120xX15xX3xX120xX15xX1xX3xX4xX127xX6xX3xX0xX10xX42xX12xX11fxX8bxX3xXcxXdxX15xX1xX3x16848xX15xX5xXdxX15xX10xX3xX0xX47xX10xX42xX12xXfexXecxX3xXexX14xX15xX1xX3xXexX35xX1exX15xX24xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX21xX31xXexX3xX21xX79xXdxX3xXexX35xX2dxXdxX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX3exX3x14945xf7c3xX3xX40xX41xX42xX3xX44xX45xX3x160cbxX40xX41xX42xX3xX6fxX81xX59xX140xX15x13edaxXf3xX3xX12exX56xX113xX131xX3xX1xX81xX59xX136xX15xX3xX21xX1aaxX3xX24xXdxX6xX1dxX3xX4xX1xX1dxX3xX102xX1x10f90xX15xX24xX3xXcxX8bxXdxX3xX15xX24xX81xX59xX140xX15xX3xX44xX10fxXdxX3xXexX35xeb64x12a7bxX15xX24xX3xXbxX1x13bd8xXdxX3xX1x139cexXbxX3xXfexXffxXdxX3xX5x1077dxX4xX3xX5xX1eexX1f9xX15xX24xX3xX4xX120xX15xX1xX3xX7xX2dxXexX3xX42xX10fxXdxX3xXexX35xX1eexX1efxX15xX24xX3xX4xX127xX6xX3xX40xX10fxX15xX24xX3xX6xX15xX3xX11fxX8bxX3xXcxf476xX15xX1xX3xXexXdxX149xX15xX3xX1xX8bxX15xX1xX3xX26xXdx10cccxX42xX3xXexX35xX6xX3xX3exX3xX26xX1xX81xX3xXfexX201xX4xX3xX13xX22xX15xX24xX3xX102xX1xX1d9xX15xX24xX3xXfexX8bxX3xXexX1xX10fxX15xX3xX2xXefxX3xX1a9xX1aaxX3xX40xX41xX42xX3xX44xX45xf2a7xX3x15b3bxX81xX2dxX3xXexX35xX14xX15xX1xX3xX26xXdxX23exX42xX3xXexX35xX6xXf3xX3xX4xX2dxX4xX3xX4x12ec7xX3xX80xX81xX6xX15xX3xX4xX1x11ab4xX4xX3xX15xee89xX15xX24xX3xX4xea43xX15xX24xX3xX21xX1aaxX3xX5x10554xXbxX3xX147xXdxX140xX15xX3xX147xX120xX15xX3xX147x164dcxXexX3xX24xXdx132a6xX3xX80xX81xX120xX3xXexX6xX15xX24xX3xX21xX1f5xXdxX3xXfexXffxXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX21xX1f5xXdxX3xXexX1eexX1f9xX15xX24xX3xX4x10de3xX15xX24xX3xXbxX1xX1eexX289xX15xX24xX3xXexXdxX136xX15xX3xX21xX6xX15xX24xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX21xX31xXexX3xXexX35xX2dxXdxX3xXbxX1xX3bxXbxX3xXexX1exXdxX3xX21x107b8xX59xX3xX1b3xXexX1exXdxX3xXexX1xX1efxXdxX3xX21xXdxX23exX42xX3xX26xXdxX23exX42xX3xXexX35xX6xX3xX21xX1aaxX3xXbxX1xX2dxXexX3xX1xXdxX136xX15xX3xef4axXefxX3xX42xX2dxX59xX3xX1a9x11ac0xX4xX3xXfexX8bxX3xX42xX22xXexX3xX7xX1f5xX3xX1a9xX10xX3xX10fxXexX10fxX3xXfexX8bxX1dxX3xX4xX1xX3exX3xX21xX31xXexX1bdxX26exX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1dxX58xX59xXaxX12xX40xX2dxX4xX3xX4xX289xX3xX80xX81xX6xX15xX3xX4xX1xX292xX4xX3xX15xX296xX15xX24xX3xX21xX1aaxX3xX21xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX1xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX21xX31xXexX3xXexX35xX2dxXdxX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX3exX3xX21xX309xX59xX26exX3xXcxX35xX1dxX15xX24xX3xXexX1xX1efxXdxX3xX24xXdxX6xX15xX3xXexXffxXdxX3xX1xX81xX59xX136xX15xX3xX40xX41xX42xX3xX6fxX81xX59xX140xX15xX3xX4xX29bxX15xX24xX3xX7xee9fxX3xXexXdxX149xX15xX3xX1xX8bxX15xX1xX3xX5xX8bxX42xX3xX35x105c2xX3xXfexXdxX136xX4xX3xX147xX2dxX15xX3xX21xX31xXexX3xXexX35xX2dxXdxX3xXbxX1xX3bxXbxX3xXex1300axX3xX15xX296xX42xX3xXefxX331xX331x13977xX3xX5xX1exXdxX3xX15xX6xX59xX3xX4xX127xX6xX3xX1a9xX1aaxX3xX40xX41xX42xX3xX44xX45xX3xX21xX23exX3xX1a9x13a51xX3xX5xf5a0xX3xX15xX24xX1xXdxX140xX42xX3xX15xX1xX2b5xX15xX24xX3xXfexXdxX3xXbxX1xX1exX42xX3xffbaxX3xX10fxX15xX24xX3xX11fxX120xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xX147xXdxX149xXexX3xXexX1xX140xX42xX26exX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc86xX81xXexX1xX1dxX35xXaxX12xX102xX103xX0xX47xXbxX12
PV