Chính quyền tắc trách, người dân lãnh đủ
Như Hà Tĩnh đã đưa tin, khoảng 6h30' ngày 1/9/2012, có khoảng 60 người dân thuộc xóm 1, xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) mang theo dao, rựa, cuốc xẻng ùn ùn kéo đến trang trại của gia đình ông Trần Hữu Tỵ ở khu vực Đồng Truồng, xóm 1, xã Thạch Mỹ để phá hoại nhằm buộc anh Tỵ phải trả lại đất canh tác. Hậu quả là khoảng 1.000 cây phi lao, bạch đàn 8 năm tuổi mà gia đình anh Tỵ trồng tại trang trại của mình đã bị chặt hạ không thương tiếc; nhiều đoạn bờ bao hồ nuôi cá bị đào bới; hệ thống giàn mát để cho hàng ngàn con vịt tránh nắng, tránh mưa đã bị dở bỏ; hệ thống chuồng trại kiên cố được xây bằng gạch táp lô và lợp ngói pơroximăng cũng bị san phẳng...
37d8x3e2fxa605x3e3ax3905xc5f8xa2ecx6c74x8a24x95bbxc078xX4xX7x5ea9xX4xc771x5b64xX6x792dx79ecx71aaxb59bxX2x7990x69fexX3xX4xX11x941bxX5xX9xX2x59e8xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x71eexX17x9391x5069xX11xX4xX6xX7xX9x3cefx5e05xX17xX13xX12xX2x683dxX17xXfxX13x6471xX2x5b50xX11x3a00xX1fxX2xX4x8f1bxXfxX13xX3axX2xX1fxX3ax71a4xX1xX2x4e3exX49xX4xX2xX4cxXfxX11xX2xX4x73d1xX11xX2xXcx6d35x7c4exX2x67b6xc351xX2xXcx454exX2xX2axX3axX55xX1fxX3axX2xb7d6x455fxX2xb03ax515dxc5aexX1fxX2x7f3cx87d0x40ebxX14xX0xc0ddxX1xX30xX0xX3axX5cxX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX2axX11xX4xX6xX7xX9xX30xac37xX3ax73e1xX13xX3axX2xX36xX17xX5x49f7xX13xX2xX4xc7fdxX1fxX2xX4xX42xb5e4xX1fxX3axX5dxX2xX13xX12x591ax3e91xX11xX2x8056x45cdxX13xX2xX6xX60xX13xX3axX2xX4cxb045xX0xX75xX3axX5cxX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX70xX7xXfxXc4xX9xX30x6581xX3axXc0xX2xX0xX7xX5axX30xX70xX71xX2xX2ax6b65xX13xX3axX2xX0xX75xX7xX5axX30xX4cxX60xX2xX4cxXc0xXfxX2xX4xX11xX13xX5dxX2xab25xX3axc4d3x6596xX13xX12xX2x5380xX3axab9bxaccaxb40fxX2xX13xX12xX71xX5xX2xX5cxX75x45fexX75x9a77xX12cxX5cxX138xX5dxX2xX1fxX59xX2xX122xX3axX124xX125xX13xX12xX2xX129xX12cxX2xX13xX12xXc0xXc1xX11xX2xXc4xXc5xX13xX2xX4xX3axX17xX6dxX1fxX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX5dxX2xXcxX60xX2xX2axX3axX55xX1fxX3axX2xX68xX69xX2xX6bxX6cxX6dxX1fxX2xX70xX71xX72xX2xX5axXfxX13xX12xX2xX4xX3axX7xX124xX2xXc4xXfxX124xX5dxX2xX42x8883xXfxX5dxX2xX1fxX17x422dxX1fxX2xXcxc701xX13xX12xX2x783cxX13xX2xX195xX13xX2xX122x6e12xX124xX2xX4cx834bxX13xX2xX4xX42xXfxX13xX12xX2xX4xX42xX55xX11xX2xX1fxXcexXfxX2xX12xX11xXfxX2xX4cx5779xX13xX3axX2x6c6dxX13xX12xX2xX2axX42xbbc4xX13xX2xX70xaa24xX17xX2xX2axa3d8xX2x3924xX2xX122xX3axX17xX2xX3cxX187xX1fxX2x469bx6431xX13xX12xX2xX2axX42xX17xX1d6xX13xX12xX5dxX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX5dxX2xXcxX60xX2xX2axX3axX55xX1fxX3axX2xX68xX69xX2xX4cx9a6exX2xX1xX3axXb9xX2xX3axX124xX55xX11xX2xX13xX3ax8d47xX5axX2xX29xX17xX6dxX1fxX2xXfxX13xX3axX2xX2axX1c9xX2xX1xX3axX125xX11xX2xX4xX42xX125xX2xX6xX55xX11xX2xX4cxX49xX4xX2xX1fxXfxX13xX3axX2xX4xXb9xX1fx72c4xX2xX70x97dbxX17xX2xX36xX17xX125xX2xX6xX71xX2xX122xX3axX124xX125xX13xX12xX2xX5cxX22bxX12cxX12cxX12cxX2xX1fxXc5xX5xX2xX1xX3axX11xX2xX6xXfxX124xX5dxX2xX29xX55xX1fxX3axX2xX4cxX71xX13xX2x412bxX2xX13xa3b9xX5axX2xX4xX17xa29exX11xX2xX5axX71xX2xX12xX11xXfxX2xX4cxX1b7xX13xX3axX2xXfxX13xX3axX2xX2axX1c9xX2xX4xX42xX1d6xX13xX12xX2xX4xX55xX11xX2xX4xX42xXfxX13xX12xX2xX4xX42xX55xX11xX2xX1fxXcexXfxX2xX5axX1b7xX13xX3axX2xX4cxX60xX2xX29x8be2xX2xX1fxX3axc1bfxX4xX2xX3axX55xX2xX122xX3axX1bbxX13xX12xX2xX4xX3axXc0x80e7xX13xX12xX2xX4xX11xX1a0xX1fxbf22xX2xX13xX3axX11xXb0xX17xX2xX4cxX124xX55xX13xX2xX29xXc1xX2xX29xXfxX124xX2xX3axX1d6xX2xX13xX17xX1bbxX11xX2xX1fxXb9xX2xX29xX29bxX2xX4cxX71xX124xX2xX29x8da1xX11xX2b6xX2xX3axX3exX2xX4xX3axX18dxX13xX12xX2xX12xX11xX71xX13xX2xX5axXb9xX4xX2xX4cxX1f6xX2xX1fxX3axX124xX2xX3axX71xX13xX12xX2xX13xX12xX71xX13xX2xX1fxX124xX13xX2xX3cxX29bxX4xX2xX4xX42xXb9xX13xX3axX2xX13xXb4xX13xX12xX5dxX2xX4xX42xXb9xX13xX3axX2xX5axXc0xXfxX2xX4cxX60xX2xX29xX29bxX2xXc4xX1cbxX2xX29x5265xX2b6xX2xX3axX3exX2xX4xX3axX18dxX13xX12xX2xX1fxX3axX17xX1d6xX13xX12xX2xX4xX42xX55xX11xX2xX122xX11xaf14xX13xX2xX1fxX18dxX2xX4cxXc0x4777xX1fxX2xXcxXc5xX5xX2xX29xX203xX13xX12xX2xX12xX55xX1fxX3axX2xX4xXb9xX1xX2xX6xX1bbxX2xX3cxX71xX2xX6xX34exX1xX2xX13xX12xX59xX11xX2xX1xX2aexX42xX124xXcxX11xX5axX25exX13xX12xX2xX1fx6f24xX13xX12xX2xX29xX29bxX2xX3xXfxX13xX2xX1xX3axa3bbxX13xX12xX22bxX22bxX22bxX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x854fxX124xXc4xX5xX9xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xab2bxX11xXc4xX4xX3axX8xX9xX138xX12cxX12cxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX5cxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxXc4xXc4xX11xX13xX12xX8xX9xX5cxX9xX2xX29xX124xX42xXc4xX7xX42xX8xX9xX12cxX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX42xX9xX30xX0xX4xX29xX124xXc4xX5xX30xX0xX4xX42xX30xX0xX4xXc4xX30xX0xX11xX5axX12xX2xX3xX42xX1fxX8xX9xX75xX75xX11xX22bxX29xXfxX124xX3axXfxX4xX11xX13xX3axX22bxX3cxX13xX75xX13xX7xX3adxX3xX75xX5cxX138xX12bxc6daxX75xX5cxX12cxX129xXc4xX138xX5cx8a2exX12bxX42dxX12cxX12cxX4xX138xX12bxX12cx5a59xX129xX6xX12cxX22bxX16xX1xX12xX9xX2xX75xX30xX0xX75xX4xXc4xX30xX0xX75xX4xX42xX30xX0xX4xX42xX30xX0xX4xXc4xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXa7xXfxX1xX4xX11xX124xX13xX9xX30xX70xX3exX2xX4xX3axX18dxX13xX12xX2xX1fxX3axX17xX1d6xX13xX12xX2xX4xX42xX55xX11xX2xX1fxXcexXfxX2xX12xX11xXfxX2xX4cxX1b7xX13xX3axX2xXfxX13xX3axX2xX2axX1c9xX2xX29xX29bxX2xX4cxX22exX1xX2xX1xX3axXb9xX2xX4xXfxX13xX2xX4xX71xX13xX3axX0xX75xX4xXc4xX30xX0xX75xX4xX42xX30xX0xX75xX4xX29xX124xXc4xX5xX30xX0xX75xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX3a0xX124xXc4xX5xX9xX30xX2axX3axX7xX124xX2xX4xX42xX1b7xX13xX3axX2xX29xX71xX5xX2xX1fxXcexXfxX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX42xX1c1xX13xX2xX70xX1c5xX17xX2xX2axX1c9xX5dxX2xX4xaa45xX2xX13xX25exX5axX2xX138xX12cxX12cxX42dxX5dxX2xX12xX11xXfxX2xX4cxX1b7xX13xX3axX2xX1bbxX13xX12xX2xX4cxX60xX2xX6xX71xX5axX2xX4cxX2aexX13xX2xX4cxXb0xX2xX13xX12xX3axX29bxX2xX3cxX2ddxX11xX2xX3a0xXfxX13xX2xX1fxX3ax964exX2xX3axX17xX5xX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX2xX3cxX71xX2x883bxX3a0xX101x64dbxX2xXcxX60xX2xX2axX3axX55xX1fxX3axX2xX68xX69xX2xX4cxX1f6xX2xXcxX11xX13xX2xX13xX3axX22exX13xX2xX4xX3axX1c1xX17xX2xX436xX2xX5ax9037xX17xX2xX4cxX49xX4xX2xX6bxX138xX5dxX436xX3axXfxX72xX2xX42xX17xX6dxX13xX12xX2xX3xXc5xX17xX2xX4xX55xX11xX2xX122xX3axX17xX2xX3cxX187xX1fxX2xX1d5xX1d6xX13xX12xX2xX2axX42xX17xX1d6xX13xX12xX2xX4cxX1f6xX2xX36xX17xX5xX2xX3axX124xX55xX1fxX3axX2xX6xX71xX5axX2xX4xX42xXfxX13xX12xX2xX4xX42xX55xX11xX2xX13xX17xX1bbxX11xX2xX4xX42xX1d6xX13xX12xX2xX4xX3axXcexX5xX5dxX2xX3axX125xX11xX2xX3xX125xX13xX2xX6bxX1fxXb9xX5dxX2xX6xc704xXfxX72xX22bxX2xX1d5xX1a0xX13xX2xX13xX12xX71xX5xX2xX5cxX136xXexX42dxXexX138xX12cxX12cxX42dxX5dxX2xX29xXfxX13xX2xX1fxX3axX547xX2xX3axX17xX5xX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX2xX4cxX60xX2xX4xX263xX2xX1fxX3axca56xX1fxX2xX3ax406axX1xX2xXc4xXc5xX13xX2xX4cxX1f6xX2xX4xX3axX18dxX13xX12xX2xX13xX3axX49xX4xX2xX3cxX71xX2xXcxX59xX5axX2xX4cxX60xX2xX122xa06cxX2xX122xX1a0xX4xX2xX3axX34exX1xX2xX4cxX1d6xX13xX12xX2xX1fxX3axX124xX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX1c9xX2xX4xX3axX17xX346xX2xX6xX55xX11xX2xXc4xX11xX3exX13xX2xX4xXa9xX1fxX3axX2xX13xX71xX5xX2xX4cxX1f6xX2xX6xX71xX5axX2xX4xX42xXfxX13xX12xX2xX4xX42xX55xX11xX5dxX2xX3cxX2ddxX11xX2xX6xX63exX2xXc4xX124xX2xXc4xX11xX3exX13xX2xX4xXa9xX1fxX3axX2xX4cxX49xX4xX2xX4xX55xX11xX2xX122xX3axX17xX2xX3cxX187xX1fxX2xX13xX71xX5xX2xX4cxX60xX2xX29xX29bxX2xX29xX32cxX2xX3axX124xXfxX13xX12xX2xX13xX3axX11xXb0xX17xX2xX13xX25exX5axX5dxX2xX13xX25exX13xX5dxX2xX6xXb9xX1fxX2xX5axX61exX1fxX2xX17xX5axX2xX4xX195xX5axX5dxX2xX4xX42xX124xX13xX12xX2xX122xX3axX11xX2xX4cxX59xX2xX13xX3axX1c5xX13xX12xX2xX3axX6dxX2xXc4xXc5xX13xX2xX1cbxX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX2xX4cxXc0xX34exX1fxX2xX1fxX3axX11xXfxX2xX4cxX49xX4xX2xX4xX55xX11xX2xX122xX3axX17xX2xX3cxX187xX1fxX2xX13xX71xX5xX2xX3cxX57bxX13xX2xX1xX3axX125xX11xX2xX13xX6dxX1xX2xX3xX125xX13xX2xX6xXc0xX34exX13xX12xX2xX1fxX3axX124xX2xX101xX3axX71xX2xX13xXc0xX2ddxX1fxX2xX3axX71xX13xX12xX2xX13xX25exX5axX22bxX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX3a0xX124xXc4xX5xX9xX30xX2axX42xXc0xX2ddxX1fxX2xX4xX3axX187xX1fxX2xX4xX42xX55xX13xX12xX2xX4cxX59xX5dxX2xX3a0xXfxX13xX2xX1fxX3axX547xX2xX3axX17xX5xX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX2xX1fxX37exX13xX12xX2xX13xX3axXc0xX2xX13xX3axXc5xX13xX2xXc4xXc5xX13xX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX2xX4cxX60xX2xX13xX3axX49xX4xX2xX4xX42xXa9xX2xX1fxX3axX124xX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX1c9xX2xX4xX3axX17xX346xX2xX6xX55xX11xX2xXc4xX11xX3exX13xX2xX4xXa9xX1fxX3axX2xX4cxX49xX4xX2xX13xX71xX5xX2xX4cxX1f6xX2xX3axX71xX13xX12xX2xX13xX25exX5axX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX1c9xX2xX13xX6dxX1xX2xX3xX125xX13xX2xX6xXc0xX34exX13xX12xX2xX1fxX3axX124xX2xX13xX3axX71xX2xX13xXc0xX2ddxX1fxX2xX4xX3axXfxX5xX2xX1fxX3axX124xX2xX13xX3axX1c5xX13xX12xX2xX3axX6dxX2xXc4xXc5xX13xX2xX13xX71xX5xX22bxX2xX2axX11xX1a0xX1xX2xX4cxX59xX2xX13xX12xX71xX5xX2xX5cxXexX5cxXexX138xX12cxX12cxX436xX5dxX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xXcxX60xX2xX2axX3axX55xX1fxX3axX2xX68xX69xX2xX4xX11xX1a0xX1xX2xX4x644dxX1fxX2xX122xX63exX2xX3axX34exX1xX2xX4cxX1d6xX13xX12xX2xX122xX11xX13xX3axX2xX4xX1a0xX2xX3cxX2ddxX11xX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX42xX1c1xX13xX2xX70xX1c5xX17xX2xX2axX1c9xX2xX3cxX2ddxX11xX2xX13xX6dxX11xX2xXc4xX17xX13xX12xX2xX1fxX3axX124xX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX1c9xX2xX4xX3axX17xX346xX2xX4cxX49xX4xX2xX4cxX1f6xX2xX6xX71xX5axX2xX4xX42xXfxX13xX12xX2xX4xX42xX55xX11xX2xX13xX17xX1bbxX11xX2xX4xX42xX1d6xX13xX12xX2xX4xX3axXcexX5xX5dxX2xX3axX125xX11xX2xX3xX125xX13xX2xX6bxX1fxXb9xX2xX6xX5e7xXfxX72xX5dxX2xX1fxX3axX25exX13xX2xX13xX17xX1bbxX11xX2xX4xX263xX13xX12xX2xX3axX34exX1xX22bxX22bxX22bxX2xX3cxX2ddxX11xX2xXc4xX11xX3exX13xX2xX4xXa9xX1fxX3axX2xX4cxX49xX4xX2xX3x6e5exX2xXc4xX85fxX13xX12xX2xX138xX138xX22bxX12cxX12cxX12cxX5axX0xX3xX17xX1xX30xX138xX2xX0xX75xX3xX17xX1xX30xX4xX55xX11xX122xX3axX17xX2xX3cxX187xX1fxX2xX1d5xX1d6xX13xX12xX2xX2axX42xX17xX1d6xX13xX12xX5dxX2xX3cxX2ddxX11xX2xX4xX3axXc1xX11xX2xX3axX55xX13xX2xX4xX511xX2xX5cxXexX5cxXexX138xX12cxX12cxX436xX2xX4cxX1a0xX13xX2xX12bxX12cxXexX425xXexX138xX12cxX5cxX25bxX2xX6bxX3a0xX125xX13xX2xX3axX34exX1xX2xX4cxX1d6xX13xX12xX2xX1fx9fd8xX13xX2xX12xX3axX11xX2xX42xb90dxX2xX9xX122xX3axX11xX2xX101xX12xX3axX29bxX2xX4cxX29bxX13xX3axX2xX129xX42dxXexXa7xc27dxX2xX1fxXcexXfxX2xXa7xX3axXa9xX13xX3axX2xX1xX3axXcexX2xX3axX1a0xX4xX2xX4xX3axXc1xX11xX2xX3axX55xX13xX2xX12xX11xXfxX124xX2xX4cxX49xX4xX22bxX2xb6faxX17xX5xX2xX3axX124xX55xX1fxX3axX2xX3xX909xX2xXc4xX85fxX13xX12xX2xX4cxX49xX4xX2xX122xX3axX1bbxX13xX12xX2xX4xX3axXfxX5xX2xX4cxX263xX11xX2xX4xX3axX1b7xX2xX3cxX57bxX13xX2xXc0xX17xX2xX4xX11xX346xX13xX2xX1fxX3axX124xX2xX1fxX3axXcexX2xX3axX6dxX2xX1fxX37exX2xX122xX63exX2xX4xX11xX1a0xX1xX2xX3axX34exX1xX2xX4cxX1d6xX13xX12xX9xX72xX22bxX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX3a0xX124xXc4xX5xX9xX30xX27xXfxX17xX2xX122xX3axX11xX2xX4cxX60xX2xX1fxX59xX2xX4cxX1c1xX5xX2xX4cxXcexX2xX1fxXb9xX1fxX2xX4xX3axXcexX2xX4xX85fxX1fxX2xX4xX511xX2xXcxX59xX5axX2xX4cxX1a0xX13xX2xXcxX60xX2xX4xX42xX124xX13xX12xX2xX4xXfxX5xX5dxX2xX12xX11xXfxX2xX4cxX1b7xX13xX3axX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX1c9xX2xX3axX1a0xX4xX2xX3xX61axX1fxX2xX5xX346xX13xX2xX4xXc5xX5axX2xX3cxX71xX2xX4xX22exX1xX2xX4xX42xX17xX13xX12xX2xX1fxX1bbxX13xX12xX2xX3xX61axX1fxX5dxX2xX4xX11xXb0xX13xX2xX1fxXcexXfxX2xX4cxX1f6xX2xX4cxX1c1xX17xX2xX4xXc0xX2xX3cxX71xX124xX2xX4cxXc5xX5xX2xX3cxX71xX2xX3xXfxX17xX2xX25bxX2xX13xX25exX5axX2xX13xX3axX22exX13xX2xX4xX3axX1c1xX17xX2xX12xX11xXfxX2xX4cxX1b7xX13xX3axX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX1c9xX2xX4cxX60xX2xX29xX11xX1a0xX13xX2xX122xX3axX17xX2xX3cxX187xX1fxX2xX13xX71xX5xX2xX4xX511xX2xX5axX6dxX4xX2xX1fxXb9xX13xX3axX2xX4cxX1d6xX13xX12xX2xX3xXc5xX17xX2xX36xX17xXfxX13xX3axX2xX13xX25exX5axX2xX13xX25exX13xX5dxX2xX6xXb9xX1fxX2xX17xX5axX2xX4xX195xX5axX2xX4xX3axX71xX13xX3axX2xX5axX6dxX4xX2xX122xX3axX17xX2xX3cxX187xX1fxX2xX3axX1a0xX4xX2xX3xX61axX1fxX2xX5axX71xX17xX2xX5axb489xX22bxX2x82d0xX3axX17xX2xX3cxX187xX1fxX2xX4cxX1d6xX13xX12xX2xX4xX42xX17xX1d6xX13xX12xX2xX3xXc5xX17xX2xX4xX42xXc0xX2ddxX1fxX2xX4cxXc5xX5xX2xX4cxX60xX2xX4cxXc0xX34exX1fxX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX1c9xX2xX36xX17xX5xX2xX3axX124xX55xX1fxX3axX2xX3axX1a0xX4xX2xX3xX61axX1fxX2xX29xX71xX11xX2xX29xX125xX13xX5dxX2xX138xX2xX3axX1d6xX2xX1fxXb9xX2xX1fxX59xX2xXc4xX11xX3exX13xX2xX4xXa9xX1fxX3axX2xX5axX29fxX4xX2xX13xXc0xX2ddxX1fxX2xX138xX22bxX12cxX12cxX12cxX5axX0xX3xX17xX1xX30xX138xX2xX0xX75xX3xX17xX1xX30xX4cxXc0xX34exX1fxX2xX4cxX71xX124xX2xX4cxXb4xX1xX2xX3axX1a0xX4xX2xX3xX61axX1fxX2xX122xX11xX346xX13xX2xX1fxX18dxX5dxX2xX3axX3exX2xX4xX3axX18dxX13xX12xX2xX4cxX346xX2xX29xXfxX124xX2xX3cxX1c5xX13xX12xX2xX1fxX3axXb4xX1fxX5dxX2xX3axX3exX2xX4xX3axX18dxX13xX12xX2xX5axXc0xX2aexX13xX12xX2xX5axXb9xX13xX12xX2xXc4xX57bxX13xX2xX13xXc0xX2ddxX1fxX2xX3cxX71xX2xX4xX11xX346xX17xX2xX5e7xX13xX12xX2xX122xX3axX124xXfxX2xX3axX61exX1fxX2xX4cxX125xX5axX2xX29xX125xX124xX2xX1fxX49xX1xX2xX4cxXcexX2xX13xXc0xX2ddxX1fxX2xX1fxX3axX124xX2xXc4xX11xX3exX13xX2xX4xXa9xX1fxX3axX2xXfxX124xX5dxX2xX3axX1d6xX2xX3cxX71xX2xXc4xX11xX3exX13xX2xX4xXa9xX1fxX3axX2xX4xX42xX972xX13xX12xX2xX6xX5e7xXfxX2xX4cxX1d6xX13xX12xX2xX4xX3axXc1xX11xX2xX4cxX125xX5axX2xX29xX125xX124xX2xX4xX11xX346xX17xX2xX5e7xX13xX12xX2xX5ax6cdbxX11xX2xX122xX3axX11xX2xX5axXc0xXfxX2xX6xX37exX22bxX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX3a0xX124xXc4xX5xX9xX30xXb55xX3axX1bbxX13xX12xX2xX1fxX3axX547xX2xX4xX42xX1d6xX13xX12xX2xX6xX5e7xXfxX5dxX2xX13xX17xX1bbxX11xX2xX1fxXb9xX2xX5axX71xX2xX4xX42xX124xX13xX12xX2xX3cxX71xX11xX2xX13xX25exX5axX2xX4xX42xX1cbxX2xX6xX55xX11xX2xX4cxXc5xX5xX2xX12xX11xXfxX2xX4cxX1b7xX13xX3axX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX1c9xX2xX4cxX60xX2xX4cxX1c1xX17xX2xX4xXc0xX2xX5axX1cbxX2xX42xX6dxX13xX12xX2xX4xX3axX346xX5axX2xX13xX3axX11xXb0xX17xX2xX6xX124xX55xX11xX2xX3axX1b7xX13xX3axX2xX13xX3axXc0xX2xX1fxX3axX25exX13xX2xX13xX17xX1bbxX11xX2xX4xX42xXc5xX17xX2xX29xX972xX5dxX2xX6xX34exX13xX5dxX2xX12xX71xX2xX3cxX71xX2xX4cxX29fxX1fxX2xX29xX11xX3exX4xX2xX6xX71xX2xX3cxX29bxX4xX22bxX2xX101xX3axXc0xX2xX4xX3axXc1xX11xX2xX4cxX11xX1f6xX5axX2xX3axX11xX3exX13xX2xX4xX55xX11xX2xX1fxX59xX2xX3axX2aexX13xX2xX5cxX12cxX2xX1fxX124xX13xX2xX4xX42xXc5xX17xX2xX29xX972xX5dxX2xX3axX2aexX13xX2xX138xX12cxX12cxX12cxX2xX3cxX29bxX4xX2xX3xX11xX346xX17xX2xX4xX42xX61axX13xX12xX2xX3cxX71xX2xX3axX71xX13xX12xX2xX4xX42xX25exX5axX2xX1fxX124xX13xX2xX12xX71xX5dxX2xX13xX12xXfxX13xX5dxX2xX13xX12xX263xX13xX12xX22bxX22bxX22bxX2xba85xX2ddxX11xX2xX5axX1bbxX2xX3axX1b7xX13xX3axX2xX4xX42xXfxX13xX12xX2xX4xX42xX55xX11xX2xX1fxX3axX25exX13xX2xX13xX1bbxX11xX2xX4xX22exX1xX2xX4xX42xX17xX13xX12xX2xX5axXc99xX11xX2xX13xX25exX5axX2xX12xX11xXfxX2xX4cxX1b7xX13xX3axX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX1c9xX2xX4xX3axX17xX2xX4xX511xX2xX5cxX2xXexX2xX5cxX5dxX436xX2xX4x83c0xX2xX4cxX1d6xX13xX12xX5dxX2xX6xX60xX11xX2xX4xX511xX2xX138xX12cxX12cxX2xXexX2xX12bxX12cxX12cxX2xX4xX42xX11xX3exX17xX2xX4cxX1d6xX13xX12xX22bxX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX3a0xX124xXc4xX5xX9xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xX3adxX11xXc4xX4xX3axX8xX9xX138xX12cxX12cxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX5cxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxXc4xXc4xX11xX13xX12xX8xX9xX5cxX9xX2xX29xX124xX42xXc4xX7xX42xX8xX9xX12cxX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX42xX9xX30xX0xX4xX29xX124xXc4xX5xX30xX0xX4xX42xX30xX0xX4xXc4xX30xX0xX11xX5axX12xX2xX3xX42xX1fxX8xX9xX75xX75xX11xX22bxX29xXfxX124xX3axXfxX4xX11xX13xX3axX22bxX3cxX13xX75xX13xX7xX3adxX3xX75xX5cxX138xX12bxX425xX75xX5cxX12cxX129xXc4xX138xX5cxX42dxX12bxX42dxX12cxX12cxX4xX138xX12bxX12cxX436xX136xX6xX5cxX22bxX16xX1xX12xX9xX2xX75xX30xX0xX75xX4xXc4xX30xX0xX75xX4xX42xX30xX0xX4xX42xX30xX0xX4xXc4xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXa7xXfxX1xX4xX11xX124xX13xX9xX30x9af7xX1c1xX13xX2xX5cxX22bxX12cxX12cxX12cxX2xX1fxXc5xX5xX2xX1xX3axX11xX2xX6xXfxX124xX5dxX2xX29xX55xX1fxX3axX2xX4cxX71xX13xX2xX25bxX2xX13xX25exX5axX2xX4xX17xX263xX11xX2xX5axX71xX2xX12xX11xXfxX2xX4cxX1b7xX13xX3axX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX1c9xX2xX4xX42xX1d6xX13xX12xX2xX4xX55xX11xX2xX4xX42xXfxX13xX12xX2xX4xX42xX55xX11xX2xX1fxXcexXfxX2xX5axX1b7xX13xX3axX2xX4cxX60xX2xX29xX29bxX2xX1fxX3axX29fxX4xX2xX3axX55xX2xX122xX3axX1bbxX13xX12xX2xX4xX3axXc0xX2aexX13xX12xX2xX4xX11xX1a0xX1fxX0xX75xX4xXc4xX30xX0xX75xX4xX42xX30xX0xX75xX4xX29xX124xXc4xX5xX30xX0xX75xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX3a0xX124xXc4xX5xX9xX30xX2axX42xXfxX124xX2xX4cxX263xX11xX2xX3cxX2ddxX11xX2xX1fxX3axX5e7xX13xX12xX2xX4xX1bbxX11xX2xX3cxXb0xX2xX3cxX49xX13xX2xX4cxXb0xX2xX13xX71xX5xX5dxX2xX1bbxX13xX12xX2xX6cxX346xX2xX2axX11xX1a0xX13xX2xX70xX61exX1fxX2xXexX2xXa7xX3axXcexX2xX4xX29bxX1fxX3axX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xXcxX60xX2xX2axX3axX55xX1fxX3axX2xX68xX69xX2xX1fxX3axX124xX2xX3axXfxX5xX14xX2xX13xX12xXfxX5xX2xX4xX511xX2xX4cxX1c1xX17xX2xX1fxX3axXa9xX13xX3axX2xX36xX17xX5xXb0xX13xX2xX4cxX29bxXfxX2xX1xX3axXc0xX2aexX13xX12xX2xX4cxX60xX2xX1fxX59xX2xX3xXfxX11xX2xX3xX59xX4xX2xX4xX42xX124xX13xX12xX2xX122xX3axXc5xX17xX2xX1fxX3axX124xX2xX4xX3axX17xX346xX2xX4cxX49xX4xX2xX5axX71xX2xX3xXfxX11xX2xX1cbxX2xX4cxXc5xX5xX2xX6xX71xX2xXc4xX124xX2xX1bbxX13xX12xX2xX6cxX346xX2xX2axX3axXfxX13xX3axX2xX2axXc0xX2aexX13xX12xX2xX13xX12xX17xX5xX346xX13xX2xXa7xX3axXcexX2xX4xX29bxX1fxX3axX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xXcxX60xX2xX2axX3axX55xX1fxX3axX2xX68xX69xX2xX6xX5e7xX1fxX2xX4cxX59xX2xX4cxX60xX2xX122xX63exX2xX3axX34exX1xX2xX4cxX1d6xX13xX12xX2xX1fxX3axX124xX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX42xX1c1xX13xX2xX70xX1c5xX17xX2xX2axX1c9xX2xX4xX3axX17xX346xX2xX4cxX49xX4xX2xX4xX511xX2xX13xX25exX5axX2xX138xX12cxX12cxX436xX2xX4cxX1a0xX13xX2xX13xX25exX5axX2xX138xX12cxX5cxX25bxX22bxX2xX70xX34exX1xX2xX4cxX1d6xX13xX12xX2xX13xX71xX5xX2xX122xX3axX1bbxX13xX12xX2xX4cxX5e7xX13xX12xX2xX4xX3axc7fcxX5axX2xX36xX17xX5xXb0xX13xX2xX3cxX71xX2xX4xX42xXb9xX11xX2xX3cxX2ddxX11xX2xX36xX17xX5xX2xX4cxX29bxX13xX3axX2xX4xX55xX11xX2xX4cxX11xXb0xX17xX2xX12bxX425xX2xX6cxX17xX22exX4xX2xX4cxX49xX4xX2xX4cxXfxX11xX2xX13xX25exX5axX2xX138xX12cxX12cxX12bxX22bxX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX3a0xX124xXc4xX5xX9xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xX3adxX11xXc4xX4xX3axX8xX9xX138xX12cxX12cxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX5cxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxXc4xXc4xX11xX13xX12xX8xX9xX5cxX9xX2xX29xX124xX42xXc4xX7xX42xX8xX9xX12cxX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX42xX9xX30xX0xX4xX29xX124xXc4xX5xX30xX0xX4xX42xX30xX0xX4xXc4xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX30xX0xX11xX5axX12xX2xX3xX42xX1fxX8xX9xX75xX75xX11xX22bxX29xXfxX124xX3axXfxX4xX11xX13xX3axX22bxX3cxX13xX75xX13xX7xX3adxX3xX75xX5cxX138xX12bxX425xX75xX5cxX12cxX129xXc4xX138xX5cxX42dxX12bxX42dxX12cxX12cxX4xX138xX12bxX12cxX436xX425xX6xX138xX22bxX16xX1xX12xX9xX2xX75xX30xX0xX75xX4xXc4xX30xX0xX75xX4xX42xX30xX0xX75xX4xX29xX124xXc4xX5xX30xX0xX75xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xX3adxX11xXc4xX4xX3axX8xX9xX138xX12cxX12cxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX5cxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxXc4xXc4xX11xX13xX12xX8xX9xX5cxX9xX2xX29xX124xX42xXc4xX7xX42xX8xX9xX12cxX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX42xX9xX30xX0xX4xX29xX124xXc4xX5xX30xX0xX4xX42xX30xX0xX4xXc4xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX30xX0xX11xX5axX12xX2xX3xX42xX1fxX8xX9xX75xX75xX11xX22bxX29xXfxX124xX3axXfxX4xX11xX13xX3axX22bxX3cxX13xX75xX13xX7xX3adxX3xX75xX5cxX138xX12bxX425xX75xX5cxX12cxX129xXc4xX138xX5cxX42dxX12bxX42dxX12cxX12cxX4xX138xX12bxX12cxX436xX25bxX6xX12bxX22bxX16xX1xX12xX9xX2xX75xX30xX0xX75xX4xXc4xX30xX0xX75xX4xX42xX30xX0xX4xX42xX30xX0xX4xXc4xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXa7xXfxX1xX4xX11xX124xX13xX9xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXa7xXfxX1xX4xX11xX124xX13xX9xX30xX70xX34exX1xX2xX4cxX1d6xX13xX12xX2xX122xX11xX13xX3axX2xX4xX1a0xX2xX5axX71xX2xXcxX59xX5axX2xX3cxX71xX2xXcxX60xX2xX122xX63exX2xX3cxX2ddxX11xX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX42xX1c1xX13xX2xX70xX1c5xX17xX2xX2axX1c9xX2xX122xX3axX1bbxX13xX12xX2xX4cxX5e7xX13xX12xX2xX4xX3axX1148xX5axX2xX36xX17xX5xXb0xX13xX2xX3cxX71xX2xX4xX42xXb9xX11xX2xX3cxX2ddxX11xX2xX36xX17xX5xX2xX4cxX29bxX13xX3axX2xX4xX55xX11xX2xX4cxX11xXb0xX17xX2xX12bxX425xX2xX6cxX17xX22exX4xX2xX4cxX49xX4xX2xX4cxXfxX11xX2xX13xX25exX5axX2xX138xX12cxX12cxX12bxX0xX75xX1xX30xX0xX75xX4xXc4xX30xX0xX75xX4xX42xX30xX0xX75xX4xX29xX124xXc4xX5xX30xX0xX75xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX3a0xX124xXc4xX5xX9xX30xXde6xX11xX3exX1fxX2xX4xX42xXfxX13xX3axX2xX1fxX3axX49xX1xX2xX12xX11xX1c5xXfxX2xX13xX12xXc0xXc1xX11xX2xXc4xXc5xX13xX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX5dxX2xXcxX60xX2xX2axX3axX55xX1fxX3axX2xX68xX69xX2xX29xXb4xX4xX2xX4cxX1c1xX17xX2xX1xX3axXb9xX4xX2xX3xX11xX13xX3axX2xX4xX511xX2xX13xX12xX71xX5xX2xX138xXexX42dxXexX138xX12cxX5cxX138xX5dxX2xX3xXfxX17xX2xX13xX3axX11xXb0xX17xX2xX6xX1c1xX13xX2xX3axX61exX1xX2xXc4xXc5xX13xX2xX12xX11xX1c5xXfxX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xXcxX60xX2xX3cxX2ddxX11xX2xX13xX3axXc5xX13xX2xXc4xXc5xX13xX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX2xX5axX71xX2xX3cxX57bxX13xX2xX122xX3axX1bbxX13xX12xX2xX4xX1b7xX5axX2xX42xXfxX2xX4cxXc0xX34exX1fxX2xX4xX11xX1a0xX13xX2xX13xX59xX11xX2xX1fxX3axX17xX13xX12xX5dxX2xX4xX11xX1a0xX1xX2xX4cxX59xX5dxX2xX3cxX71xX124xX2xX13xX12xX71xX5xX2xX5cxX12cxXexX436xXexX138xX12cxX5cxX138xX5dxX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xXcxX60xX2xX6xX55xX11xX2xX4xX263xX2xX1fxX3axX61axX1fxX2xX4xX11xX1a0xX1xX2xX5axX6dxX4xX2xX1fxX17xX6dxX1fxX2xX3axX61exX1xX2xX3cxX2ddxX11xX2xX13xX3axXc5xX13xX2xXc4xXc5xX13xX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX2xX3cxX71xX2xX1fxX59xX2xX3cxX25exX13xX2xX29xX125xX13xX2xX4xX3axX1bbxX13xX12xX2xX29xXb9xX124xX2xX1fxXcexXfxX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xXcxX60xX2xXc4xX124xX2xX1bbxX13xX12xX2xXa7xX3axXcexX2xX4xX29bxX1fxX3axX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xXcxX60xX2xX122xX63exX2xX3cxX2ddxX11xX2xX13xX6dxX11xX2xXc4xX17xX13xX12xX2xX6xX71xX2xX3ax8846xX13xX2xX4cxX1a0xX13xX2xX13xX12xX71xX5xX2xX12bxX12cxXexX25bxXexX138xX12cxX5cxX138xX2xX6xX71xX2xX3axX55xX13xX2xX1fxX17xX18dxX11xX2xX1fxX195xX13xX12xX2xX3cxX71xX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xXcxX60xX2xX3xbbddxX2xX12xX11xX125xX11xX2xX36xX17xX5xX1a0xX4xX2xXc4xX61axX4xX2xX4cxX11xX1f6xX5axX2xX3cxX49xX13xX2xX4cxXb0xX2xX4xX42xXfxX13xX3axX2xX1fxX3axX49xX1xX2xX13xX71xX5xX22bxX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX3a0xX124xXc4xX5xX9xX30xX27xXfxX17xX2xX122xX3axX11xX2xX1fxX59xX2xX3cxX25exX13xX2xX29xX125xX13xX2xX4xX3axX1bbxX13xX12xX2xX29xXb9xX124xX2xX1fxXcexXfxX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xXcxX60xX5dxX2xX13xX12xXc0xXc1xX11xX2xXc4xXc5xX13xX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX2xX4cxX60xX2xX122xX11xX346xX13xX2xX4xX42xX1b7xX2xX1fxX3axXc1xX2xX4cxX34exX11xX2xX3cxX71xX2xX4cxX1a0xX13xX2xX13xX12xX71xX5xX2xX5cxX2xXexX2xX136xX2xXexX2xX138xX12cxX5cxX138xX5dxX2xX4xX61axX1fxX2xX6xX71xX2xX4cxX60xX2xX4cxX1a0xX13xX2xX3axX15a5xX13xX2xX5axX71xX2xX3cxX57bxX13xX2xX122xX3axX1bbxX13xX12xX2xX4xX3axX49xX5xX2xXcxX60xX2xX1fxX59xX2xX4cxX6dxX13xX12xX2xX4xX10dxX13xX3axX2xX12xX1b7xX2xX13xX346xX13xX2xX13xX3axX1c5xX13xX12xX2xX3axX6dxX2xXc4xXc5xX13xX2xX13xX71xX5xX2xX4cxX60xX2xX4xX263xX2xX1fxX3axX61axX1fxX2xX4xX22exX1xX2xX4xX42xX17xX13xX12xX2xX4cxX1a0xX13xX2xX4xX42xXfxX13xX12xX2xX4xX42xX55xX11xX2xX1fxXcexXfxX2xX12xX11xXfxX2xX4cxX1b7xX13xX3axX2xXfxX13xX3axX2xX2axX1c9xX2xX4cxX22exX1xX2xX1xX3axXb9xX2xX13xX3axXc0xX2xX4cxX60xX2xX13xX346xX17xX2xX4xX42xX346xX13xX22bxX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX3a0xX124xXc4xX5xX9xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xX3adxX11xXc4xX4xX3axX8xX9xX138xX12cxX12cxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX5cxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxXc4xXc4xX11xX13xX12xX8xX9xX5cxX9xX2xX29xX124xX42xXc4xX7xX42xX8xX9xX12cxX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX42xX9xX30xX0xX4xX29xX124xXc4xX5xX30xX0xX4xX42xX30xX0xX4xXc4xX30xX0xX11xX5axX12xX2xX3xX42xX1fxX8xX9xX75xX75xX11xX22bxX29xXfxX124xX3axXfxX4xX11xX13xX3axX22bxX3cxX13xX75xX13xX7xX3adxX3xX75xX5cxX138xX12bxX425xX75xX5cxX12cxX129xXc4xX138xX5cxX42dxX12bxX42dxX12cxX12cxX4xX138xX12bxX12cxX129xX12cxX6xX42dxX22bxX16xX1xX12xX9xX2xX75xX30xX0xX75xX4xXc4xX30xX0xX75xX4xX42xX30xX0xX4xX42xX30xX0xX4xXc4xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXa7xXfxX1xX4xX11xX124xX13xX9xX30xXf30xX11xXfxX2xX4cxX1b7xX13xX3axX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX1c9xX2xX122xX3axX1bbxX13xX12xX2xX4xX3axX11xX1a0xX4xX2xX4xX3axXfxX2xX12xX1b7xX2xX13xX1c5xXfxX2xX4cxX18dxX11xX2xX3cxX2ddxX11xX2xX4xX42xXfxX13xX12xX2xX4xX42xX55xX11xX2xX4xX55xX11xX2xX122xX3axX17xX2xX3cxX187xX1fxX2xX1d5xX1d6xX13xX12xX2xX2axX42xX17xX1d6xX13xX12xX0xX75xX4xXc4xX30xX0xX75xX4xX42xX30xX0xX75xX4xX29xX124xXc4xX5xX30xX0xX75xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX3a0xX124xXc4xX5xX9xX30xX2axX42xXfxX124xX2xX4cxX263xX11xX2xX3cxX2ddxX11xX2xX1fxX3axX5e7xX13xX12xX2xX4xX1bbxX11xX5dxX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX42xX1c1xX13xX2xX2axX5e7xX2x555axX13xX3axX2xXexX2xXa7xX3axXcexX2xX4xX29bxX1fxX3axX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xX3axX17xX5xX3exX13xX2xX6cxX6dxX1fxX2xX70xX71xX2xX1fxX3axX124xX2xX29xX11xX1a0xX4xX14xX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xX3axX17xX5xX3exX13xX2xX4cxX60xX2xX5xX346xX17xX2xX1fxX1c1xX17xX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xXcxX60xX2xX2axX3axX55xX1fxX3axX2xX68xX69xX2xX4xX3axX187xX1fxX2xX3axX11xX3exX13xX2xX1fxXb9xX1fxX2xX4xX3axXcexX2xX4xX85fxX1fxX2xX1fxX3axX49xX5axX2xXc4xX61axX4xX2xX3axX34exX1xX2xX4cxX1d6xX13xX12xX2xX122xX11xX13xX3axX2xX4xX1a0xX2xX3cxXb0xX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX4cxX49xX17xX2xX4xX3axX1c1xX17xX2xX13xX17xX1bbxX11xX2xX4xX42xX1d6xX13xX12xX2xX4xX3axX17xXe38xX2xX3axX125xX11xX2xX3xX125xX13xX2xX4cxXc0xX34exX1fxX2xX122xX63exX2xX122xX1a0xX4xX2xX13xX12xX71xX5xX2xX5cxXexX5cxXexX138xX12cxX12cxX436xX2xX12xX11xX1c5xXfxX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xXcxX60xX2xX2axX3axX55xX1fxX3axX2xX68xX69xX2xX3cxX2ddxX11xX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX42xX1c1xX13xX2xX70xX1c5xX17xX2xX2axX1c9xX2xX3cxX71xX2xX29xX125xX13xX2xX3axX34exX1xX2xX4cxX1d6xX13xX12xX2xX4cxX49xX17xX2xX4xX3axX1c1xX17xX2xX1d5xX1d6xX13xX12xX2xX2axX42xX17xX1d6xX13xX12xX2xX27xXc5xX17xX2xX4cxXc0xX34exX1fxX2xX122xX63exX2xX122xX1a0xX4xX2xX13xX12xX71xX5xX2xX5cxX136xXexX136xXexX138xX12cxX12cxX42dxX2xX12xX11xX1c5xXfxX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX2xXcxX60xX2xX2axX3axX55xX1fxX3axX2xX68xX69xX2xX3cxX71xX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX42xX1c1xX13xX2xX70xX1c5xX17xX2xX2axX1c9xX2xX4cxX1f6xX2xX13xX17xX1bbxX11xX2xX1fxXb9xX2xX6xX5e7xXfxX2xX3cxX1b7xX2xX138xX2xX29xX125xX13xX2xX3axX34exX1xX2xX4cxX1d6xX13xX12xX2xX13xX71xX5xX2xX4xX42xXb9xX11xX2xX3cxX2ddxX11xX2xX36xX17xX11xX2xX4cxX29bxX13xX3axX2xX4xX55xX11xX2xX1d5xX11xXb0xX17xX2xX12bxX425xX5dxX2xX6cxX17xX22exX4xX2xX1d5xX49xX4xX2xX4cxXfxX11xX2xX138xX12cxX12cxX12bxX22bxX2xX1d5xX1d6xX13xX12xX2xX4xX3axXc1xX11xX5dxX2xX12xX11xX125xX11xX2xX36xX17xX5xX1a0xX4xX2xX1fxXb9xX1fxX2xX3cxX49xX13xX2xX4cxXb0xX2xX6xX11xX346xX13xX2xX36xX17xXfxX13xX2xX4cxX1a0xX13xX2xX36xX17xX5xXb0xX13xX2xX6xX34exX11xX2xX3cxX71xX2xX6xX34exX11xX2xXa9xX1fxX3axX2xX3axX34exX1xX2xX1xX3axXb9xX1xX2xX12xX11xX1c5xXfxX2xX1fxXb9xX1fxX2xX29xX346xX13xX2xX3cxX71xX2xX3xXfxX13xX2xX6xX49xX1xX2xX3axX124xX71xX13xX2xX4xX42xX125xX2xX5axX29fxX4xX2xX29xX203xX13xX12xX2xX3axX124xX71xX13xX2xX4xX3axX71xX13xX3axX2xX4xX42xXc0xX2ddxX1fxX2xX13xX12xX71xX5xX2xX138xX12cxX75xX136xX75xX138xX12cxX5cxX138xX22bxX2xX2axX42xX124xX13xX12xX2xX4xX3axXc1xX11xX2xX12xX11xXfxX13xX2xX4xX11xX1a0xX13xX2xX3axX71xX13xX3axX2xX4xX3axXcexX2xX4xX85fxX1fxX2xX1fxX3axX49xX5axX2xXc4xX61axX4xX2xX3axX34exX1xX2xX4cxX1d6xX13xX12xX5dxX2xX5xX346xX17xX2xX1fxX1c1xX17xX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX42xX1c1xX13xX2xX70xX1c5xX17xX2xX2axX1c9xX2xX122xX3axX1bbxX13xX12xX2xX4cxXc0xX34exX1fxX2xX1xX3axXb9xX4xX2xX3xX11xX13xX3axX2xX4xX3axX346xX5axX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX4cxX1c1xX17xX2xX4xXc0xX2xX3xX125xX13xX2xXcxX17xX49xX4xX5dxX2xX1fxX3axX25exX13xX2xX13xX17xX1bbxX11xX2xX3cxX71xX2xX122xX3axX1148xX13xX2xX4xX42xXc0xX2aexX13xX12xX2xX4xX3axX17xX2xX3axX124xX55xX1fxX3axX2xX3xX125xX13xX2xX1xX3axX1148xX5axX2xX3axX11xX3exX13xX2xX1fxX59xX2xX4xX42xX346xX13xX2xX122xX3axX17xX2xX4cxX49xX4xX2xX1d5xX1d6xX13xX12xX2xX2axX42xX17xX1d6xX13xX12xX2b6xX2xX1xX3axX18dxX11xX2xX3axX34exX1xX2xX1fxX3axX29fxX4xX2xX1fxX3axX15d8xX2xX3cxX2ddxX11xX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xXcxX60xX2xX2axX3axX55xX1fxX3axX2xX68xX69xX5dxX2xX3a0xXfxX13xX2xXa7xX3axX547xX2xX3axX17xX5xX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX2xX4cxX1f6xX2xX122xX346xX2xX122xX3axXfxX11xX5dxX2xX122xX11xX1f6xX5axX2xX4cxX1a0xX5axX2xX12xX11xXb9xX2xX4xX42xX29bxX2xX4xX71xX11xX2xX3xX125xX13xX2xX4xX42xX346xX13xX2xX4cxX49xX4xX5dxX2xX13xX3axX1c5xX13xX12xX2xX4xX3axX11xX3exX4xX2xX3axX55xX11xX2xXc4xX124xX2xX13xX12xXc0xXc1xX11xX2xXc4xXc5xX13xX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX2xX4cxX22exX1xX2xX1xX3axXb9xX5dxX2xX4cxX1d6xX13xX12xX2xX4xX3axXc1xX11xX2xX4xX3axX18dxX13xX12xX2xX13xX3axX49xX4xX2xX1fxXb9xX1fxX2xX3cxX49xX13xX2xX4cxXb0xX2xX6xX11xX346xX13xX2xX36xX17xXfxX13xX2xX4cxX1a0xX13xX2xX36xX17xX5xXb0xX13xX2xX3cxX71xX2xX6xX34exX11xX2xXa9xX1fxX3axX2xX3axX34exX1xX2xX1xX3axXb9xX1xX2xX12xX11xX1c5xXfxX2xX1fxXb9xX1fxX2xX29xX346xX13xX2xX4cxX1f6xX2xX1fxX59xX2xX3axXc0xX2ddxX13xX12xX2xX12xX11xX125xX11xX2xX36xX17xX5xX1a0xX4xX2xX4xX3axXa9xX1fxX3axX2xX4cxXb9xX13xX12xX2xX4xX42xXc0xX2ddxX1fxX2xX13xX12xX71xX5xX2xX5cxX436xX75xX136xX75xX138xX12cxX5cxX138xX22bxX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX3a0xX124xXc4xX5xX9xX30xX101xX3axXc0xX2xX3cxX22exX5xX5dxX2xX3xX187xX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX4xX55xX11xX2xXcxX59xX5axX2xX5cxX5dxX2xXcxX60xX2xX2axX3axX55xX1fxX3axX2xX68xX69xX2xX3xX15d8xX2xX4cxXc0xX34exX1fxX2xX556xX3a0xX101xX559xX2xX3axX17xX5xX3exX13xX2xX6cxX6dxX1fxX2xX70xX71xX2xX4cxX61axX13xX12xX2xX42xXfxX2xX12xX11xX125xX11xX2xX36xX17xX5xX1a0xX4xX22bxX2xX2axX42xXfxX13xX12xX2xX4xX42xX55xX11xX2xX1fxXcexXfxX2xX12xX11xXfxX2xX4cxX1b7xX13xX3axX2xX1bbxX13xX12xX2xX2axX42xX1c1xX13xX2xX70xX1c5xX17xX2xX2axX1c9xX2xX1fxX59xX2xX29xX29bxX2xX4xX3axX17xX2xX3axX1d6xX11xX2xX3axXfxX5xX2xX122xX3axX1bbxX13xX12xX2xXc5xX17xX2xX1fxX37exX13xX12xX2xX6xX71xX2xX5axX6dxX4xX2xX29xX71xX11xX2xX3axX61exX1fxX2xX4cxXb4xX4xX2xX12xX11xXb9xX2xX4xX42xX124xX13xX12xX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX36xX17xX125xX13xX2xX6xX63exX2xX4cxX49xX4xX2xX4cxXfxX11xX2xX1fxXcexXfxX2xX1fxX3axXa9xX13xX3axX2xX36xX17xX5xXb0xX13xX2xX4cxX29bxXfxX2xX1xX3axXc0xX2aexX13xX12xX2xX1fxX49xX1xX2xXcxX60xX2xX4xX55xX11xX2xX3axX17xX5xX3exX13xX2xX6cxX6dxX1fxX2xX70xX71xX2xX13xX59xX11xX2xX42xX11xX346xX13xX12xX2xX3cxX71xX2xX4xX42xX124xX13xX12xX2xX4xX124xX71xX13xX2xX4xX547xX13xX3axX2xX13xX59xX11xX2xX1fxX3axX17xX13xX12xX22bxX2xXa7xX972xX13xX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX13xX3axX1c5xX13xX12xX2xX4cxX18dxX11xX2xX4xXc0xX34exX13xX12xX2xX36xX17xXb9xX2xX122xX3axXa9xX1fxX3axX2xX4cxX22exX1xX2xX1xX3axXb9xX5dxX2xX3axXcexX5xX2xX3axX124xX55xX11xX2xX4xX71xX11xX2xX3xX125xX13xX2xX1fxX1bbxX13xX12xX2xXc4xXc5xX13xX2xX4xX3axX1b7xX2xX1xX3axX125xX11xX2xX3xX2ddxX5axX2xX6xX71xX5axX2xX42xX97axX5dxX2xXcxX909xX2xX6xX63exX2xX4xX3axXa9xX1fxX3axX2xX4cxXb9xX13xX12xX2xX13xX3axX203xX5axX2xX4xX42xX125xX2xX6xX55xX11xX2xX3xX187xX2xX1fxX1bbxX13xX12xX2xX29xX203xX13xX12xX2xX1fxX3axX124xX2xX13xX12xXc0xXc1xX11xX2xXc4xXc5xX13xX2xX3cxX71xX2xX4cxX125xX5axX2xX29xX125xX124xX2xX4xXa9xX13xX3axX2xX13xX12xX3axX11xX346xX5axX2xX5axX11xX13xX3axX2xX1fxXcexXfxX2xX1xX3axXb9xX1xX2xX6xX17xX22exX4xX22bxX0xX75xX1xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX18cdxX17xX4xX3axX124xX42xX9xX30xX1d5xX61axX1fxX2xX2axX3axX11xX3exX13xX2xXexX2xX2axX3axX1a0xX2xXa7xX1bbxX13xX12xX0xX75xX1xX30
Đức Thiện - Thế Công