Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cao các “đề xuất Bác Ngao”
Ngày 10/4, Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) 2018 đã chính thức khai mạc tại thành phố duyên hải Bác Ngao trên đảo Hải Nam của Trung Quốc.
180ex1becxcb91xa726x90a4x7bf1x2d53x8a48xa1e0x84aax410exa5e9x8d74x7e4fx9d70x1833xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax8dcbx72d3x2607xXexX0x8d4bxXaxX17xX18xX19xXexX0x9246x498cxX19x5edexXexX0xXaxc953xX9x53abxXdxX18xaa4bxX2fx8b5fx41e5x2eddxX5x60cexXbxXdxX17xX32xXexX4xXax586fxX9xXbx5ac9xX2cxXaxX9xX5x8738x701ex328ex545dxX9x2572xX46x5723xX2cxX9xX5xccf6xX33xX9xX4xX50xX47xX9x7d6cx6c6fxX47xXaxX9x7beex9d91xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cx1cf1xX2cxX9xX32xX5cxX5dxX9x1d14xX46x2bf0xXbxX9xX57xX64xX2cxX9x9ebbxX48xX18xX24xX32xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x96abxX17xX18xX19xX32xXexX74xX48x92e2xX26xX9xX2ax1b42xX1cx38f0x22f3xX9xX89x7f27xX35xX9xX47xX48xXaxX40xX9xXbxXax44dax65a9xX47xX48xX9xX47xX35x531fxX47xX9xX2xX35x1bd8xX47xX9xX5cxX91xX47xX9xX2cxXax8745xX46xX9xce19xX9xX57xX64xX2cxX9xX74xX48xX18xX24xX9x498exX57x9288x5aa7x616bxX9x9294xX95xX2ax7081xX9xX5cx893fxX9xX2cxXax68b2xX47xXaxX9xXbxXax5eb8xX2cxX9x3184xXaxX18xX35xX9xXcx6b1bxX2cxX9xXbxXe7xX35xX9xXbxXaxX91xX47xXaxX9xX33xXaxX4cxX9xX19xX46xX26xXacxX47xX9xXax3b15xX35xX9xX57xX64xX2cxX9xX74xX48xX18xX24xX9xXbxX45xXacxX47xX9xX5cxXffxX24xX9xX89xXffxX35xX9xX74xX18xXcxX9xX2cxX3dxX18xX9xX5xX45xX46xX47xX48xX9xX4axX46xX4cxX2cx3621xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xXexX0xX18xX9xXaxX45xX17x961cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fx54b4xX1cxX1cxX35xXcxX48xX12axb9a1xX35xX17xXbxX47xX18xXcxX33xXdxX46xX2fxX12axX158xX47xX1cxXbx306axX168xX95xX1cxa56fxX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxX33xX2cxX149xX24xX1cxXcexX95xX2axXd1x5091xX95xX97xX17exX2axX95xX1cxXbxXbxX6bxX158xX47xX17exX2axX95xX95xX97xX17exXbxX18xX33xX17exX2cxX18xX47xX17exX23xX35xX47xXaxX12ax6204xX33xX48xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX151xX1cxX1cxX35xX12axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX12axX158xX47xX1cxX47xX17x9e56xX2fxX1cxX2axXd1xX2axcb9fxX1cx58c3xX1ccxX19xXcexX2axX95xX1caxXd1xX95xX1ccxXbxX1ccxX1ccxX1caxX1caxXdxX95xX12axX19dxX33xX48xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX46xX9xXbxX35xX2cxXaxX9xXbxX45xX46xX47xX48xX9x38caxX46xX24xX2cxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxX18xX47xX9xX23xX35xX47xXaxX9xX19xX17xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX18xX2cxX9xX19xX17xX9xX6bxX46xX18xXbxX9xX23xX18xX2cxX9xX47xX48xX18xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xXexX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX5xX45xX46xX47xX48xX9xX4axX46xX4cxX2cxX9xX5xX50xX33xX9xX4xX50xX47xX9xX57xX58xX47xXaxX12axX9xXc8xX74xX48xX46xcd39xX47xX151xX9xXcbxXcaxX7xX1cxX5xX5xb764x20bfxX74xXccxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX57xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX47xXa5x2a41xX2cxX9xX2cxXaxX3dxX9xX47xXaxX91xX9xX5xX45xX46xX47xX48xX9xX4axX46xX4cxX2cxX9xX5xX50xX33xX9xX4xX50xX47xX9xX57xX58xX47xXaxX9xX5cxXd4xX9xX5cxX5dxX9xX2cxX18xX24xX9xX32xX2cxX64xX2cxX9xX5cxX5dxX9xX6bxX46xX6dxXbxX9xX57xX64xX2cxX9xX74xX48xX18xX24xX32xX9xX2cx5403xX9xX48xX35xX64xX9xXbxX45xX40xX98xX9xXbxX50xX33xX9xXbxX45xX46xX47xX48xX9xX158xX91xX24xX9xXbxX45xX35xc0b3xX47xX9xX158x1adbxX47xX48xX9xX33xXaxX64xXbxX9xXbxX45xX35xX2f9xX47xX9xX2cxX3dxX18xX9xX2cxXaxXbaxX46xX9xXbdxX9xX2cxb734xX47xX48xX9xX47xXaxXa5xX9xXbxX24xX91xX47xX9xX2cxb095xX46xX12axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX57xX24xX19xX26xX32xXexX5xX45xX24xX47xX48xX9xX33xXaxX64xXbxX9xX23xX35xX2f9xX46xX9xXe1xXaxX18xX35xX9xXcxXe7xX2cxX98xX9xX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX5xX50xX33xX9xX4xX50xX47xX9xX57xX58xX47xXaxX9xXe1xXax35a4xX47xX48xX9xX5cxX40xX47xXaxX9xX32xX2cxX64xX2cxX9xX5cxX5dxX9xX6bxX46xX6dxXbxX9xX57xX64xX2cxX9xX74xX48xX18xX24xX32xX9xX5cxXd4xX9xX48xX35xc340xX33xX9xX6bxXbaxX26xX9xX19x1999xX47xX48xX9xXdx3ef1xX47xX48xX9xXbxX35xX47xX9xXbxXe7xX35xX9xX2cxXaxXbaxX46xX9xXbdxX98xX9xXe1xXaxX46xX26x57f7xX47xX9xXe1xXaxXd8xX2cxXaxX9xXaxc447xX33xX9xXbxX64xX2cxX98xX9xXbxXaxX395xX2cxX9xX5cx6a61xX26xX9xXbxX24xX91xX47xX9xX2cxX326xX46xX9xXaxX2ddxX18xX9xXe1xX35xX47xXaxX9xXbxX3baxX9xX158xX91xX9xXbx4e5cxX47xX48xX9xX2cxXa5xXa6xX47xX48xX9xX6bxXbaxX26xX9xX19xX39dxX47xX48xX9xXcxX9bxXbxX9xX2cxX9bxX47xX48xX9xX5cxX26axX47xX48xX9xX2cxXaxX46xX47xX48xX9xX158xX50xX47xX9xXcx4baaxX47xXaxX12axX9x7113xX47xX48xX9xX47xXaxX6dxX47xX9xXcxXe7xX47xXaxX151xX9xX32x5b91xX35xX5dxX46xX9xX1f7xX46xX18xX47xX9xXbxX45xX2fdxX47xX48xX9xX47xXaxX6dxXbxX9xXdxX91xX98xX9xX5cxX4cxX35xX9xX158xX298xX35xX9xXcxX2fdxX35xX9xX1f7xX46xX4cxX2cxX9xX48xX35xX18xX98xX9xX5cxX2f9xX9xXbxX45x6cb2xX9xXaxX2ddxX18xX9xX2cxX326xX47xX9xX5cxX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXdxX24xX48xX35xX2cxX9xX2cxX3dxX18xX9xXdxX40xX2cxXaxX9xX2fx4583xX9xX158xX91xX9xX6bxX46xX9xXaxXa5xX298xX47xX48xX9xX2cxX3dxX18xX9xXbxXaxXa6xX35xX9xX5cxXe7xX35xX9xXbxX45xX24xX47xX48xX9xXe1xXaxX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX5cxX46xbae0xX35xX9xX2fxX39dxX9xX33xXaxX64xXbxX9xXbxX45xX35xX2f9xX47xX9xX158xX91xX9xXbxX35xX3baxX47xX9xX23xX9bxX12axX32xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX57xX24xX19xX26xX32xXexX57xXcaxXcbxX9xXdxX91xX9xX19xX35xXb1xX47xX9xX5cxX91xX47xX9xX5cxX4cxX35xX9xXbxXaxX24xXe7xX35xX9xX1f7xX46xX18xX47xX9xXbxX45xX2fdxX47xX48xX98xX9xX1f7xX46xX26xX9xXbxa34cxX9xX2cxX64xX2cxX9xX47xXaxX91xX9xXdxXd4xX47xXaxX9xX5cxXe7xX24xX98xX9xX19xX24xX18xX47xXaxX9xX47xX48xXaxX35xX41axX33xX98xX9xX2cxXaxX46xX26xXacxX47xX9xX48xX35xX18xX9xX158xX91xX9xXaxX2fdxX2cxX9xX48xX35xXffxX9xX2cx5bbexX47xX48xX9xX47xXaxX18xX46xX9xXbxXaxXffxX24xX9xXdxX46xX50xX47xX9xX158xX5dxX9xX47xXax2845xX47xX48xX9xX158xX6dxX47xX9xX5cxX5dxX9xXe1xX35xX47xXaxX9xXbxX3bax633exX6bxXd4xX9xXaxX9bxX35xX9xX2cxX2ddxX9xbe73xX9xX47xX48xXax1ca0xX18xX9xXbxXaxX17xX47xX9xX2cxXaxX4cxXbxX9xX5cxX4cxX35xX9xX158xX298xX35xX9xXbxXa5x1b0exX47xX48xX9xXdxX18xX35xX9xX2cxX3dxX18xX9xX2cxXaxXbaxX46xX9xXbdxX12axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX57xX24xX19xX26xX32xXexX275xX298xX35xX9xX2cxXaxX3dxX9xX5cxX5dxX9xX32x683exX9bxXbxX9xX2cxXaxXbaxX46xX9xXbdxX9xX2cx2b7cxX35xX9xXcxX5d8xX9xX158xX91xX9xX5cxX4b1xX35xX9xXcxX298xX35xX9xX158xX58xX9xXcxX9bxXbxX9xXbxXaxX3baxX9xX48xX35xX298xX35xX9xXbxXaxX40xX47xXaxX9xX158xXa5xX3c4xX47xX48xX9xXaxX598xX47xX98xX32xX9xX57xXcaxXcbxX9xXcexX95xX2axXd1xX9xXbxXaxX46xX9xXaxX395xXbxX9xX2fxX39dxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX48xX35xX18xX9xX2cxX3dxX18xX9xXaxX598xX47xX9xXcexX12axX95xX95xX95xX9xX5cxXe7xX35xX9xX23xX35xX2f9xX46xX98xX9xXbxX45xX24xX47xX48xX9xX5cxX2ddxX9xX2cxX2ddxX9xX47xXaxX35xX5dxX46xX9xX47xX48xX46xX26xXacxX47xX9xXbxXaxX3dxX9xX1f7xX46xX4cxX2cxX9xX48xX35xX18xX9xX158xX91xX9xXdxXd4xX47xXaxX9xX5cxXe7xX24xX9xX19xX24xX18xX47xXaxX9xX47xX48xXaxX35xX41axX33xX98xX9xXbxX45xX24xX47xX48xX9xX5cxX2ddxX9xX2cxX2ddxX9xX5xX4b1xX47xX48xX9xXbxXaxX4cxX47xX48xX9xX7xXaxX35xXdxX35xX33xX33xX35xX47xX17xX2fxX9xca87xX24xX19xX45xX35xX48xX24xX9xX2xX46xXbxX17xX45xXbxX17xX98xX9xX5xXaxX3dxX9xXbxXa5xX298xX47xX48xX9xb439xX35xX47xX48xX18xX33xX24xX45xX17xX9xc51cxX57cxX9xX89xX35xX2f9xX47xX9xX6c8xX24xX47xX48xX98xX9xX5xXaxX3dxX9xXbxXa5xX298xX47xX48xX9xX89xX91xX9xX6c8xX18xX47xX9xX6a3xX46xXbxXbxX17xX98xX9xX5xX4b1xX47xX48xX9xX5xXaxXa5xX9xXe1xX57cxX9xX6c8xX35xXacxX47xX9xXaxX3c4xX33xX9xX1f7xX46xX4cxX2cxX9xXcbxX47xXbxX24xX47xX35xX24xX9x2f59xX46xXbxX17xX45xX45xX17xX2fxX9xX158xX91xX9xX5xX4b1xX47xX48xX9xX710xX35xX64xXcxX9xX5cxX4cxX2cxX9xX4axX46x9f91xX9xX5xX35xX5dxX47xX9xXbxX41axX9xX1f7xX46xX4cxX2cxX9xXbxX3baxX9xXc8x46eaxX5ccxXcaxXccxX9xX4xXaxX45xX35xXbxX2fxXbxX35xX18xX47xX9xX6c8xX18xX48xX18xX45xX19xX17xX12axX12axX12axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX57xX24xX19xX26xX32xXexX42fxXa5xX3c4xX2cxX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX91xX9xX2xX35xXb1xX47xX9xX5cxX91xX47xX9xXe1xX35xX47xXaxX9xXbxX3baxX9xXbxXaxX3baxX9xX48xX35xX298xX35xX9xX2cxX3dxX18xX9xXe1xXaxX46xX9xX158xX39dxX2cxX9xX2cxXaxXbaxX46xX9xXbdxX98xX9xX57xXcaxXcbxX9xX47xX3eexXcxX9xX47xX18xX26xX9xX2cxX2ddxX9xX57cxX9xX47xX48xXaxX581xX18xX9xX5cx7e84xX2cxX9xX23xX35xX41axXbxX9xXe1xXaxX35xX9xX5cxX64xX47xXaxX9xX19xX6dxX46xX9xX97xX95xX9xX47xX3eexXcxX9xX2cxXffxX35xX9xX2cxX64xX2cxXaxX9xX158xX91xX9xXcxX5d8xX9xX2cxX485xX18xX9xX2cxX3dxX18xX9xX5xX45xX46xX47xX48xX9xX4axX46xX4cxX2cxX98xX9xXbxX45xX24xX47xX48xX9xX23xX4cxX35xX9xX2cxXffxX47xXaxX9xX47xX5dxX47xX9xXe1xX35xX47xXaxX9xXbxX3baxX9xXdxX298xX47xX9xX47xXaxX6dxXbxX9xX2cxXaxXbaxX46xX9xXbdxX9xX5cxX18xX47xX48xX9xXbxX45xX35xX2f9xX47xX9xXe1xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX39dxX2cxX9xXaxX35xX41axX47xX9xX2cxX64xX2cxX9xX47xX48xXaxX40xX9xX1f7xX46xX26xX3baxXbxX9xX2cxX3dxX18xX9xX42fxXe7xX35xX9xXaxX9bxX35xX9xX274xX73fxX274xX9xX42fxXffxX47xX48xX9xX4xX9bxX47xX48xX9xX2fxXffxX47xX9xX5xX45xX46xX47xX48xX9xX4axX46xX4cxX2cxX9xXdxX326xX47xX9xXbxXaxXdexX9xX274xX73fxX274xX9xX47xXaxbf16xXcxX9xX6bxXbaxX26xX9xX19xX39dxX47xX48xX9xX6bxXd4xX9xXaxX9bxX35xX9xXaxX35xX41axX47xX9xX5cxXe7xX35xX98xX9xXbxXaxX40xX47xXaxX9xX158xXa5xX3c4xX47xX48xX9xX158xX5dxX9xXcxX2fdxX35xX9xXcxX7c0xXbxX12axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX57xX24xX19xX26xX32xXexX57xXacxX47xX9xX2cxXe7xX47xXaxX9xX5cxX2ddxX98xX9xX47xXaxX55fxX47xX48xX9xXbxXaxX64xX2cxXaxX9xXbxXaxXdexX2cxX9xXcxX91xX9xX2cxXaxXbaxX46xX9xXbdxX9xX5cxX18xX47xX48xX9xX33xXaxXffxX35xX9xX5cxX4cxX35xX9xXcxX7c0xXbxX98xX9xXbxa827xX9xX18xX47xX9xX47xX35xX47xXaxX9xXbxX298xX35xX9xXcxbcbbxX35xX9xXbxX45xXa5xXa6xX47xX48xX98xX9xXbxX90fxX9xX158xX6dxX47xX9xX5cxX5dxX9xX2cxXe7xX47xXaxX9xXbxX45xX18xX47xXaxX98xX9xXffxX47xXaxX9xXaxXa5xX5d8xX47xX48xX9xX2cxX3dxX18xX9xX1f7xX46xX64xX9xXbxX45xX58xX47xXaxX9xXbxX24xX91xX47xX9xX2cxX326xX46xX9xXaxX2ddxX18xX9xX5cxX3baxX47xX9xXbxX64xX2cxX9xX5cxX9bxX47xX48xX9xX2cxX3dxX18xX9xX6bxX46xX9xXbxXaxX3baxX9xX23xXffxX24xX9xXaxX9bxX9xXbxXaxXa5xX598xX47xX48xX9xXcxXe7xX35xX9xX5cxX18xX47xX48xX9xXbxX45x9c31xX35xX9xX19xX50xX26xX12axX12axX12axX98xX9xX23xX46xX9bxX2cxX9xX2cxX64xX2cxX9xX47xX5dxX47xX9xXe1xX35xX47xXaxX9xXbxX3baxX9xX2cxXaxXbaxX46xX9xXbdxX9xX33xXaxXffxX35xX9xXbxX58xXcxX9xX45xX18xX9xX2cxX64xX2cxXaxX9xXbxXaxXdexX2cxX9xXdexX47xX48xX9xX33xXaxX2ddxX9xXaxX35xX41axX46xX9xX1f7xX46xXffxX12axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX57xX24xX19xX26xX32xXexX5xX45xXa5xX298xX2cxX9xX5cxX2ddxX98xX9xX47xX48xX91xX26xX9x2707xX1cxX97xX98xX9xX2cxX39dxX46xX9xX5xX4b1xX47xX48xX9xX5xXaxXa5xX9xXe1xX57cxX9xX6c8xX35xXacxX47xX9xXaxX3c4xX33xX9xX1f7xX46xX4cxX2cxX9xX57xX18xX47xX9x9a3fxX35xX571xXcxX24xX24xX47xX9xX5cxXd4xX9xX5cxXa5xX3c4xX2cxX9xX23xX326xX46xX9xXdxX91xXcxX9xX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xXcxX298xX35xX9xX2cxX3dxX18xX9xX57xXcaxXcbxX12axX9xX41fxX47xX48xX9xXdxX91xX9xXcxX9bxXbxX9xX47xXaxX91xX9xX47xX48xX24xXe7xX35xX9xX48xX35xX18xX24xX9xX89xX91xX47xX9xX4axX46xX4cxX2cxX9xXe1x5495xX9xX2cxX39dxX46xX98xX9xX5xX4b1xX47xX48xX9xX5xXaxXa5xX9xXe1xX57cxX9xX6c8xX35xXacxX47xX9xXaxX3c4xX33xX9xX1f7xX46xX4cxX2cxX9xXbxXaxXdexX9xXd1xX9xX158xX298xX35xX9xX47xXaxX35xX41axXcxX9xXe1xXa80xX9xXe1x613dxX24xX9xX19xX91xX35xX9xXbxX90fxX9xXcexX95xX95xX1ccxX9xX5cxX3baxX47xX9xX2cxX46xX4cxX35xX9xX47xX3eexXcxX9xXcexX95xX2axX168xX12axX9xX5xX45xXa5xX298xX2cxX9xX5cxX2ddxX98xX9xX91exX47xX48xX9xX2cxX318xX47xX48xX9xXbxX90fxX47xX48xX9xX5cxXffxXcxX9xX47xXaxX35xX41axXcxX9xX2cxXa5xX598xX47xX48xX9xX158xX40xX9xX74xX48xX24xXe7xX35xX9xXbxX45xXa5xX5d8xX47xX48xX9xX89xX91xX47xX9xX4axX46xX4cxX2cxX12axX1cxX12axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6bexX24xX46xX45xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX275xX35xX17xXbxX47xX18xXcxX7xXdxX46xX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe