Chuyên cơ ’ngày tận thế’ bảo vệ tổng thống Mỹ trước thảm họa
Để dự trù cho các tình huống đặc biệt nguy hiểm, ví như một cuộc chiến tranh hạt nhân, Mỹ chế tạo ra những chiếc máy bay chuyên dụng, thường được ví von như các chuyên cơ dùng cho ’ngày tận thế’.
66adx6b31x97eex7b36x1060dx10532xf006xa6d0xd4ccxX7x77f7xb419x70d4xd199xe8ccxfb1bxX5x10450xXaxX3xX7xXex9074xX5xX10xX9xXaxXexX10xe502xXex6a93xX6xX5xXdx8cd2x8c16x71e8xX3xcd76x6e1axX7xXexXdxbbe6xX15xcd99xXax7e81x105cdxX1xX27xX15x10369xX23xX3xX4xeb77xX3xXaxX23xX22x8f86xX15xX3xXex9635xX23xX3xXexX1xe4acxXaxX3x70fcx66f9x6d47xX3xaa17x7fb1xX3xXexc71cxX23xX22xX3xXexX1xfebbxX23xX22xX3x7edax90eexX3xXex73e3xdd61xa821xX4xX3xXexX1xX4ax70b2xX3xX1xab8axX6xX0x95b8xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa9d1xX10xX6x9020xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx10653xf227xX3xX7fx6ec8xX3xXexX5fxe567xX3xX4xX1xX4bxX3xX4x8d26xX4xX3xXexd0dfxX23xX1xX3xX1xX27xX57xX23xX22xX3xa25fxa9dbxX4xX3xX49xXdxX4exXexX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxXa0xX67x7994xX3xX4dx9e43xX3xX23xX1xX60xX3xX67xb57exXexX3xX4xX27xXd8xX4xX3xX4xX1xXdxX46xX23xX3xXexX5fxX6xX23xX1xX3xX1x9d32xXexX3xX23xX1x8b8bxX23xXcexX3xX5bxX5cxX3xX4xX1xX46xX3xXexXedxX4bxX3xX5fxX6xX3xX23xX1xf057xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX46xX4xX3xX67xXaexX15xX3xX49xX6xX15xX3xX4xX1xX27xX15xX34xX23xX3xX7fx9accxX23xX22xXcexX3xXexX1xX60xf2bcxX23xX22xX3xXbcxX60xda5bxX4xX3xX4dxXd1xX3xX4dxX4bxX23xX3xX23xX1xX60xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX1xX27xX15xX34xX23xX3xX4xX38xX3xX7fxXa7xX23xX22xX3xX4xX1xX4bxX3xXaxX23xX22xX3dxX15xX3xXexX41xX23xX3xXexX1xX46xXaxf810xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb859xX4bxX7fxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxa124xX6xX7xX1xXdxX23xX22xXexX4bxX23xX3xX7fxX60xX128xX23xX22xX3xX23xX1xX60xX3xX23x81c1xX67xX3xXexX5fxX4bxX23xX22xX3xXexX6xX15xX3x67b7xX3xX4xX1xXdxX46xX4xX3xX67xXaexX15xX3xX49xX6xX15xX3xX5xX4bxXedxXdxX3xX23xX3dxX15xXcexX3xXexX1xX10xX4bxX3xa29excb16xX3xac48xX4bxX7xXexX161xX3xX30xX1xX27xX15xX34xX23xX3xX4xX38xX3xXaxX23xX22xX3dxX15xX3xXexX41xX23xX3xXexX1xX46xXaxX3xX4xd5abxX3xX4dx8bfbxX3xX23xX22xX4bxX3dxXdxX3xXexX60xX38xX23xX22xX3xXbcxX57xXdxX3xX22xXdxX57xX23xX22xX3xX23xX1xX106xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX46xX4xX3xX67xXaexX15xX3xX49xX6xX15xX3x8f4exXdxX5fxX3x8210xX4bxX5fxX4xX10xX3x8cedxX23xX10xX3xX4xX1xa293xX3xXexX51xX23xX22xX3xXexX1xX57xX23xX22xX3xX5bxX5cxX3xX4xXa7xX23xX22xX3xXbcxX4bxX3dxX23xX3xXexXa7xX15xX3xXexXa7xX23xX22xX3xX23xX1xX60xX23xX22xX3xXbcxXdxXa0xX67xX3x862bxX1xXaexX4xX3xX49xXdxX4exXexX3xX23xb0e8xX67xX3xX238xX3xX4xX1xbb76xX3xX23xX1f9xX3xX7x105efxX3xX22xXdxX106xX3xX4dxX6xXdxX3xXexX5fx9c35xX3xX23xX1xX60xX3xX67xXd8xXexX3xXexX5fxX27xX23xX22xX3xXexXf2xX67xX3xX4xX1xcceaxX3xX1xX27xX15xX3xX4x10003xX6xX3xX4xX1xXd1xX23xX1xX3xXbxX1xX2a7xX3xX4dxX3dxX3xfd45xX27xXf2xX23xX3xXbcxXd8xXdxX3xXexX5fxX4bxX23xX22xX3xXexX5fxX60xX128xX23xX22xX3xX1xX12exXbxX3xX1cxX4axX15xX3xX5fxX6xX3xX4xX1xXdxX46xX23xX3xXexX5fxX6xX23xX1xX3xX1xXedxXexX3xX23xX1xXf2xX23xX161xX0xX6dxXbxX2fxX0xXexX6xX49xX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX67xX6xX5fxX22xXdxX23xX24xX3x7644xXbxX1cxX3xX6xX27xXexX4bxX2dxXaxX2fxX0xXexX49xX4bxX7fxX15xX2fxX0xXexX5fxX2fxX0xXexX7fxX2fxX0xXdxX67xX22xX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX161xX49xX6xX4bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX161xX4dxX23xX6dxX23xX10xefc5xX7xX6dxX2x6d36xX307xf73exX6dxX2xX344xX342xX7fxX2xX344xae5axX307xdabexX1b7xX34exXexX307xe5baxe382xX354xX5xX2xX161xX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX33exXdxX7fxXexX1xX24x917exX344xX344xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX354xX344xX344xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX15xX10xX23xX3xX4xX4bxX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX6xX23xX3xXexX1xX10xX3xX49xX6xX4bxX3xX4dxX10xX3xXexX4bxX23xX22xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX67xX15xX3xXexX5fxX27xX4bxX4xX3xXexX1xX6xX67xX3xX1xX4bxX6xXaxX3xX6dxX2fxX0xX6dxXexX7fxX2fxX0xX6dxXexX5fxX2fxX0xXexX5fxX2fxX0xXexX7fxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4bxX23xXaxX2fxX5bxXd8xXexX3xX4xX1xXdxX46xX4xX3x7c9dxX1exX1b7xX171xX3xXbcxX41xX27xX3xXexXedxXdxX3xX7xXf2xX23xX3xX49xX6xX15xX3xX2b7xX27xX57xX4xX3xXexX46xX3xX171xX4bxX22xX4bxXexX6xXcexX3xX30xX4bxX5xX4bxX67xX49xXdxX6xX161xX3xff45xX23xX1xX24xX3xc947x864fxX228xX22cxX0xX6dxXbxX2fxX0xX6dxXexX7fxX2fxX0xX6dxXexX5fxX2fxX0xX6dxXexX49xX4bxX7fxX15xX2fxX0xX6dxXexX6xX49xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4bxX7fxX15xXaxX2fxdcd3xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4bxX7fxX15xXaxX2fxX30xXaexX4xX3xX4xX1xX27xX15xX34xX23xX3xX22xXdxX6xX3xX5bxX5cxX3xX23xXf2xX23xX22xX3xX4xf242xXbxX3xX23xX1f9xX3xXex8969xX3xX67xbbe9xX27xX3xX171xX4bxX10xXdxX23xX22xX3xX34exX1b7xX34exX161xX3xX30xX1xX27xX15xX34xX23xX3xX4xX38xX3xXaxX23xX22xX3dxX15xX3xXexX41xX23xX3xXexX1xX46xXaxX3xXexX1xX60xX128xX23xX22xX3xXbcxX60xX12exX4xX3xX22xX6axXdxX3xX4dxX61xXdxX3xXbcxcf82xX23xX1xX3xX7fxX6xX23xX1xX3xX3f2xX1exX1b7xX171xX3xX1xX6xX15xX3xXaxXcxX5fxX27xX23xX22xX3xXexXf2xX67xX3xX9fxXdx8b21xX27xX3xX1xX3dxX23xX1xX3xX228xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3x936dxX27xX57xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXcxX5fxX34xX23xX3xX266xX1xa2b5xX23xX22xXaxX161xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4bxX7fxX15xXaxX2fxX30xX1xXdxX46xX4xX3xX67xXaexX15xX3xX49xX6xX15xX3xXbcxX60xX12exX4xX3xX4xX1xX4bxX3xX5xX3dxX3xX4xX1f9xX3xX266xX1xX4axX3xX23x7048xX23xX22xX3xX4xX1xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX6axXdxX3xX4dxX61xXdxX3xX4xX4axX3xX67xXd8xXexX3xX4dxX120xX3xX23xX51xX3xX49xX4bxX67xX3xX1xXedxXexX3xX23xX1xXf2xX23xXcexX3xX23xX51xX3xXexX1xXdxX34xX23xX3xXexX1xXedxX4xX1xX3xX1xX6xX15xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX27xXd8xX4xX3xXexX487xX23xX3xX4xX50dxX23xX22xX3xX266xX1xX2a7xX23xX22xX3xX49xX57xXcexX3xXbcx9002xX23xX22xX3xXexX1xX128xXdxX3xX4xX1f9xX3xXexX1xXa0xX3xX49xX6xX15xX3xX67xX3dxX3xX266xX1xX50dxX23xX22xX3xX4x73b7xX23xX3xXexXdxX46xXbxX3xX23xX1xXdxX34xX23xX3xX5xXdxX4exX27xX3xXexX5fxX4bxX23xX22xX3xX23xX1xXdxX4edxX27xX3xX23xX22xX3dxX15xX3xX5xXdxX4edxX23xX161xX3xXcxX1xXa3xX4xX3xXexX46xXcexX3xXbxX1xXdxX3xX4xX38xX3xX4dxX41xX23xX3xX1xX3dxX23xX1xX3xXbcxX60xX12exX4xX3xXexX5fxX4bxX23xX22xX3xX266xX1xX4bxX4axX23xX22xX3xX67xXd8xXexX3xXexX27xX5c5xX23xX3xX4dxX61xXdxX3xXbcxXdxX4edxX27xX3xX266xXdxX4exX23xX3xXbxX1xX4axXdxX3xXexXdxX46xXbxX3xX23xX1xXdxX34xX23xX3xX5xXdxX4exX27xX3xXexX5fxX34xX23xX3xX266xX1xX50dxX23xX22xX161xX3xd820xfc71xX3xX7fxX4bxX3xX7fxX27xX15xX3xX23xX1xX487xXexX3xX266xX1xXdxX46xX23xX3xX23xX1f9xX3xX1xXedxX3xX4xXaexX23xX1xX3xX5xX3dxX3xX4dxXb2xX3xXbcxXd8xX23xX22xX3xX4xX38xX3xX4xX5c5xX23xX3xX49xX50dxXdxX3xXexX5fxX38xX23xX161xX3xX30xX50dxX23xX22xX3xXbcxX4bxXedxX23xX3xX23xX3dxX15xX3xX4xX1xX2a0xX3xX4xX1f9xX3xXexX1xXa0xX3xXexX1xXa3xX4xX3xX1xXdxX4exX23xX3xX7fxX60xX61xXdxX3xX67xXbdxXexX3xXbcxX487xXexX161xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4bxX7fxX15xXaxX2fxX1d9xX1xXdxX3xX4xX38xX3xX4xX1f9xX3xX49xX6xX3xXexX5c5xX23xX22xX161xX3xXcxX51xX3xX49xX6xX15xX3xX22xX5a7xX67xX3xX2xX2xX307xX3xX23xX22xX60xX128xXdxXcexX3xX49xXdxX46xX23xX3xX23xX1f9xX3xXexX5fxX238xX3xXexX1xX3dxX23xX1xX3xX4xX1xXdxX46xX4xX3xX67xXaexX15xX3xX49xX6xX15xX3xX2b7xX27xXf2xX23xX3xX7xXa3xX3xX7xX238xX3xX1xX106xX27xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX3dxX23xX1xX3xXbcxX4bxX3dxX23xX3xX5xX61xX23xX3xX23xX1xX487xXexX3xX5bxX5cxXcexX3xXexX1xX41xX67xX3xX4xX1xXd1xX3xX23xX1xX487xXexX3xXexX1xX46xX3xX22xXdxX61xXdxX161xX3x7e41xX4edxX3xX266xX5cxX3xXexX1xX27xX41xXexXcexX3xXbxX1xXdxX3xX4xX38xX3xX4xX1f9xX3xX4dxX41xX23xX3xXexX57xX4xX3xX5xX34xX23xX3xXexX61xXdxX3xX34cxX34cxX353xX3xX266xX67xX6dxX1xXcexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX38xX23xX3xX23xX1xX106xX23xX22xX3xX67xXaexX15xX3xX49xX6xX15xX3xXexX1xX60xX38xX23xX22xX3xX67xXedxXdxX3xX4xXa7xX23xX22xX3xX5xX4bxXedxXdxX161xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4bxX7fxX15xXaxX2fxX30xX1xXdxX46xX4xX3xX67xXaexX15xX3xX49xX6xX15xX3xX4xX1f9xX3xX22xXdxXaexX3xXexX1xX3dxX23xX1xX3xX266xX1xX4bxX4axX23xX22xX3xX307xX307xX354xX3xXexX5fxXdxX4exX27xX3xX426xX427xa1c2xX3xX23xX3dxX15xX3xXexX5fxX6xX23xX22xX3xX49xX4cexX3xX67xXd8xXexX3xX5xX61xXbxX3xX5xXaexX3xX4xX1xX1aaxX23xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxX4exX3xX4xX1xX57xX23xX22xX3xXbxX1xX1f9xX23xX22xX3xX1cxXedxX3xX4x843exX23xX22xX3xX23xX1xX60xX3xX1cxX27xX23xX22xX3xXbcxXdxX4exX23xX3xXexX48exXcexX3xX342xX34exX3xX549xX23xX22xX1exXexX10xX23xX3xX4dxX3dxX3xX4xX1xX4axX4bxX3xX4dxX4exX3xXexXdxX23xX1xX3xX4xXa7xX23xX22xX3xX1xX3dxX23xX22xX3xX5xX4bxXedxXexX3xXexX1xXdxX46xXexX3xX49xX4cexX3xX4xX50dxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX4exX3xX4xX6xX4bxX3xX266xX1xXaexX4xX161xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4bxX7fxX15xXaxX2fxX1d6xX1xX106xX23xX22xX3xXbxX1xX60xX38xX23xX22xX3xXexXdxX4exX23xX3xX5xXdxX34xX23xX3xX5xXedxX4xX3xXbcxX60xX12exX4xX3xX49xX57xX3xXexX5fxXd1xX3xXexX5fxX4bxX23xX22xX3xX67xXd8xXexX3xX266xX1xX57xXdxX3xX49xX4bxX23xX22xX3xX49xX1f9xX23xX22xX3xXbcxXbdxX4xX3xX49xXdxX4exXexX3xXbxX1xXd1xX6xX3xX7xX6xX27xX3xX49xX27xX5a7xX23xX22xX3xX5xXaexXdxX161xX3xX1d6xX1f9xX3xX4xX835xX23xX22xX3xX266xX46xXexX3xX23xX57xXdxX3xXbcxX60xX12exX4xX3xX4xX4axX3xX4dxX61xXdxX3xX4xXaexX4xX3xXexX3dxX27xX3xX23xX22xX5c5xX67xX3xX1xXedxXexX3xX23xX1xXf2xX23xX3xX5bxX5cxX3xX7fxX60xX61xXdxX3xX5xX28axX23xX22xX3xX49xXdxXa0xX23xX3xXexX1xX50dxX23xX22xX3xX2b7xX27xX6xX3xX67xXd8xXexX3xXbcxX4bxXedxX23xX3xX4xXaexXbxX3xX7fxX3dxXdxX3xX353xX3xX266xX67xX3xX49xX57xX3xXexX5fxXd1xX3xX238xX3xXbcxX27xX50dxXdxX3xX67xXaexX15xX3xX49xX6xX15xX161xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4bxX7fxX15xXaxX2fxXaxX30xX1xc4ccxX23xX22xX3xXexX50dxXdxX3xXexX1xX4axX3xX23xX1f9xX3xX1cxX27xX57xX23xX22xX3xXbcxXa0xX3xXexX5fxX27xX15xX4edxX23xX3xXexX1xX50dxX23xX22xX3xXbcxXdxX4exXbxX3xX67xc592xX3xX1xX1f9xX6xX3xX4xX1xX4bxX3xXexX3dxX27xX3xX23xX22xX5c5xX67xXaxXcexX3xX228xX171xX30xX3xX1d6xX10xX33exX7xX3xX7fxX491xX23xX3xX5xX128xXdxX3xX67xXd8xXexX3xX2b7xX27xX6xX23xX3xX4xX1xbb2bxX4xX3xX2b7xX27xXf2xX23xX3xXbcxXd8xXdxX3xX5bxX5cxX3xX23xX1f9xXdxX161xX3xXaxX7cxX9c0xX15xX3xXbcxX60xX6xX3xX4xX1xX4bxX3xX4xX1xX995xX23xX22xX3xXexX50dxXdxX3xX7xX57xX3xXbcxXdxX4exX23xX3xXexX1xX4bxXedxXdxX3xX4xX2a7xX6xX3xX49xX487xXexX3xX266x10160xX3xX6xXdxXcexX3xX49xX487xXexX3xX4xX9f1xX3xX5xX995xX4xX3xX23xX3dxX4bxXcexX3xX238xX3xX49xX487xXexX3xX4xX9f1xX3xX23xX38xXdxX3xXbcxXf2xX27xX3xXexX5fxX34xX23xX3xXcxX5fxXaexXdxX3xX9fxX487xXexX3xX23xX3dxX15xXcexX3xX4xX1xX995xX23xX22xX3xXexX50dxXdxX3xX7xX27exX3xX5xXdxX34xX23xX3xX5xXedxX4xX3xX4dxX61xXdxX3xX1xX6axXaxX161xX0xX6dxXbxX2fxX0xXexX6xX49xX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX67xX6xX5fxX22xXdxX23xX24xX3xX307xXbxX1cxX3xX6xX27xXexX4bxX2dxXaxX2fxX0xXexX49xX4bxX7fxX15xX2fxX0xXexX5fxX2fxX0xXexX7fxX2fxX0xXdxX67xX22xX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX161xX49xX6xX4bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX161xX4dxX23xX6dxX23xX10xX33exX7xX6dxX2xX342xX307xX344xX6dxX34exX34exX7fxX2xX344xX353xXexX353xX34cxX36bxX307xX5xX2xX161xX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX33exXdxX7fxXexX1xX24xX36bxX344xX344xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX15xX10xX23xX3xX4xX4bxX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX6xX23xX3xXexX1xX10xX3xX49xX6xX4bxX3xX4dxX10xX3xXexX4bxX23xX22xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX67xX15xX3xXexX5fxX27xX4bxX4xX3xXexX1xX6xX67xX3xX1xX4bxX6xXaxX3xX6dxX2fxX0xX6dxXexX7fxX2fxX0xX6dxXexX5fxX2fxX0xXexX5fxX2fxX0xXexX7fxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4bxX23xXaxX2fxX171xX34xX23xX3xXexX5fxX4bxX23xX22xX3xX266xX1xX4bxX6xX23xX22xX3xX5xXaexXdxX3xX67xXd8xXexX3xX4xX1xXdxX46xX4xX3xX67xXaexX15xX3xX49xX6xX15xX3xXaxX23xX22xX3dxX15xX3xXexX41xX23xX3xXexX1xX46xXaxX161xX3xX421xX23xX1xX24xX3xX30xX171xX427xX0xX6dxXbxX2fxX0xX6dxXexX7fxX2fxX0xX6dxXexX5fxX2fxX0xX6dxXexX49xX4bxX7fxX15xX2fxX0xX6dxXexX6xX49xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4bxX7fxX15xXaxX2fxX5bxXaexX15xX3xX49xX6xX15xX3xX5xX27xX50dxX23xX3xXbcxXbdxXexX3xXexX5fxX4bxX23xX22xX3xXexX5fxXedxX23xX22xX3xXexX1xXaexXdxX3xX7xe621xX23xX3xX7xX3dxX23xX22xX3xXexX1xXa3xX4xX3xXexX1xXdxX3xX23xX1xXdxX4exX67xX3xX4dxX120xXcexX3xX307xX1b7xX3xX22xXdxX128xX3xX67xXd8xXexX3xX23xX22xX3dxX15xXcexX3xX354xX342xX36bxX3xX23xX22xX3dxX15xX3xX67xXd8xXexX3xX23xX549xX67xX3xX4dxX3dxX3xX4xX1f9xX3xXexX1xXa0xX3xX1cxX27xX487xXexX3xX266xXd1xX4xX1xX3xX4xX1xX2a0xX3xXexX5fxX4bxX23xX22xX3xX4dxX3dxXdxX3xXbxX1xX995xXexX161xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4bxX7fxX15xXaxX2fxX171xX34xX23xX3xX4xXedxX23xX1xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX50dxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX4exX3xX1xXdxX4exX23xX3xXbcxXedxXdxXcexX3xX67xXaexX15xX3xX49xX6xX15xX3xX4xX28axX23xX3xX67xX6xX23xX22xX3xXexX1xX10xX4bxX3xX4xX4axX3xX67xXd8xXexX3xXbcxXd8xXdxX3xX23xX22xX835xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexXdxX23xX1xX3xX23xX1xX27xX4exX161xX3xX1d6xX22xX6xX15xX3xX266xX1xXdxX3xXbxX1xXdxX3xX4xX38xX3xX4dxX48exX6xX3xX1xXedxX3xX4xXaexX23xX1xXcexX3xX5xXa3xX4xX3xX5xX60xX12exX23xX22xX3xX23xX3dxX15xX3xX7xX27exX3xX5xX41xXbxX3xXexX9f1xX4xX3xX49xX6xX4bxX3xX4dxXf2xX15xX3xX2b7xX27xX6xX23xX1xX3xX23xX1f9xX3xXbcxXa0xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxX4exX161xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4bxX7fxX15xXaxX2fxX75exXdxX7fxX10xX4bxX24xX459xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxa77exX1xXaexX67xX3xXbxX1xXaexX3xX49xX34xX23xX3xXexX5fxX4bxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX34xX23xX3xX4xX38xX3xXaxX3xX1xX5fxX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6dxX6dxX4dxX23xX10xX1cxXbxX5fxX10xX7xX7xX161xX23xX10xXexX6dxXexXdxX23xX1exXexX27xX4xX6dxXexX1xX10xX1exX22xXdxX4bxXdxX6dxXexX27xX1exX5xXdxX10xX27xX6dxX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exX4xX4bxX1exX23xX22xX6xX15xX1exXexX6xX23xX1exXexX1xX10xX1exX49xX6xX4bxX1exX4dxX10xX1exXexX4bxX23xX22xX1exXexX1xX4bxX23xX22xX1exX67xX15xX1exXexX5fxX27xX4bxX4xX1exXexX1xX6xX67xX1exX1xX4bxX6xX1exX354xX1b7xX344xX2xX1b7xX353xX36bxX1exXbxX307xX161xX1xXexX67xX5xXaxX2fxXd4exX1xXaexX67xX3xXbxX1xXaexX3xX49xX34xX23xX3xXexX5fxX4bxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX34xX23xX3xX4xX38xX3xXaxX23xX22xX3dxX15xX3xXexX41xX23xX3xXexX1xX46xXaxX0xX6dxX6xX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4bxX7fxX15xXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX34xX23xXcexX3xX23xX22xX4bxX3dxXdxX3xX23xX1xX106xX23xX22xX3xXbcxXdxXa0xX67xX3xX60xX27xX3xX4dxXdxX4exXexXcexX3xX4xX1xX27xX15xX34xX23xX3xX4xX38xX3xXaxX23xX22xX3dxX15xX3xXexX41xX23xX3xXexX1xX46xXaxX3xX4dxX491xX23xX3xXexX5a7xX23xX3xXexXedxXdxX3xX67xXd8xXexX3xX7xX57xX3xX23xX1xX60xX12exX4xX3xXbcxXdxXa0xX67xXcexX3xXbcxXdxXa0xX23xX3xX1xXb2xX23xX1xX3xX5xX3dxX3xX49xX27xX5a7xX23xX22xX3xXexX1aaxX67xX3xXexX5fxX34xX23xX3xX67xXaexX15xX3xX49xX6xX15xX3xX5fxX487xXexX3xX23xX1x6a6fxXcexX3xX4xX1f9xX3xX49xX5a7xX23xX3xX5fxa328xX6xX3xX67xXbdxXexX3xX23xX1xX60xX23xX22xX3xX266xX1xX50dxX23xX22xX3xX4xX1f9xX3xX4dxX28axXdxX3xX1xX4bxX6xX3xX7xX10xX23xX161xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4bxX7fxX15xXaxX2fxX30xX57xX3xXexX51xX23xX22xX3xXexX1xX57xX23xX22xX3xX5bxX5cxX3x1050axX4bxX23xX6xX5xX7fxX3xXf0bxX10xX6xX22xX6xX23xX3xX49xXdxX34xX23xX3xX4xX1xX46xX3xX4xX1xXdxX46xX4xX3xX67xXaexX15xX3xX49xX6xX15xX3xXaxX23xX22xX3dxX15xX3xXexX41xX23xX3xXexX1xX46xXaxX3xXbcxX5c5xX27xX3xXexXdxX34xX23xX3xX4dxX3dxX4bxX3xX23xX1xX106xX23xX22xX3xX23xX549xX67xX3xX2xX34cxX353xX344xX3xX266xX1xXdxX3xX4xX27xXd8xX4xX3xX30xX1xXdxX46xX23xX3xXexX5fxX6xX23xX1xX3xX652xXedxX23xX1xX3xX49xX60xX61xX4xX3xX4dxX3dxX4bxX3xX22xXdxX6xXdxX3xXbcxX4bxXedxX23xX3xX4xX27xX57xXdxXcexX3xX23xX1xX106xX23xX22xX3xX23xX278xXdxX3xX5xX4bxX3xXf2xX27xX3xX4dxX4edxX3xX67xXd8xXexX3xX266xX4cexX4xX1xX3xX49xX4axX23xX3xX1cxX4axX15xX3xX5fxX6xX3xX4xX1xXdxX46xX23xX3xXexX5fxX6xX23xX1xX3xX1xXedxXexX3xX23xX1xXf2xX23xX3xXbcxX6xX23xX22xX3xX5xX6xX23xX3xX5fxXd8xX23xX22xX161xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4bxX7fxX15xXaxX2fxX5bxXd8xXexX3xX7xX57xX3xX23xX1xXf2xX23xX3xX4xX1xX9f1xX23xX22xX3xX4xX1xX4bxX3xX49xXdxX46xXexXcexX3xX1xX6axX3xXbcxX9c0xX3xX23xX1xXb2xX23xX3xXexX1xX487xX15xX3xX4xX1xXdxX46xX4xX3xX67xXaexX15xX3xX49xX6xX15xX3xX1cxX27xX487xXexX3xX1xXdxX4exX23xX3xXexX5fxX34xX23xX3xX49xX5c5xX27xX3xXexX5fxX128xXdxX3xX7xX6xX27xX3xX4dxX120xX3xX266xX1xX2a7xX23xX22xX3xX49xX57xX3xX2xX2xX6dxX34cxX161xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX34xX23xXcexX3xX22xXdxX61xXdxX3xX4xX1xX9f1xX4xX3xX5bxX5cxX3xX266xX1xX50dxX23xX22xX3xXbcxX60xX6xX3xX5fxX6xX3xX49xX487xXexX3xX266xXa33xX3xX49xXb2xX23xX1xX3xX5xX27xX41xX23xX3xX23xX3dxX4bxX3xX5xXdxX34xX23xX3xX2b7xX27xX6xX23xX3xXbcxX46xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX3xX4dxX487xX23xX3xXexX5fxX34xX23xX161xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX427xX4bxX27xX5fxX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX4bxX3xX75exX835xX3xX7cxX4bxX3dxX23xX22xX6dxX75exX23xX3f2xX1cxXbxX5fxX10xX7xX7xX0xX6dxXbxX2f