Đảo ‘bốn mùa’ Phần Lan đẹp mê hồn nhìn từ trên cao
Đảo Kotisaari và các khu vực xung quanh vùng Lapland, Phần Lan có cảnh quan ‘biến hóa’ kỳ ảo qua bốn mùa và càng trở nên cuốn hút hơn khi chúng được nhìn từ trên cao.
d6fbx117d7x12e2ex1524bx13531x122f7xd878x141cax13a10x14f21xf963x10959x13201x12b1ax10d3dxfd0axX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax15004x131c0xdbe3xXexX0x13870xXaxX17xX18xX19xXexX0x13fe4x12b17xX19x12afbxXexX0xXax13fb8xX9x12733xXdxX18x12a94xX2fx150e4x1114ex15258xX5xeafbxXbxXdxX17xX32xXex1340bx108d8xX24xX9x101d2xX23x1226dx148d9xX9xXcx13019xX18x15331xX9xX7xXax15fd9xX42xX9x1501cxX18xX42xX9xe031xe15axX33xX9xXcxef6exX9xXax15ed1xX42xX9xX42xXax111cfxX42xX9xXbx14cb4xX9xXbxe82fxX57xX42xX9xX2cxX18xX24xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x129e9xX17xX18xX19xX32xXexX3bxX3cxX24xX9xdbe4xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9x12cbax15bb3xX9xX2cx12bd1xX2cxX9x12112xXax12108xX9xX91x11657xX2cxX9xf4bbxX9axX42x115c3xX9x13e99xX9axX18xX42xXaxX9xX91xX45xX42xXa3xX9xX4exX18xX33xXdxX18xX42xX19x115cdxX9xX7xXaxX4bxX42xX9xX4exX18xX42xX9xX2cxe66exX9xX2cxX3cxX42xXaxX9xXa5xX9axX18xX42xX9xX3fxX23xX35x10dd3xX42xX9xXaxXc3xX18xX47xX9xX98xd82axX9xX3cxX24xX9xXa5xX9axX18xX9xX23xX41xX42xX9xXcxX45xX18xX9xX91xX92xX9xX2cxX92xX42xXa3xX9xXbxX66x1017dxX9xX42xX57xX42xX9xX2cxX9axX41xX42xX9xXax137ffxXbxX9xXaxffe5xX42xX9xX98xXaxX35xX9xX2cxXaxX102xX42xXa3xX9xX52xee59xdd89xX2cxX9xX42xXaxX5fxX42xX9xXbxX63xX9xXbxX66xX57xX42xX9xX2cxX18xX24x13a4axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xe4fbxX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdx11774xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX3bxX3cxX24xX9xX87xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9xXbxX66xX24xX42xXa3xX9xXcxX45xX18xX9xXa0xX9axff50xX42xX9xX14exX9x10eaaxX42xXax15591xX9x154c3xX18xX42xX35xX9xX6xXdxX35xX42xX18xXcxX33xX18xX32xX9xXaxX66xX17x11592xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xe156x156abxX1cx1428cx13c44xX1bdxX1cx11e67xX1bdxX2ax13d71xX1cx1318fxX1cxX1c0xX1bdxX1cxX2axX14exX2axf8a9xX1c0xX1c5xX2ax122f2xe06bxX1d1x1401dxX1c3xX1cdxX1bdxX1d2xX1c0xX1bcxX1c3xX1d1xX1c5xX1c3xX1d4xX1c3xX1c3xX128x12fc7xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1bcxX2axX1d4xX1c0xXdxX1bdxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdx122d5xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX66xXa3xX35xX42xX186xX9xX1bdxX33xXa0xfea9xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX66xX31xX32x100f0xX42xXax1435bxX33xX9xX2cxXaxX102xX9xXbxXaxe9cexX2cxXax10376xX32xXexX3bxX3cxX24xX9xX87xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9xXbxX66xX24xX42xXa3xX9xXcxX45xX18xX9xXa0xX9axX17exX42xX9xX14exX9xX183xX42xXaxX186xX9xX188xX18xX42xX35xX9xX6xXdxX35xX42xX18xXcxX33xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX66xXa3xX35xX42xX186xX9xX1bdxX33xXa0xX2ffxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX66xX31xX32xX314xX42xXaxX317xX33xX9xX2cxXaxX102xX9xXbxXaxX320xX2cxXaxX323xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1bcxX1cdxX1cdxX1bcxXdxX2axX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX1bcxX1bdxX1bdxX33xXa0xX2ffxXaxX17xX35xXa3xXaxXbxX186xX1c5xX1d4xX1bcxX33xXa0xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX9axXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x12306xX9axX18xX66xX19xX35xX18xX42xXb7xX9xX52xX3cxX24xX9xX87xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9xX52xX18xX42xXa3xX9xXdxX92xX9xXcx15aedxXbxX9xX52xX35x12fadxXcxX9xXbxXaxX9axX9xXaxX102xXbxX9xX19xX9axX9xX98xXaxX95xX2cxXaxX9xXf6xX9xXbxXax12ff7xX9xXbxX66x12143xX42xX9x13e73xX24xX91xX18xX42xX35xX17xXcxX35xX9xXbxXaxX9axX490xX2cxX9xX91xX45xX42xXa3xX9xX4exX18xX33xXdxX18xX42xX19xXb7xX9xX7xXaxX4bxX42xX9xX4exX18xX42xX128xX9xX2xX9axX9xX98xXaxX95xX2cxXaxX9xX2cxXc3xX9xXbxXaxX495xX9xX52xXd2xX42xX9xXax135eaxX42xX9xX52xX3cxX24xX9xX42xXax11845xX9xX23x1404fxX9xX42xX92xX26xX9xX2fxX18xX9axX9xX98xXaxX35xX9xX42xXa3xX18xX24xX9xX19xX9axX9xXbxX66xX57xX42xX9xXbxXaxX9axX26x12cb0xX42xX9xX42xXa3x11168xXcxX9xX2cxX3cxX42xXaxX9xX19xX4f1xX42xXa3xX9xX2fx14961xX42xXa3xX9xX87xX17xXcxX35xX9xXbxXaxX18xX42xXaxX9xX23xX5fxX42xXaxX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXex124c9xXaxe732xX42xXa3xX9xX2cx139cbxX42xX9xX42xXaxX92xX9xXa3x14756xX9xXdxX17exX9axX9xX52x10e55xX35xX9xXbxX66xX57xX42xX9xX52xX3cxX24xX9xX42xX18xX26xX9xX52xX114xX115xX2cxX9xX2cxX3cxX35xX9xXbx12862xX24xX9xXbxXaxX92xX42xXaxX9xXbx156dcxX9axX9xXa5xX9axX95xX42xX9xXdxX92xX9xX52xX35xX495xXcxX9xX19xX63xX42xXa3xX9xX2cxXaxX17exX42xX9xX98xXaxX52fxX42xXa3xX9xXbxXaxX495xX9xXbxX9axX26x14f00xXbxX9xX91xX56exX35xX9xXaxX106xX42xX9xX19xX92xX42xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX9axX9xX98xXaxX95xX2cxXaxX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexf939xX92xX24xX9xX42xX55fxXcxX9xX1c0xX1bdxX2axX1cdxXb7xX9xX42xXaxX35xXd2xX33xX9xX3cxX42xXaxX9xXa3xX35xX18xX9xX188xX18xX42xX35xX9xX6xXdxX35xX42xX18xXcxX33xX18xX9xX2cxXax12395xX33xX9xX52xX3cxX24xX9xX87xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9xXbxX66xX57xX42xX9xXcxX95xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX91xX92xX9xX2fxX18xX9axX9xX52xXc3xX9xX23x147aexX2cxX9xX3cxX42xXaxX9xX42xX92xX26xX9xXdxX18xX42xX9xXbxX66xX9axX26xX51cxX42xX9xXcxX588xX42xXaxX9xXbxX66xX24xX42xXa3xX9xX2cxX490xX42xXa3xX9xX52xX5axX42xXa3xX9xXcxX588xX42xXa3xX9xX23xXf6xX35xX9xX91xf047xX9xX52xX53xX33xX9xXa5xX9axX26xXd2xX42xX9xX66xf4baxX9xX2cx14e95xX18xX9xX52xX3cxX24xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexfd49xX18xX9axX9xX52xXc3xXb7xX9xX52fxX42xXa3xX9xX6xXdxX35xX42xX18xXcxX33xX18xX9xXa5xX9axX26xXd2xXbxX9xX52xX4adxX42xXaxX9xX2cxXaxX617xX33xX9xX2cxX3cxX42xXaxX9xXa5xX9axX18xX42xX9xX52xX3cxX24xX9xX87xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX52x12aadxX35xX9xXa5xX9axX18xX9xX23xX41xX42xX9xXcxX45xX18xX9xX52xX495xX9xXa3xX35xfdc9xX35xX9xXbxXaxX35xX5b9xX9axX9xX52xX490xX2cxX9xXa3xX35xX3cxX9xX98xXaxX521xX33xX9xX42xX106xX35xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX32xX6a1xX9dxX9xX23xX35xXd2xX42xX9xX52xX6e4xX35xX9xX2cxX3cxX42xXaxX9xXa5xX9axX18xX42xX9xX91xX45xX42xXa3xX9xX4exX18xX33xXdxX18xX42xX19xXb7xX9xX7xXaxX4bxX42xX9xX4exX18xX42xX9xX19xX35x11a3cxX42xX9xX66xX18xX9xX66xX4b1xXbxX9xX66x1460exX9xX66xX5b9xXbxX9xX91xX92xX9xX52xX3cxX24xX9xX87xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9xXdxX92xX9xXcxX490xXbxX9xX52xX35xX495xX42xX9xXaxX5fxX42xXaxX9xXaxX24xX92xX42xX9xXaxX3cxX24xX9xX52xX495xX9xXbxX52fxX35xX9xXa3xXaxX35xX9xXdxX588xX35xX9xX2cxX3cxX42xXaxX9xX2fxX521xX2cxX9xX23xX41xX42xX9xXcxX45xX18xX9xXbxX588xX35xX9xX91xX45xX42xXa3xX9xX42xX92xX26xX32xX9xX14exX9xX52fxX42xXa3xX9xX6xXdxX35xX42xX18xXcxX33xX18xXb7xX9xX42xXaxX35xXd2xX33xX9xX3cxX42xXaxX9xXa3xX35xX18xX9xXbxXaxX35xX57xX42xX9xX42xXaxX35xX57xX42xX9xX2fxX41xX42xXa3xX9xXbxX588xX35xX9xX4b4xX24xX91xX18xX42xX35xX17xXcxX35xX9xX14exX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXd2xXbxX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX3bxX3cxX24xX9xX87xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9xXbxX66xX24xX42xXa3xX9xXcxX45xX18xX9xXax142a7xX9xX14exX9xX183xX42xXaxX186xX9xX188xX18xX42xX35xX9xX6xXdxX35xX42xX18xXcxX33xX18xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX1c0xX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1bdxX1d1xX1bcxX1d4xX1c5xX2axX1bcxX1c5xX1d2xX1bcxX1bdxX1d1xX1bdxX1c3xX1c5xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1cdxX1d2xX1bcxX1c3xXdxX1c0xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX66xXa3xX35xX42xX186xX9xX1bdxX33xXa0xX2ffxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX66xX31xX32xX314xX42xXaxX317xX33xX9xX2cxXaxX102xX9xXbxXaxX320xX2cxXaxX323xX32xXexX3bxX3cxX24xX9xX87xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9xXbxX66xX24xX42xXa3xX9xXcxX45xX18xX9xXaxX85dxX9xX14exX9xX183xX42xXaxX186xX9xX188xX18xX42xX35xX9xX6xXdxX35xX42xX18xXcxX33xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX3bxX3cxX24xX9xX87xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9xXbxX66xX24xX42xXa3xX9xXcxX45xX18xX9xXbxXaxX9axX9xX14exX9xX183xX42xXaxX186xX9xX188xX18xX42xX35xX9xX6xXdxX35xX42xX18xXcxX33xX18xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX1d2xX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1bdxX1d1xX1bcxX1d4xX1c5xX1cdxX1d1xX2axX1bdxX1c0xX1c5xX1d1xX1c0xX1d2xX1cdxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1d2xX1bdxX1bcxXdxX1d2xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX66xXa3xX35xX42xX186xX9xX1bdxX33xXa0xX2ffxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX66xX31xX32xX314xX42xXaxX317xX33xX9xX2cxXaxX102xX9xXbxXaxX320xX2cxXaxX323xX32xXexX3bxX3cxX24xX9xX87xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9xXbxX66xX24xX42xXa3xX9xXcxX45xX18xX9xXbxXaxX9axX9xX14exX9xX183xX42xXaxX186xX9xX188xX18xX42xX35xX9xX6xXdxX35xX42xX18xXcxX33xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX3bxX3cxX24xX9xX87xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9xXbxX66xX24xX42xXa3xX9xXcxX45xX18xX9xX52xX52fxX42xXa3xX9xX14exX9xX183xX42xXaxX186xX9xX188xX18xX42xX35xX9xX6xXdxX35xX42xX18xXcxX33xX18xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX1c5xX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1bdxX1d1xX1bcxX1d4xX1c5xX1bcxX1c5xX1bcxX1bdxX1d1xX1d4xX1d2xX1bcxX1c3xX1bdxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1d1xX2axX1d2xXdxX1c5xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX66xXa3xX35xX42xX186xX9xX1bdxX33xXa0xX2ffxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX66xX31xX32xX314xX42xXaxX317xX33xX9xX2cxXaxX102xX9xXbxXaxX320xX2cxXaxX323xX32xXexX3bxX3cxX24xX9xX87xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9xXbxX66xX24xX42xXa3xX9xXcxX45xX18xX9xX52xX52fxX42xXa3xX9xX14exX9xX183xX42xXaxX186xX9xX188xX18xX42xX35xX9xX6xXdxX35xX42xX18xXcxX33xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX32xX558x10debxXcxX9xX2cxX95xX2cxXaxX9xX91xX4f1xX42xXa3xX9xX138xX521xX2cxX9xX2cxX9dxX2cxX9xX98xXaxX24xX3cxX42xXa3xX9xX1d4xXb7xX1cdxX98xXcxX9xX91xX51cxX9xX33xXaxX320xX18xX9xX42xX18xXcxXb7xX9xX52xX3cxX24xX9xX87xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9xX2cxXc3xX9xX42xXaxX35xX5b9xXbxX9xX52xX490xX9xXbxX66xX9axX42xXa3xX9xX23xX5fxX42xXaxX9xX98xXaxX24xX3cxX42xXa3xX9xX14exX1c3xXb7xX1c0xX9xX52xX490xX9xX4xX9xX91xX92xX24xX9xXbxXaxX95xX42xXa3xX9xXa3xX35xX57xX42xXa3xX9xX91xX92xX9xX23xX35xXd2xX42xX9xX52xX6e4xX35xX9xX42xXaxX35xX5b9xXbxX9xX52xX490xX9xX52xXd2xX42xX9xX98xXaxX24xX3cxX42xXa3xX9xX2axX1d1xXb7xX1bcxX9xX52xX490xX9xX4xX9xXbxX66xX24xX42xXa3xX9xXbxXaxX95xX42xXa3xX9xX23xX3cxX26xXb7xX9xXbxX66xX24xX42xXa3xX9xX98xXaxX35xX9xX52xXc3xX9xXbxXaxX56exX35xX9xXbxX35xXd2xXbxX9xXcxX45xX18xX9xX52xX52fxX42xXa3xX9xX23xX55fxX42xXa3xX9xXa3xX35xX95xX9xX2cxXc3xX9xXbxXaxX495xX9xX98xXaxX35xXd2xX42xX9xX2cxX95xX42xXaxX9xXa5xX9axX588xXbxX9xXcxX95xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX23xX4adxX9xX52xXc3xX42xXa3xX9xX23xX55fxX42xXa3xXb7xX9xX19xX24xX9xX52xXc3xX9xXbxXaxX317xXbxX9xX2fxX9dxX9xXdxX92xX9xXcxX490xXbxX9xXbxXaxX95xX2cxXaxX9xXbxXaxX640xX2cxX9xX52xX495xX9xXbxX52fxX35xX9xX2cxXaxX617xX33xX9xX3cxX42xXaxX9xX87xX24xXbxX35xX2fxX18xX18xX66xX35xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX52xX6e4xX35xX9xXa5xX9axX18xX9xX23xX41xX42xX9xXcxX45xX18xX32xX9xX14exX9xX52fxX42xXa3xX9xX6xXdxX35xX42xX18xXcxX33xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXd2xXbxX9xXbxXaxX57xXcxX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexd738xX490xXbxX9xX2fxX41xX9xXaxX5fxX42xXaxX9xX3cxX42xXaxX9xX98xXaxX95xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX4b1xX26xX9xX2cxX3cxX42xXaxX9xXa5xX9axX18xX42xX9xX91xX45xX42xXa3xX9xX4exX18xX33xXdxX18xX42xX19xXb7xX9xX7xXaxX4bxX42xX9xX4exX18xX42xX9xX52xX53xX33xX9xX66xX9dxX2cxX9xX66x111bcxX9xXa5xX9axX18xX9xX2cxX95xX2cxX9xXcxX45xX18xX9xXbxX66xX24xX42xXa3xX9xX42xX55fxXcxX9xXa5xX9axX18xX9xX41xX42xXa3xX9xX98xX320xX42xXaxX9xX2cxX685xX18xX9xX42xXaxX35xXd2xX33xX9xX3cxX42xXaxX9xXa3xX35xX18xX9xX188xX18xX42xX35xX9xX6xXdxX35xX42xX18xXcxX33xX18xX186xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX2axX1bdxX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1c0xX1d4xX1cdxX1d1xX1bdxX1c0xX2axX1c0xX1c5xX1d4xX1cdxX1c0xX1cdxX2axX1bcxX1d4xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1d4xX1bcxX1d1xX1bdxXdxX1cdxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX1cdxX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1c0xX1d4xX1cdxX1c3xX1d1xX1bdxX1d1xX1c3xX1d2xX2axX1d4xX2axX1d2xX1bdxX1bcxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1d1xX1d1xX1c0xX1bdxXdxX1d4xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX1d4xX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1c0xX1d4xX1cdxX1c3xX1d1xX1c0xX1c3xX1d1xX1c5xX1d4xX1c5xX1cdxX1c0xX1d2xX1bdxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1c5xX1bdxX1c0xX1cdxXdxX1bcxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX1c3xX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1c0xX1d4xX1cdxX1c3xX1d1xX1bcxX2axX1bcxX2axX1c5xX1cdxX1d1xX1d2xX1cdxX1c5xX1bdxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1d1xX1bcxX1bdxX1c5xXdxX1c3xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX1d1xX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1c0xX1d4xX1cdxX1c3xX1d1xX1d1xX2axX1bdxX1d2xX1d1xX2axX1c3xX1cdxX1cdxX1c5xX1d2xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1d2xX1c3xX1bdxX2axXdxX1d1xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX2axX2axX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1d2xX1bdxX2axX1bcxX1c0xX1c5xX1d2xX1c3xX1bdxX1bcxX2axX1c0xX1d1xX1bcxX1d1xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1c0xX1bcxX1bcxX1c5xXdxX2axX1bdxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX2axX1c0xX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1d2xX1bdxX2axX1bcxX1c0xX1bcxX2axX1bdxX1bcxX1bdxX1c3xX1c3xX1d1xX1cdxX1bdxX1c5xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1bcxX1bcxX1cdxX1c0xXdxX2axX2axX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX2axX1d2xX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1d2xX1bdxX2axX1bcxX1d2xX2axX1cdxX1c5xX2axX1d2xX1c0xX1c0xX1d2xX1d4xX1d4xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1c0xX1bdxX1d4xX1bcxXdxX2axX1c0xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX2axX1c5xX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1d2xX1bdxX2axX1bcxX1d2xX1c0xX2axX1d2xX1bdxX1bcxX1cdxX1c0xX2axX1d2xX1bdxX1d1xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1c5xX1c5xX1bcxXdxX2axX1d2xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX2axX1cdxX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1d2xX1bdxX2axX1bcxX1d2xX1c5xX1d1xX2axX1bcxX1bdxX1bdxX1d2xX1c3xX1c5xX1cdxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1c5xX1c0xX1bcxX1d4xXdxX2axX1c5xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX2axX1d4xX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1d2xX1d2xX1c0xX1c5xX1cdxX1bdxX1cdxX1d1xX1c5xX2axX1bcxX1c3xX1d4xX1cdxX1bcxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX2axX1bdxX1cdxX2axXdxX2axX1cdxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX2axX1bcxX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1d2xX1d2xX1c0xX1c5xX1cdxX1d2xX2axX1d4xX1d2xX1d1xX1cdxX1d4xX1c0xX1d2xX1d1xX1bcxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1bcxX1cdxX1c5xX1c0xXdxX2axX1d4xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX2axX1c3xX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1d2xX1d2xX1c0xX1c5xX1cdxX1cdxX1bcxX1c5xX1c3xX1c0xX1c3xX1c3xX1bcxX1c0xX1cdxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1cdxX2axX1d1xX1d2xXdxX2axX1bcxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX2axX1d1xX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1d2xX1d2xX1c0xX1c5xX1cdxX1c3xX1c0xX1bdxX2axX1bcxX2axX1c3xX1bcxX1c5xX1d4xX1cdxX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX2axX1c5xX1d4xX1cdxXdxX2axX1c3xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX14exX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX32xX9xXaxX66xX17xX19axX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX186xX1cxX1cxX2cxX19xX42xX128xXbxX9axX24xX35xXbxX66xX17xX128xX91xX42xX1cxXbxXaxX9axXcxX23xX1b9xX1baxX1cxX1bcxX1bdxX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX2axX1c3xX1cxX1c5xX1cxX1c0xX1bdxX1cxX1c0xX1bdxX14exX2axX1cdxX1c0xX1c5xX2axX1d1xX1c5xX1d2xX1d2xX1c0xX1c5xX1d4xX1bdxX2axX1bdxX2axX1c0xX1c3xX1d2xX1bcxX1c0xX1c3xX1d1xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xXbxX18xX66xXa3xX17xXbxX31xX32xX1b9xX23xXdxX18xX42xX98xX32xX9xX66xX17xXdxX31xX32xX42xX24xX24xX33xX17xX42xX17xX66xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX42xX2cxX26xX23xX24xXa0xX14exXa3xX66xX24xX9axX33xX31xX32xX35xXcxXa3xX14exXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX32xXexX0xX35xXcxXa3xX9xX2fxX66xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX91xX42xX1cxX42xX17xX1baxX2fxX1cxX2axX1c3xX2axX1d4xX1cxX1bcxX1bcxX19xX1bdxX1bdxX1c3xX2axX2axX1c0xX1c3xXbxX1c3xX2axX1c0xX1d1xXdxX2axX1d1xX128xX1e3xX33xXa3xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa0xX14exX1baxX35xX19xXbxXaxX186xX2axX1bdxX1bdxX27fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX24xX9xX9xXcxX9axX18xX9xX33xXaxX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xX19xX17xX33xX9xXcxX17xX9xXaxX24xX42xX9xX42xXaxX35xX42xX9xXbxX9axX9xXbxX66xX17xX42xX9xX2cxX18xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xXa3xXaxXbxX23xX24xXa0xX14exX2cxX24xX42xXbxX17xX42xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6a1xX24xX9axX66xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX9axX6e4xX35xX9xXbxX66xX675xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe