Sáng ngời nhân cách lãnh tụ
Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888 tại Cù Lao Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên - An Giang). Mảnh đất Nam bộ bất khuất, kiên cường đã hun đúc nên một con người suốt cuộc đời hoạt động cách mạng không mệt mỏi vì Tổ quốc, vì nhân dân...
252cxcd0fx38afx5178xc63fx40bbxa827xc83axd641x7fc3xee16xX4xX7x2cabxX4xc1f5x3fa7xX6xe150x56c4x48bdx2b6cxX2x3daex9a15xX3xX4xX11x8cf9xX5xX9xX2xe64fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x61bbxX17xef57xcd27xX11xX4xX6xX7xX9xc60axee3fx4b2axX2xX13xX11xa150x9205xX2xcf06x95cexb6f2xX2xX13x7780xX37xX2xX13xX12x2f15xX5xX2xX3xX11xX13x31a0xX2x2973xX49x501fxX2xX4x38ecxX1fxX49xX2xX2axe5dfxX13xX2x8096x5c2dxX1fxX2xX2axX49x952cxX13xX12xX2xX3ax76adx8ac0xb8f7xX64xX39xX65xX65xX65xX2xXexX2xX3axX63xX64xX65xX64xX3axX63xX39x5d97xX0xX64xX1xX30xX0xX49xX39xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX2axX11xX4xX6xX7xX9xX30xX27x6148xX13xX12xX2xX13xX12xa368xX11xX2xX13xX49x6149xX13xX2xX1fxXabxX1fxX49xX2xX6xf1daxX13xX49xX2xX4xab78xX0xX64xX49xX39xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x82d1xX7xXfx6cd7xX9xX30xX4bxX49xX4dxX2xX4xX50xX1fxX49xX2xX2axX55xX13xX2xX58xX59xX1fxX2xX2axX49xX5exX13xX12xX2xX3xX11xX13xX49xX2xX13xX12xX43xX5xX2xX3axX63xX64xX65xX64xX39xX65xX65xX65xX2xX4x38c2xX11xX2xX4bx9d9cxX2xee40xXfxb227xX2xXf1xdc99xc1f4xX2xXcxXbfxX2x378bx5132xX2xXf1xa29axXfxX2xXf1xb267xX13xX12xX2xaeddxX2ax3289xX2xX129xX12bxX13xX12xX2x57b6xX17xX5x5b4bxX13xX2xXexX2x83cbxX13xX2x3785xX11xXfxX13xX12xa0d0x3469xX2xX134xaf3axX13xX49xX2xc6ddxbb48xX4xX2x53a8xXfxX37xX2xX29x9556xX2xX29xX162xX4xX2xed5exX49xX17xX162xX4xX12fxX2xX170xX11xX14cxX13xX2xX1fxX13cxXb1xX13xX12xX2xX161xXbfxX2xX49xX17xX13xX2xX161xb2b2xX1fxX2xX13xX14cxX13xX2xX37xX16axX4xX2xX1fxX12bxX13xX2xX13xX12xX13cxXb1xX11xX2xX3xX17xa55exX4xX2xX1fxX17xX16axX1fxX2xX161xXb1xX11xX2xX49xX12bxX123xX4xX2xX161xX16axX13xX12xX2xX1fxXabxX1fxX49xX2xX37xX123xX13xX12xX2xX170xX49xX55xX13xX12xX2xX37xX36xX4xX2xX37x5108xX11xX2xf26exf1e3xX2xX2axX12exX2x2fa7xX17xX1a1xX1fxX12fxX2xX1cfxX1d0xX2xX13xX49xXb6xX13xX2xXf4xXb6xX13xX15axX15axX15axX0xX64xX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xbf3cxX11xXf4xX4xX49xX8xX9xX3axX63xX63xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX39xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxXf4xXf4xX11xX13xX12xX8xX9xX39xX9xX2xX29xX12bxdf57xXf4xX7xX222xX8xX9xX63xX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX222xX9xX30xX0xX4xX29xX12bxXf4xX5xX30xX0xX4xX222xX30xX0xX4xXf4xX30xX0xX11xX37xX12xX2xX3xX222xX1fxX8xX9xX64xX64xX11xX15axX29xXfxX12bxX49xXfxX4xX11xX13xX49xX15axX1cfxX13xX64xX13xX7xX1f4xX3xX64xX39xX76xX76xX76xX64xX39xX63x629fxXf4xX3axX63x5492xX76xX270xX63xX63xX4xX76xX3bxX76xX63xX3axX6xX63xX15axX16xX1xX12xX9xX2xX64xX30xX0xX64xX4xXf4xX30xX0xX64xX4xX222xX30xX0xX4xX222xX30xX0xX4xXf4xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX4bxXfxX1xX4xX11xX12bxX13xX9xX30xX4bxX49xX4dxX2xX4xX50xX1fxX49xX2xX2axX55xX13xX2xX58xX59xX1fxX2xX2axX49xX5exX13xX12xX2xX4xX222xX138xX2xX1fxX49xX17xX5xX36xX13xX2xX1cfx7e41xX11xX2xX1fxX49xX11xaa51xX13xX2xX3xbeedxX15axX2xd45exX13xX49xX14xX2xX4xX13cxX2xX6xX11xX36xX17xX0xX64xX4xXf4xX30xX0xX64xX4xX222xX30xX0xX64xX4xX29xX12bxXf4xX5xX30xX0xX64xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x8dd6xX12bxXf4xX5xX9xX30xX165xX3exX37xX2xX39xdd1cxX63xX334xX12fxX2xX4xX1a1xX4xX2xX13xX12xX49xX11xX36xX1xX2xX2axX222xX13cxXb1xX13xX12xX2xX31xX135xX2xX13xX12xX49xX36xX2xbe1axX11xd885xX13xX2xX58xX55xX13xX12xX12fxX2xX2axX55xX13xX2xX58xX59xX1fxX2xX2axX49xX5exX13xX12xX2xX6xX43xX37xX2xX1fxX55xX13xX12xX2xX13xX49xXb6xX13xX2xX165xX49xX43xX2xX37xXabxX5xX2xX329xXfxX2xX27xX12bxX13xX2x773exX2xX27xX43xX11xX2xX154xX138xX13xX15axX2xX165xX3exX37xX2xX39xX334xX39xade8xX12fxX2xX55xX13xX12xX2xX29xX50xX2xX29xX5exX4xX2xX6xd3c6xX13xX49xX2xX3xXfxX13xX12xX2xX142xX49xXabxX1xX12fxX2xX6xX43xX37xX2xX4xX49x8b56xX2xX37xXabxX5xX2xX1fxX49xX12bxX2xX37xX16axX4xX2xX161xc66cxX13xX2xX1cfxX50xX2xX49xX15dxX11xX2xX1d5xX17xXb6xX13xX2xX142xX49xXabxX1xX12fxX2xX4xX123xX11xX2xX161xXb6xX5xX2xX55xX13xX12xX2xX161xXbfxX2xX4xX49xXfxX37xX2xX12xX11xXfxX2xX1xX49xX15dxX13xX2xX1fxX49xX11xX2d5xX13xX2xX1fxX49xX1a1xX13xX12xX2xX6xX123xX11xX2xX1fxX17xX16axX1fxX2xX1fxXfxX13xX2xX4xX49xX11xX36xX1xX2xX1fxX4dxXfxX2xX4xX49x2a03xX1fxX2xXf4xXb6xX13xX2xX142xX49xXabxX1xX2xX1cfxX43xX12bxX2xX13xX13cxX2cfxX1fxX2xX165xX12xXfxX2xX149xX55xX2xX1cfxX11xX2d5xX4xX2xX4xX123xX11xX2xXf1xX5exX1fxX2xXf1xX15dxX11xX2xX13xX3exX37xX2xX39xX334xX39xX334xX2xX161xb863xX2xX29xX15dxX12bxX2xX1cfxX36xX2xX13xX13cxX2cfxX1fxX2xX4bxX16axX13xX12xX2xX49xX138xXfxX2xX149xX55xX2xX1cfxX11xX2d5xX4xX2xX4xX222xeb8exX2xX4xX17xX12exX11xX15axX2xX58xXb6xX5xX2xX6xX43xX2xX37xX16axX4xX2xX3xX425xX2xX170xX11xX36xX13xX2xX161xX13cxX3bfxX1fxX2xX13xX49xXb6xX13xX2xXf4xXb6xX13xX2xX129xX11xX14cxX13xX2xX149xX55xX2xX1fxa00exX13xX12xX2xX13xX49xX13cxX2xX13xX49xXb6xX13xX2xXf4xXb6xX13xX2xX5xX14cxX17xX2xX1fxX49xX17xX16axX13xX12xX2xX49xX138xXfxX2xX29xX1d0xX13xX49xX12fxX2xX4xX11xX2d5xX13xX2xX29xX16axX2xX4xX49xX2d5xX2xX12xX11xX2cfxX11xX2xX170xX49xXb6xX37xX2xX1xX49xXc4xX1fxX12fxX2xX13xX12xX3bfxX11xX2xX1fxXfxX15axX2xX165xX3exX37xX2xX39xX334xX3axX63xX12fxX2xX55xX13xX12xX2xX1cfxac55xX2xX13xX13cxX2cfxX1fxX2xXcxXb6xX5xX2xXf4xX425xX13xX12xX2xX1fxX3cexX2xX3xX389xX2xX4bxX55xX13xX12xX2xX49xX16axX11xX2xX161xX1ccxX2xX1cfxX43xX2xX1cfx52e8xX13xX2xX161xX16axX13xX12xX2xX1fxX55xX13xX12xX2xX13xX49xXb6xX13xX2xX161xX162xX17xX2xX4xX222xXfxX13xX49xX12fxX2xX4xX11xX14cxX17xX2xX29xX11xX45cxX17xX2xX6xX43xX2xX1fxX17xX16axX1fxX2xX29xXbfxX11xX2xX1fxX55xX13xX12xX2xX1fxX4dxXfxX2xX1fxX55xX13xX12xX2xX13xX49xXb6xX13xX2xX329xXfxX2xX27xX12bxX13xX2xX140xX4xX49xXabxX13xX12xX2xX65xX64xX39xX334xX3axX3bxX159xX15axX2xX4bxX17xX1a1xX11xX2xX13xX3exX37xX2xX39xX334xX3axX270xX12fxX2xX170xX49xX11xX2xX13xX49xX52fxX13xX2xX161xX13cxX3bfxX1fxX2xX1fxX49x3bedxX2xX4xX49xX50xX2xX1fxX4dxXfxX2xX6xXbfxX13xX49xX2xX4xXc4xX2xX165xX12xX17xX5xX355xX13xX2x662dxX11xX2x60b8xX17xX1a1xX1fxX12fxX2xX2axX55xX13xX2xX58xX59xX1fxX2xX2axX49xX5exX13xX12xX2xX161xXbfxX2xX13xX49xXfxX13xX49xX2xX1fxX49x524bxX13xX12xX2xX12xX11xXfxX2xX13xX49xX52fxX1xX2xXf1xX16axX11xX2xX353xX11xX36xX4xX2xX165xXfxX37xX2xX4bxXabxX1fxX49xX2xX37xX123xX13xX12xX2xX4xX49xXfxX13xX49xX2xX13xX11xX14cxX13xX12fxX2xX4xXabxX13xX2xX4xX49xX43xX13xX49xX2xX1fxX12bxX13xX2xX161xX13cxXb1xX13xX12xX2xX1fxX59xX17xX2xX13xX13cxX2cfxX1fxX2xX12xX11xX15dxX11xX2xX1xX49xX5e6xX13xX12xX2xXf4xXb6xX13xX2xX4xX16axX1fxX2xX1fxX4dxXfxX2xX165xX12xX13cxXb1xX11xX15axX0xX64xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX329xX12bxXf4xX5xX9xX30xX4bxX5e6xX2xX4xX49xX45cxX2xX13xX5e6xX11xX12fxX2xXabxX13xX49xX2xX3xXabxX13xX12xX2xX1fxX4dxXfxX2xX1fxX49xX4dxX2xX13xX12xX49xX2d9xXfxX2xX134xXabxX1fxX2xXexX2xX129xX14cxX13xX11xX13xX2xX1cfxX43xX2xX4xX13cxX2xX4xX13cxX389xX13xX12xX2xXf1xeba6xX2xX4bxX49xX3aaxX2xX134xX11xX13xX49xX2xX161xXbfxX2xX4xX11xX2d5xX1xX2xX4xX49xX14cxX37xX2xX3xX59xX1fxX2xX37xX123xX13xX49xX2xX1fxX49xX12bxX2xX6xX138xX13xX12xX2xX5xX14cxX17xX2xX13xX13cxX2cfxX1fxX2xX1fxX49xXb6xX13xX2xX1fxX49xX3aaxX13xX49xX2xX1fxX4dxXfxX2xX2axX55xX13xX2xX58xX59xX1fxX2xX2axX49xX5exX13xX12xX15axX2xX165xX3exX37xX2xX39xX334xX3axX274xX12fxX2xX31x5f3axX2xX29xX16axX2xXf1xX16axX11xX2xX353xX11xX36xX4xX2xX165xXfxX37xX2xX4bxXabxX1fxX49xX2xX37xX123xX13xX12xX2xX4xX49xXfxX13xX49xX2xX13xX11xX14cxX13xX2xX389xX2xX165xXfxX37xX2xX31xX719xX2xX4xX49xX43xX13xX49xX2xX6xX52fxX1xX15axX2xX2axX55xX13xX2xX58xX59xX1fxX2xX2axX49xX5exX13xX12xX2xX161xX13cxX3bfxX1fxX2xX1fx673cxX2xX6xX43xX2xX37xX16axX4xX2xX4xX49xX43xX13xX49xX2xX1cfxX11xX14cxX13xX2xX4xX222xX12bxX13xX12xX2xX29xXfxX13xX2xX6xXbfxX13xX49xX2xX161xX123xX12bxX2xX31xX719xX2xX29xX16axX2xX1cfxX43xX2xX4xX222xX425xX1fxX2xX4xX11xX2d5xX1xX2xX1xX49xXc4xX2xX4xX222xXabxX1fxX49xX2xX1xX49xX12bxX13xX12xX2xX4xX222xX43xX12bxX2xX1fxX55xX13xX12xX2xX13xX49xXb6xX13xX2xX27xX43xX11xX2xX154xX138xX13xX2xXexX2xX4bxX49xX3bfxX2xX129xX2cfxX13xX15axX2xX2axX222xX14cxX13xX2xX1fxX13cxX3cexX13xX12xX2xX1cfxX50xX2xX13xX43xX5xX12fxX2xX2axX55xX13xX2xX58xX59xX1fxX2xX2axX49xX5exX13xX12xX2xX161xXbfxX2xX4xX3aaxX1fxX49xX2xX1fxX425xX1fxX2xX4xX17xX5xX14cxX13xX2xX4xX222xX17xX5xX509xX13xX2xX12xX11xXabxX1fxX2xX13xX12xX16axX2xX1cfxX43xX2xX1fxX127xX13xX12xX2xX1fxXabxX1fxX2xX161xX6bdxX13xX12xX2xX1fxX49xX3aaxX2xX1fxX4dxXfxX2xX37xX1d0xX13xX49xX2xX4xX49xXfxX37xX2xX12xX11xXfxX2xX1fxX49xX17x7506xX13xX2xX29xX50xX2xX1fxX49xX12bxX2xX3xX425xX2xX222xXfxX2xX161xXb1xX11xX2xX1fxX4dxXfxX2xX37xX16axX4xX2xX161xX15dxX13xX12xX2xX37xXabxX1fxXexXcxX3aaxX4xX2xX1fxX49xXb6xX13xX2xX1fxX49xX3aaxX13xX49xX2xX389xX2xX353xX11xX36xX4xX2xX165xXfxX37xX15axX2xX4bxX17xX1a1xX11xX2xX13xX3exX37xX2xX39xX334xX3axX334xX12fxX2xX12xX11x572exXfxX2xX6xX18axX1fxX2xX1xX49xX12bxX13xX12xX2xX4xX222xX43xX12bxX2xX1fxXabxX1fxX49xX2xX37xX123xX13xX12xX2xX161xXfxX13xX12xX2xX1xX49xXabxX4xX2xX4xX222xX11xX45cxX13xX2xX37xX123xX13xX49xX2xX37xe489xX2xX4xX49xX1d0xX2xX2axX55xX13xX2xX58xX59xX1fxX2xX2axX49xX5exX13xX12xX2xX29xX50xX2xX37xX52fxX4xX2xX4xX49xXabxX37xX2xX29xX5exX4xX12fxX2xX161xX13cxXfxX2xX1cfxX509xX2xX170xX49xXabxX37xX2xX6xX2cfxX13xX2xX27xX43xX11xX2xX154xX138xX13xX2xX1cfxX43xX2xXf4xX127xX13xX12xX2xX37x7227xX11xX2xX1fxX425xX1fxX2xX49xX1d0xX13xX49xX2xX4xX43xX13xX2xX29xX123xX12bxX2xX49xX138xX13xX12xX2xX170xX49xXfxX11xX2xX4xX49xXabxX1fxX2xX4xX11xX13xX2xX4xX59xX1fxX15axX2xX165xX49xX13cxX13xX12xX2xX1fxX49xX18axX13xX12xX2xX161xXbfxX2xX4xX49xX162xX4xX2xX29xX123xX11xX2xX4xX222xX13cxX2cfxX1fxX2xX170xX49xX3aaxX2xX1xX49xXabxX1fxX49xX2xX170xX11xX14cxX13xX2xX1fxX13cxXb1xX13xX12xX12fxX2xX29xX162xX4xX2xX170xX49xX17xX162xX4xX2xX1fxX4dxXfxX2xX13xX12xX13cxXb1xX11xX2xX1fxX49xX11xX2d5xX13xX2xX3xX2d9xX2xX1fxX16axX13xX12xX2xX3xX15dxX13xX15axX2xX4bxX49xX18axX13xX12xX2xX170xX2d5xX4xX2xXabxX13xX2xX2axX55xX13xX2xX58xX59xX1fxX2xX2axX49xX5exX13xX12xX2xX3axX63xX2xX13xX3exX37xX2xX4xX127xX2xX170xX49xX12exX2xX3xXfxX11xX2xX1cfxX43xX2xX161xX43xX5xX2xX222xXfxX2xX4bxX55xX13xX2xX58xX15dxX12bxX15axX2x28efxX2xX13xX3cexX11xX2x3e41xX161xX50xXfxX2xX13xX12xXc4xX1fxX2xX4xX222xcd5cxX13xX2xX12xX11xXfxX13x5155xX12fxX2xX2axX55xX13xX2xX58xX59xX1fxX2xX2axX49xX5exX13xX12xX2xX1cfxe073xX13xX2xX1cfxX892xX13xX12xX2xX6xX138xX13xX12xX2xX4xX11xX13xX2xX1cfxX43xX12bxX2xX4xX49xX5exX13xX12xX2xX6xX3bfxX11xX2xX1fxX4dxXfxX2xX1fxXabxX1fxX49xX2xX37xX123xX13xX12xX2xX353xX11xX36xX4xX2xX165xXfxX37xX12fxX2xX1fxX127xX13xX12xX2xX1fxXabxX1fxX2xX161xX6bdxX13xX12xX2xX1fxX49xX3aaxX2xX389xX2xX161xXb6xX5xX2xX4xX49xX43xX13xX49xX2xX6xX52fxX1xX2xX1fxX49xX11xX2xX29xX16axX2xX161xd776xX1fxX2xX29xX11xX36xX4xX2xX1cfxX43xX2xX4xX222xX389xX2xX4xX49xX43xX13xX49xX2xX37xX16axX4xX2xX4xX222xX12bxX13xX12xX2xX13xX49xX892xX13xX12xX2xX13xX12xX13cxXb1xX11xX2xX6xXbfxX13xX49xX2xX161xX123xX12bxX2xX1fxX4dxXfxX2xX1fxX49xX11xX2xX29xX16axX2xX1fxX127xX13xX12xX2xXfxX13xX49xX2xX7xX37xX2xX4xX222xX12bxX13xX12xX2xX4xX127xX2xX4xX11xX2d5xX1xX2xX4xXc4xX1fxX2xX161xX162xX17xX2xX4xX222xXfxX13xX49xX15axX0xX64xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX329xX12bxXf4xX5xX9xX30xX165xX49xX892xX13xX12xX2xX13xX3exX37xX2xX4xX49xXabxX13xX12xX2xX3xX1a1xX13xX12xX2xX13xX3cexX11xX2xX13xX12xXc4xX1fxX2xX4xX127xX2xX4xX3exX37xX2xX4xX1a1xX11xX2xX162xX5xX12fxX2xX4xX11xX13xX49xX2xX4xX49xX9e3xX13xX2xX13xX12xX13cxXb1xX11xX2xX1fxX49xX11xX2d5xX13xX2xX3xX135xX2xX1fxXabxX1fxX49xX2xX37xX123xX13xX12xX2xX4xX222xX12bxX13xX12xX2xX55xX13xX12xX2xX1fxX43xX13xX12xX2xX29xe6b9xX13xX12xX2xX3xXabxX13xX12xX15axX2xX165xX49xX43xX2xX4xX127xX2xX4bxX55xX13xX2xX58xX15dxX12bxX2xX161xXbfxX2xX6xX43xX37xX2xX13xX12xX13cxXb1xX11xX2xX4xX49xXfxX13xX49xX2xX13xX11xX14cxX13xX2xX37xX11xX509xX13xX2xX165xXfxX37xX2xX49xX11xX509xX13xX2xX49xX52fxX17xX2xX6xX2cfxX13xX2xX6xX14cxX13xX2xX1fxX127xX13xX12xX2xX6xX50xX1fxX49xX2xX3xX768xX15axX2xX2axX49xX2d5xX2xX13xX14cxX13xX12fxX2xX3xXfxX17xX2xX4xX49xX43xX13xX49xX2xX1fxX55xX13xX12xX2xX1fxX4dxXfxX2xX4bxXabxX1fxX49xX2xX37xX123xX13xX12xX2xX4xX49xXabxX13xX12xX2xX2axXabxX37xX12fxX2xX1cfxXb55xXfxX2xX4xX222xX389xX2xX1cfxX509xX2xX161xX162xX4xX2xX6xX11xX509xX13xX2xX55xX13xX12xX2xX6xX123xX11xX2xX49xX3exX13xX12xX2xX49xXabxX11xX2xX1fxX127xX13xX12xX2xX1d5xX17xXb6xX13xX2xXf4xXb6xX13xX2xX37xX11xX509xX13xX2xX165xXfxX37xX2xX1fxX49xX11xX2d5xX13xX2xX161xX162xX17xX15axX2xX27xXfxX17xX2xX161xX5e6xX2xX161xX13cxX3bfxX1fxX2xX161xX11xX509xX17xX2xX222xXfxX2xX329xX5exX1fxX12fxX2xX6xX9e3xX13xX2xX6xX13cxX3bfxX4xX2xX161xX15dxX37xX2xX13xX49xX11xX36xX37xX2xX1fxXabxX1fxX2xX4xX222xX90axX13xX12xX2xX4xX222xXabxX1fxX49xX14xX2xX142xX49xX5e6xX2xXf1xX16axX11xX2xX4xX222xX13cxX389xX13xX12xX2xXf1xX16axX11xX2xX129xX11xX14cxX13xX2xX353xX11xX36xX4xX12fxX2xX4bxX49xX4dxX2xX4xX50xX1fxX49xX2xX134xXa5dxX4xX2xX4xX222xX52fxX13xX2xX129xX11xX14cxX13xX2xX353xX11xX36xX4xX12fxX2xX2axX222xX13cxX389xX13xX12xX2xX29xXfxX13xX2xX2axX49xX13cxXb1xX13xX12xX2xX4xX222xX425xX1fxX2xX5c7xX17xX1a1xX1fxX2xX49xX16axX11xX12fxX2xX4bxX49xX4dxX2xX4xX50xX1fxX49xX2x7543xX5xX2xX29xXfxX13xX2xX2axX222xX17xX13xX12xX2xX13cxX3cexX13xX12xX2xX134xX2axX2axX5c7xX2xX353xX11xX36xX4xX2xX165xXfxX37xX12fxX2xX142xX49xX5e6xX2xX4bxX49xX4dxX2xX4xX50xX1fxX49xX2xX222xX6bdxX11xX2xX4bxX49xX4dxX2xX4xX50xX1fxX49xX2xX13xX13cxX2cfxX1fxX2xX353xX11xX36xX4xX2xX165xXfxX37xX2x99e4xXb6xX13xX2xX1fxX49xX4dxX2xX4bxX16axX13xX12xX2xX49xX138xXfxX2xX1cfxX43xX2xX3xXfxX17xX2xX161xX5e6xX2xX6xX43xX2xX13xX13cxX2cfxX1fxX2xX4bxX16axX13xX12xX2xX49xX138xXfxX2xX149xXf1xX4bxX165xX2xX353xX11xX36xX4xX2xX165xXfxX37xX15axX0xX64xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX329xX12bxXf4xX5xX9xX30xXd11xX127xX2xX389xX2xX1fxX13cxX3cexX13xX12xX2xX1cfxX50xX2xX13xX43xX12bxX12fxX2xX4bxX49xX4dxX2xX4xX50xX1fxX49xX2xX2axX55xX13xX2xX58xX59xX1fxX2xX2axX49xX5exX13xX12xX2xX1fxX4afxX13xX12xX2xX6xX17xX55xX13xX2xX13xX14cxX17xX2xX1fxXfxX12bxX2xX1xX49xX841xX37xX2xX1fxX49xX162xX4xX2xX4xX222xX17xX13xX12xX2xX4xX49xX43xX13xX49xX2xX1cfxX2cfxX11xX2xX2axX12exX2xX1d5xX17xX1a1xX1fxX12fxX2xX1cfxX2cfxX11xX2xXf4xXb6xX13xX2xX4xX16axX1fxX12fxX2xX1cfxX2cfxX11xX2xX58xX15dxX13xX12xX12fxX2xX49xX2d5xX4xX2xX6xX138xX13xX12xX12fxX2xX49xX2d5xX4xX2xX3xX59xX1fxX2xX1xX49xXc4xX1fxX2xX1cfxXc4xX2xX1fxXabxX1fxX49xX2xX37xX123xX13xX12xX12fxX2xX1xX49xXc4xX1fxX2xX1cfxXc4xX2xX13xX49xXb6xX13xX2xXf4xXb6xX13xX15axX2xX27xX11xX13xX49xX2xX4xX49xXb1xX11xX12fxX2xX4bxX49xX4dxX2xX4xX50xX1fxX49xX2xXf1xX6bdxX2xX4bxX49xX3aaxX2xX134xX11xX13xX49xX2xX161xXbfxX2xX13xX5e6xX11xX14xX2xX9d7xX58xX6bdxX13xX12xX2xX1fxX49xX3aaxX2xX2axX55xX13xX2xX58xX59xX1fxX2xX2axX49xX5exX13xX12xX2xX6xX43xX2xX37xX16axX4xX2xX13xX12xX13cxXb1xX11xX2xX1fxX12bxX13xX2xX222xX162xX4xX2xX13cxX17xX2xX4xX18axX2xX1fxX4dxXfxX2xX2axX12exX2xX1d5xX17xX1a1xX1fx4552xX2xX129xX43xX2xX37xX16axX4xX2xX12xX13cxX3cexX13xX12xX2xX37xX9fcxX17xX2xX161xX123xX12bxX2xX161xX59xX1fxX2xX1fxXabxX1fxX49xX2xX37xX123xX13xX12xX14xX2xX3xX17xX1a1xX4xX2xX161xXb1xX11xX2xX1fxX9e3xX13xX12fxX2xX170xX11xX36xX37xX12fxX2xX6xX11xX14cxX37xX12fxX2xX1fxX49xX3aaxX13xX49xX12fxX2xX3xX17xX1a1xX4xX2xX161xXb1xX11xX2xX49xX2d5xX4xX2xX6xX138xX13xX12xX12fxX2xX49xX2d5xX4xX2xX3xX59xX1fxX2xX1xX49xXc4xX1fxX2xX1cfxXc4xX2xX1fxXabxX1fxX49xX2xX37xX123xX13xX12xX12fxX2xX1xX49xXc4xX1fxX2xX1cfxXc4xX2xX13xX49xXb6xX13xX2xXf4xXb6xX13xX9eaxX15axX2xX2axX14cxX13xX2xX4xX17xX12exX11xX2xX1cfxX43xX2xX1fxX17xX16axX1fxX2xX161xXb1xX11xX2xX49xX12bxX123xX4xX2xX161xX16axX13xX12xX2xX1fxXabxX1fxX49xX2xX37xX123xX13xX12xX2xX1fxX4dxXfxX2xX55xX13xX12xX2xX1fxX138xX13xX2xX1cfxXfxX13xX12xX2xXcxXfxX2xX4xX222xX14cxX13xX2xX4xX49xX2d5xX2xX12xX11xX2cfxX11xX12fxX2xX161xX13cxX3bfxX1fxX2xX13xX49xX11xX509xX17xX2xX13xX12xX13cxXb1xX11xX2xX13xX12xX13cx3a03xX13xX12xX2xX37xX16axX15axX0xX64xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX329xX12bxXf4xX5xX9xX30xX165xX49xX43xX2xX3xX768xX2xX49xX90axX1fxX2xX4bxX49xX222xX11xX3xX4xX12bxX1xX49xX2xX154xX11xX7xX29xX7xX6xX2xX140xX31xX49xX12bxXfxX2xX27xX768xX2xX58xX123xX11xX2xX49xX90axX1fxX2x2f8dxXfxX3xX49xX11xX13xX12xX4xX12bxX13xX2xXexX2xXf1xX12bxXfxX2xX31xX719xX159xX2xX13xX49xX52fxX13xX2xXcxa594xX4xX14xX2xX9d7xX4bxX49xX4dxX2xX4xX50xX1fxX49xX2xX2axX55xX13xX2xX58xX59xX1fxX2xX2axX49xX5exX13xX12xX2xX6xX43xX2xX13xX12xX13cxXb1xX11xX2xX170xX49xX11xX14cxX37xX2xX4xX1a1xX13xX12fxX2xX12xX11xX15dxX13xX2xXf4xX50xX12fxX2xX3xX1a1xX13xX12xX2xX4xX49xX52fxX4xX2xX1cfxX2cfxX11xX2xX29xX15dxX13xX2xX1fxX49xX162xX4xX2xX1cfxX43xX2xX6x575axX2xX4xX13cxX389xX13xX12xX2xX1fxX4dxXfxX2xX37xX1d0xX13xX49xX12fxX2xX55xX13xX12xX2xX162xX5xX2xX161xX13cxX3bfxX1fxX2xX37xX55xX2xX4xX15dxX2xX6xX43xX2xX37xX16axX4xX2xX13xX49xX43xX2xX1fxXabxX1fxX49xX2xX37xX123xX13xX12xX2xX170xX11xX45cxX17xX2xX37xX9fcxX17xX15axX2xX2axX49xX52fxX4xX2xX6xX43xX2xX37xX16axX4xX2xX13xX12xX13cxXb1xX11xX2xX29xX1d0xX13xX49xX2xX4xX49xX13cxXb1xX13xX12xX2xX1cfxX2d9xX2xX161xX123xX11xX9eaxX15axX2x2600xX13xX12xX2xX37xX162xX4xX2xX161xX11xX12fxX2xX161xX45cxX2xX6xX123xX11xX2xX1fxX49xX12bxX2xX161xX6bdxX13xX12xX2xX29xX43xX12bxX2xX13xX11xX509xX37xX2xX4xX11xX2d5xX1fxX2xX4xX49xX13cxX3cexX13xX12xX2xX1cfxX55xX2xX49xX123xX13xX15axX2xX58xX11xX2d5xX17xX2xX1cfxX3exX13xX2xX4xX11xX355xX13xX2xX161xX13cxXfxX2xX55xX13xX12xX2xX13xX49xX162xX13xX2xX37xX123xX13xX49xX14xX2xX9d7xX2axX12bxX43xX13xX2xX4xX49xX45cxX2xX161xX6bdxX13xX12xX2xX1fxX49xX3aaxX2xX1cfxX43xX2xX161xX6bdxX13xX12xX2xX29xX43xX12bxX2xX1fxX49xX18axX13xX12xX2xX4xXfxX2xX222xX162xX4xX2xX4xX425xX2xX49xX43xX12bxX2xX1cfxX509xX2xX3xX425xX2xX13xX12xX49xX11xX36xX1xX2xX1cfxX43xX2xX161xX123xX12bxX2xX161xX59xX1fxX2xX1fxXabxX1fxX49xX2xX37xX123xX13xX12xX2xX1fxX4dxXfxX2xX161xX6bdxX13xX12xX2xX1fxX49xX3aaxX15axX2xX4bxX49xX18axX13xX12xX2xX4xXfxX2xX1d5xX17xX5xX2d5xX4xX2xX37xXbfxX11xX2xX37xXbfxX11xX2xX13xX12bxX11xX2xX12xX13cxX3cexX13xX12xX2xX1fxXfxX12bxX2xX1fxX15dxX2xX1fxX4dxXfxX2xX161xX6bdxX13xX12xX2xX1fxX49xX3aaxX2xX161xX45cxX2xX170xX49xX5exX1fxX2xX1xX49xXc4xX1fxX2xX37xX90axX11xX2xX170xX49xX5e6xX2xX170xX49xX3exX13xX12fxX2xX49xX12bxX43xX13xX2xX4xX49xX43xX13xX49xX2xX37xX90axX11xX2xX13xX49xX11xX36xX37xX2xX1cfxXc4xX2xX1fxXabxX1fxX49xX2xX37xX123xX13xX12xXe8fxX2xX58xX6bdxX13xX12xX2xX1fxX49xX3aaxX2xX6xX43xX2xX13xX12xX13cxXb1xX11xX2xX4xX11xX14cxX17xX2xX29xX11xX45cxX17xX2xX13xX49xX162xX4xX2xX1fxX49xX12bxX2xX1fxX49xX3aaxX13xX49xX2xX3xXabxX1fxX49xX2xX161xX123xX11xX2xX161xX12bxX43xX13xX2xX170xX2d5xX4xX2xX1fxX4dxXfxX2xX58xX15dxX13xX12xX2xX1cfxX43xX2xX1fxX4dxXfxX2xX4bxX49xX4dxX2xX4xX50xX1fxX49xX2xXf1xX6bdxX2xX4bxX49xX3aaxX2xX134xX11xX13xX49xX9eaxX15axX0xX64xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX329xX12bxXf4xX5xX9xX30xX2axX49xXabxX13xX12xX2xX4xXabxX37xX2xX37xX127xXfxX2xX4xX49xX17xX2xX6xX50xX1fxX49xX2xX3xX768xX2xX1fxX4dxXfxX2xXf4xXb6xX13xX2xX4xX16axX1fxX15axX2xX58xX11xX2xX12xX11xX892xXfxX2xX1fxXb1xX2xX49xX12bxXfxX2xX222xX3bfxX1xX2xX4xX222xXb1xX11xX12fxX2xX6xX138xX13xX12xX2xX13xX12xX13cxXb1xX11xX2xX353xX11xX36xX4xX2xX165xXfxX37xX2xX6xX123xX11xX2xX1fxX49xX127xX13xX12xX2xXcxX17xX1a1xX13xX12xX2xX4xX222xX12bxX13xX12xX2xX170xX49xX12bxX15dxX13xX49xX2xX170xX49xX5exX1fxX2xX13xX49xX2cfxX2xX1cfxX509xX2xX329xXabxX1fxX2xX2axX55xX13xX2xXexX2xX37xX16axX4xX2xX1fxX12bxX13xX2xX13xX12xX13cxXb1xX11xX2xX29xX1d0xX13xX49xX2xX4xX49xX13cxXb1xX13xX12xX2xX37xX43xX2xX1cfxX2d9xX2xX161xX123xX11xX12fxX2xX37xX16axX4xX2xX13xX49xXb6xX13xX2xX1fxXabxX1fxX49xX2xX3xXabxX13xX12xX2xX13xX12xXb1xX11xX2xX1fxX4dxXfxX2xXf4xXb6xX13xX2xX4xX16axX1fxX2xX353xX11xX36xX4xX2xX165xXfxX37xXe8fxX0xX64xX1xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX151xX17xX4xX49xX12bxX222xX9xX30xX142xX49xX12bxX13xX12xX2xX129xX11xX13xX49xX0xX64xX1xX30
Phong Linh